ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-2 Elektromagnetiska fält, EEM015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-25
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»8 22%
Cirka 20 timmar»9 25%
Cirka 25 timmar»8 22%
Cirka 30 timmar»6 17%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.68

- Den krockade med en annan kurs jag läste» (Högst 15 timmar)
- Miljöprojektet tog mkt tid» (Högst 15 timmar)
- Läste om kursen» (Cirka 20 timmar)
- Hög arbetsbelastning!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»0 0%
75%»12 34%
100%»21 60%

Genomsnitt: 4.48

- Mycket dåligt schema med utspridda föreläsningar och övningar. Borde vara mer samlat under dagen.» (75%)
- Mer 95% än 75%.» (75%)
- Några av föreläsningarna krockade med min andra kurs.» (75%)
- Närmare 100% än 75%» (100%)
- Missade ett föreläsningstillfälle pga sjukdom.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 31%
Målen är svåra att förstå»4 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 31%

Genomsnitt: 2.57

- man lär ju sig automatiskt om man är på föreläsningar och ävningar och räknar de uppgifter man ska räkna. Då klarar man förmodligen kursen men det pratas inte om några mål vad jag har hört eller sett.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Om man vet vad kursen handlar om så är det ju inga problem att förstå vad man ska lära sig. Annrs så vet man väl aldrig egentligen vad en kursbeskrining innebär.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 63%
Nej, målen är för högt ställda»11 36%

Genomsnitt: 2.36

- Tycker det är bra att Rylander vågar ställa krav, och att han är tydlig med det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mer vektoranalys som förberedelse skulle inte vara fel. Jag vet att tekniskfysik har en kurs om vektoranalys innan elfält som underlättar inlärningen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»16 53%
Vet ej/har inte examinerats än»9 30%

Genomsnitt: 3.1

- Tentamen är åt skogen för svår. Förstår inte meningen med att göra så svåra tentor, det är ju förståelsen som är viktig, inte hur man räknar ut jättekomplicerade tal.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»19 54%
Mycket stor»14 40%

Genomsnitt: 3.34

- Ingen schemalagd egen räkning, bara titta på när pelle löser allt. Hjälpte väl i viss mån men hade vart bättre med ordentligen räknestugor.» (Ganska stor)
- Räkneövningarna med Pelle är bra. Men återigen är det för svåra räkneuppgifter.» (Ganska stor)
- Jättebra föreläsningar med en bra föreläsare. Övningarna kunde kanske varit lite bättre. Övningsledaren pratade ofta in i tavlan, kunde varit lite utförligare förklaringar ibland. Fattar inte vad som hände när salarna till övningarna bokades, alldeles för små.» (Mycket stor)
- Föreläsningar och övningar kombinerat med de goda möjligheterna att få svar på frågor har varit största delen av min inlärning.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»12 35%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»5 14%

Genomsnitt: 2.61

- Har tyvärr knappt ens öppnat kursboken» (Mycket liten)
- Måste erkänna att jag aldrig blev någon vidare kompis med exempelsamlingen... Inte den nya iaf» (Ganska liten)
- Skulle varit bra om det fanns räkneuppgifter färdigt när kursen började. Veckoplanering är också bra, det är inte bra nog att bara säga, alla uppgifter skall räknas. Fullständiga lösningar till uppgifterna hade oxå varit bra.» (Ganska liten)
- Mycket dåligt att kursböckerna inte gick att få tag på förrän efter 3 veckor. Detta gjorde mycket att man redan då låg efter i kursen.» (Ganska liten)
- Föreläsaren bör se till att böcker finns tillgängliga på respektive ställen så studenterna kan köpa boken» (Ganska stor)
- Kursboken är relativt lättbegriplig och har varit viktig för att snappa upp alla detaljer. Teoriuppgifterna är bra för att få en mer sammanhängande förståelse och hur begreppen hänger ihop, viktigt som student att inse att de är mer än 10 poäng på tentan.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»8 22%
Ganska bra»18 51%
Mycket bra»7 20%

Genomsnitt: 2.85

- vore bra om svaren till exempelsamlingen kunde kommit upp snabbare. Även räknehänvisningarna osv. överlag kändes den nya exempelsamlingen svår att förstå ibland, krångliga beskrivningar av uppgiften i kombination med att det inte fanns några bilder. Detta gjorde att man gick tillbaka och bara räknade i den gamla. » (Mycket dåligt)
- Det ska inte ta 2 veckor innan övningshäftet kommer ut, leder till att man automatiskt ligger efter och har en mycket att ta igen.» (Mycket dåligt)
- Väldigt försenade med ex.samling samt Oh-bilder , vi viste inte att lösningsförslag ska laddas upp den var sent med.» (Ganska dåligt)
- Den ska vara mycket tydligare direkt från början vad man kan arbeta med som heminlärning. Vilka uppgifter och dessa ska vara färdigställda innan kursen börjar. Denna gången var det väldigt svårt att veta vilka uppgifter man skulla arbeta med de 2 första veckorna och detta gjorde att man hamnade långt efter tidigt i kursen vilket inte alls var bra. detta gjorde att man inte arbetade i tempo med kursen.» (Ganska dåligt)
- dåligt med försenade övningshäften, och när det väl kom upp var det inte speciellt bra uppgifter och saknades även facit i ytterligare en vecka minst.» (Ganska dåligt)
- För mycket fördröjningar.» (Ganska dåligt)
- Exempelsamlingen fanns inte tillgänglig när kursen började, i övrigt bra» (Ganska bra)
- Lite rörigt i och med bytet av exempelsamling.» (Ganska bra)
- Hade verkligen velat ha mer material tidigare i kursen. Lösningar till uppgifter tillexempel. Svårt att komma igång tidigt och hålla sig i fas.» (Ganska bra)

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»19 54%

Genomsnitt: 3.48

- Fantastisk föreläsare» (Mycket dåligt)
- Ibland gick de lite väl snabbt bara för att föreläsaren skulle hinna med allt.» (Ganska bra)
- Thomas är bra som föreläsare, men han kanske bör dra ner på de svåra sakerna.» (Ganska bra)
- Jätte duktig föreläsare. » (Mycket bra)
- föreläsningarna är väl det som funkat bäst i kursen» (Mycket bra)
- Gick lite fort ibland med mycket OH, men jag är medveten om att det är mycket som ska klämmas in...» (Mycket bra)
- Bra, roliga. Ansvarsfull och engagerad Rylander.» (Mycket bra)

10. Hur har övningarna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»21 60%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 3

- Skamligt att schemalägga övningarna i så små salar så att bara dryga hälften av alla studenter får plats då de sitter i gångar mm. Uppfyller inte kraven för en god arbetsmiljö och klarar det ens kraven på maxantal ur bradsäkerhetssynpunkt?» (Mycket dåligt)
- Det tar mycket tid om man inte hänger med då det går fort! varför inte ha mycket mindre demo. kanske bara tenta geneomgång tre sista veckorna ,medan i början svarar man på frågor i EL salarna istället. Demo hela tiden är slöseri med tid.» (Ganska dåligt)
- Jag vill inte att de bara ska gå igenom tal på tavlan så sitter man och skriver av och försöker hänga med. Ibland tror man att man förstår medan man egentligen inte gör det. Bättre att ha några(inte alla) övningar att man får själv sitta och räkna så går de runt och hjälper till. Iom att de bara gick igenom tal på tavlen blev det alldeles för lite tid för dom att förklara om man hade problem med ett annat tal. Endast tid i rasterna och annat.» (Ganska dåligt)
- Lite trött och uttråkad Pelle.» (Ganska dåligt)
- bra att lägga ut lösningarna från övningarna på hemsidan» (Ganska bra)
- Pelle hade lite väl mycket tilltro till att det skulle komma frågor, kom det inga så kunde man gå hem. Bättre han hade planerat hela passen samt uttnyttjat hela tiden!» (Ganska bra)
- Kunde varit räkneövningar för studenterna oxå. » (Ganska bra)
- De va mest bara räknande rakt upp och ner. Det kunde vara bättre förklarat varför man gör si eller så.» (Ganska bra)
- Hade vart nice me någon räknestuga också» (Ganska bra)
- För stressat ibland. Dessutom så var övningarna nästan föreläsningar ibland.» (Ganska bra)
- Lite för hög hastiget i räkneövningarna, man hann nätt och jämt skriva av tavlan. Vi slutade tidigt varje övning, så det fanns gott om tid att ta det lite lugnare... Kanske beskriva problemet först, sedan låta studenterna försöka räkna en stund och sedan gå igenom lösningen på tavlan...» (Ganska bra)
- Riktigt bra övningshandledare som är villig till att lära ut. » (Mycket bra)
- Det hade vart bra om alla lösningsförslag till de uppgifter han räknar på övningarna kunde ligga ute på kurshemsidan första veckan så kanske man inte behöver anteckna och kan lyssn mer, för det går rätt fort.» (Mycket bra)
- Bra som det är att separera tillfällena med teori och räkneövningar.» (Mycket bra)
- Pelle är bra, (med det materialet han har att jobba med).» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»16 45%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.6

- Jag saknar "vanliga" räkneövningar.» (Ganska dåliga)
- Om man befinner sig på skolan..» (Mycket bra)
- Någon övning då och då utan räknande då man enbart ges tillfälle att ställa frågor kan vara bra. Upplevde annars att både Per och Tomas tog sig tid och svarade på frågor och förklarade, både i samband med undervisningen och om man sökte upp dem på deras arbetsrum» (Mycket bra)
- Thomas var mycket tillgänglig och hjälpsam.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 54%
Mycket bra»12 34%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.48

- I den mån det har funnits.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 11%
Hög»19 54%
För hög»12 34%

Genomsnitt: 4.22

- Gillar att det är en utmanade kurs, vilket det även bör vara eftersom den är en central kurs på elektro.» (Lagom)
- Det är ett tungt ämne. Mycket matte och ganska hög tröskel att komma in i övningsuppgifter i början. Kändes väldigt tungt inledningsvis och krävdes en hel del att jobba sig in i kursen.» (Hög)
- Den var väldigt ojämn.» (Hög)
- För att förtydliga, jag tycker att kursen var väldigt bra och den behöver inte göras lättare dock så tycker jag att kursen ligger förtidigt. Jag läste om den efter nästan 2 år och då tyckte jag det var betydligt bättre att läsa den.» (Hög)
- Men mycket bättre än förra året.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»7 20%
Hög»18 52%
För hög»8 23%

Genomsnitt: 3.97

- Beror iofs mest på den andra kursen jag läste...» (Låg)
- Miljö- och eltekniken där ansvaret var delat på en grupp kändes för min del avlastande när man skulle öva inför en individuell examination i Elfält.» (Hög)
- Följer inte schemat.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»2 5%
Godkänt»11 31%
Gott»19 54%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 3.54

- Kravet på tentamen bör sänkas oerhört. Eftersöker enklare uppgifter som visar att man förstått istället för att sitta helt clueless över ett problem som är omänskligt svårt.» (Mycket dåligt)
- Alldeles för mycket som inte fungerade som det ska, tankar väck om att man från programmets sida inte vill att studenterna ska klara kursen. Duggan togs bort i år vilket jag inte kan förstå varför.» (Dåligt)
- Men det är en tung kurs som kräver att man har ordentlig koll på matematiken som används.» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt.»
- Gillade teoriuppgifterna. Bra förelsningar, Keep it up Rylle!»
- jag tycker upplägget med övingarna är bra. Rylander och Jacobson är bra båda två. »
- Tomas Rylander!! Mannen som uppfann färgerna!!»
- labbar»
- De hyffsat tydliga och bra föreläsningarna.»
- övningarna är bra, ett bra sätt att hänga med! Datorlaben är jätte bra! »
- Separat teorigenomgång och separat räkneövning. Teoriuppgifterna som sammanfattar viktiga avsnitt och hur de hänger ihop. Den nya exempelsamlingen är bra, väl avdelad och omfångsrik.»
- Den bra kvaliten på föreläsningarna»
- Föreläsningarna som ger förståelse?»
- Hela upplägget förutom detaljerna i fråga 17.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle vara bra med en veckoplanering som i mattekurserna. Där det står vad som gås igenom och vilka övningsuppgifter man bör göra under veckan.»
- Jag är tveksam till datorlaborationen och tillhörande labrapport. Före den rapporten hängde jag hyffsat med i kursen men sedan kom labben med rapport och det tog en hiskelig massa tid. För mig blev det lite av en stötesten och efter kom jag aldrig riktigt ikapp i kursen utan hamnade mer och mer efter. Sedan blev det tentaplugg och tentan gick faktiskt bra, men jag är tveksam till att laborationen med rapporten ska var så pass tidskrävande. Visst får man en och en halv kurspoäng för den så på det sättet är det rimligt, men jag anser inte att jag lärde mig så mycket om elektromagnetiska fält genom att göra den, och det la liksom krokben för övriga studier. Fundera på om labben bör vara kvar i nuvarane utformning!»
- Riktlinjer för övningar i exempel samling och bok som bör läsas/göras. Alltså som veckobladen i flervariabelanalys då man fick en lista över uppgifter som bör räknas. »
- Lätt förvirrande upplägg vad gäller exempelsamling med räkneuppgifter osv. Kändes svårt att komma igång och plugga i kursen, och slutändan gick jag framförallt på uppgifterna som blivit lösta på övningarna där man hade ett ordentligt facit. »
- bättre laborationshandledning till den första datorlaborationen »
- Räkneuppgifterna»
- Man borde lägg in tid för räkneövningar där studenten räknar med handledning. Fixa lite mer lösningsexempel till exempelsamlingen, alltså inte bara svar till uppgifterna... det sparar mycket tid för både studenter och handledare/föreläsare. Det blir enklare att jobba hemma då man inte behöver fråga om hjälp när man inte förstår. Tror inte att Tomas och Per vill att man ringer dom och frågar.»
- Det bör bytas ut ett av övningstillfällena till räknetillfälle. Då övningarna ändå alltid slutade tidigare hade man kunnat lägga ihop de räkneuppgifterna på en annan övningsföreläsning och istället haft räknestuga där man kunde sitta ner och räkna och samtidigt ha en lärare där som man kan fråga. Tror det hade hjälp många. så att fler hade klarat tentan.»
- Att vi borde ha möjlighet att få bonuspoäng till tentan på något sätt, exempelvis genom dugga eller inlämningsuppgifter.»
- Duggor/inlämningsuppgifter bör införas igen. »
- hälften av övningarna kanske kunde bytas ut mot övningar där man får räkna själv.»
- Det mesta tyvärr.»
- Minska lite på räkneövningarna och sätt in några övningar där man själv får räkna och de hjälper till. Kurshemsidan ska även vara klar innan kursen börjar, inte när kursen tar slut. Detta gjorde att man uppfattade informationen för sent. Vilka räkneuppgifter som ska vara räkne vid kursen slut ska även vara fastställt innen kursen början så det är klart oc htydligt vilka uppgifter studenten ska arbeta med. Nu var det rörigt för vi hade två olika arbetshäften och den nya som vi skulle räkna i var inte klart och kom ut lite efterhand.»
- Räknestugor där man själv kan räkna och få förklaring på saker man haft under föreläsningar. Vi hade ett sådant system i Fysik och det var hur bra som helst.»
- kurshemsidan var ingen hit detta året. Om man jämför med de förra åren är dem betydligt mer informerande och kurspm finns, vilket vi har saknat jätte mkt! Detta bör definitivt ändras!»
- Lämna ut svar till uppgifter tidigare, och ha lite mer interaktiva övningsräkningar, inte bara skriva av tavlan.»
- Tentamen, och möjligtvis examinator för att göra det hela lite enklare.»
- En timme räknestuga i veckan skulle nog vara bra, där man kan få hjälp medans man räknar själv. Förläng labtiden till 4 tim samt en bättre introduktion till Comsol (alt. en bättre tutorial i pappersform).»

18. Övriga kommentarer

- På det hela taget en bar och intressant kurs! Thomas är bra som föreläsare.»
- Givande kurs»
- Det hade varit extremt bra omdet fanns läsningsförslag till alla uppgifter man ska räkna. så var det i fysik 2 och det blev jälit bra resultat där.»
- En svår kurs som krävde många timmar. Lite rörig de första veckorna vilket gjorde att man tappade väldigt värdefull tid för att det var oklart vilka uppgifter man skulle hålla sig till.»
- *Intressant kurs»
- Titta bara på hur många som har den här kursen efter sig. Kanske dags att göra någonting åt det?»
- Rylander är en väldigt duktig pedagog och föreläsare!»


Kursutvärderingssystem från