ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2008 HT - Envariabelanalys Z1, TMV135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-07 - 2009-03-17
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

17 svarande

Nej»1 5%
Delvis»4 23%
Ja»8 47%
Inte läst det»4 23%

Genomsnitt: 2.88

- Om jag minns rätt var de lite sent producerade vilket försämrade planeringen en aning men i övrigt perfekt.» (Ja)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

18 svarande

Nej»0 0%
Delvis»8 44%
Ja»10 55%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.55

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Lennart Falk engagerat sig i kursen?

18 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 11%
Bra»8 44%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.33

- Mycket bra med många exempel på tavlan. Blev på så sätt lättare att koppla teoriavsnitten till det mer praktiskta.» (Bra)
- Lennart är hur bra som helst...» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- bra»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Matte D, etc Inledande Matte»
- Matte E? annars inga..»
- vet ej»
- Gymnasiematematiken, framför allt rotationskroppar.»
- ja, inl. matte»

6. Vilka delar av kursen var svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Du behöver inte svara på alla.

Matrisfråga

- Lättast var nog egentligen själva räkningsdelen. Teoriavsnitten var inte helt enkla att förstå varför en del tentafrågor på bl.a riemannsummor blev svåra att besvara. I övrigt kändes det mesta relevant. Sista matlaben kändes dock onödig. ODE45 och EULER är bra att känna igen, men det var egentligen bara att läsa lite i manualen.»

Svårast
13 svarande

Matlab»4 30%
Tentamen»6 46%
Uppgifter»1 7%
Föreläsningarna»2 15%

Genomsnitt: 2.07

Lättast
13 svarande

Matlab»4 30%
Tentamen»2 15%
Uppgifter»3 23%
Föreläsningarna»4 30%

Genomsnitt: 2.53

Mest relevant
15 svarande

Matlab»1 6%
Tentamen»4 26%
Uppgifter»2 13%
Föreläsningarna»8 53%

Genomsnitt: 3.13

Helt orelevanta
5 svarande

Matlab»3 60%
Tentamen»0 0%
Uppgifter»2 40%
Föreläsningarna»0 0%

Genomsnitt: 1.8


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

18 svarande

0 0%
1 5%
4 22%
11 61%
2 11%

Genomsnitt: 3.77

- MYCKET bra med _exempel_! Sådant uppskattas då man får klar bild av vad man ska kunna. Skrivtempot på tavlan var i 100knyck.» (4)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

18 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»1 5%
75 - 90%»3 16%
90 - 100%»14 77%

Genomsnitt: 4.72

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Visa att det är han som bestämmer, tex säga till alla att vara tysta efter rasterna etc. istället för att bara börja skriva och hoppas på att det ska bli tyst»
-
- Ge lite mer tid åt repetition och möjligtvis inte klämt in så mycket som det blev på slutet?»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Bra, speciellt Aron är bra.»
- Övningsmaterialet borde ha presenterats på tavlan, räkna själv kan man göra hemma!»
- bra»
- av det bättre»
- Bra.»
- Mycket bra och pedagogisk hjälp. I och med att många exempel hade gåtts igenom på tavlan innan blev det lättare att räkna på övningarna och om man kände att man saknade vissa kunskaper kunde man lätt få koll på dessa genom att fråga övningsledare.»
- lättillgänglig hälp»
- De var bra»

11. Hur många övningar var du på? (%)

18 svarande

0 - 25%»3 16%
25 - 50 %»4 22%
50 - 75%»1 5%
75 - 90 %»5 27%
90 - 100%»5 27%

Genomsnitt: 3.27


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

12. Vad tyckte du om Matlab uppgifterna?

- Svag anknytning till själva kursen och veckoplaneringen. För mycket pill och för lite förståelse»
- Som alltid lite kluriga. »
- Minns tyvärr inte uppgifterna i detalj»
- Dem var relevantare än inledande matematik»
- känns varken som elever eller lärare bryr sig den bara är och inte speciellt nödvändig»
- De var mycket bra och relevanta.»
- Som tidigare nämnt kändes ODE45 och EULER onödiga. Det var ju egentligen bara att läsa help-filen. Att skriva en funktion som mha trapetsmetoden beräknar en integral kändes dock relevant!»


Kurslitteratur:

13. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Calculus - A Complete Course
Robert A. Adams
Sixth Edition

18 svarande

Dålig, bör inte användas igen»5 27%
Bra»12 66%
Mycket bra, bör användas igen»1 5%

Genomsnitt: 1.77

- P Böiers är sjukt mycket bättre» (Dålig, bör inte användas igen)
- Det blir onödigt svårt när litteraturen är på engelska.» (Dålig, bör inte användas igen)
- var inte jättekass men blir lite extra jobbigt när man ska försöka läsa o förstå nya saker på engelska » (Dålig, bör inte användas igen)
- Kollade knappt i den. Jag fokuserar 95% på vad som skrivs på tavlan på föreläsningarna.» (Bra)
- Förutom att den är tung är det rätt bra beskrivet det som står.» (Bra)


Tid:

14. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

18 svarande

0 - 10»3 16%
10 - 20»10 55%
20 - 30»5 27%
30 - 40»0 0%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.11

15. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Föreläsningar1.2
2.Räkna uppgifter1.6
3.Litteraturen2.7
4.Matlab2.8

16. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Rätt jämt med en tydlig uppgång veckan innan tentan.»
- pluggar 1-2 dagar i veckan. sen tar jag igen det jag ligger efter under söndagarna»
- sinnessjukt tentaplugg sista veckan»
- minst på matlab sen lika resten»
- Självklat läggs mer tid innan tentan, men annars har jag lagt ner lika mycket tid varje vecka.»
- Har nog haft en ganska jämnt tempo med en ökning fram emot slutet då samtliga tentor räknades igenom för att få ett hum om hur kommande tenta skulle se ut.»
- jämt»
- lite lagom i början och mest mot slutet»

17. Kommentarer på tiden:

- det blir alltid lite mycket man försöker klämma in på slutet llite dåligt med repetition»
- Lugnt och fridfullt.»


Pedagogiskt pris:

18. Anser du att föreläsaren, Lennart Falk, skall nomineras till pedagogiskt pris?

17 svarande

Ja»6 35%
Nej»4 23%
Vet ej»7 41%

Genomsnitt: 2.05

19. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

17 svarande

Ja»5 29%
Nej»4 23%
Vet ej»8 47%

Genomsnitt: 2.17

- Aron» (Ja)
- Aron om han var ledare i den kursen han var iallafall grym eller är.» (Ja)
- Just i denna kurs, Martin Berglund.» (Ja)


Tentan:

20. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»4 25%
Bra»6 37%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.12

- Det väsentligaste var med.» (Mycket bra)
- Hade dock varit bra om man (eller åtminstone jag) fick bättre koll på riemannsummorna...» (Mycket bra)

21. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

13 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»8 61%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.38


Kursutvärdering/SNZ:

22. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Jag tycker ni ska gå ifrån de här formulären, de är totalt värdelösa. Antingen det eller utveckla metoderna för att ta fram frågorna så att de passar formuläret! Som det är nu anser jag inte att dessa utvärderingarna är relevanta och jag kommer framöver inte lägga ner någon tid på att fylla i dem.»
- 16. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden onödig fråga då de två frågorna inna i princip besvarar detta. annars inget jag saknar»
- Säg åt kursutvärderarna att mittkursutvärdera!»
- stort hopp mellan "inte alls" och "ganska bra" va? ^^D»
- utskick för kursutvärderingen så fort som möjligt när tentaveeckan är avklarad, denna gång blev det nog lite extremt men det vet ni nog :)»


Kursbetyg:

23. Vad tycker du om kursen som helhet?

17 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»4 23%
Bra»7 41%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 3.11Kursutvärderingssystem från