ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Hållfasthetslära V och AT lp2 Ht-08, VSM031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-21 - 2009-01-31
Antal svar: 121
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Mats Ander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

121 svarande

Högst 15 timmar»13 10%
Cirka 20 timmar»24 19%
Cirka 25 timmar»36 29%
Cirka 30 timmar»27 22%
Minst 35 timmar»21 17%

Genomsnitt: 3.15

- Väldigt svårt att säga, eftersom arbetsbelastningen var så ojämn. T.ex. mycket stor vid konstruktionsuppgiften.» (Högst 15 timmar)
- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (Högst 15 timmar)
- Varierande från vecka till vecka, många timmar under labbveckorna » (Cirka 20 timmar)
- extremt svårt att uppskatta. sista två veckorna arbetar man 50h/vecka, veckorna innan nästan ingenting, och i början kanske 10h/vecka. Omformulera frågan till nästa år kanske. » (Cirka 20 timmar)
- Speciellt mycket tid gick åt då vi hade konstruktionsuppg och duggan. Den andra kursen vi läste vart väldigt lidande av detta !!» (Cirka 25 timmar)
- kanske går att börja med inlämningsuppgiften lite tidigare blir lite mycket fokus i senare delen av kursen men jag förstår ju att man måste ha lärt sig en del innan man kan börja men bevisen tidigare kanske?» (Cirka 25 timmar)
- svårt att säga då arbetskurvan skjuter i höjden när det är duggor och liknande» (Cirka 25 timmar)
- Svårt att uppskatta men mellan 25-30 h/v har det minst blivit.» (Cirka 25 timmar)
- vissa veckor mer vissa veckor mindre, men jmf med vad jag brukar lägga på en kurs la jag mkt tid på denna, mest för att hinna räkna allt.» (Cirka 25 timmar)
- Lite i början, hela dagar i slutet.» (Cirka 30 timmar)
- På tok för mycket jobb i förhållande till kurspoängen.» (Cirka 30 timmar)
- dvs lite för mkt.» (Cirka 30 timmar)
- I förhållande till hur mycket tid som lades ner på den här kursen i jämförelse med materie- och vågteori är fördelning kanske 80/20 (hållf/M-v), alltså ett väldigt stor övertag för hållf, frågan är huruvida det är rimligt då båda kurser ger lika mkt poäng?» (Cirka 30 timmar)
- Mycket tung kurs parallellt med materie o våg. » (Cirka 30 timmar)
- 30-35 timmar om man slår ut det» (Cirka 30 timmar)
- Tyngsta kursen de första tre åren.» (Minst 35 timmar)
- Inlämmnings uppgiften tog nästan 15 till 20 timmar mer än beräknat.» (Minst 35 timmar)
- Hog arbetsbelastning» (Minst 35 timmar)
- Högre belastning än många andra läsperioder.» (Minst 35 timmar)
- I princip all vaken tid.» (Minst 35 timmar)
- Kursen krävde för mycket tid relaterat till de poäng som gavs. Även om kursen var mycket bra och man lärde sig mycket är den värd mer än 7.5 poäng.» (Minst 35 timmar)
- under konstruktions uppgiften blir de dock betydligt mer.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

119 svarande

0%»2 1%
25%»4 3%
50%»7 5%
75%»33 27%
100%»73 61%

Genomsnitt: 4.43

- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (0%)
- alla föreläsningar, inga räknestugor, ca. 70% av demonstrationsräkningar» (50%)
- dåliga föreläsningar» (50%)
- Projektet i AT-kursen byggnad och struktur tog såpass mkt tid att man ibland fick prioritera bort Hållf-föreläsningarna.» (50%)
- Alla föreläsningar men inte alla övningar och få räknestugor.» (75%)
- 50% om man räknar med SI.» (75%)
- Låg på akuten i två omgångar under läsperioden.» (75%)
- nästan» (100%)
- Bara ett SI möte» (100%)
- dock ingen SI om det nu räknas» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

118 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 13%
Målen är svåra att förstå»3 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»32 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»67 56%

Genomsnitt: 3.27

- Läste målen första föreläsningen, har glömt bort » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

106 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»76 71%
Nej, målen är för högt ställda»30 28%

Genomsnitt: 2.28

- hmm det går inte att ta bort svaret» (Ja, målen verkar rimliga)
- men kursen är mer omfattande än andra 7,5 pängskurser och känns mer som 10,5» (Ja, målen verkar rimliga)
- det är en 15p kurs i jämförelse med övriga kurser» (Nej, målen är för högt ställda)
- Återigen, för många moment i förhållande till kurspoängen. Förkunskaperna i matlab otillräckliga.» (Nej, målen är för högt ställda)
- i förhållande till poängantalet» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen borde motsvara fler poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen uppnåddes mycket bra, men mer tid var nödvändigt att lägga ner än vad som egentligen ska göras.» (Nej, målen är för högt ställda)
- snarare är de för svårtydda» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen ( Konstruktionsuppgift, muntlig teoridugga och skriftlig tentamen ) om du uppnått målen?

111 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 17%
Ja, i hög grad»84 75%
Vet ej/har inte examinerats än»8 7%

Genomsnitt: 2.9

- Duggafrågorna kändes något orelevanta» (I viss utsträckning)
- Muntliga teoriuppgiften var väldig bra man lärde sig mycket på den. En fundering tycker jag dock är att kanske dela upp dessa i två omgångar. antalet bevis att lära in till ett och samma tillfälle känns många och leder till att man inte lär in alla utan prioriterar och chansar på några. Med den skriftliga tentamen tyckte jag den prövar väl vad som förväntas av den. Dock fått uppfattnignen att det var väldigt hård rättning.» (I viss utsträckning)
- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (I viss utsträckning)
- jag höll inte med om poängbedömningen, i och med att minuspoäng delades ut och rätt metod gav ej poäng om inte slutsvar var korrekt» (I viss utsträckning)
- Väldigt bra upplägg! Jag har aldrig kunnat så många definitioner i någon annan kurs!» (Ja, i hög grad)
- Bra kontroll, men många hade flyt/oflyt med munliga frågorna, inte många som kunde alla. Orättvist.» (Ja, i hög grad)
- Ingen undervisning, och därmed ingen examination angående Brottmekanik och utmattning.» (Ja, i hög grad)
- Lite väl hög grad...» (Ja, i hög grad)
- muntliga duggen tyckte jag dock egentligen inte gav så mkt svar på om man hade uppnått målen utan snarare hur duktig man var på att råplugga in i bevis, och jag läste inget mål som var formulerat så?» (Ja, i hög grad)
- Muntan var nyttig för att få igång inlärningen, men själva examinationen kunde kanske gjorts bättre. likaså att det bara var bevis, inget som man prioriterar om man inte satsar på höga överbetyg.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna (FÖ) varit för din inlärning?

120 svarande

Mycket liten»2 1%
Ganska liten»20 16%
Ganska stor»49 40%
Mycket stor»49 40%

Genomsnitt: 3.2

- Mest till hjälp för att förstå definitionerna, vilket för min del rent tidsmässigt stod i låg proportion jämfört med övningsräkning.» (Ganska liten)
- För hög nivå för att ta in.» (Ganska liten)
- föreläsningarna är för teoretiska, man har svårt att orka koncentrera sig hela föreläsningen.» (Ganska liten)
- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (Ganska liten)
- Det var svårt att hänga med utan några exempel» (Ganska stor)
- Mats är väldigt tydlig i sina föreläsningar och inte en lärare som man somnar av att lyssna på.» (Ganska stor)
- föreläsningar och egen räkning har stått för majoriteten av inlärningen» (Mycket stor)
- BRA föreläsningar, kunde varit lite fler exempel uppgifter. bra när man visa på konkreta exempel, tex skumgummibalken lätt att förstå ta till sig kunskapen» (Mycket stor)
- Mats är väldigt duktig och pedagogisk» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Mkt bra och tydliga föreläsningar! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har demonstrationsräkneövningarna (DR) varit för din inlärning?

119 svarande

Mycket liten»3 2%
Ganska liten»9 7%
Ganska stor»54 45%
Mycket stor»53 44%

Genomsnitt: 3.31

- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (?)
- Gick inte på så många» (Ganska liten)
- Skulle gärna haft mer tid för egen räkning med handledning i förhållande till den schemalagda tiden för demonstrationsräkning.» (Ganska stor)
- gett bra beräkningsstrategier» (Ganska stor)
- Demonstrationsräkneövningarna tenderade att ligga lite dumt på schemat, det var ganska ofta två efter varandra och det blev för mycket. Bättre att sprida ut dem och häldre demoövning uppföjld av räknestuga. I övrigt var demoövningarna bra.» (Ganska stor)
- Lärde mig mestadels av kursen på detta sätt.» (Ganska stor)
- Det var en hel del som klarnade under DR.» (Ganska stor)
- Samtliga räkneövningsledare har varit kanon men en extra eloge till killen med hästsvans som jag inte minns namnet på.» (Mycket stor)
- Bra med mycket demo då det har varit mycket teori på FÖ» (Mycket stor)
- Även dessa var mkt bra, det är dock en fördel om doktoranderna är mer pålästa, de verkade inte riktigt ha klart för vad som gällde.» (Mycket stor)
- Ibland kunde talen som räknats varit något svårare.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har räknestugorna (RS) varit för din inlärning?

117 svarande

Mycket liten»25 21%
Ganska liten»42 35%
Ganska stor»38 32%
Mycket stor»12 10%

Genomsnitt: 2.31

- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (?)
- finns inte tid för alla elever.» (Mycket liten)
- inte använt mig av räknestugor» (Mycket liten)
- Gick inte på många räknestugor.» (Mycket liten)
- Alldeles för få tillfällen, det räcker inte med att se talen göras på tavlan utan man måste få mer hjälp när man sitter och räknar själv av en kunnig lärare. Speciellt i en så svår och viktig kurs som Hållf» (Mycket liten)
- Var ej där.» (Mycket liten)
- hoppar dem oftast» (Mycket liten)
- För få lärare, för stora uppgifter och för många elever tillsammans gjorde att det var svårt att få hjälp» (Ganska liten)
- har ej kunnat närvara vid alla, men det är viktigt att ha räknestugor så att man kan få hjälp med problem.» (Ganska liten)
- Var på ganska få.» (Ganska liten)
- Man hann inte få den hjälp man behövde.» (Ganska liten)
- Svårt att få hjälp då det var få lärare och många elever. » (Ganska liten)
- Räknade mer för egen hand då hjälplistorna på räknestugorna var så fulla att det var svårt att få den hjälp man hoppats på.» (Ganska liten)
- tar för lång tid att få hjälp. » (Ganska liten)
- svårt att få hjälp på räknestugarna, för många som ska ha hjälp» (Ganska liten)
- dåligt med hjälp.» (Ganska liten)
- Det var för få lärare så det tog lång tid innan man fick hjälp.Ofta kunde man bara få hjälp en gång per tillfälle.» (Ganska stor)
- Övningsledarna bör vara mer förberedda. Var ofta som de inte kunde hjälpa.» (Ganska stor)
- kommentar ovan + doktoranderna kom med olika svar på samma frågor, det är svårt för oss att lära sig om inte ens personerna vi frågar vet hur det ligger till. förvirrande!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

119 svarande

Mycket liten»11 9%
Ganska liten»35 29%
Ganska stor»51 42%
Mycket stor»22 18%

Genomsnitt: 2.7

- Har bara pluggat på andras anteckningar.» (Mycket liten)
- boken var svår att läsa i och förstå» (Mycket liten)
- Öppnade knappt kursboken samt räknade ganska liten del av övningsuppgifterna.» (Mycket liten)
- Boken är mindre bra. Uppgiftspapprena är bra.» (Mycket liten)
- kursboken känns mer som en formelsamling» (Ganska liten)
- Tyckte att boken inte gick igenom allt som vi skulle kunna. Va t.ex. lite tunt om hur man ritar M- och T-diagram för olika slags laster» (Ganska liten)
- dålig kursbok, svårt att hitta» (Ganska liten)
- Bläddrade mest i den, dock verkade den bra.» (Ganska liten)
- boken behöver fler lösta exempel för att vara en verklig hjälp även om den är trevlig att läsa» (Ganska liten)
- Boken var inte så omfattande, det stod mycket kortfattat i den.» (Ganska liten)
- Hade inte stor nytta av Gröna Lundh boken, den var svår och i mitt fall kändes den onödig, som tur var klarade jag mig bra på föreläsningar och räkneövningar vilka fungerade bra.» (Ganska liten)
- Boken är ganska kortfattad på vissa avsnitt och indexet lämnar en del att önska.» (Ganska stor)
- Boken var bra» (Ganska stor)
- Bokens bristande register gjorde att man inte fullt ut använde den.» (Ganska stor)
- Bokens register var mkt bristfälligt när man ville använda boken att slå i för hjälp. Dock pedagogisk när man väl hittat rätt.» (Ganska stor)
- Övningskompendierna var till mkt stor hjälp, dock hade det varit bra med lösningar till fler exempel som kunde läggas ut efterhand på kurshemsidan. Boken däremot, var väl inte mkt att hurra för. Tycker faktiskt den var ganska dålig, gav inte svar på många frågor man hade. Knapert med information. » (Ganska stor)
- Allt kurslitteratur bra i sig, men inkonsekvensen i beteckningar (koordinatsystem) mellan dem var ibland frustrerande (facitfel, ibland justerat, ibland inte...).» (Ganska stor)
- Bokens register är dåligt, i stort sett omöjligt att använda. Väl i kapitlena finns alla informtaion, även om strukturen kunde kännts bättre.» (Ganska stor)
- boken kunde vara mer lättförståelig och strukturerad, särskilt i biten med huvudspänningar / huvudspänningsriktningar» (Ganska stor)
- Tittade inte så mycket i kursboken, men övningskompendierna tog upp mycket tid och var till stor hjälp.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

120 svarande

Mycket dåligt»1 0%
Ganska dåligt»3 2%
Ganska bra»41 34%
Mycket bra»75 62%

Genomsnitt: 3.58

- Kunde ha delat ut uppgiter med svar eller sålt dem på cremona...» (Ganska dåligt)
- Blev först utkastad ur min konstruktionsgrupp och insåg inte det förrän jag såg nyheten angående det.» (Ganska bra)
- Bättre struktur krävs vid stor mängd utdelat material» (Ganska bra)
- Sent ut med t.ex. lösningsförslag. Även rättningen var väl på håret får man väl säga...» (Ganska bra)
- jag skulle gärna sett att det fanns lösningar tillgängliga och inte bara svar. det är inte alltid möjligt att lista ut hur man ska gå tillväga och det var ibland lite långt till nästa Räknestuga» (Ganska bra)
- Bästa kursen på att använda studieportalen, ett föredömme!» (Mycket bra)
- En del fel i facit och lite jobbigt med gammal teckenkonvention i bland. Det gjorde att man trodde man hade fel trots att man hade rätt vilket tog energi.» (Mycket bra)
- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

120 svarande

Mycket dåliga»2 1%
Ganska dåliga»10 8%
Ganska bra»44 36%
Mycket bra»47 39%
Har ej sökt hjälp»17 14%

Genomsnitt: 3.55

- för få övningsledare!» (Mycket dåliga)
- alldeles för få lärare vid konstruktionshandledningstillfällena- väntade 2h bara flr att få hjälp och det var fortfarande inte min tur» (Ganska dåliga)
- mkt folk på alla räknestugor och långa köer. svar via mail var däremot smidigt.» (Ganska dåliga)
- Mer stöd vid konstruktionsuppgiften vore bra.» (Ganska dåliga)
- SI gav bästa chansen att få svar» (Ganska dåliga)
- Många slet med den här kursen, så räknestugorna var alltid välbesökta, vilket oundvikligen ledde till mindre möjlighet för övningsledarna att hjälpa var och en.» (Ganska bra)
- Omständigt att ta sig till mekanikinstituionen» (Ganska bra)
- Som sagt så var det för lite hjälp på räknestugorna ofta. Men möjligheten till hjälp med konst.uppg. osv var mkt bra.» (Ganska bra)
- På vissa räknestugor var det mycket folk, och för många som behövde hjälp.» (Ganska bra)
- Det var skönt att veta att man kunde gå till lärare eller övningsledare och fråga utöver lektionstillfällen.På räknestugor var det dock dåligt med tid att få hjälp.» (Ganska bra)
- Sökte inte mkt hjälp men det var tydlig information om att det gick att få och en öppen attityd mot frågor!» (Mycket bra)
- fantastiskt att man kunde komma förbi och någon alltid hade tid» (Mycket bra)
- Fortsätt vara tillgängliga för oss, det betyder mycket!» (Mycket bra)
- Men upplevt möjligheterna som mycket bra» (Har ej sökt hjälp)
- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

120 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 2%
Ganska bra»28 23%
Mycket bra»83 69%
Har ej sökt samarbete»6 5%

Genomsnitt: 3.76

- Jag och min kamrat som gjorde konstruktionsuppgiten hade mycket olika kunskaper inom programmering. Det gjorde arbetsbelastningen oss emellan något sned.» (Ganska bra)
- Tog ingen djupkontakt med eleverna i kursen» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

119 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 10%
Hög»61 51%
För hög»46 38%

Genomsnitt: 4.28

- Mats nämnde en bra sak, och det var väl att jämfört med vad chalmersstudenten förväntas lägga ner, var kursen inte krävande i överkant (t.ex. var det väldigt få som på en föreläsning hävdade att de lagt mer än 20 h i veckan.» (Lagom)
- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (Lagom)
- Särskilt framåt slutet, med muntliga duggan och konstruktionsuppgiften som tog mycket tid.» (Hög)
- men rolig» (Hög)
- Känns som om det var för många examinationsmoment som alla är stora,jämfört med en annan kurs på samma poäng» (Hög)
- Jag har svarat hög, men med det menar jag inte att jag tycker att den borde ha varit lägre.» (Hög)
- Mycket då det var de två tyngsta kurserna hittills som vi läste samtidigt. » (Hög)
- men bra.» (Hög)
- ALLA icke-hållf-savanter låg konstant två-tre veckor efter under kursens gång. Detta trots att de flesta nerprioriterade den andra kursen i mycket stor utsträckning.» (För hög)
- Otrolig mycket arbete, går ut över både andra kurser samt fritid. Vi har faktiskt ett annat liv hållfasthet.» (För hög)
- Materie och vågteori blev lite lidande när hållfen tog mycket tid!» (För hög)
- ...men väldigt intressant.» (För hög)
- I förhållande till andra 7,5hp-kurser kändes denna otroligt tung med två obligatoriska moment att klara innan tenta och dessutom en mäktig 5-timmarstenta på det. » (För hög)
- Detta troligen i kompination med att en projektkurs på 7,5 hp som löper parallellt för AT hade mycket tunga moment samtidigt som konstruktionsuppgift och dugga skulle göras. Vi hade examination av 10,5 hp delat på tre tillfällen en vecka. Då var det inte skoj.» (För hög)
- Mycket arbete med Hållfasthetsläran gjorde att det inte fanns någon tid att räkna på Materie/vågteorin» (För hög)
- Definitivt för hög för 7,5 hp.» (För hög)
- egentligen hade den kanske inte behövt vara så kännbar om hållfen och byggnad%struktur hade varit bättre synkroniserade, gällande inlämningar och arbetsbelastning. » (För hög)
- precis innan och efter den muntliga duggan var det mycket stressigt. Det blev att man la den andra kursen åt sidan. » (För hög)
- Det tar fruktansvärt lång tid att göra uppgifterna och det finns väldigt lite tid att räkna dem på enligt schemat. Jag var tvungen att sitta väldigt mkt efter skoltid och räkna.» (För hög)
- Jag har normalt väldigt lätt att lära mig och brukar inte behöva lägga full studietid. På den här kurser bara den fick jag lägga full studietid, alltså 50h per vecka. Men vi har en ytterligare kurs vi ska hinna med också. Ej hållbart med så mycket.» (För hög)
- Blev väldigt mastigt med många och en del komplicerade uppgiter att arbeta med, väldigt många bevis att lära sig och så konstruktionsuppgiften på toppen. Personligen tycker jag det var lite väl högt? » (För hög)
- för mycket som ingår i kursen för bara 7,5 poäng, konstruktionsuppgift och duggafrågor tar väldigt mycket tid» (För hög)
- Det var tur att den andra kursen inte krävde lika mycket tid. La all tid i veckan på hållfastheten.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

120 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 8%
Hög»48 40%
För hög»62 51%

Genomsnitt: 4.43

- Till en början lagom. Senare stundtals olidlig.» (Hög)
- Som sagt tidigare, men den var "högst hittills"» (Hög)
- Det kom sig lite olyckligt för AT då vi hade projektinlämning, kritik med presentation, munta och inlämning av konstruktionsuppgiften inom loppet av 7 dagar. Då blev det väldigt hög och koncentrerad belastning.» (Hög)
- Materie- och våg behövde ofta prioriteras bort.. » (Hög)
- Högst hittills. Onekligen. Jag fick offra mycket fritidsintressen för att inte hamna efter totalt. Jag pratar visserligen bara för mig själv, men tror det gäller många andra också. Känns lite i överkant att lägga 9-10 timmar om dagen + helger på skolan.» (För hög)
- Under vissa perioder (mest i samband med duggan och inlämning av konstruktionsuppgiften) blev arbetsbelastningen väldigt hög för oss som går AT, då vi hade andra stora inlämningar och presentationer samma vecka.» (För hög)
- Inlämningar/redovisningar i samtliga kurser som lästes under läsperioden lades ungefär samtidigt.» (För hög)
- Materien fick helt pririteras bort.» (För hög)
- Projektkursen som löpte parallelt tog mycket tid därför flev det tungt under laborationsperioden, kanske behöver sammarbetet över kurserna bli bättre» (För hög)
- Vet inte hur det är för de som går V men för oss på AT låg alla läsperiodens stora inlämningar och uppgifter (om man inte räknar med tentan) inom väldigt kort tid, i stort sett en vecka. vore bra om man kan samordna lite mer så att belastningen blir mer jämn» (För hög)
- Blev lite mycket då vi hade projektavslut i vår andra kurs, svårt att hinna med räkneövningarna mot slutet av kursen.» (För hög)
- Mkt att göra för AT-eleverna pga alla kurser var krävande.» (För hög)
- Känndes som en 10,5p kurs, borde kanske ha varit det också då kursen är väldigt bred. » (För hög)
- denna kurs tar periodvis nästan all studietid» (För hög)
- Slutveckorna var mycket tunga och de då konstruktionen och Muntliga tentamen var parallella och även labbar och duggor i materian samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

120 svarande

Mycket dåligt»1 0%
Dåligt»3 2%
Godkänt»31 25%
Gott»54 45%
Mycket gott»31 25%

Genomsnitt: 3.92

- Rolig och lärorik kurs.» (Godkänt)
- Jättebra kurs, jag känner att jag lärt mig mycket. men det har varit alldeles för hög arbetsbelastning» (Godkänt)
- Bra föreläsningar etc men tentamen kunde ha varit tydligare. Förståelse borde ge mer pluspoäng än vad slarvfel ger minuspoäng. Minus för slarv bör göras om det är genomgående för hela tentamen, men sker något litet fel i början och man missar 75% av uppgiften för det - eller t.o.m nollar uppgifter är det fel.» (Godkänt)
- Kul!» (Gott)
- intressant kurs, men kändes lite mycket i slutet och det gjorde att man förlorade motivationen lite» (Gott)
- Har ett gott intryck av kursen, men tyvärr blev det ihållande stressigt och det är aldrig kul.» (Gott)
- Innan kursen hade man hört att den var jätte jobbig och många som kuggade. Men nu i efterhand tycker jag att den har varit mycket intressant.Synd bara att det var så stressigt så att man inte hann lägga ner så mycket tid som man ville på vissa delar av kursen.» (Gott)
- Väldigt stressande.» (Gott)
- En bra organiserad kurs med engagerade och kunniga föreläsare/övningsledare» (Gott)
- En ambitiös kurs där man har lärt sig mycket ställde också höga krav» (Mycket gott)
- Mycket rolig kurs, den känns mycket relevant inom våran utbildning» (Mycket gott)
- Skumgummibalken är ett måste!» (Mycket gott)
- Intressant och lärorikt.» (Mycket gott)
- Väldigt bra kurs, visst har den varit tung men samtidigt har den gett väldigt mycket och allt har känts relevant. Ingenting har varit onödigt mao. » (Mycket gott)
- Tyckte kursen var väldigt intressant och lärorik!» (Mycket gott)
- Man lärde sig väldigt mycket och det kändes som om det var relevanta saker.» (Mycket gott)
- Roligare kurs än jag trodde, men den krävde också mer tid än jag trodde.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Demonstrationsövningarna.»
- Skumgummibalken är väl given. I övrigt var Mats Ander bra på alla punkter.»
- konstruktionsuppgiften var mycket bra och gav bra förståelse»
- konstruktionsuppgift och dugga»
- Det mesta. Bra föreläsningar och demo-övn.»
- Kursledaren Mats och kursboken!»
- muntliga duggan och övningsskrivningen»
- Engagemanget och viljan att sprida intresset till studenterna »
- Kanonbra med skelettet till matlaben!»
- Mats»
- Upplägget med föreläsningar, övningar och räknestugor fungerade bra. Både lärare och övn.ledare var väldigt hjälpsamma och bra på att förklara. »
- Delmomenten: konstruktionsuppgift, övningsskrivning, dugga var bra för att ta itu med kursen och förstå.»
- Upplägget med dugga, konstr-uppg. och tenta. Mkt bra för inlärningen!»
- Alla moment med räknestuga,demoövn,föreläsn. »
- konstruktionsuppgiften och Anders demoräkneövningar. skumgummibalken.»
- Förläsningarna »
- munta duggan, lärde mig otroligt mycket. Skulle dock uppskattat om man kunde dela upp duggafrågorna så de 9 första hade man lv 3 och de sista 9 i lv 6, var alldeles för hög belastning med både munta, konstruktionsuppg. och tenta plugg de sista två veckorna.»
- Föreläsaren ty han är pedagogisk och engagerad.»
- Lärarna! Lysande jobbat, skapade god stämning och en bra känsla. Konstruktionsuppgiften och muntan var också bra för inlärningsprocessen.»
- Muntliga duggan, Konstruktionsuppgiften, övningstentan, repetition i slutet av kursen, extra inlagda räknestugor för AT vid schemakrock. »
- Upplägget med övningsskrivning, dugga och tenta var kalas!»
- Konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgift»
- Även då konstruktionsuppgiften, och även den muntliga duggan, tycktes vara jobbiga moment känns det såhär i efterhand som att just de två momenten gav väldigt mycket. Bevara dem!»
- det mesta»
- Det strukturerade och informativa upplägget med bra blandning av teori, laboration och övningsuppgifter.»
- den muntliga duggan, man lärde sig mycket på den»
- Jättebra för oss AT att projektinlämningen var ett tag innan tentan»
- muntorna»
- Räkneledarna och föreläsare. Mkt pedagogiska, muntan också mkt bra, då man tvingades läsa förstå all teori innan man började tentaplugga.»
- Konstruktionsuppgiften, de duktiga doktoranderna (om möjligt), föreläsaren och den mycket väl utformade kurs-PM:et»
- Upplägget är bra med tanke på uppgifterna men tiden borde ändras, alldeles för lite tid till tenta studerande när duggan ligger så tätt inpå.»
- Konstruktionsuppgiften var både rolig och lärorik. Demonstrationsräkningarna var mycket givande! Tycker faktiskt att duggafrågorna gav mycket också såhär i efterhand.»
- Muntan»
- konstruktionsuppgiften»
- Demostationsovningar»
- Inlämningsuppgift»
- Demonstationsräkneövningarna.»
- demonstrationsövningarna»
- inlämningsuppgiften var bra»
- muntan, konstruktionsuppgiften »
- Kuser är otroligt givande och intressant. Det är pga denna typ av kurs som jag valt V. inget ska tas bort men kursen måste ge mer poäng. Helt orimmligt vad tid man lägger ner jämfört med poängen man får. Alla härledningar, inlämningsuppgiften, allt var bra men FÖR tidskrävande bara.»
- Kursen är bra, men som sagt värd mer poäng»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften var väldigt lärorik, man använde sig verkligen av mycket vad vi lärt oss under kursens gång. »
- Konstruktions uppgiften känns väldigt relevant eftersom man har chansen att tillämpa matlaben i något praktiskt, vilket gjorde att matlabskunnandet fick en ny substans. »
- demoräkningarna i storsal, skumgummibalken, föreläsningarna»
- konstruktionsuppgiften»
- Möjligheten till hjälp med konstruktionsuppgiftens matlab del. dock fler tillfällen kanske... »
- Det väl genomarbetade upplägget. Krävande ibland, visst, men pedagogiskt klockrent.»
- Bra tillvägagångssätt på föreläsningar och övningar.»
- Muntan. Hade aldrig lärt mig allt som grundligt om det inte vore för den.»
- Matlab uppgiften var bra och rolig! »
- upplägget är bra»
- Muntliga tentamen men med annat upplägg och räkneövningar»
- Kursens struktur»
- Uppläggget som helhet uppfattar jag som mycket bra.»
- Föreläsningarna»
- Bra föreläsningar och gott stöd inför tentamen.»
- konstruktionsuppgiften»
- Föreläsningarna och räkneövningarna var väldigt bra!»
- SI»
- demo-övingarna.»
- Stöd och räknetillfällen»
- Konstruktionsuppgiften var mycket bra utformad och ett utmärkt sätt att tvingas få förståelse för de grundläggande begreppen.»
- allt»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tror att jag själv hade haft betydligt enklare om demonstrationsövningarna hade varit mer konsekventa. Tre olika övningsledare resulterade ibland i tre olika lösningsmetoder för samma uppgift. Det är visserligen viktigt att veta att det finns olika metoder, men för min del känns det lite som att de viktigaste grunderna för exempelvis snitt-metoden belystes något för litet. Mer tyngd på grunderna i problemlösningarna tror jag hade underlättat för de flesta. Det förenklar egenstudier och avlastar därmed räknestugorna betydligt. Hellre kunna en metod bra än tre olika metoder lite halvt.»
- Muntliga duggan var ett tidskrävande stressmoment som inte var givande och kändes vidare helt orimligt omfattande.»
- dubbla poängen.»
- konstruktionsuppgiften bör göras lite tydligare till en början, gärna mer konsultationstid för den»
- konstruktionsuppgiften bör göras mer tydlig i sitt utförande beskrivning då jag tycker det var väldigt svårt att stolpa ut vad som egentligen söktes!!!! Den muntliga diggan bör vara kvar men jag tycker det ska finna lösningsförslag som delas ut relativt tidigt så man efter genomgången föreläsning kan börja förstå och ev. ställa frågor för djupar förståelse så det inte bara blir som glosor man ska kunna utantill, utan att man försår vad det är man bevisar?»
- Belastningen under läsperioden och dålig tajming med andra lursen gjorde att vissa perioder blev väldigt jobbiga»
- Ta bort något moment eller utöka kurslängden.»
- Ta och dra ner på kursens innehåll!! Slår man av poäng för dugga och inlämning så körs ändå kursen som en 7,5 poängare. Tentan ocks»
- Skulle vilja ha fler men mindre duggor. Gärna en per vecka eller en varranan vecka. Eftersom kursen är väldigt svår och belastningen hög tycker jag det vore bra med fler duggor vilket hjälper till att man hamnar i fas med föreläsningarna. Ett alternativ är att köra de muntliga duggorna, men färre per gång, men hårdare krav för godkänt.»
- en jämnare arbetsbelastning under kursen »
- Duggafrågorna kan tas bort»
- Att ATs räknestugor inte krockar eller att de får fler extra insatta räknestugor s.a. de har lika många som de som går V.»
- Muntan, vissa gled igenom genom bara att kunna 2 bevis eller dyligt»
- teoriduggans delar var för ojämna. det vore bättre om det var lika för alla, i nuläget kan någon teoretiskt sett lära sig nr1, få visa den på duggatillfället och klara sig medan någon annan teoretiskt sett kan ha lärt sig 17 av 18 och få nr18 och inte klara sig. jag ifrågasätter det sättet att värdera kunskap. dock tycker jag att idén är god med obligatoriska moment för det borde borga för att man sätter sig in i ämnet i högre utsträckning. kanske skulle bonuspoängduggan ligga lite senare, alt kunde det vara två st såna?»
- Mer hjälp vid konstruktionsuppgiften hade varit bra samt att fila lite på dess formulering så att den blir klarare.»
- Hade önskat fler lösta exempel från häftet på hemsidan. (Ifall man missar räkneövningen)»
- Schemaläggningen. Koordinera mer med parallella kurser när inlämningar och examination skall ligga. »
- Mer undervisning i ren Matlab-kunskap, tiden jag lade ner på konstruktionsuppgiften bestod 10% av att räkna hållf och 90% att få min Matlab-kod att fungera.»
- Lärarlaget måste vara mer överens om såväl konstruktionsuppgiftens utformning/krav som rättning av den. Tråkigt nog var rättningen oerhört inkonsekvent och det skiljde sig mycket på rättning beroende på vilken lärare man hade som examinator. Tidskrävande för oss studenter och ger inte ett bra intryck av lärarna - oseriöst att inte samordna bättre!»
- matlab»
- mer lärare på räknestugor och till matlaben»
- Titta över schemakrocken Hållf och Byggnad och Struktur så att allt inte kommer samma vecka»
- Bättre kommunikation mellan sektionerna så att arbetsbelastningen blir jämnare fördelad för AT. Inom 7 dagar hade vi en projektinlämning på 7.5 HP, kritik på projektet, konst.uppg. inlämning och muntlig dugga.»
- Upplägget för den muntliga duggan! Varför trycka in 18 bevis i huvudet som man ändå glömmer samma stund som man går ut ur lokalen. Borde delas upp i mindre delar och färre bevis. »
- kursen bör öka i antal poäng och parallell-kursen eventuellt minska.»
- Mera hjälp måste finnas till lärarledd både till konstruktionstillfällena (data) och räknestugorna. Lite mera engagerade lärare som vill hjälpa en. »
- Det var kanske lite väl mycket fokus på härledningar och matematik.»
- Arbetsbelastningen bör fördelas om.»
- arbetsbelastningen»
- Ej lika hög arbetsbelastning, mer hjälp till matlab om den uppiften ska vara kvar»
- Poängsättningen av tentamen, ser inte helheten av kunskaperna utan endast exakta resultatet på tal.»
- Föreläsningarna bör bli mer intressanta.»
- Vara tydligare med den muntliga duggan eftersom det är många som är stressade över denna.»
- Arbetsbelastningen. Finnas mer tid för att kunna räkna.»
- lottodragningen vilket skämt»
- inget särskilt relativt nöjd»
- ge mer päng för kursen och sedan ge sissta föreläsningarna till repetition.»
- gärna lösningar»
- Muntan - Totalt meningslös enligt mitt tycke. Jag har redan glömde bort de flesta bevis. Måste finnas ngt bättre sätt att testa teorikunskaper på? Boken, hitta en ny. Man lär sig ingenting av boken. »
- Rättning av konstruktionsuppgifterna samt in- och utlämningarna av denna kändes lite luddiga.»
- kanske en något enklare konstruktionsuppgift (tänker då främst på matlabkoden)»
- Arbeta klart med justering av övningshäfte, facit mm så att beteckningar och koordinatsystem är konsekventa. (Eller är det en medveten strategi för att få oss att tänka till...?)»
- Fler tillfällen åt räknestugor för AT-elever.»
- Mer bokade datasalar med hjälp för matlab uppgiften och tydligare vad som frågas efter i matlab-uppgiften, tänker främst på stödmoment/fältmoment. den muntliga duggan skulle kunna avdramatiseras något, kanske mer diskussion i grupp kring ett bevis. »
- det är väldigt hög arbetsbelastning. men det krävs kanske för att lära sig hållf»
- mera lärarled labtid inför konsttruktionen»
- Kurslitteraturen»
- muntan. ett jobbigt moment för en del»
- Lägga vikten på att man har fått en större förståelse inför duggan med bevisen och härledningarna, det var många som klarade sig utan att de har den minsta förståelsen inför många av uppgifterna.»
- Vet ej»
- Bättre koppling till exempel från aktuella problem i arbetslivet. Bra för att väcka intresse och förståelse!»
- mindre arbetsbelastning»
- Kanske lite för stor arbetsbelastning.»
- Alla fick inte plats på Revit-övningarna och det var problem att logga in på datorerna. Dessutom så var det ibland folk som låst datorerna utan att dyka upp under hela timmen så att det blev minst en dator mindre till oss.»
- kursbok?»
- Fler räknetillfällen»
- Bättre kurslitteratur som är mer genomarbetad med mer pedagogiskt upplägg och layout.»
- förändra muntlig teoridugga till viss del. I alla fall tycker jag att alla lärare ska ha samma kriterier för g eller u på den. Vissa va hårdare andra inte. Någon nivå mittemellan vore bra.»

18. Är du nöjd med ditt tentamensresultat?

118 svarande

Ja! Godkänt resultat och jag är nöjd med betyget.»64 54%
Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.»14 11%
Nej! Mitt resultat är underkänt.»40 33%

Genomsnitt: 1.79

- Kan man vara missnöjd med en 5:a ,-)» (Ja! Godkänt resultat och jag är nöjd med betyget.)
- 5:a...» (Ja! Godkänt resultat och jag är nöjd med betyget.)
- Nöjd men jag fick 5:a :D» (Ja! Godkänt resultat och jag är nöjd med betyget.)
- Jag skrev en dålig tenta. Det beror helt på mig själv.» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Kanske inte "Nej" följt av utropstecken, men jag var väldigt nära ett högre betyg. Nöjd dock att vara godkänd.» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Pga. hög belastning i andra kurser han jag inte läsa in mig så mkt på hållfasthetsläran som jag ville. Tog tag egentligen tag i kursen på riktigt först efter muntan.» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Tyckte egentligen att jag kunde bättre än det betyg jag fick...» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- nöjd, men två poäng ifrån femma så kan jag inte va helt nöjd dessvärre. Men i det stora hela nöjd. » (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Hade inte den tiden som krävdes.» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- Tentan gick ej bra fastän väldigt mycket tid lagts ner. Tyvärr tog kontruktionsuppgiften för mycket tid i slutet pga av ett missförstånd vid returen och fokus togs ifrån tentan de sista dagarna/dagen.» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- 17 poäng. Skrev på allt, hade mycket kunskap. Fick poäng på alla uppgifter men minus för saker som "orimligt svar" och för att jag inte förstod det själv?» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- beror på mig själv - skulle ha pluggat mer. Sen har min uppfattning av hur tentamen rättades tydligen varit fel - trodde poäng gavs främst av rätt tänk inte exakta resultat i större utsträckning. » (Nej! Mitt resultat är underkänt.)

19. Övriga kommentarer

- En bra kurs, men jag tror att den kan förbättras.»
- Har gått kursen 2ggr men aldrig skrivit tentan pga att jag lagt all energi på de obligatoriska delarna.»
- Bra kurs Mats!»
- Intressant och rolig kurs»
- Mycket intressant och rolig kurs!»
- en intressant kurs, synd att man fick ångest på kuppen.»
- Svårt att hålla motivationen uppe när övningsuppgifterna blir så omfattande och tidskrävande. Kanske hade det varit bättre att peka ut ännu färre tydliga typexempel som man kan börja fokusera på och sedan räkna vidare i mån av tid om motivation. Själv räckte min motivation bara till ca första veckans uppgifter och det blev de gamla tentorna som slutligen hjälpte mig att lära mig de olika delarna av kursen.»
- Utbildningsprogram: Arkitektur och Teknik Det står fel högst upp. Mycket cred till lärarlaget. Skitbra jobbat!»
- Det går inte att provlyssna på Ginza.se, kan du inte spela upp ett smakprov från Mjuka missiler på sista föreläsningen?»
- Mer Matlab!»
- En sak jag funderat en del på är följdande: Jag var kritisk till muntan i början, men insåg sedan att jag lärde mig oerhört mycket på den. Framförallt medförde den en djupare förståelse! Dock måste jag återigen säga att det var diffust vilka krav som stäldes. Jag gjorde duggan två gånger, med olika examinatorer. Vissa klarade duggan på att rabbla upp en kort definition och inte ens behöva förklara ngt ytterligare. Andra pressades ganska ordentligt på mer avanserade härledningar. Detta är inte ok! Det måste vara tydligt att alla personer behandlas på ungefär samma sätt. Ni som undervisar måste komma överens innan kursen om vilka krav som är, och hur man väljer att ge frågor eller väldigt retoriska frågor. Annars, tack för en av de mest intressanta och givande kurserna hittills på utbildningen!»
- Doktoranderna gjorde ett utmärkt arbete!»
- en av de bästa (dvs. mest lärorika) kurserna hitintills. »
- Gjorde bara konstruktionsuppgiften som kompletering från förra året för att gå upp på tentan nu i vår»
- Professionellt utförd kurs med bra undervisning. Inte så mycket att klaga på. tack»


Kursutvärderingssystem från