ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i en variabel M och TD, TMV151/TMV181

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-19 - 2009-01-31
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Peter Hansbo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

70 svarande

Högst 15 timmar»13 18%
Cirka 20 timmar»15 21%
Cirka 25 timmar»25 35%
Cirka 30 timmar»12 17%
Minst 35 timmar»5 7%

Genomsnitt: 2.72

- Det är en bra tid med tanke på att vi har mycket annat att göra samma period» (Cirka 20 timmar)
- Kanske något mindre » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

71 svarande

0%»0 0%
25%»3 4%
50%»6 8%
75%»28 39%
100%»34 47%

Genomsnitt: 4.3

- inte mycket matlab (ingen lektionstid)» (50%)
- Alla föreläsningar, inga övningar.» (50%)
- har ej varit på alla matlab övningar men deltagit på alla föreläsningar och övningar.» (75%)
- var bara på en matlabövning» (75%)
- Jag var på allting utom på MatLab.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 28%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 36%

Genomsnitt: 2.73

- Kommer inte ihåg målen» (?)
- Försöker lärra mig det som sägs på föreläsningarna istället för att följa mål» (Jag har inte sett/läst målen)
- De är säkert bra, men jag har inte kollat på dem. Jag litar på att jag får lära mig rätt saker ändå.» (Jag har inte sett/läst målen)
- tycker det är lite överflödigt att visa målen i kursplanen, man läser den inte så noga ändå. Men undrevisningen gav en tydlig bild av vilka kunskaper som krävdes. Det är viktigare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- denna kurs är extremt metod inriktad» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»55 96%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.03

- vet ej då jag ej läst målen» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

63 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 26%
Ja, i hög grad»43 68%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.77

- Matlabuppgiften kan omformuleras - den bör inte innehålla något "script" eftersom om man skriver fel i programmet ser man det när man testar och kan åtgärda - vilket är en del av arbetssättet i matlab. » (I viss utsträckning)
- var en väldigt lätt tenta om jag jämnför mot de gamla tentorna» (I viss utsträckning)
- En tentamen på 4h kommer aldrig att kunna testa en 8 veckor lång kurs.» (I viss utsträckning)
- Mycket bra tenta! Men Matlab uppgifterna var för svåra, det är bättre om det är fler lite lättare.» (Ja, i hög grad)
- (antar det)» (Ja, i hög grad)

6. Hur var tentamens svårighetsgrad?

70 svarande

För lätt»2 2%
För svår»14 20%
Lagom»54 77%

Genomsnitt: 2.74

- Tyngpunktsfrågan var svår pga. att vi endast sett symetrisk tyngpunkt på föreläningar / i boken innan tentan» (För svår)
- Jag tror den var ganska bra men det var lite elakt att ha både satsen och beviset för analysenshuvudsats för bara 10poäng. De första "enklare" uppgifterna var även lite kluriga... tycker inte det hjälpte så mkt att vissa av dem var tagna från boken, det var ju ännu mer frustrerande när man visste att man hade löst uppgiften tidigare men nu inte klarade av den... nya uppgifter tack! » (För svår)
- lite få som fick femmor men lagom svårt för godkänt.» (Lagom)
- Ett mellanting mellan lagom och för svår.» (Lagom)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»8 11%
Ganska stor»39 55%
Mycket stor»19 27%

Genomsnitt: 3.04

- Inget ont om föreläsningarna...» (Mycket liten)
- Inte föreläsningarna i alla fall. Har lärt mig mest själv och på övningarna. » (Ganska liten)
- Bra övningsledare gör stor skillnad.» (Ganska stor)
- dock mest övningarna» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar, gick lite väl snabbt ibland bara.. Peter är en riktigt bra övningsledare!» (Ganska stor)
- Utom för Matlab» (Ganska stor)
- Tråkigt att en del övningsledare är mycket mer populära än andra.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Övningarna med Peter Helgesson var fantastiskt bra även i den här kursen, jag hade haft svårt att klara kursen utan honom.» (Mycket stor)
- SIn var mkt bra» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»14 20%
Ganska stor»37 52%
Mycket stor»17 24%

Genomsnitt: 2.98

- Svåra och krångliga matlab övn» (Ganska stor)
- just att många tal kom direkt från boken gjorde tentan lättare.» (Ganska stor)
- Lagom » (Ganska stor)
- det enda man behövde var övningsboken» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»39 58%
Mycket bra»26 38%

Genomsnitt: 3.34

- använde ej» (?)
- bra med ett schema med tal att arbeta med, kanske kan bli ännu bättre, mer detaljerat/uppdelat i svårighetsnivåer?» (Ganska bra)
- Matlabfilerna är för röriga.» (Ganska bra)
- Det var lite problem att få ut de gamla tentorna.» (Ganska bra)


Matlablabbarna

10. Ungefär hur stor del av Matlablabbarna har du genomfört?

70 svarande

0%»11 15%
25%»26 37%
50%»13 18%
75%»12 17%
100%»8 11%

Genomsnitt: 2.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- la min tid på att plugga in annat som jag själv kände att jag låg efter med» (0%)
- Matlablabbarna borde ge bonuspoäng till tentan - inte vara en del av tentan! » (0%)
- Alldeles för svåra och krångligt formulerade.» (0%)
- kände mej tillräckligt säker på matlab för att gå...» (0%)
- Svåra att förstå och genomföra » (25%)
- Matlabben var kursens enda nackdel. Det går inte att beskriva en uppgift i 8 sidor och sedan anta att studenten ska ha förstått vad man ska göra. mer komprimerade uppgiftsförklaringar tack! » (25%)
- Svår eftersom MATLAB:en ligger före föreläsningarna . Hade ingen koll på hur man löser en D.E vanligt eller vad ens det var när vi fick MATLAB-uppgifter på det.» (25%)
- Matlaben var för tidskrävande. Det hade varit bättre men inlämningsuppgifter som en del av kursens poäng som vi fick mer tid till och som var obligatoriska.» (25%)
- Var helt obegripliga, hade varit mycket bättre med fler lättare frågor så hade man förstått och lärt sig mer.» (25%)
- hade tillräckligt svårt med matten» (25%)
- kändes inte givande, för högt tempo, är man dålig på matlab hamnar man för mkt efter... » (25%)
- 1. Tack för att matlab ligger som en egen punkt :) 2. Jag försökte gå på övningarna men det var alltid överfullt, även när de som inte hörde hemma i datorsalarna var bortkörda var det jättemycket folk. Jag uppfattade det som väldigt svårt att förstå vad man skulle göra, det var flera sidor med text som förklarade något mattekapitel och sedan skulle man göra saker i matlab och det var ofta svårt att förstå vad man skulle göra.» (25%)
- De var riktigt svåra» (50%)
- Man lär sig mkt när man programmerar, men det bli osammanhängande när tentan inte testar de faktiska kunskaperna utan är ngt som man kan lära in utantill. man kanske borde testa inlämningsuppgift? Dessutom var många av labuppgifterna riktigt svåra, så mer ledning/genomgång av dem kan behövas.» (75%)
- Ganska svåra övningar, gjort alla hemma. » (75%)
- Sista laben var cp-svår så den sket jag i!!!» (75%)
- Gjort alla, forstog inte ett smack av matten i uppgifterna, och ingen annan jag pratat med heller. Enkel programering men svår matte.» (100%)
- Sjukt svårt att ta sig igenom labbarna och framförallt att förstå vad som skall göras. » (100%)

11. Har du tillgång till Matlab på din egen dator?

70 svarande

Ja»63 90%
Nej»7 10%

Genomsnitt: 1.1

12. Kändes Matlablabbarna meningsfulla (för förståelsen av kursinnehållet)?

70 svarande

Ja»11 21%
Nej»40 78%
Vet ej»19

Genomsnitt: 1.78

- Alla utom den sista. Själva matlab-delen var inte så svår, men att förstå vad man skulle göra överhuvudtaget tog lång tid.» (Ja)
- se ovan» (Ja)
- Det är alltid roligt att få omsätta teori till praktik - ett fungerande program.» (Ja)
- I viss mån. Dock för många uppgifter.» (Ja)
- Fast jag tyckte att dom olika övningarna var svårförståliga då man inte direkt uppfattade i materialet vad som skulle göras. Det tog tid innan man förstod vad man egentligen hade gjort! » (Ja)
- Eller kanske snarare ett nja. De instruktioner som man fick ut var ganska svårtydda, och det var inte heller så lätt för de närvarande övningsledarna att informera hur labben fungera (för för dem var uppgiften väldigt enkel, medan den för de flesta tycktes ganska svårbegriplig till en början).» (Ja)
- De kom i lite otakt med undervisningen så det blev svårt att sätta sig in i i början och att man gjorde om samma program fast lite bättre varje gång var inte så givande. Kändes som sagt inte att man förstod vad man höll på med bättre av att göra dem utan att det var något som skulle göras. » (Nej)
- Dom ligger ju även alldeles för långt före matten i sig.» (Nej)
- Det kändes komplett värdelöst. Iom att frågorna på gamla tentor var omöjliga att även med facit som hjälp.» (Nej)
- Fel nivå.» (Nej)
- Inte direkt men labbarna har gett lite feeling för hur man programmerar matte.» (Nej)
- Matlab uppgifterna borde och dem svårighetsgrads indelas, Som det är nu så är matlab-delen en "MVG-uppgift" och övningarna opropotionerligt svåra!» (Nej)
- fattar ej matlab» (Nej)
- nej, är man inte super på matlab är man för långsam för att hinna med i tempot och då känns det meningslöst» (Nej)
- Nja skulle nog vara ett bättre alternativ. Många av labbarna kändes helt meningslösa medans andra kändes meningsfulla.» (Nej)
- Jag såg väldigt sällan en vettig koppling till kursen.» (Nej)
- Man fattade ofta inte sambandet mellan den vanliga matten och matlab-labbarna» (Nej)
- gjorde inte så många eftersom de bygger på varandra och det finns en gräns för hur många timmar man lägger ned på en lab. när en lab inte fungerade struntade man även i de andra. » (Vet ej)

13. Ge eventuella förslag på förbättring av Matlabdelen (innehåll och examination)

- mer begripliga övnigar»
- examinationen bör göras på annat sätt, tex genom närvaro på x antal labbar eller inlämninguppgift ?»
- Det går inte att beskriva en uppgift i 8 sidor och sedan anta att studenten ska ha förstått vad man ska göra. mer komprimerade uppgiftsförklaringar tack! »
- Andra matlab tal, mera baserat på kursen kunskaper/mål »
- Likt linjär algebra!»
- Om MATLAB:en måste vara på d.e:s så antar jag att man får lägga den mer på slutet av kursen. Annars hade MATLAB:en kunna handla mer om integraler till en början. »
- som sagt, 4 labbar som ger bonuspoäng till tentan, stryk matlab uppgiften. »
- Man kanske kan ha en separat inlämningsdel när man skall göra och skriva nått som visar förståelse för de program man skrivit samt så som vi har nu i linjär algebra att vi har obligatorisk närvaro på ett visst antal pass. Men som sagt inte ha med det på tentan utan gör något vid sidan av som en extra sak, och då inte bara skriva ett program utan en liten "rapport" om vad programmet gör så att man visar att man förstått vad man gjort. Till tentan kunde man lära sig programmen ganska så bra och skriva ner lite utan att ens gjort dem. »
- Färre, mer förklarande och framför allt tydligt beskrivet vad man kan använda det till.»
- förkunskaperna är inte tillräckliga»
- Relevantare problem, lättare problem och mer bakgrund. »
- Matlabbarna var alldeles för svåra och låg ofta för långt före undervisningen. Examinationen borde likna den vid lin algebra mer. Hellre lektioner med närvaro och lättare frågot på tentan, då minskar hetsen och förståelsen ökar.»
- Lite lättare kanske?»
- Se fråga 10»
- Fler lättare uppgifter med mer förståelseinriktade. Kanske blir bättre med en inlämning istället för Matlab på tentan för det funkar inte, går inte att programera på ett papper.»
- se ovan»
- vet ej vad som skulle förbättras»
- Svårt att säga eftersom jag inte gjorde dem. Men för att se till hur det var i inledande matematik så kanske det hade varit intressant om man kunde få göra tillämpningar på matematiken i matlab.»
- Jag tror att många skulle vinna på om Matlab-kursen skulle varit bättre.»
- gör matlab övningarna (de flesta av dem) obligatoriska och ha hellre nån liten inlämningsuppgift med matlab och ta bort det helt från tentan. obs! ha inte inlämning på uppgiften alldelles innan tentan, typ läsvecka 5 är lagom!»
- Tydligare förklarat vad det är man lär sig och mer stöd i skapandet av programmet. Det är oerhört svårt att förstå de papper som delas ut under matlabövningarna.»
- Lättare beskrivning av uppgifterna och vad de går ut på. Examinationen skulle istället kunna vara inlämningsuppgifter så att man verkligen tar sig tid att göra uppgifterna ordentligt!»
- Mer vägledning. Svårt att förstå vad man ska göra i matlab om man inte förstår matten. »
- Mer labbar som är förankrade i verkligheten.»
- I alla fall TD skulle behöva en kurs i matlab precis som M fick i början. Det känns orättvist att vi ska ha samma examination på den delen trots att de har läst mycket mer matlab än vi har gjort.»
- Göra den enklare att förstå..»
- Gör det lättare att förstå vad det är som söks i uppgiften.»
- Jag vet inte riktigt men jag upplevde de som väldigt svåra och det kändes smått meningslöst eftersom man inte fick tillräckligt med hjälp för att förstå de. Dock försökte jag själv så gått jag kunde. Tyckte labbarna var jättesvåra och jag har helt ärligt inte lärt mig något alls av de. :/»
- Enklare formulerade uppgifter. Det handlar inte om att instruktionerna till själva programmeringen ska vara enklare (för de fick man ju nästan rätt i näven) utan istället vore det bra om det var lite enklare att förstå bakgrunden till uppgiften och matematiken bakom.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.71


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 8%
Ganska bra»44 63%
Mycket bra»14 20%
Har ej sökt hjälp»5 7%

Genomsnitt: 3.26

- Bra på föreläsningarna, då kan man lätt fråga i pausen eller direkt. Sämre på övningarna. Man fick knappt plats å det var alltid kö till salarna. » (?)
- Matteövningarna har gått till genomgångar så tyvärr hinner man inte fråga så mycket som skulle behövas.» (Ganska dåliga)
- bra övningsledare gör stor skillnad» (Ganska bra)
- Det var ganska så stor skillnad på övningsledarna tyckte jag. Vissa visar och förklarar och andra gör några övningsuppgifter och sedan så är det bra. Det är skönt när man får det flera gånger. Först föreläsningarna sedan lite lättare på övningarna för att man sedan skall sätta sig och få förståelsen själv med boken och uppgifterna. » (Ganska bra)
- Räkneövningarna gav möjlighet till frågor. Dock för lite tid till detta.» (Ganska bra)
- Det bästa har varit att fråga en klasskamrat» (Ganska bra)
- Bra på övningarna, dåligt på matlab.» (Ganska bra)
- Beroende på vilken övningssal man satt i. Vissa var överfulla och där finns ingen som helst möjlighet att få hjälp.» (Ganska bra)
- få lärare på matlab» (Ganska bra)
- Letar man kunskap så hittar man den. Institutionen har varit till viss hjälp. Big ups!» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»13 18%
Mycket bra»49 70%
Har ej sökt samarbete»7 10%

Genomsnitt: 3.88

- Som alltid! » (Mycket bra)
- Lärde mig allt genom Calculus och vänner. Inget ont om föreläsningarna. Gillade de föreläsningarna jag var på Peter, men inte mitt bästa inlärningssätt.» (Mycket bra)
- har riktigt hjälpsamma kamrater som har lärt mig sjukt mkt!» (Mycket bra)
- Bra, speciellt under tentaveckan då vi var ett gäng som satt å pluggade tillsammans. Man lär sig mycket mer då. Det borde man tipsa framtida studenter om. Sitt inte hemma ensamma å plugga, plugga tillsammans! » (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»37 52%
Hög»31 44%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.45

- lAGOM MKT UPPGIFTER» (Lagom)
- Hög, men inte för hög.» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»15 21%
Hög»33 47%
För hög»21 30%

Genomsnitt: 4.05

- Dock ogillade jag att det gick tre kurser samtidigt. Ingenjörsmetodiken var under all kritik.» (Lagom)
- Som tur var var vår andra kurs utmanande men inte alltör utmanande, då hade det varit svårt att hinna med både och!» (Lagom)
- kursen som gick paralellt var smärre obegriplig» (Hög)
- Mycket att göra i slutet innan tenta perioden » (För hög)
- Man fick lägga mer tid än vad som hade behövts på termodynamiken vilket gav mindre tid till matten. en tydligare planering till termon hade gjort att man kunnat fokuserat bättre i båda kurserna» (För hög)
- Det är för mycket med tre kurser samtidigt! Samt att de "små" kurserna upplevs vara "större" än tex den här. » (För hög)
- Alldeles för mycket att göra i termon tillsammans med metodiken. » (För hög)
- Ingenjörsmetodiken tog för mkt tid och man blev mkt stressad över termodynamiken pga mkt dålig föreläsare. Matten var det dock ordning och reda med, bra!» (För hög)
- Ingenjörsmetodiken har knappt någon schemalagt tid. Men tar ändå väldigt stor tid med rapportskrivandet m.m.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 2%
Godkänt»20 28%
Gott»37 52%
Mycket gott»11 15%

Genomsnitt: 3.81

- Föreläsaren var inte speciellt entusiasmerande.» (Godkänt)
- Det hade varit bra om du skrev upp vad du gjorde när du gjorde det. T.ex. vid exempel på tavlan skrev du oftast väldigt snabbt och nämnde bara som hastigast vad du gjorde och varför. Det hade varit bra m du varit tydligare med varifrån siffrorna/bokstäverna kom och gick.» (Godkänt)
- kändes som det var relevant och att det var en del verklighets trogna uppgifter inte bara matte» (Gott)
- Saknade duggorna som ger en bra motivation att plugga ordentlit tidigare för att samla lite extra poäng till tentan. Bristen på duggor gjorde tyvärr att jag hamnade efter och inte studerade lika mkt som tidigare, mitt fel jag vet, men duggor är bra!» (Gott)
- Labarna drar tyvärr ner betyget.» (Gott)
- Klurigt och mycket att stå i men samtidigt roligt!» (Gott)
- Det gick bra, jag pluggade tillräckligt och kunde ta tentamen relativt enkelt - tack vare timmarna jag lagt på kursen» (Mycket gott)
- Riktigt nöjd.» (Mycket gott)
- Tyckte Analys i en variabel var en riktigt rolig mattekurs. :)» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tentagenomgångarna lv7.»
- Hansbo och övningsledarna är riktigt bra.»
- Calculus»
- Allt»
- Bra föreläsningar»
- peter!»
- Räkneövningar och genomgångar av gamla tentor»
- Peter Helgesson!!»
- Peter hade skön inställning till matte vilket hjälpte mig att förstå föreläsningarna. Det ingav förtroende.»
- Föreläsaren och övningsledarna»
- Peter Hansbo. Duktig och avslappnad. Calculus=).»
- Peter som övningsledare, grymt duktig!»
- upplägget på tentan, med en enklare del och en mer avancerad.»
- Tycker att föreläsningsmaterialet och Peter var väldigt bra!»
- föreläsningarna var mycket bra»
- Föreläsarn. »
- Föreläsaren.»
- Hossein»
- Räkneövningarna och hussein»
- Peter Hansbo»
- Föreläsningarna. Tyckte föreläsaren gick igenom allt på ett mycket bra och förståeligt sätt. Det uppskattas. :)»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Omforma examinationen av matlab.»
- matlabdelen på tentan. I år var den ändå ganska ok eftersom själva script skrivandet inte var hela biten.»
- Matlab är viktigast. skriv kortare och förståeligare uppgifter. När inte ens handledarna kan förklara är något fel. Kanske kan korta ned anteckningarna lite under föreläsningarna. »
- De senare matlabbarna översteg nog de flestas programmeringskunskaper. »
- Som ovan beskrivet, eventuell andra matlabtal »
- Bättre struktur på övningarna. Pga blandad kompetens hos övn ledarna bildades lång köer innan övningarna för att få plats hos de "bästa". Gjorde att man gärna skippade övningarna. »
- Matlabdelen på tentan => Labb som ger bonuspoäng till tentan»
- Matlabben»
- Matlab, klart det är svårt. Eventuellt att övningsledarna har en kortare genomgång och presenterar problemet. Vilket dom sa att dom inte fått "order" om.»
- Matlab!»
- Bättre ordning på matlab-uppgifterna, samt färre uppgifter.»
- Matlab uppgifterna, Matlab på tentan.»
- Peters tempo. Tempot på föreläsningarna var lite väl uppskruvat. Han har sån energi när han skriver att det blir svårt att hinna få ner allt på papper vilket gör att det ibland är svårt att hänga med i vad det egentligen handlar om.»
- ingenting»
- Inget på rak arm.»
- matlab (se högre upp) och lägg till duggor! dra ner lite på tempot på föreläsningarna»
- Tentauppgiften på matlab, riktigt hur vet jag inte.»
- Matlabdelen»
- Övningarna. Helst vill man ju gå till samma övningsledare varje gång så att det blir en röd tråd i pluggandet.. Så man inte upprepar eller missar moment. Men det funkar inte när det är "free for all" till salarna. Ibland kan det vara tomt, ibland knökfullt.»
- Matlab-labbarna»
- integrera matlab bättre i kursen, just nu känns det lite intryckt mest för att det måste finnas där, inte för att det finns någon poäng med det egentligen.»
- Matlab»
- Matlab-labbarna»
- Matlaben och övningstillfällerna. Gör en gruppindelning och att man då blir tvingad att gå till den sal som ens grupp blivit tilldelad (så att alla salar har ungefär lika många studenter).»
- Tycker att matlab delen av kursen ska undervisas tydligare om man avser att ha med sådana frågor på en tentamen. Tex med obligatoriska matlab tillfällen.»
- Matlab-frågorna»
- Matlab delen. LAbbarna vra alldeles för svåra i relation till det vi lärt oss»

21. Övriga kommentarer

- Bra kurs överlag.»
- Kan Hansbo få ut sin stora kunskap på ett mer engagerat sätt. »
- Bra kurs med relevant innehåll, tack för den!»
- Mycket mer sammanhängande än Inledande Matematiken. Det fanns en bra röd tråd till skillnad från den tidigare kursen.»
- Bra jobbat Peter, »
- bra!»
- Salarna är för trånga för personer med långa ben. Sitter hellre på bussen till Chamonix i 27 h än i vissa salar i 2 h. Borta på Kemi är vissa salar MYCKET bättre än våra. :(»
- Bra föreläsare och övnignsledare gjorde det hela mycket enklare»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.71
Beräknat jämförelseindex: 0.42


Kursutvärderingssystem från