ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering Reglerteknik M3 H08, ERE033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-12 - 2009-02-02
Antal svar: 88
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Skulle du kunna rekommendera kursen till en ambitiös vän som vill bli en duktig ingenjör inom maskinteknikområdet?

88 svarande

gärna»16 18%
kanske»35 39%
nej»37 42%

Genomsnitt: 2.23

- Intressant ämne, ser klart nyttan av detta i en maskin-ing. utbildning» (gärna)
- Kursen i sig är bland det bästa vi läst på programet, men utförandet är bland det sämsta i programet.» (gärna)
- Förutom att ge en ganska djup inblick i reglerteknik tycker jag kursen gav användning av mycket av det man lärt sig hittills på maskinteknikprogrammet, varför den gav en "känsla av kompetens".» (gärna)
- Om den förändras lite, kvaliteten på föreläsningarna till exempel.» (kanske)
- Inte i det utförandet som var under ht2008, men med andra medarbetare med pedagogiska kunskaper så skulle det kunna gå att göra denna kursen väldigt bra och intressant. » (kanske)
- Jag tycker att kursen borde vara valfri på maskinprogrammet, den känns inte relevant för alla inriktningar och inte som en "grundkurs"» (kanske)
- Jag skulle varna honom först!» (kanske)
- Om jag har förstått rätt är det en brist på folk som vill hålla på med det här och därför skulle jag rekommendera den, men jag tycker att kursen var svår och lite obegriplig stundtals» (kanske)
- ja, om de ta in och genomför vissa förändringar som vi i år inte varit nöjda med.» (kanske)
- Är lite osäker på exakt hur, men den är säkert bra till någonting. Allmänbildande kanske.» (kanske)
- om föreläsaren byttes ut» (kanske)
- inte som den ser ut nu» (kanske)
- Tycker ämnet i sig är intressant och det kan nog vara bra att kunna, men kursen blev sådär.» (kanske)
- Får honom/henne att börja hoppa över delar av undervisningen vilket skapar en dålig vana inför framtiden.» (nej)
- jag hade förmodligen rekommenderat den om undervisningen hade varit som innan» (nej)
- Det är helt enkelt den sämsta kursen någonsin.» (nej)
- Ämnet är svårt, och kursen är väldigt grundläggande. För att kunna få ut något vettig av den borde man läsa flera påbyggnadskurser, och då är det nog snarare Z än M man borde gå.» (nej)
- Ni har inte lyckats lära ut något i denna kurs... Om jag känner någon ambitiös som vill lära sig detta ämne skulle jag rekommendera en annan skola... » (nej)
- Inte så som kursen var i år» (nej)
- Tycker det inte kursen passar alls på maskinteknik. borde vara en valbar kusr för dom som är intresserade» (nej)
- Fick tyvärr inte ut så mycket av kursen, vet inte om jag kan så mycket mer nu än när kursen startade.» (nej)
- Så som kursen genomfördes så var det enbart slöseri med tid.» (nej)
- Ämnet är ju helt okej men om kursen skulle likadan ut som den gjorde för oss skulle jag inte rekommendera den.» (nej)
- Jag tycker att alla ingenjörer bör kunna lite reglerteknik. Men just den här kursen var dåligt upplagd varför jag inte skulle rekommendera just denna kurs.» (nej)
- är kursen inte obligatorisk? varför sa ni inget...» (nej)
- Kursen har inte gett mig som blivande ingenjör någonting nytt, bara insikt om att allt är som det skall på chalmers(gammal kunnskap)» (nej)

2. Hur väl har kursens mål uppfyllts (för kursmål se kurspm)?

81 svarande

bra»6 7%
godkänt»43 53%
dåligt»32 39%

Genomsnitt: 2.32

- vet ej» (?)
- Det är ju lite konstigt att en del områden sägs att de ska vara med i kursen (Nyqvist fullständiga kriterium) men att vi sedan får garanti om att det inte kommer på ordinarie tentamen, det är nog inte så många som lägger tid på att lära sig dem då...» (godkänt)
- Jag antar att vi i alla fall har snuddat vid alla kursmål men på grund av det taskiga upplägget har det knappast fastnat tillräckligt.» (godkänt)
- Föreläsaren lyckades inte på två timmar formulera vad kursen handlade om.» (dåligt)
- Tyvärr blev föreläsningarna som dom blev. mycket tråkig.» (dåligt)
- Trots hårt arbete under hela läsperioden så fanns det inte möjlighet att visa detta under tentamen. Detta tolkar jag som att kursens mål har uppfyllts mycket dåligt.» (dåligt)

3. Var undervisningsformerna väl avvägda?

86 svarande

ja»20 23%
kanske»21 24%
nej»45 52%

Genomsnitt: 2.29

- Att man ska föreläsningar/övningar/laborationer känns ganska självklart i en sån här kurs, så behåll undervisningsformerna men gör undervisningen bättre!» (ja)
- Det var för mycket med både inlämningsuppgifter och laborationer med förberedande uppgifter, välj antingen eller. Med tanke på att så mycket hängde på övningarna eftersom föreläsningarna blev som de blev nu, så kanske det hade varit bra med lika många övningar som föreläsningar per vecka.» (ja)
- Undervisningsformerna var det väl inget större fel på. Inlämningsuppgift 2 var alldeles för omfattande.» (kanske)
- Föreläsningarna var ju tyvärr dåliga, så hade de ersatts med övningar istället hade det varit bra. lagom med labbar men för tunga inlämningsuppgifter. » (kanske)
- Föreläsningarna gav inte riktigt så mycket som man kunde önska, det kunde gärna vara på ett mer översiktligt plan. Räkneövningar var bäst.» (kanske)
- Allt för mycket tid till inl.uppg. Pga detta fick man ingen tid till egen räkning, vilket ses som en stor del i kursen.» (nej)
- Värdelöst! Föreläsaren var komplett oduglig. För få övningar, men det kanske inte spelade någon roll eftersom dom inte var särskillt kunniga.» (nej)
- hur mycket skall man egentligen lämna in? lite väl mycket var det nog....» (nej)
- Det jag lärde mig i denna kursen lärde jag mig på Mikael Thors övningar. Inte riktigt så det borde vara...» (nej)
- Jag tror jag talar för alla om jag säger att INGET fokus låg på förståelse av reglerteknik, vilket hade varit den enda behållningen i framtida livet.» (nej)
- Konstiga alternativ på frågorna (i enkäten), men det var lite konstigt. Mycket prat med märkliga exempel där man kunde gå i sidled med en flagga av trä om man var skicklig och cykla baklänges på en bil(!?!).» (nej)
- Föreläsningarna gav ingenting, det var övningsledarna som stod för all undervisning, i stort sett. Därför borde den delen av kursen fått fler timmar.» (nej)
- Räkneövningarna och föreläsningarna var inte synkroniserade och fler räkneövningar hade uppskattats» (nej)
- föreläsningarna med claes lindholm var helt onödiga tyvärr..» (nej)
- Kasst» (nej)

4. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

87 svarande

ja»62 71%
nej»25 28%

Genomsnitt: 1.28

- med hjälp av matterepetitionen i början av kursen kom man ihåg den delen» (?)
- Det hade kanske varit en fördel att ha den här kursen närmre inpå mattekurserna då man till viss del glömt grundläggande matematik.» (ja)
- Matematikrepetitionen var mycket bra!» (ja)
- Matematikrepetitionen var bra att starta med.» (ja)
- Matematikkunskaper är väldigt viktiga i denna kurs. Jag anser att jag hade dom.» (ja)
- Hade inte skadat att ha läst mer om fouriertransform och laplace-transform innan kursen.» (ja)
- Nej, det var väldigt mycket nytt till en början men med en duktig förläsare hade det antagligen varit lättare. » (nej)
- Saknades helt klart mattekunskaper. Var bra att man kan kunde göra förberedande matteuppgifter, men borde nog läggas änne större vikt vid det.» (nej)
- Nej jag kunde inget om reglerteknik, laplace, fourier etc, vilket verkade förutsättas. Var helt lost» (nej)
- Jag saknade en intruduktion, inte bara "vad är ett reglersystem" som det pratades om utan förklaring av begreppen, vad är det egentligen, det som vi ritar som små fyrkanter och streck. Mekatroniken ska väl vara förkunskaperna men det är ett glapp emellan med saker som saknas.» (nej)
- Anser inte att vi fick någon bakgrund alls utan bara kastades in i kursen » (nej)
- det är dumt att man förväntas läsa in mattekunskap (Fourierserier) själv. bättre att gå igenom detta i mattekurserna i ettan innan man behöver kunna tillämpa det i reglertekniken» (nej)
- vi på maskin har aldrig sett laplace-transformer och sådant innan, skulle underlättat mycket.» (nej)
- Vi maskinare som endast läst en lätt kurs i mekatronik kan inte förväntas hänga med i reglerteknik på samma nivå som t.ex Z som läst många förberedande relaterade kurser. Trots detta var kursinnehållet i vår kurs mycket lik Z:as.» (nej)
- kursen gick igenom maskins starka områden för mycket och grundlääggande men utelämnade mycket vital information för förståelsen vad gäller de områden som inte ligger innom maskins program. kändes nästan som att den var upplagd för elektro eller ngt i den stilen» (nej)

5. Vad tyckte du om föreläsarens insats?

88 svarande

mycket bra»2 2%
bra»4 4%
godkänd»9 10%
dålig»30 34%
mycket dålig»43 48%

Genomsnitt: 4.22

- Jag tycker föreläsaren var en av de bästa vi haft. Han var pedagogisk, satte in kunskap i sammanhang och berättade varför och inte bara hur. Mycket bra!» (mycket bra)
- Jag vet att alla gnällde mycket på föreläsaren men jag tyckte inte han var så dålig som det sas. Han hade lite svårt att ha en röd tråd och att följa. Att folk slutade gå på föreläsningarna tror jag brodde mer på att kursboken var så bra, man förstod bara genom att läsa själv, det är inte så vanligt på våra kurser annars, böckerna brukar helt enkelt vara sämre.» (godkänd)
- Kan ej utrycka mig. Burkar inte gå på föreläsningar. » (godkänd)
- För invecklat och komplicerat, ibland nästan som att man visste saker i förväg, vilket inte passade mig. Dock godkänt p g a att allt gicks igenom och det gav ok OH-bilder på hemsidan.» (godkänd)
- Han gick igenom det han skulle, men hade lite svårt att motivera studenterna. Kanske satsa lite mer på att ge en mer övergripande förståelse för reglertekniken nästa år.» (godkänd)
- Det hade behövts lite mer fokus på det som var viktigt. Nu blev det lite för mycket, för brett. Svårt att ta till sig.» (godkänd)
- Hans insats var mycket bra, men upplägget var dåligt. Man fick aldrig upp en förståelse.» (dålig)
- Däremot var de extrainsatta föreläsningarna väldigt bra.» (dålig)
- Ointressant, oengagerat så länge jag stod ut att gå på dem...» (dålig)
- Ostrukturerat, ointressant och segt. Säkert en mycket kompetent man, men de här föreläsningarna var inte bra.» (dålig)
- Tyvärr hade föreläsaren lite dålig koll på vad som var svårt och inte svårt iallafall i mitt tycke. Kan inte ge något konkret exempel men så är min uppfattning.» (dålig)
- man märkte att han ansträngde sig och ville att man skulle lära men man fick inte tillräckligt med information för att vara där. jag kände mig sällan klokare efter att varit där.» (dålig)
- Jag tror att det beror på att han är ovan att vara föreläsare i ämnet. Det är ett extremt svårt ämne att undervisa i pga komplexiteten» (dålig)
- Brukar inte gå på många föreläsningar i något ämne, men detta hoppade jag av snabbare. Mycket på grund av föreläsaren.» (dålig)
- /godkänd. Delar av föreläsningarna var bra, andra delar direkt oförståeliga på grund av märkliga exempel och icke-relevanta bevis. » (dålig)
- Claës är mycket bra på reglerteknik, lite för bra kanske. När han tycker att han förklarar något på ett enkelt sätt är det tyvärr fortfarande för svårt för oss elever att förstå.» (dålig)
- Dålig struktur på föreläsningarna vilket gjorde att det var svårt att förstå sambanden. Mycket svårt att föra anteckningar, pga bristande tavelteknik.» (dålig)
- fokuserade på felsaker, känns inte som det är relevant och och ägna en föreläsning till strömningslära en vecka efter dess kursslut..» (dålig)
- Claes var grym som övningsledare i mekatroniken. Tror han passar bättre som det än som föreläsare.» (dålig)
- Första föreläsningen var jättebra med gott om verklighetsanknytning. Men sedan spårade det ur och all verklighetsanknytning var som bortblåst.» (dålig)
- Abstrakta förklaringar och inget som gick att relatera till. » (dålig)
- Ingen pedagogik. Pratar om ett ämne som helt självklart när man som elev aldrig sett det förut, och i ett ämne man som ny behöver vägledning.» (mycket dålig)
- Ingen röd tråd, fokus på fel saker, verkade inte ha någon koll på att det var maskinelever som satt i salen, kändes oförberedd, lade fokus på triviala saker och hastade igenom svåra och viktiga, hoppade från ämne till ämne, följde inte kurspm osv. Är lite svårt att vara helt objektiv men det mesta är nog ändå känt av programansvariga.Betvivlar inte att föreläsaren är kompetent inom området, men ifrågasätter starkt den pedagogiska kompetensen» (mycket dålig)
- Gammal och virrig. Borde bytts ut med en gång, riktigt dåligt av institutionen och av M-programmet att inte inse detta.» (mycket dålig)
- Att bara en fjärdedel av klassen var där säger väl det mest. Ostrukturerad, oklart, ointressant. Ingen tvekan om att föreläsaren kunde ämnet, det största problemet var att han inte hade en aning om vad vi tyckte var svårt.» (mycket dålig)
- Utan tvekan den sämsta föreläsare jag någonsin stött på. Hur kan Chalmers tillåta någon förstöra för 180 elever på detta sätt.» (mycket dålig)
- Han är duktig på ämnet, men pedagogiken var på en helt annan nivå än vad som hade behövts» (mycket dålig)
- Va alldeles för mycket OH och för lite på tavlan. OH som stöd är ok men att helt använda detta och sen skriva lite på tavlan gör att man inte får något som helst sammanhang i sina anteckningar. Blir väldigt mycket svårare att hänga med när man inte kan anteckna som man brukar. Så det borde vara det upplägg som Beng Lennartsson har, nämligen bara använda tavlan så man vet vad som ska antecknas.» (mycket dålig)
- zzzzzzzzzzznark. de extrainsatta föreläsningarna var som natt och dag. varför inte sådana från början så att man fattar...» (mycket dålig)
- Föreläsaren var ambitiös och försökte verkligen men han är tyvärr ingen bra föreläsare, tror säkert att han är duktig på det han gör men han var ingen bra föreläsare» (mycket dålig)
- Som sagt, man måste bygga undervisningen på förståelse, om man inte kan göra detta bör man göra kursen valbar. Då kan de som vill ytinlära ett ämne göra det och vi andra läsa något som vi har behållning av.» (mycket dålig)
- Inget flyt i föreläsningen, gick inte att följa alls» (mycket dålig)
- Inget ont om Klas som person för han är mycket trevlig och kompetent men det kändes som om Klas inte kunde förmedla och få oss att förstå. Han var på en helt annan nivå. » (mycket dålig)
- Vet inte vad som hände, han var väldigt duktig och pedagogisk som övningsledare i mekatroniken men här fungerade det inte alls.» (mycket dålig)
- han fick liksom inte kontakt med klassen. Hade honom tidigare som övningsledare i mekatroniken och tyckte det fungerade mycket bra men inför en hel klass fungerade det inte.» (mycket dålig)
- Föreläsaren var under all kritik och förstörde kursen för de flesta.» (mycket dålig)
- Det han sa hade ingenting med kursen, och speciellt tentan, att göra.» (mycket dålig)
- Mycket dåligt, han som person är säkert en jättetrevlig, snäll och bra människa men - han kan inte förmedla det han vill säga på ett pedagogiskt och vettigt sätt.» (mycket dålig)
- Jag var på samtliga föreläsningar och kan lugnt konstatera att de fungerade bättre som sömnpiller än informationskälla. BEDRÖVLIGT.» (mycket dålig)
- Sämsta någonsin» (mycket dålig)
- Kan inte förstå hur man kan sätta in en sådan föreläsare, detta sågs via studenternas frånvaro från föreläsningarna» (mycket dålig)
- byt ut» (mycket dålig)
- Ni vet väl redan vad problemet är...» (mycket dålig)

6. På hur många av föreläsningarna har du varit närvarande?

87 svarande

de flesta»30 34%
runt hälften»9 10%
få»48 55%

Genomsnitt: 2.2

7. Hur mycket underlättade föreläsningarna förståelsen av kursen?

88 svarande

mycket»4 4%
en del»12 13%
lite»72 81%

Genomsnitt: 2.77

- Man tappade helheten och jag saknade enkla typexempel som återkommande bygger på kunskapen successivt.» (en del)
- Sammanfattningsföreläsningarna gjorde väldigt mycket för förståelsen. De vanliga gjorde inte så mycket.» (en del)
- Varierande från föreläsning till föreläsning, vissa var mycket bra, andra förstod man ingenting trots frågor.» (en del)
- Det gav mer att sitta och läsa i kursboken själv än att gå på föreläsningarna för det var svårt att hänga med på föreläsningarna.» (en del)
- Försökte verkligen gå på föreläsningarna i början, men såg ganska snart att det var helt slöseri med tid.» (lite)
- Upplevde att föreläsningarna förstörde mer än de gav och enbart rörde till det.» (lite)
- Jag gick i början men det hjälpte precis ingenting. » (lite)
- Så här i efterhand hade jag nog lärt mig mer av att läsa i boken istället.» (lite)
- Tyvärr skulle jag klickat "Inget alls" om den funnits.» (lite)
- Slutade gå efter 4-5 föreläsningar. Närvarade dock på de extrainsatta föreläsningarna i slutet.» (lite)
- mindre än lite, men det finns inte att välja. Jag har inte lärt mig någonting av föreläsningarna.» (lite)
- Egentligen inte alls. Se svar på fråga 5» (lite)
- de extrainsatta mycket... fast för lite tid för dem, tyvärr. » (lite)
- Jag slutade också att gå på dem efter ett par veckor så jag kan inte säga att jag lärde mig mycket av dem.» (lite)
- Inget» (lite)
- De gav möjligtvis något till mitt undermedvetna men inget alls som jag kan sätta fingret på i efterhand. Extraföreläsningarna var dock bra.» (lite)
- Det var väldigt svårt att få något sammanhang.» (lite)
- PÅ grund av väldigt dåliga föreläsningar slutade ajg gå på dom!! » (lite)
- Jag slutade att gå på dom efter två veckor när jag insåg att det var tidsslöseri.» (lite)
- jag fick inte ut mycket av dem tyckte att föreläsaren mest svamlade» (lite)
- Inte alls» (lite)
- Inte alls i princip. Däremot var extraföreläsningarna som programmet satte in jättebra, lite dåligt förberedda men ändå kanon.» (lite)
- Ingenting. Enbart Bengt Lennartssons föreläsningar väckte intresse. Fick uppfatningen att man lärde sig mer då än på hela tidiare föreläsningsmaratonet.» (lite)
- INGENTING» (lite)
- De enda föreläsningarna som gav mer än att titta i boken var de sista repetitionsföreläsningarna med bengt lennartsson» (lite)
- Dålig verklighetsanknytning. Kanske hade mer kopplingar till sedan mekatroniken kända elektronikkomponenter underlättat?» (lite)
- sista repetition förläsningarna var jätte bra » (lite)
- Slutade gå i lv 3 då jag insåg att jag inte lärde mig någonting» (lite)

8. Vad tyckte du om övningsledarens insats? Välj den övningsledare du gick till flest gånger.

87 svarande

Totalt:

mycket bra»56 64%
bra»19 21%
godkänd»10 11%
dålig»2 2%
mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.51

Fördelat på olika grupper:

Välj övningsledare: (4 st)
mycket bra1 25%
bra1 25%
godkänd2 50%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%

Genomsnitt: 2.25

- min övningsledare var vijay shankar» (mycket bra)

Mikael Thor: (56 st)
mycket bra49 87%
bra5 8%
godkänd2 3%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%

Genomsnitt: 1.16

- Varför kan inte han hållt i föreläsningarna?» (mycket bra)
- Utan en övningsledare som Mikael hade kursen varit riktigt dålig.» (mycket bra)
- Det var tack vare honom jag förstod något, fast det kändes inte som om det föreläsaren och övningsledaren gick genom var så tidsmässigt synkat.» (mycket bra)
- Han fick ta över en stor del av föreläsarens ansvar och lärde oss mycket grunder.» (mycket bra)
- Mikael Thor är värd en eloge för sin insats. Klarade jag tentan så var det hans förtjänst.» (mycket bra)
- Thor var mycket, mycket bra. Han räddade nog på många sätt den här kursen.» (mycket bra)
- Det var dessa som gjorde att man överhuvudtaget förstod något av kursinnehållet.» (mycket bra)
- Hans fötjänst att/om jag klarar kursen. Sätt honom som föreläsare istället.» (mycket bra)
- Han var mycket bra. I och med att det blev som det blev med föreläsningarna så fick Thor även agera föreläsare, vilket han skötte väldigt bra. » (mycket bra)
- Mikael Thor, bästa övningsledaren under chalmerstiden...» (mycket bra)
- Det var ju Mikaels förtjänst att jag lärde mig räkna på sakerna, utan honom hade jag varit chanslös. Jag tror han fick ta lite av föreläsarens roll, alla försökte ju gå till hans sal, det var fullt redan 20 min innan lektionerna började ofta.» (mycket bra)
- Strålande insats. Förklarade mycket pedagogiskt och strukturerat. Även stor hjälp vid inlämningsuppgifterna. Även Josef Nilsson gjorde ett bra jobb, men nådde inte upp till Mikaels nivå vad gäller förklaringar av lösningar och kopplingen till teorin.» (mycket bra)
- Riktigt riktigt bra övningsledare, var den personen som gjorde så att jag lärde mig något i kursen. Jättebra övningar!!» (mycket bra)
- Det var dessa herrar som tillsåg att någon förhoppningsvis klarade denna kurs tillslut.» (mycket bra)
- Här man läsde sig kursen, föreläsningarna va helt värdelösa. Större sal behlövdes dock, är inte ok att man måste vara på lektionen 30min innan för att få plats. Borde lösas när ni mäsker att alla går till en övningsledare» (mycket bra)
- Pedagogisk och det är tack vare honom som jag lärde mig något i kursen överhuvudtaget» (mycket bra)
- Om jag klarade tentan så var de Mikaels förtjänst» (mycket bra)
- Mikael var jättebra! hade mini-föreläsningar och vill verkigen att vi skulle förstå!» (mycket bra)
- skulle var bra om man kunde komma upp och fråga oftare, ter är svårt att passa in när man ska fastna på en uppgift.» (mycket bra)
- Det var ju här man fick lära sig det man inte lärde sig när man inte gick på föreläsning» (mycket bra)
- Mikeal Thor har hjälpt oss igenom hela kursen, alltid ställt upp för frågor och varit mycket pedagogisk. Mikeal är verkar vara mycket kunnig inom området, och vi skulle inte klarat oss om det inte vore för honom.» (mycket bra)
- Hade inte kunnat förstå någonting om inte Mikael funnits som övningsledare» (mycket bra)
- Tack Mikael, du räddade kursen!» (mycket bra)
- Mikael ska ha cred. Han gjorde en fenomenal insats och är mycket bra pedagog. Tack Mikael!» (mycket bra)
- Det var på räkneövningarna jag verkligen lärde mig något. Även mycket bra på att hjälpa till när man kört fast. » (mycket bra)
- Han är hur bra som helst!! Han borde få vara föreläsare i den här kursen, då tror jag alla hade klarat den:) Underbar kille, han pratar och förklarar så att man förstår!» (mycket bra)
- Förstår inte varför inte Mikael kunde tagit hand om föreläsningarna istället, Sedan hade det varit bättre om Mikael hade övningarna i storgrupp istället så att man får plats.» (mycket bra)
- Mikael räddade kursen! Han var mycket bra!» (mycket bra)
- Mycket bra insats från Mikael, han kunde förklara det som sagts på föreläsningarna på ett sånt sätt så att man förstod det. Mycket pedagogisk, borde ha varit föreläsare för kursen» (mycket bra)
- Dessa övningar var i mångt och mycket det som gjorde att man förstod kursen. tog en stor delav den kunskap som skulle ha kommit fram på föreläsningarna» (mycket bra)
- Han räddade kursen från att bli en fullständig katastrof. 100 pers på varje övning säger väl en del» (mycket bra)
- Mycket pedagogisk. Dock lite för högt tempo emellanåt, det blev svårt att hinna tänka efter och ta in allt samtidigt som jag gjorde mina anteckningar.» (mycket bra)
- Mikael Thor gjorde ett jättebra jobb!» (mycket bra)
- Tack vare dessa övningar som jag klarade kursen» (mycket bra)
- jag var hos alla övn. ledarna och tyckte dom var ok. Men Mikael var klart bäst» (bra)
- Enda positiva med kursen var övningstillfällena med Mikael» (bra)

Josef Nilsson: (3 st)
mycket bra0 0%
bra2 66%
godkänd1 33%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%

Genomsnitt: 2.33

Mohammad Ali: (24 st)
mycket bra6 25%
bra11 45%
godkänd5 20%
dålig2 8%
mycket dålig0 0%

Genomsnitt: 2.12

- Mycket bra. Mohammad gick igenom talen bra och förklarade utan några konstigheter. Ibland gick det lite snabbt men då kunde man alltid fråga så berättade han mer.» (mycket bra)
- Under förutsättningarna bra. » (bra)
- Han var bra och gick snabbt igenom uppgifterna. De "obligatoriska" uppgifterna kunde han förklara mycket bra. När det kom mer komplicerade frågor blev dock svårare.» (bra)
- Bra tempo och uträkningar!» (bra)
- Det var lite hetsigt och hela indervisningstiden användes sällan. Kanske kunde man utnyttjat den till att gå igenom teorin bakom exemplen lite djupare.» (bra)
- räddade upp kursen» (bra)
- gick kasnke lite väl snabbt ibland men frågade alltid efter varje uppgift om det var ngt vi inte förstog, så det va la OK.» (bra)
- Skrev ned det som stod på hans papper, fast på tavlan.» (dålig)
- Övningen bestod mest av att övningsledaren citerade facit. De hade mycket lite koll på labbarna (vilket de rimligen borde ha) och hade stora problem att ge någon som helst väg i rätt riktning när man hade frågor om dessa. Ibland fick man till och med felaktig hjälp.» (dålig)

9. På hur många av övningarna var du närvarande?

87 svarande

de flesta»74 85%
runt hälften»8 9%
få»5 5%

Genomsnitt: 1.2

10. Kurslitteraturen

Matrisfråga

- Beklagar mycket starkt att vi inte hade bokförfattaren som föreläsare från start i kursen, han lyckades inspirera och förklara och räta ut alla mina frågetecken på 2 st föreläsningar. »
- Övningsuppgifterna har många gånger inget ordentligt facit. Frekvensanalyshäftet var fruktansvärt tråkigt.»
- Mycket bra lösningar på övningsuppgifterna, det är värt mycket! Löroboken var bra, men väldigt rörig. Exempel blandades hejvilt med text utan att man fattade vad som var vad.»
- Kursboken var mycket bra. Det underlättade mycket att den är på svenska, eftersom detta var första gången jag kom i kontakt med ämnesområdet. "Frekvensanalys av signaler" och "Matematikrepetition" läste jag aldrig.»
- Pluggade bara gamla tentor så har knappt använt kurslitteraturen mer än för att slå i.»
- Boken hade lite för lite förklaringar. Man hade bra förkunskaper med sin matematikkunskap, men annars hade man väldigt lite förkunskap vilket gjorde att boken kunde vara svårtolkad.»
- Bra med utförligt facit! Jag begrep ingenting av Frekvensanalys, det kunde lika gärna varit på ryska.»
- Facit till övningsuppgifterna innehöll en hel del fel. Uppgifterna var bra. Bokens upplägg var i allra högsta grad sådär. Frekvensanalysen var det meningslösaste jag skådat. Både som moment och häftet som sådant. Det finns inget avsnitt i kursen som motiverar lärandet av frekvensanalys över huvud taget. »
- Matmatikrepetitionen var en förutsättning att klara sig.»
- Matematikrepetitionen var verkligen nyttig!»
- Bengt Lenartssons bok och övningshäfte var kanon!»
- Boken var väldigt tung, inget jag läste från pärm till pärm, men fungerade bra som uppslagsverk»
- Mycket bra bok av Lennartsson, som i sig fungerade perfekt till självstudier av kursen, med komplementet övningsuppgifter.»
- Den mesta förståelsen och kunskapen fick jag av att plugga gamla tentor.»

Reglerteknikens grunder
88 svarande

mycket bra»12 13%
bra»34 38%
godkänd»38 43%
dålig»2 2%
mycket dålig»2 2%

Genomsnitt: 2.4

Övningsuppgifter med lösningar
86 svarande

mycket bra»14 16%
bra»41 47%
godkänd»25 29%
dålig»4 4%
mycket dålig»2 2%

Genomsnitt: 2.29

Frekvensanalys av signaler
83 svarande

mycket bra»3 3%
bra»20 24%
godkänd»42 50%
dålig»14 16%
mycket dålig»4 4%

Genomsnitt: 2.95

Matematikrepetition
88 svarande

mycket bra»20 22%
bra»34 38%
godkänd»28 31%
dålig»4 4%
mycket dålig»2 2%

Genomsnitt: 2.25

11. Hur stor del av kursinnehållet har du läst om i kursboken?

88 svarande

stora delar»31 35%
en del men långtifrån allt»39 44%
små delar»18 20%

Genomsnitt: 1.85

- Saknar lite mer uttömmande förklaringar i en del av exemplen, lite väl mycket hänvisningar till olika sidor i boken (mycket hoppande gör boken lite mer svårsmält)» (stora delar)
- Det blev lite problem i slutet att hinna läsa kurslitteraturen» (stora delar)
- Tror jag läste allt, jättebra bok verkligen» (stora delar)
- De sista kapitlen hanns inte riktigt med, men annars skulle jag ha försökt läsa allt.» (stora delar)
- Boken är väl bra men det är svårt att ta till sig detta ämne genom att läsa i bok» (stora delar)
- Boken var svår att läsa, var väldigt rörigt.» (en del men långtifrån allt)
- Jag slog upp och läste om de delar jag inte förstod.» (en del men långtifrån allt)
- Väldigt svårt att tolka saker ur böckerna när man inte har lärt sig något om det på föreläsningarna. Vilket gör det svårt och tråkigt att läsa igenom böckerna.» (en del men långtifrån allt)
- Man lärde sig det mesta genom övningsuppgifter. Kursboken var mest en referens.» (en del men långtifrån allt)
- Det är sorgligt att alla vänder sig till KTH"s kurshemsida för mer pedagogiska slides.» (små delar)

12. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Matrisfråga

- Säkert inget fel på uppgifternas relevans, men pga den otroligt undermåliga handledningen så tog dessa alldeles får lång tid i anspråk, vilket förstörde för övriga kurser i denna läsperioden.»
- Uppgifterna hjälpte ganska mycket till för förståelsen.»
- den första uppgiften var för stor»
- Den andra inlämningsuppgiften var alldeles för krävande. »
- De tog mycket tid men gav ändå mycket. Den ena personen som rättade verkade inte direkt lämpad för jobbet utan gav utan större anledning retur på småsaker.»
- Andra uppgiften var på tok för lång och svår. Måste göras mindre.»
- Modellering av pendel var för omfattande den tog alldeles för jång tid att göra»
- Generellt var inlämningsuppgifterna ganska dåligt beskrivna och förklarande. Inlämning två nämner t.ex. inte ens vad en furutapendel är för nått, vad man använder den till eller hur den fungerar. Vi fick leta upp en video på nätet för att förstå vad det egentligen var vi skulle reglera. Rättningen av uppgifterna var katastrofalt dålig tyvärr. Där vi hade gjort fel stod endast "fel" eller "?" utan kommentarer. Det ger inte mycket information att jobba vidare med, och är i stort sett meningslöst.»
- Tyckte inte att de speglade vad vi lärt oss i kursen. Rättningen var inkonsekvent och under all kritik. Ex när vi rättat och lämnat tillbaka en retur på en av uppgifterna fick vi tillbaka den orörd för att vi inte bifogat originalet, med kommentaren "fel finns fortfarande". När vi bifogat originalet fick vi tillbaka den godkänd. Det ger intrycket att de antingen inte vet hur de rättat tidigare, eller att de kvarstående felen godkändes när det framgick att de inte nämnt dem i första returen. Ologiskt...»
- Genomfördes utan att man egentligen visste vad man höll på med...»
- Tog lite för mycket tid, och ändå så gjorde man inte allt själv. Kanske reglera något enklare, där man faktiskt gör alla steg själv?»
- Modelleringen av pendeln var lite för stor, tog upp lite för mycket studietid som man skulle velat ha lagt på övningsuppgifter istället»
- för omfattande. dålig handledning»
- Jag lärde mig ingenting på den första uppgifter, det blev en blandning av att skriva av boken och att lämna över det till labbpartnern. Den sista däremot lärde jag mig en hel del på. Över lag dock var de ju galet långa och omfattande! Hejda er, det måste finnas gränser för vad ni får för er att vi ska göra. Det hjälper inte att ge oss uppgifter i oändlighet, vi lär oss inte mer på det, vi blir bara stressade!»
- Hallå!! Hur mycket tid ska dessa uppgifter ta? Det är sjukt när man lägger mycket mer tid på att få in dessa uppgifter än att läsa till tentan. Det kan vara så att uppgifterna hade varit lagom om vi hade fått rätt kunskaper att lösa dem, via föreläsningarna.»
- Ingen handledning! Katastrof!»
- Den andra gav lite för hög belastning, detta gjorde att man inte förstod allt utan fick hafsa igenom, bättre att satsa på kvalitet.»
- kör med bacis inlämningar där man läs sig något istället för att man måste fråga om varje uppgift och stressar igenom dom för att det tog helt sjukt mycke tid, inte rimligt»
- Modellering av pendel med 19 uppgifter var alldeles för krävande och svår. Man hann inte med något annat den 1.5 veckan. Inget annat!»
- Av någon anledning tyckte jag att våra kunskaper vid den andra inlämningsuppgiften var allt för låga det var nog ingen i hela klassen som visste hur man skulle göra»
- Inlämning nr2 var alldeles för stor, det handlade mer om att hinna lämna in den i tid än att faktiskt reflektera över den och ta in kunskapen.»
- väldigt stor arbetsbörda i inl 2!!!»
- jag hade velat haft mer genomgång innan vat det var och lite mer ledning innan. och rättningen var väldigt olik och ojämn.»
- tog en del tid men lärorika.»
- inlämningsuppgift 2 var tyvärr lite för omfattande. innehållet var bra, men det blev väldigt stressigt.»
- Handledningen på dem var inget vidare och mycket fick gissas. Rättningen var katastrofal och skilde sig från teknolog till teknolog. När man frågade den som rättade om vad som var fel fick man inte alltid ett svar. De var dock lärorika för kursen.»
- Pendeln var omotiverat och överdrivet lång. Krävde för ALLDELES för mycket i förhållande till vad man lärde sig. Jessica, som rättade, gjorde den i särklass sämsta insatts jag någonsin sett någon göra på Chalmers. Att "anta" att någon plagierat på grund av sättet att lösa uppgiften och att markera fel och sedan inte skriva på ett ungefär vad som är själva felet är sanslöst dåligt och slappt. »
- Rättningen under all kritik. Vissa delar fick man fel på när felet inte ens låg där... Om man skulle jämföra med andra studenter blev man underkänd. De som gjorde det ändå insåg lätt att vissa fick fel för det som andra fått rätt för.»
- Men de tog alldeles för mycket tid. »
- Ettan och trean var mest relevant för kursen.»
- Rättningen av simulering av satellit var katastrofal! Modellering av pendel var alldeles för tung! »
- 2:a uppgiften var bra men lite för omfattande. Tredje uppgiften var bra i storlek men kändes inte lika relevant som de två andra.»
- De tog alldeles för mycket tid!»
- Ganska stor uppgift med modellering, kunde gärna varit lite mindre omfattande och lättillgänglig.»
- Uppgifterna i sig var överlag okej, men administrationen kring dessa och hanteringen av returer var under all kritik. En retur utan någon som helst kommentar, med på sin höjd en bock kladdad någonstans på sidan är inget som är kul att få. Nivån på när retur skulle ske varierade både mellan inlämningsuppgifterna men även inom samma inlämningsuppgift. Emil fick retur men inte Emilia, men deras svar var identiska.»
- Satelliten och reglering av pendel var relevanta till kursen. Modelleringen ägnade för mycket tid åt att fila för mycket på matematiken bakom.»
- Dålig fordelning och stundtals konstiga uppgifter»
- För stora uppgifter och för lite förståelse inför tentan»
- Riktigt svåra och tidskrävande»
- Uppgifterna var inte så svåra om man hade kunnat fått chans till hjälp. Gick ondödigt mkt tid när man bara satt å inte viste hur man skulle göra.»
- Totalt värdelösa! De tog orimligt lång tid att lösa utan att man lärde sig något. Jag vet att de kan vara mycket bättre då jag sett Z:as inlämningsuppgifter som inte alls var lika krångliga trots att de handlade om samma saker. Schemalagda handledningstillfällen där handledarna går igenom teorin bakom och gör liknande uppgifter vore bra. Nu blev handledarna överbelastade och det var svårt att få hjälp. Rättningen av inlämningsuppgifterna var fullkomligt idiotisk. I matematikrepetitionen fick man uppfattningen att plagiat var strängt förbjudet och att det skulle få konsekvenser. Många inlämningsuppgifter anklagades sedan för plagiat. Hur är det möjligt att en inlämning är ett plagiat men ändå godkänd?! Om man anklagar någon för plagiat bör man kunna bevisa det! En uppgift kan inte lösas på så många sätt så när hundra elever genomför samma uppgift blir det oundvikligen en del likadana svar. När handledarna dessutom är otillgängliga kan det knappast vara fel att fråga en klasskamrat om hjälp vilket leder till ännu mer snarlika svar. Skärpning!»
- Blev anklagade för plagiat utan vidare förklaring för att vi använt oss utav ett exempel i kursboken för att lösa en deluppgift, detta trots att det stod som ledning i uppgiften att man skulle se just det exemplet i boken. Den som rättade uppgifterna borde kanske lugna ner sig lite till nästa år. Sammanfattningsvis var uppgifterna ändå ett bra komplement till inlärningen av kursen för man tvingades sätta sig ner och räkna på det tidigt i kursen.»
- gjort dem tidigare år.»
- dålig handledning, returer mkt dåligt förklarade, det framgick inte vad som var fel.»
- hela tiden blir det så att man frågar runt och ser om någon annan har fattat, och så testar man själv...det är inte så att man med den kunskap man har fått kan lösa uppgifterna»
- Uppgifterna var helt ok, men jag undrar hur rättning av uppgifterna fungerar. Rättning var ett rent lotteri, där man kan få fel för ett svar som en annan grupp får rätt för. Har till och med sett uppgifter som inte svarats på och de har ändå fått godkänt på inlämningsuppgiften. Mycket dåligt»
- Jag lärde mig inte så mycket av dem. Det fanns inte tillräckligt mycket hjälp och handledning att få och det krävdes att man la ner väldigt mycket tid på dem, den tiden hade istället kunnat användas till att lära sig saker.»

Simulering av satellit
87 svarande

bra»29 33%
godkänd»46 52%
dålig»12 13%

Genomsnitt: 1.8

Modellering av pendel
87 svarande

bra»12 13%
godkänd»45 51%
dålig»30 34%

Genomsnitt: 2.2

Reglering av pendel
87 svarande

bra»20 22%
godkänd»49 56%
dålig»18 20%

Genomsnitt: 1.97

13. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- Som alltid ska man stressa igenom allt och då hinner man inte förstå.»
- Vill inte påstå att man lärde sig allt för mycket.»
- Samma som ovan, för lite förkunskaper innan labarna gjorde att de inte gav så mycket som de borde ha gjort. Rosor dock till labhandledaren som tog sig ordentligt med tid att gå igenom teorin i slutet av lab 2.»
- Lab-handledaren var mycket bra men utrustningen är USEL. Man kan ju åtminstone tycka att man kan ha grejer som inte läcker in luft hela tiden och på så sätt förstör hela labben.»
- Mycket bra och intressanta!»
- Gav bra förståelse för det teoretiska»
- De fungerade bra och gav en bra förståelse. Mycket på grund av att labbhandledaren var väldigt bra.»
- Ingen förstod vad det gick ut på utan väntade på hjälp att ta sig igenom laboration genom labbledaren. Kändes meningslöst, vet inte om det berodde på att man inte hängt med på föreläsningarna eller att de inte speglade kursinnehållet så bra.»
- Vad var meningen med dessa?»
- Inte mycket man begrep.. Har nog mycket och göra med att man inte var på många föreläsningar.»
- hjälpsam labbledare som tog sig tid att förklara så att alla visste vad de gjorde och varför. »
- Det var ju visserligen kul att leka med vatten och spakar och dataprogrammet, men jag lärde mig inte mycket om reglerteknik på det. Dessutom måste jag tyvärr ge kritik till labbledaren. han vägrade titta på mig och prata med mig, när jag frågade något svarade han men tittade enbart på min labbpratner när han pratade. Jag fick ett tydligt intryck av att det berodde på att jag är tjej och min labbpartner var kille. Det har aldrig hänt förut, jag har aldrig tyckt att Chalmers är diskriminerande på något sätt så jag blev väldigt förvånad över det. Jag hoppas att han bara vantrivdes med att vara labbledare eller hade dåliga dagar eller nått, men det gjorde inte direkt labbarna bättre.»
- Förberedelserna tog alldeles för mycket tid. Vi satt många timmar för att förbereda en laboration. Det är vettigt att man har krav på att vara förberedda, men det får inte vara så att man sitter hela dagar för att förbereda sig.»
- Mycket bra och hjälpsam labhandledare»
- För hög nivå. som inlämningarna kör mer grunder»
- Otroligt bra med laborationerna, tycker nästan att den delen borde utökas. Detta var det lättaste sättet att lära sig på.»
- Förstod ingenting, labledaren verkade inte så motiverad han heller.»
- för mycket material som man skulle gå igenom innan labben! i lab 2 så tog det flera timmar att göra förberedelseuppgifterna!»
- det är svårt att sätta sig in i nya datorprogram, så man hann inte fatta lika mycket som man velat. vill ha mer genomgång innan vad det är vi gör.»
- Förstod inte meningen med dem, men den amerikanska labledaren var bra och förklarade när man hade frågor.»
- Övningsledaren var jätteduktig, men på den andra labben satt jag bara av tiden. Förberedelseuppgifterna var konstiga och tidskrävande, labbinnehållet var diffust.»
- Sam hade bra laborationer och han förklarade mycket väl!»
- Ingen hade i princip klarat av förberedelseuppgifterna, labben ägnades åt att förklara dessa.»
- Labledaren Sam var väldigt bra, men uppgiften i sig var inte så bra.»
- Dåliga förkunskaper inför labbarna, hade vart bra med mer genomgång»
- Förstod inte riktigt allt. Men de var ok. Sam var bra.»
- Lab 2 får sänkt betyg för förberedelseuppgifterna. Dessa var mycket bra övningsuppgifter men labben skulle varit längre så övningsledaren hade haft tid att ordentligt gå igenom dessa.»
- Mycket bra med uppdelning av laborationen vid två tillfällen. Hjälpsam och bra labbhandledare!»
- Lab 2 tyckte till och med labhandledaren var alltför svår. Innehållet kanske var vettigt men det var omöjligt för större delen av klassen att ta till sig till fullo.»
- Då förberedelseuppgifterna var obligatoriska och vetskapen om att man kunde bli nekad tillträde medförde att på tok för mycket tid lades på dessa.»
- Här lärde jag mig mycket. Vår australiensiske labbledare var jättebra. Som med alla andra laborationer på Chalmers fanns det tyvärr inte tillräckligt med tid för att hinna experimentera själv och lära sig av sina misstag. Utan om man inte följer labbPMet till punkt och pricka och går vidare eller frågar om hjälp så fort något krånglar hinner man inte klart. Raster är som vanligt bara att glömma. Bra labbar men med ett par timmar till kunde de varit så mycket bättre!»
- Amerikanen var en bra labhandledare och för en gångs skull kändes labbarna riktigt givande, man hade tid att förstå.»
- gjort dem tidigare år.»
- varför finns det förberedeseuppgfter som har tar mängder med tid som man uppmanas göra men som inte kontrolleras eller man har nytta av? Då man har väldigt mycket att göra vid denna tiden känns det nonchalant att lägga upp det så»
- Alldeles för dåligt med tid. Det blev stressigt och haffsigt(är det ett ord?). Det hade varit bra med en tydlig sammanfattning av vad det var vi hade gjort under laborationen, tänker främst på tolkningen av graferna.»

Laboration 1
87 svarande

bra»29 33%
godkänd»41 47%
dålig»17 19%

Genomsnitt: 1.86

Laboration 2
87 svarande

bra»23 26%
godkänd»43 49%
dålig»21 24%

Genomsnitt: 1.97

14. Vad anser du om kursens omfattning i förhållande till antalet kurspoäng?

86 svarande

lagom»45 52%
för hög»39 45%
för låg»2 2%

Genomsnitt: 1.5

- Väldigt svårt att göra en grundkurs i reglerteknik. Dels kan man tycka att den var alldeles för omfattande för att man skulle försstå allt, men samtidigt var den för liten för att man skulle få intresse för det. Som Z-folk säger: Det tar tre reglerkurser innan man fattar vad det handlar om.» (lagom)
- Mycket jobb för att sätta sig in i saker, men annars inte så extremt omfattande.» (lagom)
- Som ovan, med en bra föreläsare skulle kursen upplevas betydligt lättare.» (för hög)
- Det var väldigt mycket att både lära och göra. Stressigt trots att den andra kursen tog mycket lite tid.» (för hög)
- ta bort inlämningarna så är det nog lagom... eller dra ner på antalet/nivån. sista var stressig...» (för hög)
- Åter igen: inlämningsuppgifterna och förberedelserna inför labbarna var alldeles för omfattande! Välj antingen labbar eller inlämningar, och korta gärna ner dem lite dessutom.» (för hög)
- Belastningen blir ju för hög när administration och undervisning brister.» (för hög)
- Motsvarar dubbel belastning jämfört med vissa kurser, minst.» (för hög)
- Så många inlämningsuppfiter plus två labbar. Man fick ingenting för det, konstigt, dåligt. Så många timmar som man la ner på inlämningsuppgifterna borde de vara värde minst 3.5 poäng. » (för hög)
- Hela den här läsperioden har varit den svåraste och mest tidskrävande av alla hittills.» (för hög)
- Ta bort frekvensanalysen, korta av inlämnningsuppgifterna och lägg mindre fokus på att saker och ting skall få exakt samma värden som på den inkompetente Jessicas papper.» (för hög)
- Lite väl stor omfattning med tanke på dåliga föreläsningar och mycket jobb med inlämningar.» (för hög)
- För hög, men så är det alltid på Chalmers.» (för hög)
- Övningsuppgift 2 göra att kursen kände snedbalanserad. Till stor del var den lagom men då vi hade öu2 kändes det tungt.» (för hög)
- Med våra förkunskaper tar det alldeles för lång tid att nå upp till den nivå som krävs för att klara tentan.» (för låg)

15. Vad tyckte du om kurshemsidan?

88 svarande

bra»42 47%
godkänd»36 40%
dålig»10 11%

Genomsnitt: 1.63

- Mycket bra upplägg» (bra)
- Lätt att hitta allt, god struktur, bra med nyheterna» (bra)
- Bra uppdaterad med relevant information» (bra)
- Godkänd, men det finns ingen anledning att byta ut kurshemsidorna i studieportalen mot PingPong. Den enda effektiva skillnaden är att man måste logga in en extra gång.» (godkänd)
- Man borde ha kunnat anmäla sig till labbar och grupper för inlämningsuppgifterna via kurshemsidan, välkomna 2000-talet. Man borde även fått veta om man fått retur via mail och slippa springa via e-huset varje dag.» (godkänd)
- Bra innehåll. Onödigt att ha den på ett eget ställe, studieportalen har funkat kanon hittils...» (godkänd)
- Det användes inte så mycket av PING PONG applikationerna, men nyhetsflödet och materialet under dokument fungerade bra och det var det viktigaste.» (godkänd)
- FÖrstår inte varför man måste logga in på npn annan sida för att komma åt grejerna. Ska det inte räcka med att logga in en gång?» (godkänd)
- Pingpong har potential som tyvärr inte utnyttjades för fem öre i denna kurs. Kunde lika gärna använt studieportalen. Jag har använt pingpong förr på KTH och där funkade det jättebra. Diskussioner i forumen, snabb respons från lärarna och alla inlämningar skedde via pingpong. Att envisas med att inlämningar i pappersform tycker jag är helt meningslöst.» (godkänd)
- Bör man inte utnyttja alla funktioner med nya systemet om de nu ska användas, fanns t.ex få meddelande från kursadm. Dessutom skedde anmälningar i pärmar, lite väl stenålders. Omständingt att behöva logga in på 2 webplatster. » (godkänd)
- PingPong otroligt seg hemsida.. I övrigt var utlagt material ok» (dålig)
- orka krångla med pingpong... studentportalen och pdf funkar fint. » (dålig)
- Fungerar inte på alla datorer...» (dålig)
- Tycker inte pingpong var bättre än studieportalen, samma sak fast i annan form» (dålig)
- Vanliga studieportalen är MYCKET bättre.» (dålig)
- Studieportalen är bättre än Pingpong.» (dålig)
- VARFÖR KAN NI/DEM/DU UPPDATERA DEN OM NÄR TENTARESULTATEN ANSLÅS??!» (dålig)

16. Vad tyckte du om kurspm?

86 svarande

bra»35 40%
godkänd»49 56%
dåligt»2 2%

Genomsnitt: 1.61

- Med andra ord, vet ej, det borde finnas som alternativ...» (godkänd)
- Standard kurspm» (godkänd)

17. Är det något annat som du tycker var speciellt bra med kursen eller som du anser borde förbättras till nästa år?

- Bengt Larsson var fantastisk!»
- Jag tror ni måste byta föreläsare till nästa år för det var oftast ganska svårt att hänga med även om man förberett sig väl inför föreläsningen.»
- Fler Räkneövningstillfällen. Speciellt i sista veckorna hade man en del frågor. Kan vara bra att ha även i tentaveckan. Det fanns något frågotillfälle när man fick gå att leta upp någon men det är bättre att kunna fråga någon direkt.»
- Byt ut föreläsaren! Låt samma person som innan skriva tentorna så att man har en hum om hur de kommer att se ut.»
- Framförallt en annan föreläsare. Bengt Lennartsson som höll i extraföreläsningarna visade att det går att göra reglerteknik intressant. Sen borde Mikael Thor få större plats!»
- Föreläsaren behöver bytas ut»
- Det verkar som att en del varit missnöjda med kursen. En minoritet av klassen verkar ha fört allas talan. Jag vill påpeka att jag inte alls delar den åsikten och att det fanns dom av oss som tyckte annorlunda. En webenkät borde kanske skickas ut inför förändringar så att det blir representativt.»
- Det finns inget i denna kurs som var bra! Kursen borde strykas ur kursplanen. »
- Det vet ni nog redan»
- Claes måste bytas ut eller ändra hela sitt upplägg. Tycker inte tentan speglade de övningsuppgifter man gjort.»
- allmän pedagogik på föreläsningarna. mer praktiska exempel på föreläsningar. »
- För att förbättra resultaten är ett hett tips att byta föreläsare...»
- Låt maskinarna få Bengt Lennartsson också istället för att Z ska ha honom hela tiden, vi vill också fatta vad vi gör :)»
- Över lag tycker jag att min utbildning på Chalmers har varit mycket bra men detta var under all kritik! Riktigt virrig, opedagogisk och alldeles för omfattande.»
- Förbättra det mesta! Ta ett helhetsgrepp och gör om allt. Titta igenom hur mycket tid som studenterna lägger på inlämningsuppgifterna och jämför sedan med resultatet på tentamen. Vi är där för att vi vill lära oss, inte för att genomlida inlämningsuppgifter som är så tidskrävande att man inte hinner med resten. Kom ihåg att vi läser ett ämne till samtidigt.»
- Byt föreläsare, vissa personer är inte jättebra föreläsare, så är det. Handledare till inlämningsuppgifterna hade varit jättebra. Tentan var jättedålig. Ganska relevant men toksvår. Såg ut som någon hade slängt ihop den på en kvart, maskinskrift, inkopierade bilder, vissa uppgifter hade samma nummer. Utseendet kanske inte spelar jättestor roll men det sänker intrycket jättemycket. Ingen fråga om tentan här i kurutväderingen, jättekonstigt, brukar alltid vara det. Ni kanske är rädda för svaren ni skulle få på en sådan fråga, och hoppas att ni slipper lite kritik genom att strunta i den?»
- Handledning behövs på inlämningsuppgifter! »
- Minska omfattning på inlämning 2. Bygg kursen till större del på förståelse. Lika bra att tänka att allt som inte bygger på förståelse är bara ytinlärt skräp som alla glömmer bort innan julafton.»
- Tentan speglade inte alls vad vi gjort tidigare. KÄndes som om man gått till fel tentamen. »
- Läggut tentasvaren tidigare, gärna det datum som står på tentan.»
- byt föreläsare och examinator!!! tentan var helt oförståelig och helt olik de tidigare tentorna i form av innehåll och standard. denna tentan var ihop-kopierad av 20-år gamla tentor ju!!»
- det var svårt att se likheten mellan övningsuppgifter och tenta, och så ska det inte vara tycker jag.»
- Labbarna kanske ska ses över? Behövs dem? Tentamen borde vara mer lik de andra. Denna var annorlunda både i struktur, typ av frågor och innehåll än de tidigare vi fått. Detta gör det svårt för teknologen att veta vad som egentligen är viktigt. »
- Låt inte Jessica rätta fler rapporter. Det kräver uppenbarligen betydligt mycket mer kompetens än hon besitter.»
- byt föreläsare»
- Mikael Thor borde ge kursen istället för Cleas Lindeborg.»
- Annan föreläsaren»
- Tyvärr var ju föreläsaren under all kritik. Jag förstår att det inte är lätt att ta över en kurs med kort varsel men det var ju två helt olika ämnen om man jämför ordinarie föreläsningar med extra föreläsningarna»
- Om Claës kunde beskriva mer basic eller rättare sagt han borde föreställa sig att han ska förklara det för apor, så skulle det bli kanon.»
- Tentamen var mycket olik tidigare års tentamen. Ord användes som vi tidigare inte sett i kursen. Mycket otydliga grafer för avläsning.»
- Inlämningsuppgift 2 var riktigt dålig, alldeles för omfattande och fokus på fel saker. Lite förståelse för vad man egentligen gör»
- Byt föreläsare..! Sen var inlämningsuppgifterna otroligt tidskrävande, jag tycker det ska finnas handledningstillfällen för dessa som är bokade i datorsalarna, det hade varit otroligt uppskattat!»
- Bra: Claes som föreläste in i det sista trots alla tråkigheter. Vet inte om han är en van föreläsare, jag tyckte han var okej, men att han ibland hade svårt att känna av på vilken nivå vilka delar av kursen skulle ligga. Dåligt: Något som är väldigt störande är hur man ett par dagar innan rättningsprotokollet skall vara klart sätter upp en lapp och skriver nåt i stil med "Hoppsan, tentan var visst anonym och det verkar som om det tar längre tid än väntat att bli klar med resultatprotokollet". DET HAR NI VÄL FÖR HELVETE VETAT I EVIGHETER, hur svårt är det att planera in rättningen av en tenta. En annan tråkig sak är attityden vissa rättare av inlämningsuppgifter har till oss studenter. Svåra att samtala och samarbeta med samt skriver "plagiat" på inlämningar. Anmäl fallet till disciplinnämnden eller ge fan i att skriva såna saker.»
- 1. Tenta måste ha någon relation till den typen av uppgifter man löser under kursens gång! Årets tenta fick man dechiffrera gamla USLA bilder med apparater från stenåldern! USELT. 2.BYT föreläsare. Slöseri på tid. Slår vad om att de få som gick på samtliga föreläsningar inte kan tillgodoräkna sig djupare kunskap eler förståelse.»
- känndes som föreläsningarna var riktade till en annan målgrupp»
- Byt förelasare, examinator! Kass! Man förstod inget av vad han sa....Tentan var katastrof, såg ut som den var skriven på skrivmaskin och inklistrade overheader vilket gjorde den rörig o förvirrande. Var även en till kursen sett samt under de förutsättningar vi givits, för svår.»
- Byta föreläsare så att studenter går på föreläsningarna kanske..?»
- Tentan var tokigt svår. Gissar på nytt kuggrekord för klassen...»
- Se över inlämningsuppgifterna, sparka personen som missbrukar ordet plagiat, mjukare start på kursen och inga tentauppgifter i skrivstil! Om man gör en tenta som inte liknar något någon nånsin tidigare har sett bör man inte luras och påstå att tentan kommer likna tidigare tentor utan istället dela ut en övningstenta!»
- Tentamen var katastrof!! Tyckte inte alls att den stämde överens med det som gåtts igenom i kursen.»
- Bättre föreläsningar. Föreläsningarna hängde inte alls ihop med övningarna vilket gjorde att föreläsningarna kändes obetydliga och obegripliga.»
- se till att Knut inte är pappaledig igen :)»
- mer måste gås igenom och det många gånger mer grundligt på föreläsningarn. altså ett högre tempo på föreläsningarna »
- Den vanliga föreläsaren underlättar nog. »
- Ta bort den från Maskin, vi läser M, inte Z. Varför skall vi läsa denna? Ge oss en kurs i fågelskådning eller något annat vi har nytta av istället.»
- Bra att det fanns så många gamla tentor att plugga på. Det är trots allt när man gör saker själv som man lär sig mest och tentorna är det som är roligast att plugga. Årets tenta var dock väldigt dålig, motsvarade inte alls tidigare års tentor. »
- Eftersom föreläsaren ska bytas ut blir det nog bra.»


Extra föreläsningar

18. På vilket sätt hjälpte de extra föreläsningarna din inlärning?

88 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag blev inspirerad»35 39%
Jag fick en en överblick över kursen»60 68%
Jag förstod de övergripande delarna i kursen»55 62%
Jag fick svar på frågor jag hade»26 29%
Inte alls»2 2%
Jag närvarade inte»6 6%

- Syntes tydligt vad som är viktigt och dessutom förklarades en rad begrepp, skulle kommit tidigare bara.» (Jag blev inspirerad)
- Mycket bra att se att instutionen reagerar när vi klagar, fortsätt så!» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)
- Oerhört besviken vad det gäller denna kurs. Ingenting har varit bra, det har varit väldigt oinspirerade, tråkigt och frustrerande. Tycker på något sätt att ledningen borde ta på sig hur dåligt kursen startat och urartat. Jag skulle skämmas... » (Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Det va lite för svårt att kunna ta in en hel kurs på två föreläsningar, man kunde liksom inte få någon riktig fördjupning. Bengt var dock en väldigt bra föreläsare, så det va synd att inte han hade hela kursen. » (Inte alls)
- dock så förstod jag antagligen inte tillräckligt, men det var mer pga tidsbrist på föreläsningarna (men om de ordinära vore så som de extrainsatta så borde man enkelt kunnat få både en 4 och 5"a). » (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Bra initiativ att försöka rädda kursen, tveksamt om det hjälpte.» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Jag var med på de två med Bengt men inte den tredje. Jättebra att de blev av, önkar de hade kommit tidigare, det gick verkligen upp ett ljus på en massa områden» (Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Tänk om vi hade haft den föreläsaren under hela kursen. » (Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Jättebra med extraföreläsningar, bra att ni lyssnade på kritiken och gjorde något. Jättebra!!» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)
- Helt ovärderliga! Synd bara att det inte var likadant under åtta veckor istället för bara den sista veckan. » (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)
- Byggde mycket på förståelse = Bra. Kom på tok för sent i kursen och blev stressiga. Bra koppling till verkligheten vilket gav åtminstone ett uns av uppfattning om vad reglerteknik används till.» (Jag blev inspirerad, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)
- synd att vi inte hade fler av dom!» (Jag fick en en överblick över kursen)
- problemet med hela kursen var att man bara fick överblick efter överblick. jag vill förstå vad reglerteknik är tidigare i kursen och sen lära mig räka på det som är viktigt och då även viktiga detaljer.» (Jag fick en en överblick över kursen)
- Mycket intresserad lärare» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen)
- Extraföreläsaren var bra och entusiastisk. Det är inte den lättaste kursen, men han försökte på ett övergripande sätt förklara det nödvändigaste. » (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Mycket kompetenta föreläsare, bra tempo, god överblick.» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)
- extraföreläsningar ska ju egentligen inte behövas. » (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Gav mer än alla de andra föreläsningarna tillsammans» (Jag fick en en överblick över kursen)
- Bengan var skön!» (Jag fick en en överblick över kursen)
- Känns orättvist att få en föreläsare som inte är så insatt i kursen. Tenta skiljde sig för mycket från övriga. » (Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Framförallt fick jag en mer positiv syn på reglerteknik!» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)
- Bra, men för lite för sent.» (Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Bra, men det ska inte behövas. Vi har tillräckligt med föreläsningar i kursen ändå.» (Jag fick en en överblick över kursen)
- Jättebra att ni som är programansvariga satte in dem och faktiskt gjorde nåt för att försöka hjälpa oss! Tack:)» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)
- Suveräna föreläsningar. Det blev helt plötsligt intressant.» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)
- Bengt Lenartson var jättebra.» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)
- Hjälpte en del.» (Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Bra introduktion till reglerteknik med Bengt, borde legat nåt liknande i början av kursen för att ge förståelse vad reglerteknik går ut på.» (Jag fick en en överblick över kursen)
- Mycket bra, och nödvändigt initiativ» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- Det var väl egentligen ingenting nytt, men däremot var det en bra sammanfattning med bra fokus på viktiga delar av kursen. Mycket inlevelse och glatt humör gjorde föreläsningarna väldigt intressanta! Jag hängde med bättre här.» (Jag förstod de övergripande delarna i kursen)
- De var jättebra.» (Jag blev inspirerad, Jag fick en en överblick över kursen, Jag förstod de övergripande delarna i kursen, Jag fick svar på frågor jag hade)Kursutvärderingssystem från