ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Digital konstruktion, EDA234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-09 - 2009-01-27
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Arne Linde»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»6 35%
Cirka 30 timmar»5 29%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 3

- De sista veckorna var snarare 35h. » (Cirka 25 timmar)
- Mycket arbete i början av kursen, men mindre sista veckorn då Tentan fick prioriteras» (Cirka 30 timmar)
- Jag kunde inte lägga ned så mycket tid i början av kursen, men sista 3 veckorna var det ~30 timmar.» (Cirka 30 timmar)
- lite dåliga val ledde till att det gick åt väldigt mycket tid. det blev ~12h dagar de två sista veckorna» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»4 23%
100%»12 70%

Genomsnitt: 4.64

- Under förutsättning att det var 3st föreläsningar och 2st labbar. Jag deltog under introföreläsningen och på labbarna. Jag räknar alltså endast dessa tillfällen som undervisning.» (50%)
- missade bara en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 58%

Genomsnitt: 3.35

- I kurs-PM står endast syfte angivet. Mål står inte skrivna där.» (Jag har inte sett/läst målen)
- men det är iofs det kursen bygger på, att man ska kunna föstå saker utan att få extrema direktiv, såsom det är i näringslivet :)» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- bra mål, om än att det kan bli svårt att nå upp till dem i fall man inte får sitt projekt att fungera.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2

- Bra kurs, man får mycket praktisk erfarenhet men hade vart nice att lära sig lite konkreta saker också. Ett par föreläsningar till eller så.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- kanske kunde ha pytte lite mer vhdl utlärning.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 46%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Svårt att testa om man uppnått målen i en projektkurs..» (I viss utsträckning)
- Vårt projekt var ganska litet och därmed ganska enkelt att dela upp iom att vi bara var tre akriva medlemmar i gruppen. För ett sådant lite mindre projekt är det kanske inte alltid bra att vara så många i gruppen då det nog innebär att några kommer att göra majoriteten av arbetet. Hurvida detta syns eller ej är svårt för mig att bedömma, jag vet endast hur arbetsbördan fördelade sig inom min grupp.» (I viss utsträckning)
- muntliga delen gör väl inte detta och borde därför ha en mindre inverkan på betyg» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»11 68%
Ganska stor»2 12%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.12

- Föreläsningarn var bra men få, är nöjd med dem så som dt var. Men hade jag inte haft någon förkunskap hade det har varit VÄLDIGT svårt» (Ganska liten)
- Återigen anser jag bara labbar och föreläsningar vara undervisning. Även om de stod för en ganska liten del i det totala inlärandet tycker jag att tex labbarna var väldigt bra för att komma igång och de bör definitivt behållas.» (Ganska liten)
- de 3 förläsnignar smo var gav en liten bild av vad som skulle komma men kanske inte så tydligt.» (Ganska liten)
- Jag hade önskat lite mer undervisning.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kursmaterialet varit för din inlärning?

Med kursmaterial menar vi det material som finns på kursens www-sidor.

16 svarande

Ingen»0 0%
Mycket liten»3 18%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 3.31

- Viket kursmaterial?» (Mycket liten)
- Liksom tidigare spelar dessa en mindre roll i den totala inlärningen, vilket de också bör i en kurs av denna typen. Dock är det bra att ha allehanda stödmaterial.» (Ganska liten)
- Fler VHDL-exempel skulle vara bra.» (Ganska liten)
- Det var ofta enklare att hitta informationen genom google-sökning.» (Ganska liten)
- hit räknar jag då datablad osv.» (Mycket stor)
- Datablad för alla komponenter var mycket användbart.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 3.35

- Lite ovant med pingpong, men verkar helt ok» (Ganska bra)
- Ping-Pong verkar bra.» (Ganska bra)
- Vissa saker bör förändras. Bland annat att loggboken ska kunna ändras efter att man loggat ut.» (Ganska bra)
- Saknades ett par .pdf"er men annars bra.» (Ganska bra)
- Pingpong har fungerat mycket bra och är väldigt trevligt att arbeta med.» (Mycket bra)
- väldigt positvit överaskad över hur bra pingpong fungerade» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur fungerade våra projektrum.

Avseende utrustning miljö mm.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»10 58%
Vet ej, använde andra lokaler.»0

Genomsnitt: 3.52

- Trångt, 4 grupper i det lilla rummet. Sen skulle det vara bra om bestämda platser delades ut. Vi har fått byta arbetsstation väldit många gånger, och det är inte helt trivialt att flytta runt projekten.» (Ganska dåligt)
- diverse utrustning var söndrig. exempelvis hade vi ett nättagg som ändrade voltantalet efter den blivit uppvärmd.» (Ganska bra)
- Man hade all utrustning som behövdes. Dock var det lite ont om plats då alla grupper var närvarande vilket gjorde det väldigt svårt att arbeta de sista veckorna.» (Ganska bra)
- inget att klaga på» (Ganska bra)
- Det var trångt ibland» (Ganska bra)
- Allt funkade bra utom programmet Xilinx som strulade en del.» (Ganska bra)
- Det fanns ett fåtal tillfällen då vi och gruppen i samma rum som oss satt och skickade logikanalysatorn mellan oss. Fler av dessa enheter skulle sannolikt inte skada.» (Mycket bra)
- Lite krångel blev det kanske med att vi var tvungna att dela med 2 andra grupper då vi använde samma dator som vi också sparade alla filar på.» (Mycket bra)
- Det var bra för arbetsron att ha ett eget rum.» (Mycket bra)

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.58

- En eller ett par extra handledare hade varit mycket trevligt, speciellt om de kunde svara på majoriteten av de lite "enklare" frågorna.» (Ganska bra)
- Helt okej. Men om man väl kört fast och inte fick bygget att fungera då fanns det inget man kunde göra. Inte alltid Lars kunde sätta sig in i ens kod heller, vilket är förståeligt.» (Ganska bra)
- Bor Lars i sitt kontor?» (Mycket bra)
- Helt underbart att ständigt ha minst en av er närvarande så att man kan fråga. Utan den täta kontakten hade tidsramen varit helt orimligt.» (Mycket bra)
- Lars Kollberg gav mycket bra hjälp och stöd och var nästan alltid tillgänglig.» (Mycket bra)
- En Eloge till Lars Kollberg som har varit välldigt hjälpsam.» (Mycket bra)
- Det var Guld värt att antingen Arne eller Lars var tillgängliga varje dag under större delen av dagen. Aldrig haft en kurs med bättre möjlighet att ställa frågor och få hjälp» (Mycket bra)
- Fantastisk tillgänglighet!» (Mycket bra)
- Vår grupp sökte inte tillräckligt med hjälp. Vi ville klara uppgiften själva men det gick inte så bra.» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter i gruppen fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Vi har jobbat ihop förut.» (Ganska bra)
- det var en i vår grupp som knappt var med alls, de andra fungerade det bra med» (Ganska bra)
- Det kan kanske vara värt att bygga upp någon rutin om hur "dysfunktionella" grupper skall hanteras, vi hade problem med en medlem i vår grupp och visste aldrig riktigt hur vi skulle gå till väga med det.» (Ganska bra)
- Hede en annan mycket tidskrävande kurs so gjorde att jag fick göra en del av arbetet själv. Vi hade olika scheman alla tre vilket gjorde att det var lite krångligt att hitta bra mötestider.» (Ganska bra)
- dom flesta gjorde va dom skulle, andra inte.» (Ganska bra)
- en av gruppmedlemmarna hade kanske inte den mest drivande kraften och tog inte så mycket initiativ.» (Ganska bra)
- Vi delade upp arbetet, huvudsakligen i två delar, och fick, i takt med att tiden rann ut, sämre insyn i varandras uppgifter.» (Ganska bra)
- Vissa var mer seriösa, vissa mindre. Som det brukar vara.» (Ganska bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»10 58%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.7

- Hade varit roligare om detta var en 15p kurs och man kunde lägga all sin energi på sitt projekt.» (Hög)
- Man man inte nog påpeka vikten av att börja kursen i tid samt jobba ordentligt även under de första veckorna! Vidare är det extremt viktigt att alla i gruppen tar sitt ansvar och gör det man sagt att man skall göra.» (Hög)
- väldigt hög, men ger inte "för hög" då detta är beroende av vilket projekt man väljer och hur väl man löser uppgiften» (Hög)
- Min grupp arbetade 25-30 timmar i veckan och varje helg var vi inne och jobbade. Detta räckte dock inte för att klara projektet eftersom vi kommit in på sidospår.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 23%
Hög»8 47%
För hög»5 29%

Genomsnitt: 4.05

- reglerteknik, inte min starka sida, i samband med det här var inte helt optimalt.» (För hög)
- fick lägga ned den andra kursen för att hinna med denna.» (För hög)
- Jag läste även Elfält som krävde mycket tid.» (För hög)
- Läste för många kurser vid sidan om, men en av dem var en kurs jag gick om.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»2 11%
Gott»5 29%
Mycket gott»9 52%

Genomsnitt: 4.29

- Jag gav mer än jag fick åter.» (Dåligt)
- En kurs som ger mycket praktiskt erfarenhet om hårdavaruutveckling och att arbeta i projektform.» (Gott)
- Väldigt rolig kurs. att få ett resultat på sin kunskap och att få jobba så fritt är ovanligt och uppskattat.» (Mycket gott)
- Oerhört rolig kurs, speciellt skoj att få omsätta kunskaperna till något praktiskt.» (Mycket gott)
- Min första femma på Chalmers så...» (Mycket gott)
- en av de roligaste kruser jag har läst, om än den mest arbetskrävande och stressande.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»
- Introföreläsningar och labbar. Ping pong med projektdagbok.»
- Kursen, ta inte bort de få praktiska kurserna som finns!»
- Handledarkontakten, projektrummen»
- Lars Kollberg, upplägget med i princip bara "fri" tid där man får sitta och bygga»
- helheten va bra, finns inget direkt att klaga på. friheten i projektet va bra.»
- Kållbergs hjälp insatts»
- informationen om hur man skriver en teknisk rapport»
- Friheten. Det är bra att man får välja så fritt vad man vill bygga. Feedback via ping pong. Loggbok och projektarbete-strukturen i kursen.»
- Projektrummen och möjligheten att lätt få hjälp/ställa frågor. »
- Frigående projektformen.»
- grupprummen»
- Det mesta»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Alla grupper tilldelas en dator, inte ett rum.»
- Fler handledare, dessa behövs under hela kursen men måste kanske inte finnastillgängliga varje dag.»
- Fuckin" StateCad! Det största hindret för oss i kursen»
- Tydligare mål och information om hur rapporten ska vara uppbyggd samt hur redovisningen ska göras. Det var ganska svårt att göra det rätt. Informationen om hur rapporten skulle se ut och vara uppbyggd var i stort sett obefintlig. Checklistan gav inte speciellt mycket ledning där.»
- En föreläsning till om VHDL, fler VHDL-exempel»
- den individuella betygsättningen»
- en tydligare beskrivning på föreläsningarna om hur begränsade resurser man har i CPLD kretsarna»
- Lägg in lite mer personal vid själva bygget av prototypen.»
- Det ska vara tydligt att beroende på vilket program man går kan denna kursen vara mycket svår, och därför ska man välja ett enkelt projekt om man inte är bekant med denna sortens programmering. Föreläsningarna var inte alls givande, och det var lätt att man inte brydde sig så mycket om labbarna eftersom dem inte var obligatoriska. Men de kan säkert ha varit givande. Men läser man mycket vid sidan om så struntar man ofta i moment som inte är obligatoriska.»
- Lite tydligare vad som gäller för presentationen»
- Ett par extra föreläsningar kanske, och lite mer djupgående labbar.»
- Handledningsmöten och uppföljning av individuellt/grupp-arbete»
- Bättre beskrivning av inriktning på den muntliga redovisningen»

17. Tycker du att examinationsformen är lämplig för kursen? Ge gärna synpunkter nedan!

16 svarande

Ja»15 93%
Nej»1 6%

Genomsnitt: 1.06

- Vet ej.» (?)
- Går inte att ha en tenta i det här. Ev personlig intervjuer om hur saker och ting fungerar i modulen för att se vem/vilka det är som har koll.» (Ja)
- Tydligare med vad som förväntas av den muntliga redovisningen. Lätt att få sämre betyg på den genom att missa enkla saker som inte framgått att det eftersöks.» (Ja)
- rapport och loggbok e ju det bästa sätt att utvärdera vad som är gjort. det går ju dock att ljuga i loggboken, vilket inträffade i våran grupp.» (Ja)
- Kanske att man lägger en deadline för byggandet i mitten av vecka 7 istället för i slutet för att få mer tid till rapporten. » (Ja)
- Gav betyg på individer utan att direkt ha kollat upp processen och gruppens åsikt. Det räcker inte att man kanske glänser extra på muntliga redovisning som underlag för att höja någons betyg.» (Nej)

18. Hur kan betygssätningen bli mer rättvis?

- personlig intervjuer om hur saker och ting fungerar i modulen för att se vem/vilka det är som har koll.»
- om lärarna har mer insyn i arbetet och har koll på vilka elever som verkligen arbetar och vilka som inte är där. som det såg ut denna gången ansågs det att en som knappt varit med och arbetat med projektet alls ansågs värdig att få ett högre betyg än övriga gruppmedlemmar efter examinationen, vilket är helt absurt. det är svårt att veta vad lärarna sätter de individuella betygen efter då, loggböckerna känns ju inte tillräckliga.»
- svårt att få det rättvist, men betygskåta borde inte söka kursen. lärarna har tagit god del av vad som har gjorts och av vilka.»
- Gruppens betyg var bra satt. individuella betyget är självklart svårt att sätta men borde gå att kolla upp bättre om det nu ska finnas över huvud taget. Det går ju att fråga övriga medlemmar om uppfattningen om en annan person i gruppen. I våran grupp lyckades personen som tillfört minst att ha möjlighet att få högre betyg än någon annan i gruppen. Detta förändrar ju inte betyget för någon annan i gruppen, men det tål att tänkas på.»
- Tycker betygssättningen är bra som den är.»
- I vissa fall har de i gruppen som lagt mindre jobb fått lite för mycket hjälp på traven att komma upp till ett högre betyg. Så det krävs lite bättre uppföljning i det praktiska arbetet under veckorna, dvs hålla koll på hur mycket kraft studenten lägger på att lära sig/ aktivt deltar i det dagliga arbetet. I vissa fall räcker det inte med dagboken. Kanske lite mer möten ?»
- Den är säkert rättvis. Det är antagligen bra som det är. Sidan i arbetet som lämnas in ger en god uppfattning »
- Enligt den erfarenhet jag har av min egen och en annan grupp är betygssättningen rättvis»
- Den är tillräckligt rättvis som den är p.g.a. indiviuell loggbok.»
- Samtal med gruppmedlemmar, be om deras åsikter om arbetet och de andra.»
- Enskilt samtal med gruppmedlemmar utöver den muntliga presentationen hade möjligtvis gett en mer nyanserad bild av kunskaperna.»

19. Övriga kommentarer

- Bra kurs, bra lärare/handledare! Trevligt! »
- Kanske går att ordna så att de gamla rapporterna man får att jämföra sig med (mappen) faktiskt är rapporter som blivit godkända. De vi fick att titta på var ju helt förskräckligt dåliga!»
- Mycket trevlig kurs, Lars Kållbergs instatts som handledare var exemplarisk»
- Var ibland svårt att hitta bra material/komponenter ex. 7seg-displayer, lödtråd och liknande. Var svårt att veta vad vissa komponenter faktiskt *gjorde* innan man noggrant läst igenom databladen, en sammanfattning av komponenternas funktioner hade varit bra att ha ibland. Får gärna se till att folk vet om ELFA"s katalog som man kan beställa ur.»


Kursutvärderingssystem från