ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Speciell Relativitetsteori, FUF045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-16 - 2009-04-22
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

19 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 5%
16 84%
5 (över förväntan)»2 10%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jätteskoj! Men skulle velat ha lite om generell relativitetsteori också.» (4)
- Intressant kurs, ungefär den fördelning mellan ren teorigenomgång och beräkningar jag förväntade mig.» (4)
- Roligt och intressant. Gick lite snabbt i slutet bara» (4)
- Mycket rolig kurs» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

19 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 10%
5 26%
7 36%
5 (mycket relevant)»5 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.78

- Skoj, helt OK om man ska forska...» (2)
- jag kommer nog inte ägna mig åt något där detta kommer in, men bredd är bra.» (2)
- Beror på vilket mastersprogram jag väljer...» (4)
- Man kan inte vara Fysiker utan relativitet!» (4)
- Beror ju på fortsatt väg inom programmet, men har man tänkt att gå mot de rena fysikämnena är den mycket relevant.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

19 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
7 36%
5 26%
5 (Mycket bra avvägt)»7 36%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- de skriftliga: väl avvägt. De muntliga: lite för enkelt kanske. Jag skulle velat ha lite svårare.» (3)
- Inlämningsuppgifterna var bra, muntan var för kort för att ge en god bild av studenternas kunskap. Tensorer var hopplöst svårt att ta till sig själv och sen prata kring på muntan.» (3)
- Det var inte speciellt stor vikt på tensorräkning på inlämningarna eller på muntan. Vet inte mer än att det verkar som att det var mer på det området tidigare år.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

19 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»1 5%
>75%»18 94%

Genomsnitt: 3.94

- Mycket bra föreläsningar, bra struktur och bra med kort repetition i början av varje föreläsning.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

19 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 10%
5 26%
5 (mycket bra)»12 63%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Överlag bra, lite lång repetition i början och lite för lite exempel » (3)
- Tror Ulf ville säga lite mer än det riktigt fanns tid för, tror det drog ut lite mer på tiden än beräknat. Genomgången av vad vi gjorde senast var bra, men kanske lite i längsta laget, det hade räckt med 5-10 minuter istället för 15, då ahde vi även hunnit med mer under lektionerna. Sista lektionen blev väldigt lidande, tror det var väldigt få som förstod något.» (3)
- Bra! Jag gillade speciellt de visuella presentationerna, de med powerpoint. De gav mycket visuell förståelse.» (5 (mycket bra))
- Bra, strukturerat, följer boken tydligt.» (5 (mycket bra))
- bra med inledning av repition av förra föreläsningen» (5 (mycket bra))
- Bra med genomgång från förra gången!» (5 (mycket bra))

6. Vad anser du om upplägget på föreläsningarna. Att det inleddes med en kort repetition från förra föreläsningen?

19 svarande

Mycket bra»10 52%
Bra»7 36%
Vilket som»2 10%
Inte bra»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- Se ovan, kanske lite lång, men mycket bra.» (Mycket bra)
- Mycket bra, speciellt om man missat förra gången.» (Mycket bra)
- Bra. Det var många nya koncept så jag tror att det skulle kunna bli väl mycket om man skulle köra på i två 45-minutare utan repetition» (Mycket bra)
- I de få fall jag missade en föreläsning var det guld värt.» (Mycket bra)
- Kunde ev. varit lite kortare.» (Mycket bra)
- Möjligen var repetitionen lite lång ibland, men generellt var det väldigt givande» (Mycket bra)
- Repetition är bra men det var lite för mycket. Man kunde tagit den tiden till fler exempel» (Bra)
- Det var bra, tycker jag. Men repetitionerna tog ett tag. Ibland fåör lång tid. Men behåll dem! Det ger mycket för minnet att se saker repeterat.» (Bra)
- Bra, men kanske lite långdragna ibland...» (Bra)
- För lång återblick på föregående föreläsning men annars bra grej, samt fler exempel hade varit bra.. » (Bra)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
2 10%
7 36%
5 (Mycket stor)»10 52%

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Försökte läsa alla avsnitt innan lektionerna så att undervisningen blev mer av en repetition, men en viktig sådan.» (4)
- Jag lär mig bäst av att jobba, inlämningsuppgifterna lärde jag mig mycket av.» (4)
- Demonstrationerna var mycket lärorika, att "se" vad som händer när ett objekt färdas i en hastighet nära c.» (5 (Mycket stor))
- Även om allt står i boken: MKT BRA!» (5 (Mycket stor))

8. Gjorde datordemonstrationerna det lättare att förstå de fenomen som illustrerades?

19 svarande

Ja, verkligen»12 63%
Till en viss del»6 31%
Nej, inte alls»1 5%

Genomsnitt: 1.42

- Se ovan.» (Ja, verkligen)
- De som Ulf gjort själv tyckte jag var mer förklarande än de exempel som tysken med för mycket fritid gjort.» (Ja, verkligen)
- Spännande och ökar förståelsen!» (Ja, verkligen)
- De var roliga. En bild säger mer än 1000 ord» (Ja, verkligen)
- Sådär rent inlärningsmässigt, dock intressant!» (Till en viss del)

9. Vad tycker du antalet datordemonstrationer?

19 svarande

Borde vara fler»6 31%
Lagom som det var»13 68%
Borde vara färre»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Någon eller några till borde man väl hinna med, men ersätt inga moment på föreläsningar med enbart en datordemonstration, det är bra att det mesta finns i anteckningar.» (Borde vara fler)
- Alltid kul med demonstrationer» (Lagom som det var)
- Eventuellt några fler, kan dock inte riktigt säga vad de skulle vara om.» (Lagom som det var)
- tror jag. man vet inte riktigt vad som kan demonstreras.» (Lagom som det var)

10. Laddade du hem någon demonstration från hemsidan, eller tittade du på någon demo som länkades från hemsidan?

19 svarande

Ja»9 47%
Försökte, men lyckades inte pga tekniska problem»1 5%
Nej»9 47%

Genomsnitt: 2

- Mycket hektisk läsperiod. » (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.25


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

19 svarande

Ja»0 0%
Nej»19 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
18 94%
1 5%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Helt okej. Kanske en datorlabb i kursen?» (3)
- Gankska lagom, dock väldigt ofördelaktigt att kursen ligger parallellt med kvantfysiken som är så sjukt tidskrävande.» (3)
- Inte för hög arbetsbelastning iaf. Är en ganska händelserik läsperiod annars men inga problem att kombinera med specrel.» (3)
- Inte jobbig, men med tanke på att jag läste extra hade jag inte klarat av mer ändå.» (3)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt samarbete»3 15%

Genomsnitt: 4.05

- Som alltid: kamraterna på F ger dubbelt värde och nöje i allt man gör tillsammans. Härligt :D» (Mycket bra)
- Det är jättebra när vi uppmanas att hjälpas åt, då lär jag mig mycket, både av att hjälpa och av att få hjälp. Det är värdelöst när man har inlämningsuppgifter som man måste göra själv.» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.94

- Undrade man något, så fanns Ulf alltid till hands.» (Mycket bra)
- Bra och lätt att få kontakt med föreläsaren.» (Mycket bra)
- Ulf var väldigt tillmötesgående och trevlig» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

19 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 5%
3 16%
10 55%
5 (mycket prisvärd)»4 22%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.94

- Inte prisvärd utifrån rekommendationerna och en ganska liten del av boken ingick i kursen, men en väldigt bra bok.» (3)
- Vad ska man svara? Kommer inte ihåg vad boken kostade... Men helt klart bra att ha!» (4)
- Kanske lite ovidkommande men det är förmodligen den snyggaste läroboken jag har haft. Punkt.» (4)
- Jag brukar inte använda min kurslitteratur så mycket men den här boken kommer jag nog använda. Jag ser det inte som omöjligt att jag själv tittar med på de saker som tas upp i boken som vi inte gick igenom.» (4)
- Rindler var verkligen läsvärd!» (5 (mycket prisvärd))

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
6 31%
9 47%
5 (Mycket stor)»4 21%

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- har ofta svårt med massiv text, men boken var bra komplement till de bra föreläsningarna.» (3)
- Kommer dock läsa resten kanske i sommar..» (3)
- kollade mkt på internet också.» (3)
- I stort en välskriven bok.» (4)
- Wikipedia var också viktigt.» (4)
- Bra bok» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.89


Inlämningsuppgifter

17. Anser du att inlämningsuppgifterna var relevanta?

19 svarande

1 (Inte alls relevanta)»0 0%
0 0%
0 0%
10 52%
5 (Mycket relevanta)»9 47%

Genomsnitt: 4.47

- Kursen får räknas med för de som vill ta ut matematikkandidat efter vad jag förstått vilket jag antar har med tensorräkningarna att göra, men de inlämningsuppgifter vi hade berörde inte tensorer speciellt mycket.» (4)
- Bra med några lite lättare och några lite svårare, så fick man någon form av inskolning i hur man skulle räkna på.» (5 (Mycket relevanta))
- Dock för lite om tensorer, om de är så viktiga som muntan antydde» (5 (Mycket relevanta))

18. Hur var svårighetsgraden på inlämingsuppgifterna?

19 svarande

lätta»0 0%
lagom»17 89%
svåra»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- Lagom i medel även om vissa var för lätta och andra kanske lite svåra. Tyvärr var det ett par som man inte förstod...» (lagom)
- väldigt blandade svårighetsgrader på de olika deluppgifterna, vilket var bra» (lagom)
- Några var lite lätta (första omgången) några var lite svåra, men på det hela taget en ganska god mix.» (lagom)
- Ganska varierande svårighetsgrad mellan de olika uppgifterna. Första kanske lite för lätt.» (lagom)
- Det är rätt hög nivå på de flesta uppgifterna i Rindler tycker jag. Ibland kan det kännas lite hopplöst när man börjar titta på uppgifterna och man kan behöva någon knuff i rätt riktning för att veta var man ska börja. Som rena självstudieuppgifter känns de tunga, men som inlämningsuppgifter funkar det tycker jag.» (lagom)
- vissa var jätte svåra medan andra var jätte lätta. Men lite vagt formulerade i vissa fall.» (lagom)
- Hade varit jobbigt att hinna med om de var svårare, men de var definitivt överkommliga» (lagom)


Munta

19. Vad anser du om den slutgitliga muntan?

- Bra.»
- Bra»
- Den var lite för enkel. Jag kunde mycket mer än så, och man kunde kanske ha gått lite djupare. Om än bara för skojs skull =)»
- Har aldrig gillat munta då det gynnar folk som har "fjäskat" tidigare i kursen. »
- Det var så bra som det kan bli med munta. En skriftlig examination hade dock varit att föredra då det är bra att ha längre betänketid för frågorna.»
- Svårt o kunna vissa specialsaker men i allmänhet var de bra.»
- Trevligt med en alternativ bedömningsform tycker jag. Sådant skall uppmuntras!»
- Hade gärna velat se mer vikt på problemlösning.»
- Bra examinationsform tillsammans med, relevanta frågor som relaterade till inlämningsuppgifterna. »
- Väldigt bra examinationssätt, i en kurs med så pass få deltagare att det finns administrativ möjlighet till det.»
- bra och nödvändigt.»
- Den var lagom svår. Ulf var lugn och metodisk och rättvis.»
- Bra sätt att kolla att man har grundbegreppen fast i skallen.»
- Mkt bra examinationsform. Man fick verkligen visa vad man kunde!»
- För kort. Mycket fokus på tensorer. Öppna frågor är bra, även om det kan vara klurigt för examinatorn att betygsätta då. Vissa frågor kändes som att det var ett specifikt svar som Ulf var ute efter, men man förstod inte vad han ville höra, det kan kanske vara frustrerande.»
- Bra, tog upp det mesta.»

20. Anser du att betygsättningen var rättvis?

18 svarande

1 (Inte alls rättvis)»0 0%
1 5%
0 0%
9 50%
5 (Mycket rättvis)»8 44%

Genomsnitt: 4.33

- Även om ja inte gillar munta anser jag att betygsystemet som användes på muntan gör det lättare för läraren att få en korekt bedömning...» (4)
- Jag har ingenting att invända.» (5 (Mycket rättvis))
- Eftersom man fick reda på betyget direkt vid muntan så fanns det ju chans att diskutera betyget direkt om man var missnöjd, men jag skulle tro att de flesta ansåg att betygen var rättvisa. En så pass ingående munta är ett väl genomgående examinationssätt.» (5 (Mycket rättvis))
- jag vet inte vad andra fått, men jag tycker jag själv var värd varken mer eller mindre.» (5 (Mycket rättvis))
- Jag tycker att jag förstår speciell relativitetsteori, och kan kolla upp detaljer när minnet brister, jag är nöjd med mitt betyg.» (5 (Mycket rättvis))


Kommentarsfrågor

21. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

19 svarande

Ja»19 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulf Gran! Väl förberedd, intresserad och helt enkelt toppen.»
- Föreläsningarnas struktur och tempo»
- Föreläsnigarna»
- Demonstrationerna»
- Genomgången i början av lektionen, datordemo och munta tycker jag är väldigt bra.»
- Kursupplägget och innehållet.»
- Muntan som examinationsform.»
- den korta repetitionen i början av föreläsningarna och inlämningarna.»
- Upplägget på föreläsningarna»
- Upplägget med inl uppg.»
- snabbgenomgången i början. jag gillar filosofin om att spec rel inte är ngt man pluggar in över en helg, utan en livsstil!»
- Föreläsningsupplägget»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En repetition av det viktigaste som gåtts igenom under kursen under den sista föreläsningen vore bra att ha.»
- Kortare repetitioner och fler exempel»
- Bjud på tårta sista lektionen!»
- Kanske lite tidigare med tensorer och maxwells ekvationer då man aldrig riktigt han skaffa sig en bra bild över det...»
- Inför renodlade räkneövningar och skriftlig tentamen.»
- ca 5 minuter av genomgången i början av lektionen skulle kunna tas bort.»
- Eventuellt någon till föreläsning för att hinna med lite mer exempel/problemlösning.»
- Det var ett irriterande fläktljud i salen som alla måste uppmärksammat. Om inte byta sal så iaf försöka få den fixad.»
- egentligen ingenting. men det gick fort fram om tensorer. samtidigt kan det inte läggas mindre tid på det andra innan. för vidare studier fick man ändå grundläggande kunskaper om tensorer som kanske kan förstås bättre då.»
- kanske lite mer utmananade inlämningar»
- mer exempel på tavlan.»
- planera bättre så att det inte blir så stressigt sista föreläsningen!»
- Muntan»

24. Övriga kommentarer

- Det kändes som om tiden blev väldigt knapp på slutet av kursen då vi gick igenom tensorer och Maxwells ekvationer hade varit bättre om man hade kunnat gå igenom den biten lite långsammare»
- En rolig och intressant kurs som lockade bort från den visserligen intressanta men ack så krävande kvantfysiken. Tycker att Ulf gjorde ett mycket bra jobb, framförallt med tanke på att det var första gången han höll i kursen. Tror emellertid att vi studenter inte är tillräckligt hemma på tensorer, vi behöver ännu mer tillvänjning. »
- Väl strukturerad kurs. Uppskattat med bra läshänvisningar inför varje lektion.»
- man kanske skulle ha blivit indelad i diskussionsgrupper...»
- Tensorer verkar vara en bra grej, synd att man inte sett det innan så man kunde ta till sig dem bättre. Har hört att det är flera kurser som använder det. kanske borde ha de i någon tidigare kurs...»
- Ulf är en jättebra föreläsare!»
- Fantastisk föreläsare, imponerande då det var hans första kurs (om jag minns rätt)»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.17
Beräknat jämförelseindex: 0.79


Kursutvärderingssystem från