ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 1A F2, TIF080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-18
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp

1. Hur bra tyckte du om kursen?

40 svarande

1 (Dåligt)»3 7%
2 5%
17 42%
13 32%
5 (Mycket bra)»5 12%

Genomsnitt: 3.37

- Dåligt upplägg med repetitiva labbar och ofta okunniga assistenter» (1 (Dåligt))
- Faktiskt roliga labar. Men på tok för lite tid att hinna klart dem.» (3)
- Nyttigt att prova lite» (4)
- den var assrolig» (5 (Mycket bra))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

40 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 2%
3 8%
19 51%
5 (mycket relevant)»14 37%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.24

- Alltid bra med lite praktiska saker.» (5 (mycket relevant))

3. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

40 svarande

Ja»1 2%
Nej»39 97%

Genomsnitt: 1.97

- Tykna kommentarer när man bad handledarna om hjälp!» (Ja)

4. Hur var arbetsbelastningen på laborationerna?

40 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
14 35%
16 40%
5 (För hög)»10 25%

Genomsnitt: 3.9

- Väldigt varierande mellan dem. Men sällan lagom.» (3)
- Likström och frekvensegenskaper var stressiga att hinna klart i tid-» (3)
- hög men precis lagom förutom på en viss labb, tror det var en utav de senare, där fans det för lite tid... det fans egentligen för lite tid på ala labbar, men det kan bero på att vi inte bad om hjälp, det är dock svårt när alla handledare är upptagana.» (3)
- lp 1 - lagom lp 2 - något hög» (3)
- Väldigt varierande, i mitt tycke. Oscilloskops- och lödningslabbarna gick väldigt fort, medan man mer fick slita för att få transistorlabben att gå ihop på utsatt tid. (Där var handledarna upptagna mer eller mindre hela tiden.)» (3)
- Hann färdigt alla labbar på utsatt tid, stannade över lite en gång.» (3)
- För hög på någon kanske » (3)
- Tiden blev väldigt knapp emellanåt...» (4)
- lite ont om tid på vissa.» (4)
- en del laborationer var man tvungna att avsluta en annan dag» (4)
- Det var lite stressigt på vissa laborationer men det är bra att bli lite pressad.» (4)
- Vid många av själv labbtillfällena var det för stressigt och dåligt avvägt tidsmässigt att man inte lärde sig så mycket som man kunde ha lärt sig.» (4)
- Alldeles för lite tid på vissa labbar. Fick stressa som en galning och kunde därför inte lära sig så mycket.» (4)
- Vissa av laborationerna var aningen för stressiga för att man skulle hinna lära sig och förstå optimalt mycket. » (4)
- På flertalet laborationer tycker jag man var tvungen att göra alla moment så fort som möjligt för att hinna med istället för att ta sig tid att lära sig.» (4)
- Vissa blev sjukt stressiga på slutändan. Man måste ha tid att klanta sig lite och det fanns inte på vissa labbar. » (5 (För hög))
- Sista labbarna var väldigt stressiga.» (5 (För hög))
- Uppdatera laborations-PM utifrån det årtionde vi lever i.» (5 (För hög))
- Man hann aldrig reflektera över vad man gjorde innan man var tvungen att fortsätta på nästa uppgift (som byggde på den tidigare) för att hinna hela laben. Exempelvis den sista med olika typer av återkoppling, integratorer m.m.» (5 (För hög))
- För hög, hann inte färdigt på labbtid på fler mot slutet.» (5 (För hög))

5. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»31 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- Bra att få tips på vad som kan gå fel» (Ganska bra)
- Vissa gillade att koppla mer än andra.» (Ganska bra)

6. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 25%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»12 30%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Oftast!» (Mycket dåligt)
- Vissa labassistenter var bra, men många dåliga.» (Ganska dåligt)
- Ofta få handledare på labbarna.» (Ganska dåligt)
- det hade varigt tevligt med en hnadledare till. men det är inget måste, fast det hade varigt trevligt:)» (Ganska dåligt)
- Ibland väldigt svårt att få tag på en handledare.» (Ganska dåligt)
- mycket frågor, handledarna har gjort så gott de kan.» (Ganska dåligt)
- Lite svårt ibland att få hjälp mot slutet när många ville bli godkända samtidigt. » (Ganska bra)
- Ibland blev "kölistan" alladeles för lång. Kujnde varit bra med fler handledare då.» (Ganska bra)
- De senare labarna var det lättare att få hjälp. Det kan bero på att ingen visste något om kretsteknik innan vi började kursen. Första laben var svårast, för då hade jag aldrig sett ett kopplingsdäck och fick för kort förklaring hur man skulle göra under laben. Då var jag faktiskt helt vilse. I de sista fattade jag vad man kunde göra, men då var det så många moment istället - så då blev det jobbigt snarare än svårt.» (Ganska bra)
- Vissa handledare tog det lite längre tid att för att handleda oss.» (Ganska bra)
- Med undantaget i transistorlabben då.» (Mycket bra)
- Exemplariska handledare.» (Mycket bra)

7. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

40 svarande

Ja»31 86%
Nej»5 13%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.13

- Gärna en uppdatering av labb-pm» (Nej)
- Labbinstruktionerna var ibland undermånliga. De skulle behöva ses över och i vissa fall förtydligas!» (Nej)

8. Hur mycket föreberedelsetid har du i snitt lagt ner per laboration?

40 svarande

< 0,5 h»6 15%
0,5 - 2 h»20 50%
2 - 3,5 h»9 22%
3,5 - 5 h»3 7%
> 5 h»2 5%

Genomsnitt: 2.37

- vissa inget vissa mycket.» (0,5 - 2 h)
- De senare laborationerna har ju dominerat helt.» (0,5 - 2 h)
- jag skulle säga 3,5 ->5 timmar. det tog ibland ganska lång tid» (3,5 - 5 h)

9. Hur tycker du att fördelningen av laborationer mellan läsperiod 1 och läsperiod 2 har varit?

39 svarande

För mycket i läsperiod 1»0 0%
Lagom»28 71%
För mycket i läsperiod 2»11 28%

Genomsnitt: 2.28

- För lite» (?)
- Lite mycket att göra den andra perioden men det hade varit svårt att göra de sista laborationerna innan man hade påbörjat elnätkursen.» (Lagom)
- bra!» (Lagom)
- Mer i LP1 som är en ganska lugn period.» (För mycket i läsperiod 2)
- Skulle inte ha skadat att lägga den tyngre biten i första läsperioden. Nu var det snarare tvärtom.» (För mycket i läsperiod 2)
- Fler labbar hade fått plats i den för övrigt lugna LP1, men labbarna kräver ju förkunskaper från elnäten..» (För mycket i läsperiod 2)
- Det var i lp2 de tyngre var. » (För mycket i läsperiod 2)
- Jag ser ju också svårigheter med att få in mer i läsperiod 1 - innan man börjat läsa elnäten, men nu vart det ju väldigt mycket ellabbande.» (För mycket i läsperiod 2)

10. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inga labbrapporter»
- Labbhandlarna»
- laborationerna»
- Det var en bra kurs»
- Pspice. Op-amplabbar»
- Hörappareten»
- laborationer na i sin helet, mycket vär upplagda, jag lärde mig mer än du kan ana»
- Mängden laboratoinstillfällen.»
- Ingen rapportskrivning»
- Typen av uppgifter. De var roliga.»
- Handledarna, oscillatorn. »
- Lödningen!»

11. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid eller kortare uppgifter, vid stress lär man sig inget bara hastar för att komma igenom det»
- Labb-pm.»
- fixa trasig utrustning i ET-labbet samt att lägga 5-timmarslabbar på eftermiddagen för att man inte ska behöva missa en halv föreläsning då man äter lunch.»
- uppdatera lab-pm»
- Bättre förberedda handledare!»
- Gör vissa (kommer inte ihåg exakt vilka) labbar lite "lättare", alltså färre eller lättare upgifter. Det tar till exempel sjukt lång tid att samla mätpunkter för att rita en graf. Klantar man sig så man måste göra om det kostar det alldeles för mycket tid, kan vara svårt att hinna med labben då. »
- Mer pålästa labbhandledare och mer synkroniserad medömningsnivå labbhandledarna emellan. Detta gäller ´,märk väl för en del av labbhandledarna och inte alla. Stina och han som var smal, blond och bar oklanderligt struken skjorta imponerade ej i vare sig pedagogisk förmåga eller fackkunskap.»
- Minska antalet moment i varje labb, så att man faktiskt har tid att fundera och inte bara måste gå vidare direkt. Vissa labbar var lite stressade.»
- En del labhandledare var dåligt förberedda och var därför tvungna att få hjälp av en annan handledare under labtiden, två handledare försvann alltså stundtals under flera labbar.»
- Antingen minska omfattningen på labbarna eller förlänga labbtiderna, så att man hinner ta en paus nån gång i mitten och ändå hinner labben utan att stressa. Jag tror att det gynnar inlärningen om man har tid att reflektera över resultaten och utforska egna stickspår .»
- Lp1: Det var för lite information och förberedelser, vilket gjorde att vi aldrig hann förstå vad vi gjorde, utan mest följde order.»
- En hel del bör förändras. Till exempel den mängd deluppgifter som man skall hinna med under ett laborationstillfälle ökade med varje laboration. Att laborationer tar tid är en sak, men att trycka in fler uppgifter än nödvändigt hindrar inlärning och det enda som följer ur det är att man skynder sig för att bli godkänd på laborationerna och komma ett steg närmre CSN, snarare än att faktiskt lära sig något av kursen.»
- Uppgradering och förbättring av labb-pm. Ibland tycks relevant information saknas, tex skulle instruktioner om hur appaterna fungerar vara önskvärt, då det är svårt att gissa sig till vilka funktioner som finns etc. »
- Färre laborationer i lp 2»
- Arbetsbördan. Ta bort några delmoment i varje lab så blir de mer lagom att hinna och tycka om.»
- Utrustningen, var ibland svårt att avgöra om det var fel på uppkopplingen eller utrustningen. »
- De två första laborationerna var sjukt röriga och stressiga. Framförallt för att vi inte kunde spänningsdelning och strömdelning ordentligt och för att vi inte fick ordentlig en genomgång av kopplingsbryggan.»
- Lab pm bör uppdateras.»
- Antingen färre uppgifter eller fler handledare som vet vad labben går ut på. Nu fanns det oftast bara en man eg kunde fråga. På grund av tidbristen kan en annan lösning vara att se till att det finns mätinstrument som fungerar till alla.»
- bättre info om vad man ska göra på lab-pm.»

12. Övriga synpunkter:

- trevlig kurs»
- Löd-labben kändes lite för liten. Tog en två timmar kanske inkl genomgång. Man hade lätt kunnat göra den lite som elnät-labben där man skulle bygga en hörapparat. Det hade gett mer om man till exempelhade fått räkna på kretsen innan och faktiskt veta lite vad den gör istället för att bara sitta och pula fast rätt bitar på rätt ställe. Det hade också fyllt upp hela labbpasset, eller iaf större del av det, vilket jag ser som bättre än att man går efter hälften för man är klar. »
- tortelini är gott:)»
- Uppdatera kurshemsidan, skriv nya laborations-PM som inte hänvisar till diskett-information och liknande. Forma kursen utifrån hur arbetsbördan på studenterna ser ut idag och inte för hur den gjorde för tio år sedan.»
- Kanske kan vara bra med mer labtid så man inte känner sig stressad hela tiden, tex. om man stöter på problem. »
- En bra kurs i allmänhet.»


Kursutvärderingssystem från