ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektriska nät och system, ESS115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-20 - 2009-01-30
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

26 svarande

1 (inte alls)»1 3%
1 3%
7 26%
13 50%
5 (över förväntan)»4 15%

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi kom mycket längre mycket fortare än vad jag väntat mig.» (5 (över förväntan))
- Var tråkig i början men blev mycket bättre mot slutet.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

26 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 7%
6 23%
8 30%
5 (mycket relevant)»10 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

- Praktiska kunskaper i framtida labbar och förhoppningsvis en förberedelse till reglertekniken» (4)
- Det känns mycket nyttigt och användbart att veta hur transistorer, dioder, op-ampar och dylikt fungerar. Jag tycker att kursen lär ut alldeles lagom mycket detaljer för att man ska klara sig i vidare fysikstudier, samtidigt som man har valet att specialisera sig inom området.» (4)
- Intressant problemlösning» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

26 svarande

1 (inte alls)»4 15%
2 7%
7 26%
11 42%
5 (Mycket bra avvägt)»2 7%

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan var på en svårare nivå än övningsuppgifter som rekommenderades i kursen. Den var även svårare än tidigare tentor» (1 (inte alls))
- Ganska lik skillnad på tentauppgifter och vanliga uppgifter, de tar för lång tid när man inte har någon.» (3)
- Lite väl "smala" uppgifter. Dvs det var alldelles för få övningar på vissa av de moment som testades på tentan.» (3)
- Det var inte så att frågorna var tagna endast från de två sista föreläsningarna, men jag vet heller inte vilka föreläsningar de kom ifrån. Uppsalas? Tentauppgifterna stämde inte ihop med de rekomenderade övningsuppgifterna.» (3)
- Lite mycket vikt på saker som det känns som vi inte tagit upp lika mycket som annat som inte kom på tentan.» (3)
- Var kanske lite svår.» (4)
- Man tycker ju alltid att den "egna" tentan är svårare i jämförelse med tidigare, men den här var nog det på riktigt. Men den behandlade ju rätt saker.» (4)
- Dock kändes det som om tentan var (mycket?) svårare än föregående års tentor, vilket även statistiken talar för.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

26 svarande

<25%»1 3%
25-50%»2 7%
50-75%»0 0%
>75%»23 88%

Genomsnitt: 3.73

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»1 4%
0 0%
4 16%
11 44%
5 (mycket bra)»9 36%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren var inte bra. Han var svår att lyssna på » (1 (inte alls bra))
- Ants kunde prata högre, annars inget fel.» (3)
- Ants är lugn och metodisk och förklarar tydligt. Ett bra helhetsintryck» (4)
- Oscar är grym!» (5 (mycket bra))
- Ants är pedagogisk och välstrukturerad. Han håller saker och ting på ett lagom tempo och vet när han behöver stanna upp för att förklara ett lite svårare koncept. Kursinnehållet känns lätt efter att ha varit på en av hans föreläsningar.» (5 (mycket bra))
- Rätt tempo och tog upp relevanta saker.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 9%
5 23%
7 33%
5 (mycket bra)»7 33%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var för högt tempo på uppgifterna. Man han inte skriva av och förstå samtidigt.» (2)
- Om räknestugorna avser de timmar då Oskar(?) räknade tal så tycker jag att de var riktigt dålig. Han hade ingen pedagogik överhuvudtaget.» (2)
- Titta på lösning av ekvationssystem är inte särskillt givande.» (3)
- hade varit bra om man var i smågrupper så man kunde fråga läraren mera» (3)
- Bra räkneövningsledare. Tydlig metodik i lösningsmetoder.» (3)
- Väldigt bra övningsledare.» (4)
- Talcot är väldigt bra!» (5 (mycket bra))
- Räkneövningledare var kunnig, ärlig och mycket trevlig. Bidrog stort till min inlärning, med sin strukturerade problemlösning trots det galna antalet variabler.» (5 (mycket bra))
- Förutom en viss tendens att ibland höja tempot så var dessa mycket bra.» (5 (mycket bra))
- Riktigt bra!» (5 (mycket bra))
- Bra jobbat Oskar!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»1 4%
1 4%
6 25%
10 41%
5 (mycket bra)»6 25%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gärna mindre "handhållning", mer egen problemlösning.» (3)
- Bra för inlärningen. Dock anser jag att laborationerna ska korrekturläsas för att få bort stavfel, slarvfel och särskrivningar. » (3)
- Intressant att prova datorsimulering» (3)
- Underbar labbhandledare! (han den äldre)» (4)
- Ibland lite bristande förkunskaper och info. En sida med lite extra information om labbarna vore inte fel. Typ lite stenciler som man kan läsa om man vill/hinner.» (4)
- Roliga» (4)
- Kul, men lite lätta.» (4)
- Väldigt lärorika!» (4)
- Intressanta och inte så krävande, man hade tid att lära sig.» (5 (mycket bra))
- Bra med tillräckligt eller för mycket tid. Man hann ställa frågor, fundera och lära sig mer pga det!» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

1 (Mycket liten)»2 7%
1 3%
4 15%
7 26%
5 (Mycket stor)»12 46%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.77


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

26 svarande

Ja»0 0%
Nej»26 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
15 57%
8 30%
5 (För hög)»3 11%

Genomsnitt: 3.53

- Det verkar lättare än det är. Man borde poängtera att det är viktigt att lägga lika mycket tid på denna kurs som på elfältkursen.» (3)
- Synd att elfält-kursen tog så lång tid. Annars hade man lagt ner mer tid på denna kursen och lärt sig mer.» (3)
- Laborationerna tog för mycket tid» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 23%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.84

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»16 61%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.76

- Ants svarade bra. Jag vågade inte ställa några frågor till Oskar för att jag var rädd att få ett nedlåtande svar.» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

26 svarande

1 (ej prisvärd)»4 21%
6 31%
4 21%
2 10%
5 (mycket prisvärd)»3 15%
Köpte inte boken»7

Genomsnitt: 2.68

- Lånade electronics, öppnade den en gång. Känns inte som den ligger på samma nivå som kursen, och dessutom klarar man sig utan den.» (1 (ej prisvärd))
- Electronics är kanske inte den mest prisvärda boken till kursen, men det visste man redan förra året. Elektriska nät var jag ganska besviken i, inte så mycket som jag tyckte var läsvärt.» (2)
- Jag använde inte någon av böckerna i någon större utsträckning. Dels för att electronics var jobbig att läsa, men också för att föreläsningsanteckningar dög gott. Tal att räkna fanns dessutom majoriteten på kurshemsidan, så inte heller där använde jag boken. Kändes inte så prisvärt.» (2)
- Vad ska man med Electronics till?» (2)
- PG hofvenschiöld var värd sitt pris men Hambley som man knappt använder var sinnessjukt dyr.» (3)
- Det är säkert en bra bok, men jag hann aldrig titta i den.» (3)
- Elektriska nät boken var mycket bra! Den lånade jag.» (Köpte inte boken)
- Boken var lätt att förstå, men täckte bara grunderna. Lånade.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

1 (Mycket liten)»3 11%
7 26%
6 23%
7 26%
5 (Mycket stor)»3 11%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Övningshäften var bra, men det var synd att det tog så lång tid för den att komma.» (3)
- se ovan.» (3)
- Lilla boken + kompendier och övningar stor hjälp, electronics liten» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

26 svarande

Ja»22 91%
Nej»2 8%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.08

- Gärna mer information om inlämningsuppgiften och att få den återlämnad före tentan.» (Ja)
- Ok, just nu saknas information om granskning av tentorna...» (Ja)
- information om gruppindelningen till andra laborationen hade varit bra att ha.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbar»
- Labbhandledarna!!»
- Ants lugna metodiska utlärande»
- Övningshäften»
- Laborationerna»
- Föreläsare, räkneövningsledare, upplägg.»
- Föreläsningarna + räkneövningarna»
- Bra som det är.»
- Ants, han är en mycket bra och metodisk föreläsare»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- räknestugor»
- Rättningen på tentan»
- kanske en tenta med uppgifter med fler poäng så att inte det är så avgörande fel man kan göra om man slarvar...»
- Det finns inget vettigt kursmaterial tillgängligt. Electonics är värdelös. Därför måste man förlita sig helt på föreläsningarna, som inte var bra. Uppgifterna fanns bara tillgängliga allt eftersom - vilket är helt sjukt dåligt. Och inga lösningar till alla uppgifter - ännu mer värdelöst.»
- Räkneledaren och upplägget för räkneövningar - hellre gå igenom få tal långsamt och tydligt (gärna med upprepningar) än att hasta igenom flera där man inte hinner förstå nånting.»
- kurslitteratur»
- Ta bort Electronics.»
- En billigare literatur om dioder,op-ampar osv.»

18. Övriga kommentarer

- nej»
- Kursen hamnar i skym undan i förhållande till Elfältkursen.»
- Jävlar vad hård rättningen var! Är det verkligen relevant att 75% blir underkända?!»
- Ett exempel på dålig pedagogik av räkneledaren: När han räknat en uppgift väldigt fort säger han "Några frågor" och direkt efter det "det här är ju väldigt lätt". Då är det ju klart att man inte vågar fråga den saken man satt och funderade på! Han bör respektera oss som tycker att det är svårt!»
- Positivt överraskad.»
- För sen kursutvärderingsblankett»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.65
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från