ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Energiomvandling M3, ENM025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-22 - 2009-01-30
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Lars-Erik Åmand»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Vad tycker du allmänt om kursen i Energiomvandling?*

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker kursen i allmänhet.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelös»0 0%
dålig»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömlig»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

2. Var Kurs-PM tillfredsställande?

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

3. Framgick kursens mål i kurs-PM?

Kurs mål är viktigt i det nya M-programmet och de skall vara tydliga och nåbara.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

4. Var hemsidan tillfredsstälande?

Målet med hemsidan är att ni skall kunna få tag på utdelat material och då speciellt PowerPoint presentationerna i digital form och i färg att kunna "köra" på er egen dator.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

5. Är målet för kursen uppfyllt?

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

6. Anser du att du har rätt förkunskaper?

Denna fråga gäller speciellt er som inte går på M-programmet.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

7. Vilka delar av kursen var svåra och vilka var lätta?

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

8. Har det framgått vad du skall använda kursen till i din utbildning till civilingenjör?

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

9. Ligger denna kurs rätt i kursplanen?

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

10. Vad tycker du om föreläsningarna?*

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker om föreläsningarna.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelösa»0 0%
dåliga»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömliga»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

11. Vad tycker du om laborationerna på Chalmers Kraftcentral?*

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker om om laborationerna på Chalmers kraftcentral.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelösa»0 0%
dåliga»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömliga»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

12. Vad tycker du om räkneövningarna?*

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker om räkneövningarna.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelösa»0 0%
dåliga»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömliga»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

13. Vad tycker du om laborationen där du skulle göra en Energibalans på CFB-pannan?

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker om laborationen L1.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelös»0 0%
dålig»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömlig»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

14. Vad tycker du om laborationen i "Mätteknik" L2?

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker om laborationen L2.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelös»0 0%
dålig»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömlig»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

15. Vad tycker du om laborationen i om konvektionsstråket (L3)?

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker om laborationen L3.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelös»0 0%
dålig»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömlig»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

16. Vad tycker du om vvx-laborationen (L4)?

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker om laborationen L4.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelös»0 0%
dålig»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömlig»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

17. Vad tycker du om konstruktionsövningen och att jobba i grupp för att få fram resultatet?

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker om konstruktionsövningen.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelös»0 0%
dålig»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömlig»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

18. Vad tycker du om kurslitteraturen?

Välj ett av fem alternativ nedan för att beskriva vad du tycker om kursboken "Fundamentals in Heat and Mass Transfer".

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

värdelös»0 0%
dålig»0 0%
ok»0 0%
bra»0 0%
föredömlig»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

19. Vad det någon del i kursen som tog onödigt mycket/lite tid?

Var noga med om du avser mycket eller lite tid när du svarar.

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0

20. Har du prioriterat kursen i förhållande till de kurser som gått parallellt?

Denna fråga gäller speciellt de som går på M-programmet och läst reglerteknik parallellt.

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

21. Hur bedömmer du din arbetsinsats i förhållande till de 7,5 P som du får om du klarar tentan vilket skall motsvara 50% av dina heltidsstudier om 50 timmar i veckan?

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

Lagt ner mer än 50% av min tid»0 0%
Lagt ner mindre än 50% av min tid»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

22. Näst sista frågan*

Bör huvudföreläsaren ägna mer tid åt att förbereda sina förläsningar istället för att arrrangera fika för studenterna

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

23. Vad tycker du om tentan?*

Avspeglades kursinnehållet i årets tenta?

Frågan är kopplad till lärare: Lars-Erik Åmand»

0 svarande

ingen avspegling av kursen»0 0%
dålig avspegling av kursen»0 0%
ok»0 0%
bra avspegling av kursen»0 0%
föredömlig avspegling av kursen»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 0


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från