ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-2 Teknisk kommunikation, FSP025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-03-17
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»11 23%
Cirka 20 timmar»8 17%
Cirka 25 timmar»5 10%
Cirka 30 timmar»8 17%
Minst 35 timmar»14 30%

Genomsnitt: 3.13

- på projektet» (Cirka 20 timmar)
- Tog väldigt mycket tid, men var samtidigt ganska roligt.» (Cirka 30 timmar)
- Alltså den sista perioden satt man hur mycket som helst med projekt arbete så kanske minst 35 timmar per vecka andra perioden och 20-25 timmar första. » (Cirka 30 timmar)
- Mer som nästan hela höstterminen..» (Minst 35 timmar)
- Projektet har förstört denna terminen. väldigt mycket tid från andra studier har man vart tvungen att lägga på detta.» (Minst 35 timmar)
- olika beroende på vecka» (Minst 35 timmar)
- För mycket tid för så mycket poäng, andra kurser blev lidande!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 10%
100%»41 89%

Genomsnitt: 4.89

- Nästan» (100%)
- man var ju tvungen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 34%
Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 32%

Genomsnitt: 2.54

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 80%
Nej, målen är för högt ställda»7 20%

Genomsnitt: 2.2

- men har ej skrivit på engelska umder 10 år» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 40%
Ja, i hög grad»20 54%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.56

- Ingen jävla aning» (?)
- Handskriven uppsatstenta känns inte riktigt rätt i tiden. Man fick känslan av att inte bli klar och nöjd.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»11 23%
Ganska liten»12 26%
Ganska stor»16 34%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.41

- Man lär sig inte funktionell engelska eller att presentera ett arbete genom grammatik-övningar.» (Mycket liten)
- nästintill inget alls, lite engelska möjligtvis» (Mycket liten)
- Man gick mera på gamla meriter» (Mycket liten)
- Bra engelska lärare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»15 33%
Ganska liten»15 33%
Ganska stor»13 28%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.04

- utan obligatoriska moment känner man sig knappt motiverad.» (Mycket liten)
- Det fanns ingen kurslitteratur. Utom engonline. Vilket sög.» (Mycket liten)
- engonline försdtör er än vad det ger» (Mycket liten)
- man somnade nästan när man använde engonline, som var den enda allmänna kurslitteraturen typ.» (Mycket liten)
- Engonline» (Ganska stor)
- EngOnline var bra för grammatik» (Ganska stor)
- EngOnline har hjälpt mig oerhört mycket. Det material som delats ut i form av lösblad har varit till mycket stor hjälp.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»24 53%
Mycket bra»15 33%

Genomsnitt: 3.17

- kommer inte upp information som är behövlig alls på sidan.» (Mycket dåligt)
- Ibland var det svårt att förstå vad som skulle göras på lektionstimmarna.» (Ganska dåligt)
- Engonline är värdelöst. Ge mig en bok med regler och vettiga grejer att plugga på!» (Ganska dåligt)
- bra med info» (Mycket bra)

9. Hur fungerade föreläsningarna?

46 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»27 58%
Mycket bra»12 26%

Genomsnitt: 3.02

- Vilka föreläsningar? Grammatikgenomgångarna? Kom igen. Ni kan bättre.» (Mycket dåligt)
- dålig tid, ointressant. kanske skulle inrikta det mot den tekniska engelskan mer» (Mycket dåligt)
- vet inte vad som skulle kunna göras bättre men engelskanivån är ju så sjukt olika hos olika elever» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»16 34%
Mycket bra»25 54%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 3.52

- Inga riktiga övningar ,som skulle behövas » (Mycket dåliga)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»18 39%
Mycket bra»23 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Att bli inklämd i en projektgrupp med okända människor och förvänta sig att jag skall få ut något av det är oerhört naivt.» (Mycket dåligt)
- Grupparbetet har varit både intresseväckande och betungande. » (Ganska bra)
- Vi stötte på en del problem men vi löste dem inom gruppen.» (Ganska bra)
- sen finns det alltid klåpare, det är kasst med så stora grupper för4 det finns alltid glidare som "är med och förstör.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»9 19%
Hög»16 34%
För hög»20 43%

Genomsnitt: 4.19

- främst pga det knasiga projektarbetet» (Hög)
- För många obligatoriska inlämningsuppgifter. För stort projektarbete.» (För hög)
- Projektet kändes som en egen kurs. Dvs två kurser var intryckta i en.» (För hög)
- Rapportmallning kunde vara tydligare. Införa LaTeX i kursen? Känns mer relevant än korrekt engelska i många lägen.» (För hög)
- Herregud, hann ju knappt med något annat för guds skull..» (För hög)
- Alltså 7.5hp?! kursen borde få de dubbla om kursen ska kunna tas seriöst utan att de går ut över övriga ämnen.» (För hög)
- När man har projektet, engelska delen, matten och kretsen samtidigt blir det som 4 kurser och de är svårt att fördela arbetet jämt.. Projektet tog 80% av all tid.» (För hög)
- vi la ner massor av arbete, tid som har tagits från andra kurser. det tar aldrig slut. slopa engelskan och behåll projektet. helst efter jul tycker jag» (För hög)
- Grupparbetet har tagit alldeles för mycket tid» (För hög)
- projektet var ju helt värdelöst.» (För hög)
- Så mycket arbete för så lite poäng!» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 15%
Hög»19 41%
För hög»20 43%

Genomsnitt: 4.28

- olika beroende på period» (Hög)
- Att driva tre kurser på samma gång är banne mig idioti och är inte konstruktivt på något sätt.» (För hög)
- det är helt sinnessjukt enligt mig att elektro har teknisk kommunikation och kretsanalys i årskurs 1. undrar om någon har tänkt igenom det över huvud taget.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»5 11%
Dåligt»8 17%
Godkänt»18 40%
Gott»11 24%
Mycket gott»3 6%

Genomsnitt: 2.97

- Jag har lärt mig mycket men arbetes belastningen var för hög... » (?)
- Kursen ligger helt fel i programmet enligt mitt tycke. Att börja med det projektarbete vi haft var inte speciellt lyckat för min del. Annars tycker jag de andra momenten har varit oerhört bra och lärorika, jag har lärt mig en hel del grammatik och annat.» (Mycket dåligt)
- Man lär sig inte ett skit på den här kursen. » (Mycket dåligt)
- Fått djupare kunskap i ämnet vi skrev om i rapporten, men ser och minns inte vad jag skulle lärt mig av den grammatiska biten. » (Dåligt)
- ogillar denna kursen. tycker den har förstört intrycket av detta första halvåret» (Dåligt)
- Den var "för mycket", samtidigt som att man har två till kurser som behöver uppmärksamhet. Har skapat en del stress (negativ).» (Dåligt)
- Har man lite svårt för engelska så kommer denna kurs vara hängande över en och göra en modfälld.» (Dåligt)
- Tycker att projektet var roligt och mycket intressant. men de tar för mkt tid från de övriga. Kursen ahde vart bättre ifall engelska delen inte var med, eller att de var en mindre del av kursen än vad det är nu.» (Godkänt)
- projektets mål blev ibland svår att tolka.» (Godkänt)
- Bra kurs men kraven på själva projektarbetet var för högt ställda, man kunde bara trots allt få G på projektet trots att det tog upp fruktansvärt mycket tid.» (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engelskadelen har varit bra då man får öva på det man behöver. Den har även varit bra struktererad. Bra lärare.»
- Hur forlasningar går till »
- Grammatikdelen.»
- Tentorna var väl utformade.»
- Tentamen där alla hjälpmedel är tillåtna»
- Föreläsningarna angående hur man skriver och strukturerar vetenskapliga rapporter.»
- Undervisarna. Eva Hood är mycket sympatisk och trevlig»
- ....»
- projektet men gör det till mindre grupper. 5 max»
- Engelskan behövs arbetas med just på det sättet som man får med denna kursen. Grupparbetet däremot tar tid från andra studier som jag skulle vilja påstå ändå är viktigare.»
- grupparbetet»
- Ja du....EngOnline?»
- att man får lära sig engelska.»
- Möjligheten att få snabba svar via mail.»
- föreläsningarna om engelskspråkliga regler och grammatik»
- Grupparbete»
- Jag tycker att Becky ska bevaras, bästa engelska läraren jag haft!»
- eng-online tyckte jag var jättebra»
- engonline»
- Föreläsningarna va bra»
- Becky :-)hon är en pärla.»
- Allt!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektdelen saknar kompetenta handledare, inte mycket vägledning ges eller bra feedback på sitt arbete.»
- Räkna tillfällar och en lab mindre»
- Förlägg inte projektarbetet till den första läsperioden. »
- Mindre arbetsbörda. Johan Anderssons attityd var dålig. Han gick över gränsen när han ställde frågor under de muntliga presentationerna. Han blev lätt irriterad och arg under mötena.»
- Kanske ska projektet vara en separat kurs? Måste projektet komma så tidigt? Det tar en enorm tid och man har inte lyckats få rutin på skolarbetet vid denna tidpunkt.»
- Man bör inte fokusera projektdelen av kursen så mycket på det tekniska då de flesta studenter saknar någon som helst tidigare erfarenhet på det området.»
- Lägg allting i en period. Det är nästan som att ett läsa 2 kurser i ett för tillfället. Projektet tar otroligt mycket tid och bör förändras.»
- Vad kursen behandlar mer konkret. Mer referenser att peka på i kursen. Engonlinga känns inte jättebra att sitta med.»
- Dra ner på grammatiken, få in övningar på att framföra saker på engelska istället, dra ner lite på nivån på arbetet, och just det, LÄGG IN REDOVISNINGSÖVNINGAR!»
- göra kursen mindre eller ta bort någon annan kurs.»
- mindre grupper som sagt»
- Kursen bör flyttas till en senare del av utbildningen.»
- Lägga mindre kraft på grupparbetet. Att mer se det som en träning att jobba i grupp och sedan kanske istället göra en personligupggift andra läsperioden. Alltför mycket tid går till att planera och alldeles för lite tid till att faktiskt få något gjort. Många har varit stressade och frustrerade över detta projektet och en hel del säger att det tar tid ifrån matematiken och kretsanalysen. Är det värt det?»
- typ allt! mindre gramatik. mera muntliga redovisningar om mindre projekt. bätre administration på sidan så man vet vad som ska in när så att dom inte kommer och säger "i morgon ska detta vara inne" (hänt några gånger tack vara att dom verkar inte fatta hur hemsidan funkar)»
- Att jag inte behöver göra den igen!»
- skit i projektarbetet, tog alldeles för mycket tid och dom som jobbade hårt fick inget för det. den muntliga delen tyckte jag var rätt osjysst också. att för det första hålla ett föredrag på 8min tycker vissa är svårt, sedan att man ska prata på engelska gör det ju nästintill omöjligt för vissa, sedan att vissa lärare sågar vissa elever i diskussionen gör ju inte deras självförtroden bättre (även allt detta inte gällde mig)»
- Lite tydligare krav på projekt arbetet kan inte skada.»
- Tydligare instruktioner om vad det är som skall göras.»
- projekt upplägget»
- Inte så tidskrävande grupparbete»
- Projektet borde gå att göra på annat sätt, det blir väldigt hektiskt i vissa perioder.»
- projektet, helst mindre grupper då det blir väldigt rörigt med stora grupper.»
- se inte projektarbetet so ett sät att lära sig utan ett ämne man måste lära sig.»
- Kursen webbsida»
- Johans attityd till undervisning, elever och hjälpandet.»
- Låt projektarbetet var betygsgrundade, dvs man kan få även en fyra eller en femma på arbetet. »

17. Övriga kommentarer

- Varför har ni inte en kurs i svenska? Jag hade uppskattat att lära mig lite mer svensk grammatik och läsa akademisk svenska. Jag har inte tänkt att flytta till USA efter min utbildning och jag vill kunna kommunicera på hög nivå med hjälp av det svenska språket. Svenskan är inte på långa vägar så ovanligt i arbetslivet som man får uppfattningen att Chalmers tycks tro.»
- Snälla fixa den här fördömda kursen.»
- Detta är en bra och nödvändig kurs, men den bör flyttas till en senare del av utbildningen. Med nuvarande placering tar den för mycket tid från andra ämnen framförallt från matematiken vilket är högst olämpligt. »
- detta är den värsta jävla skit kursen! denna måste tänkas om totalt.»


Kursutvärderingssystem från