ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-2 Miljö och - elteknik, EEK136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-25
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»7 41%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»4 23%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.47

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 11%
75%»4 23%
100%»10 58%

Genomsnitt: 4.35

- Närvarade på alla träffar med projektgruppen men gick inte på alla föreläsningar då jag ansåg att det var onödigt att gå dit och lyssna på en föreläsare som bara sa exakt det som stod på hans powerpointslides. Dom kunde man lika gärna läsa på kurshemsidan.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 41%

Genomsnitt: 2.47

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Svårt att svara på egentligen eftersom jag inte vet vad målen med kursen är. Dock har jag definitivt fått upp ögonen för detta med hållbar utveckling och lite mer vad det innebär, och det förmodar jag är en viktig del av kursens mål, så det verkar ju bra.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»2 14%

Genomsnitt: 2.71

- Eftersom uppgifterna delades upp på konferensen och till viss del i rapportskrivandet beror det lite på var man engagerade sig vilka mål man testades på.» (I viss utsträckning)
- Som jag uppfattat det ska denna kurs vara lite som en fortsättning på Teknisk kommunikation i ettan och att man ska öva sig på att arbeta i projekt. Tycker dock inte riktigt att det målet uppnås när man t.ex bara har ca 10 min handledning varje vecka.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»9 52%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.41

- Föreläsningarna gav inte mycket, ev med undantag av gästföreläsningarna. » (Ganska liten)
- har inte gjort tentan» (Ganska liten)
- Yngves föreläsningar är delvis informativa men tyvärr ack så långtråkiga, Olas föreläsningar är också delvis informativa men betydligt mer actionbetonade =)» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»11 73%
Ganska stor»1 6%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Jag kan inte påstå att jag hade någon "kursmaterial" med tanke på att jag läste mig av några pappersbitar, under hela kursen.» (?)
- Materialet på hemsidan är i och för sig bra, men behövs strängt taget inte.» (Mycket liten)
- Hade heller ingen egentlig kurslitteratur. Bra att det fanns powerpoint plus dokument på föreläsningskursen så att man kunde läsa på inför tentan.» (Ganska liten)
- Fanns det någon direkt kurslitteratur?» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.43


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 12%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.43

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Tyvärr har väl vår grupp inte fungerat jättebra. Arbetet har fortskridit och resultatet blev bra, men det var egentligen inte så mycket grupparbete över det. Men det är ju inte kursens fel...» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 64%
Hög»4 23%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.29

- Arbetsbelastningen var låg tack vare att vi var många i gruppen som delade arbetet lika och gjorde det väldigt effekift. Behöver inte göra ett mer omfattande projekt. Med en bra plan behövdes dock inte många timmar. Ska 15 sidor skrivas och det är åtta personer i en grupp så blir det bra om arbetet delas lika.» (Låg)
- Inte jättemycket att göra, men samtidigt har det tagit mycket tid att fixa projekten, och tillsammans med elfält har det varit gott och väl tillräcklig arbetsbelastning.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 23%
Hög»9 52%
För hög»4 23%

Genomsnitt: 4

- Men inte orealistisk.» (Hög)
- Körde ihop sig totalt. Va inte ens lönt att försöka klara elfältstentan.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 37%
Gott»8 50%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.75

- Tar framför allt med mig en ökad medvetenhet kring hållbar utveckling, samt även vindkraftens (och solkraftens) potential för vår energiförsörjning.» (Gott)
- Får allmän inblick i miljöfrågor med fördjupande nedslag i projektet och därtill lärdom om hur information skriftligt och muntligt presenteras. Bra bredd och nyttiga saker att kunna.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra upplägg med godkänt-tenta och sedan semnarium. Dock var det idiotiskt att lägga tentan på en lördag då mååånga, liksom jag, egentligen hade andra planer.. Att skriva tentan för mig resulterade i att jag var tvungen att betala 450 spänn i bensin (eftersom jag inte kunde samåka)för att hinna till stället jag skulle vara på när tentan började. (vilket åxå resulterade i att jag kom 2 timmar sent)»
- Mycket bra handledare, insperande och engagerade.»
- Konferens som examinationsform.»
- kursupplägget var bra»
- biblioteksintroduktion»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- På Yngves föreläsning om potentiella skador av elektromagnetisk strålning hade det varit intressant att höra mer om kopplingen till mobiltelefoner. Att som nu redogöra för femtielva studier kring barncancer är naturligtvis informativt men knappast intresseväckande. Blennow var väldigt bra att ha som handledare för projekten. Robert har jag dock inte riktigt förstått varför han var med. Möjligen hade andra grupper mer nytta av hans hjälp, men inte vår grupp.»
- Se till att godkänt-tentan ligger på en veckodag då man inte är lika uppbokad på dessa. Dock mellan 08:00-17:00 inte senare då man kan ha planer efter skoltid. Samt ändra så att semenariumet inte ligger samtidigt eller dagen innan/efter elfältstentan. utan att dessa examinationstillfällen ligger i de olika ändarna av tentaveckan. t.ex. måndag respektive fredag.»
- Skriv i PM att det finns en A0 plotter/skrivare på väg och vatten! »
- Se till att avsluta med ett handledarmöte när redovisningen är färdig. Räcker med en kvart som är frivillig för de grupper som vill där man kan få motivationen till de olika delbetygen och tips till framtiden.»
- Jag kände att jag inte fick tillräckligt med tid till tentan. Man kan nog hitta en lite bättre balans.»
- Mer inspirerande föreläsningar.»
- våra mentorer, kanske bör man fundera på att skaffa 2 mentorer till så man kan få bättre feed-back»
- man kanske hade saknat en teknisk handledare om man inte haft någon fast med facit i hand så kanske gått lika bra utan. Handledaren hade ingen tid att granska det vi skrivit efterhand ändå. och frågorna som dyker upp är inte så lätta att svara på som handledare ändå. kanske om det hade varit specifika handledare för varje ämne så handledaren i fråga var lite insatt.»
- rapporter»
- Ha den inte samtidigt som elfält.»

16. Övriga kommentarer

- Ändra redovisningsdatum! alla p.arbeten var i stort sett klara redan v7, så ngn redovisning under tentaveckan kanske kan slopas»
- kände mig låst av de andra som inte var motiverade»

17. Hur upplevde du att projektarbete var som undervisningsform?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.33

- Alltid lite jobbigt med projektarbeten, men ändock bra och relativt lärorikt.» (Ganska bra)
- Övning i att samarbeta är alltid bra.» (Ganska bra)

18. Vad tyckte du om konferens som examinationsform?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»13 86%

Genomsnitt: 3.86

- Passar med tanke på kursens övriga upplägg.» (Ganska bra)
- roligt!» (Mycket bra)
- Det kanske går att lägga den någon annan dag än dagen innan elfält-tentan.» (Mycket bra)
- bra struktur och mkt informerande!» (Mycket bra)
- Det va roligt» (Mycket bra)

19. Vad tycker du om Fackspråks engagemang i kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 18%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.93

- fick inte ut något av det. främst eftersom jag missade de föreläsningarna kanske. bibleoteksintroduktion har man i både åk 1, 2 och 3.» (?)
- Föreläsningen i presentationsteknik var bra, men hjälpen på gruppträffen på eftermiddagen gav inte så mycket.» (Ganska dåligt)
- Kunde redan ganska mkt sedan teknisk kommunikationskursen, kasnke bör lägga Fackspråksutbild. redan i den kursen där man håller på med p.p. etc!» (Ganska bra)
- Bra framför allt att få lite input på muntrliga presentation, posterpresentationer och opposition. Tryck gärna lite mer på hur man gör en opposition! Många saker har man som student med sig från gymnasiet men detta med opposition på ett arbete är helt nytt för de allra flest, så ta det grundligt från scratch!» (Mycket bra)

20. Fackspråks medverkan är tänkt att vara en progression av kursen, hur har det fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»13 92%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Förstår ej frågan. Fackspråks medverkan gav vis användbar kunskap (se föregående fråga), men jag vet inte om det är det som frågan avser.» (?)
- Förstår inte riktigt frågan. Progression av vad?» (?)
- Progression?» (Ganska bra)

21. Konferensen ligger på torsdagen i tentaveckan och elfälttentan på fredagen. Vilken dag skulle du helst vilja ha konferensen?

17 svarande

Måndag»10 58%
Tisdag»6 35%
Onsdag»1 5%
Torsdag»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- Bättre att få den överstökad, har man planerat väl så spelare det ingen roll att man har mindre tid, då det inte är så mycket tidskrävande att göra på slutet.» (Måndag)
- Måndag. Helt klart...» (Måndag)
- Måndagen känns lite för tidigt med tanke på de förberedelser som krävs för konferensen, men ger samtidigt hyfsat med tid inför elfälten.» (Tisdag)
- Det tar tid att skriva ut affisch osv och det är bra om det går att göra sista stund. Det vore opraktiskt att försöka göra det en helg eftersom de enklast skrivs ut på arkitekt och de är tillräckligt mycket som är låst på en vardag. dock så tidigt i förhållande till elfälten som möjligt» (Tisdag)Kursutvärderingssystem från