ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektrisk mätteknik och vågfysik, FFY615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-14 - 2009-01-26
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Bertil Dynefors»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»5 45%
Godkänt»4 36%
Gott»1 9%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.45

2. Hur bedömer nivån på innehållet i förhållande till dina förkunskaper?

11 svarande

För låg nivå på kursen i förhållande till mina förkunskaper»2 18%
Lagom nivå»8 72%
För hög nivå relativt mina förkunskaper»1 9%

Genomsnitt: 1.9

- För låg nivå, och för brett område.» (För låg nivå på kursen i förhållande till mina förkunskaper)
- som undervisningen var på majoriteten av lektionerna så var det lagom nivå, om nivån på undervisningen hade legat på samma som den sista och några andra så kunde nivån varit högre.» (Lagom nivå)
- Det mesta var bra nivå, men inte electromagnetismen. Sedan var allt för kortfattat.» ( För hög nivå relativt mina förkunskaper)

3. Vad anser du, att det du lär dig på denna kurs har för värde för din utbildning?

11 svarande

Kursinnehållet bedömer jag vara av marginell betydelse»3 27%
Normalt. Varken mycket viktigt eller helt oviktigt»3 27%
Man bör känna till det man lär sig i kursen»5 45%

Genomsnitt: 2.18

- Ger en chansen att få reda på om man är intresserad av detta ämne, inför fortsatta studier (master), samt en slag allmänbildning.» (Man bör känna till det man lär sig i kursen)
- mycket beroende på vad man ska läsa för master men det är bra grejer att kunna» (Man bör känna till det man lär sig i kursen)

4. Vilken betydelse hade det, att det inte fanns en lärobok?

9 svarande

Negativt. Försvårade väsentligt inlärningen.»8 88%
Gjorde egentligen inte så mycket»0 0%
Genom att bl a slippa dyr bok så var det OK»1 11%

Genomsnitt: 1.22

- Jag köpte en av de få böckerna som fanns på cremona och hade stor nytta av den (särskilt vissa kapitel.» (?)
- Jag hade boken, vilket nog var av stor betydelse.» (?)
- katastrof var det något man inte förstod på föreläsningarna kunde man inte kolla upp det.» (Negativt. Försvårade väsentligt inlärningen.)
- Nu när jag har boken och läst i den vet jag att jag gick om miste om något, den är väldigt bra enligt mig.» (Negativt. Försvårade väsentligt inlärningen.)
- Det blir väldigt svårt att läsa på egen hand eftersom det bara är föreläsningarna man har att gå efter. Dock mkt bra häfte i elen.» (Negativt. Försvårade väsentligt inlärningen.)
- jag tyckte det var både negativt och positivt, vissa saker fanns i boken beskrivet på ett väldigt bra sätt.» (Negativt. Försvårade väsentligt inlärningen.)

5. Hur påverkades kursen av att den gick på engelska?

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar»8 72%
Minskad benägenhet att fråga under lektion»5 45%
Det gjorde inte så mycket.»1 9%
Bra att förberedas inför kommande kurser på engelska»3 27%

- Problemet låg framförallt tyvärr i att föreläsaren verkade sakna tillräckliga språkkunskaper. Mycket tid försvann för att få föreläsare/studenter att förstå varandra.» (Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar, Minskad benägenhet att fråga under lektion)
- får dålig klass på engelskan för att vara bra. annas har jag inget problem med det. kosntigt med svenk tenta då man i regel kunde benämningara på engelska» (Minskad benägenhet att fråga under lektion, Bra att förberedas inför kommande kurser på engelska)
- Det blev svårare i och med att själva tentan var på svenska, så många ord hade man inte hört förut och fick gissa sig till vad den engelska motsvarigheten var.» (Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar)
- Sista föreläsningen var på svenska (inga masterstudenter var där) och det var mycket lättare att hängamed och förstå samtidigt som man antecknade.» (Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar, Bra att förberedas inför kommande kurser på engelska)
- Det kändes som att föreläsningarna blev mer av sammanfattande karaktär än vad de borde varit. skulle önskat mer innehåll i föreläsningarna» (Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar, Bra att förberedas inför kommande kurser på engelska)
- Fick en känsla av att Bertil inte var bekväm med det och han mumlade och pratade tyst ibland. Stor skillnad mot den föreläsningen som var på svenska eller när man frågade efter föreläsningen då allt var mycket klart och tydligt!» (Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar)
- Föreläsaren verkar inte helt säker på engelskan.» (Det blev svårare att förstå föreläsningar och övningar)

6. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

11 svarande

Mindre än 15»2 18%
ca 20»7 63%
Mer än 25»2 18%

Genomsnitt: 2

- Jag borde ha lagt ner mer, men utan bok var jag inte så motiverad.» (Mindre än 15)
- i snitt under eldelen 50h veckan.» (ca 20)

7. På hur stor del av undervisningen har du varit närvarande?

11 svarande

0%»0 0%
25 %»1 9%
50 %»0 0%
75%»2 18%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.54

- närmare 100% än 75%» (100%)

8. Hur var tempot på föreläsningarna?

11 svarande

För lågt»0 0%
Lagom»10 90%
För högt»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- Om det hade varit på svenska hade det kunnat vara högre.» (Lagom)
- samma sak som på fråga 2» (Lagom)
- Jag skulle vilja ha mindre kortfattade föreläsningar.» (För högt)

9. Hur bedömer du föreläsarens förmåga att förklara och att inspirera?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»1 9%
Godkänt»6 54%
Gott»3 27%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- Inte helt godkänt på engelska förklaringar. Ofta för små figurer på tavlan.» (Godkänt)
- Det blev ett medel här eftersom två frågor ställdes. Alltså Dålig på att förlkara, då jag tror att han lyckades missförstå de flesta frågor som ställdes under föreläsningarna. Gott på inspirera då åtminstone jag blev mer intressard av ämnet.» (Godkänt)
- Det fungerade bra att ställa frågor på övningarna men mindre bra på föreläsningarna» (Godkänt)
- godkänt men ofta kändes det som om det var bara formler och inga förklaringar bakom.» (Godkänt)
- Fugerade bra på de extra räknestugorna, på svenska.» (Gott)
- Dåligt på engelska och mycket gott på svenska» (Gott)

10. Kände du dig välkommen att ställa frågor till föreläsaren?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Kanske inte»0 0%
Lika välkommen som normalt»5 45%
Jag tyckte man alltid kunde ställa frågor»6 54%

Genomsnitt: 3.54

- Bra svar är en annan fråga.» (Jag tyckte man alltid kunde ställa frågor)
- Föreläsaren är väldigt hjälpsam och svarar gärna på frågor.» (Jag tyckte man alltid kunde ställa frågor)

11. Hur var fördelningen föreläsningar-övningsräkning

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För mycket föreläsningar relativt övningsräkning»1 9%
Lagom fördelning»8 72%
Mer av övningsräkning»1 9%
Fler tillfällen till räknestuga»5 45%

- men svårare uppgifter. då övningsuppgifterna var alltid de lättaste.» (Mer av övningsräkning)
- Det var några räkneövningar mot slutet, det skulle ha varit från början så hade fördelningen varit bra.» (För mycket föreläsningar relativt övningsräkning)
- Bra om det även kommer in räknestugor tidigt i kursen så att man kommer igång med räkningen och inte fastnar på första kapitlet.» (Lagom fördelning, Fler tillfällen till räknestuga)

12. Hur bedömer du laborationernas värde?

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Av ringa värde»1 9%
Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning»7 63%
Gav en bättre förståelse av kursens elmätdel»6 54%
Gav el-lab-träning och förståelse»5 45%

- Jag hade inga kunskaper av detta kvarbevarade från ev. tidigare grundskola så för mig var det guld värt att lära mig koppla kretsar osv.» (Gav el-lab-träning och förståelse)
- Mer teori om laborationerna skulle vara önskvärt» (Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning, Gav en bättre förståelse av kursens elmätdel, Gav el-lab-träning och förståelse)
- vissa utav laborationerna hade det behövts handledare som varit mer kunniga och insatta på området.» (Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning)

13. Hur fungerade det under laborationerna?

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fick för lite hjälp»1 9%
Lagom självständigt arbete»6 54%
För kort tid för laborationerna»0 0%
För enkla moment under laborationerna»2 18%
Bristande ordning undre laborationerna»2 18%
Det mesta var OK»4 36%

- dåliga labhandledning» (Lagom självständigt arbete)
- vissa utav laborationerna hade det behövts handledare som varit mer kunniga och insatta på området.» (Lagom självständigt arbete)
- Labhandledarna verkade dåligt förberedda och kunde sällan förklara bra.» (Bristande ordning undre laborationerna)

14. Hur var lab-assistenterna?

11 svarande

Ej tillräckligt kunniga och pålästa»1 9%
De gjorde så gott de kunde»8 72%
Utmärkta»2 18%

Genomsnitt: 2.09

- de fick enligt dem labbhandledningen samma dag som de skulle ha laborationen. ej ok!» (De gjorde så gott de kunde)
- men som sagt på vissa utav labbarna hade det behövts mer kunskap och insatta handledare.» (De gjorde så gott de kunde)
- Kanske inte riktigt "Utmärkta" men inget bättre alternativ.» (Utmärkta)

15. Hur begripliga är kursens mål enligt studieportalen?

11 svarande

Har ej läst/sett målen.»6 54%
Målen svåra att förstå»0 0%
Målen ger ledning, men kunde varit tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag skall lära mig»1 9%

Genomsnitt: 2

16. Har hemsidan varit till hjälp under kursen?

11 svarande

Inte alls»1 9%
Ja, lite grann»3 27%
Som hemsidor brukar»2 18%
Bra med informationen på hemsidan»5 45%

Genomsnitt: 3

- Bra med extramaterial etc. Men lab-PM fanns aldrig på hemsidan!» (Bra med informationen på hemsidan)

17. Hur var kursmaterialet för inledande elmätdelen?

11 svarande

Dåligt»2 18%
Godkänt»6 54%
Bra»3 27%

Genomsnitt: 2.09

- Det behövs betydligt mer material om halvledare och transistorer eftersom det är det svåraste momenten!» (Godkänt)
- På gränsen. Framför allt delen om halvledare kunde ha varit utförligare. » (Godkänt)
- Mycket översiktligt som resten av kursen. Svårt att arbeta med t ex transistorkretsar när teorin för detta uteblev till stor del.» (Godkänt)
- Tydligt och till stor hjälp» (Bra)

18. Tycker du det är bra att dela upp kursen i elmätdel med inl.uppg och vågfysik med tentamen?

11 svarande

Fungerar inte bra»1 9%
Ingen direkt synpunkt»3 27%
Jag tycker det är bra»7 63%

Genomsnitt: 2.54

- Jag tycker att elmät/elnät och vågfysik bör vara skilda kurser.» (Ingen direkt synpunkt)
- Dock borde inte tentan innehålla el-uppgifter om det uttryckligen har påpekats av föreläsare att det inte ska ingå.» (Jag tycker det är bra)
- Men jag tycker att det ska förklaras tydligare vad som krävs på inl.uppg för att de ska anses godkända, generera bonuspoäng osv.» (Jag tycker det är bra)
- om man ska ha båda delar i samma kurs är det ett bra sätt» (Jag tycker det är bra)

19. Motsvarade tentamen vad som förväntades?

11 svarande

Den motsvarade inte kursinnehåll och utlovad form»0 0%
Som tentor brukar vara»6 54%
Tentamen var precis som utlovat och förväntat»5 45%

Genomsnitt: 2.45

- Tentamen var som förväntat, inklusive feltryck.» (Tentamen var precis som utlovat och förväntat)
- "precis" är väl inte rätt ord, snarare "nära".» (Tentamen var precis som utlovat och förväntat)
- Bra blandning från de olika avsnitten.» (Tentamen var precis som utlovat och förväntat)

20. Om något skall ändras till nästa år, vad skall ändras? ( En kursbok blir det, så det behöver inte påpekas)

- bättre engelskakunskaper hos föreläsaren.»
- Antingen föreläsaren eller språket måste bytas»
- Någon som läser igenom tentorna innan vi får dem. tre betydande fel som gjorde att man inte kunde lösa uppgifter är för mycket tog 2timmar att rätta till fel och funderingar för mig på tentan. är ej okej!.»
- Övningstillfällen från början, (om den klassen nu önskar det).»
- Tidigare räknestugor. Mer material om halvledare och transistorer.»
- Föreläsningar på svenska eller annan föreläsare. Bertil är jättebra och tydlig när han förklarar på svenska!»
- om möjligt ha fler föreläsningar på svenska.»
- Kursen innehåller alldeles för många ämnen och således hinner man inte lära sig något av dem ordentligt. Synd! Föreläsaren verkar mycket bättre på svenska - antingen kan han väl få jobba på svenska eller inte alls med denna kurs?»


Kursutvärderingssystem från