ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-2 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts., TDA550

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-02-01 - 2009-02-14
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

64 svarande

Högst 15 timmar»21 32%
Cirka 20 timmar»16 25%
Cirka 25 timmar»14 21%
Cirka 30 timmar»7 10%
Minst 35 timmar»6 9%

Genomsnitt: 2.39

- hade hyfsade förkunskaper och kursen gick långsamt fram» (Högst 15 timmar)
- Kan programmering sen innan och detta var en väldigt trivial kurs enligt mig.» (Högst 15 timmar)
- Jag hade, liksom den person jag gjorde inlämningsuppgifterna ihop med, rätt stora förkunskaper och kunde därför göra inlämningarna rätt fort och behövde inte plugga så mycket till tentan.» (Högst 15 timmar)
- Läste kursen vid sidan av.» (Högst 15 timmar)
- Jag har programmerat en del förut. » (Högst 15 timmar)
- Kunde sedan tidigare en hel del Java, därav den låga arbetsåtgången.» (Högst 15 timmar)
- Kunde det mesta av denna kursen innan, så jag har i stort sätt bara varit på förläsningarna o gjort labbarna» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

64 svarande

0%»4 6%
25%»7 10%
50%»18 28%
75%»16 25%
100%»19 29%

Genomsnitt: 3.6

- Jag gick inte på några föreläsningar eftersom jag läste 100% på GU samtidigt.» (0%)
- slidesen dög bra, föreläsningarna var överfyllda och inte så givande» (25%)
- Deltog på kanske hälften av föreläsningarna, inga övningar.» (25%)
- gjorde alla labbar/övningar utan handledning» (50%)
- Jag har varit på de allra flesta föreläsningarna, men övningarna fungerade inte med mitt schema (jag tog kursen som en extrakurs)» (50%)
- Alla föreläsningar, inga övningar.» (50%)
- Har gjort övningarna på annan ort, då jag funnit det mer effektivt och lärorikt.» (75%)
- Gick på föreläsningarna, labbade hemma.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»34 53%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 21%

Genomsnitt: 2.1

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 9%
Ja, målen verkar rimliga»33 76%
Nej, målen är för högt ställda»6 13%

Genomsnitt: 2.04

- man har ändå läst minst en programmeringskurs innan» (Nej, målen är för lågt ställda)
- har ej läst målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är högt tempo, men jag känner att jag har lärt mig mycket.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi som läser Industriell Ekonomi hade för dåliga förkunskaper till denna kurs. Mycket av kursens innehåll byggde på sådant som vi inte lärt oss men som var en förutsättning.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 38%
Ja, i hög grad»23 48%
Vet ej/har inte examinerats än»6 12%

Genomsnitt: 2.74

- Några riktigt märkliga frågor som verkligen inte testade kunskap utan snarare förmåga att förstå märkliga frågor under stress. Verkligt relevant.» (I viss utsträckning)
- har ej läst målen» (I viss utsträckning)
- Allt fanns kanske inte med riktigt tycker jag.» (I viss utsträckning)
- inga könstigheter, även om man frågar sig om inte ett gäng begåvade programmerare borde kunna skapa en digitaliserad examination, koda på papper är måttligt kul» (Ja, i hög grad)
- Dock lite för mycket uppgifter som förutsätter tidagare matte kunskaper.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var betydligt svårare än tidigare tentor.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»12 19%
Ganska liten»20 31%
Ganska stor»24 38%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 2.41

- Jag deltog inte på undervisningen» (?)
- beror mycket på att jag hade hyfsad koll innan och att slidesen var strukturerade och bra.» (Mycket liten)
- Vilken inlärning? Var ju intet nytt på hela kursen, minus två rader parallellprogrammering som var rätt uppenbara.» (Mycket liten)
- Jag gick inte på några föreläsningar eftersom jag läste 100% på GU samtidigt.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var bara högläsning av kurslitteraturen. Gav inte mycket.» (Mycket liten)
- Labbarna var väldigt bra och de flesta mycket pedagogiska.» (Ganska stor)
- Ganska sega föreläsningar där det varit svårt att förstå sammanhang. Dessutom en väldigt hög nivå.» (Ganska stor)
- Bra föreläsare, responsiv till klassen och förstår att förklara på ett bra sätt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»16 25%
Ganska liten»20 31%
Ganska stor»16 25%
Mycket stor»11 17%

Genomsnitt: 2.34

- Som sagt. Läste lite smått i den för att den verkade småbra, men behövdes knappast för kursen.» (Mycket liten)
- hade inte boken» (Mycket liten)
- Läste inte en sida i boken då jag aldrig fick tag på en. Använde inte heller boken på tentan av samma anledning...» (Mycket liten)
- Dock var handledarna för kursen väldigt bra!» (Mycket liten)
- learning by doing mest, men jias bok var rätt okej» (Ganska liten)
- Kursboken finns inte att köpa, kopiering är omständigt och ger tillgång sent i kursen.» (Ganska liten)
- Jag använde den endast på tentan, i övrigt använde jag sun:s nätbaserade api-dokumentation.» (Ganska liten)
- Hade inte boken...» (Ganska liten)
- Främst föreläsningsanteckningarna.» (Ganska stor)
- pdf-materialet» (Ganska stor)
- Hade varit bra om man hade fått in kursboken mer i förläsningarna» (Mycket stor)
- Grymt bra bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

63 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»8 12%
Ganska bra»30 47%
Mycket bra»23 36%

Genomsnitt: 3.17

- Använde inte det.» (Mycket dåligt)
- idiotiskt att ha en bok som slutat tillverkas» (Mycket dåligt)
- Det blev ibland lite rörigt när sidan inte var helt uppdaterad på alla ställen, men det blev aldrig något större problem.» (Ganska bra)
- exemplariskt, bidragande till att jag kunde lägga lite tid på kursen, inget krångel alls» (Mycket bra)
- De ansvariga var lyhörda på önskemål om labbarna.» (Mycket bra)
- Det fanns alltid OH-bilder på hemsidan i förväg, bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

64 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»21 32%
Mycket bra»23 35%
Har ej sökt hjälp»15 23%

Genomsnitt: 3.71

- förstod inte frågor man ställde på lektionen. Brist på kunskap?» (Mycket dåliga)
- hyfsat med handledare» (Ganska bra)
- Labb asistenterna var bra dill hjälp» (Ganska bra)
- Som I-student har jag inte samma förkunskaper , vilket har gjort att jag har behövt fråga mycket som uppfattas som självklarheter för de andra studenterna.» (Ganska bra)
- Tack vare handledarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»20 31%
Mycket bra»36 56%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.51

- Hah, hade "samarbete" med någon. Han skrev inte en rad. Svarade inte ens på mail. Ingen aning va han hette. Har iof varit så varje kurs hittills.» (Mycket dåligt)
- bara bra med min labb-partner. Mindre bra med folk som travar in på lektionen mitt i föreläsningen, ställer sig mitt framför tavlan och slutligen tränger sig in till en lucka mitt i en av de främsta raderna. Långa och meningslösa utläggningar från övernördiga studenter som till slut utmynnar i en irrelevant fråga var ingen höjdare heller, föreläsare måste stå på sig och avbryta.» (Ganska dåligt)
- Hamnade i en labbgrupp där endast jag arbetade» (Ganska dåligt)
- Min partner och jag hade väldigt olika förkunskaper. I övrigt var det bra men det blev att båda var nöjda med att den mer kunniga satt vid rodret.» (Ganska dåligt)
- Det är dock tråkigt att sitta på förläsningar med människor som sitter och spelar dataspel då de tycker att det är för enkelt. Det var helt enkelt för stora skillnader på våra förkunskaper vilket gjorde att man lät bli att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Min grupp samarbetade mycket med två andra grupper som vi kände sedan tidigare.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

För låg»2 3%
Låg»15 23%
Lagom»29 45%
Hög»17 26%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3

- Jag tror att kursens innehåll skulle kunna utökas under samma tidsram.» (För låg)
- man lärde sig i alla fall en del på att få varje labbinläning förkastad ett par gånger tills perfektion uppnåtts» (Låg)
- För mig som kunde sakerna innan i alla fall» (Låg)
- Praktiskt taget ingenting nytt gicks igenom. Nästan allt hade redan diskuterats i föregående kurs.» (Låg)
- Endast jag arbetade i labbgruppen, vilket gjorde hela kursen mycket svårare.» (Hög)
- Lite snedfördelning på arbetsinsatserna på labbarna. Vissa tog väldigt mycket tid, medan andra gick mycket snabbare.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

62 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 6%
Lagom»32 51%
Hög»21 33%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.37

- Läste ej kursen som del av program.» (?)
- Kan vara den lugnaste perioden hittills på chalmers» (För låg)
- För mig som kunde sakerna innan i alla fall» (Låg)
- Vet ej, läste endast denna kurs under pågående period.» (Lagom)
- Jag går inte ordinarie program.» (Lagom)
- Matematikkursen vägde upp belastningen.» (Lagom)
- Jag läste 100% på GU och 50% på Chalmers.» (Hög)
- läser på F :)» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»8 12%
Godkänt»24 37%
Gott»24 37%
Mycket gott»8 12%

Genomsnitt: 3.5

- Denna kursen med Bror och föregående kurs med Jan borde kopplas ihop mer. Den här kursen gick igenom alldeles för mycket av det vi pratat om bara veckor tidigare med Jan, vilket gjorde att det hela blev väldigt ointressant.» (Dåligt)
- Var bara en upprepning av föregående kurs. Hade man studerat Skansholms bok kunde man redan det mesta.» (Dåligt)
- Vet att det var lite sent att byta bok, därför får den godkänt. » (Godkänt)
- Det var en rolig kurs men den tog väldigt mycket tid.» (Godkänt)
- Tentan var väldigt mastig och jag uppfattade den som svår, mycket pga att det är svårt att få ihop hela program på papper. Ett alternativ kanske skulle kunna vara en tenta på datorn, det händer ju aldrig att man programmerar på papper annars. Jag fick tidbrist på tentan då många frågor var alldeles för stora.» (Godkänt)
- Det var för hög belastning på kursen, men man lärde sig några viktiga funktioner.» (Godkänt)
- bra bok och bra men lite få labbar,» (Gott)
- Trots att jag hade förhållandevis stor erfarenhet av javaprogrammering tidigare var det mycket jag lärde mig.» (Gott)
- Bra kurs, bra upplägg» (Mycket gott)
- Den är kursen gjorde så att man förstod mer av java.» (Mycket gott)
- lektionerna där man diskuterade veckans innehåll var det bästa med kursen. Labbarna var också bra! » (Mycket gott)
- Tyckte det var väldigt kul kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inte så mycket»
- labbarna var rätt kul, mer av det»
- Sättet som laborationsuppgifterna vävde in i varandra.»
- ...»
- Design Patterns, den delen var bra»
- Kontinuerlig inlämning av labbar.»
- Intressanta labbar»
- Bra labbar (innehållet i dem).»
- Mycket laborationer är bra! Se bara till att du antingen får tillräckligt med tid på dig, som i första kursen, eller att de inte bygger lika direkt på varandra.»
- Labbarna»
- Första labben med snake var rolig.»
- labbarna»
- Kursboken. Labbpassen. Hemsidan med allt förläsningsmatrial med mera»
- Det var kul att få programmera spel som uppgift.»
- lektionerna där man diskuterade veckans innehåll var det bästa med kursen.»
- Övningstillfällena och framför allt handledarna som hjälpte till på dom. Grymt bra!»
- Övningarna»
- Laborationerna var intressanta.»
- Laborationerna.»
- Labbarna är bra. Kanske lite väl lätta. »
- Föreläsaren samt upplägget med inlämningar varje vecka.»
- Programmeringsövningarna.»
- Jag har inget som jag vill ta bort.»
- Boken»
- Laborationerna»
- Fokusen på flaggor, exceptions & objektorientering.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre föreläsare, bättre planering»
- Vettigare labbar som har lite större varation (Flertal veckor för att göra en sökmotor, förstod varför det var så men kände personligen att de momenten kunde arbetats in i något annat). Saknade helt att använda trådar även fast det togs upp.»
- det behövs en ny kursbok som går att få tag i, och en sal som rymmer alla som läser kursen. »
- Kurslitteraturen bör vara möjlig att få tag i.»
- Lägga in saker att lära sig ö h t. Mindre silly labbar som inte blir godkända för skitsaker som tar tid att hålla på med, men man inte lär sig ett skit på. Var rätt kass kurs. Boken var la nice dock.»
- Det bör vara kurslitteratur som går att få tag på»
- Mindre djupdyk i IO och Collections - det man faktiskt använder kan sammanfattas på 20 min. Ny kursbok - den gamla var svår att få tag på och kändes daterad. Nya labbar, de var tråkiga och kändes inte spec lärorika.»
- Annan kurslitteratur»
- Inlämningarna till labbarna skall inte vara varje vecka, låt eleverna ta mer eget ansvar.»
- Mer om polymorfism.»
- Laborationerna bör vara färre eller mindre sammanlänkade. Det var mycket svårt att rätta till misstag om man begick sådana, eftersom det blev induktion över uppgifterna. Oftast hann du inte få tillbaka den felaktiga förrän nästa skulle in och då fick den givetvis följdfel.»
- Kursboken»
- Rättningen av tentan, den var alldeles för hård!»
- sökmotor labben var lite för svår.»
- Situationen med kurslitteraturen måste ändras!»
- Bror kan antingen vara tydligare med sin ironi eller mindre bitter när han talar om java.»
- Det var väldigt svårt att få tag på en bok, på grund av detta så skaffade jag aldrig boken vilket gjorde vissa teori-frågor svåra.»
- Tycker att både rättning av tentor och labbar kunde vara mindre petig och mer inriktad på förståelse.»
- Kursen borde ha en augustitenta.»
- Bättre beskrivning av labbarna. De var, i ärlighetens namn, ganska usla. Verkade som om de var ihopslängde i all hast. Spalta upp och organisera mål, beskrivning, krav etc. på ett tydligt sätt, annars kan detta EJ KRÄVAS AV ELEVERNA. Mycket viktigt att leva upp till de krav man ställer själv.»
- Möjlighet till kursbok»
- Mindre uppgifter på tentamen som förutsätter matte förståelse. »
- En kursbok som faktiskt går att få tag på borde börja användas ,)»
- Fixa en ny bok!»
- Vi från I vill inte läsa med IT-eleverna utan en kurs emellan som gör att vi får ungefär samma förkunskaper.»
- Jag tycker examinationsformen bör vara digital. En datasal utan internet dedikerad till examination av Chalmers olika programmeringskurser och dylikt. Skittrist att skriva på pappret och svårt att göra vettiga examinationer som testar det som är relevant i en programmeringskurs., »
- Litteraturen, eftersom den vi använde inte går att få tag på. »
- Se kommentar på fråga 13.»
- Angående labbarna så skulle det vara schysst om ni gick ut tydligare med vilka krav som ställs på programmen, t ex att de ska klara av alla specialfall som t ex att kunna hantera symlänkar, skyddade filer osv...»
- Lärarens kommunikation med personen som undervisat i den första kursen.»
- Mer labbar mindre föreläsningar»
- Gå in fortare på nya saker. Blev väldigt mycket repetition som det var nu.»
- Gör labbarna lättare»

16. Övriga kommentarer

- Jag var på en föreläsning och rummet var överfyllt, bestämde mig då för att inget som kunde sägas där var värt det. Sedan fortsatte föreläsaren med att använda OH-bilder, då bestämde jag mig för att jag klarade mig bättre själv. Hyfsade labb-assistenter. Skulle vara önskvärt med snabbare rättning då det verkade inte göra någon skillnad när man gjorde labben utan fick den rättad ungefär samma tid under veckan ändå. Men problemet ligger inte direkt hos labbassistenterna där utan arbetsbördan i sin helhet, förhoppningsvis.»
- En liten kurs i vett och etikett till vissa deltagare vore välinvesterade slantar»
- Fick ju bra betyg dock.»
- Otydliga krav på vad som krävdes för att få godkänt i labbarna, Michael Andreen kom ofta i efterhand ("retur") med massa kriterier som ej framgick i problembeskrivningen och som därmed var svåra att klara av redan vid första inlämning.»
- I första kursen var inlärningen anpassad efter laborationerna, inte tvärt om. Detta gav ett intryck av att läraren inte ville lära oss lika mycket som han ville skryta om de fina laborationerna han hade.»
- Det var besvärligt med en kursbok som inte fanns. Förståeligt att det var svårt att ordna med kort varsel dock. Jag hoppas en lösning med en annan bok finns redo inför nästa år.»
- Det var en bra kurs. Nu förstår man mer av java.»
- Synd att labben var delad i småuppgifter, hade varit kul att få ett större projekt att tugga på.»
- Handledarna kalle martin och mikael var bra.»
- En mycket bra och givande kurs. Förutom tabben med de skriftliga labbhandledningarna så var kursen mycket bra.»
- Omtenta!»
- Trevlig kurs»
- Jag undrar när granskningen är.»
- Bra kurs, hatten av för en pedagogisk och tålmodig föreläsare!»
- Obegripliga exempel på föreläsning. När man kom direkt från den första kursen så var det ibland som om de båda lärarna över huvud taget inte pratat med varandra. Mycket var upprepning.»
- Lite mer samordning mellan grundkursen och fortsättningskursen.»


Kursutvärderingssystem från