ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Course Evaluation Vehicle Dynamics, MMF062

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-08 - 2009-02-05
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Mathias Lidberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

29 svarande

<15 hours/week»1 3%
Around 20 hours/week»9 31%
Around 30 hours/week»18 62%
Around 40 hours/week»0 0%
>50 hours/week»1 3%

Genomsnitt: 2.68

- Mostly on assignments» (Around 30 hours/week)

2. Attendance on lectures

How many per cent of the lectures did you attend?

29 svarande

<25%»2 6%
25-50%»2 6%
50-75%»5 17%
>75%»20 68%

Genomsnitt: 3.48

- Olyckligt att det byttes föreläsare efter 2 veckor. Synts tydligt att han inte genomfört kursen tidigare och att det var dåligt förberätt! ibland så visste han inte hur Powerpoint fungerade! Man fattar med en gång att han är riktigt duktig - men tyvärr så hoppar han över en massa information hela tiden så det är svårt att följa med! Ni måste förbättra föreläsningarna så att det blir mer information och att allting skrivs ner på tavlan och inte bara nämns kort i sammandraget!» (>75%)
- Fully attended» (>75%)

3. Attendance on assignments sessions

How many per cent of the assignments sessions did you attend?

29 svarande

<25%»3 10%
25-50%»1 3%
50-75%»10 34%
>75%»15 51%

Genomsnitt: 3.27

- The lectures that were skipped were due to pre-finnished assignments» (>75%)
- Samma problem som i föreläsningarna. man såg ingen skillnad mellan dessa två. Försök att dela upp klassen i mindre gruppe och fler övningsledare. Då kommer det att frågas mer och bli bättre utlärningsförmåga!» (>75%)
- Fully attended» (>75%)


Teaching and course administration

4. What is your opinion of the course text book (lecture notes)?

29 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»6 20%
Rather good»20 68%
Very good»3 10%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.89

- Bra sammanfattningar. dock så hoppar man mycket mellan olika ekvationer utan att förklara vad som händer. man kan utan tvekan lägga in fler ekvationer så att man förstår varje steg mellan ekvationerna!!! Sedan måste den korrekturläsas. många ekvationer är felskrivna! blir lätt förvirrand då!» (Rather bad)
- Many error"s in the book. Should also be more examples.» (Rather bad)
- Lectures material did not fit the lecture notes» (Rather bad)
- It need to be revised a lot. Missing explanations and lots of misspellings» (Rather good)
- Perhaps a book would be better but on the other hand the lecture notes were easy to follow.» (Rather good)
- John covered parts that weren"t in the lecture notes. The complementary notes he uploaded were too brief and not really useful. More explaining notes would be preferable.» (Rather good)
- Not very good, but not bad either. There are a lot of formulation errors in the lecture notes. Recommended book (Wong) was better. However, lecture notes were giving enough information to take into account.» (Rather good)

5. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

29 svarande

Very badly»1 3%
Rather badly»4 13%
Rather well»20 68%
Very well»4 13%

Genomsnitt: 2.93

- Asked for slides from John a number of times but they did never appear on the web page.» (Rather badly)
- Better then most courses at Chalmers» (Very well)

6. What is your opinion of the material selected for the lectures?

Matrisfråga

- They were all very interesting»
- The vertical dynamics part were covered a little bit too quick. Some of the derivations John did on the black board were very hard to follow which he had a hard time to understand.»
- Topics were covered perfectly. However, although it is mentioned not to cover the effects of suspension on vehicle dynamics for this course, it should be added to the schedule since suspension is almost the only area that the engineers can play around to improve lateral and vertical dynamics!!!»
- Manifold mistakes can be found in the lecture notes particularly in the vertical dynamics part.»

Introduction/Tire Mechanics
29 svarande

Very bad»1 3%
Rather bad»0 0%
Rather good»15 55%
Very good»11 40%
No opinion»2

Genomsnitt: 3.33

Longitudinal Dynamics (acceleration/braking)
29 svarande

Very bad»1 3%
Rather bad»3 11%
Rather good»17 62%
Very good»6 22%
No opinion»2

Genomsnitt: 3.03

Lateral Dynamics (cornering)
29 svarande

Very bad»1 3%
Rather bad»5 18%
Rather good»14 51%
Very good»7 25%
No opinion»2

Genomsnitt: 3

Vertical Dynamics (ride/comfort)
29 svarande

Very bad»4 14%
Rather bad»7 25%
Rather good»12 44%
Very good»4 14%
No opinion»2

Genomsnitt: 2.59

7. What is your opinion of the teaching in lectures?

29 svarande

Very bad»3 11%
Rather bad»6 23%
Rather good»14 53%
Very good»3 11%
No opinion»3

Genomsnitt: 2.65

- Dålig pedagogik, dålig på att förklara och strukturera upp lektionerna» (Very bad)
- John know the subject but do not know how to teach. He is unstructured, have hard to understand our problems. Talk into the blackboard and have hard to plan the time...he ended the lectures late (10-15 min) many times.» (Very bad)
- No understanding of that you don"t understand. Bad in answering questions. Used his own notations instead of the ones in the book» (Rather bad)
- The part Rob Thomson covered were really good. Even though he kept a pretty high pace, it was still possible to follow him. Before I start to write down the negative things about John I first need say that it is very clear that John is competent. There is no doubt about that. But when it comes to conveying knowledge the problem starts. Here are some things which I think John has to improve: * John needs to be better at motivating why certain formulas/ideas are used, otherwise they are useless. * Give the student time to write. It seemed like he assumed that the students can both write and follow a difficult derivation at the same time. * He can"t assume that the students understand everything which is said immediately. It seemed like he was surprised when we said that we didn"t understand. * He also needs to assume that we are on a "lower level" than we really are. This would probably make his lectures easier to follow.» (Rather bad)
- The lecturer is a very clever person but the way in which he presented the material was unacceptable for at least one third of the group.» (Rather bad)
- I think Rob was a better teacher than John.» (Rather good)
- It could naturally vary but overall the lectures were good» (Rather good)
- Would say okey.» (No opinion)

8. What is your opinion of the material selected for the assignments sessions?

29 svarande

Very bad»1 3%
Rather bad»3 10%
Rather good»20 68%
Very good»5 17%
No opinion»0

Genomsnitt: 3

- För mycket oklarheter i upggiftspapperna där mycket tillägg kom sent och som gjorde att vi satt många timmar i onödan. Bättre handledning från början och bättre kommunikation mellan handledare krävs i framtiden» (Rather bad)
- Too much correction of MatLab code, not that much of discussion of the actual problem. The code provided had many errors.» (Rather bad)
- 3 assignments should be better.» (Rather good)
- The assignments cover the vehicle dynamics topic pretty well. Unfortunately, it seems like they are not very well planned. Especially what needs to be in the report! The teaching assistants all said different things about what had to be in the reports and if you only answered the questions in the assignment papers you didn"t get full credit (!!). So the conclusion is that the teaching assistants has to work through the assignments better, make clearer assignment descriptions, make sure the provided matlab code works and more in sync when it comes to what should be included and not.» (Rather good)
- There were some errors in the assignments.» (Rather good)
- I liked all assignment exept Lateral Dynamics one, that was not completely clear for me.» (Rather good)
- Everything included, and perhaps not to advanced assignments.» (Very good)

9. What is your opinion of the work load of the assignments?

29 svarande

Very bad»1 3%
Rather bad»6 20%
Rather good»19 65%
Very good»3 10%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.82

- Many hours spent on the MatLab code, which even the tutors had a hard time to understand.» (Very bad)
- Way too much!» (Rather bad)
- THey need to be more defined to reduce the amount of misinterpretations» (Rather bad)
- Övnignsledare som inte kan svara på frågorna är under all kritik. det gör det inte lättare direkt. Det enda svaret jag fick var "Think about it". Och jag ställer inte dumma frågor! skämms!!! För att dom skall bli bättre måste dom sätta sig in i problemet. Det enda dom kunde var hur matlabkoden såg ut och det var det som dom gick på. Förståelsefrågor som jag frågade om hade dom ingen kolla på. Ge dom läxa att förstå problemet innan de skickas ut på fältet!» (Rather bad)
- I think lowering the number of assignment to 3 would be great. An assignment provides a good understanding for a specific part but the associated report is quiet long to write down.» (Rather bad)
- It was hard to knew how much you had to do to get the highest mark.» (Rather good)
- Work load was extremely high!!! The topics were OK, the simulations and drawing conclusions improved me. However, my reports were quite long and it was taking at least 2 days to write a report in order to give the results and comments properly!!!» (Rather good)

10. What is your opinion of teaching in assignments sessions?

29 svarande

Very bad»2 8%
Rather bad»9 37%
Rather good»11 45%
Very good»2 8%
No opinion»5

Genomsnitt: 2.54

- se ovan» (Very bad)
- The tutors were very poor, did not understand the code and could not really explain what it did. You could get different answar depending on which tutor you talked to.» (Very bad)
- Some were really arrogant. Different answer dependant on who you asked» (Rather bad)
- BDålig kommunikation mellan handledare» (Rather bad)
- Some data are not really explicit and there were some mistakes in the matlab code.» (Rather bad)
- They could not answer all our/my question.» (Rather bad)
- Different instructors should agree between each other and this was not always the case.» (Rather bad)
- Obviously not needed but still a good way of getting help and further understanding.» (Rather good)
- fine» (No opinion)

11. What is your opinion about using Matlab as tool in this course?

- Very good, my tool of choice»
- I liked it, eventhough I had no experience with it before.»
- Good»
- Har ju faktiskt knappt skrivit någon kod själv utan allt fanns från början, gav egentligen inte mycket med tanke på att vi bara fick analysera grafer i princip.»
- Good»
- It"s a good one for simulation dynamic in this course»
- Brilliant even thou me myself isn"t very educated in Matlab, but you"ll learn.»
- Perfect!»
- Matlab serves as a good tool for understanding the basics. It would though, be interesting to at least have one assignment that would be based on a software used in the industry.»
- good»
- Using matlab is very interesting, and important in this kind of master»
- Really good. Matlab is a great tool.»
- Matlab is a great tool. No problem here. There were not so much to do in Matlab because almost everything was prewritten.»
- good»
- MATLAB is a powerful tool to analyze a problem mathematically. It is widely used in the industry, therefore it is a good choice to make us play with MATLAB in order to become familiar with it (Although I was already familiar with it).»
- worked out well»
- Using Matlab is fundamental in the automotive industry so it is a good thing to use this software in that course.»
- fine»
- MatLab is very good to used, if used in the correct way.»
- perfect»


Study climate

12. How is the general study climate at Chalmers?

29 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather good»18 64%
Very good»10 35%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.35

13. How were the opportunities for asking questions and getting help?

29 svarande

Very poor»1 3%
Rather poor»1 3%
Rather good»13 44%
Very good»11 37%
I did not seek help»3 10%

Genomsnitt: 3.48

- Övningsledarna var ej bra. se ovan för motivering.» (Very poor)
- There was a language problem I think, and sometimes the teachers at the assignments didn"t seem to understand the matlab programs or the task at hand. I think they could have been more involved in the assignments.» (Rather good)
- There were lot of assistance from all course personal so very good.» (Very good)
- It was always possible to ask question and the teachers took their time, but they could not always answer.» (Very good)
- Instructors were all helping the students when there were some problems abut the topics.» (Very good)
- The idea of planning question sessions before the examination is excellent. » (Very good)

14. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

29 svarande

Very poorly»1 3%
Rather poorly»0 0%
Rather well»4 13%
Very well»22 75%
I did not seek cooperation»2 6%

Genomsnitt: 3.82

- It"s much better to work with exhange students then only swedish... unfortunately. » (Very well)
- There were no formal cooperations since the assignments were submitted individually. » (I did not seek cooperation)

15. How was the course workload?

29 svarande

1 (Too low)»0 0%
0 0%
10 34%
15 51%
5 (Too high)»4 13%

Genomsnitt: 3.79

- As it should be even thou you have to study hard» (4)
- I perceived the course as quite hard to understand sometimes, which i mostly depends on the lacking course material. The lecture notes are quite dense in their nature, and does not teach the fundamentals of vehicle dynamics very well. It would help with some "real" course litterature, to develop a better and more deep understanding of vehicle dynamics.» (4)
- Too many assignments. Nevertheless, it helped me to reach all objectives for this course.» (4)
- The calculating stuff was only the last week so the workload was really hard the last week.» (5 (Too high))


Summarizing questions

16. How well did the course fullfill your expectations?

29 svarande

1 (not at all)»0 0%
2 6%
6 20%
21 72%
5 (very well)»0 0%

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Very interesting subject but poorly executed.» (2)
- Even better then my pre-thoughts» (4)
- If the effects of suspension were added, I would be fully satisfied with the course.» (4)
- What about the suspension system (how the performance can be changed by changing the suspension properties), camber angle and so on? I was surprised that this course did not cover this part. Maybe in the advanced course...» (4)
- lectures were useless» (4)

17. What is your general impression of the course?

29 svarande

Poor»1 3%
Fair»3 10%
Adequate»4 13%
Good»19 65%
Excellent»2 6%

Genomsnitt: 3.62

- Both lectures and assignment were poorly executed. Ex. practice calculation started the last week.» (Poor)
- Det är en riktigt intressant kurs och kommer att bli bra bara ni får ordning på föreläsaren och kurslitteraturen. Sen ge övningsledarna liten spark. Annars Mycket intressant - bra upplägg med tydliga avgränsningar mellan de olika delarna! Det är mest detaljer som behöver finslipas och en mer erfaren föreläsare som är...eller pratar svenska!» (Fair)
- I only give it "fair" since I think there"s a lot do do when it comes to course litterature, and also when it comes to teaching, especially when it comes to the assignments. If clear links between lectures, assignments and the exam, the course would not be as difficult.» (Fair)
- Med en bättra lärare hade det förmodligen varit en mycket intressant kurs!» (Adequate)
- I liked it even if the exam weren"t what I planned :)» (Excellent)
- I am personally interested in vehicle dynamics and this course (especially MATLAB simulations) has impressed me.» (Excellent)

18. What is your opinion of the material selected for the exam?

29 svarande

Very bad»5 17%
Rather bad»10 34%
Rather good»12 41%
Very good»2 6%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.37

- I can not even begin to understand how a completely theoretic course with only two sessions with calculation can be examinated with pretty much only calculations. It does not in any way mirror the course contents. And furthermore, really making an effort to complicate the tasks as much as possible seems very unnecessary.» (Very bad)
- Stämde inte överrens med vad man förvätade sig. behövs mer övningstentor som testar samma kunskaper...» (Very bad)
- Perhaps it included some things that were a bit unclear during the course.» (Rather bad)
- It was rather difficult to predict what was tested during the exam, from the rest of the course. It wasn"t based on the assignments to any extent, and the lectures didn"t make clear what was going to be tested. The problems on the exam didn"t have a clear relation to » (Rather bad)
- To be a calculation exam it was ok, the problem was that the practice started the week before.» (Rather bad)
- Read it through better next time!» (Rather good)
- The exam was completely different from the exams of previous years, it was much harder, so lots of people was not prepared for it because they used previous eams in their preparation.» (Rather good)

19. What is your opinion of the work load during the exam?

29 svarande

Very bad»2 7%
Rather bad»8 28%
Rather good»15 53%
Very good»3 10%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.67

- The level was higher than for the former exam.» (Rather bad)
- We were not use to the calcuate questions so its was hard.» (Rather bad)
- Too much, exam could have been easier.» (Rather bad)
- The work load was not a problem, unexpected areas of testing was a problem though.» (Rather good)
- Too much calculations were required, however it is an obligation in vehicle dynamics. » (Very good)

20. What is your opinion of the level of difficulty of the exam?

28 svarande

Very bad»4 14%
Rather bad»11 40%
Rather good»10 37%
Very good»2 7%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.37

- Way to difficult» (Very bad)
- Difficult, but so it should be.» (Rather good)
- Weird scale here. I would say that the exam was pretty difficult.» (Rather good)
- It was not so difficult.» (Rather good)
- Maybe a little bit difficult compared to exercises done in class. » (Rather good)
- The difficulty was ok, but students should have been informed about the things that they are supposed to know on the exam.» (Very good)

21. How well did the course elements (lectures, assignments) prepare you for the exam?

29 svarande

Very bad»4 14%
Rather bad»10 35%
Rather good»11 39%
Very good»3 10%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.46

- The only thing that prepared me for the exam was the calculaion tasks» (Very bad)
- Only the last week prepared for the exam.» (Very bad)
- Lectures did not fit the lecture notes and the lectures itself were not very clear sometimes. So I used previous exams as a preparetion.» (Very bad)
- Assignments and lectures were good but perhaps the exam was made in a different way...» (Rather bad)
- See above comments.» (Rather bad)
- Lectures and assignments did not really help that much. What helped was the old exams and the exam questions that we were given.» (Rather bad)
- It was only the last week that matter for the exam!!!» (Rather bad)

22. What should definitely be preserved to next year?

- The curse in its entirety, however the assignments should be less about trying to understand a partly written malab-code, either completely writing the code or getting it complete. The last assignment was quite good where the actual lines which were to be changed was pointed out. »
- Assignments, because they show a more practical point of view of the subject.»
- Assignments men mer inkludera mer egenberäkningar så kanske man kan få ut mer av dessa plus att man slipper all tid sista veckan på beräkningar.»
- none»
- The assignmnets»
- Upplägget och schemat»
- The assignments are alright with the exception of assignment 3, which could have been explained more clearly. This assignment was hard to understand with provided lecture notes. »
- Teaching methods, the workload.»
- The topics of the assignments. The printed lecture notes were also good.»
- The assignments!»
- it should be same between lecturer and examinator»
- All recent course topics and simulations»
- The lecturers.»
- Course was more or less good»

23. What should definitely be changed to next year?

- The exam, the most unfair exam I have ever written and that"s not because it was hard, but plain unfair.»
- The teacher or the way he teaches»
- Try to do more exercises during lectures, not doing only the last week. I think is better to do exercises after each theoretical part because then the exercises help the students to understand the concepts and the theoretical part is more in mind because is more recent.»
- Byt lärare!!»
- none»
- Put more weight on the examples so that students starts earlier with them.»
- boken måste förbättras. Ett tips är att använda en student som gick kursen nu. Ge honom 100 spänn i timmen och be honom korrekturläsa den och förbättre... en erfaren föreläsare / bättre förberätt föreläsare. mer pålästa övningsledare.»
- Course litterature! Link between lectures, assignments, and exam.»
- It should be good if the students get the oppertunity to solve exercise tasks much earlier in the course.»
- Only 3 assignments»
- The way of teaching, especially in the lectures. The teaching assistants have to work through the assignments better and be more in sync.»
- The calculations lecture. They should be earlier and more.»
- Nothing to change, but as I have mentioned, suspension topics should be added.»
- The number of assignments.»
- lecturing structure, consistency and sequence, explanation of information during lectures mistakes in the assignments»
- The course must be better structured with teachers and tuturs that can teach.»
- I think random processes should be given in more detailes or not given at all. Because for us it was too short and completely ununderstandable for those who did not study it earlier.»

24. Additional comments

- none»
- Good work Matthias and John!»
- I stort en intressant kurs. Dock så lyser det genom att kursen inte är mogen än för att kunna uppskattas. tror att den kan bli kanonbra och litteratur och föreläsningar förbättras och inställningen bland föreläsare och övningsledare!»
- One of the worst courses I have taken part to regarding structure and teaching.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.65

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.65
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från