ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik A för M2, MTT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-29 - 2007-11-05
Antal svar: 89
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Mats Norell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

89 svarande

Högst 10 timmar»13 14%
Cirka 15 timmar»13 14%
Cirka 20 timmar»27 30%
Cirka 25 timmar»18 20%
Cirka 30 timmar»6 6%
Minst 35 timmar»12 13%

Genomsnitt: 3.3

- varierade ganska mycket» (Cirka 15 timmar)
- schemalagd tid. Ingen fritid lades på studerande.» (Cirka 15 timmar)
- Ni sa från början att läs läs läs, det e viktigt! Så jag läste. Men jag borde ha räknat lite istället, det är inte bra att välja bort något av det.» (Cirka 20 timmar)
- Självklart mycket mer tid i slutet på läsperioden» (Cirka 20 timmar)
- Mycket att läsa, men fortfarande hanterbart» (Cirka 25 timmar)
- Det var väldigt mycket att läsa, det var jobbigt när det var så mycket som var på engelska.» (Cirka 25 timmar)
- svårt att uppskatta» (Cirka 25 timmar)
- Mycket text och fakta att läsa in.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

87 svarande

0%»4 4%
25%»4 4%
50%»4 4%
75%»18 20%
100%»57 65%

Genomsnitt: 4.37

- vissa föreläsningar var helt katastrofalt värdelösa!» (25%)
- snarare 90%» (100%)
- ca 80-90%» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

88 svarande

0%»7 7%
25%»6 6%
50%»10 11%
75%»15 17%
100%»50 56%

Genomsnitt: 4.07

- Föredrar genomgångsversionen av övningar. Gick därför på en del övningar i slutet..» (0%)
- Inget fel på övningarna, jag var bara lat...» (25%)
- När dte bara var räknestuga kändes det inte så meningsfullt, ha fler genomgångar istället» (50%)
- Tappade intresse p g a opedagogisk handledare » (75%)
- ca 80-90%» (100%)
- Bra att låta övningsledaren räkna några tal på tavlan. Jag tyckte det blev mycket lättare när man sedan skulle räkna själv att ha exempel att ta hjälp av.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

88 svarande

Jag har inte sett/läst målen»31 35%
Målen är svåra att förstå»6 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 29%

Genomsnitt: 2.52

- målen för alla kurser vi har ligger ju på portalen men man orkar aldrig läsa sånt ju» (Jag har inte sett/läst målen)
- Mkt tydligt i läshänvisningarna vad man bör kunna efter att ha läst varje kapitel - gav stor hjälp vid inlärningen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

63 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»58 92%
Nej, målen är för högt ställda»4 6%

Genomsnitt: 2.04

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

69 svarande

Nej, inte alls»3 4%
I viss utsträckning»34 49%
Ja, i hög grad»29 42%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.46

- Frågorna på tentan var konstiga, alltför specifika. Kunde man inte det område som en fråga avsåg jättebra så kunde man inte svara på frågan. Dessutom var tentan ganska oproffsigt skriven. Flera stavfel och otydliga fasdiagram. Nån uppgift var lätt att tolka fel...» (Nej, inte alls)
- Jag tycker inte att det är rimligt att man på en 50 poängs tenta ägnar 18 poäng till en enda sak och då tänker jag på aluminium och olika legeringar. Jag upplever det inte alls som att vi har syslat 20% av tiden i denna kurs med ovannämna. Jag upplever absolut inte det som att tentan speglade kursen!!!» (Nej, inte alls)
- kuggfrågor tycker jag inte testar kunskaper...» (I viss utsträckning)
- Kuggfrågor som var martensit finns i ett fasdiagram och liknande är onödiga då de bara skapar onödig förvirring.» (I viss utsträckning)
- Svårt att kontrollera precis allt då kursen är omfattande.» (I viss utsträckning)
- För mycket frågor på tentamen, alltså ont om tid.» (I viss utsträckning)
- Det var inte kunskap som saknades vid examinationen utan tid för att kunna motivera allt som efterfrågats då det poängterats genom kursens gång att allt mellan himel och hellskotta skulle motiveras. För många små frågor för skrivningstidens längd.» (I viss utsträckning)
- tentan avspeglade inte vad som man har lagt mest tid på föreläsningar och övningar» (I viss utsträckning)
- Det är väl svårt med en så bred kurs att få med frågor på allt men jag tyckte att det var en del som inte kom med på tentan som vi hade läst om.» (I viss utsträckning)
- Tentan avspeglade inte det som jag uppfattat som viktigt i kursen. Den la för stor vikt på vissa specifika områden, till exempel Aluminiumlegerings-frågan som var ca 10 poäng. Den kändes inte så relevant för 20% av poängen, typ...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

87 svarande

Mycket liten»5 5%
Ganska liten»22 25%
Ganska stor»40 45%
Mycket stor»20 22%

Genomsnitt: 2.86

- Hade varit bättre att läsa boken istället.» (Ganska liten)
- Förklarade de viktiga sakerna för lite.» (Ganska liten)
- Har inte varit på så många föreläsningar. Men de jag var på gav en viss ahaupplevelse när man senare läste i boken.» (Ganska liten)
- för lat för att gå på dom» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit alltför blandade. Svårt att få någon form av helhetsgrepp när man i ena ögonblicket pratar om någon väldigt specifikt och i andra om något väldigt allmänt.» (Ganska liten)
- Jag tyckte det var svårt att lyssna och skriva samtidigt, så då valde jag att skriva istället för att lyssna. Så det blev en del pluggande hemma.» (Ganska liten)
- Jag läste mest boken, eftersom jag hamnade efter i början så kunde jag inte hänga med så bra på föreläsningarna (som vanligt...)» (Ganska liten)
- Där fick man ett hum om vad som är viktigast att tänka på..» (Mycket stor)
- Mats föreläsningar var mycket bra, gav förståelse.» (Mycket stor)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

85 svarande

1 Inte bra»6 7%
14 16%
3 OK»29 34%
29 34%
5 Mycket bra»7 8%

Genomsnitt: 3.2

- Utas första del var bra, den sista kom som en chock då man inte fattade någonting. Mats (heter han så?) föreläsningar var ganska så bra. Lite röriga ibland men men....» (?)
- Vill ha allt på svenska.» (1 Inte bra)
- Inte tillräkligt ingående i förhållande till tentan» (1 Inte bra)
- Vid t.ex. strukturer borde dessa vissas mha dator och projektor för att man lättare skall förstå 3d strukturen. En hög variation av de båda språken hjälpte inte heller inlärningen» (2)
- för mycket OH, svårt att hänga med när det är många olika OHbilder» (2)
- Mer koppling till vardagen skulle höja betyget till en femma. Jag tycker att varje material, härdningsmekanism, etc, som nämns direkt ska kopplas till en produkt som vi alla känner till. Det blir för abstrakt att endast relatera t.ex härdningsmekanismerna till varandra, förklara mer var och varför de används. Detta skulle göra kursen mer användbar för oss i vårt framtida yrke.» (4)
- Mats föreläsningar är mycket bra. Uta behöver öva bort sitt "ehhh" som hon gör hela tiden, mycket irreterande.» (4)
- Jobbigt att det var landat engelska och svenska» (4)
- Mats var väldigt bra, man hann skriva i samma takt som han pratade när han skrev på tavlan så man slapp titta upp, jättebra! Uta var svårare att både höra och förstå.» (4)
- Skulle vilja se fler återkopplingar till de olika avsnitten i boken som man läser.» (4)
- Mats var bättre än Utas» (5 Mycket bra)
- Intressanta och verklighetsförankrade, man såg tydligt kopplingar till verkligeheten och dess problem.» (5 Mycket bra)

9. Vad tyckte du om Maria Krooks gästföreläsning?

80 svarande

1 Inte bra»3 3%
7 8%
3 OK»28 35%
28 35%
5 Mycket bra»14 17%

Genomsnitt: 3.53

- var inte där» (?)
- Kunde gärna fått haft en nåogt mer avancerad nivå på föreläsnignen» (3 OK)
- Roligt med en kvinna!» (3 OK)
- Rolig, men kanske inte gav så mycket» (3 OK)
- Roligt med verklighetsanknytning.» (4)
- Givande att se att kursen har stor roll inom olika industrier.» (4)
- Jättebra med nått exempel på vad man kan ha kursen till, det skulle behövas i fler kurser» (5 Mycket bra)
- Hon va söt :-) » (5 Mycket bra)
- Bra att få inblick i ämnet i arbetslivet, motiverande att det används. » (5 Mycket bra)
- Hennes föreläsning var verkligen intressant och man blev verkligen taggad till att plugga.» (5 Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

84 svarande

Totalt:

Mycket liten»7 8%
Ganska liten»21 25%
Ganska stor»42 50%
Mycket stor»14 16%

Genomsnitt: 2.75

Fördelat på olika grupper:

ML11 Magnus Hörnquist: (40 st)
Mycket liten4 10%
Ganska liten10 25%
Ganska stor19 47%
Mycket stor7 17%

Genomsnitt: 2.72

- Gick inte till nån speciell var på olika» (Mycket liten)
- jag var på olika» (Mycket liten)
- gick till olika nästan varje gång. » (Ganska liten)
- Han är bra på att förklara oklarheter. Talen som gjordes av honom på tavlan gav helt klart ökad förståelse.» (Ganska stor)
- Han är bra på att förklara på en nivå så att man förstår.» (Ganska stor)
- kommer inte ihåg om det var magnus han hette, han har skjorta och lite mustach i alla fall!! skön kille skulle ge honom 4 av 5 poäng!» (Ganska stor)
- Bra genomgångar. Gick dock lite snabbt ibland, men alla ligger ju på olika nivå..» (Ganska stor)
- Genomgångarna var jättebra, räknestugorna gick jag inte så mycket på» (Ganska stor)
- Men han var den enda bra av dem och där var ofatst fullt.» (Ganska stor)
- Mycket bra och pedagogisk.» (Ganska stor)
- Undervisade på ett pedagogiskt sätt som gjorde att man förstod. Lagom tempo. Sepehr var också bra men tempot var lite lågt.» (Mycket stor)

ML12 Karin Björkeborn: (21 st)
Mycket liten1 4%
Ganska liten2 9%
Ganska stor16 76%
Mycket stor2 9%

Genomsnitt: 2.9

- Karin var väldigt pedagogisk och bra.» (Ganska stor)
- duktig!» (Ganska stor)
- Hon var mycket pedagogisk på sina övningar och man lärde bra att räkna.» (Ganska stor)
- Det hade underlättat om man fått ett seröst facit med fler svar än luckor.» (Ganska stor)

ML13 Stefan Olovsjö: (15 st)
Mycket liten1 6%
Ganska liten6 40%
Ganska stor5 33%
Mycket stor3 20%

Genomsnitt: 2.66

- Slöseri med tid. Handledaren frågar klassen, ingen svarar (kanske för att ingen kan), handledaren väntar, väntar, och sen säger han svaret. Det blir ju bättre om handledaren börjar lära ut istället för att stå tyst som om studenterna borde kunna svara på allt. Som det var nu så blev det bara en massa väntan.» (Mycket liten)
- Bytte övningsledare efter 5 veckor till Karin. Stefan var opedagogisk och rörig, hade ibland en märklig lösningsgång fram till svaret. » (Ganska liten)
- Djupförståelsen och kopplingarna mellan de olika delarna i kursen knöts samman där.» (Ganska stor)
- Bytte övningsledare på grund av att hans undervisning var dålig. Karin var betydligt bättre.» (Ganska stor)

ML14 Sepehr Hatami: (7 st)
Mycket liten1 14%
Ganska liten2 28%
Ganska stor2 28%
Mycket stor2 28%

Genomsnitt: 2.71

- Vet inte om jag valde rätt övningsledare men har prövat flera av dem. Tråkiga övningar. ganska opedagogiskt» (Mycket liten)
- jag bytte dock till Magnus mot slutet för att det gick i lite raskare tempo och var på svenska.» (Mycket stor)
- Sepehr var verkligen jättebra övningsledare. En person som tog ansvar på riktigt.» (Mycket stor)

ML15 Kamelia Dalaei: (1 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 100%
Ganska stor0 0%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 2

- Hade henne i början men bytte till annan» (Ganska liten)

11. Vad tyckte du om övningarna?

83 svarande

Totalt:

1 Inte bra»8 9%
11 13%
3 OK»22 26%
27 32%
5 Mycket bra»15 18%

Genomsnitt: 3.36

Fördelat på olika grupper:

ML11 Magnus Hörnquist: (40 st)
1 Inte bra2 5%
26 15%
3 OK10 25%
414 35%
5 Mycket bra8 20%

Genomsnitt: 3.5

- Jag var bara på några stycken, men de var lite för ostrukturerade för att verkligen kunna hjälpa till med inlärningen.» (2)
- jag var på olika» (2)
- gick till olika nästan varje gång. » (2)
- hade lite bråttom ibland när han skulle räkna på tavlan. Jag föredrar att övningsledaren gör ett tal mindre istället och lägger ner lite mer krut och på så vis får bättre kvalité på de frågor som ska tas upp. Varför låg inte övningarna EFTER föreläsningarna???» (4)
- Bra genomgångar, oftast utförligt. Vi bytte från en annan grupp för att Magnus var bättre» (4)
- Jobbigt att det inte fanns svar till så många uppgifter så man får gissa om man gjort rätt» (5 Mycket bra)

ML12 Karin Björkeborn: (21 st)
1 Inte bra0 0%
20 0%
3 OK5 23%
412 57%
5 Mycket bra4 19%

Genomsnitt: 3.95

- Skrev onödigt stort på tavlan» (4)

ML13 Stefan Olovsjö: (15 st)
1 Inte bra5 33%
24 26%
3 OK3 20%
41 6%
5 Mycket bra2 13%

Genomsnitt: 2.4

- Jag var på två övningstillfällen hos en övningsledare (jag tror det var stefan olovsjö men är inte säker) och jag var inte alls nöjd. Det kändes som att han dumförklarade alla studenter och jag fick inte ut något av hans undervisning. Har dock varit hos andra övningsledare som var mycket bättre.» (1 Inte bra)
- Ställde konstiga krav på att man skulle kunna en massa när man kom till övningen, håller inte alls i längden, vi är där för att lära, inte kunna!» (1 Inte bra)
- Dåligt då man inte fick några svar på alltför många uppgifter. Kan förstå att det skall underlätta inlärningen men tycker det blev helt fel. Alltför många gånger kunde man komma fram till och vara nöjd med en slutsatts som dock visade sig vara fel utan att man visste om det. Bättre förklaringar alltså.» (1 Inte bra)
- Min övningsledare är jag inte alls nöjd över. Jag upplevde honom som arrogrant och lite översittare som inte var där för att lära oss saker utan mer för att förhöra oss. Han fällde flera gånger nedlåtande kommentarer till oss när vi inte kunde frågorna han ställde och det kändes inte direkt peppande...» (1 Inte bra)
- Inte bra innan jag bytte, men helt klart ok (4) efter jag bytt, bytte till Karin.» (2)

ML14 Sepehr Hatami: (7 st)
1 Inte bra1 14%
21 14%
3 OK4 57%
40 0%
5 Mycket bra1 14%

Genomsnitt: 2.85

ML15 Kamelia Dalaei: (0 st)
1 Inte bra0 0%
20 0%
3 OK0 0%
40 0%
5 Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

12. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning

87 svarande

Mycket liten»5 5%
Ganska liten»23 26%
Ganska stor»45 51%
Mycket stor»14 16%

Genomsnitt: 2.78

- Det blir alltid så himla stressigt när man labbar eftersom man måste bli godkänd inom viss tid, vilket medför att man kanske inte hinner förstå allt så himla bra.» (Ganska liten)
- för stressiga, bättre att man har få moment och lång tid så man har tid att fundera.» (Ganska liten)
- Hade man gett det mer tid hade det i slutändan givetvis gett mer.» (Ganska liten)
- Bra labb om sätthärdn.» (Ganska stor)
- Datalabbarna stressade vi mest igenom men Fe-C labben var väldigt bra. Dock gjorde vi den på ett av de första passen och då tyckte inte jag att vi hade gått igenom tillräckligt för att ha så mycket nytta av labben som möjligt» (Ganska stor)
- Materialet bakom labbarna gav mycket bra fakta och var ändå koncist och övergripligt. » (Ganska stor)
- Datorlabbarna var bra för man gick igenom» (Ganska stor)
- Bra labbar, speciellt mikroskoplabben» (Ganska stor)
- Mycket bra. Jag gjorde mina laborationer tidigt vilket bidrog till att jag på föreläsningarna och övningarna sedan förstod bättre och hade något att knyta an informationen till.» (Mycket stor)
- Kunde vara ännu mer laborationer, om det finns plats för vettigt innehåll förstås. De var mycket lärorika.» (Mycket stor)
- Laborationerna tycker jag var mest givande i hela kursen.» (Mycket stor)

13. Vad tyckte du om datorlaborationerna

86 svarande

1 Inte bra»9 10%
11 12%
3 OK»37 43%
22 25%
5 Mycket bra»7 8%

Genomsnitt: 3.08

- Meningslöst att bläddra i ett dataprogram när allt finns i boken!» (1 Inte bra)
- Finns egentligen inget syfte i att på datorn läsa något som man lika gärna kunnat läsa i boken med enda skillnaden att datorn visade lite kassa animerade bilder ibland.» (1 Inte bra)
- lärde sig faktiskt inte så mycket, allt var glömt när man gick därifrån» (2)
- Lite sega var dom allt...» (3 OK)
- Sjukt tråkiga, men de gav ändå ganska mycket» (3 OK)
- lite segt program, men lättare att ta till sig än om jag hade läst det i boken.» (3 OK)
- Lite fånigt program, men innehållet var bra.» (3 OK)
- Datorprogrammet var gammalt och kändes ibland ganska opedagogiskt. Datorlaborationerna fick jobbet gjort men inte mycket mer.» (3 OK)
- väldigt mycket att ta in på kort tid» (3 OK)
- ganska dåkigt dator program. för mycket tråkig text som man igentligen inte behövde läsa för att klara labbarna» (3 OK)
- Stressiga och många olika moment» (3 OK)
- Bra att programmet ligger kvar, så att man kan använda det också när man tentapluggar.» (4)
- Man fick som en liten repetition från föreläsningarna vilket var bra.» (4)
- Mycket info att smälta men frågorna var relevanta och det gav mycket att se animationer om vad som eg händer i materialen. Väldigt givande!!» (4)
- Laborationerna tycker jag var mest givande i hela kursen.» (4)
- Framförallt mycket bra med fasdiagrammen och de animerade sekvenserna med dislokationsrörelser men på det stora hela ökade datorlabbarna förståelsen för kursen i stort. Det är dock bra om man inte gör dem för tidigt utan har hunnit gå igenom materialet innan för bättre förståelse.» (5 Mycket bra)

14. Vad tyckte du om mikroskopilaborationen

87 svarande

1 Inte bra»5 5%
8 9%
3 OK»29 33%
32 36%
5 Mycket bra»13 14%

Genomsnitt: 3.45

- ont om tid. svårt at förstå vad vill höll på med» (1 Inte bra)
- gjorde den för tidigt, hade knappt gått igenom de på föreläsníngarna» (2)
- Lite stressigt. » (3 OK)
- Hade nog gett mer om man hade gjort den i slutet. JAg gjorde den i början, och då var den helt meningslös, det var svårt att förstå den eftersom vi inte hade jobbat nästan någonting med det innan labben» (3 OK)
- men mer hjälp under Fe-C labben hade behövts, många delar och vissa saker förstod vi inte trots viss handledning av handledaren & det utdelade materialet,hade en del bekymmer med mikroskopet så fler resureser borde vara på plats nästa gång för att guida..» (3 OK)
- mikroskopilabben kändes forcerad, om man gjorde den tidigt fick man heller inte ut så mkt av den som om man hae gjort den senare eftersom man då har kommit in mer i ämnet» (3 OK)
- Det var lite ont om tid så man kände sig lite stressad.» (3 OK)
- Lite lång kanske. Annars bra.» (4)
- intressant.» (4)
- Beräkningarna och diagrammen som vi gjorde kändes inte så meningsfulla, däremot kändes det väldigt viktigt och bra att få se på prover i verkligheten.» (4)
- kul att titta i mikroskop» (4)
- Den gav bra förståelse kring stål och legeringar.» (4)
- Lärde mig väldigt mycket» (5 Mycket bra)
- Innehöll mycket information och knöt ihop allt på ett fint sätt. Speciellt så var litteraturen till laborationen bra.» (5 Mycket bra)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»15 17%
Ganska stor»34 38%
Mycket stor»36 40%

Genomsnitt: 3.17

- Kasst att betala 400 för en bok som finns delvis på internet. Kontot gäller bara i ett år. Kul att sälja boken efter avslutad kurs... Kompendiet är kasst då det inte finns svar på alla uppgifter. Får man det utdelat så visst, men nu betalar vi för det.» (Mycket liten)
- Vill ha en bok på svenska.» (Mycket liten)
- extremt dåliga läsanvisningar! hadde inte en aning vad man behövde ha läst och när? måste bli mycket bättre. boken va ok men mycket text» (Mycket liten)
- Avsaknaden av facit på instuderingsuppgifter försvårar oerhört!» (Ganska liten)
- Har mest haft nytta av föreläsningsant. och övn.ant. Callister är för mycket text. hade varit bättre med en mer koncis bok.» (Ganska liten)
- Tycker att det är fel att ni mer eller mindre tvingar på oss ett häfte som vi skall köpa. När det bara är några fasdiagam och gamla tentor som är bra att ha. Laborations frågorna kunde legat på internet när man endå gjorde labbarna på en dator. Och frågorna i häftet var ju mer eller mindre samma som i boken.» (Ganska liten)
- bäst var föreläsningsanteckningarna» (Ganska liten)
- Callister är jobbig» (Ganska liten)
- Svårtläst bok med massor av "ordbajs" blandat med ren fakta.» (Ganska liten)
- Väldigt jobbigt språk i boken. Svårläst. Jag somnade så fort jag försökte läsa.» (Ganska stor)
- Läste ganska mycket i boken, var helt okej bok» (Ganska stor)
- Boken användes mest som ett uppslagsverk då det var massivt men alla diagram, bilder och tabeller var till ovärdeligt hjälp!» (Ganska stor)
- Väldigt dåligt facit till övnings uppg. man var tvungen att gå på övningarna för att se om man hade rätt. med tanke på att vi fick köpa häftet tycker jag att svar på alla frågor ska finnas.» (Ganska stor)
- Läsanvisningarna är rätt värdelösa, dock ser de i Material B väldigt mkt bättre ut. Nåogn annan som har gjort dem?» (Ganska stor)
- man visste inte vad man skulle läsa till varje föreläsning = mer och tydligare läshänvisningar tack!» (Ganska stor)
- Läser man inte i boken så är det kört. Bra att ni tryckte på det i början.» (Mycket stor)
- Utan Callister hade man ju aldrig lärt sig allt. Men det där häftet med räknetal var ingen höjdare eftersom det saknade facit på det mesta!» (Mycket stor)
- Textboken har gett mycket hjälp att förstå begrepp och metoder.» (Mycket stor)
- Bra bok.» (Mycket stor)
- utan den hade nan inte fattt något» (Mycket stor)
- Jag läste mycket i boken, vilket tog ganska mycket tid. Men det var det värt. Vissa kapitel var lite jobbiga att komma i genom, medan andra gick lättare.» (Mycket stor)
- Jag läste hela boken och tycket att det förklarade på ett bra sätt från grunden» (Mycket stor)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

87 svarande

Mycket dåligt»4 4%
Ganska dåligt»9 10%
Ganska bra»49 56%
Mycket bra»25 28%

Genomsnitt: 3.09

- Tog bla två veckor att få ut rätt läshänvisningar» (Mycket dåligt)
- Skapa mappar på kurshemsidan så man hittar det man söker lättare.» (Mycket dåligt)
- Det känns som att det laddades upp mycket ogenomtänkt material på kurshemsidan. Olika versioner av läshänvisningar förekom bl.a.» (Mycket dåligt)
- Borde funnits mer av de materialet som ni använde på föreläsningarna på hemsidan» (Ganska dåligt)
- sena uppdateringar på hemsidan, en vecka sen tentan idag och fortfarande inga lösningar utlagda....» (Ganska dåligt)
- Var är lösningsförslaget till tentan?» (Ganska bra)
- Bra sammanfattningar. De hjälpte när man satt och pluggade.» (Mycket bra)
- Inget negativt alls att säga..» (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

87 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»8 9%
Ganska bra»37 42%
Mycket bra»29 33%
Har ej sökt hjälp»11 12%

Genomsnitt: 3.44

- Fick ingen känsla av att det var någon som ville svara på frågor, kanske pga att min övningsledare inte var så trevlig» (Ganska dåliga)
- Bra övningsledare. Hade inte skadat med en övning till i veckan.» (Ganska bra)
- Övningsledaren var för det mesta hjälpsam, Uta & Mats tvekade aldrig att svara på frågor (hur basic de än var), handledarna på datorlabbarna gjorde en bra avstämmning för att se att man förstått det mesta men Fe-C labbledaren borde fått lite mer stöd för att hinna hjälpa alla till en rimlig nivå..» (Ganska bra)
- Ibland var det svårt att få tag i någon som kunde hjälpa en.» (Ganska bra)
- Skrev en skriftlig fråga per mail till Uta torsdag kväll, ficka aldrig något svar trotts löfte om att hon skulle svara på frågor via mail.» (Ganska bra)
- Både MN och UK verkar intresserade av att verkligen hjälpa till och förklara, oavsett om frågorna kommer på föreläsningen, rasten eller om man kontaktar dem utanför denna tid. » (Mycket bra)
- Övningsledarna är tålmodiga..» (Mycket bra)
- på övningar och räknestugor var dte ju inga problem att fråga» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

88 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»20 22%
Mycket bra»59 67%
Har ej sökt samarbete»6 6%

Genomsnitt: 3.76

- Det finns inte så mycket att anmärka på denna fråga eftersom det är självstudier till 99%.» (Ganska bra)
- Har samarbetat på vanliga gänget. Kompletterar varandra bra» (Mycket bra)
- Mycket lättare att sitta och diskutera än än att bara läsa.» (Mycket bra)
- Man jobbar ju med de man normalt umgås med» (Mycket bra)
- Vi har pluggat mycket tillsammans, räknat och gjort gamla tentor. Sedan har vi också diskuterat saker som vi har tyckt varit svåra, och har vi kommit fram till saker tillsammans. Då vi inte kunde komma på svaret kollade vi antingen i boken eller tog kontakt med någon av examinatorerna.» (Mycket bra)
- inte några problem med det» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

88 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 3%
Lagom»44 50%
Hög»35 39%
För hög»5 5%

Genomsnitt: 3.45

- Mycket att gå igenom och få gjort, men i vilken annan kurs på Chalmers har man inte det?! Som vanligt med andra ord.» (Lagom)
- normal "chalmers-nivå"» (Lagom)
- man har ju valt chalmers, arbetsbördan är stor. » (Hög)
- Ovant att läsa så mycket» (Hög)
- Det är ju en hel del att ta in och massor att läsa. Ihop med mekaniken blir det för mycket, jag fick välja en kurs att satsa på» (Hög)
- Det tog väldigt mycket tid att läsa, och dessutom hade vi ju räkneövningar» (Hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

88 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 2%
Lagom»44 50%
Hög»33 37%
För hög»8 9%

Genomsnitt: 3.51

- Gick miljö och energiteknik parallellt.» (Lagom)
- Jag läser extra» (Hög)
- Fick välja bort en kurs efter att ha varit sjuk en vecka» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

88 svarande

Mycket dåligt»4 4%
Dåligt»6 6%
Godkänt»34 38%
Gott»39 44%
Mycket gott»5 5%

Genomsnitt: 3.39

- Tråkigaste kursen hittills. Blev less på att plugga när det inte fanns facit till uppgifter heller.» (Dåligt)
- Helt värdelöst att man inte kan få svar på frågorna man har fått köpa! Virrigt när man tvingas växla mellan svenska och engelska stup i kvarten kursen igenom.» (Dåligt)
- Jobbigt med blandat engelska och svenska» (Dåligt)
- Fast det ens någon tanke bakom hur kursen lades upp? Nått sorts system alls eller var det bara slumpmässigt utkastat. Fick ingen som helst känsla för övergångar mellan delar i ämnet. Tvära kast hit o dit.» (Godkänt)
- Bättre läshänvisningar som är bättre kopplade till boken och uppgifterna. det var väldigt svårt att veta vart man skulle hitta det i boken om man behövde läsa för att lösa en räkneuppg.» (Godkänt)
- Intressant» (Gott)
- Intressant kurs, med engagerade föreläsare» (Gott)
- Det är en intressant kurs men rätt mycket att lära in. » (Gott)
- Det var verkligen en intressant kurs, jag visste inte att det var SÅ mycket att tänka på bland olika material.» (Gott)
- Det som jag lärde mig i kursen var iaf helt nytt för mig, så det var intressant.» (Gott)
- En av de kurser som har haft genomgående mest pedagogisk undervisning. En kurs där jag kommer få riktig användning av mina kunskaper, om inte i yrkeslivet så för att förklara för mina nära & kära hur och varför vissa ämnen leder värme bättre än andra, varför det ser ut som det gör när något går sönder & varför det skett överhuvud taget.. osv osv..» (Mycket gott)
- Kursen var ett välbehövligt avbrott från alla matematiskt orienterade kurser vi haft för min del. Den kändes intressant och givande.» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läroboken. »
- Microskopilabben»
- Mikroskopilabben»
- Övningarna»
- Innehållet»
- Föreläsarna var bra»
- mikroskopilabben»
- Labbar»
- Laborationernsa och den senare delen av övningarna där det var lite genomgångar.»
- laborationerna»
- Genomgångarna på övningarna, mikroskoplabben, gästföreläsningen»
- Övningarnas uppbyggnad, genomgång-eget arbete»
- Mats Norell»
- Att tidigt i kursen framgår vad som ska kunna för att klara av tentamen»
- Uppdelningen på kursen, att Uta & Mats kör varsin del.. Härlig omväxling, mkt stimulerande!»
- Den tekniska kopplingen.»
- övningar där man räknar själv och kan ställa frågor»
- Laborationerna»
- Labborationerna»
- Callisterboken.»
- Mikroskoplaborationnen»
- Datorlabbar, och laborationerna i övrigt. Bra med labbar som synkar med föreläsningarna.»
- laben med mikroskop var rolig. men tog alldeles för lång tid. varför inte ta bort något moment och hinna med en 15 min sammanfattning i slutet av laben, typ "det här har ni lärt er"»
- Bra information på föreläsningarna»
- Labbarna, de var toppen!»
-
- Mikroskoplabben»
- Labbarna, gärna försöka få in fler labbar så tidigt som möjligt då de underlättar förståelsen av kurslitteraturen.»
- Datorlaborationerna.»
- Mikroskoplabben»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jämnare tempo. Mycket långsamt de första 2-3 veckorna. Sedan gick det fortare.»
- Strukturera upp föreläsningarna så det inte blir så rörigt. Atityden på övningarna, man vill gärna slippa att känna sig hånad av övningsledaren efter att man har varit på genomgången av gjutstrukturer. Datalaborationerna är fullståndigt meningslösa, programet är gjort i början av 90-talet och är inte ett dugg peddagogiskt och de belyser saker som jag aldrig hade någon användning av. Tycker att de borde gå att göra kursen roligare för det är ett väldigt intressant ämne men efter att ha gått kursen tycker jag de verkar fruktansvärt tråkigt, tyvärr, men sant.»
- Gör gjutlabben obligatorisk eller ta bort den, det var oklart ifall den ingick i kursen eller ej.»
- Bättre läsanvisningar. Det ska inte behöva vara ett detektivarbete att försöka ta reda på vilket som nyss har gåtts igenom och vilket som kommer att gås igenom. Läsanvisningar till varje föreläsning är ett måste.»
- Övningsledarna bör gå hålla i alla övningar, inte bara dom med Mats innehåll. På en del av dom med självstudier så hade man väldigt svår att komma igång samt så frågade man konstant övningledaren.»
- En liten dugga efter halva perioden hade varit bra. Då repeterar man allt man lärt sig vilket underlättar ganska mycket senare. Bonuspoängen behöver inte vara så höga, det viktiga är bara att man repeterar.»
- Handledarens arbetsbeskrivning.»
- bättre förklaring av fasdiagram.»
- En tydligare struktur på vad som ska kunnas och korrekta läsanvisningar från start. Helt enkelt lite mer organisation. Sen kan man fråga sig vad meningen är att göra uppgifter utan att få lösningar på det. Känns inte som rätt sätt att lära sig på.»
- Hela kursen på samma språk. Gärna svenska, Uta kan ju prata bra svenska.»
- Att alla övningsledare tänker på att folk har olika studieteknik och kanske inte alltid är mästerligt förberedda på samtliga övningar...»
- Genomgångsövningar istället för räkna-själv.»
- Uta är en oerhört ointressant förelesare måste jag tyvärr säga. Detta var den stora anledningen till att jag inte besökte föreläsningarna. För övrigt var callister den mest värdelösa och opedagogiska bok jag någonsin skådat. Mats Noren var däremot en utmärkt föreläsare.»
- Kan inte Mats ta hela kursen? Mindre räknestuga i början, kanske 50-50 med genomgång och räkning»
- Lite konkretare föreläsningar, koncisare.»
- Svengelskan. Jag tycker det borde hållas på ett språk. Svenska eller Engelska kvittar, bara det inte är blandat. Jag tycker även det borde vara mer om gjutning, för det var intressant.»
- Fe-C labben.. Förklara bättre hur man använder mikroskopet (det som fanns i labbhandledningen var inte så omfattande) och se till att alla får möjlighet att göra helt klart labben & samtidigt greppat sammanhangen.. »
- Introducera mer av innehållet tidigare om möjligt. För att förhindra att man missar att läsa in ett avsnitt som kommer precis innan tenta.»
- Duggor! Nånting för att motivera en att vara i fas»
- Datorlabbarna »
- övningar där man inte räknar själv.»
- övningshäftet borde uppdateras med facit»
- Datorlaborationerna kunde varit mer åt handledda genomgångar med datorstöd, istället för de nuvarande ganska stressiga och monotona labbarna där alla vill bli klara först för att komma där ifrån.»
- Läsanvisningarna»
- läs och räknehänvisningarna.»
- Häftet som vi måste köpa för att kunna klara av kursen, svar på uppgifterna underlättar helt klart när man inte har en övningsledare omkring sig dygnet runt. Antingen undervisa helt på svenska eller helt på engelska.»
- Att kursen dels hålls på svenska och dels på engelska när boken är på engelska. Jag och många med mig tycker att det skulle vara bättre med allt på engelska (eller helst svenska). Som det är nu måste man lära sig allt två gånger och det hela blir väldigt förvillande. »
- Det är ingen språkkurs, föreläs på svenska!»
-
- läsanvisningar. Tydligare!»
- Jag anser inte att min kunskap i ämnet testas när man på tentan får en fråga vart martensit hittas i fasdiagrammet och när man vänt på axlarna i det andra fasdiagrammet. Det är frågor som bara är till för att sätta dit folk och jag anser inte att det har med Materialteknik att göra att upptäcka att axlarna är bytt. Tycker det är väldigt dålig stil och det ger ett intryck av att exeminatorn bara är ute efter att kugga en. Tråkigt.»
- mer kopplingar till boken i mats föreläsningar»
- Sättet att utforma tentamen»
- Det måste bli tydligare vad man ska läsa varje vecka. Det var först i slutet av kursen som man fick en uppfattning om kursens omfattning. Hade man känt till den omfattningen från början så hade man kunnat planera vad man skulle läsa från vecka till vecka.»

24. Övriga kommentarer

- Snegla gärna på termodynamikens övningsstruktur.»
- Intressant kurs, men fläckar i upplägget.»
- Tyckte inte att innehållet på tentan speglade innehållet på föreläsningarna. »
- Sammantaget mycket intressant kurs med bra upplägg!»
- Varför i hela fridens namn fanns det inget facit till övningsuppgifterna i häftet man köpte? "Se callister"... Då kan man ju lika gärna bara läsa som att överhuvud fokusera på övningarna. Att kursen sedan var mestadels på engelska försvårade allting något oerhört. Fackord och liknande är mycket svårare på engelska. »
- Uta är bra, men när man väl märker hur mycket hon säger "eeeh" mellan orden så kan man inte sluta tänka på det, och det är då svårt att ta till sig innehållet i föreläsningen. »
- Försök att få ett mer komprimerat mikroskopi-labschema som gärna har en senare start»
- Som sagt tidigare. Se till så att kursen blir antingen på svenska eller engelska!!! P.S. Väldigt bra med kursutvärdering på internet D.S.»
- Det var bra att mats sa i början av kursen att man behövde läsa mkti boken, det hjälpte»
- ingen svår kurs igentligen men den blev svår pga: extremt dåliga läsanvisninga med mera. Beror kanske till viss del på att jag tycker ämnet är tråkigt men inte alls allt. bra, pedagogiska och roliga föreläsare och övningsledare kan ju få en att ämdra sig....»
- En annan kommentar är att det är väldigt tråkigt att engelska och svenska blandas. Ena dagen är det föreläsning på svenska sedan övning på engelska. Nästa dag tvärtom. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska. Det gör det hela väldigt förvirrat. Känns i stort sett som om man måste lära sig det två gånger eftersom det heter så olika på dem två språken. Callister är svårläst. Sedan tycker jag att det är väldigt dåligt att det inte finns facit till alla uppgifter man ska göra eftersom på övningarna hann man knappt med att räkna något själv överhuvudtaget och när man sitter hemma och räknar vill man se att man gjort rätt. Att då får svaret: - De Hittar du i Callister när man frågar efter facit till alla uppgifter blir man trött. Det är ganska självklart att man hittar svar i Callister men kanske inte precis 1.48 eller vad jag nu hade räknat ut. Facit ska finnas till alla uppgifter som man ska göras annars är det helt meningslöst. Att sitta och räkna och inte få veta om man gjort rätt leder kanske in en på fel tänk, för hur ska man veta att man gjort rätt???»
- Jag skulle vilja se lösningsförslag till tentan.»


Kursutvärderingssystem från