ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-2 Matematisk analys i en variabel E, TMV136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-25
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»12 26%
Cirka 20 timmar»9 20%
Cirka 25 timmar»10 22%
Cirka 30 timmar»7 15%
Minst 35 timmar»7 15%

Genomsnitt: 2.73

- Efter första periodens slit och utmattning orkade jag aldrig riktigt komma igång igen i andra perioden. Jag hade behövt mer ledighet än 2 dagar mellan perioderna, sen att läsvecka 1:s antal uppgifter var ouppnåeligt högt gjorde inte saken bättre.» (Cirka 25 timmar)
- Aspning.» (Cirka 30 timmar)
- skiljer sig grovt beroende på vecka» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»2 4%
25%»2 4%
50%»3 6%
75%»15 33%
100%»23 51%

Genomsnitt: 4.22

- Vilhelm är alldeles för ostrukturerad för min del. Jag klarar inte av att följa med och heller inte att förbereda mig då planeringen är en katastrof.» (25%)
- Gillade inte föreläsningarna» (25%)
- Jag missade några övningar samt ett eller två SI-tillfällen. Jag gick på alla föreläsningarna däremot.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 43%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 31%

Genomsnitt: 2.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.06

- Vet ej...» (?)
- Har man inte klarat inledande matematik är det inte självklart att man förstår momenten i analysen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 39%
Ja, i hög grad»14 36%
Vet ej/har inte examinerats än»8 21%

Genomsnitt: 2.76

- Det vet jag inte för jag har inte sätt målen» (?)
- Tycker att upplägget på tentan med alternativ frågorna är fel. 7 poäng på den uppgiften var för mycket. borde vart någon intergral eller en volym uppgift istället på 3-4 poäng!!! » (I viss utsträckning)
- den första uppgiften på tentan kunde varit mer grundläggande, den var för svår för att vara en första uppgift.» (I viss utsträckning)
- Men jag var långt ifrån att uppnå dem.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»20 44%
Mycket stor»11 24%

Genomsnitt: 2.82

- Man måste räkna matte. Den går inte att läsa sig till...» (Ganska liten)
- Ville är underbar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»23 51%
Mycket stor»16 35%

Genomsnitt: 3.15

- Har inte använt Calculus nånting förutom till eventuella labbar där viss uppgift krävdes. Har istället använt Persson-Böiers bok, Analys i en variabel.» (Mycket liten)
- Jag har i stor utsträckning använt mig av böcker från basåret. Den engelska litteraturen är alldeles för svår att förstå, dessutom räknar de i boken med att man studerat på ett amerikanskt gymnasium och lärt sig saker som vi inte lär oss i Sverige. Om man enbart behöver uppgifter att räkna kan man trycka upp ett kompendium med uppgifter. Jag har även tittat i Böiers bok och vad är det för fel på den? Är tanken att vi skall lära oss akademisk amerikanska eller matematik? Det är tillräckligt svårt med akademisk svenska.» (Mycket liten)
- Calculus är inte pedagogisk nånstans» (Ganska liten)
- Lite saftig och ibland snurrig bok, men det är bred och samlar väl många kurser bra.» (Ganska stor)
- det var bättre att lyssna på Ville» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»23 52%
Mycket bra»20 45%

Genomsnitt: 3.4

- Det vore bra om gamla tentor lades upp under läsperiodens första veckor, istället för veckan innan tentan. Det fanns tentor tillgängliga på de gamla kurshemsidorna, men alla fanns inte med, och ibland var de bristfälliga.» (Ganska bra)

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»25 55%
Mycket bra»14 31%

Genomsnitt: 3.13

- Oerhört ostrukturerat. När man kommer till föreläsningen och har förberett sig enligt planering så har det inte stämt en enda gång. Utan förberedelser klarar jag inte av att följa med under föreläsningarna. Dåligt utnyttjande av tavlorna också, till slut så fattar jag inte var eller på vilken tavla Ville varit.» (Mycket dåligt)
- För många lektioner som drog över tiden, för många luddigt genomgångna bevis.» (Ganska dåligt)
- Ibland tragglas det lite för mycket satser och bevis, men jag inser att det inte går att komma ifrån. Men det är helt klart en belastning.» (Ganska bra)
- Ibland blev det mycket bevisundervisning, vilket medförde att det blev svårt att greppa då själva föreläsningarna var väldigt generella, mer exempel ur boken hade varit ett plus.» (Ganska bra)
- Roligt att ha mer än en föreläsare» (Mycket bra)
- perfekt» (Mycket bra)

10. Hur har övningarna fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»21 51%
Mycket bra»12 29%

Genomsnitt: 3.07

- Har inte deltagit på så många övningar så att jag kan svara på denna fråga» (?)
- Många utav de schemalagda övningarna har används som föreläsning.» (Mycket dåligt)
- Jag har inte deltagit på övningarna denna läsperioden eftersom det ändå var föreläsning på dem.» (Ganska dåligt)
- Blev betydligt bättre när övningarna blev övningar och inte föreläsningar vilket de från början var.» (Ganska dåligt)
- Jättebra att vi har fått möjlighet att räkna själva! Det hoppas jag att Ville (och andra föreläsare tar med sig!)» (Mycket bra)
- Mer tid till egetarbete har varit uppskattat» (Mycket bra)
- övningarna höll väldigt hög klass, bra hjälp och bra genomgångar.» (Mycket bra)

11. Hur tycker du att övningarnas upplägg ska vara?

44 svarande

Endast egen räkning med möjlighet att ställa frågor»13 29%
Endast demonstrationsräkning på tavlan»0 0%
Variation av båda ovanstående»31 70%

Genomsnitt: 2.4

- övningarna suger. massa folk som sitter i samma rum!» (?)
- Om en typ av fråga vore vanlig, så vore det såklart bra om den togs upp på tavlan.» (Endast egen räkning med möjlighet att ställa frågor)
- Utan möjlighet att ställa frågor så faller jag lätt då det är på detta sätt jag lär mig. Att någon står och ritar och talar ger mig inte ett skvatt.» (Endast egen räkning med möjlighet att ställa frågor)
- Som nu, en eller två uppgifter och sen möjlighet att räkna själv med möjlighet till frågor.» (Variation av båda ovanstående)
- Förr, när det var bättre, så var det mer demonstrationsräkning på tavlan! En liten stund tillägnat frågot är däremot inte fel.» (Variation av båda ovanstående)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»5 11%
Ganska bra»20 44%
Mycket bra»13 28%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.31

- Blev bättre när man började kunna ställa frågor på övningarna.» (Mycket dåliga)
- Lite ont om tid då Ville gärna lär ut lite för mycket varje föreläsning» (Ganska bra)
- om man ville ha hjälp, fick man det» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»25 56%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.59

- Skulle gärna ha ett gäng att plugga ofta med men har tyvärr inte hittat några.» (Ganska dåligt)
- Som innebär att vi förstår lika lite av kursen :)» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»21 46%
Hög»19 42%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.44

- på ett njutbart sätt» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 8%
Hög»27 60%
För hög»14 31%

Genomsnitt: 4.22

- Hög då mycket av min tid under läsperioden gick till andra aktiviteter, så som projektarbete och aspning...» (Hög)
- Tyckte att vissa kurser tog mer tid än vad deras poäng var värda vilket medförde att vissa kurser fick lida.» (Hög)
- På grund av den höga pressen i Teknisk Kommunikation.» (För hög)
- Att läsa tre kurser parallellt anser jag vara vansinne.» (För hög)
- Detta är inte denna kursen fel» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Godkänt»12 26%
Gott»21 46%
Mycket gott»10 22%

Genomsnitt: 3.86

- bäst» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggor att kolla hur man ligger.»
- Ville!»
- Villes skägg!»
- SI»
- Ville»
- Kombinationen av övningar och föreläsningar.»
- Ha övningarna som övningar - dvs som räknestugor!»
- Räknestugorna »
- Duggor med bonuspoäng»
- Jag tycker att upplägget har varit bra och det som ska bevaras är tempot.»
- kurshemsidans upplägg, övningarna och duggorna»
- willes humor»
- Kursbok»
- En väl fungerande webbsida»
- Ville»
- SI, övnings upplägget och läraren.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlabövningar som känns meningslösa.»
- Övningarna och föreläsare.»
- Matlab var en stor börda för många. Kanske en egen Matlabkurs?»
- Salar som reserveras för Matlab-övningar bör definitivt kunna rymma mer än bara hälften av kursdeltagarna.»
-
- Roligare tillämpningar som inte är så abstrakta nödvändigtvis. Och kanske moment där studenter förklarar och presenterar för varandra hur saker fungerar.»
- Ta bort matlab eller anställ någon som kan förklara skiten ordentligt.»
- Skippa matlab. Vi får inte tillräckligt bra handledning och det kändes som om de uppgifter vi visade upp mest bestod av huvudräkning på ett papper ändå. Så det kändes inte som att det gav speciellt mycket»
- Matlab bör bli en separat kurs,»
- Matlab med handledare blir polsk-rikstad i datorsalen. »
- Matlab bör inte belasta denna kurs. Matlab bör vara en egen kurs.»
- Lite mer eget arbete under övningarna med mer tid till frågor.»
- Snälla låt inte övningarna bli föreläsningar igen!»
- Gillar inte Calculus, har sett bättre böcker»
- Inte så mycket bevis på föreläsningarna, de kan man läsa sig till i boken, bättre med olika räknexempel»
- Jag har lite frågetecken till exakt vad man behöver en del moment i kursen till. Hade varit intressant om det förklarades vad man använde metoderna till.»
- alla sura antisosiala personer som klagar på villes humor»
- Lägga Matlab som en egen kurs.»
- Föreläsare»
- Vet inte»
- inget»
- Mindre bevis och mer exempel.»

19. Övriga kommentarer

- var en av de bästa kursen jag har någonsin varit med.»


Kursutvärderingssystem från