ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-2 Elteknik, EEK140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-26
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»4 19%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»8 38%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 3.28

- Mycket jobb i samband med inlämningsuppgifter och laborationer. » (Cirka 20 timmar)
- Arbetsbelastningen varierade kraftigt med inlämningsuppgifterna.» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt olika beroende på vilka veckor labbar och inlämningar hamnade.b» (Cirka 25 timmar)
- mellan 25-30» (Cirka 25 timmar)
- Inlämningarna tar alldeles för mycket tid! Finns ingen rimlig möjlighet att detta skulle vara en 7.5 p och att man skulle hinna med en 7.5p kurs till under läsperioden!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»5 23%
100%»14 66%

Genomsnitt: 4.42

- Känns som man måste gå på föreläsningar för att det är svårt att ta igen det missade materialet genom att läsa i kursboken.» (75%)
- Lägg upp föreläsningsanteckningarna på hemsidan! Hur svårt kan det vara!? OH är utdött, inse det.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 14%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 52%

Genomsnitt: 3.19

- Jäkligt konstigt system för betygen.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- Målen är rimliga men inte antalet timmar.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»18 90%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- ganska allomfattande tenta» (?)
- Tentan var väldigt välfördelad över de olika delarna av kursen.» (Ja, i hög grad)
- Det mesta fanns med. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 3.04

- Aleksander är inte har varit otydlig på föreläsningarna. Pratar för tyst. Har ingen struktur när han skriver på tavlan. » (Ganska liten)
- Stort tack till anders» (Ganska stor)
- Har nog lärt mig mest på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- särskilt räkneövningarna» (Ganska stor)
- Att kunna läsa på i förväg (på nätet) och repetera föreläsningarna efteråt (på nätet) skulle underlätta inlärningen! Lägg upp materialet på nätet!» (Ganska stor)
- Räkneövningarna!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 3

- kass bok. står inte allt som gås igenom i kursen» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var oerhört tråkig och svår att använda. Formler som manlätt vill kunna använda står i text, bör såklart stå på en egen rad så att man hittar den. Viktiga saker borde skrivas i rutor eller med fetstil! Jag tycker det är ett väldigt dåligt upplägg på uppgifter samt gamla tentor då det tar alldeles för lång tid att räkna dom utan lösingar! Svar räcker inte, lösningar behövs till nästa gång kursen går!» (Mycket liten)
- Kursboken bör kompletteras med mer material. Det är dock bra att den är på svenska och ganska så lättläst.» (Ganska liten)
- Ibland har elteknikhäftet varit ganska bristfälligt, vissa saker som tagits upp på föreläsningar har saknats, men det som står i den har varit bra.» (Ganska stor)
- Men ger inte någon fördjupning över huvud taget.» (Ganska stor)
- Det känns som att boken inte riktigt ligger på samma nivå som inlämningsuppgifterna. I boken står grunderna för enskilda, ganska enkla fall. När det ska sättas ihop till hela system blir det omöjligt att veta/ tänka ut hur om man inte har något exempel att öva sig på. » (Mycket stor)

8. Hur har föreläsningarna fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»7 36%
Har ej deltagit»2

Genomsnitt: 3.31

- Föreläsaren säger en del viktiga saker som han inte skriver upp på tavlan. » (Ganska bra)
- Skriv större. Prefix är mycket svåra att skilja om de skrivs för små och otydligt t.ex r & n, h & n osv.» (Ganska bra)
- Har haft en del krockar och därav missat en del föreläsningar.» (Ganska bra)
- Alexander har varit engagerad!» (Mycket bra)
- bra med kort repetition i början av varje föreläsning.» (Mycket bra)
- Föreläsningarna bör göras digitala så man kan plocka ner dem i efterhand. Mao bör man gå från OH-bilder till att ha PDFer.» (Har ej deltagit)

9. Hur har övningarna fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»10 55%
Har ej deltagit»3

Genomsnitt: 3.55

- En del övningstal kunde lösas i fler steg, men annars ok.» (Ganska bra)
- Anders är duktig och ser till att man förstår när han pratar om något viktigt! Något som jag störde mig litepå under kursens gång var hur han alltid tyckte allt var så lätt. Vilket han borde tycka, men det betyder ju inte att studenterna tycker likadant!» (Ganska bra)
- Övnledaren gjorde sitt bästa för att hjälpa oss och har hela tiden varit tillgänglig för oss. Väldigt bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 19%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 3.09

- scannade overheads? Såååå nittio-tal» (Ganska dåligt)
- Om man jämför med t ex Högfrekvenstekniken så är mängden utdelat material väldigt liten. » (Ganska dåligt)
- Lösningsförslagen kom någorlunda sent (uppgift 1). Varför inte lägga ut alla uppgifter (inlämningarna) på hemsidan vid kursstart så att studenterna kan disponera sin tid bättre?» (Ganska bra)

11. Hur har labbarna fungerat?

Matrisfråga

- Hemuppgifterna bör kontrolleras bättre. Blev aldrig tillfrågad om de var genomförda.»
- Första labben var väldigt stressig vilket ledde till att man inte lärde sig särskilt mycket, resten var bättre.»
- En del förberedande uppgifter var ganska svåra. Själva labbuppgifterna var mestadels intressanta.»
- lite stressigt ibland»
- Labb 1 var bedrövlig! Eftersom det första labbhandledarna säger på labben är att ni kommer inte hinna klart, men försök... Det var uppenbart att man inte skulle hinna, och det man hann det skyndade man sig igenom eftersom man var under uppfattningaen att det var viktigt att hinna till ett visst delmoment. Korta ner den helt enkelt.»
- Mycket bra handledning av Anders! Riktigt skön snubbe som är lätt att snacka med och är bra på att förklara.»
- Labbarna i sig tycker jag var väldigt bra. Däremot så var det väldigt stressigt, särskilt de två första labbarna. Om det var färre uppgifter eller mer tid så skulle man hinna reflektera mer över vad man gör och lära sig mer.»

Labb 1
21 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»8 40%
Har ej deltagit»1

Genomsnitt: 3.2

Labb 2
21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»10 50%
Har ej deltagit»1

Genomsnitt: 3.5

Labb 3
21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»10 50%
Har ej deltagit»1

Genomsnitt: 3.45

12. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

Matrisfråga

- Tog väldigt lång tid! Dock väldigt bra.»
- Mycket hög arbetsbelastning ibland men ur ren inlärningssynpunkt, allmänt skitbra. Dock jobbigt.»
- Tog för mycket tid, vilket bidrog till att man inte hann med den andra kursen»
- Väldigt blandat hur mycket tid vi hade till de olika, det råkade vara lite olyckligt att tvåan kom samtidigt som duggan och labbar, och dugga i parallella kursen, men det kanske är svårt att undvika. lite mer tid till den hade inte skadat.»
- tidskrävande utöver det vanliga»
- Tycker personligen att det är bättre och få retur på en uppgift, istället för att lösningarna redovisas. »
- för mig är det väldigt svårt att producera en inlämning på den höga nivån en vecka efter att jag lärt mig grunderna om samma sak. Jag behöver kalenderdagar för att det ska sjunka in. Det skulle vara bättre att läsa kursen först och göra inlämningarna sen, spännandes över hela terminen. »
- Det har tagit alldeles för mkt tid!!! För mig är detta inlärningssättet inte all bra, jag vill ha tid på mig att förstå saker innan jag räknar på det. Men i denna kurs så skulle man kunna det Aleksander nämnde på föreläsningen redan nästa dag. Man hade aldrig tid att läsa för att försöka förstå, man hade bara tid att försöka lösa dessa jäkla inlämningar.»
- De tar alldeles åt %&¤,%¤,#& för mycket tid!»
- Jag blev lite besviken på bedömningen av mina inlämningsuppgifter. Kände att jag inte riktigt visste vad som krävdes för de olika betygen. »
- Lite för många uppgifter tycker jag»

Inlämning 1
21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»5 23%
Har ej deltagit»0

Genomsnitt: 3.09

Inlämning 2
21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»5 23%
Har ej deltagit»0

Genomsnitt: 3.09

Inlämning 3
21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»7 33%
Har ej deltagit»0

Genomsnitt: 3.23


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Det känns som att föreläsaren och övningsledaren inte vill ha frågor på den tiden som inte är schemalagd. » (Ganska dåliga)
- Man fick komma o fråga, men man fick aldrig svar på det man inte förstod. Detta då Aleksander inte kunde ge ut "svar" på inlämningar. Det är just detta som jag tycker är kasst! Jag går inte kursen för att svara på hans frågor och få ett betyg, jag vill ju lära mig Elteknik! Visst måste det finnas examination det förstår jag ju, men under kursens gång vill jag ju kunna lära mig som möjligt!» (Ganska bra)
- Både föreläsare och övnledare har varit väldigt hjälpsamma och ställt upp mycket! Och det verkar som att de har tyckt att det var roligt också.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Man måste samarbeta mycket för att kunna klara inlämningsuppgifterna och på laborationerna. » (Ganska bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»11 55%
För hög»9 45%

Genomsnitt: 4.45

- Hög med tanke på att tentamen var av samma storlek som en vanlig tenta plus alla inlämningsuppgifter och labbar. Det gick att hinna utan problem om man åsidosatte den parallella kursen en del, men det vill man ju egentligen inte.» (Hög)
- Tar väldigt mycket tid med inlämningsuppgifterna. » (Hög)
- för mycket att ha både inlämningar, munta och tenta. Borde ta bort antingen inlämningarna eller tentan» (För hög)
- Alldeles för hög!» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 9%
Hög»9 42%
För hög»10 47%

Genomsnitt: 4.38

- Arbetsbelastningen varierade kraftigt med inlämningsuppgifterna.» (Hög)
- Tung period om man läser Högfrekvenstekniken samtidigt. » (Hög)
- Högfrekvenskursen fick lida» (Hög)
- Mycket labbar och obligatoriska delar totalt.» (För hög)
- Läste två kurser paralellt» (För hög)
- p.g.a. denna kurs!» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 14%
Godkänt»2 9%
Gott»8 38%
Mycket gott»8 38%

Genomsnitt: 4

- Tyvärr drar de tidsödande och onödigt stora inlämningarna ned helhetsomdömet.» (Dåligt)
- En kurs som tog sig efter ett tag, mycket tack vare föreläsare och övnledare.» (Gott)
- fint att Anders är så mån om att vi ska förstå. » (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningarna. Även om de må ha varit en pina att genomföra så lärde man sig mycket på det.»
- inlämningsuppgifterna»
- övnuppgifterna i häftet, lagom mängd att göra där. Upplägget med föreläsningarna.»
- Anders»
- Anders och labbarna. Bra för förståelsen med "hands on" övningar när man vrider på rattar och tittar på mätare.»
- Jag tycker att konceptet som helhet är bra.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningsmaterialet bör digitaliseras (PDFer, presentation).»
- för mycket att kunna till tentamen med tanke på att den bara ska svara för halva kursen.»
- Försöka få ned arbetsbelastningen lite, om man läser högfrekvensen är det svårt att hinna med båda.»
- Möjligen dela upp så att tentamen kontrollerar kunskapen av en del av kursen och att inluppgifterna resten. Sedan är själva betygssystemet ganska märkligt, då det var väldigt svårt att få femma på kursen om man fått lite drygt fyra på inluppg och väldigt man endast behövde klara tentan för att få en fyra. (om inget ändras innan vi får våra slutliga betyg nu)»
- Inlämningsuppgifter på slutet av kursen, helst nästa LP, för att infon ska hinna sjunka in.»
- Mer material på nätet och tydligare OH, dataskrivna gärna.»
- Minska antalet inlämningsuppgifter och förklara tydligare vad som krävs för de olika betygen.»

20. Övriga kommentarer

- Engagerad och bra examinator och övningsledare.»
- Tips: om ni verkligen vill ha inlämningsuppgifterna datorskrivna så kan ni ha inlämning via studieportalen. »
- Trefas kan enligt mig anses som almänbildning för en elektroingenjör och det var ganska kul att läsa om det till slut.»
- Mycket bra kurs. Dock väl hör arbetsbelastning. Den andra kursen jag läste blev lidande för det.»
- Förklara tydligt hur stor del av inlämningsuppgifterna har på slutbetyget.»


Kursutvärderingssystem från