ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Matematisk orientering, MVE235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-18
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

18 svarande

1 (inte alls)»1 5%
0 0%
4 22%
9 50%
5 (över förväntan)»4 22%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Totalt värdelöst, slöseri med tid kunde lärt sig något viktigt istället....» (1 (inte alls))
- Jag hade inga förväntningar, visste inte alls vad kursen skulle innehålla innan.» (3)
- Mycket intressanta föreläsningar.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

18 svarande

1 (ej relevant)»2 11%
3 17%
4 23%
5 29%
5 (mycket relevant)»3 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.23

- gör något laborativt moment istället, ingen som lär sig något av föreläsningarna ändå.» (1 (ej relevant))
- vore bättre att lära sig något, mera matlab/matematika/latex...» (1 (ej relevant))
- Problemet med en sådan här översiktskurs är att det inte känns särskilt användbart och bara lite meningsfullt.» (2)
- Ger ett perspektiv på vilka områden man kommer kunna arbeta inom efter utbildningen.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

18 svarande

1 (inte alls)»1 5%
4 22%
8 44%
3 16%
5 (Mycket bra avvägt)»2 11%

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eximinationen säger inget om om man har sovit på föreläsningarna. Den handlar enbart om att hinna läsa en bok och att våga berätta om den, samt att inte försova sig eller prioritera föreningsaktiviteter. (Jag är godkänd på kursen)» (2)

4. Var det ett bra sätt (bokredovisning) att bli examinerad på?

18 svarande

1 (Dåligt)»2 11%
1 5%
6 33%
6 33%
5 (Mycket bra)»3 16%

Genomsnitt: 3.38

- Är inte speciellt förtjust i muntliga redovisningar.» (2)
- Iom att böckerna dels var lite väl populärvetenskapliga (i mitt tycke), så gav de inte så mycket i sig. Det verkade även som om det var en del böcker som innehöll matematisk teori som var högt över huvudet på de som läste dem (t.ex. Fourie-analys), vilket troligtvis inte ger något alls för dem.» (3)
- Tyckte nog det var lite konstigt, men det går ju inte att ha någon tenta så om det måste vara en examination så är bokredovisning ok... men det är väldigt stor skillnad i svårighetsgrad mellan böckerna.» (3)
- Eftersom det är två stora kurser med tenta samtidigt så kanske inte det hade varit lämpligt.» (3)

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

18 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»18 100%

Genomsnitt: 4

- Tyckte föreläsningarna var väldigt intressanta.» (>75%)
- Om jag inte hade varit närvarande minst 81.25% av föreläsningarna/redovisningarna så hade jag inte blivit godkänd...» (>75%)

6. Var det lagom många obligatoriska timmar på föreläsningar?

18 svarande

1 (För få)»0 0%
1 5%
10 55%
6 33%
5 (För många)»1 5%

Genomsnitt: 3.38

- Bra» (3)
- Jag tyckte det var lagom. Färre hade varit dumt eftersom det ju är det som är grejen med kursen- att gå på förläsningarna. Det var också bra att man inte var tvungen att gå på precis alla. Det gav utrymme till att tex få vara sjuk och därigenom missa någon ller ett par. » (3)
- Att bara få missa 2 känns för lite. Det är ju lätt att man blir sjuk 2 dagar eller dylikt. Dock är jag medveten om att det var strax över 80% man skulle vara på och vad jag har hört är 80% det vanliga för kurser med närvarokrav. Vilket med andra ord är en balansgång.» (4)
- Det är ändå relativt lätt att missa tre föreläsningar. (Fnollk-aspning låg på en dag, men det kan ju inte du hjälpa.)» (4)

7. Var det lagom många obligatoriska timmar på redovisningar?

18 svarande

1 (För få)»0 0%
0 0%
14 77%
4 22%
5 (För många)»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Bra!» (3)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

18 svarande

1 (inte alls bra)»1 5%
0 0%
5 27%
8 44%
5 (mycket bra)»4 22%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- stundvis för långt ifrån vår nivå... för naivt att tro att vi ska fatta vissa saker.... satsa på pedagogiska föreläsare eller åtminstone personer med en gnutta verklighetsanknytning....» (1 (inte alls bra))
- De var väldigt varierande, både bra och dåliga fanns.» (3)
- Ojämn kvalité, men oftast var det åtminstone intressant.» (3)
- Det vara bara en eller två av föreläsningarna som jag tyckte var lite tråkig, resten var väldigt bra och intressanta.» (4)
- De flesta var riktigt intressanta, med ett par mindre undantag.» (4)

9. Saknades det något ämne/nisch?

18 svarande

Ja»1 25%
Nej»3 75%
Vet ej»14

Genomsnitt: 1.75

- Gärna mer spelteori, samt grundläggande talteori. Och varför inte lite kvantmekanik, mer matematiskt formulerad? Å andra sidan, nu fick vi väldigt bra bredd - och tror inte riktigt det finns plats att trycka in mer.» (Ja)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

1 (Mycket liten)»3 16%
6 33%
4 22%
4 22%
5 (Mycket stor)»1 5%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Tycker du att kursen varit lärorik med avseende på föreläsningarna?

18 svarande

Ja»14 87%
Nej»2 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.12

- Man har fått skrapa på ytan på många intressanta områden, på ett bra sätt.» (Ja)
- Både och. Jag kan inte säga att jag lärt mig allt det som föreläsningarna handlade om men jag har fått en inblick i vilka områden det kan krävas matte.» (Ja)
- Jag har inte lärt mig mycket, föreläsningarna har varit mer av typen intresseväckande än inlärning.» (Vet ej)

12. Tycker du att kursen varit lärorik med avseende på boken?

17 svarande

Ja»8 57%
Nej»6 42%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.42

- Eftersom det var en populärvetenskaplig bok så gav den inte allt för mycket.» (Nej)
- Tycker att böckerna hade en för ojämn nivå, vissa var på väldigt låg nivå medans andra låg en bra bit över vad vi har läst. Det kanske är upp till läsaren att kolla upp det och välja rätt bok?» (Nej)
- Inte just min bok (Flatland)» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

18 svarande

Ja»0 0%
Nej»18 100%

Genomsnitt: 2

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

1 (För låg)»0 0%
8 44%
9 50%
1 5%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- Hade gärna även haft något mer obligatoriskt moment, t.ex. matlab laboration så som F1 har i "fysiken omkring oss".» (2)
- Jag hade nog hellre velat ha något mer tentalikt än en bok. Jag läser rätt långsamt så det gick å andra sidan åt mycket tid åt kursen. Alltså: för lätt ur matematikperspektiv, svår ur planeringsperspektiv.» (2)
- Den var lagom.» (3)
- inte FÖR låg, men låg...» (3)
- Med tanke på att kursen sammanfaller med två större kurser så hade det varit svårt om man skulle få större belastning från denna.» (3)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»6 33%
Har ej sökt samarbete»7 38%

Genomsnitt: 4.05

- Det enda samarbetet jag kan komma på som förekom under kursen var när vi skickade runt närvarolistan, och det gick utan problem. Mycket bra!» (Mycket bra)

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»6 33%
Har ej sökt hjälp»8 44%

Genomsnitt: 4.22


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

18 svarande

1 (ej prisvärd)»1 7%
1 7%
5 35%
2 14%
5 (mycket prisvärd)»5 35%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.64

- Den boken jag valde gav mig inget.» (2)
- Lånade boken på stadsbiblioteket.» (5 (mycket prisvärd))

18. Var svårighetsgraden på bockerna lämplig?

18 svarande

1 (För lätt»1 5%
1 5%
13 72%
2 11%
5 (För svår)»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Min bok var bra, vissa delar var lätta medan andra var mycket svåra.» (3)
- min, im a strange loop var bra» (3)
- Detta verkar ha varierat. Men det var lagom för min bok.» (3)

19. Ska någon bok strykas från listan?

- Inte vad jag vet..»
- Eulers fabolus formula kanske? Var iaf alldeles för krånglig för min del.»
- Dr. Euler"s Fabulous Formula av Paul Nahin är inte lämpad för ettor. Det slås fast redan i introduktionen till boken.»

20. Förslag på böcker som ska läggas till i listan?

- tyvärr inte»
- The Language of Mathematics: Making the invisible visible av Keith Devlin.»


Kommentarsfrågor

21. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om
kursinnehåll, examination, böckerna när de skulle väljas, mm?

18 svarande

Ja»17 94%
Nej»1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.05

- mer information vid starten» (Nej)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Variationen på föreläsningarna.»
-
- Peter Hegartys föreläsning.»
- Jag tyckte "intro-dagen" var bra. Den gav ganska mycket. Den stora spridningen av ämnen på föreläsningarna.»
- Olle är en bra föreläsare och nästan alla gästföreläsare var intressanta.»
- Föreläsningarna, bokläsningen.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägga till en föreläsning om presentationsteknik á la "Presentationsteknik" som F1 har i lp3.»
-
- inget»
- De föredrag jag inte tyckte om var Arvet efter Newton där det blev väldigt lite mekanik och alldeles för mycket om en japansk matematikers lek med femkropparsproblemet, samt Bioinformatik då för mycket tid ägnades åt att förklara genetiken, vilket jag är ganska säker på att åtminstone nästan alla redan kunde sedan Kemi B på gymnasiet och även om de inte kunde det, så hade de nog ändå hängt med på vad matematiken användes till.»
- Examinationen. Jag vet dock inte något annat bra sätt att motivera folk att läsa en bok. Däremot tycker jag närvarokrav är en dålig metod. Hellre någon liten tenta/dugga då.»

24. Övriga kommentarer

- Hade gärna även haft något mer obligatoriskt moment, t.ex. matlab laboration så som F1 har i "fysiken omkring oss".»
-
- Det är som sagt svårt att se nyttan av en översiktskurs. Kanske kommer det i framtiden bli lättare att sätta sig in i ämnen tack vare denna kurs, men det är omöjligt att säga nu. För tillfället känns det som lätta högskolepoäng, men som kanske inte heller gav så mycket.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.33
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från