ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Färg, form och visualisering B vt 09 (ADM016), ADM016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-02-26 - 2009-02-05
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Stefano d´,,,Elia, Christ»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

25 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»4 16%
Ja, det framgick ganska bra»7 28%
Bra»13 52%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.44

- På datadelen framgick det tydligt men inte på de andra.» (Ganska dåligt)
- CADen och SketchUp var tydliga, men rumsövningarna var oklara både i presentation och instruktion, dessutom framgick det inte VARFÖR vi skulle göra övningarna. Hade, om inte annat, varit kul att höra efteråt.» (Ganska dåligt)
- det framgick väldigt bra på dator-delen, men inte på färg och form- delen tyvärr» (Ja, det framgick ganska bra)
- I datorkursen framgick allting väldigt tydligt. I konstlaborationerna visste vi ibland inte vad uppgifterna gick ut på, eftersom lärarna antog att vi hade hört från våra kompisar om vad vi skulle göra.» (Bra)
- Datordelens hade ju ett tydligt pm, dock inte riktigt lika tydligt på resterade delar i ateljén.» (Bra)
- PM med kurasmål är toppen» (Mycket bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att du efter kursen ska kunna använda olika tekniker, för hand och med dator, för att utveckla, visualisera och kommunicera en idé.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Bra»14 56%
Mycket bra»6 24%

Genomsnitt: 4

- då jag inte varit i kontakt med tex dataprogrammen innan blev det lite mycket på en gång. Ytterligare uppgift på samma tema, fast lite mindre kanske, nån vecka senare hade varit bra. » (Ganska dåligt)
- Behöver mer träning, såklart!» (Ganska bra)
- CAD och Sketchup var mycket bra, jag hade gärna lärt mig mer om Illustrator.» (Bra)
- Datordelen med AutoCAD och SketchUp lärdes ut mycket grundligt och bra. Även NCS-systemet blev förståeligt och går nu att bygga vidare på.» (Bra)
- detta betyg gäller bara cad-delen» (Mycket bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att du efter genomgången kurs ska kunna beskriva, identifiera och tillämpa grundläggande begrepp som komposition, dimension, proportion, rytm, färg och ljus,
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»14 56%
Bra»5 20%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Lite luddiga formuleringar, hög frånvaro från lärarna och för mycket arbete med papper. Hade varit kul att jobba med t.ex. lera istället. Färgdelen var kul, hade gärna gått in djupare på det ämnet!» (Ganska dåligt)
- de enda begrepp jag stötte på var färg och ljus...» (Ganska dåligt)
- Gärna mer genomgång i konstprojektet och mer handledning under tiden» (Ganska bra)
- Lite lite terminologi. Man kan behöva disskutera mera i grupp tillsammans med lärare som handleder för att lära sig ett gemensamt språk.» (Ganska bra)
- Denna del i kursen var kanske mera svårplacerad. Ja, begreppen fanns där, men vissa moment kändes långsökta. Det kunde gärna kopplas ännu mera till arkitektur.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att du efter genomgången kurs ska kunna driva en egen konstnärlig process,

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»9 36%
Bra»7 28%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3.52

- Jag är redan van att driva en egen konstnärlig process. Uppgifterna var så pass styrda och så kort tid till förfogande att det inte inte blev ett konstnärligt egenvärde i arbetsuppgifterna tycker jag.» (Ganska bra)
- Men den konstnärliga processen i den här kursen kändes väldigt styrd för att vara "egen".» (Mycket bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att du efter genomgången kurs ska kunna använda digitala tekniker för att producera tvådimensionella ritningar. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Bra»7 28%
Mycket bra»14 56%

Genomsnitt: 4.4

- Mycket pedagogisk lärare» (Mycket bra)
- Lagom takt på genomgången, man hann med att testa själv utan att stressa.» (Mycket bra)
- Detta var den lättaste och tydligaste delkursen. » (Mycket bra)
- Eftersom grunderna till AutoCAD lärdes ut ordentligt, har det givit bra möjligheter att själv bygga vidare på kunskap och erfarenhet.» (Mycket bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att du efter genomgången kurs ska kunna använda digitala tekniker för att producera tredimensionella skisser. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

25 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 36%
Bra»9 36%
Mycket bra»7 28%

Genomsnitt: 3.92

- Lite onödigt komplicerade sketchup-genomgångar som tog upp en del onödiga verktyg mm. förvirring runt illustrator-delen som i vissa fall verkade ha glömts bort eller varit hafsigt genomförd.» (Ganska bra)
- Jag hade svårare att hänga med än på CAD kursen. Att ha små uppgifter för varje moment var bättre. Kändes som om vi hade mer tid på CAD.» (Ganska bra)
- 2D kursen var mer pedagogisk än 3D kursen» (Ganska bra)
- Sketchup är svårt och jag hade gärna haft fler timmar sketchup» (Bra)
- SketchUp var det bra genomgång på, men vad hände med PhotoShop och Illustrator? Program som det tas för självklart att vi skall kunna använda när vi kommer ut i arbetslivet tycker jag att vi borde få tydligt förklarade för oss. Jag tror inte att allt för många har råd att köpa t.ex. PS hem för att lära sig på egen hand.» (Bra)
- Sketch Up känns som ett svårkontrollerbart program, som nog kräver engagemang över tid för att lära sig.» (Bra)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar - upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

25 svarande

För låg»0 0%
Ganska låg»5 20%
Ganska bra»2 8%
Bra»12 48%
Mycket bra»6 24%

Genomsnitt: 3.76

- Konstuppgifterna är svårbedömda men i dataprogrammen hade jag gärna lärt mig ännu mer.» (Ganska låg)
- Hade förväntat mig något högre krav. Inte för att det var något fel på dem, men ribban hade kunnat sitta något högre.» (Ganska låg)
- Ingen uppgift var särskilt utmanande, men efteråt kunde man alltid mycket mer än innan.» (Bra)
- Bra med tanke på hur mycket tid vi hade. Skulle dock vilja lära mig mer.» (Bra)

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

24 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 16%
Ganska bra»2 8%
Bra»9 37%
Mycket bra»9 37%

Genomsnitt: 3.95

- Jättebra med många små övningar i mindre grupper. Varierat! Behövde lite konst efter härdsmältan på datakurserna!» (?)
- Många frågetecken gällande redovisning av konstarbeterna, ingen chans att förbereda sig innan. Dessutom var lärarna ofta försenade, frånvarande från lektionerna. Annars är det skönt med eget arbete, lättare att jobba när inspirationen säger det istället för schemat.» (Ganska dålig)
- lite mer varva data med konst hade varit lättare för mitt huvud att ta in än två massiva block.» (Ganska dålig)
- Det hade kanske varit stimulerande att ha halvdagar dator och halvdagar konslab, men det hade kanske kunnat vara lite rörigt om det vore så?» (Bra)
- Det enda är väl att det skulle vara bättre med t ex dator på förmiddag och ateljé på eftermiddag, eller tvärtom. Då det är svårt att sitta en hel dag med datorundervisning.» (Bra)
- Det blev lite väl mycket av en sorts övning ibland.» (Bra)
- men det hade uppskattas att få föreläsning eller liknande i form-delen av kursen. kändes lite som att vi satt och klippte och klistrade utan att veta varför vi gjorde det. Nästa år bör syftet med momentet berättas innan (eller iallafall efter)» (Mycket bra)
- Inga hål i schemat och mer än tillräcklig tid för varje delmoment utan att det blev för långrandigt.» (Mycket bra)

9. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
Ganska otillfredsställande»4 16%
Ganska bra»4 16%
Bra»8 32%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3.72

- Vi hade nästan ingen lärare i vår grupp under kritiken.» (Nej, inte alls)
- cad o sketch up var bra men under rum o färg var lärarens närvaro lite bristfällig.» (Ganska otillfredsställande)
- Se tidigare kommentar.» (Ganska otillfredsställande)
- Det kändes som det inte fanns så mycket tid för det. En del lärare verkade stressade om man frågade.» (Ganska otillfredsställande)
- I datorn mycket bra, i konstlabet efterlyser jag mer handledning.» (Ganska bra)
- Det skulle vart bra med ett extra handledar tillfälle i 3D kursen och mer närvarande lärare i färg och form kursen.» (Ganska bra)
- Väldigt bra autocad genomgångar med relavanta verktyg, övningar etc.» (Mycket bra)
- Vi hade många tillfällen att fråga och få hjälp. nästan hela tiden.» (Mycket bra)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Dataintroduktionen»
- AutoCad delen.»
- dom små deluppgifterna, projekten.»
- Färgdelen var mycket intressant och lärorik, och det var lärorikt med sktechup/cad»
- Den pedagogiska CAD-delen måste vara kvar!»
- acad och sketch-up. mera dataundervisning i photoshop/indesign.»
- Färgdelen var bland de absolut mest intressanta delarna i kursen. Reliefen var även väldigt givande. Likaså Sketchup och CAD undervisningen. »
- Allt. »
- Färgdelen, gärna mer av det och kanske större experiment hur ljuset/omgivningen påverkar färgen.»
- inom cad: övningsuppgifterna som varvades med genomgång, MYCKET BRA! Bra föreläsning/genomgång! sketchup var också bra. Bra att ni visade tydligt hur man sparar och öppnar filen mellan olika program, samt att ni hade genomgång i photoshop och illustrater(även fast det hade varit uppskattat med längre geenomgång)»
- AutoCAD, NCS-systemet, SketchUp är självklara, men jag tycker att det borde läggas mer vikt på presentations-/layoutprogram för oss, som jag nämnde tidigare. De övriga delarna i kursen känns också viktiga, men det hade varit bra med ett tydligare förklarat mål.»
- För mig skulle det vara mer relevant med en photoshopkurs istället för illustrator, men det kanske finns en bra anledning till det valet...»
- Stefanos Auto Cad var bäst. Blanda färg var roligast. Scetch Up var jobbig men nyttig. »
- NCS-systemet och övningen till den var bra, färgblandandet också. Datorövningarna får väldigt gärna vara kvar, jag kunde varken CAD eller SketchUp och kände att det var något som fattades hos mig. Upplägget där var klart och tydligt.»
- AutoCAD och SketchUp-delen behöver enligt mig inte ändras alls.»
- Allt borde vara kvar men det konstnärliga borde ha tillgång till fler handlesare för ev. diskussion.»
- 2d och 3d kursen samt färglära»
- cad och sketchup»
- Färgläran och färgtolkningen av vykort var väldigt intressant. Rumstolkningen av känslan i vykorten var också utvecklande. Inom datakurserna var det mesta bra.»
- färgövningarna. =)»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

-
- Mer handledning och en kritiker per grupp när det är dags för genomgången av all arbeten»
- eftersom sketchup är ett väldigt enkelt program tror jag att det skulle räcka med väldigt lite genomgång och sedan mycket mer handledd tid för att själv pröva sig fram. resten av tiden där läraren nu gick i genom sketchup skulle med stor fördel kunna användas till att ge grunder i illustrator och photoshop.»
- öka svårighetsgraden. »
- Mer färgstudier!»
- Kanske kan någon av kartongbitarna tas bort, efter några dagar blev det lite tråkigt! Behöver man kopiera upp schema till alla, eller kan man kolla upp det på internet? Ur miljösynpunkt menar jag! Tack!!»
- Lite för mycket arbete i kartong. Kanske kunde omformas på annat vis med andra inslag av material och arbetssätt. Större krav på föreläsare, varken inspirerande eller givande att föreläsaren läser innantill från powerpoint presentation.»
- Jag skulle vilja ha med mer undervisning i Illustrator och framförallt photoshop. Visst kan man lära sig en del på egen hand, men en introduktion i varje program vore bra, så man kan lite och har en grund att utveckla. Högre krav på föreläsarna vore också bra. De måste kunna tala fritt om sitt ämne för att man ska bli riktigt intresserad. Innehållet i föreläsningarna har varit bra. På konstnärsdelen skulle jag gärna sett att det fanns en större variation i materialet man arbetar med. Varför ha papp hela tiden? »
- Utveckla vidare och ge mer grundliga kurser i bildredigeringsprogram.»
- Det blir väldigt enformigt att arbeta med papper flera dagar i rad så inför gärna flera olika material. Ljusgården är väldigt inspirerande att jobba i men det blir väldigt kallt när dörrar öppnas och stängs hela tiden. Mer information om redovisningen av konstarbeten innan, hur den ska gå till, vad som förväntas av en, skulle uppskattas! En idé är att sprida ut övningarna under en längre period, blir väldigt intensivt att sitta en hel vecka med det.»
- längre genomgång i illustrater/photoshop. Föreläsning/genomgång av rumsuppgifterna. Få veta mål samt syfte med Rums uppgifterna. Det hade även varit bra om man kunde dela upp datordelen och "lekdelen" så att man hade ena på förmiddagen och andra på eftermiddagen för att orka lyssna och vara koncentrerad mer.»
- Dela upp dator och ateljé, så man får varierade dagar. Uppgiften jord, vatten och luft kändes inte särskilt relevant, då ingen riktigt verkade kunna ta den till sig. Mer rådgivning och hjälp i sketch up, man fastnade lätt och kunde inte komma vidare. »
- se punkt 10.»
- Mer tid på Sketch Up kursen. Mer och djupare färgförståelse skulle vara roligt. Prova måla upp stora ytor och bryta färg. Studiebesök hos färgtillverkare eller målarfirma? Mindre kartongövning, mer fria material under konstdelen. Skippa relief uppgiften, den kändes onödig.»
- Det var väldigt kul att jobba med datorer eftersom vi inte gjort det förut och jag kan enkelt se dess användningsområden och nytta. Eftersom kartong är ett av de vanligaste materialen vi jobbat med var det väldigt inspirerade att arbeta med färg. Skulle kanske vilja se någon mer sån övning.»
- Ibland blev det väldigt mycket av en sak tre dagar i rad, kanske dator på förmiddagarna och färg och form på eftermiddagarna hade givit en större variation? Rumsövningen ska jag ärligt säga att jag inte förstod men den är ju också viktig. Det skulle ju kunna vara något att utveckla, att få alla elever att förstå övningarna.»
- I Rumslaborationsdelen kunde man gärna minska ner på antal moment eller kanske rentav lägga in fler material än papp, som kändes väldigt tråkigt att arbeta med i slutändan. Nya material kunde kanske vara lera? trä? ståltråd? Något moment kunde kanske vara 2-och-2?»
- Jag skulle velat arbeta i fler material än enbart kartong. »
- utveckla färg och form, delen. passar inte alla att jobba på det sättet då man är olika snabb på att lösa uppgifter, dåligt med material att fortsätta med när man blivit klar tidigt.»
- Rumstolkningen av kompositonen i djup och bredd, samt relieferna gav väldigt lite, så uppläggen till dessa skulle gott kunna utvecklas till nästa år.Reliefen var förvisso kul att göra, men kändes lösare kopplad till arkitektur.»
- särskilt konstdelen kan vara bra att få veta varför man håller på med det man håller på med. Om det är viktigt för uppgiften att man famlar i mörker är det ju bara att säga det, så kan man slappna av o famla i lugn o ro istället för att oroa sig för att man fattar dåligt eller har missat nåt. O som alltid, lite mer tid hade varit bra, om det var möjligt.»Kursutvärderingssystem från