ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Strömningsmekanik, TME055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-23 - 2009-01-23
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

5 svarande

1 (inte alls)»1 20%
1 20%
0 0%
3 60%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oklart vad den innehöll» (2)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

5 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 60%
2 40%
5 (mycket relevant)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4

- I princip relevant ämne, men inte med detta kursupplägg. » (3)
- Lite grunder är viktigt» (4)

3. Tycker du att läraren har lyckats med att utforma en strömningskurs som är väl lämpad för F-programmet?

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 40%
0 0%
2 40%
5 (mycket bra)»1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4

- Lite väl teoretisk på sina håll med mycket (onödig?) vikt på härledningar.» (?)
- Han skulle behöva sätta sig ned med cederwall och gå igenom vad den ska innehålla.» (2)
- Gav inte riktigt någon översikt över ämnet. Mer djupdykningar i några få delar, som inte kändes så relevanta.» (2)
- I frågan om vad som vi brukar lära oss i en fysikkurs ja, om det är det som är väl lämpat vet jag ej. Tensorer var bra att lära sig, kanske nödvändigt oxå om man ska läsa mer strömmnig, men kändes faktiskt inte nödvändigt här.» (4)

4. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

5 svarande

1 (inte alls)»1 20%
0 0%
4 80%
0 0%
5 (Mycket bra avvägt)»0 0%

Genomsnitt: 2.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes som allt för stor del teori med 29/60p teori på tentan» (?)
- Jag måste ha missat sista föreläsningen eller nåt men jag hadde uppfattningen att tentan i princip bara skulle bestå av de tre sista praktiska frågorna som kom, visse åt minstånde inte vad mer det fanns att läsa in sig på» (1 (inte alls))
- Lite väl mycket fokus på beräkning av kraft och moment på tentamen. Dessa moment gicks igenom mycket kort och väldigt nära inpå tentamen, borde varit lite mer spridda beräkningar.» (3)
- Sista uppgiften var helt ny» (3)

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

6 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»6 100%

Genomsnitt: 4

- Föreläsare som brinner för sitt ämne, svårt att toppa det.» (>75%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
3 50%
2 33%
5 (mycket bra)»1 16%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kanske något bättre struktur med rubriker och stolpar vid lektionens start?» (3)
- Fungerade ok» (3)
- Gick lite väl fort ibland. Dock bra publikkontakt hos föreläsaren. » (3)

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 33%
3 50%
1 16%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Innehöll många problem som enbart gick ut på att integrera en massa osv. Mycket matte lite strömningsmekanik. » (2)
- Innehållet var inte så bra. Märktes att räknövnledaren var ny. » (2)
- Blev bättre på slutet. » (3)
- Det typer av uppgifter som gjordes (långa matematiska uttryck) kanske inte lämpades väl att ses skrivas på varje räknestuga» (3)

8. Vad tyckte du om duggorna?

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 33%
1 16%
1 16%
5 (mycket bra)»2 33%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.5

- Oklart vad de skulle innehålla» (2)
- Det var ofta oklart vad som skulle ingå i dem. Bättre framförhållning hade behövts. En jobbig grej var att föreläsaren pratade mycket under duggorna. » (2)
- Bra idé, så länge de inte blir tyngre än de var i år. F har en väldigt tuff termin denna höst.» (3)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 33%
1 16%
2 33%
5 (Mycket stor)»1 16%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig mest från boken» (2)
- lärde mig genom utdelat material i tentaveckan, men det räckte iochförsig inte...» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.1


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

6 svarande

Ja»0 0%
Nej»6 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 16%
4 66%
0 0%
5 (För hög)»1 16%

Genomsnitt: 3.16

- VArit något låg» (2)
- Orimligt mycket för en 4,5-poängs-kurs. » (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Kvanten har tagi upp den meta studietiden» (Ganska bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.83

14. Tycker du att läraren har lyssnat på deltagarna under kursen och anpassat kursen och inlärningsprocessen (i den mån detta var möjligt) efter era behov?

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 20%
2 40%
5 (mycket bra)»2 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.2

- Duggorna flyttades fram och ändrades hela tiden för vår skull, så det var väll bra men det blev lite rörigt» (4)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

6 svarande

1 (ej prisvärd)»1 20%
3 60%
0 0%
1 20%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 2.2

- Mycket dyr och vi använde den marginellt» (1 (ej prisvärd))
- Boken var inte så bra för den här kursen. Framför allt saknades lösningar och facit, vilket var ett stort problem. » (2)
- absolut inte prisvärd, jag ser mycket gjärna ett bokbyte om det finns vettiga alternativ» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
4 66%
0 0%
2 33%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använt boken mycket lite» (2)
- Vi hade behövt fler och bättre exempellösningar till olika uppgifter. » (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.66


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

6 svarande

Ja»1 20%
Nej»4 80%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.8

- Om man missades vad som sades på en föreläsning, kunde man lätt missa när och och på vad en dugga skulle va, vad som skulle komma på tentan osv. » (Nej)
- Borde varit klart från början, har dock förståelse för att en utvärdering var tvungen att ske under kursens gång.» (Nej)
- Klarhet och övningstentor» (Nej)
- Det största problemet med kursen var att mycket definierades efter hand och ändrades hit och dit. Det var därför svårt att veta vad som förväntades av oss. » (Nej)
- måste som sagt ha missat en lektion, men det verkar som om informationen om vad som examinerades inte gick helt fram (ledande fråga?)» (Vet ej)

18. Har kursen lett till att du vill fördjupa dig i strömningsmekanik?

- möjligtvis»
- Ja»
- Ja»
- Nej»
- ja, ämnet visade sig faktiskt vara mycket intressant»

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med fokus på att lära sig grunderna.»
- Allt bör finnas med »
- Föreläsaren var i princip bra, men kan ta det lite lugnare. »
- duggorna»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer spridda frågor på beräkningsdelen på tentamen»
- Klarhet och vilka uppgifter man ska räkna från första början»
- Kursinnehållet måste struktureras upp och tydliggöras. Föreläsaren bör också skaffa sig betydligt bättre koll på studenternas förkunskaper. »
- tentan, om inte så måste t.ex. innehållet på räkneövningarna, hemuppgifter ändras för att återspegla de uppgifter som kommer på tentan.»

21. Övriga kommentarer

- Tyckte det var för stor del teori på tentan, dessutom var jag ej förbered att det skulle komma teoretiska frågor av slaget: vad menas med....? osv. Var svårt att veta vad man förväntades kunna då det ej fanns några tidigare tentor. »
- Kursutvärderarna var iaf bra!! :)»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.02
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från