ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ingenjörsmetodik M, MMF172

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-09 - 2009-01-30
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Göran Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Utöver schemalagd tid såsom föreläsning eller övning

69 svarande

1-5»18 26%
5-10»26 37%
10-15»17 24%
15-20»6 8%
20-»2 2%

Genomsnitt: 2.24

- Lite tid till tentaövning, mycket tid till rapport.» (1-5)
- Mycket mer än så de sista veckorna av kursen» (5-10)
- Svårt att uppskatta. vissa veckor ingen, andra all ledig tid...» (5-10)
- svårt att säga då det var betydligt mer första läsperioden än andra. » (10-15)
- ganska ojämt fördelad studietid under läsperioderna» (10-15)
- Mycket tid på projektet i jämförelse med poängen» (10-15)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

Såsom föreläsning eller övning

69 svarande

0-20 %»3 4%
20-40 %»0 0%
40-60 %»3 4%
60-80 %»6 8%
80-100 %»57 82%

Genomsnitt: 4.65

- det var ju obligatoriskt!» (80-100 %)
- Krångliga scheman» (80-100 %)

3. Hur begripliga är kursens mål?

Skrivna eller uppfattade

66 svarande

Fullt förståliga»6 9%
Förståliga»30 45%
Delvis förståliga»24 36%
Låg koppling»6 9%
Saknar koppling»0 0%

Genomsnitt: 2.45

- Med undantag för kraven på projektrapporten, vilka var otydliga, var det mesta glasklart.» (Delvis förståliga)
- Det var en väldigt luddig kurs. Det kändes som man försökt trycka in så många små bitar under en och samma sak att man tappade orken. » (Delvis förståliga)
- Svårt att veta vad som skulle var med i rapporten och hur mycket» (Delvis förståliga)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Skrivna eller uppfattade

65 svarande

Ja»42 64%
Delvis»16 24%
Nej»7 10%

Genomsnitt: 1.46

- mycket poäng för lite arbete» (Delvis)
- Kursen borde omfatta lite fler poäng med hänsyn till projektets vikt. 3 P tentamen och 6 p projekt kanske» (Delvis)
- Tycker att det är för lite poäng med tanke på hur mycket jobb det är med allt. Projektarbetet, catia, ritningslära, tenta. det blir en hel del saker som kräver mycket tid så är sjukt att det bara är 7.5 poäng.» (Delvis)
- Det är får många små moment för att vara så få poäng!» (Nej)
- Mycket tid till lite poäng» (Nej)

5. Testar examinationen om du uppnått målen?

Skrivna eller uppfattade

67 svarande

Ja»28 41%
Delvis»33 49%
Nej»6 8%

Genomsnitt: 1.67

- Men kursen innehåller mycket mer än vad examinationen innehöll.» (Ja)
- Den testar väl bara att man läst på allt som stod på dina slides» (Delvis)
- Apropå att man i denna kurs stoppat in lite av varje är det svårt att urskilja vad man ska lägga krutet på....» (Delvis)
- Det är ju lite svårt att testa det efter halva tiden. Samt att det visade ju sig vara en så liten del av hela kursen som sedan behandlade allt från gruppdynamik till skiss teknik till CAD. Det blev som sagt lite för många små bitar. » (Delvis)
- testade ju lite teorin i produktutveckling och det var väl meningen..» (Delvis)
- tentan behandlade enabart ett fåtal föreläsningar.» (Nej)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Stor hjälp»14 20%
Rimligt stor hjälp»37 53%
Liten hjälp»18 26%

Genomsnitt: 2.05

- Vissa saker bra» (Rimligt stor hjälp)
- Föreläsningarna var bra» (Rimligt stor hjälp)

7. Tycker du att pappslöjden bidrog till ett bättre resultat i projektet?

69 svarande

Inte alls»12 17%
Till viss del»27 39%
Ja»22 31%
Mycket värdefullt»8 11%

Genomsnitt: 2.37

- Fick inte ut något vettigt av det» (Inte alls)
- bör inte vara obligatoriskt för grupperna» (Inte alls)
- Hade tyvärr ett projekt där papplabbet var lite svårt att använda fullt ut, men gick att använda lite i allafall» (Till viss del)
- Det är nog dock så att man inte kan lägga till så mycket mer utan att ta bort någon annan bit till den här kursen.» (Till viss del)
- Värdefullt att få realisera det arbete man håller på med för att öka intresset. Roligt med litet avbrott från all teori.» (Till viss del)
- Nja» (Till viss del)
- Just vår produkt var inte av den typen, jag tror absolut att papp-slöjden är något positivt» (Till viss del)
- Vi fick en bättre idé på en lösning efter det.» (Ja)
- Bra med en modell. Också en rolig grupp aktivitet i allt läsande.» (Ja)
- Mycket bra med prototypbygge i tidigt stadium. Mycket uppskattat i hela vår grupp.» (Mycket värdefullt)

8. Till hur stor del har du deltagit i den ickeobligatoriska undervisningen efter tentamen?

68 svarande

0-20 %»2 2%
20-40 %»8 11%
40-60 %»8 11%
60-80 %»19 27%
80-100 %»31 45%

Genomsnitt: 4.01

- ingen aning» (?)
- Det var bra föreläsningar men som sagt det kan blir lite väl mycket olika bitar i en och samma kurs. Allt ifrån presentationstekniken till obl. dugga i rit teknik. det är en för bred kurs. » (80-100 %)

9. Om du inte deltagit i den ickeobligatoriska efter tentamen, varför?

- Jag hade en del förkunskaper i CAD så jag gick inte på¨,alla tillfällen.»
- Ont om tid. Prioriteringar.»
- Vissa moment har man tidigare på gymnasiet gått igenom.»
- för att det mest har varit prat om självklara saker och att det har varit onödigt för den lilla kunskapen som behövdes»
- Missat enstaka tillfälle»
- För att man insett att man har något annat att göra med högre relevans. Varför i hela friden skall man behöva lägga exempelvis en föreläsning om rättstavning typ under samma tid som övning i matte? Detta tycker jag helt saknar logik!»
- Mycket av arbetet som återstod var att göra färdigt projektet och arbeta fram rapporten, vilket lika väl kunde göras på egen hand.»
- Prioriteringar»
- Brist på tid pga extrajobb»

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

Stor hjälp»12 17%
Rimligt stor hjälp»29 43%
Liten hjälp»26 38%

Genomsnitt: 2.2

- Vi har inte fått nån kurslitteratur?!» (?)
- vet ej» (?)
- Har inte använt boken något men föreläsningsanteckningarna var riktigt givande. Gillade inte att man var tvungen att skaffa sig en bok för att klara av ritduggan. Det var enbart en dugga på hur bra man var på att slå i boken! inte om hur mycket man kunde. » (Stor hjälp)
- Det kostade 125kr att klara rit-duggan. » (Stor hjälp)
- Kunde fått bätter stöd av våran handledare (Bo peterson)» (Rimligt stor hjälp)
- Vilken kurslitteratur? Ritboken var i för sig till stor hjälp eftersom man kunde lösa duggan bara genom att läsa i den.» (Liten hjälp)
- Vi använde oss ej av någon litteratur.» (Liten hjälp)
- Bortsett från kompendium i ritteknik , ingen alls.» (Liten hjälp)
- Vilken kurslitteratur? Föreläsningsanteckningarna och utdelat material var det enda vi använde i gruppen.» (Liten hjälp)
- obefintlig» (Liten hjälp)
- Svårt att förstå material» (Liten hjälp)

11. Hur väl fungerade kursadministrationen, webbsida, utdelat material m.m.?

69 svarande

Bra»31 44%
Rimligt bra»24 34%
Mindre bra»14 20%

Genomsnitt: 1.75

- Pingpong är en mycket smidig plattform och det har varit lätt att dela med sig av gruppens material.» (Bra)
- Pingpong är bra i sig , dock jobbigt att alla kurser har olika system i och med att matte inte använder vanliga studieportalen heller.» (Bra)
- Tycker att PingPong är en mycket bättre sida än studieportalen! » (Bra)
- Pingpong är bra.» (Bra)
- Bra att gruppen har ett eget ställe att ladda upp sina saker» (Bra)
- Pingpong är rätt rörigt..» (Rimligt bra)
- Känns inte som pingpong är fullt utvecklat ännu?» (Rimligt bra)
- Krångliga scheman svårt att veta när man skulle ha lektion och vart» (Rimligt bra)
- Krångligt att hitta information på kurssidan. Ni sa att allt stod på Pingpong, visst, men man var tvungen att öppna 17 mappar och lus läsa varje dokument för att nå fram till svaret. Bra? » (Rimligt bra)
- Otroligt rörigt. Men det tror jag ni vet..» (Mindre bra)
- Faktiskt "ganska bra", det går att jobba med detta åt bättre håll.» (Mindre bra)
- att ha 2 olika portaler känndes inte så smidigt.» (Mindre bra)
- Rörigt att Ping-pong används istället för studieportalen. Otydliga schema för de olika momenten i kursen.» (Mindre bra)
- Hela chalmers sidan är kass..» (Mindre bra)
- schemat var för rörigt. svårt att hålla sig uppdaterad på utdelning av material. olika besked från olika håll.» (Mindre bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Bra»23 33%
Rimligt bra»28 40%
Mindre bra»18 26%

Genomsnitt: 1.92

- Enkelt att komma i kontakt med handledare!» (Bra)
- blev kinkiga när man inte frågade men när man frågade blev ni sura i slället» (Rimligt bra)
- Inte alltid man fick svar på sina frågor.» (Rimligt bra)
- Kändes inte som att alla handledare hade så bra koll. Det var även många dubbelmeningar mellan handledare och tex språkvetarna när det gällde rapport skrivning vilket ställde till stora problem! När man har en sådan här bred krus krävs mycket samarbete och att alla ger samma information annars blir den som nu för rörig! » (Rimligt bra)
- Faktiskt "ganska bra", det går att jobba med detta åt bättre håll.» (Mindre bra)
- Hade en förvirrad norrman vid namn Marcel som handledare som svarade på allt utom det man frågade efter. Detta gjorde honom inte direkt omtyckt, då han även blev irriterad när man frågade igen för att få svar på det han inte förstod av den ursprungliga frågan. Inte heller så lyckat att en tysk norrman rättar våra svenska texter som han knappt förstår, och sedan lämnar svårtolkade kommentarer på ren norska till oss. » (Mindre bra)
- Bemötandet man fick hos vissa kursledare var minst sagt under all kritik. Se övr. komm. Vi fick också mycket kritik men den var inte alltid konstruktiv.» (Mindre bra)
- projekthandledningen för vår grupp var bra, dock fanns det mindre tid för frågor innan tentamen.» (Mindre bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Bra»43 62%
Rimligt bra»20 28%
Mindre bra»5 7%
Dåligt»1 1%

Genomsnitt: 1.47

- Strålande hamnade i en påerfekt grupp.» (Bra)
- Hade varit skönt om projektgruppen hade satts samman av oss själva...» (Rimligt bra)
- När man tussar ihop grupper på detta sätt uppstår gärna motsättningar. Detta behöver dock inte tolkas som negativt!!! Jag tycket kanske att det har varit en av de stora behållningarna med denna kurs, dvs att lära sig att samarbeta med helt okända människor mot ett mål oavsett meningsskiljaktigheter.» (Rimligt bra)
- Svårt att bli indelade i grupper på det där sättet. Kände mig även lite utpekad som tjej när vi blev särbehandlade vid indelningen med motiveringen att vi inte skulle ta för oss om vi inte hade någon annan tjej med i gruppen det tycker jag är skit snack! Vi har inte valt Maskin på Chalmers och tror att vi inte kommer slå oss in i en mans dominerad värld, vi låter även om det bara är pojkar runt oss. Tror inte att någon skulle bli glömd och efter om dom jobbade med bara killar, då har man nog sökt fel linje! » (Rimligt bra)
- Blandad motivation i gruppen... minus» (Rimligt bra)
- Grupp-arbete kommer alltid vara ojämn arbetsuppdelning» (Rimligt bra)
- ojämn motivationsnivå i projektgruppen» (Mindre bra)
- Sammarbetet fungerade inte alls för det mesta. Då mina gruppmedlemmar inte höll tiden eller tog på sig arbetsuppgifter. Man fick i stort sett göra allt själv.» (Dåligt)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

Hög»25 36%
Rimligt hög»24 34%
Lagom»12 17%
Låg»3 4%
Varierande»5 7%

Genomsnitt: 2.11

- Faktiskt "mycket hög". ALLDELES för många timmar.» (Hög)
- en kurs som den här borde kunna pricka in att ha allt att göra när de andra kurserna har lite att göra, nu blev det ju att vi inte kunde göra så mycket i början av läsperioderna men sen i slutet vid tentorna skulle massa olika saker in som ej gått att göra innan» (Hög)
- kursen i sig var lagom, men i kombination med andra kurser blev det stressigt vid vissa tillfällen» (Hög)
- Projektarbetet tog mycket tid, väldigt mycket. Resten av kursen var som en promenad i solsken.» (Hög)
- kändes som mycket jobb för relativt lite poäng..» (Hög)
- P.g.a kursens upplägg fick man reda på saker i otid, dvs info på fel tidpunkt i kursen. Därav mycket arbete på slutet.» (Hög)
- Projektet tog enormt mycket tid pga dålig handledare som inte kunde ge ett bra svar på frågorna som ställdes » (Hög)
- otydligt schema gjorde att projektplaneringen oklar.» (Hög)
- Okej att vi lär oss CAD, men varför har man inte detta i en egen kurs??? Känns fånigt att man bara överraskar med detta som ett delmoment som skall "godkännas" och bla bla.. För oss som redan kan CAD, varför fick inte vi åtgång till alla filer på en gång? Dessa kom ju knappt upp på nätet tills lektionen då den skulle gås igenom! SPILL AV TID skulle jag vilja säga.» (Rimligt hög)
- Har alltid legat gnagande... ine så bra, » (Rimligt hög)
- Det var mycket småsaker som behövdes göra som i sig inte är så svåra men tidskrävande» (Rimligt hög)
- väldigt mycket vissa veckor, andra i princip inget alls. Beror dock inte helt på kursen utan även på min projektgrupp» (Varierande)
- För många olika moment i samma kurs. Blev väldigt mkt arbete i slutet. Hade varit bättre med en separat cad-kurs i början.» (Varierande)
- Första delen av kursen hade en ganska låg arbetsbelastning, andra lp var dock en väldigt hög arbetsbelastning och det var svårt att förstå att alla de övningar och schemalagda timmar och den tid det tog att göra allting bara omfattade 1,5 poäng...» (Varierande)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

Hög»36 52%
Rimligt hög»22 31%
Lagom»11 15%
Låg»0 0%

Genomsnitt: 1.63

- På slutet var den väldigt hög, innan dess var den rimligt hög.» (Hög)
- Mer under lp2 än under lp1.» (Hög)
- Men det ska den vara. IM var inte så svårt ämne men det tog riktigt mycket tid. » (Hög)
- Projektarbetet tog mycket tid, vilket även matten och termodynamiken gör, vilket läses samtidigt. Lite påfrestande att alltid behöva sätta projektarbetet i första hand, jag hade prioreterat andra ämnen om jag bestämt själv. Men eftersom resten av gruppmedlemmarna är beronde av alla deltar så är det inte direkt ett val man gör själv.» (Hög)

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

69 svarande

Mycket bra»6 8%
Bra»28 40%
Relevant»23 33%
Dåligt»12 17%

Genomsnitt: 2.59

- Många olika nya saker man fick lära sig.» (Mycket bra)
- Bra att få lära sig lite av varje.» (Bra)
- kul med lite praktiskt arbete i allt detta boknötande...» (Bra)
- Det var många moment i kursen vilket på sitt sätt kan vara bra men det blev stundtals lite rörigt. Vore bra att kunna få fokusera lite mer på vissa moment istället för att stressa igenom. » (Bra)
- Catia-delen var det bästa» (Bra)
- Hyffsat bra innehåll, dålig planering.» (Relevant)
- Men nästan dåligt, väldigt rörig kurs! Fick lära oss ingenting om mycket kändes det som. Hade varit bättre om vi fick gå in lite djupare på sakerna och haft 2 kurser istället» (Relevant)
- Kursen kunde ibland upplevas som väldigt oorganiserad och stökig.» (Relevant)
- Rörig kurs! » (Relevant)
- Oseriös. Kändes som om vi gjorde det för att skrapa ihop poäng den läsperioden. » (Relevant)
- Det började bra, men projektarbetet får kursen att kännas som ett skämt stundtals. Learn-by-doing är nog inte särskilt effektivt om eleverna inte kan se att de drar någon egentlig nytta av de metoder de ska använda för att få fram en produkt utan att de bara blir saker som man måste göra för att det krävs. Då tappar man dessutom lusten att verkligen lägga ner mer av sin egen tid på att göra arbetet bra, när ni tvingar oss att slösa bort den på andra onödigheter.» (Dåligt)
- Dålig planering, inte så bra information om vad man skall göra och när. Ingen direkt hjälp från handledare inför och under projekt» (Dåligt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- rittekniken»
- Allt det praktiska arbetet. Personliga handledare.»
- Inte så vansinnigt stor kurs! Inte för att sakerna var svåra utan för att det var så mycket hela tiden, för många moment!»
- Papplabb,»
- Jag tycker alla de moment som vi gått igenom har varit mer eller mindre viktiga och börs tas upp i någon utsträckning.»
- Gästföreläsningarna»
- så pass mkt cad»
- Föreläsningarna. »
- Gästföreläsningarna från ingenjörerna.»
- Det som är relevant!?»
- Projektarbetet var mycket bra, lärde mig inte så mycket om matriserna och tjaffset men mycket bra sammarbetesövning»
- prototypbyggandet.»
- De icke obligatoriska föreläsningar. Även om uppslutningen tyvär kanske var sämre på dessa så var de väldigt intressanta.»
- projektet»
- Inget!»
- CAD»
- de fina föreläsningarna med alla exempel och bilder»
- Pappmodell labben»
- Mycket bra föreläsningar»
- Arbetssättet med handledare med mera...»
- pappslöjden var bra som sagt.»
- Projektarbetet»
- Den teoretiska delen med föreläsningar var bra. Mycket intressanta föreläsningar av Göran och roligt med gästföreläsare»
- Pappslöjden och redovisningarna.»
- De obligatoriska föreläsningarna.»
- projektformen. »

18. Vad bör främst förändras?

- Jag tycker det är lite väl mkt "småpill". En dugga där, en inlämning hit, en inlämning dit. Färre "småinlämningar".»
- Försöka fokusera mer på färre saker. Detta skulle medföra mer relevans i kursen.»
- Byt till en lite mer tillmötesgående och ödmjuk föreläsare. Skaffa vettig kursportal.»
- Bättre struktur! Var alldeles för många schemakrockar och olägenheter.»
- att man testar kunskaper och ser lite mer hur man ska kunna få rättvis bedömning på ett grupparbete så inte många bara glider med»
- Främst försöka att få mer organiserade assistenter. »
- Kursassistenten, fruktansvärt otrevlig och osympatisk. även om min grupp inte hade några problem med CAD vilket var det han hade ansvar för så framgick det att han ville sätta dit folk och i det hela var allmänt otrevlig.»
- Ta bort dessa gästföreläsare och korta av kursen istället!! Gör caden fristående.»
- Rittekninken lärde vi oss att slå i en bok... Varför? »
- instruktionerna till projektrapporten.»
- Kursschemat kan förbättras»
- Ta bort pappmodellsbygget»
- Allt! Att ha en tenta kändes helt meningslöst och projektarbetet var det mest oorganiserade jag någonsin stött på. »
- För många olika delmoment»
- Projektarbetet bör göras om, se fråga 16. Sedan kan ni ta bort de obligatoriska föreläsningar antingen helt och hållet eller lägg till dem på tentan, annars kan ni säga till schemaläggaren att kalla det obligatorisk sovstund istället, det var vad det var. Ta ut några slumpvist valda elever och fråga vad de kan om de föreläsningarna så kommer nog resultatet tala för sig självt. Sist men inte minst är power-point vetenskapligt bevisatt ett värdelöst sätt att lära ut saker på, det är bara bra för den som har presentationen. Lärare som använder de borde inte vara lärare och det är rätt ironiskt att ni tvingar oss att använda det när vi ska presentera vårt arbete. Det är rent av bedrövligt!»
- Cad-delen: dom kunde från början gett ut projektuppgiften som man var tvungen att hinna med. Vilket skulle gjort att det inte blev så stressigt på slutet.»
- Man kanske ska försöka att plocka bort någon del. Det är lite för många olika moment inblandade. Ritduggan var bland annat något som man helt skulle kunna skrota och lägga ner lite mer krut på CAD istället se till att alla lärde sig lite av det! Haft en dugga i CAD istället för rit kanske, den handlade ju som sagt bara om att slå i registret i boken. Jag som läst tekniskt innan hade en bra koll på både CAD och rit innan men de som inte gjort det tror jag inte lärde sig något av rit tekniken ändå. »
- Kommunikationsvägarna mellan de inblandade i kursen måste förbättras. Som det varit nu har ingen haft en övergripande koll på vad som sker i kursen. Vid frågor har man hänvisats till pingpong som sällan varit till någon hjälp.»
- Det behövs mycket mer utförlig beskrivning av uppgifterna som skall göras. Ibland har det varit olika direktiv beroende på vem man frågat.»
- Obligatoriska föreläsningar, personligen tyckte jag att dem var värdelösa»
- Scheman Projektarbetets omfattning. Friare schema för projektarbetet, är lite för många fasta hållpunkter schemat för arbetet.»
- Om det är möjligt... fler cad-projekt (vilket skulle kunna resultera i fler poäng)»
- Fokusera på några delar. Tryck inte in allt som blev över i en enda kurs. Tusen delmoment som måste klaras av för att över huvudtaget bli godkänd, stackars administratörer, det kan ju omöjligt bli rätt. Dubbla budskap angående rapportskrivning, men vad för slags rapport det egenligten skulle vara.. prata med språkgranskarna. Uppdatera kurs och projekt PM, de är inte helt up date. Fär många kockar....»
- planeringen av catia-delen. schemat över huvud tageet.»
- Planering, schema, kursens upplägg, dvs föreläsningar om projektrapporter tidigare i kursen. Handledare som har kunskaper om ämnet och framför allt inom projektrapport skrivning och att ge konstruktiv kritik.»
- se kommentar fråga 14»
- Bättre gruppindelning. Inte "som ni sitter", utan genom lottning.»
- Ni behöver understryka om det är processen eller själva slutprodukten som är viktig i kursen. vi hade långa diskussioner inom gruppen vad som var det viktiga. Svårt att veta inför presentation och rapport annars.»
- mindre belastning alt mer poäng.»
- Mer tid att verkligen lära sig cad.»
- Schemat.. Måste finnas något annat system än ett stort häfte där allt ligger huller om buller.»
- SCHEMAT! gör ett begripligt schema! »
- Schema »
- Strukturen på kursen. Sätt upp TYDLIGA mål och datum så studenterna har något att jobba emot och inte bara "det här skall göras". Bättre information. »
- Cad projektet var förmodligen den sämsta organiseringen jag varit med om. Ingen förklararing om vad det gick ut på så hela klassen satt o ritade 2D figurer. Sen när tiden nästan var slut, då skulle vi bygga en motor med tillhörande ritning. Jag kan andra CAD, gjorde det på en lunch. Men hade det framgått så skulle jag gjort det första dagen. Projekt PM? står inget om någon motor på första sidan. Snabb översikt är det som klingat i hela kursen. »
- kursen hade kunnat slutföras på kortare tid, nu blev det stora glapp mellan momenten. ett tydligare schema som gärna är intensivare gör det lättare att komma frammåt.»

19. Övriga kommentarer?

- För många moment för en och samma kurs. Blir väldigt rörigt då.»
- SJUKT drygt av vår föreläsare att stanna hela föreläsningen om någon kom sent till föreläsningarna. Han är faktiskt inte där för sitt eget nöjjes skull utan är där för att lära oss saker. Vad stör då mest, att han stannar upp och stirrar surt på den som är sen eller att fortsätta föreläsningen som om inget hade hänt om någon är sen?»
- Var lite knappt om tid i prototyplabbet.»
- CADen hade fått högt betyg om inte åskmolnet Marcel hade varit lärare, »
- Kursen var överlag aningen ostruturerad»
- Handledaren var mindre bra, oengagerad.»
- Gör kursen så att den blir mer entydig så blir det bättre. Vet att man ska ha så många vägar öppna som möjligt för att lösa problem, det har vi lärt oss. Men det kan ju vara bra att alla man pratar med vill att vi skall jobba åt samma håll! »
- Kul med catia. Dock lite väl stort projekt i catia.»
- Mycket bra föreläsningar»
- Jättebra kurs... brode finnas fler såna på Chalmers.»
- För många små moment. Väldigt rörigt»
- Det borde funnits handledare som har kunskaper om ämnet och projektrapport skrivning m.m för alla grupper. Mer CAD innan projektbygge för att hinna göra riktiga ritningar.»
- Kommentarer som "de som inte visste om det här ska jag skratta rakt i ansiktet" är INTE en kommentar som man ska höra från en kursassistent (Marcel)! Lite bättre fart på betygssättandet skulle inte skada. »
- Mycket av det vår handledare (Bo Peterson) sa motsade det vi fått lära oss på föreläsningar. Det var svårt att få TYDLIGA svar på frågor (man fick ofta svar på frågor man INTE ställt, men inte det man ville veta). Arbetsbördan blev betydligt större då man ofta fick göra om saker för att man helt missförstått vad det var man skulle göra, trots att man hade frågat innan. »
- Min grupp missade handledningstiden av rapporten. Vi hade inte ens fått veta att vi skulle ha en sådan. När vi frågade de andra grupperna sa de att de hade råkat se en lapp hänga någonstans varvid de hade bokat. Dåligt!»


Kursutvärderingssystem från