ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2008 HT - Sensorer, signaler och system del A Z2, SSY041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-28 - 2009-01-28
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kursinformationen på hemsidan var tillfredsställande?

21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»6 28%
Ja»14 66%
Inte läst det»1 4%

Genomsnitt: 2.76

- Ants är slapp med gamla tentor. Ibland (då handledare fick en tanke) kom det ut massa bra facit och förklarande material på hemsidan.» (Delvis)
- Gör en PDF av alla uppgifter samt lösningar till dem så kan man själv välja vilka sidor man ska skriva ut. Tar fruktansvärt lång tid att skriva ut alla och organisera dem.» (Ja)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

21 svarande

Nej»1 4%
Delvis»7 33%
Ja»12 57%
Inte varit inne på den»1 4%

Genomsnitt: 2.61

- Tentorna och svaren till tentorna kom ut för sent. Övningsuppgifterna från boken och svaren till dessa var inte bra alls. Vissa uppgifter saknades och vissa fanns det inte svar till. Borde finnas rekommenderade uppgifter till den nya boken också eftersom det är den enda boken som går att köpa ny.» (Nej)

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 42%
Målen är svåra att förstå»3 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 9%

Genomsnitt: 2.09

- Hade varit bra om föreläsaren gått igenom det på första lektionen och även vad detta används till i praktiken. eller helt enkelt vad det är vi läste för något.» (Jag har inte sett/läst målen)
- ej läst» (Jag har inte sett/läst målen)
- De stora målen (förståelse för signaler som man faktiskt använder i industrin) var enkla att förstå. Medan de mindre målen (varför räknar vi på just det här) var mindre begripliga.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- vad var målen?» (?)
- som sagt, ej läst målen» (?)

5. På vilket sätt anser du att de kursansvariga Ants Silberberg & Gunnar Elgered engagerat sig i kursen?

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»6 28%
Bra»12 57%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 2.85

- Gunnar är en klippa men Ants verkar inte bry sig så jättemycket...» (Bra)
- Ants bra, Gunnar Mycket bra. Ants kunde tex lagt ut tentan och lösningarna efter vi skrivit den.» (Bra)
- Gunnar har engagerat sig bra mycket bättre än Ants» (Bra)
- Gunnar mkt bra, ants... tja» (Mycket bra)

6. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum). Vad kan förbätras under lp 3?

- Labbtider var ganska bra. Allt gällande vad man har på tentan, vilken tenta som kommer nu och sen, att det bara är labbprov i mätteknik kan man förtydliga redan från början.»
- Tycker att det mesta funkat bra. Målen känns lite luriga, det var lite svårt att veta exakt vad man skulle kunna.»
- DEMONSTRATIONSRÄKNINGEN I EN STOR SAL, HÅLLER INTE SOM DET ÄR NU... MÅSTE GÅ ATT ORDNA!!!»
- Mycket bra flexibilitet med labbtider!»
- allt var bra förutom tentadatumet. Man kanske skulle ha kommenterat det tidigare»
- Har funkat bra.»
- Tycker inte att man ska lägga en tenta dagen efter en annan. Vi hade mekanik dagen innan.»


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

21 svarande

0 0%
4 19%
13 61%
4 19%
0 0%

Genomsnitt: 3

- Överlag ganska dålig kvalite på föreläsningen. Samma föreläsningsform varje föreläsning, väldigt abstrakt utan konkreta exempel. » (2)
- Gunnars föreläsningar är intressanta och lätta att hänga med på. Ants föreläsningar är tråkiga och han pratar mycket vänd mot tavlan.» (2)
- Ants pratar in i tavlan och skriver svårläsligt. Bättre suddade tavlor och hårdare tryck med kritan! Innehållet är OK» (2)
- Mätteknikföreläsningarna är mycket bra. Det är lätt att förstå och det är lagom tempo. Signalföreläsningarna är dåliga. De tre första veckorna satt man och lyssnade enbart på definitioner. Sedan lite metoder för att lösa diffekvationer och ännu lite senare införs transformer. Det stora problemet med de föreläsningarna är att man inte orkar sitta på sex föreläsningar och bara försöka lära sig definitioner som man inte vet vad man ska ha dem till. Ingen av föreläsningarna har någonsin gett ett exempel eller en förklaring på vad kursen är bra för.» (3)
- Godkända, varken mer eller mindre.» (3)
- Gunnars föreläsningar var bra, men jag hade lite svårt för Ants föreläsningar. Jag tycker att han gick igenom lite för allmänt, så att det blev väldigt abstrakt.» (3)
- Antz lektioner är rätt tråkiga, Gunnars är helt okej.» (3)
- slutade gå på ants föreläsningar, fattade mer på övningarna. Gunnars föreläsningar bra» (3)
- Högt tempo. Svårt att ta till sig allt.» (3)
- Ants 3, gunnar 4» (3)
- Svårt att få ett helhets grepp och en röd tråd i undervisningen» (4)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

21 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»4 19%
75 - 90%»5 23%
90 - 100%»12 57%

Genomsnitt: 4.38

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»8 38%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.66

- Anknyter dåligt till examinationen, lärde mig mycket mer på att bara göra uppgifter i boken (den riktiga boken...)» (Mycket liten)
- Boken har lärt mig mest» (Mycket liten)
- Handledningen/övningstillfällerna var mycket bättre.» (Ganska liten)
- Mycker mer exempel behövs på alla områden.» (Ganska liten)

10. Vad kan föreläsarna göra bättre under lp3?

- Fler exempel på varför man skall lära sig transformer och fler exempel på hur man använder sig av dem.»
- Engagera publiken med praktiska räkneexempel.»
- Lite mer verklighetsanknytning i kursen. Det är var svårt att första varför man skulle kunna det här, vilket gör det svårt att få en ordentlig motivation.»
- Förslag: Fler exempel under föreläsningen, kanske tentaex? Duggor skulle kunna vara bra. Behöver räknestugor i denna kurs.»
- Kunde ta lite mera exempel så att man vet när man ska använda sig av sakerna och varför.»
- Ants: skriv inte så mycket på tavlan, eller skriv åtminstone större.»
- Skriv tydligare och större på tavlan!»
- Gunnar kan vara duktigare på att repetera och Ants på att få en helhet och ge fler konkreta exempel»
- Praktiska exempel från ants håll. Jag bryr mig inte direkt om härledningarna om jag inte förstår eller vet vad det ska användas till. Det klarar jag inte heller tentan på att kunna härleda saker.»
- Ants pratar in i tavlan och skriver svårläsligt. Bättre suddade tavlor och hårdare tryck med kritan!»


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»3 14%
Har ej sökt samarbete»4 19%

Genomsnitt: 3.47

- Fanns inga räknestugor. Övningen med mannen var bra men ganska svårbegripliga med kvinnan. Det blev därför en rusning till mannen och om jag inte fick plats där så gick jag hellre och satte mig och räknade själv.» (Ganska dåligt)
- Men jag tycker vi skulle haft en räknestuga istället för bara föreläsnings-övningstillfällen» (Ganska bra)
- räknestuga...kommer nu-Bra!» (Ganska bra)
- Övningahandledaren» (Ganska bra)
- de va myckt folk på övningarna så där fanns ingen tid alls.» (Ganska bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 38%
Hög»13 61%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Det var många labbrapporter som skulle in, men det var ändå inte så många att man inte hann med.» (Hög)
- Totala tiden för labbarna (förberedande, labb, labrapport) tog en del tid, samtidigt ska man hänga med på den andra delen av kursen.» (Hög)
- Jag hade svårt att hinna med i perioden. Kände i efterhand att föreläsningarna kunde man hoppat över och sparat in tid på.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 23%
Hög»16 76%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Eftersom vi samtidigt skulle in med en stor uppgift i den andra kursen, Mekanik, så blev det ju väldig mycket de sista veckorna.» (Hög)
- På gränsen till för hög» (Hög)
- Klarade inte båda tentorna. Jag hade iofs andra omständigheter som krävde uppmärksamhet.» (Hög)


Övningar:

14. Vad tyckte du om övningarna?

- Bra men det skilde sig litet för mycket mellan handledarna. Utnyttja att de är bra på olika saker!»
- Övningarna var bra. Synd att det är så fruktansvärt olika nivå på de två övningsledarna.»
- Mycket bra övningar. Tror övningarna spelat väldigt stor roll för att många skall klara kursen och förstå den.»
- Övningarna var jättebra.»
- Bra om man gick till rätt...»
- Övningarna var riktigt bra!»
- Väldigt bra, här lärde jag mig någonting av (Oscar)»
- Killen som hade övningar var mkt bra, tjejens övningar var inte värda att gå på»
- inte så jättebra. Oskar var bästa övningsledarna, men man fick stressa för att komma ditt. Övningen var sen bra och man lärde sig vad man skulle göra med föreläsningarna»
- Ok.»
- Väldigt bra och ofta mer klargörande än föreläsningarna. Speciellt när man tog upp exempel från "verkligheten" eller vardagen.»
- Oscar var väldigt duktig»
- Var på 2 övningar på hela kursen eftersom jag inte hann till mannen då alla RUSADE dit och jag hade lite mer respekt för föreläsaren vi hade innan än att springa ut 2min innan den slutade.»
- Övningarna med Oskar var bra, gick bara en gång hos andra övningsledaren»

15. Hur många övningar var du på? (%)

20 svarande

0 - 25%»3 15%
25 - 50 %»1 5%
50 - 75%»4 20%
75 - 90 %»6 30%
90 - 100%»6 30%

Genomsnitt: 3.55

16. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

21 svarande

Oskar Talcoth»19 90%
Hana Dobsicek Trefna»1 4%
”,ingen”,»1 4%

Genomsnitt: 1.14

- Oskar var en duktig föreläsare medan Hana framförallt fungerade bättre när man behövde hjälp med något (handledare-elev).» (Oskar Talcoth)
- När det fanns plats, det var förövrigt som natt och dag mellan hur bra dessa övningsledare var» (Oskar Talcoth)
- Oskar borde få pris för sina övningar med tanke på hur många som rent hypotetiskt skulle kuggat utan dom.» (Oskar Talcoth)
- Jag var hos Oscar Talcoth varje övningstillfälle, och han var mycket bra. Stort plus till honom.» (Oskar Talcoth)
- DEMONSTRATIONSRÄKNINGEN I EN STOR SAL, HÅLLER INTE SOM DET ÄR NU... MÅSTE GÅ ATT ORDNA!!!» (Oskar Talcoth)
- Oskar är en lysande övningsledare! Hana va stressad och lite svår att förstår» (Oskar Talcoth)
- Hana har en del att lära av Oskar. Hennes övningar gick både långsammare och man förstod mindre..» (Oskar Talcoth)
- Oskars övningar var helt klart bäst. Han hade koll på vad han gjorde och kunde svara på frågor. Var på Hanas övningar några gånger och hon var väl ganska duktig också, men har lite problem med språket och blev ganska nervös och stressad. Hon hade kanske kunnat köra övningarna på engelska istället, som jag antar att hon behärskar bättre?» (Oskar Talcoth)
- Oskar är grym. Hana är inte lika grym, något svår att förstå också...» (Oskar Talcoth)
- Lite synd att de flesta verkade föredra samma övningsledare, men de två hade ganska olika stil och passade därför för olika personer. Oskar var bra och undervisade på ett sätt som var lätt för mig att ta till mig.» (Oskar Talcoth)
- Oskar bra, Hana kunde kört det på engelska så hade man kanske förstått. Hennes pedagogik föl mig inte i smaken.» (Oskar Talcoth)
- Hana är svår att förstå och skriver mycket ostrukturerat på tavlan. Oskar var väldigt bra.» (Oskar Talcoth)
- Föredrar Oskar» (Oskar Talcoth)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

17. Vad tyckte du om Laboration Z1?

- bra inledande labb.»
- För mig som har tidigare haft erfarenhet av att använda elektriska mätinstrument så kändes labben (vilket gäller de flesta labbarna) lite konstiga. Jag har aldrig tagit hänsyn till minimala felavvikelser av den anledningen att jag vet att verkligheten varierar mer än mätinstrumenten. Detta gjorde att någonting man gör på 5 minuter tog ett par timmar. Det var inte heller så mycket tänka själv på de första labbarna, vilket säkert är bra för de som inte har så mycket erfarenhet.»
- bra»
- Ok»
- Samtliga laborationer var bra. Lagom svårighetsnivå. Lite väl kräsen rapportskrivning kanske»
- bra»
- Bra inledningslab, lagom svår.»
- Ibland lite luddig arbetsbeskrivning, men annars bra»
- Bra»
- ok»

18. Vad tyckte du om Laboration Z2?

- bra»
- Ok»
- bra»
- Också denna var bra och relevant.»
- Kul tillämpning med PTC-motståndet»
- Bra»
- ok»

19. Vad tyckte du om Laboration Z3?

- bra»
- Ok»
- Svårt att förstå uppgiften man skulle skriva rapport om»
- bra»
- Rolig lab»
- Bra»
- ok»

20. Vad tyckte du om Laboration Z4?

- Sista labben var intressant, eftersom det var mycket tänka själv och att man faktiskt skulle göra någonting som kändes vettigt.»
- bra»
- Ok»
- bra»
- Bra»
- Bra»
- ok»

21. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

- Jag kommer knappt ihåg vilken labb som var vilken. Det svåra var inte inlämningarna utan skrivandet då det var höga krav. Men eftersom man fick flera chanser att skriva om (även om det blev jobbigare) så tyckte jag det var bra!»
- Väldigt noga med lab-PM på gott och ont. Nog för att det skall vara rätt, men då det inte är avsikten att publicera rapporterna kunde rättningsnivån ligga ett snäpp lägre.»
- tidskrävande labbrapporter...men ger bra övning»
-
- Bra och relevanta saker!»
- Lite petiga med apparatförteckning och dylikt, men annars bra»
- Lagom stora labbar»


Kurslitteratur:

22. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»5 23%
Ganska liten»8 38%
Ganska stor»4 19%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.33

- Har enbart vart till hjälp med att kolla upp formler och övningar» (Mycket liten)
- Svår kursbok i Ants del, kompendiet i mätteknink var bättre och lättare att förstå.» (Mycket liten)
- Räkneuppgifterna har jag använt mig av» (Ganska liten)
- I början tänkte jag vilken värdelösbok då jag bara körde deras uppgiftshäften som fanns på hemsidan. Då årets upplaga av boken inte stämde med övningsuppifterna så visste man att man gjorde "rätt" uppgifter samtidigt som man inte behövde släpa på hela boken varje dag. Dock mot slutet läste jag allt mer och mer i boken. Vi får se i LP3 om den blir mer användbar.» (Ganska stor)
- Utan kurslitteraturen hade jag inte klarat tentan. Allt jag lärde mig bygger på kurslitteraturen.» (Mycket stor)
- Lärt mig i princip allt från boken i efterhand på lovet.» (Mycket stor)

23. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Signals, Systems and Transforms, 4th Ed. , Phillips, Parr & Riskin

20 svarande

Dålig, bör inte användas igen»5 25%
Bra»14 70%
Mycket bra, bör användas igen»0 0%
”,köpte ingen”,»1 5%

Genomsnitt: 1.85

- Relativt dålig bok, tyvärr skulle jag dock tro att det kan vara den bästa på området(?).» (Dålig, bör inte användas igen)
- Övningarna var okej, lösningsförslag fanns ingen, halvbra förklaringar i boken genomgående.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Svår» (Dålig, bör inte användas igen)
- 50/50, helt okej men jag tror säkert att någon kan skriva ett kompendium. Räkneuppgifterna är dock värda att behålla!» (Bra)
- Har knappt läst en rad i den boken, bara gjort uppgifter» (Bra)
- Som vanligt med amerikanska böcker är det mycket prat och lite information. Konstigt att landningstället på flygplan tas upp som exempel så ofta.» (Bra)
- Inte jättebra, men den funkar.» (Bra)
- För lite konkreta lösta övningsexempel.» (Bra)
- Uppgifterna var förmulerade lite konstigt ibland. Man förstod tex inte när det stod "use 4.25". Tolkade först det som använd något från uppgift 4.25 men i själva verket menade dem ekvation 4.25. Annars gillade jag att boken förklarar formler med ord och vad de innebar. Hållfasthetboken gör tex inte det i samma utsträckning.» (Bra)

24. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

21 svarande

Ja»9 42%
Nej»4 19%
Vet ej»8 38%

Genomsnitt: 1.95

- I brist på bättre material borde boken användas igen.» (Ja)
- Om den kompletteras med lösta övningsexempel med förklaringar.» (Ja)


Tid:

25. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

20 svarande

0 - 10»5 25%
10 - 20»5 25%
20 - 30»9 45%
30 - 40»1 5%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Time is an illusion. Teatime: double so!» (0 - 10)


Pedagogiskt pris:

26. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

20 svarande

Ja»0 0%
Nej»16 80%
Vet ej»4 20%

Genomsnitt: 2.2

27. Anser du att din övningsledare skall nomineras till pedagogiskt pris?

21 svarande

Ja»13 61%
Nej»5 23%
Vet ej»3 14%

Genomsnitt: 1.52

- Oskar, ja men varför inte. Någon måste ju vinna tävlingen.» (Ja)
- Oskar T.» (Ja)
- Oscar Talcoth» (Ja)
- Oskar» (Ja)
- Oskar Talcoth» (Ja)
- Oskar Talcoth» (Ja)
- Oskar Talcoth» (Ja)
- Oscar, jätteroligt att få lite konkreta exempel på vad det vi pysslar med betyder i verkligheten (aliasing bla)» (Ja)
- Oskar, så klart!» (Ja)
- Oscar Talcoth» (Ja)
- Oskar Talcoth» (Ja)


Tentan:

28. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

18 svarande

Inte alls»1 5%
Ganska bra»10 55%
Bra»3 16%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 2.55

- Kan inte uttrycka mig då jag har för dålig koll på kursen» (?)
- Hade velat ha ett mellansteg här, typ "Ganska dåligt"» (Inte alls)
- Den var litet lurig dock, men det kan inte alltid vara enkelt.» (Ganska bra)
- Under kursens gång borde tillfälle ges att öva på tentaliknande uppgifter. Att plugga tentor var förmodligen bland det mest lärorika i del A.» (Ganska bra)
- Lite svår, men helt ok.» (Ganska bra)

29. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 55%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.5

30. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

19 svarande

Inte alls»3 15%
Ganska bra»4 21%
Bra»7 36%
Mycket bra»5 26%

Genomsnitt: 2.73

- Jag ogillar tentor eftersom de dåligt avspeglar verkligheten. Ett projekt hade jag hellre sett. Det hade gjort att man hade fått lite bättre verklighetsanknytning på ämnet.» (Inte alls)
- Duggor föredras» (Ganska bra)
- Skulle vara väldigt bra med en eller flera duggor. Man lär sig jättemycket om man har det.» (Ganska bra)
- dugga?» (Ganska bra)
- Funkar.» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

31. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Göra det tydligare vad kursen egentligen innebär. Vad det är för olika tentor och vad som skiljer sig från LP2 och LP3.»
- SNZ rulz.»
- Läs igenom utvärdeingaran. ej två frågor med ett svar tex, som i frågan över.»


Kursbetyg:

32. Vad tycker du om kursen som helhet?

19 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»8 42%
Bra»10 52%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.63

- Intressant ämne men aningen abstrakt.» (Bra)
- På det hela taget en bra kurs, men med för lite verklighetsanknytning. Det var svårt att känna sig motiverad till att läsa någonting som man inte visste hur man skulle kunna tillämpa.» (Bra)
- DEMONSTRATIONSRÄKNINGEN I EN STOR SAL, HÅLLER INTE SOM DET ÄR NU... MÅSTE GÅ ATT ORDNA!!!» (Bra)
- Den var rolig och intressant men väldigt svår. Men det ska ju vara svårt :)» (Bra)

33. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fråga 34 kanske? (se nästa)»
- Oskar»
- Oskar Talcoth som övningsledare.»
- Boken»

34. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget på systemföreläsningarna. Inled med något bra exempel på vad kursen ska vara bra för och fler exempel över tiden.»
- Mer exempel på alla områden på föreläsningar.»
- DEMONSTRATIONSRÄKNINGEN I EN STOR SAL, HÅLLER INTE SOM DET ÄR NU... MÅSTE GÅ ATT ORDNA!!!»
- Få fram en ny övningsledare, fixa svar till uppgifterna i nya boken.»
- Räknestugor mycket hellre än övningar! Annan övningsledare.»
- Ny litteratur i mätteknik, mätteknikkompendiet är skrämmande dåligt strukturerat. Är det för mycket begärt att ha innehållsförteckningen först!?»
- Föreläsningarna borde kunna göras något intressantare än att bara rada upp bevis och formler»

35. Något speciellt önskemål som Du vill att de kursansvariga skall ta upp eller beakta under lp 3?

- Gamla tentor den snåle Ants!»
- En till övningsledare av samma kvalitet som Oskar som kan ersätta Hana då hennes övningar var mycket svårare att förstå.»
- Fler exempel på vad man kan använda t.ex. Fouriertransform till.»
- Övningstillfällerna»
- Räknestugor mycket hellre än övningar! Annan övningsledare.»


Kursutvärderingssystem från