ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Drinking Water Engineering_2008, BOM075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-21 - 2009-01-31
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Britt-Marie Wilen»


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

24 svarande

At most 15 hours/week»2 8%
Around 20 hours/week»8 33%
Around 25 hours/week»10 41%
Around 30 hours/week»4 16%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- very good with both individual assignment and group project» (Around 20 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»8 33%
100%»14 58%

Genomsnitt: 4.45

- 75 or more!» (75%)
- More than 75% but below 100%.» (75%)
- a bit under, say 90%» (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

23 svarande

I have not seen/read the goals»3 13%
The goals are difficult to understand»1 4%
The goals give some guidance, but could be clearer»4 17%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»15 65%

Genomsnitt: 3.34

- eller, jag kommer inte ihåg, för att den här kursutvärderingen kommer så sent!» (I have not seen/read the goals)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

22 svarande

No, the goals are set too low»4 18%
Yes, the goals seem reasonable»18 81%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- NA» (?)
- Kunde varit lite mer detaljerat, men nu var det ju rätt mycket som skulle täckas in i en kurs...så jag har förståelse för att det inte går att ha hur detaljerat som helst.» (No, the goals are set too low)
- could be higer and focus more on the topic outside sweden and the Gothenburg area» (No, the goals are set too low)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

24 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»11 45%
Yes, definitely»12 50%
I don"t know/have not been examined yet»1 4%

Genomsnitt: 2.58

- the exam focused a bit too much on subjects like "bird droppings" which I myself consider a fairly small part of drinking water engineering» (To some extent)
- The exam was too easy.» (To some extent)
- a bit too easy» (To some extent)
- Kunde varit fler beräkningsuppgifter...» (Yes, definitely)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

23 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»8 34%
Large extent»15 65%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.65

- not that good lectures in the waterchemisty part. Better, clearer and more lectures in the chemistry is preferable if it still is to be such a great part.» (Large extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

24 svarande

Small extent»7 29%
Some extent»7 29%
Large extent»10 41%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- I was very dissapointed with the book» (Small extent)
- The course literature is really bad!» (Small extent)
- Tycker inte att kursboken användes så mycket. Det enda den användes till var till de frivilliga veckouppgifterna. Kanske kunde inkludera den mer i kursen, eller ta bort den helt.» (Small extent)
- Värdelös bok, ångrar djupt att jag köpte den, och antar att det inte är lätt att sälja den heller, eftersom ni byter bok.» (Small extent)
- I found the book not useful at all and was disappointed that we had to pay such a lot of money for something that I, and many other people I have spoken to, have not used. It was not easy to read at all.» (Small extent)
- only used the textbook for the indiv assignments! Found unclear, uneasy to follow and a lot the same facts with different words -not a good book.» (Small extent)
- Kursboken kunde inkluderats mer i undervsiningen. Det den användes till var att göra veckouppgifterna, inget annat. Aldrig fel att ha en bok, men vore önskvärt om man kunde använda den mer.» (Some extent)
- The book was not good, handouts from course homepage were better to read.» (Some extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

24 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»14 58%
Very well»10 41%

Genomsnitt: 3.41

- it should be better organized, there was files under the wrong category several times!» (Rather well)
- För det mesta bra, även om en del föreläsningsanteckningar kom upp lite sent.» (Rather well)
- Veckouppgifterna lämnades inte alltid ut i rätt tid.» (Rather well)
- I find the student portal a very accessible and efficient way of getting lecture notes, assignments etc. Some of the marks for the weekly assignments could have been given a little more promptly.» (Rather well)
- unclear where the results from the assignments was posted » (Rather well)
- Funkade bra!» (Very well)
- The results from the weekly assignments were often delayed. » (Very well)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

24 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»1 4%
Rather good»6 25%
Very good»13 54%
I did not seek help»4 16%

Genomsnitt: 3.83

- Åtminstone på kemidelen hade vi mycket svårt att få den hjälp vi behövde.» (Rather poor)
- must be better in the chemistry part» (Rather good)
- I had some trouble with the chemistry part but BMW was brilliant at explaining and I felt it was OK to ask questions. » (Very good)

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

24 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»1 4%
Rather well»6 25%
Very well»17 70%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- think it would be nice if the groups were mixed and set by the teachers (to mix nationalities)» (Very well)

11. How was the course workload?

24 svarande

Too low»0 0%
Low»1 4%
Adequate»12 50%
High»9 37%
Too high»2 8%

Genomsnitt: 3.5

- however I was quite strange that we got assignment 3 before assignment 2» (Adequate)
- good!» (Adequate)
- For the chemestry part it was high, not for the other part (which we allready knew alot about)» (High)
- Var väldigt hög belastning, särskillt när flera rapportr skulle in, redovisningar och veckoupgifter.» (High)

12. How was the total workload this study period?

24 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»11 45%
High»10 41%
Too high»3 12%

Genomsnitt: 3.66

- Too many different projects in both courses at the same time. » (High)
- Många projekt och "veckouppgifter" i båda de parallella kurserna.» (Too high)
- För mycket grupparbeten i olika konstalationer av grupper.» (Too high)


Course content

13. How did you find the lectures?

24 svarande

very poor»1 4%
rather poor»1 4%
rather good»11 45%
very good»10 41%
excellent»1 4%

Genomsnitt: 3.37

- The spoken english need to be better! Also, some lectures were to basic, and some (chemestry...) was to abstract. Students from this branch don"t know so much chemestry.» (very poor)
- some were bad, some were good, i didn"t like the chemistry part since some things had been "simplified" which meant that people that have had some kind of background in chemistry from gymnasium were very confused» (rather good)
- Varierade väldigt mellan de olika föreläsarna. Delen om distribution var mycket bra, medans treatment var lite sämre» (rather good)
- great variation, mostly good. (chemistry part can be better and clearer!)» (rather good)
- Excellent for Thomas, very goog for Britt.» (excellent)

14. How did you find the exercises?

24 svarande

very poor»0 0%
rather poor»2 8%
rather good»9 37%
very good»10 41%
excellent»3 12%

Genomsnitt: 3.58

- I think that it would have been better if all groups (or almost all groups) were to have different tasks. » (rather poor)
- Kunde varit fler!» (rather good)
- The lecture room was very unappropriate for exercises.» (rather good)
- Mycket bra med exempel, även om det ibland var oklart hur en del kemiuppgifter hade löst, kanske borde räknas igenom igen. Dessutom skulle ett datorskrivet facit vara bra.» (very good)
- I really liked that we had the question bundle near the beginning of the course as I was able to start working on it straight away which I think took away from the last minute stress nearer the exam.» (excellent)

15. How did you find the weekly assignments?

24 svarande

very poor»0 0%
rather poor»2 8%
rather good»8 33%
very good»11 45%
excellent»3 12%

Genomsnitt: 3.62

- You got better grades when guessing, then reading the book for the answer!» (rather poor)
- I think it"s a good idea to have a weekly assignment» (rather good)
- Bra, för man fick en enblick i de olika delarna, dock hade det varit bra att veta vad man fick och vad man inte fick poäng för, så man vet vad man har missat. Dessutom dröjde det ibland väldigt länge innan de rättades.» (rather good)
- it was good to have assignments every week, but the results on the weekly assignments should be faster. And it would be good to have more feedback on what was wrong if the answeres weren"t correct.» (rather good)
- Det kunde ha givits kommentarer på vad som saknats i svaren för att få full poäng.» (very good)
- Good idea to have those, because you get started earlier.» (very good)
- Very good to be able to have an individual work. » (very good)

16. How did you find the project assignments?

24 svarande

very poor»0 0%
rather poor»4 16%
rather good»9 37%
very good»11 45%
excellent»0 0%

Genomsnitt: 3.29

- agin, if we were to have different assignments in the groups I think our gaining would be greater» (rather poor)
- We wanderd in dark most of the time, when data didn"t match and we didn"t know what to do (with the chemestry), and got poor help. Took so much more time than it could have. It feels like the teachers don"t value the students time.» (rather poor)
- epanet var bättre än kemin.» (rather poor)
- I think the chemistry assignment should have been more helpful if it had been more theorethical and not so many calculations. We had to do so much simplificatiosn, since we didn"t have the time to learn how to do the proper calculations. Since the calculations were so simplified it was difficult to understand process.» (rather poor)
- Project 1 ok. Project 3 should be presesented in another form.» (rather good)
- Bra! Även om den första var lite stressig. Epanet var bra (assignment 3) för man fick verkligen en inblick i hur programmet fungerade och hur det kan användas. Assignment 2 kändes lite diffust, och det var svårt att räkna när man inte hade riktig indata och bra värden att jämföra med.» (rather good)
- Computer work is always hard with a big group of people but it was good that the sections could be split up between the group memebers (ie you didn"t necessarily have to have done part 2 to do part 3 etc) » (rather good)

17. How did you find the study visit?

24 svarande

very poor»2 8%
rather poor»0 0%
rather good»5 20%
very good»11 45%
excellent»6 25%

Genomsnitt: 3.79

- Totaly useless! Waste of money! Most students had already been to the water plant also!» (very poor)
- more study visits and field trips!» (very good)
- Mycket bra! Även om vi varit där innan var det intressant att se det igen.» (excellent)
- the guy who showed us around (with the main lady) was great, he was really enthusiastic! » (excellent)


Summarizing questions

18. What is your general impression of the course?

24 svarande

Poor»1 4%
Fair»2 8%
Adequate»3 12%
Good»16 66%
Excellent»2 8%

Genomsnitt: 3.66

- Trevlig och lärorik. Det kändes viktigt och relevant.» (Good)
- Very interesting. And with some focus outside sweden it can be very nice!» (Good)

19. What should definitely be preserved to next year?

- weekly assignments but they can be bigger (max 1 page instead of max 200words)»
- The weekly assignments»
- Study Visit and Weekly Assignments»
- Everything»
- The project, but better prepared whit more adequate lectures.»
- Weekly asignments. Choosing groups at own choice.»
- Studiebesök, weekly assignments, projekten (Men kanske omarbetade lite)»
- Inlämningsuppgifterna»
- Assignments were OK, although the chemistry one was not only hard in content but also hard to do in a group.»
- assignments, project work, study trip, »
- Study visit, projects.»
- weekly assignments »
- weekly assignments»
- assignments and projects as well as exercises and most of the lectures.»

20. What should definitely be changed to next year?

- different assignments to all (or half) groups. remove the oral presentation if the assignments are the same for all groups because it is VERY boring to listen to the exact the same thing 10 times»
- Less but larger projects»
- More independent tasks»
- To much "high end" chemestry. Lower the level and we might acctually understand! Also, skip the study visit. Some more technical parts wouldn"t hurt, like some more advance piping or so.»
- Maybe one bigger project instead of 3 small»
- Course litterature.»
- Bättre struktur i vissa delar (treatment)»
- Boken Möjligheter till handledning i projekten Kursutvärderingen borde komma tidigare»
- the chemistry part was very hard for those of us who haven"t done chemistry for a while (in my case 6 years!) so maybe a little extra help could be provided, perhaps an extra class or two to explain the basics.»
- the textbook,mixed groups, the chemistry part (more assistants?), »
- Projects should not be only pass or fail, these should have grading.»
- the pdf litreture related to brittmarie, which was from another book »
- The presentations of the project assigmnets 1 and 3 shouldn"t be oral (only hand in), since all the groups was working with the same problem and had the same conclusions. However, if project 3 should be presented orally all groups should only present one part each.»
- the separation of chemical issues from hydraulic issues and having them as two different courses»

21. Additional comments

- the chemistry part should be more theoretical (only theoretical) and include stuff like "how would you, as a drinking water enginer, respond to increased raw water color, regarding the chemical dosage" less stuff about "bird droppings" which I personnally thought didn"t correspond the the rest of the course»
- I think at least 50% of the weekly assignments should be compulsory»
- Very good system of education»
- Ett studiebesök på t.ex en pumpstation eller ett vattentorn hade kunnat inkluderats samma dag som man besöker Lackarebäck. Ett besök på vattentornet i Guldheden, eller pumpstationen vid Calandersplatsen hade varit intressant nu när man ändå hyr en buss.»
- Väldigt nöjd med kursen! Var en bra kurs!»
- Overall really good and interesting, great teaching and fair exam, thank you! »
- Thanks to Thomas and Britt for their co-operation.»


Kursutvärderingssystem från