ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och samhällsutveckling, TEK070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-18 - 2009-01-28
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

16 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 18%
Ja»8 50%
Inte läst det»5 31%

Genomsnitt: 3.12

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

16 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 31%
Ja»11 68%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- För dåligt med uppdateringar om när tentan skulle rättas exempelvis. Annars nöjd.» (Delvis)
- Dåliga på att lägga ut viktiga händelser på "nyheter"» (Delvis)
- Bättre ordning i utdelat material skadar inte» (Ja)
- Den sköttes bra, men i regel så brukar egna gjorda kurshemsidor vara bättre än studieportalens.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Kaj Sunesson engagerat sig i kursen?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 12%
Bra»4 25%
Mycket bra»10 62%

Genomsnitt: 3.5

- Alla föreläsningar med Kaj var intressanta och han svarade alltid på mail!» (Mycket bra)
- Det har märkts att han verkligen har varit engagerad.» (Mycket bra)
- En av de absolut bästa föreläsarna och kursansvariga hitills på Chalmers.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Inga problem»
- Hemtentamen borde man få lite tidigare.»
- Som tidigare nämnt, det hade varit givande att få veta när tentamen/grupparbetet/projektet skulle rättas.»
- Mycket bra!»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- nej»
- Lite från många olika kurser, men inte avgörande för att klara kursen»
- Företagsekonomi.»

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

- Hemtentan var vför svår, ingick delar som vi inte gått igenom så bra. Svårt att förstå vissa uppgifter»
- Slopa arbetet.»
- Arbetet var väldigt flummigt och förstörde tyvärr en i övrigt väldigt väldigt bra kurs. Eriks del i allmänhet bör tas bort.»

Hemtenta
16 svarande

För lätt, inte så relevant»0 0%
Lagom men inte så relevant»0 0%
Svår, men inte så relevant»2 12%
Lagom, ingen åsikt»2 12%
Lätt, men väldigt relevant»0 0%
Lagom och väldigt relevant»7 43%
För svår, men väldigt relevant»5 31%

Genomsnitt: 5.68

Dugga
16 svarande

För lätt, inte så relevant»0 0%
Lagom men inte så relevant»1 6%
Svår, men inte så relevant»0 0%
Lagom, ingen åsikt»4 25%
Lätt, men väldigt relevant»8 50%
Lagom och väldigt relevant»3 18%
För svår, men väldigt relevant»0 0%

Genomsnitt: 4.75

Arbete
16 svarande

För lätt, inte så relevant»1 6%
Lagom men inte så relevant»4 25%
Svår, men inte så relevant»0 0%
Lagom, ingen åsikt»7 43%
Lätt, men väldigt relevant»0 0%
Lagom och väldigt relevant»4 25%
För svår, men väldigt relevant»0 0%

Genomsnitt: 3.81


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

16 svarande

0 0%
1 6%
5 31%
6 37%
4 25%

Genomsnitt: 3.81

- Sunessons bra, Jörnmarks och Gråbackes otroligt bra, Bohlins helt värdelös» (3)
- flummigt, dock ej Kajs föreläsningar» (3)
- Standard. Vissa bra, andra dåliga.» (3)
- Kajs föreläsningar var bra och informativa, jörnmarks var intressanta och erik bohlins var obegripliga.» (4)
- Kajs föreläsningar var väldigt bra, samma sak med.. var det Gjutmark han hette? Däremot han som pratade om framtidsanalys osv var verkligen dålig, han gjorde det väldigt ointressant och hans fråga på tentan var oproportionerligt stor jämfört med hur mycket han pratat om det.» (4)
- Kaj Sunessons föreläsningar var jätte bra men de andra var inte lika bra.» (4)
- Kajs lektioner var väldigt bra» (4)
- Kaj Sunesson får en 5:a, en lysande pedagog! Erik Bohlin föreläste om ett intressant ämne men genom att bara vara väldigt tråkig att lyssna på så gjorde han det ointressant, bra att han endast hade en föreläsning (absolut inte mer!) Jan Jörnmark är intressant att lyssna på (och hans fru), men Kaj är bättre. Gustav Sjöbloms föreläsning var värdelös, det kommer kanske inte så många att klaga på för att de flesta gick därifrån eller var inte där till en början. Ta bort och ersätt med Kaj om något nyttigt och intressant!» (5)
- Mycket intressanta om vi bortser från Erik Bohlins som väll är på gränsen mellan 0 och 1......» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

16 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»4 25%
75 - 90%»3 18%
90 - 100%»9 56%

Genomsnitt: 4.31

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Använd inte Erik.»


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgiften

13 svarande

Orelevant»3 23%
Relevant»10 76%

Genomsnitt: 1.76

- NÄR SKA DESSA FRÅGOR BLI VETTIGA? VILKEN INLÄMNINGSUPPGIFT? HEMTENTAN/PROJEKTARBETET/DUGGAN? Hemtentan - relevant Projektarbetet - slopa skiten eller definiera upp det lite hårdare Duggan - relevant» (?)
- Usel uppgift tyvärr. Helt felaktigt fokus, villseledande information, rättad av annan lärare än som ger instruktionerna???? TA BORT!» (Orelevant)
- Kajs och Gjutmarks frågor var både relevanta och lärorika, till skillnad från den andra som gjorde toksvåra frågor med väldigt dålig kurslitteratur.» (Relevant)


Kurslitteratur:

11. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- Läste inte ett ord ur globala förkastningar, och hörde att hans föreläsningar sammanfattade den bra, så ser ingen anledning att använda den. Däremot alla dessa kompendier med supertorr text får man gärna skippa (förutom den om påskön, den var bra!)»
- Man fick inte så mycket nytta ut av Globala förkastningar. Jag förstår inte varför vi fick köpa den.»
- Läste aldrig Globala Förkastningar»
- Globala förkastningar känns dock överflödig, men är nog intressant om man läser den!»

Industriell Ekonomi
16 svarande

Dålig, bör inte användas igen»2 12%
Bra»9 56%
Mycket bra, bör användas igen»5 31%

Genomsnitt: 2.18

Globala förkastningar
13 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 23%
Bra»9 69%
Mycket bra, bör användas igen»1 7%

Genomsnitt: 1.84


Tid:

12. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

15 svarande

0 - 10»0 0%
10 - 20»4 26%
20 - 30»6 40%
30 - 40»3 20%
> 40»2 13%

Genomsnitt: 3.2

- Bra!» (30 - 40)
- Pluggat mer än vad som kanske har behövts, men det känns bara bra. Tempot är mera lagom än tidigare.» (> 40)

13. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Hemtenta1.6
2.Föreläsningarna2.5
3.Inlämningsuppgift3.1
4.Räkna uppgifter3.4
5.Litteraturen3.7

- Svårt att rangordna dessa, är tveksam till att det stämmer exakt. » (?)

14. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Mest tid lades nog ner vid närheten av inlämningen av arbetet och allra mest vid hemtentan»
- Rätt mycket hela tiden, bra upplagt tidsmässigt.»
- Finns det någon som ger relevanta svar på den här frågan? Litet jobb i början. Plugg inför duggan. Litet jobb med projektarbetet. Mycket plugg i samband med hemtentan.»
- 60% Ind.Ek. 40% Ind. Aut.»

15. Kommentarer på tiden:

- Lagom, bra tempo.»


Pedagogiskt pris:

16. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

16 svarande

Ja»9 56%
Nej»6 37%
Vet ej»1 6%

Genomsnitt: 1.5

- kaj sunesson» (Ja)
- Jan Jörnmark» (Ja)
- Kaj Sunesson» (Ja)
- Kaj» (Ja)
- Både Kaj och Jan.» (Ja)
- Kaj Sunesson» (Ja)
- Kaj Sunesson» (Ja)
- Kaj Sunesson, än av de bästa föreläsare vi haft hittills!» (Ja)
- Kaj Sunesson, mycket duktig och ger ett seriöst intryck. Även Jan Jörnmark var klart över vad man kan förvänta sig på Chalmers!» (Ja)


Tentan:

17. Vad anser du om hemtentan? Avspeglas kursinnehållet?

16 svarande

Inte alls»2 12%
Ganska bra»6 37%
Bra»6 37%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.5

- Erik Bolins del var 24 poäng av 60, alltså oproportioneligt stor andel med tanke på att han hade typ en eller två föreläsningar.» (Ganska bra)
- läs tidigare kommentarer» (Ganska bra)
- Det borde vara färre uppgifter med tanken på att man har andra tentor att plugga till också. » (Ganska bra)
- Lite matig hemtenta kanske. Det är svårt att välja ett företag så att man kan svara på samtliga frågor. Exempelvis frågan om "branschens globaliseringsprocess" är inte direkt lätt att svara på. Likadant är 15 poäng alldeles för mycket på framtidsfrågans tre sidor.» (Ganska bra)
- Några av uppgifterna var s.k. Flumuppgifter» (Bra)
- Kaj Sunessons del var mycket bra, Erik Bohlins del var okej medans Jan Jörnmarks del var ganska dålig. Jan Jörnmarks frågor var flummiga, han hade behövt vara med och förklarat sig så som Kaj gjorde.» (Bra)
- Intressant!» (Mycket bra)

18. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, tenta, inlämningsuppgift etc.)?

16 svarande

Inte alls»1 6%
Ganska bra»8 50%
Bra»2 12%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 2.68

- bättre med vanlig tenta» (Inte alls)
- lite för tidskrävande hemtenta» (Ganska bra)
- För svår hemtenta, men annars var duggan och inlämningsuppgiften bra.» (Ganska bra)
- Hemtentan var för svår.» (Ganska bra)
- Ta bort projektarbetet. Det ger ingenting att ha ett projektarbete med beskrivningen "skriv om vad ni vill bara det går att anknytas till kursen på något sätt". Det motiverar inte utan känns endast som en bajsmacka. Alternativt kan projektarbetet definieras lite hårdare så att man får ett bättre hum om vad som skall skrivas. Dessutom tycker jag att man bör ha möten med handledare fler än en gång om man skall skriva ett projekt. Så stryk projektet.» (Ganska bra)
- Utmärkt!» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

19. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Jag tycker att utvärderingen har förbättrats. Bara en fråga att gnälla på denna gång, förutom de meningslösa "hur mycket tid har du använt", det är väl ingen som orkar räkna på det? Inlämningsuppgiften kunde i detta fall syfta på både hemtentan och projektarbetet så det är bättre att kalla det för projekt-/grupparbetet imo. Jag tycker också det är konstigt att ha alternativen "Dålig, ganska bra, bra, mycket bra". Endast ett alternativ på dåligt-skalan och tre på bra? Det är ju sådant som kan ge siffror som att "95% tyckte att kursen var ganska bra, bra eller mycket bra", vilket känns som att förfina sanningen om "ganska bra" är det nästsämsta alternativet. Förslag: Mycket dålig, dålig, neutral, bra, mycket bra. Ha det!»
- Bra, vettig utvärdering!»


Kursbetyg:

20. Vad tycker du om kursen som helhet?

16 svarande

Dålig»1 6%
Ganska bra»5 31%
Bra»5 31%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 2.87

- Ekonomi suger» (Dålig)
- Helt klart bästa kursen på Z!» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från