ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-2 Högfrekvensteknik, EEM021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-25
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»17 50%
Cirka 20 timmar»10 29%
Cirka 25 timmar»5 14%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.79

- lade ~5 timmar» (Högst 15 timmar)
- Hade velat lägga mer tid på kursen, men andra kurser gjorde det svårt.» (Cirka 20 timmar)
- Kursen blev något åsidosatt av den parallella kursen.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»1 2%
25%»5 14%
50%»4 11%
75%»11 31%
100%»14 40%

Genomsnitt: 3.91

- en lektion i veckan krockade med kvantfysik (F)» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 48%

Genomsnitt: 2.91

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»26 89%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.96

- tusan.. vem som helst skulle kunna klara denna kursen och man lär sig ingenting vettigt alls!» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 30%
Ja, i hög grad»20 60%
Vet ej/har inte examinerats än»3 9%

Genomsnitt: 2.78

- som vanligt tycker jag att man inte får chansen att visa vad man verkligen lärt sig. 7 frågor visar ju egentligen ingenting om förståelsen utan bara att man kan stoppa in siffror i formler. Jag tycker verkligen att denna kursen skulle må bra av att komplettera tentan med en munta!» (I viss utsträckning)
- jag tycker att det är bättre ett ha en obligatorisk dugga och inlämningsuppgifter istället för en tenta som är avgörande för betyget. Då kan alla visa vad dom har lärt sig» (I viss utsträckning)
- Bra med tentamen uppdelad i de olika delarna för att säkra att alla delar kom med.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte teoriuppgiften 5c i mikrovågselektroniken på tentan var onödig, den hade knappt inte berörts alls. Annars var tentan rimlig. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»11 31%
Mycket stor»13 37%

Genomsnitt: 2.94

- föreläsningarna varr tyvärr KASS. Bra att sova på iofs.» (Mycket liten)
- Tycker att både föreläsare och övningsledare gör uträkningar m.m. i för få steg på tavlan. Hade gärna haft ett par extra föreläsningar i stället för det ska behövas stressas fram.» (Ganska liten)
- Tunde är duktig. Men hon går alldeles för fort fram, pratar för snabbt, vilket gör att man inte får chans att hänga med. Hon är väldigt ambitiös och för det mesta är det bra. MEN allt material som hon föreläser om samt lägger ut på hemsidan känns så här i efterhand inte relevant för vad examinationen testade.» (Ganska liten)
- Tünde är en bra och engagerad föreläsare!» (Ganska stor)
- Tündes inspiration smittar av sig!» (Mycket stor)
- Tunde och Robert är så himla duktiga och engagerade!» (Mycket stor)
- Även om Tünde alltid pratar väldigt fort är hon mycket engagerad och det smittar av sig. Dessutom är det bra att få alla information komprimerad.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»6 17%
Ganska stor»15 42%
Mycket stor»11 31%

Genomsnitt: 2.97

- Cheng boken är alldeles för svår smält, bode vara en annan kursbok som beskriver sakerna enklare. För det är inte så svårt, bara cheng som gör det svårt.» (Ganska liten)
- För mkt material. Lösta tentor var bra! även om lösningarna kan göras tydligare så man ser vad det står...» (Ganska liten)
- Cheng är en mycket bra författare. Byt inte ut boken. Pratar då om boken Field and Wave Electromagnetics.» (Ganska stor)
- Har inte använt kursboken så mycket, men kompendiet har varit väldigt bra! Även formelsamling.» (Ganska stor)
- Bra att det finns väldigt mycket material tillgängligt. » (Ganska stor)
- Cheng är en bra bok» (Mycket stor)
- båfr cheng och den kompletterande boken har varit bra.» (Mycket stor)
- ttebra med utförligt skrivna övningar, samt annat extramaterial på hemsidan» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»13 37%
Mycket bra»18 51%

Genomsnitt: 3.34

- Schemaändringar, inte koll på schemafria dagar centralt från Chalmers som borde vara solklart, labblistor som åkte upp och ner, rörigt med utdelat material, sent utlämnade svar till övningsuppgifter från Hans... Listan kan göras lång och kursen har ingen riktigt styrning.» (Mycket dåligt)
- Dåligt i början när allt låg huller om buller på hemsidan! Blev bättre. Men fortfarande för mkt kursmaterial. Dock ska som positivt oxå nämnas att det var väldigt snällt av Tunde att ge oss ett kompedium gratis!!» (Ganska dåligt)
- Vore fint med internet-bokning av labbar. Men det kan vara 2000-tals-latheten som talar.» (Ganska bra)
- Tycker att man kan använda kurshemsidan till labb-anmälningar så slipper man leta listor nere vid MC2. Dessa satt på olika ställen och togs ner ganska fort.» (Ganska bra)
- rörig hemsida, annars bra» (Ganska bra)
- Det blev bättre efter struktureringen av utdelat material» (Ganska bra)
- +++++» (Mycket bra)
- När Tünde ordnade om utdelat material på sidan blev det väldigt bra. Hon var bra på att hålla mailkontakt med oss också och meddela viktiga saker.» (Mycket bra)
- Superbra utdelat material, bäst hittills.» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»20 57%

Genomsnitt: 3.4

- Lite få föreläsningar» (Ganska bra)
- Tünde: Bra, men pratar,skriver fort! Svårt att hinna ta åt sig allt. Hans: Intressant ämne, men han skulle ha skrivit lite på tavlan emellanåt, endast pp-sider är ingen lyckad föreläsning.» (Ganska bra)
- Tünde borde dra ner tempot något för det kan vara svårt att hänga med ibland. Annars är det bra.» (Ganska bra)
- Tunde är bra som sagt tidigare, men hon pratar alldeles för snabbt.» (Ganska bra)
- Tünde är en jättebra föreläsare, engagerad!» (Mycket bra)
- Inspirerande och informativa föreläsningar» (Mycket bra)
- tunde är helt otroligt bra, den bästa jag har haft på chalmers!!!» (Mycket bra)

10. Hur har övningarna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»19 54%

Genomsnitt: 3.51

- Lite oerfaren övningsledare. Men bra med att exempel löstes.» (Ganska bra)
- Mer interaktivitet mellan övningsledaren och studenter. Jag tycker även att övningsledaren förväntas kunna uppgifterna så bra så att den löser uppgiften utan att skriva rakt av från pappret. Vi fick i början av kursen ett argument om att övningsledaren inte skulle lägga ut anteckningar på hemsidan eftersom annars skulle ingen gå på dem. Eftersom man inte kunde anteckna i färdigsskrivna lösningar och därmed ställa frågor på lösningsmetoden reducerades övningstillfällena oftast till en skrivstuga där jag bara skrev av det som var på tavlan.» (Ganska bra)
- Fler räknestugor där man kan räkna själv och få hjälp av handledaren.» (Ganska bra)
- Robert har varit skitbra!» (Mycket bra)
- Övn.ledaren har förklarat på bra sätt.» (Mycket bra)
- Robert är jättebra!» (Mycket bra)
- Robert var jäkligt duktig! Och lösningarna till övningsuppgifterna var väldigt bra och användbara!!» (Mycket bra)
- Bra med pdf-filer som läggs upp i efterhand så man slipper anteckna.» (Mycket bra)

11. Hur har labbarna fungerat?

Matrisfråga

- Helt sjukt vad lite man lärde sig, förstudierna var ett jäkla skämt. »
- Labbstoffet borde gås igenom av föreläsaren. Labb tre dålig koppling mellan föreläsning och labb.»
- labhandledarna gjorde ju hela labben»
- ATT ALDRIG NÅGON LYSSNAR. DET ÄR FÖR LITE TID PÅ LABBARNA! VARFÖR INTE GÖRA EN TVÅDAGARSLAB.? Så man hinner komma in lite i tänket och grejerna! Få testa lite saker som man själv vill reda ut! »
- Trevliga labbhandlare och inspirerande labbar men rörig administration.»
- jag tycker inte att labb 2 var givande»
- På labb 2 var det lite jobbigt att det bara fanns en labbuppställning!»
- Labbarna känndes, helt meningslösa man satte bara av tiden»
- Sista labben var svår att se kopplingen till vad vi hade lärt oss, det hade varit bättre om vi verkligen fått förklarat för oss de olika s-parametrarna och vad de innebar i labben. Istället för att sitta och ratta lite på de olika spänningarna för att sedan läsa av parametrarna utan att egentligen få någon förklaring till varför värdena blev som de blev. De övriga två labbarna var bra.»
- Man lärde sig en del. En del krångliga förberedelseuppgifter till labb 2 och 3 dock.»
- Labb 2 gav inget»
- Man lärde sig inte speciellt mycket på labbarna. »
- Labb 1 kändes ok och genomtänkt. Men labb 2 & 3 var nästan helt meningslösa och utan givande moment.»

Labb 1
34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»15 44%
Mycket bra»15 44%

Genomsnitt: 3.29

Labb 2
34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»17 50%
Mycket bra»8 23%

Genomsnitt: 2.91

Labb 3
35 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»5 14%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»11 31%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»20 57%
Har ej sökt hjälp»8 22%

Genomsnitt: 4.02

- har aldrig varit ngt problem att få hjälp varken på eller utanför lektionstid» (Mycket bra)
- Gick bra. Föreläsare och övningsledare svarar på frågor.» (Mycket bra)
- jag har blivit mycket väl mottagen med mina frågor. tack för det.» (Mycket bra)
- Tunde och Robert fanns alltid tillgängliga, även om någon räkneövning (inte demo) verligen inte hade skadat.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»19 54%
Har ej sökt samarbete»5 14%

Genomsnitt: 3.77

- Har bara samarbetat i samband med laborationer. » (Har ej sökt samarbete)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»1 2%
Låg»5 14%
Lagom»17 48%
Hög»10 28%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.2

- Hade kunnat vart lite mer i kursen.» (Låg)
- Mycket material som man ska ta in. » (Hög)
- tillsammans med eltekniken » (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»8 22%
Hög»17 48%
För hög»9 25%

Genomsnitt: 3.97

- beror ju helt på vilka ämnen man valt.» (Lagom)
- F-student» (Hög)
- Väldigt mycket att göra denna perioden.» (Hög)
- Kvant + matfys + expys tär på krafterna» (För hög)
- Men detta inte pga. den här kursen utan SSY130» (För hög)
- Den andra kursen hade hög arbetsbelastning, vilket ledde till att det var svårt att hinna räkna i den här kursen.» (För hög)
- pga elteknikkursen» (För hög)
- Detta mkt pga Eltekniken!!!» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 20%
Gott»10 28%
Mycket gott»15 42%

Genomsnitt: 3.97

- Jag kommer ABSOLUT inte rekommendera den till NÅGON.» (Mycket dåligt)
- Det känns att kursen är väldigt praktiskt eftersom inte mycket teori är nytt sedan elfälten. » (Godkänt)
- Svår men nyttig. » (Gott)
- Något väl teoretisk tycker jag personligen. Tentan känndes lite som att det bara var att stoppa in värden i ett par formler, men det är nog inget som kan göras åt. Om det skulle gå att få en mera ingengörsmässig stuk på den (inte bara rent teoretiskt) hade det underlättat förståelsen. Dock kommer jag inte på något bra sätt att göra detta, så det kan vara svårt.» (Mycket gott)
- Kunskaperna känns som självklara förutsättningar för min inriktning. Men bra kunskaper för vilken teknisk fysiker som helst att bära med sig.» (Mycket gott)
- Där Tünde förmodligen är det viktigaste bidraget till att kursen är intressant och givande! » (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cheng boken, kompendiet»
- Chengboken, antalet labbar dvs tre vilket är lagom för 7,5hp.»
- Laborationerna, övningstillfällena. »
- Bra med dugga.»
- Duggan är ett mycket bra sätt att klara av en bit av kursen innan tentan. »
- Tünde, Robert. upplägget»
- labbarna»
- läraren!!!!!»
- Föreläsaren och övningsledaren!»
- Föreläsningarnas upplägg»
- Robert, Tunde, utökade formelsamlingen»
- Tünde och Robert, båda är kanonbra!»
- Duggan»
- intresseväckande timmarna med alla som fick 15min var.»
- tunde!»
- Laborationer»
- det mesta var bra»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer föreläsningar»
- Bättre lösningar till gamla tentor, halva tiden gick åt till att försöka tyda vad som stod skrivet.»
- Mer föreläsningar»
- Längre labbar.»
- administrationen»
- labb 2 »
- inget, allt är bra»
- Labb 3 »
- Labbanmälan via studieportalen vore bra.»
- kurshemsidan»
- Labb 2 och göra Hans föreläsning intressantare, var väldigt lågt deltagande på slutet»
- Labb 2 och 3 var ganska tråkiga och jag lärde mig inte mycket alls på dem. »
- labbar. kanske något enklare där man får göra mer själv och tydliga instruktioner om vad man ska göra på respektive labb.»
- Schemaläggningen ska ta mer hänsyn till F-studenter (framförallt till kvant-kursen, som är vår obligatoriska kurs).»

19. Övriga kommentarer

- Väldigt bra övningsledare, bra labbar. »
- Stort tack till Tünde! Vi ses på Radio&Space-science»
- UNDERBAR LÄRARE!!»
- Kul med en engagerad föreläsare! »


Kursutvärderingssystem från