ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SK, SOL vt 09 Examensarbete för sjöbefälsprogrammen vt09, SJOX07

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-22 - 2009-01-27
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»3 9%
Cirka 20 timmar»5 15%
Cirka 25 timmar»12 36%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»9 27%

Genomsnitt: 3.33

- Högt tempo i de andra kurserna samtidigt.» (Cirka 25 timmar)
- Det var mycket jobb men det kan respektive elev påverka själv» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»1 3%
25%»5 15%
50%»3 9%
75%»9 27%
100%»15 45%

Genomsnitt: 3.96

- Då det har varit stora problem att anmäla sig till de olika obligatoriska momenten då bland annat hemsidan för att anmäla sig för bibliotekets informations sökning inte har fungerat och man har fått ägna åtskilliga timmar åt att försöka anmäla sig till lektionerna» (25%)
- Examensarbetet innehåller några få obligatoriska moment. Likt flera andra ämnen är det bra att ha fulla dagar när man väl är på skolan. Att gå dit för endast några timmar känns som slöseri med dagar.» (25%)
- Tycker inte att lektionerna har varit särskilt givande!» (75%)
- förutom något missat handledningstillfälle. Detta pga ouppdaterad kurshemsida. informationen om handelningstillfällena var från förra läsåret.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»6 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 24%

Genomsnitt: 3.06

- Då instruktionen för arbetet var vagt skriven gjordes det olika tolkningar av alla som läste texten» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt knepigt med olika trappor och poängskalor och hattande fram o tillbaks i det mest gedigna kurs-pm:et hittills på utbildningen.» (Målen är svåra att förstå)
- Upplägget för exjobb kan generellt bli betydligt tydligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 84%
Nej, målen är för högt ställda»5 15%

Genomsnitt: 2.15

- Dock bör mer information ges ang opponering mm. iom att på sjökaptensprogrammet så har vi inte gjort detta innan. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Mycket jobb har lagts ner, dock är detta ett examensarbete och 15 poäng. Mycket tid skall läggas ner!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med reservation för att jag önskar att de blir tydligare är de rimliga, dock luddiga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- I den skriftliga anvisningen framgår att det skall vara på en så hög akademisk nivå, men när det väl kommer till ämnes val och redovisning, verkar det som att man får göra vad som helst...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»10 30%
Ja, i hög grad»16 48%
Vet ej/har inte examinerats än»5 15%

Genomsnitt: 2.72

- Arbetet borde granskas hårdare.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»15 45%
Ganska liten»8 24%
Ganska stor»9 27%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.87

- allt förutom handledningstillfällena var skit!» (Mycket liten)
- Språkhandledningen var obligatorisk så länge man inte missad den. Då skulle man göra extrauppgifter som inte var obligatoriska. Onödigt med obligatoriska moment då dessa är till för att hjälpa oss, vilket innebär att den enda som förlorar på att man missar något som man kunde behövt vara med på är en själv. Borde vara upp till studenten att avgöra om man vill ha handledning eller inte. Dessutom var bokningsmöjligheterna under all kritik och inte baserad fritt efter hur långt man kommit, utan baserades på antal veckor som gått under terminen. Innebar att man inte hade material att jobba med under handledningarna eftersom man inte kommit till det stadiet alla gånger på grund av arbetets upplägg.» (Mycket liten)
- Mycket bortkastat tid med föreläsningar som hamnar snett tidsmassigt med det man håller på med. Svart att håller föreläsningar för alla när vi har kommit olika långt i skrivning.» (Mycket liten)
- Se kommentar på fråga 15.» (Mycket liten)
- I princip så har jag bara använt mina gymnasiala-kunskaper i detta arbete.» (Mycket liten)
- Att uttrycka mig i skrift är något jag anser mig behärska. Bibliotekskurserna var horribla. Helt meninglösa och de gav ingenting.» (Mycket liten)
- Hade vart bättre med ett annat upplägg, föreläsningarna som fackspråk hade var mkt luddiga. Tror alla hade uppskattat mer konkreta föreläsningar om ex.vis hur gör man med referenser? vilka stycken bör ingå under vilka rubriker? » (Ganska liten)
- Den sista förelösningen som Carl Carlsson hade rörande muntilga redovisningar var grymt bra. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»14 42%
Ganska liten»11 33%
Ganska stor»6 18%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 1.87

- Boken var inte till stor hjälp, kan slopas helt, bättre att ha mer tydligt kursmaterial/hänvisningar och bättre föreläsningar» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen gav väldigt lite ledning kring hur man skriver ett examensarbete. » (Mycket liten)
- I flera fall använde chalmers helt annan litteratur än merparten av landets övriga högskolor. Min uppfattning är inte att chalmers har valt de bästa.» (Mycket liten)
- kurslitteraturen att genomföra ett... var till hjälp inget annat» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»7 21%
Ganska dåligt»10 30%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.33

- Handledningstillfalle och biblioteks bokning har inte fungerat.» (Mycket dåligt)
- Fackspråks bokningarna var undermåliga, de fungerade inte och kommunikationen var dålig» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan var ouppdaterad» (Mycket dåligt)
- Bokningssystemt för språklig handledning var riktigt dåligt. Dessutom kom bibliotekskursen alldeles för sent i kursen.» (Ganska dåligt)
- Mycket dålig kommunikation med inst för fackspråk och kommunikation.» (Ganska dåligt)
- svårt att boka tider och inget centralt ställe där man kunde göra allt sådant» (Ganska dåligt)
- Med ett tydligare PM samt komprimerade föreläsningar så att tiden kan frigöras är exjobbet bra.» (Ganska bra)
- vissa delar bra, vissa dåligt» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»9 27%
Mycket bra»18 54%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.51

- Inte så stort intresse från handledare.» (Ganska bra)
- Vår handledare Mats Jarlros var ett gott stöd.» (Ganska bra)
- Tycker det har fungerat väldigt bra, såväl handledare som fackspråk!» (Mycket bra)
- Vi hade en bra intern handledare» (Mycket bra)
- SMT har skött sig bra» (Mycket bra)
- vår handledare var mkt bra» (Mycket bra)
- Tack vare en alldeles strålande handledare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»26 78%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.78

- Inte samarbetat så mycket.» (Ganska bra)
- Jobbade med en av mina bästa vänner.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»10 30%
Hög»16 48%
För hög»6 18%

Genomsnitt: 3.81

- Mycket tid över att botanisera bland ölsortimentet på stadens krogar.» (Låg)
- För mycket tid på obligatoriska biblioteks undervisning som var helt onödig. Fackspråk tillfällena var dåligt uppstyrda då lärarna sade olika saker beroende på vem man hade...» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»9 27%
Hög»14 42%
För hög»9 27%

Genomsnitt: 3.93

- Se föregående.» (Låg)
- lagom men hög, så som man förväntat det » (Lagom)
- De andra kurserna tog väldigt mycket tid och ansträngning, då man var tvungen att göra massvis med obligatoriska studiebesök föreläsningar samt rapporter på dessa. Möjligheterna att plugga inför tentamen som var dagen efter examensarbetets redovisning var i stort sett obefintliga och resultatet på tentan talar för sig själv.....» (För hög)
- Det behovs fler sammanhängande dagar för examensarbete men med gas kursen och alla handledning, biblioteks och föreläsnings tider så fick vi aldrig 2 dager tillsammans , bortsett från när gaskursen ställedes in pga sjukdom. » (För hög)
- har läst examnensarbete på halvfart tillsammans med andra kurser på halvfart, vilket inte var bra alls. Ett examensarbete är väldigt svårt att bedöma hur mycket tid man behöver, därför har det tagit all tid. De andra kurserna var det inte första prioritet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Dåligt»4 12%
Godkänt»14 42%
Gott»9 27%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.03

- idiotiskt att lägga exjobbet som obligatorisk kursmoment tillsammans med andra ämnen parallellt. varken övriga ämnen eller exjobbet blir då helgjärtat gjort..!» (Mycket dåligt)
- Otydliga instruktioner samt handledare som inte vet vad som ska förväntas av eleverna.» (Mycket dåligt)
- Idiotiskt upplägg med att köra halvtid. Om så skall göras, lägg enkla kurser utan ansträngningskrav under samma tid, t.ex fackpråk och kommunikation som kunde fungera som en fortlöpande handledningskurs under arbetets gång.» (Dåligt)
- Anser att ett examensarbete inte hör hemma på sjöbefälsutbildningar.» (Dåligt)
- Mycket gott support med handledning och svar på frågor från Kalle, Anneli och Fredrik. Handlednings och biblioteks bokning var mycket dåligt och innehållet passade inte in i vår examensarbete just då.» (Godkänt)
- Handledarna gjorde ett undermåligt jobb, de det är satt till 15 timmar...så trodde de flesta att ett mittmöte räckte...jag med flera har gjort artbetet helt utan stöd från skolan !» (Godkänt)
- De satte ju ribban högt och fint i början av kursen, men sen levdes det inte upp under arbetets gång och granskning.» (Godkänt)
- inte skoj men ett måste.. man vill ju ha examenstillägg» (Godkänt)
- Kunde enkelt höjts till iaf gott om kraven enligt kommentarer ovan. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- handledningstillfällen»
- Inget.»
- Kravet på tidsplan och färdigställande»
- handledningstillfällen, dock ska man få välja när man vill ha hjälp med exvis språket, grupphandledning osv, det upplägget som är nu kanske inte passar alla i den fasen de är iom att examensarbetet är ganska individuell»
- inget»
- Fackspråk, om de synkar sig sinsemellan, detta har påtalats för Gerd Hellström och hon lovade att ta upp det med sina kolleger...Bokningssystemet för deras tillfällen måste delas ut så det räcker för alla...»
- Att det ligger i samma period.»
- Carl Carlsson»
- Stödpunkter som möte med handledare, biblioteks tillfälle, föreläsningar (borde vara obligatoriska)»
- Alla fackspråkliga föreläsningar»
- Jag anser att inte ska skrivas ett examensarbete på dessa utbildningar.»
- Språkliga handledningen.»
- något positivt tycker jag att kursen gjordes på höstterminen. Detta gör nog att många får gjort sitt examamensarbete, motsvarande om arbetet ligger i Lp 4 i årskurs 4.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt. Gick inte att fokusera 100% på vare sig examensarbetet eller de andra kurserna. Dessutom blev studerandet till tentorna lidande då man la ner all energi på att göra klart arbetet och förbereda det inför redovisning. Dessutom bör man se till att inlämningen för alla grupper är samma dag, då vi inte själva valt vilken dag vi skall redisa på. Att det står att arbetet skall in en vecka innan redovisning, kan betyda att ALLA skall lämna in en vecka före den FÖRSTA redovisningen. Att hälften av grupperna fick en hel schemalagd dag extra plus två andra arbetsdagar till förfogande är knappast rättvist. Detta i kombination att dom fick betydligt bättre möjligheter att studera inför tentor är knappst förmildrande. Börjar alla samtidigt skall alla lämna in samtidigt. Sen att redovisningarna skiljer ett par dagar må vara ok. Då får i alla fall grupp nr 2 chans att förbereda sin redovisning lite mer / studera mer.»
- Bokningsystemet för språklig handedning. Bibliotekskursen och föreläsningarna från fackspråk.»
- föreläsningarnas upplägg och innehåll, se en föregående kommentar »
- Bort med handledningstillfalle. Utser en handledare som idag för arbetet plus en handledare till för skrivande så att vi kan ställa frågor och få vägledning när vi behöver det och inte pga att det är obligatorisk»
- allt»
- Fler möjligheter att boka handledningstillfällen, som inte bör vara obligatoriska på samma sätt som idag.»
- Ordna så alla har möjlighet att deltaga på handledningstillfällena!»
- Upplägget på föreläsningarna borde vara mer anpassade till studenterna och deras förkunskaper. Tycke dem lades på helt fel nivå, och viktiga praktiska saker såsom hur man skriver en källförteckning, upplägg i rapporten, vad de olika delarna i rapporten skall innehålla osv, togs upp alldeles för lite. Tycker även att föreläsningarna borde ges i en separat förberedande kurs innan man påbörjar arbetet, en del information kom alldeles för sent. Studenterna bör även erbjudas att gå på redovisningar/opponeringar i t.ex. tredje årskursen om de själva skriver examensarbete i fjärde årskursen. Då kan man få en uppfattning om vilken nivå som förväntas av en, samt ge uppslag och idéer till ämnen att undersöka. »
- Examensarbetet bör inte ligga i en läsperiod tillsammans med andra kurser!»
- Bokningsförfarandet med fackspråk.»
- Den här kursutvärderingen ser exakt lika dan ut som för den till alla andra kurser. Om man vill ha in seriösa synpunkter, bör man även ha en seriös frågeställning. Många av frågorna är av karaktären "goddag yxskaft" med tanke på att denna kurs på många sätt skiljer sig från en "vanlig" kurs.»
- Handledarna måste lägga ner mer tid och läsa igenom och visa intresse för vad man åstadkommit...framförallt SMT handledare»
- Bättre samarbete med handläggare och examinator. Mer feedback under hela skrivprocessen från handledare»
- Hårdare bedömning.»
- Biblioteks køret først i kursen»
- kurshemsidan»
- Informationssökningen som hålls i biblioteket»
- Mer relevanta språkliga föreläsningar»
- Denna kurs är ej relevant för sjöbefäl och ett slöseri med skolans samt elevernas resurser. Lägg in valbara relevanta kurser och låt denna typ av arbeten tillhöra historien.»
- flytta datum för inlämnande så det ej krockar med övriga tentamen. Skeptisk till att göra exjobb på halvfart, kanske bättre med heltid.»
- Exjobb skall ligga sist i en utbildning.»
- Lägg ner alltihop, men det är väl knappast möjligt. De där kurserna i biblioteket borde i alla fall försvinna.»
- Bibliotekets utbildning i faktasökning skall komma tidigare!»
- kursen bör läsas ensam, dvs inga andra kurser samtidigt.»

16. Övriga kommentarer

- Idiotiskt upplägg.»
- Inför minst en vecka utan andra föreläsningar och lektions plikt mitt i värje termin dar vi kan arbeta till 100% med examensarbete utan att störas av annat.»
- värdelöst kursupplägg hela terminen»
- Det borde framgå tydligare vilka delar som kommer till extra i form av, arbetsdagböcker, tidsloggar och oppositionsrapporter. Detta medför att det blir en hög arbetsbelastning tillsammans med andra kurser.»
- Informationskompetens: Om vi nu, efter så lång tid på Chalmers, behöver utbildas i informationskompetens, bör den avslutas betydligt tidigare än i lp1 lv7.»
- Lägg examensarbete i en läsperoid där bara den kursen förekommer. Då blir inte övriga kurser lidande och handledare inte fullbokade. Sedan kan man lägga allt obligatoriska första veckorna för att därefterfter gå in i projektet.»
- Carl Carlsson for president»
- Jättebra. Det går inte att jämföras med stöd för examensarbete i Sjöfarts och logistik programmet några år sen (typ nästan inget stöd alls då)»
- Dessa arbeten håller mycket låg vetenskaplig relevans. De som vill skriva arbeten bör i framtiden skriva detta som forskarstudenter och på så sätt göra ett samhällsnyttigt arbete. Denna typ av arbeten har ingen relevans för den typ av arbetsuppgifter som en modern sjöbefälsskola ska utbilda sina studenter till att utföra. »


Kursutvärderingssystem från