ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinelement M2 2008, TME035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-02-02 - 2009-02-23
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Magnus Evertsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden. Tänk på att du läste två kurser samt att en normal arbetsvecka är minst 40 timmar.

77 svarande

Högst 15 timmar»3 3%
Cirka 20 timmar»21 27%
Cirka 25 timmar»22 28%
Cirka 30 timmar»17 22%
Minst 35 timmar»14 18%

Genomsnitt: 3.23

- Konstruktionsuppgifterna var det som tog tid, men dessa var mycket intressanta och givande så det var bra att lägga mkt tid på dem.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket tid gick åt till inlämnings uppgifterna. Men dessa var även väldigt bra för inlärningen.» (Cirka 25 timmar)
- Arbetsbördan var extremt under första inlämningsuppgiften» (Cirka 30 timmar)
- konstruktionsuppgifterna tog största delen av tiden.» (Cirka 30 timmar)
- Tunga projekt som man lärde sig väldigt mycket av! De var riktigt bra.» (Cirka 30 timmar)
- inlämningsuppgifter tog mycket tid, ingen tid gick åt övningsuppgifter» (Minst 35 timmar)
- Inlämmningsupgifterna tar tid att göra men de är väldigt bra och lärorika.» (Minst 35 timmar)
- Inlämningarna tog tid » (Minst 35 timmar)
- Tidskrävande men mycket roligt!» (Minst 35 timmar)
- Eftersom min "labb-kompis" hoppade av kursen i början av läsperioden ökade min egna arbetsinsats markant.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

77 svarande

0% (0-2 st)»1 1%
25% (3-5 st)»0 0%
50% (6-9 st)»2 2%
75% (10-13 st)»25 32%
100% (Samtliga)»49 63%

Genomsnitt: 4.57

- Läste parallellt i trean.» (0% (0-2 st))
- egentligen snarare 85%. Göran Brännares föreläsningar var inte så bra så jag slutade gå på dem. » (75% (10-13 st))
- Kanske missade ett par..» (100% (Samtliga))
- Var en fröjd att gå på föreläsningarna!» (100% (Samtliga))

3. Ungefär hur stor del av räkneövningarna har du deltagit i?

77 svarande

0% (0 st)»0 0%
25% (1-2 st)»0 0%
50% (3-4 st)»5 6%
75% (5-6 st)»35 45%
100% (Samtliga 7st)»37 48%

Genomsnitt: 4.41

- Väldigt bra facit i boken så en del kunde man göra själv istället.» (50% (3-4 st))
- Erik Hulthén var en bra övningsledare» (75% (5-6 st))
- övningsledaren kunde tyvärr inte förklara talen eller de frågor man hade» (75% (5-6 st))
- missade en» (75% (5-6 st))
- Fantastiskt bra övningsledare!» (100% (Samtliga 7st))

4. Ungefär hur stor del av konstruktionsövningarna har du deltagit i?

77 svarande

0% (0 st)»1 1%
25% (2-4 st)»0 0%
50% (5-8 st)»1 1%
75% (9-12 st)»14 18%
100% (Samtliga)»61 79%

Genomsnitt: 4.74

- gjort dem innan» (0% (0 st))
- Kanske missade ett nån..» (100% (Samtliga))
- Superbra moment!» (100% (Samtliga))
- Brännare var bra!» (100% (Samtliga))


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål? (i allmänhet)

Kursens lärmål är redovisade i kurspm

74 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»66 89%

Genomsnitt: 3.81

- Bra mål, men jag vet int om jag förstått alla rätt. Även om jag tycker att jag kunde räkna och förstå det mesta så är det lite svårt med alla fack-ord och sådant.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svårt att "använda" i studierna på ett konkret och givande sätt. Innan kursen är målen obegripliga då nomenklaturkunskapen ej finns. Under kursen är de inte tillräckligt detaljerade för att ge någon egentlig hjälp med inlärningen. Möjligtvis att målen kan ge en sammanfattande och översiktlig bild av kursen i sin helhet under repetitionen innan tentan. Dock erhålls denna helhetsbild ganska bra ändå om läroplanen följs succesivt under kursens gång. En mer konkret och nästan "checklista"-aktig läroplan skulle däremot kunna vara användbar. Kanske en översiktlig lista och en lite mer detaljerad lista för olika faser i kursen skulle fungera. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- tydliga nice med exempel på verkligheten» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt tydligt beskrivet!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- jag brukar inte ens tänka på dem med magnus påpekade dem extra tydligt» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- tydliga, lättförståeliga och tydliga läromål. Bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt bra att målen är nedbrutna i många klara delmål.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt tydliga, det går inte att ta miste om vilka målen är.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Troligen de bäst formulerade målen hittills.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Måluppfyllnad rullningslager (inkl axelutformning)

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Inlämningsuppgift 1 var väldigt krävande men den innebar också att man lärde sig räkna på lager.»
- Kreativ och utvecklande konstruktionsuppgift på ämnet.»
- Vissa saker sätter sig klockrent.»
- Tycker att val av lagertyp inte gåtts i genom »

Konstruera en lagring (med styr- och frigående lager eller med koniska lager).
74 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»3 4%
Väl»21 28%
Mycket väl»49 66%

Genomsnitt: 4.59

Välja lagertyp beroende på tillämpning (kul, rull, sfäriska, koniska eller vinkelkontakt).
74 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 2%
Ganska väl»16 21%
Väl»24 32%
Mycket väl»32 43%

Genomsnitt: 4.16

Beskriva de främsta för och nackdelarna med rullningslager jämfört med glidlager.
74 svarande

Inte alls»0 0%
Något»8 10%
Ganska väl»20 27%
Väl»24 32%
Mycket väl»22 29%

Genomsnitt: 3.81

Förklara varför att tätningar krävs.
74 svarande

Inte alls»2 2%
Något»14 18%
Ganska väl»14 18%
Väl»20 27%
Mycket väl»24 32%

Genomsnitt: 3.67

Beräkna ekvivalent lagerlast, P.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»3 4%
Väl»11 15%
Mycket väl»57 79%

Genomsnitt: 4.72

Beräkna lagerlivslängd, nominell enligt ISO och enligt den nya teorin med hänsyn till smörjförhållanden (a_skf).
74 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»1 1%
Väl»13 17%
Mycket väl»60 81%

Genomsnitt: 4.79

Beräkna livslängd för lagerkomplex.
74 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»1 1%
Väl»9 12%
Mycket väl»64 86%

Genomsnitt: 4.85

Beräkna livslängd vid olika över-levnadssannolikheter
74 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»2 2%
Väl»11 14%
Mycket väl»61 82%

Genomsnitt: 4.79

Beräkna livslängd vid varierade last.
74 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»4 5%
Väl»18 24%
Mycket väl»52 70%

Genomsnitt: 4.64

7. Måluppfyllnad hydrodynamiskt smorda glidlager

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- kommer inte ens på vad reynolds ekvation är men kasnke kan förklara den om jag får se den»
- Jag kommer inte riktigt ihåg vilken Reynolds ekvation är, men uppskattar att jag är väl insatt i det mesta som har med hydrodynamiskt smorda glidlager.»

Förklara hur Reynolds ekvation kan användas för att härleda bärighet.
74 svarande

Inte alls»7 9%
Något»16 21%
Ganska väl»26 35%
Väl»15 20%
Mycket väl»10 13%

Genomsnitt: 3.06

Beskriva de främsta för och nackdelarna med glidlager jämfört med rullningslager.
74 svarande

Inte alls»2 2%
Något»7 9%
Ganska väl»22 29%
Väl»24 32%
Mycket väl»19 25%

Genomsnitt: 3.68

Beräkna relevanta storheter för hydrodynamiskt smorda block- och radiallager med hjälp av diagram.
74 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 6%
Ganska väl»6 8%
Väl»18 24%
Mycket väl»45 60%

Genomsnitt: 4.39

Konstruera en hydrodynamisk glidlagring genom att hantera konstruktionsparametrar (och dimensionslösa grupper).
74 svarande

Inte alls»3 4%
Något»4 5%
Ganska väl»13 17%
Väl»23 31%
Mycket väl»31 41%

Genomsnitt: 4.01

8. Skruvförband

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

Beskriva allmänna definitioner, begrepp och standards. Beskriva gängans geometri och friktionens varierande.
72 svarande

Inte alls»1 1%
Något»2 2%
Ganska väl»12 16%
Väl»31 43%
Mycket väl»26 36%

Genomsnitt: 4.09

Förklara skruvförbands funktion och princip genom att upprätta ett principiellt F,δ,,,,-diagram.
71 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»6 8%
Väl»27 38%
Mycket väl»37 52%

Genomsnitt: 4.4

Förklara hur man genom förspänning kan omfördela en yttre pålagd last i ett skruvförband amt hur inverkan av styvheter styr detta fenomen.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»8 11%
Väl»25 34%
Mycket väl»39 54%

Genomsnitt: 4.43

Förklara skillnaden mellan beräkningsmässiga och konstruktionsmässiga styvheter. Beräkna skruvstyvhet och underlagsstyvhet.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»7 9%
Väl»18 25%
Mycket väl»47 65%

Genomsnitt: 4.55

Beräkna förspänningskraft, skruvkraft och underlagskraft.
71 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»6 8%
Väl»12 16%
Mycket väl»53 74%

Genomsnitt: 4.66

Förklara hur sättning påverkar skruvförband. Beräkna bestämma när glapp inträder och kompensera för detta.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»6 8%
Väl»20 27%
Mycket väl»45 62%

Genomsnitt: 4.51

Välja olika hållfasthetsklasser på skruvar (kvalitetsklasser, 4.6, 8.8, 10.9, 12.9) med hänsyn till utmattning (mitt- och amplitudspänningar). Förklara skillnader, för- och nackdelar med de olika håll
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»4 5%
Väl»18 25%
Mycket väl»50 69%

Genomsnitt: 4.63

Beräkna uppkomna relevanta spänningar i skruvförband.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 2%
Ganska väl»5 6%
Väl»26 36%
Mycket väl»39 54%

Genomsnitt: 4.41

Modifiera skruvförband med livslängds-förbättrande åtgärder om risk för utmattning föreligger.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 2%
Ganska väl»11 15%
Väl»24 33%
Mycket väl»35 48%

Genomsnitt: 4.27

Beräkna erforderlig axialkraft och åtdragningsmoment.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»5 6%
Väl»18 25%
Mycket väl»49 68%

Genomsnitt: 4.61

Förklara och kunna tillämpa hur man konservativt dimensionerar om friktionen varierar alternativt hur man förspänner skruvförband i dessa fall.
72 svarande

Inte alls»2 2%
Något»2 2%
Ganska väl»8 11%
Väl»21 29%
Mycket väl»39 54%

Genomsnitt: 4.29

9. Fjädrar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Här stod rågorna :"Beräkna erforderlig axialkraft och åtdragningsmoment. Förklara och kunna tillämpa hur man konservativt dimensionerar om friktionen varierar alternativt hur man förspänner skruvförband i dessa fall." Va? dom måst hamnat fel!»
- Fjädrar var den del av kursen som var mindre tydlig, men som ändå visade sig vara viktigt att kunna på tentan.»
- Förstår att de två sista frågorna kommer från skruvförband.»

Förklara hur elastiska deformationer och spänning utnyttjas för energilagring eller kraftupptagning. Beskriva standards för utformning och dimensionering (utmattning).
72 svarande

Inte alls»1 1%
Något»6 8%
Ganska väl»18 25%
Väl»36 50%
Mycket väl»11 15%

Genomsnitt: 3.69

Kunna tillämpa tillvägagångssätt vid dimensionering.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 4%
Ganska väl»13 18%
Väl»35 48%
Mycket väl»21 29%

Genomsnitt: 4.02

Kunna tillämpa tillvägagångssätt vid dimensionering.
71 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 4%
Ganska väl»14 19%
Väl»33 46%
Mycket väl»21 29%

Genomsnitt: 4.01

Beräkna uppkomna spänningar, skjuv- och effektiv- (pga krökning).
69 svarande

Inte alls»1 1%
Något»7 10%
Ganska väl»14 20%
Väl»30 43%
Mycket väl»17 24%

Genomsnitt: 3.79

Konstruera en lämplig fjäder utgående från randvillkor för funktion. Beräkna erforderlig linjär fjäderkonstant och förspänning för samma applikation. Beräkna fri längd och risk för knäckning.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 5%
Ganska väl»16 22%
Väl»34 47%
Mycket väl»18 25%

Genomsnitt: 3.91

Beräkna erforderlig axialkraft och åtdragningsmoment.
72 svarande

Inte alls»5 6%
Något»6 8%
Ganska väl»9 12%
Väl»27 37%
Mycket väl»25 34%

Genomsnitt: 3.84

Förklara och kunna tillämpa hur man konservativt dimensionerar om friktionen varierar alternativt hur man förspänner skruvförband i dessa fall.
71 svarande

Inte alls»5 7%
Något»6 8%
Ganska väl»14 19%
Väl»24 33%
Mycket väl»22 30%

Genomsnitt: 3.73

10. Remväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- här kom denna fråga "Modifiera skruvförband med livslängds-förbättrande åtgärder om risk för utmattning föreligge" va? ska dn vara där?»
- För lite tid på denna del.»
- nu börjar de bli lite för många frågor...»
- var sjuk sista veckan så kan det inte för att jag inte har läst på det nåt.»
- Alldeles för kort om tid lades på detta.»

Beskriva olika remtyper och standards. Olika varianter av förspänning för remväxlar. Olika möjliga konstruktionssätt/principer.
72 svarande

Inte alls»4 5%
Något»7 9%
Ganska väl»18 25%
Väl»30 41%
Mycket väl»13 18%

Genomsnitt: 3.56

Förklara de främsta för- och nackdelarna med remväxlar jämfört med kuggväxlar.
72 svarande

Inte alls»4 5%
Något»4 5%
Ganska väl»19 26%
Väl»26 36%
Mycket väl»19 26%

Genomsnitt: 3.72

Förklara varför/att utväxlingen för en remväxel ej är helt exakt/synkron.
72 svarande

Inte alls»4 5%
Något»3 4%
Ganska väl»21 29%
Väl»25 34%
Mycket väl»19 26%

Genomsnitt: 3.72

Beräkna relevanta storheter ur remväxelns geometri (axelavstånd, remlängd, omslutningsvinklar mm)
72 svarande

Inte alls»3 4%
Något»4 5%
Ganska väl»19 26%
Väl»22 30%
Mycket väl»24 33%

Genomsnitt: 3.83

Kunna tillämpa (teckna) moment- och effektjämvikter.
72 svarande

Inte alls»3 4%
Något»7 9%
Ganska väl»12 16%
Väl»25 34%
Mycket väl»25 34%

Genomsnitt: 3.86

Förklara att en remväxel är en kraftbetingad transmission och som därför kräver förspänning. Beräkna erforderlig förspänning.
72 svarande

Inte alls»4 5%
Något»3 4%
Ganska väl»16 22%
Väl»28 38%
Mycket väl»21 29%

Genomsnitt: 3.81

Härleda (bevisa) kraftvariation längs en flatrem samt kunna tillämpa Eytelweins ekvation.
72 svarande

Inte alls»8 11%
Något»12 16%
Ganska väl»17 23%
Väl»23 31%
Mycket väl»12 16%

Genomsnitt: 3.26

Beräkna när slirning inträder. Förklara vad begreppen glidzon och vilozon innebär.
72 svarande

Inte alls»4 5%
Något»13 18%
Ganska väl»20 27%
Väl»22 30%
Mycket väl»13 18%

Genomsnitt: 3.37

Modifiera skruvförband med livslängds-förbättrande åtgärder om risk för utmattning föreligger.
66 svarande

Inte alls»6 9%
Något»7 10%
Ganska väl»20 30%
Väl»16 24%
Mycket väl»17 25%

Genomsnitt: 3.46

Förklara hur det skenbara friktionstalet används för kilrem.
72 svarande

Inte alls»7 9%
Något»11 15%
Ganska väl»20 27%
Väl»15 20%
Mycket väl»19 26%

Genomsnitt: 3.38

Beräkna belastningsgraden.
72 svarande

Inte alls»7 9%
Något»10 13%
Ganska väl»22 30%
Väl»21 29%
Mycket väl»12 16%

Genomsnitt: 3.29

11. Kuggväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- För lite tid på denna del.»
- Komplicerat, hade behövt mer tid att räkna då det kändes begripligt på föreläsningen men inte så länge efter det...»

Beskriva tillverkningsmetoder. Beskriva geometriska standards och standards för hållfasthets-dimensionering.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»9 12%
Ganska väl»29 40%
Väl»26 36%
Mycket väl»8 11%

Genomsnitt: 3.45

Förklara de främsta för- och nackdelarna med kuggväxlar jämfört med remväxlar.
72 svarande

Inte alls»2 2%
Något»6 8%
Ganska väl»20 27%
Väl»27 37%
Mycket väl»17 23%

Genomsnitt: 3.7

Beräkna utväxling.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»7 9%
Ganska väl»15 20%
Väl»14 19%
Mycket väl»36 50%

Genomsnitt: 4.09

Förklara begreppet ”,Involuta”,.
72 svarande

Inte alls»2 2%
Något»11 15%
Ganska väl»12 16%
Väl»26 36%
Mycket väl»21 29%

Genomsnitt: 3.73

Beräkna referensaxelavstånd.
71 svarande

Inte alls»2 2%
Något»6 8%
Ganska väl»14 19%
Väl»25 35%
Mycket väl»24 33%

Genomsnitt: 3.88

Kunna tillämpa Fölmer’,s ekvation.
71 svarande

Inte alls»3 4%
Något»7 9%
Ganska väl»13 18%
Väl»25 35%
Mycket väl»23 32%

Genomsnitt: 3.81

Konstruera en pricipiell växellåda med flera växelsteg på två parallella axlar
72 svarande

Inte alls»5 6%
Något»13 18%
Ganska väl»22 30%
Väl»20 27%
Mycket väl»12 16%

Genomsnitt: 3.29

Beräkna axelavstånd och ingreppsvinkeln för samverkande kugghjul.
72 svarande

Inte alls»1 1%
Något»10 13%
Ganska väl»22 30%
Väl»24 33%
Mycket väl»15 20%

Genomsnitt: 3.58

Förklara vad profilförskjutning innebär och hur detta används (positiv ger starkare kugg).
72 svarande

Inte alls»1 1%
Något»8 11%
Ganska väl»23 31%
Väl»21 29%
Mycket väl»19 26%

Genomsnitt: 3.68

Förklara kriterierna för spetskugg och underskärning.
72 svarande

Inte alls»3 4%
Något»12 16%
Ganska väl»12 16%
Väl»25 34%
Mycket väl»20 27%

Genomsnitt: 3.65

Beräkna ingreppstal och om risk för interferens föreligger.
72 svarande

Inte alls»2 2%
Något»13 18%
Ganska väl»19 26%
Väl»23 31%
Mycket väl»15 20%

Genomsnitt: 3.5

12. Bromsar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Magnus är väldigt noga med detta och han examinerade inget som kändes orimligt så därför sätter jag "Mycket väl" på alla»
- oj vad högt det här blev. Det återspeglas i kursen»

Beskriva utförandeformer av block, skiv-, back- och bandbromsar (mycket stora likheter med kopplingar).
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»12 16%
Väl»24 33%
Mycket väl»35 48%

Genomsnitt: 4.29

Förklara de främsta för- och nackdelarna för back- respektive skivbromsar.
72 svarande

Inte alls»1 1%
Något»6 8%
Ganska väl»13 18%
Väl»22 30%
Mycket väl»30 41%

Genomsnitt: 4.02

Kunna tillämpa erforderliga ekvationer för att beskriva ett inbromsningsförlopp.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 2%
Ganska väl»10 13%
Väl»29 40%
Mycket väl»31 43%

Genomsnitt: 4.23

Kunna tillämpa Archard’,s nötningslag för att beräkna tryckfördelningen pga slitage i skiv- och backbromsar.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 4%
Ganska väl»13 18%
Väl»31 43%
Mycket väl»25 34%

Genomsnitt: 4.08

Kunna tillämpa jämvikter för bromsar med (yt)integraler.
72 svarande

Inte alls»2 2%
Något»4 5%
Ganska väl»9 12%
Väl»31 43%
Mycket väl»26 36%

Genomsnitt: 4.04

Beräkna bromsmoment, ansättningskraft samt ansättningskraftens läge.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»8 11%
Väl»29 40%
Mycket väl»34 47%

Genomsnitt: 4.33

Kunna tillämpa energi- eller effektbalans för att beräkna temperaturökningen i en broms.
72 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»6 8%
Väl»20 27%
Mycket väl»45 62%

Genomsnitt: 4.51

Förklara hur ett fordons rörelseekvationer omfördelar kontaktkrafter och att broms-momenten måste anpassas för att bibehålla stabilitet.
72 svarande

Inte alls»1 1%
Något»5 6%
Ganska väl»12 16%
Väl»28 38%
Mycket väl»26 36%

Genomsnitt: 4.01

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

73 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»73 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

14. Testade examinationen om du uppnått målen?

74 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 14%
Ja, i hög grad»62 83%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.86

- Lite för lätt, lite för typad. Kunde haft i alla fall en eller två "kluriga" uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Tentan var bra och inga överaskningar, men heller inte förusägbar, däremot fanns viss tidsbrist» (Ja, i hög grad)
- Dock är det för lite tid på tentan med tanke på hur mycket tid det tar att hänvisa formler till sidor i böckerna m.m. Jag hann inte göra alla uppgifterna trots att jag kunde ämnet bra.» (Ja, i hög grad)
- Inlämningsuppgifterna i allra högsta grad» (Ja, i hög grad)
- konstruktionsuppgifterna var mycket bra» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har förläsningarna varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»39 50%
Mycket stor»32 41%

Genomsnitt: 3.32

- Evertssons föreläsningar har varit mycket bra då han ej har härlett ekvationer» (Ganska stor)
- Pedagogiskt.» (Ganska stor)
- Evertssons föreläsningar höll alltid mycket hög nivå vilket underlättade inlärningen markant.» (Ganska stor)
- Magnus Evertsson har varit en mycket kunnig, tydlig och motiverande föreläsare, utan tvekan en av de bästa föreläsarna som vi haft.» (Mycket stor)
- Lätt att följa med och förstå, får inte känslan av att man är helt vilsen.» (Mycket stor)
- Magnus föreläsningar har varit de bästa under hela min chalmerstid. Mycket cred!» (Mycket stor)
- Kunnig och påläst föreläsare som dessutom på ett pedagogiskt sätt kan förmedla de mest komplicerade teorierna!» (Mycket stor)
- Föreläsningarna gick väldigt snabbt mot slutet av kursen, när powerpoint användes. Inte helt lätt att hänga med.» (Mycket stor)
- Magnus är en mycket duktig och intressant föreläsare. Det märks tydligt att han har god erfarenhet av hur man arbetar ute i industrin vilket gör ämnet både intressant och relevant när man kan göra en verklighetsförankring till ämnet.» (Mycket stor)
- Bara en sån sak som att Evertsson drar ett skämt då och då höjer den svårgripbara "trivselfaktorn" enormt» (Mycket stor)
- Pedagogiska och koncisa föreläsningar! Stort plus.» (Mycket stor)

16. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»19 25%
Ganska stor»37 48%
Mycket stor»18 23%

Genomsnitt: 2.93

- Övningsboken har tillräckligt tydliga lösningsgångar där man kan få vägledning om man kör fast» (Ganska liten)
- Bra bok med bra facit, så mkt kunde göra själv.» (Ganska liten)
- Ganska röriga uppgifter och väldigt högt tempo. Var i stort sett att bara skriva av så bra som möjligt och sedan kolla upp hemma. Men lösningar fanns redan i boken...» (Ganska liten)
- Rätar ut eventuella frågetecken sen föreläsning.» (Ganska stor)
- Hade förmånen att få gå till en rutinerad och kunnig övningsledare som hjälpte väldigt mycke.» (Mycket stor)

17. Till hur stor hjälp har konstruktionsövningarna varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 3%
Ganska stor»3 3%
Mycket stor»71 92%

Genomsnitt: 3.88

- Instruktionerna till framförallt första konstruktionsuppgiften får gärna kompletteras till nästa år, mycket tid gick åt att klargöra vad varje uppgift omfattade.» (Ganska liten)
- gjort dm innan, repeteraded dem bara iår» (Ganska liten)
- Bra svårighetsnivå, man måste lära sig och det fastnar.» (Mycket stor)
- Oerhört bra konstruerade konstruktionsövningar.» (Mycket stor)
- Har man gjort uppgifterna, kan man de målen, isch» (Mycket stor)
- Mkt bra uppgifter, lärorikt, uppgifterna var väldigt bra för inlärningen» (Mycket stor)
- Axel/lager uppgiften tar lång tid, men man lär sig mycket bra!» (Mycket stor)
- Ett bra sätt att lära sig de olika ämnesområdena. Man sätts verkligen in i ämnet. Fler kurser borde köra på de här med "projketövningar".» (Mycket stor)
- Roliga, lärorika och svåra. » (Mycket stor)
- De var till mycket hjälp, men var alldeles för stora och tog alldeles för mycket tid. (speciellt den första). » (Mycket stor)
- Snarare dom som är examinerande än tentan. Tentan klarar man om man har gjort inlämningarna och är mest till för att få överbetyg» (Mycket stor)
- Det bästa inlärningssättet helt klart.» (Mycket stor)
- Mycket bra inslag.» (Mycket stor)
- Utan dem hade jag aldrig klarat kursen.» (Mycket stor)
- Det ingenjörsmässiga arbetssättet gav för mig hela utbildningen en helt ny innebörd.» (Mycket stor)

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»14 18%
Ganska stor»40 51%
Mycket stor»21 27%

Genomsnitt: 3.03

- Endast använd för formler» (Ganska liten)
- Kursboken är mer som en uppslagsbok. Något av det mest opedagogiska jag läst. Om man inte redan har lite koll är det väldigt svårt att förstå genom texten där komplicerade vinklar och geometriförhållanden beskrivs med kortfattad text utan bilder.» (Ganska liten)
- Många delar i MM består av mycket formler travade på varandra vilket gör att helhetsbilden lätt försvinner. Dock hjälpte kontruktionsövningarna till mycket med att ge formlerna en innebörd. » (Ganska stor)
- Väldigt bra böcker, facit i övningsboken var hur bra som helst, till och med när fel förekom så var det lätt att se var felet fanns, då lösningsgången var lätt att följa» (Mycket stor)
- Bra böcker!» (Mycket stor)
- formlerna stod ju i dem» (Mycket stor)
- "powerpointsen" var bra» (Mycket stor)
- Där står ju ALLT!» (Mycket stor)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»21 27%
Mycket bra»53 69%

Genomsnitt: 3.67

- Inget att anmärka på.» (Mycket bra)
- Andra kursadministrationer borde lära sig av PPU. Klockrent!» (Mycket bra)
- Bra med mycket tentor!» (Mycket bra)
- Mycket bra planering, kort konkret och tydligt, märks att evertsson är bevandrad utanför chalmers väggar» (Mycket bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

76 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»16 21%
Mycket bra»52 68%
Har ej sökt hjälp»5 6%

Genomsnitt: 3.77

- Hade behövt mer hjläp med konstruktionsuppgifterna» (Ganska dåliga)
- vissa övnings ledare var mycket snobbiga.» (Ganska bra)
- övningsledarna svarade inte särskilt bra på frågor (förutom göran)» (Ganska bra)
- Väldigt hjälpsam personal på institutionen samt bra möjlighet under schemalagd tid.» (Mycket bra)
- Brännare var alltid tillgänglig» (Mycket bra)
- D-gruppens övningsledare var bra!» (Mycket bra)
- har gått till Göran Brännare och han har alltid varit väldigt hjälpsam» (Mycket bra)
- Vi kunde träffa göran brännare när som helst nästan. Bra handledare!» (Mycket bra)
- Tydligt i kurs-pm vilka handledare och övningsledare som fanns att tillgå när frågor fanns med tel.nummer och "besöksadress".» (Mycket bra)
- Brännare fanns alltid där, till och med kl 1900 en fredagkväll.» (Mycket bra)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»7 9%
Mycket bra»67 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- Dålig personkemi i gruppen gjorde arbetet tungt» (Ganska dåligt)
- Bra att man alltid går till samma övningsledare. Blir som en klass i klassen.» (Mycket bra)
- Jobbade ju i par och tentapluggade ihop sen som vanligt » (Mycket bra)
- När jag väl lärde känna klasskamrater i handledargruppen.» (Mycket bra)

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»31 40%
Hög»34 44%
För hög»10 13%

Genomsnitt: 3.69

- Dock lite ojämn» (Lagom)
- KÖ1 var tung!» (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna tog mycket tid men var samtidigt lärorika.» (Hög)
- Hög under kursen med inlämningsuppgifter men betalade igen sig inför tentamen» (Hög)
- Störst arbetsbelastning var rapportskrivning för konstruktionsuppgifterna» (Hög)
- konstruktionsuppgifterna tog lång tid, men de var fortfarande de jag lärde mig mest på» (Hög)
- Hög men fanns också bra resurser att tillgå! » (Hög)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid men gav resultat i slutändan så det är ändå acceptabelt» (Hög)
- På gränsen till för hög tack vare att inlämningarna tog sån tid. Därmed inte sagt att dom var dåliga» (Hög)
- Men roligt» (Hög)
- Har lagt mkt tid på den här kursen men det har ändå fungerat. » (Hög)
- Som vanligt på Chalmers.» (Hög)
- Mkt hög belastning inledningsvis med konstruktionsövning 1, därefter avtagande belastning, dock fortfarande förhållandevis hög. » (Hög)
- De stora konstruktionsövningarna gjorde att det inte blev mycket tid över till den andra pågående kursen. Jag lärde mig mycket på konstruktionsövningarna men kanske banta ner de lite så de inte tar fullt lika lång tid hade nog varit bra...» (För hög)
- konstruktionsarbeten tar upp väldigt mycket tid jämfört med tentamen, ändå är dem bara 1.5 poäng» (För hög)
- konstruktionsuppgifterna tog alldeles för mycket tid. den första framför allt» (För hög)
- Vi läste två 7.5poängskurser men det kändes som att maskinelementen var på 11 och materialen på 4p för man hann inte med den alls.» (För hög)

23. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»24 31%
Hög»34 44%
För hög»15 19%

Genomsnitt: 3.8

- En guldperiod!» (Lagom)
- Den parallella kursen tog sin tid den med, men var inte omöjligt!» (Hög)
- Det har vart många olika moment att hinna med, många labbar i båda ämnena tillsammans med de stora konstruktionsuppgifterna.» (Hög)
- fanns alldeles för lite tid kvar för den andra kursen under läsperioden.» (För hög)
- Glad att den är över. tre konstruktionsuppgifter, en dugga, tre labbar och två tentor» (För hög)
- Jag lade 90-10 med fördel maskinelement då detta var extremt tidskrävande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 1%
Gott»21 27%
Mycket gott»55 71%

Genomsnitt: 4.7

- oerhört intressant kurs, önskar att jag kunde lägga ner mer tid på att lära mig alla aspekter av kursen mer ordentligt» (Gott)
- Roligaste kursen hittills» (Mycket gott)
- Väldigt intressant och allmänbildande.» (Mycket gott)
- Spännande, intressant och framför allt lärorikt.» (Mycket gott)
- rolig kurs» (Mycket gott)
- Jättekul kurs. Ökar förståelsen för en hel del grejer ute i livet som man har haft någorlunda hum om.» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittils» (Mycket gott)
- En av de bästa kurser jag läst! Bra föreläsare, övningsledare samt väldigt strukturerat genom hela kursen.» (Mycket gott)
- Pedagogisk och engagerad examinator samt intressant kurs. Kul med exempel från verkligheten. Det har också varit tydligt vad som förväntas av oss som elever.» (Mycket gott)
- Mina intryck från denna kurs är bara positiva. Jag har lärt mig relevanta saker som jag kommer att minnas och ta med mig med glädje.» (Mycket gott)
- Absolut bästa kursen hittills. När jag sökte maskinteknik var det den här typen av kurser jag trodde vi skulle få läsa, jag blir bedrövad när jag får höra att den här kursen en gång i tiden varit dubbelt så stor=> återinför per omgående.» (Mycket gott)
- Har hittat ett bra koncept. » (Mycket gott)
- Evertsson är kanon! Riktigt inspirerande och lärorikt med en examinator som kommer från verkligheten/ute från fältet! Kul med exempel och historier från verkligheten. Mycket mer inspirerande än de vanliga chalmersfolket som kanske ibland snöat in lite för mycket ...» (Mycket gott)
- Intressant och inspirerande.» (Mycket gott)
- Har nog aldrig lärt mig så mycket allmän-nyttig kunskap som jag dessutom kan tänka mig att jag behöver i framtiden.» (Mycket gott)
- Den klart mest lärorika kursen hittills!» (Mycket gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- KÖ1-3!»
- Magnus Evertsson, som är en av de bästa föreläsarna som vi haft!»
- Konstruktionsövningarna. Man lär sig mycket av att behöva ta tag i det och skriva en noggrann rapport.»
- Konstruktionsuppgifterna.»
- Konstruktionsövningarna var roliga eftersom man då kan applicera det man lärt sig på något som faktiskt skulle kunna användas i verkligheten»
- Konstruktionsuppgift 1»
- konst upgifterna»
- konstruktionsövningarna»
- Konstruktionsuppg. mycket bra/roliga Indelning av övningsgrupp/konst.grupp Upplägg på föreläsningar»
- Konstruktionsuppgifterna. Det var väldigt betyngande ibland men man fick ut väldigt mycket utav dem.»
- Magnus Evertsson. Punkt slut.»
- konstruktionsövningar. dock kanske en lite lättare än den första vi gjorde. Vi hade STORA problm med att välja lager, kanske lite mer hjälp hur man ska tänka där. Och vad termerna betyder.»
- konstruktions uppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna.»
- Konstruktionsövningarna, roliga och man lär sig mycket på de, men omstrukturera lite»
- konstruktionsövningarna, duggan»
- den väl strukturerade föreläsaren»
- Upplägget med att jobba i projekt varvat med föreläsningar och övningar. »
- Magnus, Göran Brännare, kurslitteraturen, inlämningsuppgifter »
- Konstruktionsuppgifterna»
- Magnus Evertsson. Pedagogisk, hjälpsam. Intressant och givande att höra hans berättelser från industrin. »
- Konstruktionsuppgiften med ett skruvförband.»
- Konstruktionsövningarna. Det krävs dock mer information på bromsövningen för att den skall bli riktigt bra. Jag att det var många som bara gjorde utan att förstå på den.»
- Fortsätt lägga upp gamla tentor på hemsidan.»
- Göran Brännare och Magnus Evertsson, och att man hade sin specifika handledare som man gick till varje övning så man slapp springa dit»
- konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgiften men inte i lika stora. »
- Tydlig koppling till kursmålen»
- Göran Brännare och Magnus Evertsson»
- Examinatorn och upplägget. Magnus är mycket tydlig med vad vi ska kunna och lär ut det på ett tydligt sätt, vilket gör att vi kan leverera bra resultat på tentan=vi har förstått!! ... Här har meck-kurserna väldigt mycket att lära!!»
- Konstruktionsuppgifterna.»
- Föreläsningarnas utformning, projektuppgifterna.»
- Göran Brännare!!!»
- Det mesta»
- Upplägget. Var lätt att lära sig många saker bra. Blev naturligt att lära sig dem.»
- Konstruktionsuppgifterna!»
- Konstruktionsövningar»
- Konstruktionsövningarna»
- Konstruktionsövningarna, mkt lärorika.»
- Evertsson och konstruktionsuppgifterna.»
- Evertsson»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- 5h tenta: dvs 1h/uppg...jag landade på betyg 4 ist för 5 för att jag inte hann kolla på sista uppgiften. Och den kunde jag... Första uppgiften var ordentligt tidskrävande bl.a!»
- Att övningsledarna ställer samma krav vid rättning av konstruktionsuppgifterna.»
- mer kuggväxlar»
- kanske kortare tid på första konstruktionsövningen för att få mer tid på slutet.»
- några kursledare»
- För mycket tid lades på denna kursen gentemot den andra vi läste. Man hann inte hålla samma tempo i båda kurserna eftersom konstruktionsövningarna tog så mycket tid. Dessutom lärde handledare ut olika mycket kunskap till övningarna så att vissa grupper fick ett mycket större försprång. Vissa fick onödigt svårt istället.»
- Bra med dugga! Men snälla! Flytta den till en vardag!»
- vet ej»
- Räkneövningarna var sådär. »
- Handledarna var inte överens hur mkt man skulle hjälpa studenterna, hos en del fick man hur mkt hjälp som helst, och hos andra fick man hjälpen i gåtor»
- Konstruktionsövningarna borde kortas något, de tog lite väl mycket tid (speciellt första). »
- arbetsbelastningen på övningarna jämfört med examen, konstruktionsövningarna bör kanske vara värda 3 poäng med tanke på arbetsbelastningen»
- Mindre omfattande konstruktionsövningar (främst konstruktionsuppgift 1)»
- Kan inte komma på något.»
- En normallång kursutvärdering. Det är orimligt att svara på alla dessa frågor och hålla kvalitéten hela vägen. Kursen har förövrigt faktiskt varit suverän!»
- Inget speciellt»
- ingenting»
- Konstruktionsuppgiften men ett bromssystem.»
- Gör konstruktionsuppgifterna mindre. Då dessa tog väldigt mycket tid att göra vilket gjorde att materialteknik B blev lidande då det inte fanns så mycket tid över till detta ämne.»
- omfattningen på konstruktionsuppgifterna. »
- Mer vikt på fjädrar»
- Skulle kunna vara att på något sätt få ner tiden konstruktionsuppgifterna tar.»
- Tentatiden. Var otroligt stressigt att hinna med 5 tal på 4 timmar. »
- kanske ha en paus mellan konstruktionsuppgifterna så man får lite tid till materialen eller iaf en dag att bara pusta ut.»
- Möjligtvis förminska Matlabs del i konstruktionsuppgift 1 eller allmänt förminska arbetsbelastningen i den delen. Mer räkning på kugg- och remväxlar. Mindre fokus på CAD-ritningen.»
- Svårare tenta»
- Handledningen kan bli mer jämn mellan grupperna, räkneövningarna var onödiga (hela svaren står i boken)»
- Mer tid till konstruktionsövningar. Eventuellt en till KÖ och mindre räkneövningar då man lärde sig mest av KÖ»

27. Har Du läst igenom kurspm?

77 svarande

Ja»74 96%
Nej»3 3%

Genomsnitt: 1.03

28. Övriga kommentarer

- Tack för en bra och intressant kurs!»
- Tack för en riktigt bra kurs.»
- Bästa kursen jag läst såhär långt på maskin»
- Konkretaste och mest intressanta kursen hittills.»
- Bra upplägg i allmänhet.»
- Har varit en intressant kurs som gett väldigt mycke kunskap och då inte enbart i ämnet utan även i att jobba med mindre projekt osv. Tycker att fler institutioner borde ta efter vad gäller administration, planering, kursupplägg och struktur. »
- Jag vill ge Göran Brännare ett enormt tack för hans sanslöst fins engagemang. Att kunna få så mycket hjälp i tid och otid har varit ovärdeligt!»
- Har bara skumläst kurs-pm för det är i allmänhet inte så intressant»
- Intressant kurs med Magnus Evertsson. Han är pedagogisk, hjälpsam. Intressant och givande att höra hans berättelser från industrin. »
- lite mycket frågor i denna enkät. »
- Bra och tydligt kursPM»
- Lärorik kurs!»
- Bra jobbat! Väldigt tydliga föreläsningar, tydliga mål och tydlig examination!»
- Stor eloge till Evertsson! Det är ju sånt här vi vill hålla på med när vi valt maskin!»
- Brännare lyckas göra Mount Everest till Kebenikaise.»
- Kurs utvärderingen är lite för genomgående.»


Kursutvärderingssystem från