ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Fysiken omkring oss, TIF010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-18
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

36 svarande

1 (inte alls)»5 13%
16 44%
14 38%
1 2%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig väldigt lite med tanke på hur många timmar jag lade ner» (1 (inte alls))
- Hade förväntat mig ta igen det man missat från gymnasiet och att man skulle få "lite mer kött på benen", så tycker jag dock inte är fallet så här i efterhand.» (1 (inte alls))
- Rörigt och inte särskilt lärorikt.» (2)
- hade inga direkta förväntingar. men blev förvånad på hur "lätt" / grundläggande den var jämfört med matematik-kurserna» (2)
- Kursen var mest intresseväckande. Jag hade förväntat mig en kurs som grundligt skulle gå igenom fysiken som en bra repetition/förberedelse. Det värsta var när man helt plötsligt ställdes inför differentialekvationer och svårare utmaningar utan att veta vad det var. Jag lärde mig inget av det.» (2)
- Många roliga delar som fräschade upp och något fördjupade gymnasiekunskaperna, dock ibland oklara upplägg på vad vi skulle göra.» (3)
- Jag försökte vara ganska förutsättningslös. Mer om detaljerna nedan» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

36 svarande

1 (ej relevant)»4 11%
11 31%
9 25%
9 25%
5 (mycket relevant)»2 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.82

- Möjligtvis viktig för de gratis CSN-poängen» (1 (ej relevant))
- Anser att kursen bara var repetition av gymnasiefysiken fast mycket mer förvirrande» (1 (ej relevant))
- Det viktiga i kursen tycker jag är att man får en grund i LaTeX och Matlab och att man får göra EP-labb. Resten känns som att man inte har tid att ta in när man har så mkt annat.» (2)
- skönt med lite mjukstart i fysiken, och kul med intresseväckande föreläsnigar. jag tyckte mycket om kursen, men den känns faktiskt som den minst relevanta hittils.» (2)
- Tycker att den skulle kunna göras mer relevant än den är idag om man lade ribban lite högre och tog kursen seriösare.» (2)
- mätosäkerheter, dimensionsanalys m.m. är bra att kunna latex och rapportskrivning också men fysikinnehållet i kursen är tunnare än ozonlagret» (3)
- Mycket nödvändig som föberedelse, speciellt med tanke på rapportskrivning och labbar.» (4)
- Teknisk Fysik...» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

36 svarande

1 (inte alls)»4 11%
12 33%
15 41%
4 11%
5 (Mycket bra avvägt)»1 2%

Genomsnitt: 2.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En del saker vi gått igenom, vissa frågor kändes helt slumpmässiga och allmänt virrigt vid skrivningstillfället.» (2)
- Svårighetsgraden på tentan var mycket högre än det vi hade gått igenom på föreläsningarna.» (2)
- Svårt att svara på, menas duggan?» (3)
- EP-labbar var bra, men duggan var fruktansvärt dålig» (3)
- Examinationen innehöll vad som utlåvats. Examinationen i sig kan dock ifrågasättas på så många sätt.» (3)
- Förutom att duggan var dåligt utformad så innehöll den faktiskt vettiga saker.» (3)
- den tyckte jag sammanfattade kursen bra, tyvärr tror jag många dock ogillade den pga kursen kännts relativt lättsam, och duggan faktiskt var relativt "svår"» (4)
- Undervisningen var rörig, examinationen var rörig...» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

35 svarande

<25%»3 8%
25-50%»6 17%
50-75%»5 14%
>75%»21 60%

Genomsnitt: 3.25

- Efter de första föreläsninar märkte jag att det var fullständigt meningslös att gå på de. Man ar så mycket att hinna med att man kan inte slösa bort sin tid.» (<25%)
- Jag går inte gärna på föreläsningar där jag redan vet allt som sägs.» (25-50%)
- Hann läsa dagens Metro» (>75%)
- Inte jätteviktiga varje gång, men för det mesta roliga och skön omväxling mot det pressade tempot på andra kurser.» (>75%)
- Närvarade på samtliga föreläsningar.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

36 svarande

1 (inte alls bra)»6 17%
12 34%
13 37%
3 8%
5 (mycket bra)»1 2%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hon är yr. Något kurslitteratur vore bra.» (1 (inte alls bra))
- En salig blandning av intressanta saker, alldeles för svåra delar och irrelevanta delar. Planeringen vaerkade vara dålig.» (1 (inte alls bra))
- De var ofta väldigt ostrukturerade. Lägg upp en plan i början och håll dig till den» (1 (inte alls bra))
- väldigt lite bra information, helt ostrukturerad» (2)
- Ofta för flummiga och många fel huppkommer. » (2)
- Rickard Johnsson var RIKTIGT bra!» (2)
- ojämn nivå när någonting räknas ut saknas struktur. bara räknas på och oj vad fick vi här... bör ha en struktur något i stil med: givet, sökt, figur etc.. Per Öhl har mekanikkursen (första fysiken) på basåret. prata med honom, han vet hur man gör! bästa gäst: relativitetsteorin, men bara efter att det var slut och vi fick privat fortsättning på rasten.» (2)
- De intresseväckande föreläsningarna var bra, Ann-Maries föreläsningar skulle behöva vara mer strukturerade och kändes bara onödig nu.» (2)
- Förutom ovanstående så var vissa exempel inte så väl förberedda och flera av lösningsmetoderna kändes inte som om vi hade matte nog att hänga med på. gärna mera struktur och koll på förkunskaper. tydligase exemplet var med de polära koordinaterna som i stort sett ingen kände till.» (3)
- Många gånger kändes det mer som att vi skulle se vad vi redan kunde än att vi skulle repetera fysiken från gymnasiet.» (3)
- gäst föreläsningar bra» (3)
- Stor spridning. Gästföreläsningarna var genomgående intresseväckande och lärorika. Jag uppskattade särkskilt gästföreläsningarna om relativitetsteori respektive kvantfysik. Professor Pendrills egna föreläsningar framfördes med entusiasm och ofta engagerande pedagogiska grepp som omröstningar, diskussioner och laborationsartade demonstrationer. Icke desto mindre var det emellanåt svårt att förstå organisationen på dem, och en del exempel förföll till ganska förvirrade framföranden, synbart under stress. Problemet kan knappast vara okänt, frågan är vad man gör åt det. En mer detaljerad planering av föreläsningarna kanske kan vara ett alternativ. Spontanitet är viktigt och positivt, men behöver i sammanhanget kanske stöd av en mer solid huvudplanering att falla tillbaka på. Jag upplever att en tydligare uppgift om "var man befinner sig" i beräkningar och problemlösning skulle underlätta mycket för mig som lyssnare. Retoriska frågor och svar till dessa - en verbaliserad tankeprocess om man så vill - skulle nog kunna erbjuda det. Stilen i "The Feynman Lectures on Physics" ett utmärkt exempel. Noga med vad som föranledde en operation, och uttömmande i sin beskrivning om hur man resonerar när man genomför den. Beträffande fel som uppkommit på stående fot, tror jag att det kan vara värdefullt att lära känna dem lite bättre. Snarare än att snabbt försöka avlägsna felet, stanna till, skratta kanske åt det, lugnt reda ut och korrigera. Det händer alla. Nivåstegringen kunde gott vara lite snabbare i kursen, och det vore skönt med lite mer variation bland de mekaniska kropparna. Inget ont om gungor, karuseller och kaniner, men det finns mycket annat roligt att kasta också. Jag har uppskattat de många praktiska demonstrationerna, och tankeexperiment - såsom fallet med luftballongen.» (3)
- Jag fick inte ut mycket av föreläsningarna. Jag kände att det var mer värt att sitta och räkna matte istället.» (3)
- Dom föreläsningarna som hölls av gästföreläsare var intressanta.» (4)
- En del gästföreläsare var väldigt bra, tex han om krökta rum och studieteknik var riktigt bra. Plus att de andra var intresanta för att få ett bredare perspektiv, dock var de inte altid bra som föreläsare.» (4)
- uppskattade särskilt de intresseväckande förel. samt studieteknik förel.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

36 svarande

1 (inte alls bra)»3 9%
9 27%
13 39%
8 24%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- dåliga doktorander» (1 (inte alls bra))
- Det var katastrofalt utan repetition/en grundlig förberedelse.» (1 (inte alls bra))
- Hadde väll inte så många, och det var dåligt med information om vad vi skulle göra på dem i förväg, så det blev en del missförstånd, tex trodde vi hadde projekttid för lisseberg, men var då någonting om gungor.» (2)
- Dålig planering» (3)
- bra med diskussioner o så men det fanns ofta för lite information både till oss ocg handledarna när vi gick dit.» (3)
- Helt okej. Kunde ha varit tydligare om uppgiftens natur ibland, särskilt rörande Lisebergsprojektet, men ofta mycket bra även på den sidan.» (3)
- Bra att få diskutera lite i grupper.» (4)
- De var ett bra sätt att lära känna sin Lisebergsgrupp på och handledaren var mycket bra!» (4)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

36 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 5%
4 11%
16 44%
5 (mycket bra)»14 38%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- EP Labberna var bra , men lisebergsprojektet jättedåligt» (3)
- De var det bästa med kursen.» (4)
- ganska bra» (4)
- Mycket bra, även om allting som gällde rapportskrivningen inte var riktigt välinformerat från början så det var jobbigt första gången.» (4)
- EP-labbarna var mycket bra» (4)
- De var de som håll kursens uppe.» (4)
- Ofta fick man teorin som behövdes för labbarna efter labbtillfällena.» (4)
- Förutom att de var väldigt tidskrävande så var de mycket lärorika och man kände att man gjorde något vettigt, skulle dock vilja ha lite mer teori innan.» (4)
- Laborationerna var givande. Det är roligt att se hur saker uppför sig på ett beskrivbart sätt och att försöka hitta bra beskrivningar. En sak att jobba med är att försöka få in något explicit om experimentmetodik innan första labben, gärna lite i taget under längre tid.» (4)
- Roligt med lite läbborationer man får tänka till på själv, till skillnad från gymnasiets följa-recept-labbar.» (4)
- Faktiskt väldigt kul, men kändes inte så anknutet till resten av kursen OBS: anknyt hellre resten av kursen till labbarna än tvärtom, mer bergochdalbanor så spyr jag» (5 (mycket bra))
- EP labbarna var roliga och lärorika.» (5 (mycket bra))
- EP-labarna var mycket roligare än de verkade. beräkningsprojektet kändes svårt, liseberg lite småtråkigt» (5 (mycket bra))
- Bra att lära sig om linjärisering etc.» (5 (mycket bra))
- Laborationerna var väldigt lärorika, då det är väldigt viktigt att kunna applicera sin teoretiska kunskap i praktiken och även kunna skriva bra rapporter.» (5 (mycket bra))
- EP-laborationerna var det mest vettiga och lärorika i kursen.» (5 (mycket bra))
- roliga och lärorika.» (5 (mycket bra))
- bra ep-handledare extra cred till michael å joakim» (5 (mycket bra))
- EP-laborationerna var utan tvekan kursens höjdpunkt. Mycket mer tid skulle lagts här istället, gärna så man hade hunnit göra fler labbar.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

1 (Mycket liten)»7 19%
17 47%
7 19%
4 11%
5 (Mycket stor)»1 2%

Genomsnitt: 2.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var rätt värdelösa tycker jag, skulle behövas mer struktur och kanske eventuellt en bok(?) om man kände att man behövde läsa på egen hand.» (1 (Mycket liten))
- Lärde mig av labbarna.» (2)
- Som sagt lite virrigt och inte allting som sagts på föreläsningarna utnyttjats.» (2)
- allt jag lärt mig i kursen har kommit från undervisningen. vad annars?» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.77


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Har du någon gång känt dig utsatt för diskriminering av lärare?

36 svarande

Ja»1 2%
Nej»35 97%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.97

- Ann-Marie diskriminera någon? knappast :)» (Nej)

10. Har du någon gång känt dig utsatt för diskriminering av kurskamrater?

35 svarande

Ja»0 0%
Nej»35 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

11. Har du varit vittne till någon form av mobbning eller kränkning?

36 svarande

Ja»0 0%
Nej»36 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

12. I så fall, gjorde du något åt detta?

17 svarande

Ja»0 0%
Nej»10 100%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2

- N/A» (?)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

1 (För låg)»0 0%
4 11%
24 66%
7 19%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.13

- Bra» (3)
- Väldigt varierande» (3)
- skulle säga tidskrävande men ej svårt» (3)
- Mycket att göra med labbarna, men utlagt på tid så man kunde göra det lite när som helst vilket var bra i förhållande till andra kurser. Inte så svåra moment även om de tog tid vilket också kändes välbehövligt.» (3)
- Periodvist intensivt med EP-rapporter.» (3)
- väldigt olika vid olika tillfällen, projektet och första labben tog tid, annars var det väldigt lugnt.» (3)
- Lagom med tanke på de kurser som läses parallellt. Det var bra att belastingen i regel låg i början av läsperioderna, då kunde man ta sig tid att plugga på matten och göra programmeringslabbarna i slutet.» (3)
- Med tanke på att vi har så mycket andra kurser som vi måste plugga på så var det lagom.» (3)
- Arbetsbelastningen var fullt tillräcklig. Tidsåtgången har varit omfattande, och det är mycket belastning från de andra kurserna under den aktuella tiden. För samma givna tidsåtgång tror jag dock att de flesta hade kunnat åstadkomma lite mer. Vi har lagt väldigt mycket tid på statik i åkattraktioner, vilket är bra, men jag tror att en del av den tiden hade kunnat användas till att gå vidare på något sätt.» (3)
- Var inte så mycket att göra, men när vi fick något var det svårt att sätta sig in hur viktigt det var och hur det skulle prioriteras» (3)
- Lisebergsprojektet krävde mycket mer tid än vad som är rimligt.» (4)
- allt rapporterande och sådant ger för hög belastning i förhållande till vad kursen ger» (4)
- Vissa delmoment kändes väldigt tidskrävande.» (4)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»21 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Jag har personligen svårt att hålla tider och att komma fram till konsesuslösningar. Det är i grunden mitt problem, och har inte med kursen att göra, men om något slags hjälp mot detta kan åstadkommas vid behov är det naturligtvis positivt. De studenter jag har jobbat med har gjort ett utmärkt arbete och jag har inget att anmärka på med deras insatser. En sak till apropå sånt här förresten: Gruppkoordinationen vid Lisebergsprojektet var krävande och ledde till mycket extra tidsåtgång. Man kanske bör trycka lite extra på vikten av att uppdela grupperna vidare.» (Ganska bra)
- funkade jättebra med min lab-kompis» (Mycket bra)
- Bra med Lisebergsprojektet så att man kunde lära känna lite folk i början.» (Mycket bra)
- Började bra med strukturerat samarbete som sen kunde fortsätta efter behov på övriga moment.» (Mycket bra)
- Mycket bra med indelade grupper så att man tidigt fick lära känna nytt folk som man annars kanske inte hadde snackat med» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»19 54%
Mycket bra»12 34%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.4

- EP-handledarna var bra» (Ganska bra)
- handledarna på labbarna var oftast lediga då man behövde hjälp.» (Mycket bra)
- Mail funkar alltid!» (Mycket bra)
- Mycket, mycket bra. Professor Pendrill och assitenter har varit välkomnande och snabba med svar på frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

1 (Mycket liten)»16 51%
10 32%
4 12%
1 3%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 1.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilken?» (?)
- Vilken kurslitteratur? Hade gärna önskat att vi fick lite mer skriftligt material.» (1 (Mycket liten))
- Vi hade väll inte så mycket material alls?» (2)
- Materialet på hemsidan var, när man väl hittade det, nyttigt att ha.» (3)

17. Skulle det behövas mer material t.ex. kurslitteratur eller ett kompendium än det som funnits tillgängligt?

33 svarande

Ja»14 51%
Nej»13 48%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.48

- Framför allt mer nyttig information i de» (Ja)
- Gärna en bok eller ett kompendium.» (Ja)
- Ja, det hade varit trevligt att ha i tryckt form en översikt av de viktigaste inslagen i mekanik mm. Gärna ett saftigt kompendium. Låt det dock inte gå ut över kursens lekfulla natur.» (Ja)
- Gärna formelblad, sammanfattning och pedagogisk genomgång av de olika områdena man hade.» (Ja)
- inte som kursen ser ut. man kan ha en hel mekanikkurs utan litteratur så...» (Nej)
- bra som det var att inte ha någon litteratur att slå i hela tiden utan få tänka och söka information själv.» (Nej)
- Mer lättillgängligt hade varit bra.» (Vet ej)

18. Vad tyckte du om den slutliga examinationen med avslutande dugga och disskusion?

34 svarande

1 (Dåligt)»15 44%
9 26%
5 14%
4 11%
5 (Mycket bra)»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- oj. här borde det stå mycket men det orkar jag inte skriva Tänk bara på: att lämna examinationssalen utan övervakare FINNS verkligen inte, kopiera upp dubbelt så många duggor nästa gång» (1 (Dåligt))
- Det kan inte vara acceptabelt att ha en examination där läraren lämnar salen och vissa får lösningar med tesen!» (1 (Dåligt))
- Innehöll ett flertal fel och det blev mycket okoncentrerat under skrivningen.» (1 (Dåligt))
- Alla som var med håller nog med om dess urusla kvalitet.» (1 (Dåligt))
- Inget fel med systemet, men genomförandet av duggan kunde förstås ha gjorts bättre (var svårt att hinna med när man var tvungen att rätta fel som man gjort på grund av fel på tesen).» (1 (Dåligt))
- Duggan motsvarade till väldigt liten del det som vi hade gått igenom på föreläsningarna.» (1 (Dåligt))
- Duggan var katastrofal, och diskussionen minimal.» (1 (Dåligt))
- Duggan var väldigt illa. Man får inte som examinator lämna salen. Sedan så måste man kolla igenom så att ingen får något svar med.» (1 (Dåligt))
- Tyckte duggan var väldigt dålig genomförd.» (1 (Dåligt))
- ofullständig.» (1 (Dåligt))
- Jag var borta under duggan. Jag fick göra kompensation liksom de andra som var borta men blev ändå inte godkänd, utan blev tvungen att göra HELA duggan OCKSÅ.» (1 (Dåligt))
- Mycket rörig dugga» (2)
- har hört att det var problem, men diskussion var ok. duggan missade jag.» (2)
- Duggan blev som sagt konstig, men diskussionen efteråt var i alla fall ett tillfälle att reda ut något om frågorna.» (2)
- Principen är god. Duggans genomarbetning och den anslagna tiden lämnade en del att önska i år. » (3)

19. Vad tycker du om matlab/matematica-inslagen?

35 svarande

1 (Dåligt)»0 0%
0 0%
9 25%
15 42%
5 (Mycket bra)»11 31%

Genomsnitt: 4.05

- mer och mer handledning» (3)
- kunde matlab innan, ingen match :)» (3)
- Idén är väldigt bra, men det känns som alldeles för få tillfällen för att kunna lära sig Matlab på.» (3)
- Bra att komma igång med programmen.» (4)
- Vettiga och bra för att lära sig kodningen. Dock var fysiken inte riktigt klar bakom ex skruvkrafter innan vi satte igång.» (4)
- Väldigt nyttigt att få lära sig programmen så pass tidigt i utbildningen!» (4)
- Mycket bra. Numeriska metoder behöver övas, och det ger ytterligare en infallsvinkel som hjälper förståelsen. Delar av det här skulle med fördel kunna göras till onlinekurs (mest "katalogkunskaper" i presentationerna, att göra det vid dator skulle ge möjlighet att prova i direkt anslutning), men å andra sidan är Södersten cool, och det vore lite synd att gå miste om underhållningsvärdet i hans föreläsningar... För övrigt anser jag att arbetsmiljön (ergonomi, luftkvalitet, hygien) i Fysiks datasalar behöver ses över. » (4)
- kul, som labbarna» (5 (Mycket bra))
- Väldigt roligt att hålla på med» (5 (Mycket bra))

20. Vad tycker du om LaTeX-inslagen?

35 svarande

1 (Dåligt)»0 0%
1 2%
8 22%
15 42%
5 (Mycket bra)»11 31%

Genomsnitt: 4.02

- I grunden bra, men har krävt otroligt mycket extra tid, vid tillfällen då den kunde använts till fruktbarare saker. Jag tror att man hade vunnit mycket på att introducera LaTeX via någon editor som erbjuder LaTeX-kod parallellt med WYSIWYG. Det hade givit rapporter av god kvalitet snabbare, smärtfriare, och möjligen med bättre behållning av LaTeX. Men åter igen, Bra att det introduceras.» (2)
- meh latex» (3)
- kunde latex innan, ingen match :)» (3)
- Tråkiga men bra för inlärningen.» (3)
- Bra att komma igång med LaTeX då det inte är så seriöst.» (4)
- bra övnings tillfälle» (5 (Mycket bra))
- Väldigt bra att man får vänja sig vid LaTeX så pass tidigt i utbildningen!» (5 (Mycket bra))
- Bra att få använda och få en försmak på vetenskapligt skrivsättt med en stil anpassad till det» (5 (Mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.67


Kommentarsfrågor

21. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

34 svarande

Ja»22 70%
Nej»9 29%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.29

- ofta fanns oviktig information tillgängligt men inte det som man hade behövt» (Nej)
- Jag saknade i början av kursen att man kunde gå igenom detta skall vi lära oss vecka 1 osv. » (Nej)
- Kurshemsidan är lite grötig, och det var väldigt dålig information kring EP-Labbarna.» (Nej)
- Specificitet. Det har varit svårt tidvis att veta vad vi bör kunna och inte. I rättvisans namn är det mer av en » (Nej)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- EP-labbarna»
- Det jag tycker har varit bäst med kursen är EP-laborationerna, där både matlab och LaTeX ingått. Det tycker jag ska bevaras som det är.»
- Latex und matlab undervisningen och utöka de»
- EP-labbarn»
- EP-labbarna»
- kombination av eplabb och latex, samt matlab.»
- Labbarna.»
- de intresseväckande föreläsn. och Ann-Maries engagemang»
- Lisebergsprojekt, fast gärna klarare uppgifter även här.»
- Laborationer»
- Den mycket strukturerade och bra kurshemsidan.»
- EP-labbar, föreläsningarna i matematisk programvara och gästföreläsningarna.»
- "Italienska flaggan"-systemet. MatLab/Matematica-delarna»
- gäst föreläsningar»
- Labbarna, MatLab/Mathematica och de intresseväckande föreläsningarna.»
- Engagemanget, och ambitionen att entusiasmera för fysik och undervisa på mer levande sätt. Det personliga, mänskliga bemötandet. De rika praktiska exemplen, och upplevelsebaserade inlärningen. De externa föreläsningarna. Kopplingen till forskningen, inklusive besöket på MC2.»
- Labbarna»
- Lissebergsprojektet var roligt.»
- EP-laborationerna, fler!»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsningarna, sluta med dina lisebergskaniner och bergochdalbanor snälla»
- Det borde finnas en tydligare struktur, och kanske en enklare kursbok.»
- kursen son den är nu kan tas bort och ersättas med bara matlab och latex»
- Duggan»
- Allt förutom EP-labbarna»
- Mer seriös dugga.»
- Föreläsningarna, de känns osammanhängande och antingen är de alldeles för simpla eller så är de för avancerade (tex används tayler-utvecklingar då man inte hade en aning om vad det var). Mer strukturerade föreläsningar alltså.»
- flytta fram beräkningsprojektet lite, så vi hunnit läsa lite mer diffekv=)»
- Pendrill och hela kursen i sig. Tror att den är med så att de som valde F för fysikens skull ska få ha lite fysik men tror inte att någon njöt av fysiken. Tycker det har varit en ganska meningslös kurs med föreläsningar. Labbar/LaTeX/diskussioner har varit bra dock.»
- Bättre förberedda föreläsningar och examination, och ha lite koll på förkunskaperna hos eleverna.»
- Examinationen»
- Föreläsningarna måste innehålla mer repetition från gymnasiefysiken.»
- Mer strukturerade föreläsningar, mer övningsuppgifter liknande dem på duggans svårare del.»
- Mer information innan EP-labarna»
- ordinarie föreläsningarna gav väldigt lite »
- De ordinarie föreläsningarna och kursmaterialet.»
- Lite tydligare struktur. Lite högre lägsta svårighetsgrad. Lite självsäkrare AMP vid podiet (kanske genom en tydligare plan?)»
- byta ut den oseriösa duggan mot en seriös dugga och att det ges klara besked på vad som kommer och infornation om det som kommer.»
- Lägg om kursen som en repetition/förberedelse.»

24. Övriga kommentarer

- Hela kursen har varit YR! Det hade varit bättre med en repetition-/introkurs i fysik.»
- I allmänhet en rätt dålig kurs, tyvärr.»
- Mycket intressant material som kanske kan erbjuda något i inspirationsväg finns på http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-01Physics-IFall1999/VideoLectures/»


EP-labbar

Experimentell problemlösning.

25. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

35 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 5%
25 71%
8 22%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.17

- Speciellt vibbrerande stavar var för lätt. » (2)
- Inte svår. Tog bara en massa tid. Varför inte ge oss en färdig labb att skriva rapport på istället? Då sparar alla massa tid, och vi skulle fortfarande lära iss licka mycket.» (3)
- tror de var av rätt varierande svårighet, fick man en svår lab första undan kan jag tänka mig det var jobbigt» (3)
- mycket bra gjorda, interssant, lärorikt..» (3)
- Lagom, man var tvungen att klura lite, men inte alls omöjlig att klara av» (3)
- I början hade man inte den blekaste om något, det var alldeles för svårt. Men så fort man hade kommit in i det flöt allt på. Andra laborationen var väldigt enkel efter den första.» (3)
- Vilken lab och labpartner borde bestämmas innan mer information om vad det är för typ av lab. Ibland är det svårt att se parallellerna mellan en pendel oc svängande skivor.» (4)
- En del labbar var svårare än andra.» (4)
- "Fjädrar" är mördande utan extrainformation. Det är så mycket geometri på dem...» (4)

26. Vad var den största utmaningen med laborationen?

- Att komma igång. När man väl greppat problemet och börjat göra försök gick det bra. Även feluppskattning var lite klurigt.»
- att få reda på vad vi skulle göra och hur mycket som förväntas»
- Veta var man skulle börja, sen flöt det på.»
- Att det inte fanns tydliga instruktioner»
- Att kunna planera vad man skulle labba.»
- att komma överens med lab kompisen, nej skämt åsido så var det själva dimensionanalysen och lineariseringen (men det var väl meningen oxå=))»
- Efterarbetet»
- grupparbetet, att få med tillräckligt med data från labben.»
- Få med allt korrekt i rapporten, och i experimenter veta precis allt man skulle behöva till slut. Gick betydligt bättre andra gången.»
- Den största utmaningen var att från början veta hur många mätningar av olika slag man skulle genomföra. Den andra laborationen var således betydligt lättare att genomföra, då man kände att man fått värdefull erfarenhet från den första.»
- Att strukturera upp hur själva experimentet skulle gå till.»
- Att komma igång.»
- veta vad man skulle leta efter»
- komma igång»
- Feluppskattningar och Linearisering»
- Att avgöra vilka variabler som kan spela in.»
- Första labben så var det lite dålig info i början vad det var vi igentligen skulle göra, så det var svårt att fatta uppgiften. »
- att hitta det rätta sambandet då man har en stor osäkerhet i mätningarna.»
- Att förstå vad man ska göra, hur man ska analysera och ta till vara på mätningarna.»

27. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

35 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 2%
0 0%
4 11%
14 40%
5 (högt inlärningsvärde)»16 45%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mest för rapportskrivandets skull, men även en del rena fysikkunskaper som fastnar med god förståelse när man kommit fram till dem själv.» (4)
- mycket bra labbar!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Linjärisering» (5 (högt inlärningsvärde))
- bra!!!!» (5 (högt inlärningsvärde))

28. Vad tycker du att du lärde dig av laborationen ?

- angripa problem, dimensionsanalys, tolka konstiga returer»
- Hur man skriver en korrekt labrapport. Sen var det mycket övning i samarbete som var nyttigt.»
- att skriva i latex»
- Experimentell problemlösning ,)»
- LaTex.»
- Dimensionsanalys och mätteknik»
- Planering och linearisering.»
- Mjukvara, lite allmänt labbtänkande och en större vana att skriva rapporter. Dessa får dock gärna bli hårdare dömda tex på diskussionsdelen.»
- linearisering, mätteknik, rapportskrivning, lite matlab, dimensionsanalys. kanske det enskilt mest lärorika inslaget hittils»
- Linjärisering»
- nogrannhet vad gäller anteckningar vid labben»
- se ovan.»
- Snarare än någon speciell fysik (då dessa laborationer var begränsade i sin karaktär) så tycker jag att det jag har fått ut var själva förmågan att genomföra en laboration, och att skriva en rapport i latex. Vilket är värdefullt.»
- Lite försöksplanering, linearisering, dimensionsanalys, felfortplantning.»
- linearisering och latex»
- Hur man skulle lägga upp saker i en laborationsrapport och hur man gör undersökningar»
- Hur man skriver rapporter och hur man tänker som en teknolog.»
- hur man planerar, genomför en experimentell lab. Linjärisering/logaritmering, dimensionsanalys bla.»
- Arbete med längre och mer självständiga laborationer än de man gjorde i gymnasiet. Göra rimliga ansatser. Skriva rapporter.»
- allt jag lärde mig under kursen nästan»
- Hur man genomför en labb och skriver en labb-rapport»
- Initiativ. Linearisering av grafer. LaTeX. Något om varför fjädrar svänger som de gör. Något om förtjusningen i att kunna mäta ett antal egenskaper hos och runt en fjäder, och förusäga med god precision hur den kommer att svänga.»
- Jag känner att jag har lärt mig om hur man ska gå till väga när man labbar. Har inte lärt mig så mycket om själva ämnenea vi behandlade.»
- planera ett experiment frön början.»
- Att analysera fysiska fenomen och företeelser.»

29. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

35 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 5%
1 2%
13 37%
14 40%
5 (mycket nöjd)»5 14%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- det var väl inte alltid världens mest pedagogiska handlening» (2)
- När man väl kommit igång var handledningen bra, men lite mer introduktion hade varit bra.» (3)
- Kunde varit bättre i vissa fall, svårt att få tag på vissa handledare.» (3)
- Mycket kompetent. Mer introduktion hade varit bra.» (3)
- Man fick ingen alls om man inte bad om det. Man hade behövt en bra förberedelse.» (3)
- Väldigt bra och engagerade labbhandledare.» (4)

30. Vad tycker du om den respons du fick på din laborationrapport?

35 svarande

1 (Dålig)»1 2%
4 11%
12 34%
12 34%
5 (Mycket bra)»6 17%

Genomsnitt: 3.51

- Jag fick bara positivt beröm, ingen konstruktiv kritik, så jag lärde mig inget av det.» (1 (Dålig))
- Kunde ha varit tydligare.» (2)
- Fick aldrig tillbaka min första labb men andra labben var det ok respons» (2)
- Tyckte det dök upp massor av nya saker som var "fel" och "dåliga" efter att man reviderat rapporten enligt instruktionerna man fick vid första inlämningen. (Dessa fel nämndes inte då)» (3)
- bra över lag, men argumentationen för vissa förändringar hade varit trevligt då vi i vissa fall tyckte att förslagen gjorde rapporten mer svårläslig.» (3)
- ganska klara besked, men vissa oklarheter förekom.» (4)

31. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9


Lisebergsprojektet

Mäta fysikaliska samband i olika åkattraktioner

32. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

35 svarande

1 (för lätt)»1 2%
3 8%
26 74%
5 14%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3

- alldeles väldigt för diffus uppgift, ge oss något konkret att angripa nästa gång. Att bara bli tillsagd "mät något" var jättejobbigt, och känns som felplacerad svårighet» (3)
- Vaga instruktioner» (3)
- lite svår att förstå.» (3)
- Svårigheten låg tyvärr inte i laborationen själv, utan oklarheten över vad det egentligen var som skulle göras.» (4)
- Den var ganska lagom svår, men det blir lätt att två stycken gör allt jobb i gruppen.» (4)
- Svårigheten är åter i första hand att reda ut vad som ska mätas, och ansträngningen att koordinera gruppen. » (4)

33. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

35 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»3 8%
11 31%
12 34%
9 25%
5 (högt inlärningsvärde)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ingen idé att försöka beskriva fysik man inte begriper och utan att ha lärt sig de matematiska verktyg man enklast beskriver problemen med.» (1 (inget inlärningsvärde))
- latex» (2)
- Det beror på hur aktiv man var, men oftast så blir det att bara 2st i gruppen gör alla beräkningar, tyvärr.» (2)
- Potentialen var nog större än det som faktiskt genomfördes. Många tycktes ha svårigheter med konceptet att själv formulera en laboration snarare än få en tilldelad sig, varför mycket planeringstid helt förlorades. Kanske borde man tilldela mer specifika uppgifter och uppmuntra studenterna att byta ut dem mot sina egna, alternativt följa upp planeringen med en lite strängare granskning.» (3)
- Bra inledningen efter gymnasiet, med latex och matlab» (4)

34. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

35 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 5%
11 31%
14 40%
7 20%
5 (mycket nöjd)»1 2%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att få veta hur det skulle se ut och vad som skulle vara med och svaren oklara till en början.» (2)
- Vi hade tjänat mycket på att vara mer medvetna om möjligheterna till hjälp. Det hade varit värdefullt att veta att och till vem vi kunde vända oss.» (2)

35. Hur fungerade samarbetet i gruppen?

35 svarande

1 (Dåligt)»1 2%
5 14%
8 22%
13 37%
5 (Mycket bra)»8 22%

Genomsnitt: 3.62

- det blir inget bra sammarbete när det är så stora grupper. Det blir bara att man delar upp arbetet i 6 bitar och sedan skriver var medlem sin bit. » (1 (Dåligt))
- 8 personer är för många» (2)
- svårt när man är många, vissa funkade bra ihop, andra var det lite si och så med» (2)
- Alldeles för många gruppmedlemmar för att ha ett vettigt samarbete.» (2)
- Dålig kommunikation och arbetsfördelning.» (2)
- Relativt god stämning. Men en del frustration och förvirring över vad som egentligen skulle göras. Brist på ledarskap. Starka individuella och parvis insatser som sammanfogades till det slutgiltiga arbetet.» (3)
- Fungerade bra» (5 (Mycket bra))
- Helt avgörande för några resultat var diskussioner och bollande fram och tillbaka i gruppen.» (5 (Mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.8


Beräkningsprojektet (matlabinlämning)

Fysikalisk problemställning med efterföljande numerisk lösning av ordinära differentialekvationer i matlab.

36. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

35 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 5%
20 57%
11 31%
5 (för svår)»2 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.37

- Den var både för svår och för lätt. För svår därför att det var svårt att förstå vad det var man gjorde och skulle göra. För lätt för att man inte behövde förstå, det var bara att kopiera.» (2)
- Svår men bra» (3)
- helt okej» (3)
- Det var rätt svårighetsgrad, men förberedelsen kunde ha varit bättre.» (4)
- hade ingen vidare koll på diffekv när vi började, och upplevde att vi hade lite tid» (5 (för svår))

37. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

36 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
7 19%
14 38%
11 30%
5 (högt inlärningsvärde)»4 11%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man behövde inte förstå exakt vad allt innebar för att bli godkänd.» (2)
- hade lite svårt att ta till mig, det var länge jag "inte fattade någonting". men det var mycket roligt att lösa laben, äntligen räkna på något fysikaliskt utan att försumma en massa!» (2)
- gjort liknande tidigare..» (2)
- kunde har varit större om man hade fått mer hjälp» (3)
- Det var bra att få jobba lite med matlab, men det var för kort för att få någon vana med programvaran.» (4)
- Mest för att lära sig matlab, bara lite för fysikens skull.» (4)

38. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

36 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
6 16%
18 50%
8 22%
5 (mycket nöjd)»4 11%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jan Söderström kan vara lite tvär» (3)
- klarade mig själv» (3)
- lång väntetid, men annars bra.» (3)
- För lång väntetid som med alla datorlabbar...» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.96
Beräknat jämförelseindex: 0.49


Kursutvärderingssystem från