ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Elektromagnetisk Fältteori F, EEF031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-21 - 2009-02-01
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

41 svarande

1 (inte alls)»3 7%
8 19%
15 36%
10 24%
5 (över förväntan)»5 12%

Genomsnitt: 3.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förväntade mig demonstrationer, resonemang och beskrivningar på de lagar vi lär oss. Inte bara postulat som ska accepteras axiomatiskt utan fysisk förklaring.» (1 (inte alls))
- Jag trodde att kursen skulle vara bättre, mer probelmlösning och mindre flummiga frågor.» (2)
- Hade gärna sätt en kurs som var mer inriktad på den fysikaliska delen av elfält. På fysikalisk förståelse snarare än matematisk.» (2)
- Jag kände att problemlösningskunskapen inte blev så bra. Visst, man kunde lära sig typtal och klara tentan på det men jag känner inte att jag kan ta en given frågeställning och analysera den på ett vettigt sätt. Och detta avspeglar sig verkligen inte i mitt betyg i kursen.» (2)
- Väldigt bra kurs!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

41 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
4 9%
12 29%
5 (mycket relevant)»25 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.51

- Det är en otroligt viktig kurs, då stora delar av fysikens tillämpningsområden finns inom elektromagnetismen. Kursen borde arbeta hårdare med att väcka intresse och intuition för ämnet hos studenterna.» (5 (mycket relevant))
- Den elektromagnetisk fältteorin får väl sägas vara en grundpelare inom fysiken.» (5 (mycket relevant))
- Den elektromagnetiska teorin, fält- och vågfysik mm., är ju oerhört relevant.» (5 (mycket relevant))
- Lärorikt!!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

41 svarande

1 (inte alls)»3 7%
7 17%
12 29%
13 31%
5 (Mycket bra avvägt)»6 14%

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan var den sämsta hittills, alldeles för lätt och det enda som krävdes var ju i princip att memorera två uppgifter och man fick en femma. Fler olika uppgifter krävs. F ska vara den svåra utbildningen, denna tenta var en skamfläck!» (1 (inte alls))
- Inte så grundlig som jag trodde att den skulle vara» (2)
- Tentan var alldeles för typad. Mer variation i uppgifterna och kryssfrågorna borde tas bort. Ersätt dem med mer resonerande uppgifter. Det känns som ett stryktips!» (2)
- En tentaform som passar både den late examinatorn och den late studenten som enkelt vill höja sitt medelbetyg. Har man förstått kurserna före denna behöver man knappt förstå elfälten för att klara sig igenom detta. Jag själv är ett exempel på detta, klarade 20/24 på båda duggadelarna bara med lite intelligent gissande och formelbläddrande. Att det sedan räcker med att titta på 5 gamla tentor så har man sett 75% av alla upggifter som överhuvudtaget förekommer gör det ännu lättare.» (2)
- Dåligt system. Varför så standardiserade frågor? Finns det bara ett 20-tal olika frågor att fråga inom elektromagnetisk fältteori? Är det därför hjulet med ekrar kom för 3:e gången på 10 år? Skärp er! Pinsamt!» (2)
- duggan är bra, men tenta-talen är lite för få och svåra. alltså, samma år efter år och har man inte löst dom innan går de ej att lösa.» (3)
- Lite typad, men ganska ok.» (3)
- Tentan borde granskas bättre!» (3)
- Jag tyckte uppgift 2 hörde mer till elektrostatikdelen istället för magnetostatik. Kort och gott: jag var inte beredd på en uppgift av den typen.» (3)
- Större variation av problemlösningstal ger rättvisare kunskapsbedömning (här gav det bäst resultat att plugga typlösningar). Hos Sant/falskt-frågorna på tentan (liksom på veckofrågorna) fanns tidvis alldeles för stort tolkningsutrymme, och dessa frågor testar därför inte faktiska kunskaper på ett rättvist sätt.» (3)
- Integralen på sista uppgiften var väl lite väl over the top» (4)
- Alltid mer eller mindre samma upplägg.» (4)
- Också mycket bra!» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

41 svarande

<25%»8 19%
25-50%»3 7%
50-75%»2 4%
>75%»28 68%

Genomsnitt: 3.21

- Slutade gå på föreläsningarna eftersom jag inte lärde mig någonting på dem.» (<25%)
- Storgruppsövningarna var avsevärt mycket bättre än föreläsningarna. Praktisk problemlösning och någon som lyssnar och bryr sig när man ställer frågor.» (>75%)
- Frågon om det var värt all närvaro!» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

41 svarande

1 (inte alls bra)»10 28%
12 34%
7 20%
6 17%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 2.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag kan själv läsa det som står på anteckningarna, men inte smarta grejer som nämns väldigt snabbt som eg är det viktiga. Hade varit bättre att ta det långsammare och hoppa över de matematiska beräkningarna» (1 (inte alls bra))
- Tråkigt! Föreläsaren verkar omotiverad och oförberedd, nonchalant mot frågor och har svårt att återkomma med svar på frågor som ej besvaras direkt. Dålig fokus på vad den fysikaliska innebörden av diverse storheter och konstanter som används. Examination bygger på väldigt strikt kunskap om specialfall i teorin, vilket inte får fokus på varken föreläsningar, kursmaterial eller övningar.» (1 (inte alls bra))
- Det är inte optimalt med undervisning baserad på slides. Man tappar lätt fokus i det stora informationsflödet och det är svårt att memorera saker om man inte antecknar. Dessutom får det till följd att föreläsaren går igenom saker snabbt och slarvigt! INTE BRA!» (1 (inte alls bra))
- Omotiverade föreläsare, blev en gång arg för att student inte förstod på en gång och ställde frågor. Svårt att hänga med i powerpointpresentationen » (1 (inte alls bra))
- Jag tycker att föreläsaren var oengagerad och opedagogisk. Det verkade som om han kom dit med inställningen att han egentligen kunde tillbringa sin tid med något viktigare. Denna negativa inställning smittar av sig. Åtminstone på mig. Hans powerpointföreläsningar ger förvisso ett gott intryck, men i sin iver att bli av med föreläsningen så snabbt som möjligt bläddrar han igenom dem så fort och utan att ge relevanta fysikaliska exempel att man lämnar föreläsningarna utan någon ökad förståelse eller motivation att sätta sig in i hans anteckningar. Om jag inte minns fel "racade" han vid ett tillfälle igenom 3½, förläsningar i sitt häfte på en tid motsvarande 2. Jag tycker även att det bidrar till förståelsen att se ekvationer och reslutat växa fram på tavlan istället för att bara trollas fram på en powerpoint sida med ett musklick. I mitt tycke de sämsta och mest opedagogiska föreläsningarna hittills på F. » (1 (inte alls bra))
- Föreläsaren lät trött och uttråkad vilket hade en alltför sövande effekt för att jag skulle lyckas ta in någon information över huvud taget.» (1 (inte alls bra))
- först en kommentar om powerpoint: Powerpoint måste väl vara en av de värsta uppfinningarna de senaste åren. De fungerar bara i väldigt lättsamma sammanhang om man skall visa bilder eller diagram. sedan till föreläsningarna: I tidigare kurser har föreläsningarna varit lite närmare undervisning, man har kunnat göra en lätt genomgång hemma och sedan hänga med. I den här kursen är det inte så, eftersom föreläsaren bara pekar på formler och säger "den här kan man härleda, jag vet inte hur men jag tror att det står i boken och/eller i mina anteckningar"» (1 (inte alls bra))
- Föreläsaren var DÅLIGT inläst på ämnet. Att bara slänga upp en overhead och berätta lite löst om vad det är vi ser, DET DUGER INTE. Det kan vara ok med power point. Det är inte det som är problemet. Problemet är att föreläsaren inte anstränger sig. Kan inte förklara vad matematiska ekvationer kommer ifrån, kan inte lösa ekvationerna och går kraftigt vilse om han går över till tavlan. Dags att ta någon som vill undervisa kursen?» (1 (inte alls bra))
- Inte bra med endast overhead! dålig respons vid frågor» (2)
- Dock ej särskilt givande, allt fanns redan i utdelat material, villket var mindre bra.» (2)
- Svårt att hänga med i tempot med t.ex. långa härledningar på en powerpoint-presentation.» (2)
- Föreläsaren kändes oengagerad, upplägget med powerpointpresentationer gav ingen vidare förståelse för ämnet.» (2)
- Jag njöt ju inte av dem direkt... Jag är inte emot powerpoint-konceptet, funkar bra när det är den som gjort slidesen som talar. Jag tycker dock att föreläsaren misslyckades med två ganska fundamentala saker: 1. Ge en grundläggande förståelse för elektromagnetismen, framför allt hur allt hänger ihop. Maxwells ekvationer är väl bra, men liknelser och tillämpningar hade nog kunnat göra det mindre abstrakt. Delvis anser jag att felet är Chengs pedagogik, som ju går ut på att postulera och sedan använda sig av D- och H-fält som är något mindre intuitiva än E- och B-fälten. 2. Svara på frågor. Jag inser att det inte alltid är jättelätt, men att snabbläddra slidesen tills alla förlorat sig helt och mer eller mindre glömt frågan är ingen bra metod. Även här tycks det att föreläsaren, åtminstone ibland, hade problem att förmedla kunskap (och kanske framför allt förståelse) på studentens nivå. Man fick också vibben att han egentligen bara hade kursen pga yttre krav. Hans attityd upplevdes även som något arrogant och better-than-thou (troligtvis är han ju det, men det är inte direkt motiverande). Sammanfattningsvis vill jag ändå säga att det inte var avgrundsdåligt, men klart under medel på F hittills.» (2)
- Efterfrågar större engagemang från föreläsaren som lutar sig alltför mycket på OH-slidesen. Man bör kunna förvänta sig att föreläsaren har full koll på kursmaterialet, även utan föreläsningsanteckningar.» (2)
- powerpoint är inte kul. Bättre med svarta tavlan.» (2)
- Ostimulerande med powerpoint. Lättare att förstå om man ser hur formlerna växer fram istället för att få dem uppkastade i ansiktet i högt tempo. Läraren bidrog för lite till att ge en intuitiv bild av elektromagnetiska fenomen, mest en lång uppradning av formler. » (2)
- De gav en försmak om vad som vi skulle lära oss. De hjälpte dock inte speciellt mycket för inlärningen. Mindre överklassfasoner och mer närvaro krävs av föreläsaren.» (2)
- Mikael är mycket bättre än Fhager, men han verkar inte så påläst på ämnet utan undviker ofta frågor genom att skämta bort dem. » (3)
- Mikael Persson var intressant och lätt att lyssna på. Men ibland känndes det som att han inte var förberedd till föreläsningarna, och krånglar till saker.» (3)
- Mycket "formel-rabblande" från powerpointbilderna.» (3)
- Lite ovant med powerpoint.» (4)
- Bra med föreläsningar på internet.» (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

41 svarande

1 (inte alls bra)»4 14%
7 25%
5 18%
5 18%
5 (mycket bra)»6 22%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Enligt min mening mycket bristfällig pedagogik, vilket gjorde att jag slutade gå på storgruppsövningarna efter några veckor.» (1 (inte alls bra))
- Ingen tid att ställa frågor. Gick bara igenom sånt som redan fanns upplagt på nätet.» (1 (inte alls bra))
- svårt med en svår engelsk dialekt för ett så svårt ämne.» (2)
- Bra möjlighet att få hjälp. Bra att det var annan lärare. Det borde framgå tydligt i timeedit schema när det är räkneövning respektive föreläsning. Timeedit finns av en anledning!» (2)
- Även om det kan anses osakligt vill jag påpeka att det förekom kommunikationssvårigheter.» (2)
- Tyvärr dålig pedagogik och rörig framställning. Viss språkförbistring, men går att klara.» (2)
- Både svårt att höra vad hon sade och se vad hon skrev på tavlan.» (3)
- engagerande!» (3)
- Ok» (3)
- Hyfsat pedagogisk, men kunde vara lite svårt att följa hennes uträkningar. Kändes ibland inte så påläst.» (4)
- Mycket bra övningsledare!» (5 (mycket bra))
- Vet inte hur jag stavar hennes namn, men hon är den mest hjälpsamma räkneövningsledare jag haft! Hon borde hålla hela kursen för hon är grymt bra!» (5 (mycket bra))
- Har hjälpt mig väldigt mycket» (5 (mycket bra))
- Räkneövningsledaren var hon som faktiskt bar kursen och gjorde att man lärde sig något, och hon borde i stort sett få all cred för kursen.» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

1 (Mycket liten)»5 12%
15 37%
11 27%
5 12%
5 (Mycket stor)»4 10%

Genomsnitt: 2.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Egenstudier, diskussioner med andra kursare och en liknande kurs från MIT var större hjälp än föreläsningar» (2)
- Rökneövningarna till viss del.» (2)
- Som sagt: svårt att hänga med både på föreläsningarna och på räkneövningarna.» (2)
- Räkneövningarna har ju till viss del varit det, och naturligtvis är föreläsningarnas bidrag också nollskilt men inte direkt högt.» (2)
- Den kurs hittills där föreläsningar/räkneövningar givit minst, störta behovet hittills av självstudier.» (2)
- Om han inte är intresserad av att vara föreläsare, varför är han då det? » (2)
- Mycket självstudier.» (3)
- Räkneövningarna» (5 (Mycket stor))

8. Har internetfrågorna hjälpt dig med dina studier?

41 svarande

Ja»34 89%
Nej»4 10%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.1

- Men, de tar mer tid än räknandet. Mycket tid.» (Ja)
- Fått igång mig att plugga tidigt» (Ja)
- Ger diskussion och samarbete mellan studenter, men många frågor var otydliga, svårtolkade och ibland fåniga. Det borde finnas referenser för samtliga frågor, när man svarat fel, så att man lättare vet var man kan repetera. Webbgränssnittet var groteskt.» (Ja)
- Mycket bra!» (Ja)
- Svårt att tolka många frågor. Ibland motsäger svaren delvis vad föreläsaren sagt på föreläsning för man skulle ju fatta att han inte menade det exakt så.» (Ja)
- Bra med en morot för att ligga i fas/repetera gångna veckan.» (Ja)
- Absolut, men jag tyckte de var lite för många. Det tog mycket tid om man ville få ut något av dem, vilket är både vårt och kursansvariges mål och då hade det varit bättre om man kunde ha mer tid till "fritt" pluggande.» (Ja)
- En god ide, men vissa av frågorna är väldigt tvetydiga (men det tjänar förstås också ett syfte).» (Ja)
- Många av frågorna är riktigt bra och uppmuntrar till att läsa kursboken, diskutera och tänka själv. Dock fanns frågor där rätt svar gav fel. Gör om gör rätt!» (Ja)
- Till teoridelen vill säga. Det tog dock en hel del tid från problemlösningsövningarna.» (Ja)
- Var mycket skeptisk först men de var faktiskt jättebra för förståelsen.» (Ja)
- Frågorna var ibland lite för otydligt formulerade, jag vet att det är meningen för att vi ska tänka efter, men vissa frågor fick man spendera mer tid på att fundera på formuleringen och vad som frågades efter än fysiken bakom. » (Ja)
- Mycket bra koncept, men hos alltför många av frågorna lämnas för stort tolkningsutrymme.» (Ja)
- Mycket bra delmoment i kursen. Diskussioner kring frågorna vrarje vecka var till stor hjälp för begrepssförståelsen och bidrog till att fördela arbetsbelstningen över kursen » (Ja)
- De hjälper en att lägga tid på problemen.» (Ja)
- internetfrågorna bör inte förekomma sista veckan, det är ju helt sjukt.» (Nej)
- Idiotiskt av föreläsaren att vägra svara på syntaxfrågor med motiveringen "svaren är inte viktiga, det är diskussionen som räknas" när han sedan ger bonuspoäng för just svaren. Vidare är frågorna så vaga så att det hela blir mer av ett lotteri än en kunskapskontroll.» (Nej)
- De blev ju till nytta för att man disskuterade dem. men när man väl fick svaren hade man redan glömt disskussionen, och till slut hade man byggt upp en databank i huvudet med luddiga påståenden som man inte visste om de var rätt eller fel.» (Vet ej)

9. Var duggan viktig för din inlärning?

41 svarande

Ja»36 97%
Nej»1 2%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.02

- bra dugga!» (Ja)
- Främst för att det var skillnaden mellan en kuggad tenta och godkänd tenta.» (Ja)
- Den motiverade att plugga hårt från början» (Ja)
- Duggan spelar alldeles för stor roll i den slutliga examinationen. Dåligt att den slutliga tentans två första uppgifter ej motsvarade duggans uppdelning.» (Ja)
- Mycket bra!» (Ja)
- jag lärde mig MYCKET» (Ja)
- Delmål är alltid hjälpsamt så man har något mål att knyta ihop säcken till.» (Ja)
- Duggor är alltid bra.» (Ja)
- Dock anser jag att den tog lite för mycket tid från de andra kurserna eftersom man visste att den var "enormt" viktig.» (Ja)
- Bra upplägg på kursen tycker jag.» (Ja)
- Väldigt bra, speciellt då början av kursen är så pass viktig för senare delarna av kursen.» (Ja)
- Mycket bra koncept.» (Ja)
- Bra med stor utdelning på tentan vid klarad dugga. Sprider arbetsbelastningen och gör att man kan koncentrera sig på ett moment i taget.» (Ja)
- Dugga på hälften är alltid nyttigt!» (Ja)
- Statikdelarna kändes ganska hyfsade från starten, duggan ändrade inte på det. Men det är trevligt att det blir mer tid till annat på själva tentan. Är dock kluven till duggans impact på slutbetyger. Klarar man den inte så blir det i princip U, klarar man den så får man i princip en fyra eller femma automatiskt på delpoäng. Detta speglar sig också i det låga antalet utdelade treor (7%).» (Nej)

10. Vad anser du om antalet föreläsningstimmar/vecka?

40 svarande

1 (För få)»2 5%
1 2%
35 87%
0 0%
5 (För många)»2 5%

Genomsnitt: 2.97

- Med fler föreläsningar kunde föreläsaren ta sig tid ge lite fysikaliska exempel, och kanske göra lite demonstrationer.» (2)
- vet ej.» (3)
- För mycket räkneövning och för lite föreläsningar.» (3)
- Beror på hur innehållet förändras.» (3)
- Antalet timmar lagom, men denna tid kan användas bättre.» (3)
- För dåliga» (3)
- Jag pluggade på tok för mkt på fälten så jag hamnade efter i allt annat (även sömnen)» (5 (För många))
- Om kvalitén ej förbättras på föreläsningarna, så kan man lika gärna vara utan. Bättre föreläsningar kunde göra det mer motiverat med så många.» (5 (För många))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.9


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

40 svarande

Ja»1 2%
Nej»39 97%

Genomsnitt: 1.97

- Det är otroligt oförskämt av en föreläsare att svara på en fråga med "Jag ska försöka att inte bli irriterad!" Det är inget som ska förekomma och jag kan tänka mig att många låtit bli att ställa frågor på grund av just detta. » (Ja)
- Föreläsaren blir arg när någon inte förstår hans pedagogiska förklaringar.» (Nej)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 2%
26 63%
9 21%
5 (För hög)»5 12%

Genomsnitt: 3.43

- Pluggar man ordentligt till duggan och fixar densamma, så behöver man inte plugga så mycket till tentan och har ändå en fyra-femma. Inlämningsuppgifterna tar inte så lång tid heller. Så är man bara ute efter betyget så är arbetsbelastningen inte direkt hög alls. Vill man utveckla någon vettigare förståelse så får man lägga mer tid, eftersom man förutom i Cheng inte kan sägas ha någon vidare hjälp till detta i kursen och dess material.» (2)
- Mycket jobb varje vecka med internetfrågorna. Minska gärna dem till antalet.» (4)
- Aningen hög i förhållande till andra kurser av samma storlek.» (4)
- Hög men ändå bra.» (4)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 14%
Mycket bra»29 70%
Har ej sökt samarbete»5 12%

Genomsnitt: 3.92

- Det går ofta lättare (och man får bättre svar) att fråga kursare istälet för föreläsare. Ska det vara så?» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»9 23%
Ganska bra»14 35%
Mycket bra»8 20%
Har ej sökt hjälp»7 17%

Genomsnitt: 3.28

- Föreläsaren sade "Jag försöker inte bli arg" när student ställde fråga vid ett tillfälle» (Mycket dåliga)
- Räkneövningsledaren var lättare att ta kontakt med, men föreläsaren var ingen idé.» (Ganska dåliga)
- Av föreläsaren, mycket bra av räkneövningsledaren.» (Ganska dåliga)
- Mikael svårt. Chuche (ursäkta stavningen) lätt.» (Ganska dåliga)
- Framför allt har det fungerat bra på räkneövningarna. Examinatorn har ignorerat mail. Dåligt. Andreas Fhager var då betydligt mer behjälplig.» (Ganska dåliga)
- Efterfrågar åtminstone en räknestuga och inte bara storgruppsövning. Hellre färre demotal så att tid ges till egen räkning under möjlighet att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Övningsledaren svarade på många, föreläsaren var bara där en gång i veckan.» (Ganska bra)
- bra hjälp från räkneövningsledare» (Ganska bra)
- Frågor kan man ställa. Dock varierade kvaliteten på svaren mycket.» (Ganska bra)
- Förekom lite för ofta att fördjupande eller hårt teoretiska frågor inte blev besvarade på ett bra sätt av examinator. Ingen bra lyssnare.» (Ganska bra)
- Räkneövningsledaren for the win!!» (Mycket bra)
- Det gick bra att ställa frågor. Problemet är snarare om man fick något svar på frågorna! » (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

41 svarande

1 (ej prisvärd)»2 6%
4 12%
8 25%
10 32%
5 (mycket prisvärd)»7 22%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 3.51

- Helt totalt värdelöst att välja en kursbok som inte ens finns till försäljning..» (1 (ej prisvärd))
- köpte boken på cremona förra året, trycket var oacceptabelt dåligt och cremona bemötte kritiken genom att ljuga om konsumentköplagen. kåren borde köra ut cremona från kårhuset.» (2)
- Boken (Cheng) var bra, men det blir lätt rörigt med så stora mängder extra material som man ska leta genom.» (3)
- Jag tyckte att Chengs bok var trevlig, även om jag har mina problem med hans pedagogiska modell. Kostade dock mer än 70kr/hp och så tog den slut, vilket helt enkelt är dåligt.» (3)
- Boken var dyr och framför allt svår att få tag på men samtidigt av högsta klass.» (3)
- Väldigt bra bok, men dyr» (4)
- Boken blev oerhört värdefull i och med det låga inlärningsvärdet på föreläsningarna.» (4)
- Cheng var mycket bra.» (4)
- Cheng bra bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Fick reda på att den inte var prisvärd så vi delade på en» (Köpte inte boken)
- lånade den...men den var bra!» (Köpte inte boken)
- Jag tyckte boken var bra, men det gick inte att få tag på den för alla. Jag lånade ett exemplar.» (Köpte inte boken)
- Pga att kurslitteraturen slutat tryckas fick jag inte tag på någon bok. Jag skaffade emellertid annan likvärdig litteratur. Att mikael inte bytte bok ser jag som ytterligare ett exempel på hans lättja och dåliga inställning till undervisning och oss studenter.» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

1 (Mycket liten)»4 9%
4 9%
3 7%
11 26%
5 (Mycket stor)»19 46%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade stor hjälp av internet och gammal lånad litteratur T ex E. Hallén - Elektricitetslära» (3)
- Cheng först och främst.» (4)
- Känns klumpigt med alla dessa kompendier och stenciler.» (4)
- sammanfattningen och de lösta exemplena har varit toppen. och kursboken!» (5 (Mycket stor))
- Mycket bra kurslitteratur och extramaterial.» (5 (Mycket stor))
- Cheng var en klippa, som inlämningsuppgifterna tvingade en att konsultera regelbundet.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

42 svarande

Ja»33 80%
Nej»8 19%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.19

- För mycket, svårt att förstå.» (Ja)
- MEN, det var otroligt krångligt att förstå systemet för på vilka grunder betyg utdelades. Gör det enklare eller åtminstone tydligare!» (Ja)
- Men det var ganska oförståeligt ändå. Poängsystemet till tentan känns som en tenta i sig. Väldigt mycket "om" och "men" och "förutom"» (Ja)
- Kurshemsidan är mycket bra.» (Ja)
- Har svårt att se fördelen med det extremt invecklade betygsstegssystemet på tentorna. Det fanns ju visserligen förklarat, men nästan värt 1 hp för att verkligen förstå innebörden av det.» (Ja)
- Lite otydligt med hur poäng på duggan överförs och hur många poäng man behövde klara på vissa delar osv. Det står ca 3st a4 sidor om detta på hemsidan. Borde gå att göra smidigare.» (Ja)
- Nästan för mycket.» (Ja)
- Mycket bra kurshemsida!» (Ja)
- systemet för hur man blir godkänd är svår att knäcka.» (Nej)
- det hade varit ok med ett krångligt system om mikael haft koll på det, men det verkar inte vara så.» (Nej)
- Kurshemsidan bra, saknade information om när det var föreläsning och räkneövning i timeedit.» (Nej)
- Informationen fanns men den är så krångligt skriven att man inte fattar alls vad man skall göra för att tex få 3» (Nej)
- Förklaring till referenstyper, vad betyder P1.3, p1.3, 1.3, etc. Det var på det hela taget och av flera anledningar ganska krångligt att följa scheman/listor på rekommenderade uppgifter.» (Nej)
- helaupplägget av kursen var mycket luddigt beskrivet.» (Nej)
- Det är ganska otroligt egentligen. Tentasystemet tar ungefär två sidor att beskriva, men man utelämnar ändå detaljer som var bonuspoängen från inlämningsuppgifterna hamnar. Får väl kanske tipsa om http://web.student.chalmers.se/~laurellp/elfalt/» (Nej)
- Hemsidan har legat nere lite väl mycket!» (Nej)
- Poängsystemen för dugga och tenta var ju helt obegripligt. Mitt tålamod räckte bara till att inse att om man klarade duggan skulle man knappt behöva några poäng på tentan.» (Vet ej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- duggan och inlämningsuppgifterna. hjälpte en avsevärt med inlärningen!»
- Upplägget, bra piska för att hålla sig i fas.»
- Internetmaterialet»
- Räkneövningsledaren»
- Duggan och internetfrågorna »
- internetfrågorna, dugga»
- Examinationssystemet, frågor + dugga. Jättebra för inlärningen. Väl genomtänkt»
- upplägget i kursen med inlämningsuppgifter och dugga är bra, men kanske kan förändras något.»
- Boken.»
- Duggan är annorlunda nu och fungerar mycket bättre.»
- Duggan och Räkneövningstimmarna»
- Konceptet med dugga och internetfrågor»
- Duggan»
- Kurshemsidan.»
- Cheng-boken.»
- Jag är ledsen, men jag kan inte se något som jag inte skulle vilja förändra i kursen.»
- All kursmaterial och föreläsninar på nätet»
- Tycker att hela upplägget var bra.»
- Upplägget med Internetfrågor och dugga under kursens gång.»
- Det mesta.»
- Vet ej»
- Kursupplägget med veckofrågor och dugga.»
- ???????? Det är ju i princip en intressant kurs»
- Dugga och inlämningsuppgifter»
- Kursen och dess innehåll»
- Chengs bok.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- svensktalande räkneövningsledare.»
- Några internetfrågor kan tolkas på flera sätt. Några av dem hänvisade till räkneövningsuppgifter som inte gåtts igenom, och som det inte fanns lösning till.»
- Mer föreläsningar!»
- Mer viktig info på förel, mindre beräkningar»
- Att mikael läser på»
- overheaden, om de måste finnas kvar så gör dem tydligare!»
- Frågorna bör granskas och göras något tydligare tycker jag. »
- om man klarar båda delarna i duggan är det (nästan) omöjligt att kugga kursen. Om man inte klarar någon av delarna så är det alldeles för svårt att klara kursen.»
- Föreläsare, föreläsningar, kompendier med uppgifter, webbfrågor. Inför mer fysikaliska förklaringar och försök få studenterna att förstå (intuitivt) fysiken, istället för att hälla vektoridentiteter över dem.»
- Ta bort förståelsefrågorna på tentan, och bara ha problemlösninggsuppgifter. Tentafrågorna bör vara mer genomtänkta och ha högre kvalitet. »
- Sluta med slides och se till att det blir mer interaktion och pedagogik på föreläsningarna. Gör det också enklare att förstå hur de olika momenten påverkar betyget.»
- Föreläsaren (byt dock ej tillbaka till förra årets!) och Föreläsningsmaterialet, smat inlämningsuppgifterna.»
- Föreläsarens attityd, tydligare mål, bättre föreläsningar, tydligare hur dugga/internetfrågor/tenta.systemet fungerar »
- Lite smidigare poängsystem»
- bättre föreläsningar!!!!!»
- Föreläsare, kurslitteratur, kursens matematiska inriktning borde bli mer fysikalisk.»
- Om kompendierna och stencilerna ska finnas kvar till nästa är MÅSTE de korrekturläsas. Man blir rent ut sagt vansinnig på alla stavfel, slarvfel och särskrivningar. Jag tycker även att powerpoint-presentationen inte ska vara kvar. Dålig inlärning på att bara sitta och stirra på härledningar av "nasty equations" en hel föreläsning.»
- Boken, powerpointföreläsningarna borde bytas ut.»
- Man kunde kanske ge kursen till någon som faktiskt är intresserad av att lära ut?»
- Föreläsaren»
- Jag tycker att föreläsningarna ofta blev att Mikael bara gick och läste formler rakt av sina slides och detta är jobbigt och långtråkigt att lyssna på i 2 timmar i sträck. Jag föreslår mindre formler från slides. Ta dem på tavlan eller nåt istället om det överhuvedtaget måste vara med så många formler och härledningar. »
- Formulera om vissa av veckofrågorna, att sitta o fundera på vad ni syftar på lär man sig ingen fysik av.»
- Föreläsarens inställning till att föreläsa»
- Föreläsningarna och tolkningsutrymmet hos samtliga sant/falskt-frågor.»
- Vill ha räknestugor där man kan räkna själv och ställa frågor.»
- Vad inte?»
- Bort med powerpoint samt föreläsningar som syftar mer till förståelse än formelkännedom och -användning»
- Föreläsaren»
- Föreläsningarna»

20. Övriga kommentarer

- Nej»
- Föreläsaren betedde sig inte snällt då vissa ställde frågor, t ex när ngn inte förstår säger han "nu ska jag försöka att inte bli irriterad". Det var mkt onödigt och denna chargong höll i sig genom kursen»
- bra informativ hemsida»
- jag har skrivit kursen utan dugga/bonuspoäng flera gånger utan att klara den. Nu skrev jag duggan och tentan utan att kunna överdrivet mer än jag kunnat tidigare och fick 5:a.»
- Tråkigt att man ska behöva gå en så tråkigt kurs i ett ämne som kunnat vara så roligt.»
- Bra med videoföreläsningar på hemsidan.»
- MIT har bra filmer»
- Otroligt rörigt poängsystem på tentan, borde kunna lösas bättre.»
- Tack för att kursutvärderingen äntligen kom!»
- Många tror att överhead bilder är ett bättre sätt att föreläsa med men det är faktiskt tvärtom tycker jag. Man lär sig bättre när föreläsaren skriver själv på tavlan och man tar anteckningar.»
- Skrev alla mina åsikter på baksidan till halvtidsutvärderingen, och de är fortfarande samma.»
- Väldigt rolig, intressant och bra kurs. Kanske den bästa hitills.»
- För sen kursutvärderingsblankett»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.08
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från