ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriautomation, SSY065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-03 - 2009-01-28
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

23 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 13%
Ja»16 69%
Inte läst det»4 17%

Genomsnitt: 3.04

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

23 svarande

Nej»1 4%
Delvis»5 21%
Ja»17 73%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Uppladdningar av vissa dokument tog för lång tid» (Nej)
- När man använder sig av studieportalen istället för att bygga en egen hemsida så blir det alltid rörigare. Detta gäller för alla kurser. Men specifikt för denna har det inte varit sämre än andra (som använder studieportalen).» (Delvis)
- borde ha kunnat anmäla oss till de olika labbpassen på hemsidan» (Delvis)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Petter Falkman engagerat sig i kursen?

23 svarande

Inte alls»9 39%
Ganska bra»9 39%
Bra»5 21%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Såg inte till människan överhuvudtaget» (Inte alls)
- Såg honom första gången på tentan (om det nu var han)» (Inte alls)
- Va väll inte direkt närvarande?» (Inte alls)
- Jag trodde det var Morgan Osbeck eller Rolf Berlin som var examinator? Petter Falkman kan ha engagerat sig bra men jag har aldrig sett honom. Han borde gjort sig en ansträngning att vara med och visa sig lite.» (Ganska bra)
- Såg inte eller hörde mycket av honom.» (Ganska bra)
- Man såg inte till Petter så mycket, alla delmoment hade ju sina egna ansvariga» (Ganska bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

-
- För lite labbtid pga krånglande datorprogram.»
- Funkade bra»
- Labbtider borde gått att se på kurshemsiodan, tentan borde även ha lagts upp på hemsidan»
- det funkade bra »


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Digital & Datorteknik, Maskinorienterad Programmering»
-
- Ja självklart. Programmering, DigoDat, MatStat (spec simuleringsdelen)»
- Lite av varje från många av de tidigare kurserna»
- C och Java-programmering»
- Gymnasiekurser»

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

-
- Laborationerna behövs ses över.»
- Laborationen var rolig och lärorik. Övningarna var värdelösa.»
- Lite skumma program i laborationsuppgifterna som vi hade problem med.»

Inlämningsuppgifter
23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätt»7 30%
svår»8 34%
relevant»18 78%
irrelevant»4 17%

Laboration
23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätt»8 34%
svår»6 26%
relevant»22 95%
irrelevant»1 4%

Övningar
23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätt»10 43%
svår»2 8%
relevant»17 73%
irrelevant»4 17%

Föreläsningar
23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

lätt»11 47%
svår»2 8%
relevant»15 65%
irrelevant»5 21%


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

23 svarande

0 0%
3 13%
13 56%
6 26%
1 4%

Genomsnitt: 3.21

- Många olika föreläsare som gör olika bra ifrån sig. Anders Skoogh var bäst, Rolf och Morgan gjorde helt okej ifrån sig. » (3)
- (4)
- Bra att det kom företag» (4)
- Den i särklass bästa föreläsningsdelen var den om simuleringsteknik av Anders Skoogh. Bra förberedd och relevant information.» (4)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

23 svarande

0 - 25%»1 4%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»2 8%
75 - 90%»7 30%
90 - 100%»13 56%

Genomsnitt: 4.34

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

-
- olika föreläsare men överlag riktigt bra på alla.»
- Bättre förberedelser. Tro inte att man hinner med en ppt på 100 sidor.»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Ok»
-
- Skitdåliga.»
- de var bra men var inte på så många»
- Bra, synd att det inte fanns mer övningar att göra själv mellan övningarna.»
- OK»
- Inte så bra.»

11. Hur många övningar var du på? (%)

23 svarande

0 - 25%»2 8%
25 - 50 %»1 4%
50 - 75%»0 0%
75 - 90 %»2 8%
90 - 100%»18 78%

Genomsnitt: 4.43

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

23 svarande

Morgan Osbeck»17 73%
Goran Cengic»5 21%
”,ingen”,»1 4%

Genomsnitt: 1.3

- (Morgan Osbeck)
- funkade bra» (Morgan Osbeck)
- Det enda som var bra med övningarna var att man fick tips inför inlämningsuppgift 2. I övrigt var det värdelöst!» (Morgan Osbeck)
- bra övningsledare» (Goran Cengic)
- Väldigt skönt sätt att aktivera alla i övningssalen.» (Goran Cengic)
- kan vara mer engagerad, gick lite väl snabbt mellan uppgifterna» (Goran Cengic)
- Nja....ingen höjdare direkt. Inte speciellt hjälpsam. Engagerar klassen bra dock och man lär sig något så länge man förstår utan att fråga.» (Goran Cengic)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om Robotlaborationen

23 svarande

Mycket bra»7 30%
Bra»5 21%
Godkänd»8 34%
Dålig»3 13%
Mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Man såg vad som hände, bra uppgift. (Programmet från ABB var konstigt uppbyggt, byt gärna)» (Mycket bra)
- Rolig och lärorik» (Mycket bra)
- Mitt svar anser laborationen med kulbanan...» (Mycket bra)
- (Bra)
- Rolig och givande labb, dock buggig programvara.» (Bra)
- Knöligt system mycket krångel med att det krascha» (Bra)
- alldeles för buggigt program» (Godkänd)
- Enkel och visar på simuleringsmöjligheter, men alldeles för buggig uppgift. Kanske går att köra en uppgift som funkar bättre med programmet?» (Godkänd)
- Hade stora problem med att få programmet att fungera överhuvdtaget, vilket gjord att vi slösade bort en massa tid när labben egentligen var väldigt lätt.» (Dålig)
- Hade stora problem med mjukvarustrul med RobotStudio. Programmet hängde sig på flera datorer och bara Morgan som handledare. Två timmar hade gått och man hade bara kört igång programmet.» (Dålig)

14. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 1

23 svarande

Mycket bra»3 13%
Bra»12 52%
Godkänd»7 30%
Dålig»0 0%
Mycket dålig»1 4%

Genomsnitt: 2.3

- Halv svår» (Mycket bra)
- (Bra)
- Lite väl lätt, men gav en bra inblick i LD-programmering» (Bra)

15. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 2

23 svarande

Mycket bra»4 17%
Bra»7 30%
Godkänd»9 39%
Dålig»3 13%
Mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Svår Denna är väldigt svår att klara om man inte får hjälp (vilket vi fick på övningen), men Morgan skrev lite fel vilket fick oss att slita våra hår ett tag. Se till att vara väldigt noggrann vad du skriver på tavlan på speciellt detta Morgan...» (Mycket bra)
- Var en rolig utmaning.» (Mycket bra)
- (Bra)
- Tidskrävande! Rätt svår» (Godkänd)
- onödigt krångligt program. Buggigt program» (Godkänd)
- Alldeles för svår och kändes inte speciellt relevant» (Dålig)

16. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 3

23 svarande

Mycket bra»2 8%
Bra»9 39%
Godkänd»9 39%
Dålig»3 13%
Mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- Lätt» (Bra)
- (Bra)
- Väldigt tråkigt att man inte fick applicera på riktiga robotar, men förstår varför..» (Bra)
- För simpel. Borde ha varit mer omfattande» (Godkänd)
- Bra uppgift men alldeles för buggig programvara, fungerade ytterst sporadiskt. » (Godkänd)
- Bra att få känna lite på robotstudio men inlämningsuppgiften i sig kändes orealistisk.» (Dålig)

17. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 4

23 svarande

Mycket bra»1 4%
Bra»14 60%
Godkänd»7 30%
Dålig»0 0%
Mycket dålig»1 4%

Genomsnitt: 2.39

- Lätt» (Bra)
- (Bra)
- Flödessimulering var antagligen det roligaste momentet i kursen, tyvärr var styrningen i inlämningsuppgiften alldeles för stor.» (Bra)
- Gemytlig» (Bra)
- Varför kan man inte få se en robot i aktion, när hela kursen handlade om robotstyrning???» (Bra)
- Inlupp 1-4 var alla bra och relevanta. Här fick man anledning att sätta sig in i teorin och det känns som om väl genomförda inlämningar också hjälpte en hel del till tentan.» (Bra)

18. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 5

22 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»6 27%
Godkänd»11 50%
Dålig»2 9%
Mycket dålig»3 13%

Genomsnitt: 3.09

- dock fick vi aldrig besked om vi var godkända eller ej!» (Bra)
- Helt ok. Tråkigt att man inte fick några kommentarer på sin uppsats.» (Godkänd)
- Lite väl mycket HU överallt...» (Godkänd)
- Att peta in en inlupp ang hållbar utveckling tycker jag är ett dåligt sätt att få in begreppet i en kurs. Kanske borde varje tidigare inlämning innehållit något om HU. Godkänt/underkänt är inte speciellt stimulerade eftersom man vet att alla blir G förr eller senare.» (Godkänd)
- Har inget med kursen att göra. Vi har läst en miljökurs där vi tog upp detta fast mycket bättre. En usel repetition helt enkelt...» (Mycket dålig)
- Tillförde inte mycket till kursen.» (Mycket dålig)


Kurslitteratur:

19. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Industrial Automation

21 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 14%
Bra»16 76%
Mycket bra, bör användas igen»2 9%

Genomsnitt: 1.95

- Köpte den ej» (?)
- Samtliga artiklar var första träffen på google/wikipedia? Varför inte bara lämna ut länkarna.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Ser ingen anledning att ha denna i kursen. Att Wikipedia anges som källreferens tar död på all seriositet!» (Dålig, bör inte användas igen)
- Läste inte en rad.» (Dålig, bör inte användas igen)
- (Bra)
- läste den knappt» (Bra)
- Fast jag har inte öppnat den. Men övertygad om att den hade varit ok om jag gjort det! =)» (Bra)
- Bra sammanfattning på de olika delarna i ett kompakt kompendium.» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

20. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

23 svarande

0 - 10»2 8%
10 - 20»10 43%
20 - 30»8 34%
30 - 40»3 13%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- All tid (exkl schemalagd) gick till inlupparna.» (10 - 20)
- Inlämnignarna som tar tiden, men de som är bra så är helt i sin ordning!» (10 - 20)
- (30 - 40)

21. Hur mycket tid har du lagt ner på denna kurs jämfört med genomsnittet för andra kurser?

23 svarande

Mycket mer»0 0%
Något mer»4 17%
Ungefär samma»7 30%
Något mindre»10 43%
Mycket mindre»2 8%

Genomsnitt: 3.43

- (Något mer)

22. Kommentarer på tiden:

- Rimligt»
-
- lagom tidskrävande»


Pedagogiskt pris:

23. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

23 svarande

Ja»1 4%
Nej»17 73%
Vet ej»5 21%

Genomsnitt: 2.17

24. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

23 svarande

Ja»1 4%
Nej»17 73%
Vet ej»5 21%

Genomsnitt: 2.17

- Goran Cengic» (Ja)
- (Nej)
- Anders Skoogh» (Nej)


Tentan:

25. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

23 svarande

Inte alls»2 8%
Ganska bra»14 60%
Bra»5 21%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.3

- Det kändes som om den som skrev tentan inte har haft mycket med oss och kursen att göra, (t.ex grafen på uppgift 1 (c) har inte förekommit i undervisningen eller hela uppgift 4 handlar om saker som vi arbetat väldigt lite med, den stora och svåra inlämning 2 samt labben var om SFC och det är det som alla kan på (jag vet e-uppgiften men den var så liten).» (Ganska bra)
- (Ganska bra)
- Redig skittenta!! Hur fan kan det vara relevant och motiverbart att tentera på ASEAS robotmodell??!! Helt värdelöst! Att tentan sen inte har NÅGONTING ALLS om säkerhet säger ju allt om hur jävla värdelös den var! SKÄRPNING till nästa år!!» (Ganska bra)
- Inlämningsuppgifterna och labben var det som tillförde mest i kursen (svårt att ta med på tentan). Tentan var väldigt övergriplig och handlade mest om att ha memorerat rätt information istället för att testa förståelse.» (Ganska bra)

26. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

23 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska bra»6 26%
Bra»13 56%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 2.78

- Jag ifrågasätter om det alltid måste vara tentamen, vi hade hemtentamen+dugga+projekt i Industriell Ekonomin och det fungerade bra. Man kan fundera på om det skulle fungera här också...» (Ganska bra)
- (Ganska bra)
- även vägt in kvalitén på inlämningarna i betyget.» (Ganska bra)
- Svaren på frågan är rätt konstiga? Personligen hade jag nog föredragit betygsatta inluppar/labbar som vägts in i betyget.» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

27. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- En klasskamrat till mig tyckte att man måste göra kursutvärderingen för att få sitt betyg i kursen (i värsta fall lämnar man in blankt). Men då måste man få den direkt efter tentan. Tänk lite på om det går att genomföra, det skulle verkligen höja svarsprocenten...»
-
- Få ut kursutvärderingen snabbare så att frågorna är mer aktuella.»
- Jag saknar info om vad inlämningsuppgifterna handlade om. Jag har glömt bort vilken som var vilken för att kunna ge en bra bedömning.»
- Vid inlämningsuppgifterna kan man beskriva lite kort vilken det var... svårt att komma ihåg vilken som är vilket nummer»
- Lysande! Fast undivk Laboration 1, 2, 3, 4 då ingne kommer ihåg vilken som var ivlken.»


Kursbetyg:

28. Vad tycker du om kursen som helhet?

23 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»9 39%
Bra»12 52%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.69

- (Ganska bra)
- "okej"» (Ganska bra)
- Lite för flummigt.» (Ganska bra)
- Kasst att man inte styrde robot på riktigt, utan bara i simuleringen.» (Bra)
- Det fanns mycket som var kul och takten var rimlig. Kanske kändes den lite klen det var mycket om mycket istället för specialiserat...» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från