ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknik och samhälle, LP2, TEK225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-26 - 2009-02-28
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Erik Bohlin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»18 66%
Cirka 20 timmar»8 29%
Cirka 25 timmar»1 3%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.37

- <5» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»2 7%
25%»7 25%
50%»7 25%
75%»7 25%
100%»4 14%

Genomsnitt: 3.14

- Värdelösa föreläsningar. Den första var bra men ganska onödig, den andra var på tok för svår (i det att den introducerade en massa nya koncept på en gång) och den tredje var komplett värdelös (nån gubbe snackade om sitt liv och visade foton). Sedan slutade jag gå. Jag lär inte ha missat något.» (25%)
- Vissa föreläsare var riktigt usla och gick därför efter 45 minuter. Det var synd då ämnet var intressant.» (50%)
- Var tyvärr ganska låg nivå på en del av föreläsarna vilket gjorde att jag fler gånger gick tidigare från föreläsningarna.» (50%)

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 25%

Genomsnitt: 2.51

- Minns inte.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 14%
Ja, målen verkar rimliga»18 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Trots allt obligatoriskt med MTS för alla och bör därför vara någorlunda snälla mål, inget man valt själv. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 44%
Ja, i hög grad»11 44%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.68


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»7 25%
Ganska liten»14 51%
Ganska stor»3 11%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.07

- Jag lärde mig ingenting på föreläsningarna, bara på artiklarna och egen efterforskning.» (Mycket liten)
- Föreläsningar hadde inte direkt nåt med hemtentan/redovisningen och göra..iaf vad jag har set..» (Mycket liten)
- En lektion i veckan är egentligen för lite för en 7,5 hp kurs.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»13 48%
Mycket stor»9 33%

Genomsnitt: 3.11

- Se ovan.» (Ganska stor)
- kursen handlade i stort sätt bara att kunna använda kursmaterial som låg på hemsidan.» (Ganska stor)
- Väldigt bra artiklar till vissa delar. Gender-artiklarna var dock usla, mest hur de var skrivna. Många delar där var också ganska uppenbara. Forecasting osv var bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»12 44%
Mycket bra»12 44%

Genomsnitt: 3.29

- Fick vänta väldigt länge på resultatet. Har dock förstått att detsamma inte gällde för alla.» (Mycket dåligt)
- Bra utnyttjande av studieportalens möjligheter.» (Mycket bra)
- kurs hemsidan funkade väldigt bra och tydliga nyheter om vad som komer och ske» (Mycket bra)


Examination

Här följer frågor om hemtentan och projektarbetet.

9. Hur lång tid tog det för dig att göra hemtentan?

27 svarande

mindre än 10 timmar»2 7%
10-20 timmar»8 30%
20-30 timmar»11 42%
30-40 timmar»5 19%
Mer än 40 timmar»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.73

- 5-6 timmar, kanske.» (mindre än 10 timmar)
- Kunde i och för sig ha jobbat hur länge som helst.» (10-20 timmar)
- hemtentan var under tenta veckan, skulle varit bättre om den sträkte sig till veckan efter, då kunde man i lugn och ro läsa och skriva.» (10-20 timmar)
- inte gjort den än. hade inte tid, läste 2 andra kurser på chalmers samtidigt.» (Vet ej)

10. Vilket betyg ger du hemtentan som examinationsform?

27 svarande

5 - mycket bra»4 15%
4 - bra»12 46%
3 - medel»9 34%
2 - dålig»1 3%
1 - mycket dålig»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.26

- Till denna kursen var det ett bra val med hemtenta! Mycket mer tid att fundera kring frågorna, med svar som ofta inte är uppenbara.» (5 - mycket bra)
- i sådana kurser är hemtentan den bästa alternativet, då kan man läsa djupare och diskutera det istället för och bara svara på små frågor som på en vanligt tenta. men jag vill gärna säga det här att jag var intresserade av att svara på båda etik- och kön-frågan. men var begränsat till att endast att svara på en vilket inte var så roligt, annars resten var bra.» (5 - mycket bra)
- Uppgifterna var inte helt klara. Vet att det medvetet är "öppna" uppgifter för att alla skall hitta infallsvinklar, men gränsen mellan öppen och oklar är väldigt fin.» (3 - medel)
- Den var enkel och var kul att skriva, men man kan ju hoppa att lära sig större delen av kursen och bara välja det som var intressant. Jag lärde mig t.ex. inte ett endaste dugg om jämställdhet när det gäller teknik, vilket väl inte kan vara avsikten med kursen.» (3 - medel)

11. Hur lång tid tog det för dig projektarbetet?

27 svarande

mindre än 10 timmar»2 8%
10-20 timmar»11 44%
20-30 timmar»7 28%
30-40 timmar»2 8%
Mer än 40 timmar»3 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.72

- Hamnade i en bra grupp som delade på arbetsbördan på ett smidigt sätt.» (10-20 timmar)
- la mkt tid på detta. get gav en 5a så det var värt det!» (Mer än 40 timmar)
- Kommer inte ihåg» (Vet ej)

12. Vilket betyg ger du projektarbetet som examinationsform?

27 svarande

5 - mycket bra»4 14%
4 - bra»11 40%
3 - medel»9 33%
2 - dålig»2 7%
1 - mycket dålig»1 3%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.44

- Ganska luddigt på vilken nivå projektet skulle vara på. » (4 - bra)
- Bra, men kvalitéten på arbetena varierade enormt mycket.» (4 - bra)
- Är skeptisk till all form av gruppexamination. Anser att godkänt projektarbete som krav för att få göra hemtentan och sedan betyget enbart baserat på hemtentan är ett rimligare upplägg.» (2 - dålig)
- arbetet är för kort, för flummigt och ospecificerat. öka projektet i omfattning och dumpa tentan.» (1 - mycket dålig)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»2 7%
Har ej sökt hjälp»8 30%

Genomsnitt: 3.57

- vansinnigt snabb på att svara på mail! Betyg 5 på Erik! :)» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»16 59%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.55

- Hamnade i en trevlig grupp där alla vara inställda på att nå ett bra resultat och delade på arbetsbördan.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»3 11%
Låg»8 29%
Lagom»15 55%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.51

- Finns det någon som svarat att den var hög?» (För låg)
- Låg, men bra då den är obligatorisk för alla. Ska inte stjäla för mycket tid från programspecifika ämnen. » (Låg)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»12 44%
Hög»7 25%
För hög»5 18%

Genomsnitt: 3.51

- Och då läste jag ändå tre kurser...» (Låg)
- läste 150%...» (Hög)
- läste reglerteknik samtidigt...och ja reglerteknik är inte den lättaste kursen och läsa :)» (Hög)
- Hade våran masters svåraste kurs samtidigt som denna. » (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 11%
Godkänt»17 62%
Gott»6 22%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.18

- Tyvärr. Kassa föreläsningar. Men intressanta artiklar att läsa när man skulle göra hemtentan, och hyfsat bra frågor.» (Dåligt)
- Men jag tycker det var under all kritik att byta språk till engelska när det står att undervisningsspråket skall vara på svenska! Inte okej alls, jag hade lärt mig mycket mer om det var på svenska eftersom många av föreläsarna var så dåliga på att själva kommunicera på engelska. Detta är också anledningen till att jag inte ens la ner tid att gå på vissa lektioner!» (Godkänt)
- Den här frågan har två svar: 1) Utifrån målen tycker jag att Erik har satt ihop en mycket bra och intressant kurs. 2) För mig som läst Väg- och Vattenbyggnad i fyra år känns det inte som att det var mycket nytt. Om man avser att titulerar sig samhällsbyggare är en förståelse för relationen mellan teknik och samhälle självklart ganska grundläggande, och det tycker jag att V-linjen täcker in väldigt bra redan i de första kurserna.» (Godkänt)
- Helt okej. Om föreläsarna hade varit mer engagerande och pratat om rätt saker hade det kunna fått "mycket gott".» (Godkänt)
- (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationsformen.»
- Andreas Ottemos föreläsning»
- Tentan!»
- hemtenta»
- Erik Bohlin. En lärare som uppfattas som engagerad kan rädda vilken kurs som helst.»
-
- Hemtenta.»
- Ganska bra frågor på hemtentan.»
- Bra med gästföreläsare!»
- projektet»
- formen av hemtentan och redovisningen»
- Hemtentan, gav verkligen tid för reflektion m.m»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer inlämningsuppgifter löpande under kursens gång »
- Mer lektioner»
- Undervisningsspråket! Om det står att undervisnigsspråket är svenska bör det vara det! »
- Om det står att kursen skall vara på svenska så borde den väl vara det!?»
- Högst tre per projekt.»
- Kraven och omfattningen. Och vad hände med filosofin? En kurs som syftar till förståelse kring ingenjörens roll i samhället borde väl åtminstone ta upp de mest prominenta etik- och moralfilosoferna.»
-
- Se över innehållet i föreläsningarna och kanske byta föreläsare. Vissa personers power-point var ostrukturerade med massa text och hade fel upplägg. De ska vara simpla, korta och lätt att följa så att man kan lyssna samtidigt. Ibland också fokus på fel delar i föreläsningarna. »
- Se över föreläsningarna (och föreläsarna!), överväg att modifiera examinationsformen.»
- Innehållet!?»
- en del frågor på hemtentan»
- vet ej, kanske det att hemtentan skall vara mer relaterat till föreläsningar? ifall om du vill att folk ska vara med på föreläsningar. själv kom jag på endast 2 föreläsningar efter att jag insett att de inte gav kunskaperna man behövde till hemtentan/redovisningen»
- Projektet känns lite litet. Får inte med så mycke som man skulle vilja och att bara redovisa i tio minuter är lite magert på ca 4 personer.»

20. Övriga kommentarer

- Ta bort MTS obligatoriet!»
- Helt ok kurs!»
-
- bra jobbat! :)»
- bra kurs i övrigt, soft för de som läser tunga kurser somtidigt. + jag vet att jag har stavat fel ganske många ord nu :p»
- En skön och givande kurs som omväxling i plugghetsen.»


Kursutvärderingssystem från