ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Digital- och datorteknik Z1 08/09, EDA215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-28 - 2009-01-28
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

23 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 17%
Ja»16 69%
Inte läst det»3 13%

Genomsnitt: 2.95

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

24 svarande

Nej»1 4%
Delvis»6 25%
Ja»17 70%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Nyare hemsidor än gammal html hade varit fint, men den fyllde som funktion» (Delvis)
- men det är roligt att ingen lärare vill ha informationen på kurshemsidan eller alla vill ha sin egen sida som det är länkat till?» (Delvis)
- Har bara gått in och kollat du när jag fått instruktioner om att hämta något där.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Rolf Snedsböl engagerat sig i kursen?

24 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 8%
Bra»6 25%
Mycket bra»16 66%

Genomsnitt: 3.58

- Jag var väldigt impad av Rolf, fram till kursen tog slut. Ingen mer info om tentorna, trots att detta blivit utlovat på hemsidan. Jämför förra årets hemsida. Men överlag, så har Rolf varit en mycket bra och inspirerande föreläsare.» (Ganska bra)
- Väldigt pedagogisk och engagerad.» (Mycket bra)
- Trevlig och entusiastisk» (Mycket bra)
- Väldigt pedagogiskt med OH som man kunde hämta på hemsidan. Detta gjorde att man kunde lyssna itället för att anteckna.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Jag var i den sista labbgruppen, och i och med detta kändes övningsuppgifterna alldeles för lätta. Det kändes som att de uppgifter vi gjorde egentligen hörde till någon vecka innan. De 4 labbgrupperna borde därför ha labbat lite mer koncentrerat, nästan samtidigt, men jag förstår att detta kan vara svårt att åstadkomma när det är begränsat utrymme i labbet.»
- Flexibelt, bytte labb-tillfälle utan några problem. Lät även "klassen" bestämma tid för extratillfälle.»
- allt va bra för min del»
- BRA»
- Tycker det har funkat bra!»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Vet ej»
-
- haha ne:P»
- Inte direkt.»
- Nej»

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

15 svarande

Laborationer»6 40%
Tentamen»3 20%
Uppgifter»0 0%
osv»6 40%

Genomsnitt: 2.4

- Vad är det för dum frågeställning? Jag anser att alla uppräknade var relevanta, men inte irrelevanta. Vad ska jag svara?» (?)
- alla var la bra» (?)
- Som vanligt så kan ni inte göra ordentliga frågor. Gör en textruta till varje alternativ, hur svårt kan det vara? Seriöst..» (?)
- Bra» (Laborationer)
- alla lektioner och föreäsningar var bra och förberedda.» (Laborationer)
- Väldigt bra, man arbetade med uppgifter kontinuerligt för att fixa labbarna.» (Laborationer)
- Tentan var inte direkt svår, men med tanke på den fokus vi haft på assemblerspråket kunde man tycka att det skulle kommit lite mer på det än det gjorde.» (Tentamen)
- Svår tenta, roliga labbar som man lärde sig mycket på, bra att man repeterade vad man gjort på tidigare lektioner» (Tentamen)
- Vilken ska jag fylla i? Ni borde omformulera frågan. Annars tycker jag allt var relevant och lagom svårt.» (osv)
- det var lagon på allt» (osv)


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

24 svarande

0 0%
4 16%
2 8%
12 50%
6 25%

Genomsnitt: 3.83

- Väldigt röriga. » (2)
- Bra, men det gick jäkligt snabbt ibland.» (3)
- Gick lite snabbt ibland, speciellt i början när allt för mig iaf var helt nytt» (4)
- Trevliga föreläsningar något långsamma kanske» (4)
- Ibland kan det kännas lite rörligt, men han har ett stort engagemang, och är mån om att få med hela klassen.» (4)
- Klockrena föreläsningar, ett ganska abstrakt ämne som kan vara aningen svårgreppat blev konkret. Bra upplägg!» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

24 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»2 8%
50 - 75%»2 8%
75 - 90%»3 12%
90 - 100%»17 70%

Genomsnitt: 4.45

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- inte hoppat runt i all information som han gjorde.»
- Inte behövt ha så bråttom»
- inge direkt»
- Ökat tempot»
- Inget»
- vet ej men jag förstod inte riktigt alltid vad som allt handlade om man lärde sig räkna men visste inte riktigt vad det fyllde för funktion i en stor vanlig vardagsdator och det är intressant att veta fasst jag är kanske bara dum»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Kanske mindre grupper så det inte blir kaos när alla vill redovisa»
- Bra att man kunde få hjälp med saker man fastnat på o lättare o fatta när man själv får sitta med programmen. Demonstrationsövningarna var dock inte lika bra »
- Inte värt att gå på.»
- bra»
- De var bra»
- de var bra skulle behova lite fler»
- bra»
- Demonstrationerna var inte så givande. Gick mest dit för att jag vet att jag inte skulle pluggat något annars. Föreläsaren kändes dåligt förberedoch det mesta var väldigt rörigt.»

11. Hur många övningar var du på? (%)

24 svarande

0 - 25%»3 12%
25 - 50 %»2 8%
50 - 75%»2 8%
75 - 90 %»2 8%
90 - 100%»15 62%

Genomsnitt: 4

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

4 svarande

Namn 1»3 75%
Namn 2»1 25%
Namn 3»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- lol på namn 1,2,3» (?)
- WHAT!? "Namn 1", "Namn 2", "Namn 3" ???!!!!???» (?)
- Minns inte namnen.» (?)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om "SKRIV HÄR VAD SOM VA I KURSEN"

- Men kom igen...»
- Vad menas med "Skriv här vad som va i kursen"?»
- För det mesta bra o roliga, man lärde sig väldig mycket på dom»
- de va kul»
- labbarna var såra men lärorika!»
- WHAT THE F**K!? Gör klart frågotna O.o Den här enkäten är skit, seriöst.. har ni ens läst igenom den och kollat den innan ni skickat ut den!?»
- engagerad lärare mycket bra och övningsledarna var också bra»


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Skriv bokens namn och för fattare här

23 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 13%
Bra»13 56%
Mycket bra, bör användas igen»7 30%

Genomsnitt: 2.17

- Åter igen...» (?)
- Alldeles för mycket text, lite fakta!!» (Dålig, bör inte användas igen)
- Den blå. Vi använde den nästan aldrig. » (Dålig, bör inte användas igen)
- Ett facit till några av uppg. hade inte varit helt fel.» (Bra)
- Den lilla blåa boken användes ju inte frenetiskt mycket.» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

15. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

21 svarande

0 - 10»10 47%
10 - 20»7 33%
20 - 30»3 14%
30 - 40»0 0%
> 40»1 4%

Genomsnitt: 1.8

- Tillräckligt för en 5a, men oklart hur mycket» (?)
- ja e lat» (0 - 10)

16. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Förbereda labb1.5
2.Räkna uppgifter2
3.Genomföra labb2.3
4.Inlämningsuppgifter2.5
5.Totalt exkl schemalagd tid2.7
6.Litteraturen2.9

- Vad menas med "Totalt exkl schemalagd tid"?» (?)

17. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- ganska jämnt, föreläsningar, simulering och labbar!»
- typ en svagt stegrande kurva»
- 75% förbreda labbar..»
- hmm, massa dagarna innan tentan»
- ganska bra men skulle fokuserat mer på matten»
- Minns inte.»
- lika»
- Rätt så jämt med en kraftig uppgång precis innan tentan.»

18. Kommentarer på tiden:

- Tillräcklig, lagom mycket tid.»
- nja som vanligt har man vart tidsoptimist tills de e en vecka kvar till tentan»
- bra»


Pedagogiskt pris:

19. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

24 svarande

Ja»12 50%
Nej»3 12%
Vet ej»9 37%

Genomsnitt: 1.87

20. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

24 svarande

Ja»2 8%
Nej»9 37%
Vet ej»13 54%

Genomsnitt: 2.45

- Fredrik Rydén» (Ja)
- namn 1,2,3? :P» (Vet ej)


Tentan:

21. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

23 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska bra»5 21%
Bra»11 47%
Mycket bra»6 26%

Genomsnitt: 2.95

- Som tidigare nämnt tycker jag tentans fokus inte helt stämde överens med vad jag uppfattat som det som Rolf lagt fokus på under föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Svår tenta, känndes mycket svårare än övningstentorna man tränat på» (Bra)

22. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

22 svarande

Inte alls»3 13%
Ganska bra»2 9%
Bra»9 40%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 3

- hade varit kul om man kunde anvanda datorn mer som tentamensmedel. svart att skriva program pa papper.» (Bra)
- Jättebra att få bekräftat sin kunskap varje vecka memd labbar!» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

23. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Jag tycker genomgående att dessa kursutvärderingar ser ogenomtänkta och slarviga ut. Är det för uppstyrt i själva formuläret?»
- Man bör se över formuleringen av vissa frågor på utvärderingen (t.ex. fråga 6, 12 och 13). Annars funkar allt bra.»
- Fungerar, men går helt klart att förbättra! Ie. layouten på sidan, göra frågorna mer anpassade till kurserna etc.,»
- ne»
- Det här var den sämsta utvärderingsblankett jag har varit med om. Frågeformuleringarna är alldeles för otydliga och många svarsalternativ passar ju inte in till frågan. Gör bättre till nästa gång!!!!»
- Ni är kassa. Läs igenom formuläret innan ni skickar ut det tack! (se övriga kommentarer) Samma sak gång på gång med..»
- ingen aning»
- Just detta formulär var väldigt dåligt gjort. Mycket som inte var ifyllt eller gjort tillräckligt bra av formulärmakaren...»


Kursbetyg:

24. Vad tycker du om kursen som helhet?

23 svarande

Dålig»1 4%
Ganska bra»4 17%
Bra»13 56%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 2.95

- Demopassen var inte så bra p.g.a. att han som hade passen inte var tillräckligt kunnig.» (Bra)
- Rolig o intressant» (Bra)
- Lätta poäng:)» (Bra)
- Dock skulle jag villja se fler och "frächare" övningstentor på hemsidan. Det fanns bara 2 st och en av dem behandlade saker som inte längre läses i kursen.» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från