ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik M HT 2008, mtf041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-30
Antal svar: 80
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Gunnar Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta den genomsnittliga tiden per vecka sett över hela läsperioden.

79 svarande

Högst 10 timmar»19 24%
Cirka 15 timmar»25 31%
Cirka 20 timmar»14 17%
Cirka 25 timmar»16 20%
Minst 30 timmar»5 6%

Genomsnitt: 2.53

- jag bara provade kursen, jag läste den aldrig» (Högst 10 timmar)
- Vissa veckor blev det mindre och vissa veckor väldigt mycket mer...» (Cirka 20 timmar)
- I början var det dock inte så lätt, eftersom inget var upplagt på hemsidan förrän typ läsvecka 2-3.» (Cirka 20 timmar)
- mer än vad kursens poäng motsvarar?» (Cirka 25 timmar)
- Uppskattningsvis lade jag lika stor vikt vid termodynamiken som matten.» (Cirka 25 timmar)
- Jag utgick från den tid som gick åt till att läsa igenom boken då föreläsningarna var ostrukturerade och inte gav någonting speciellt. Dessutom tog Labben upp mycket tid i ett läge då vi inte hade all kunskap för att genomföra den på kort tid. Labben var dessutom dåligt upplagd då endast ett fåtal personer ur grupperna hade tid och möjlighet att sätta sig in i hur programmet skulle fungera i sin helhet, för stora grupper och för stor uppgift utan underlag vid tidpunkten. » (Minst 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

80 svarande

0%»0 0%
25%»9 11%
50%»10 12%
75%»24 30%
100%»37 46%

Genomsnitt: 4.11

- Extremt dålig koppling mellan föreläsning och kursbok. » (25%)
- Det gav inte så mycket kunskap på föreläsningarna, dom rörde mer till det.» (25%)
- Det är väldigt svårt att hänga med på en föreläsning som behandlar ett ämne man inte är bekant i. Detta tycker jag inte gjordes lättare när OH-papper i princip missbrukades så jag inte kunde aktivera mig och anteckna för att behålla koncentrationen. Då tyckte jag att anteckningarna föreläsaren lade ut på kurshemsidan var bättre, men de kunde ha betonat vad som var viktigt mycket tydligare. Det var många långa formler som ägnades helsidor med härledningar, och sedan inte kändes värdefulla i kursen. Andra kunde nämnts i förbifarten 2 minuter innan rast och visa sig vara jätteviktiga! Det var också väldigt påfrestande att försöka höra vad föreläsaren sa när halva klassen reste sig och gick tio minuter innan föreläsningens slut för att ställa sig i kö hos någon favorit-övningsledare! En annan sak jag störde mig på är att sista föreläsningen innan tentan behandlade TRE jätteviktiga kapitel som vi alltså inte alls fick mycket tid att öva på och att läsanvisningarna som gavs till boken var mycket vaga. Föreläsningarna (eller det jag förstod utav dem) betonade inte alltid samma saker som boken gjorde i det kapitel som angavs som läsanvisning. Boken var bättre, men alla vet att det inte är boken som gör tentan!» (25%)
- läser 140% - krockar..» (25%)
- jag bara provade kursen, jag läste den aldrig» (25%)
- De var inte direkt givande. Inte så bra upplägg man borde nog berätta vad det är man pratar om innan man börjar prata om det. Säga att nu skall jag prata om entropi det är det här och det här, det är mycket viktigt. inte det här det här och sedan det är mycket viktigt och kallas entropi..» (50%)
- Kunde lika gärna gått 0 %.» (50%)
- Gick på samtliga i början men avstod senare eftersom jag lärde mig mer av självstudier» (75%)
- föreläsningarna var oftast väldigt långdragna och kändes inte så nödvändiga att gå på ibland. » (75%)
- Föreläsningarna var ostrukturerade, följde inte boken ordentligt,underlaget hoppade fram och tillbaka hela tiden vilket gjorde att upprepningar var vanligt förekommande. Hänvisningar till boken hade hjälpt.» (75%)
- Det blev färre i slutet av kursen eftersom jag inte tyckte att de gav så mycket, föreläsningarna blev mer oorganiserade och jag blev också okoncentrerad pga detta. Föreläsaren gick ofta tillbaka till tidigare föreläsningar vilket gjorde det svårt att hänga med.» (75%)
- Värdelösa föreläsningar. Svårt att höra vad Gunnar säger då han pratar så lågt. Svårt att läsa då han skriver smått och otydligt. Mycket svårt att ta hjälp av föreläsningar när man skall göra räkneövningar. » (75%)
- Inte till mycket nytta.» (75%)
- Dom ger en dålig grund för vad som väntar på tentamen» (100%)
- Föreläsningarna gav mig ingenting» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

80 svarande

0%»2 2%
25%»7 8%
50%»5 6%
75%»16 20%
100%»50 62%

Genomsnitt: 4.31

- kvaliteten på övningsledarna har varit väldigt skiftande. Två ledare var bra, men för att få plats i deras salar var man tvungen att gå tidigare ifrån föreläsningen eller springa så fort man kunde direkt när föreläsningen var slut och så vitt jag vet ska inte utbildningen avgöras på hur snabbt man kan springa..?» (0%)
- jag bara provade kursen, jag läste den aldrig» (25%)
- Då det har varit en fruktansvärd skillnad i kunnande hos övningsledarna så har ca två klassrum varit proppfulla av elever som vill vara hos en önv.ledare som kan ämnet medens de andra klassrummen har varit mer eller mindre tomma. Det finns alltså ingen som helst möjlighet att få plats på "de bättre övningsledarnas" lektioner då eleverna redan efter halva termod. föreläsningen har gått upp till övningssalarna. Vill man då sitta på hela föreläsningen för att lyssna på Gunnar så när hans föreläsning är slut så är de attraktiva salarna redan fulla.» (25%)
- Kvaliten på övningsledarna varierade enormt. Så det fanns ca 2 bra övningsledare på 180 elever. Alltså fick man försöka lära sig allt på egen hand.» (25%)
- Tycker övningarna har varit dåliga. Att endast se när nån annan gör tal är inte bra, man måste få möjlighet att prova själv och få hjälp.» (50%)
- övningarna har inte krockat.» (75%)
- Mycket innehållsrika, dock bytte jag snabbt räkneövningsledare - de höll ojämn kvalitet» (100%)
- Vijay shankar var tydlig och förklarade kursen bra. » (100%)
- Sen att det är kö till övningar är en ohållbar situation, eleverna prioriterar bort förläsningar före övningar, ett sätt som visar vad många tycker om förläsningarna. » (100%)
- Det gav riktigt mycket! men det hade varit bra om alla hade gett ut samma material. de häften vi fick där var det som gjorde att man förstod.» (100%)
- Det var MYCKET olika kvalité hos de olika övningsledarna. Jag provade nästan alla och fick intrycket av att de aldrig pratat ihop sig om vad/vilka metoder de skulle lära ut. Jämförelser med klasskamrater visade att vad vi löst på fem rader hade andra ägnat flera sidor. Vid ett tillfälle lämnade övningsledaren klassrummet för att fråga en annan övningsledare hur man skulle lösa en uppgift. Det handlade inte om någon detaljgrej, utan personen kom helt oförberedd och skulle hålla i en övning! En annan sak jag reagerat på är att vissa övningsledare delade ut tjocka häften med instruktioner, vägledningar och facit medan andra använde sig utav mera klassrumspedagogik, vilket jag föredrar (stort tack till Ulf Håll!). Men varför lades aldrig häftena ut på kurshemsidan? Skulle inte alla ha tillgång till dem? Det var dagisbråk i övningssalarna när elever försökte komma över häften. Är det så det ska gå till på en högskola?» (100%)
- Endast ett fåtal övningsledare var bra, men de var guld värda.» (100%)
- Mycket bra övningar.» (100%)
- Tur för det» (100%)
- Väldigt blandad kvalite på dom olika lärarnaoch väldigt mycket studenter på andrasövningar.» (100%)
- Anledningen till att det var så fullt hos vissa övningsledare var att de andra inte höll måttet, tråkigt men sant» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

80 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 36%
Målen är svåra att förstå»18 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 6%

Genomsnitt: 2.11

- Målen är luddigt formulerade, varför? Man kan tolka målen väldigt olika beroende på hur man läser dem.» (Målen är svåra att förstå)
- Men kursen blev en väldigt mycket svårare kurs än man kunnat ana» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kanske hade de kunnat förklaras bättre?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

59 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»35 59%
Nej, målen är för högt ställda»23 38%

Genomsnitt: 2.37

- Jag har ju så inte sett dem, men kraven på vad vi ska kunna är alldeles för stora för 4,5 poäng!» (?)
- Om man har en vettig föreläsare som inte är totalt insnöad.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen verkade rimliga innan. Det var vägen dit (föreläsningar/övningar) som var svår.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med tanke på kursen poängtal på 4,5 är möjligtvis kursen lite stor.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag utgår ifrån tentamen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Den andra läsperioden för en maskin etta och man får börja jobba med termo dynamik, som känns som ett väldigt krångligt ämne. » (Nej, målen är för högt ställda)
- De känns lite höga med tanke på att det är en 4.5p kurs. Jämför man med matematiken som är på 7.5p så har vi nog fått lägga mer tid på termodynamiken.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det märks bitvis tydligt att kursen tidigare varit ämnad för äldre elever. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Arbetsbelastningen på kursen har varit på tok för hög i förhållande till poängtalen hos kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För den undervisning man får är kraven för höga.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

64 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»29 45%
Ja, i hög grad»22 34%
Vet ej/har inte examinerats än»11 17%

Genomsnitt: 2.65

- Tentamen var alldeles för svår om man jämför med vad vi lärt oss.» (Nej, inte alls)
- Eftersom tentan endast tog upp saker som nämnts lite grand på enstaka föreläsningar så var det en i högsta grad mycket svår tentamen.» (Nej, inte alls)
- Det kom mycket på sista veckan då vi fick tre nya kap. att lära oss vilket var mycket konstigt. Kändes som att det var lite det man kanske borde lagt vikten på om det nu var det som var det viktiga inte låta det ligga på en föreläsning och veckan innan tentan. Man hann inte riktigt med att klara av så många tal på så kort tid samtidigt som man skulle förstå kapen. » (I viss utsträckning)
- I för hög grad» (Ja, i hög grad)
- Vet ej - jag förstod som sagt inte målen med kursen» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Som sagt är jag inte säker på målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- 2 tentor i taget» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Examinationen var inte alls som jag förväntat mig. Det som till större delen examinerades på tentan kändes inte som det lagts så stor vikt vid under kursens gång. Det var på tok för mycket frågor som handlade om att härleda formler, det är i min mening ett extremt dåligt sätt att testa kunskaper på. Kursen handlar om termodynamiska processer, inte matematiska omskrivningar!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»47 58%
Ganska liten»29 36%
Ganska stor»3 3%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.47

- Till en tenta behöver man föreläsningar där föreläsaren antecknar, dvs skriftlig representation, föreläsningarna förberedde snarare inför en munta.» (Mycket liten)
- Föreläsnings anteckningarna var däremot ganska bra. » (Mycket liten)
- det var för ostrukturerat och för lite skrivande på tavlan » (Mycket liten)
- Eftersom det som gav stora poäng på tentan gicks igenom på sista två föreläsningarna så gav de andra inte speciellt mkt, det var itne speciellt konstigt att hela klassen ngn gång sov under de inledande föeläsningarna. Det hade avrit mkt bättre att gå rakt på de svåra delarna och förklara de inledande begreppen i sitt tammanhang. Nu hade man ibland glömt av dem, och det gavs inte mkt tid till återkoppling. Det hade varit mer lämpligt att ägna mer tid till svåra uppgifter även under föreläsningarna så att mankanske hade haft tid till att räkna lte egna tal under övningarna. » (Mycket liten)
- Gunnar är både blind och döv och kan knappt göra sig hörd i en stor hörsal utan sin mygga, som dock sällan fungerade. Fällde kommentarer som "..detta beviset har blivit fel de senaste åren jag försökt bevisa sambandet, men nu ska det nog gå...". Och i tysthet så att endast de närmast tavlan hört "..oj nu blev det visst lite fel, men det är nog ingen som märker.." När hans mygga la av första gången lade han den bara åt sidan med kommentaren: det är nog batterierna som glappar. Då frågade en elev: ska du inte kolla om det är batterierna och i så fall byta dem? Gunnar svarar: Nej, jag är inte så bra på det där tekniska! Nehe, tänkte hela elevskaran, men du är professor och undervisar på en teknisk högskola??? » (Mycket liten)
- Sämsta j*vla förläsaren någonsin» (Mycket liten)
- tror inte jag har lärt mig något genom föreläsningarna utan endast boken.» (Mycket liten)
- Jag tycker inte Gunnar är en bra föreläsare. Byt ut honom!» (Mycket liten)
- Tycker att föreläsningarna har varigt väldigt röriga och riktigt dåliga i allmänhet.» (Mycket liten)
- man kan inte ta för givet att man ska kunna acceptera alla områden som föreläsaren går igenom om han gör fel hela tiden.» (Mycket liten)
- virrig föreläsare...» (Mycket liten)
- Det som har framförts på föreläsningnarna kändes inte sammanhängade med vad som skulle lösas på övnignstillfällena. Däremot var föreläsningsanteckningarna (konstigt nog, efter som dessa borde ligga till grund för vad föreläsningarna borde handla om) jätte bra.» (Ganska liten)
- Själva föreläsningarna var inte till någon hjälp alls, nu i efterhand hade tet varit bättre om man satt och pluggade på föreläsningsmatrealet i stället som däremot var till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Jag tyckte inte föreläsningarna gav särskilt mycket till min inlärning. Det var ingen jättetydlig struktur vilket gjorde materialet svårt att ta in.» (Ganska liten)
- Kanske kunde föreläsningarna göras lite roligare med lite bilder, demonstrationer eller liknande (inte Oh-bilder, man ser ändå inte vad som står på dom)» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

80 svarande

Totalt:

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»11 13%
Ganska stor»29 36%
Mycket stor»32 40%

Genomsnitt: 3.06

Fördelat på olika grupper:

Grupp Daniel: (27 st)
Mycket liten4 14%
Ganska liten6 22%
Ganska stor10 37%
Mycket stor7 25%

Genomsnitt: 2.74

- Det fanns ca 2 bra övningsledare på 160 elever. Vilket är lätt att räkna ut att man fick lägga ner mycket tid till att plugga hemma.» (Mycket liten)
- De uppgifterna som demonstrerades på övningstillfällena var för enkla och det gick för långsamt» (Mycket liten)
- Jag lär mig inte speciellt bra av att skriva av vad ngn gör på tavlan - jag vill göra själv! Hade varit mkt bättre att ha "tavlan" delen mer på föeläsninagrna så att kopplingen övning - föreläsning blev större och ge mer tid till frågor och räkna egna tal på övningarna. Matteupplägget med 1/2 tiden genomgång och halva tiden egen räkning fungerar väldigt bra - man får lite mer kött på benen samtidigt som man kan fråga om det man inte förstår. Nu gavs det mer eller mindre ingen tid till frågor. Facit till boken är även det viktigt. När jag väl kom över ett på nätet så kom det fram att jag inte räknat en enda uppift rätt... Hur bra kan det vara???» (Ganska liten)
- Återigen, ingen möjlighet till att öva själv.» (Ganska liten)
- Har varit hos många olika då jag egentligen ville till Vijay men där var alltid knökfullt.» (Ganska stor)
- vet inte vad min övningsledare hette» (Ganska stor)
- Lite för lågt tempo.» (Ganska stor)
- pedagogiskt och bra» (Mycket stor)
- det som inte alltid var till hjälp var tyvärr gunnars övningstal som inte alltid verkade gå att lösa och eftersom ledarna skulle gå igenom så många tal blev de stressade och man lärde sig nästan mindre då för att man inte hinner förstå allt» (Mycket stor)
- Daniels kommentar om Gunnars tentor var: Han lämnar alltid in tentorna till oss i förväg så att vi kan rätta till alla fel och göra uppgifterna lösliga, sen brukar han alltid ta med en sista uppgift som inte ens vi kan lösa! Riktigt bra övningsledare både Daniel och Vijay!» (Mycket stor)
- Jag var först i Stinas grupp, men bytte snabbt då hon hade svårt att lära ut ämnet, samt att det var många frågor från studenterna som hon inte kunde svara på.» (Mycket stor)

Grupp Olivier/Karen: (21 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten2 9%
Ganska stor9 42%
Mycket stor10 47%

Genomsnitt: 3.38

- förklarade inte så mycket utan räknade mest igenom men papprena vi fick av olivier var bra sen i efterhand» (Ganska stor)
- Verkar som övningsledarna är väldigt olika, vissa lägger mycket tid medans andra inte bryr sig så mycket och inte änns kan så mycket själv och då är det svårt att lära sig, känns som riktinjerna för dessa har varigt väldigt svaga.» (Ganska stor)
- Stina var inte bra» (Ganska stor)
- Mycket bra med alla papper man fick! » (Mycket stor)
- Olivier & Vijay is the shit» (Mycket stor)
- ven varit hos vijay» (Mycket stor)
- utan övningarna hadde man varit helt jävla lost» (Mycket stor)
- Fick en bra grund på hur man ska ta sig an olika problem av Oliviervilket man behöver för att klara tentan.» (Mycket stor)

Grupp Stina: (6 st)
Mycket liten4 66%
Ganska liten1 16%
Ganska stor0 0%
Mycket stor1 16%

Genomsnitt: 1.66

- Kommer inte ihåg om det var så övningsledaren hette för grupperna b1 och b2» (Mycket liten)
- ska man vara påläst som övningsledare?» (Mycket liten)
- Bytte grupp till Daniels efter några veckor, där var övningarna till större hjälp. » (Mycket liten)
- Bytte ledare flera gånger, stinas övningar gav minst.» (Ganska liten)
- OBS ja gick till Stina de två första gångerna (där det var tänkt jag skulle vara), sen var jag hos olivier eller hos vijay om man fick plats där. Stina var inte ett dugg bra, utan stog och suckade och var tyst framför tavlan för det mesta, medan hon skrev upp det hon hade skrivit från sitt papper på tavlan. Det visade sig att det senare var stor skillnad mellan övningsledarna. Detta gjorde att det blev tävling till salarna där Vijay eller Olivier var. Olivier var den som var till störst hjälp för min inlärning.» (Mycket stor)

Grupp Vijay: (23 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten2 8%
Ganska stor8 34%
Mycket stor13 56%

Genomsnitt: 3.47

- Vijay var inte min övningsledare, men han var den enda som verkade ha kontroll på ämnet. I läsvecka 4 så var jag hos han för första gången, då förstog jag vad Termodynamik handlade om. Före det hade jag bara sett formler avlösa varandra utan förklaring på varför.» (Ganska stor)
- Skulle tro att det var mkt tack vare Vijay jag klarade kursen.» (Ganska stor)
- till en början fick man klarhet i kursen och allt föll på plats men ju längre kursen höll på dessto mer snurrade han in allt och gick i genom kursen för många gånger på för många olika sätt» (Ganska stor)
- Vijay var lysande» (Mycket stor)
- Väldigt bra övningsledare» (Mycket stor)
- jag bytte till vijay, lätt den bästa läraren» (Mycket stor)
- Suverän pedagog, trotts sin utländska bakgrund» (Mycket stor)
- Utan Vijay hade många många fler kuggat kursen. En riktig Guldklimp är han för Termodynamiken!» (Mycket stor)

Grupp Ulf: (3 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten0 0%
Ganska stor2 66%
Mycket stor1 33%

Genomsnitt: 3.33

- Mestadels. Men jag har som sagt provat många av de andra också.» (Ganska stor)
- Ulf var en mycket bra lärare! Lugn och metodisk!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften/labben varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»21 26%
Ganska liten»27 33%
Ganska stor»27 33%
Mycket stor»5 6%

Genomsnitt: 2.2

- Matlaben var för svår och själva labben fattade man inget av. Känns som att man borde försöka göra den på något annat sätt. » (Mycket liten)
- Att räkna på en kylmaskin är relevant och lärorikt, det var även intressant att se maskinen uppställd på det viset. Men att programeringens svåraste del var att söka i tabeller, inte för att vi inte kan tabeller, utan för att det tar lång tid att uveckla kod som söker i tabeller på det viset. Vilket är orelevant för denna kursen. Enligt mig.» (Mycket liten)
- När skulle vi ha lärt oss hur labben skulle gå till? Vem skulle hjälpa oss med matlaben? Varför gavs en så svår, nischad och teoretisk matlabuppgift? Det hjälpte varken för matlaben eller för termodynamiken.» (Mycket liten)
- Konstruktionsuppgiften var extremt inriktad på Matlab-delen och skulle nog ha passat bra i den kursen, men här borde större fokus ha lagts på den termodynamiska aspekten.» (Mycket liten)
- Onödig och oorganiserad.» (Mycket liten)
- Matlab koden tog på tok för lång tid att få ihop. De har den gjort för de flesta man pratat med. Även de som haft lätt för matlab sedan start. Tar för mycket tid utan att den ger något särskilt till kursens mål. Kan inte påstå att den hjälpte mig ett dugg, utan snarare själpte då den tog tid ifrån den övriga läsningen.» (Mycket liten)
- Matlab programeringen var för avancerad. Borde funnits ngt tillfälle schemalagt för en så stor labb där man kan få hjälp.» (Mycket liten)
- var inte särskilt insatt..» (Ganska liten)
- Jag förstog nästan ingenting av uppgiften. den var ganska svår och matlabdelen var lite väl krävande tycker jag. Men alla i gruppen kunde bidra till något och efter ett tiotal timmar löste vi det. Efter detta blev man väl insatt i kylmaskinen, men på tentan så kom ingen sådan uppgift utan istället om en gasturbin som vi inte har pratat något om.» (Ganska liten)
- Det var inte hur mkt man förstod av termodynamik som var problemet utan mer programeringen. Det som tog tid var alltså mer matlab än termo» (Ganska liten)
- Labben handlade mest om Matlab» (Ganska liten)
- Jag tyckte om konstruktionsuppgiften - men varför läsvecka 6?» (Ganska stor)
- Men att göra en lab som till största del bygger på att programmera är vansinigt, problemet i sig ( termo-delen) löstes logiskt och snabbt, men programmeringen var oerhört invecklad och stal tid från det termon går ut på, att lära sig ämnet.» (Ganska stor)
- Jagb tycker inte att jag lärde mig särskillt mkt på själva skapandet av programmet i matlaben men hur man skulle lösa uppgiften gav mig ganska mkt. Däremot tycker jag inte att uppgiften var särskillt tydlig! först stod det att vi uppmätt en sak fast vi egentligen mätt en annan sak och sedan räknat ut den förstnämnda saken.» (Ganska stor)
- var då jag började lära mig kylmasikiner så det gav faktiskt ganska mycket, men sen när själva termodynamikdelen av upgiften så var det bara drygt och känndes onödigt tillkrånglat med matlaben, känndes bara tillgjort för att den också skulle vara svår. » (Ganska stor)
- Var stor skillnad i hur stor del gruppmedlemmarna tog i arbetet. Var mkt svårt att skriva ett matlab program så många, speciellt då några hade knappa kunskaper i matlab. » (Ganska stor)
- Lärde mig mycket på den men det var också stor och onödig möda för den kunskapen» (Ganska stor)
- Men den tog väldigt mycket tid som jag inte hade räknat med. » (Ganska stor)
- få se en kylmaskin är ju bra. ger en bättre förståelse» (Ganska stor)
- Labben borde ha lagts någon vecka tidigare, blev väldigt stressigt att få klart den samtidigt som det var dags att lägga fokus på den kommande tentan. Programmeringsdelen var också mycket stor och tung, och även om den till viss del ökade förståelsen för vissa moment i kursen som blev den också ett stort hinder för andra delar av inlärningen.» (Ganska stor)
- Konstruktionsuppgiften är ett perfekt tillfälle att sammanknyta alla kunskaper och få en helhetssyn på ämnet. Men i detta fall anser jag att konstruktionsuppgiften var upplagt på ett sådant sätt att det direkt bäddades för missförstånd. Uppgiften var krångligt formulerad och det var svårt att förstå vilka aspekter som faktiskt var viktiga. Jag tror det är viktigt att försöka få konstruktionsuppgiften att bli ett lärotillfälle, inte ett test på redan inlärd kunskap.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kursboken varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»23 28%
Ganska liten»25 31%
Ganska stor»22 27%
Mycket stor»10 12%

Genomsnitt: 2.23

- Varför denna tegelsten till bok? Varför inte välja en svensk mer kortfattad då det faktiskt finns? Det fanns ju inte en facit att tillgå till övningsuppgifterna?!!!! Jag blir förbannad när jag tänker tillbaka på kursen!!!» (Mycket liten)
- Köpte den inte!» (Mycket liten)
- Boken var svårläst och dessutom fanns inget facit.» (Mycket liten)
- Boken är säkert bra, men det finns väldigt få uppgifter som behandlar frågorna vi diskuterar på "föreläsningarna". Löptexten i boken är utklassad av Vijays och Gunnars antekningar. 600kr för skräp.» (Mycket liten)
- obefintlig. det enda nyttiga var tabellerna.» (Mycket liten)
- Boken har varit helt värdelös, det enda man har kollat på är uppgifterna.» (Mycket liten)
- om det inte varit för appendixen så hade den inte behövts överhuvudtaget» (Mycket liten)
- För mycket text i boken. Det går inte att läsa så många sidor. och det var mycket som inte hörde hemma där. eller snarare kanske som vi inte behövde. de kunde man ju ganska så snabbt hoppa över men det var ändå jobbigt att behöva leta. » (Ganska liten)
- oöppnad» (Ganska liten)
- Trevlig och interessant bok. Dock hade det behövt vara ännu tydligare vad som ingick i kursen och inte - det för att korta ner tiden som det tar att ta sig igenom texten. Även hade det behövts finnas facit till övningrna som skulle göras - innan!!! Och även läsangivningar tidigt. Tyvärr hittade jag den sidan på nätetsista vckan - kanske kan vara bra att nämna på förstasidan/föreläsning?? Och göra den ännu tydligare???» (Ganska liten)
- Det står så väldigt mycket onädigt i det, mycket bra men dte är så sjukt mycket utfyllningstext.» (Ganska liten)
- Känns som om författarna får betalt per sida. Mycket onödigt.» (Ganska liten)
- Bättre än föreläsningarna!» (Ganska liten)
- övningsuppgifterna. » (Ganska liten)
- Det vore bra om det fanns facit till uppgifterna som vi räknade i boken, nu blev det svårt att veta om man tänkt "rätt", och hemstudierna blev onödigt tillkrånglade.» (Ganska liten)
- Man plockar bara ut lite fakta från dom olika berörda kapitlen. Övningsuppgifterna är dåliga och liknar inte tentamens uppgifter.» (Ganska liten)
- Men eftersom man även har fått lösblad med utdrag ur boken har man kunnat använda lösbladen i absolut störst utsträckning» (Ganska stor)
- jätte dåligt med bok utan facit.» (Ganska stor)
- Jättedåligt att vi inte fått tillgång till något facit.» (Ganska stor)
- bra bok att kolla upp svåra saker i men dock allt för omfattande för att bara använda den boken.» (Ganska stor)
- Boken var ganska bra förutom det att det inte fanns något facit till. Detta förstörde en stor del av kursen då man ej visste om man gjort rätt när man var hemma o räknade. » (Ganska stor)
- Det stod väldigt mycket onödigt i boken, hade varit bra med hänvisningar till vad man kan hoppa över» (Ganska stor)
- VÄLDIGT synd att den inte hade facit bara. Många laddade hem facitupplagan (som inte är till för elever?) till den hårda versionen av boken för att ha någon chans att förstå uppgifterna. Ett kort svar på alla tänkta uppgifter i kursen hade hjälpt mycket.» (Mycket stor)
- lärde mig det mesta därifrån» (Mycket stor)
- Övningarna i boken har varit till oerhört stor hjälp!» (Mycket stor)
- Bra kursbok, lättförståelig och intressant! Nackdelen är att den är tjock. En anledning till att jag ändå hoppades lära mig något på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Extremt dåligt att man inte får något facit. Hade jag inte fixat lösningsbeskrivningar från internet hade jag aldrig kunnat lära mig det som krävs för att klara kursen. » (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har föreläsningsanteckningarna på webben och annat kursmaterial varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»17 21%
Ganska liten»15 18%
Ganska stor»28 35%
Mycket stor»19 24%

Genomsnitt: 2.62

- eftersom man kan göra på så många olika sätt kan man inte ta för givet att alla gör likadant. i så fall är det bara teori och svar som man kan ge ut» (Mycket liten)
- Kom ut alldeles för sent» (Mycket liten)
- Troligtvis hade jag förbättrat mitt resultat om jag använt föreläsningsanteckningarna flitigare. Dock var dessa anteckningar något orelaterad till den mängden beräkningsuppgifter som tentan bestod av.» (Ganska liten)
- Konstigt att man kan hålla såpass dåliga föreläsningar när man lägger upp fina power point på nätet. ett tips hade ju varit att använda dessa även på föreläsningen så hade man kanske kunna förståt något.» (Ganska liten)
- Anteckningarna mycket bättre än föreläsningarna men ändå inte bra.» (Ganska liten)
- De var som sagt bra! Fast det var väldigt många sidor att skriva ut. för när jag ska lära mig något måste jag ha det på papper. Så jag kan skriva och kladda på det. Kan vara bra att göra om dem så att det är fyra bilder på varje sida. » (Ganska stor)
- Bra material, lättare att överskåda än boken.» (Ganska stor)
- Helt ok! Hade nog varit bättre att läsa föreläsningsanteckningarna på webben i stället för att gå på Gunnars föreläsningar...» (Ganska stor)
- Det har dock funnis många slarvfel i dem!» (Ganska stor)
- Förläsnings anteckningarna var tydliga och gav en bra bild över vad förläsningen skulle handla om, förläsningen i sig blev även lättare att förstå de gången anteckningarna låg ute inna förläsningstillfälle så att man kunde läsa igenom och få en bild av vad förläsningen skulle handla om.» (Mycket stor)
- mycket bra och begripliga anteckningar.» (Mycket stor)
- har hängt med här ist för de föreläsningarna som gått, som alltid krockat med annat..» (Mycket stor)
- bra och hyfsat välstrukturerat» (Mycket stor)
- Mycket bra anteckningar! det var genom dem jag lärde mig kursen. Synd att föreläsningarna inte var bättre än dom var med sådana anteckningar.» (Mycket stor)
- De gamla tentorna var till stor hjälp. Tyvärr var föreläsninganteckningara nej tilllräckligt fullständiga och svårbegripliga för att vara till större hjälp, även om man varit på föreläsningarna-» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningsanteckningar! Synd att föreläsaren inte kan använda dom bättre :/» (Mycket stor)
- Jag märkte nu efteråt att det hade räckt med att läst föreläsningsanteckningarna. Föreläsningarna hade ibland förmågan att röra till det hela. » (Mycket stor)
- Mycket bra att få föreläsningsanteckningar då det är svårt att båda skriva och lyssna under föreläsningarna » (Mycket stor)
- Det är förvånansvärt hur bra anteckningarna är, de är lätta att förstå, till skillnad från föreläsningarna» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

79 svarande

Mycket dåligt»11 13%
Ganska dåligt»17 21%
Ganska bra»41 51%
Mycket bra»10 12%

Genomsnitt: 2.63

- Katastrof att inte få ut en» (Mycket dåligt)
- Att inte kurshemsidan funkade när kursen startat är KATASTROF, sådan it-problem borde inte finnas 2008.» (Mycket dåligt)
- dåligt att det tog så pass lång tid innan någon planering över huvud taget dök upp på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- Fick vänta några veckor innan kursmaterial fanns utlagt på hemsidan. Inga facit på uppgifterna fanns varken i boken eller på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- informationen las ut försent» (Mycket dåligt)
- den var inte så uppdaterad som det stod att den skulle vara» (Ganska dåligt)
- webbsidan är ganska svår att hitta på. » (Ganska dåligt)
- Tog lång tid i början innan det låg något ute.» (Ganska dåligt)
- Det tog tid för material att komma ut och man informerades inte alltid om när material kom ut. Byt till PingPong.» (Ganska dåligt)
- Blev bättre med tiden.» (Ganska dåligt)
- Uppgifter fanns inte förrän vecka två någon gång. De uppgift vi fick därirån var endast diskutionsuppgifter, inget att räkna. Vilket är det mesta som är på tentan.» (Ganska dåligt)
- det tog lite väl lång tid för examinatorn att dela ut valda uppgifter och föreläsningsanteckningar i början av kursen.» (Ganska bra)
- eg ingen uppfattning» (Ganska bra)
- matrialet kom inte ut i tid. » (Ganska bra)
- Detta fick ett "ganska bra" på grund av att verifieringsfilen till matlaben kom upp ganska sent, vilket gjorde att man då märkte att man gjort helt fel. denna kunde istället vart uppe från början så man kunde sett från början om man gjort rätt. » (Ganska bra)
- Inga konstigheter» (Mycket bra)
- bra med tentorna tex» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp av och ställa frågor till föreläsaren?

80 svarande

Mycket dåliga»5 6%
Ganska dåliga»17 21%
Ganska bra»31 38%
Mycket bra»4 5%
Har ej sökt hjälp»23 28%

Genomsnitt: 3.28

- Gunnar blev mest sur att man inte förstått och muttrade mest » (Mycket dåliga)
- Förutom att man blev snäst åt när man frågade något så gick det ju ändå.. » (Ganska bra)
- Visst gick det bra att ställa frågor. Men det glappde mellan tenta - övning - föreläsningar.» (Ganska bra)
- Men han svarade väldigt dåligt på dem.» (Ganska bra)
- "sjuk" dagen innan tenta?» (Ganska bra)
- När halva föreläsningen gått och man inser att man inte hänger med ber man inte föreläsaren att börja om utan försöker hänga med därifrån istället. Hade jag förstått vad jag hade svårt för hade jag självklart bett att få det förklarat för mig.» (Har ej sökt hjälp)
- Har inte ens orkat försöka» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp av och ställa frågor till övningsassistenterna?

79 svarande

Totalt:

Mycket dåliga»4 5%
Ganska dåliga»9 11%
Ganska bra»23 29%
Mycket bra»37 46%
Har ej sökt hjälp»6 7%

Genomsnitt: 3.4

Fördelat på olika grupper:

Grupp Daniel: (27 st)
Mycket dåliga1 3%
Ganska dåliga3 11%
Ganska bra8 29%
Mycket bra9 33%
Har ej sökt hjälp6 22%

Genomsnitt: 3.59

- Det avr ju bara genomgång hela tiden.» (Mycket dåliga)
- Fanns ej tillräckligt med tid, man hade behövt gå igenom mer tal på föreläsningarna.» (Ganska dåliga)
- Duktig men var bäst som lärare när han inte var stressad. Frågade om alla förstod och kunde svara på de flesta frågorna.» (Ganska bra)
- Övningsuppgifterna som övningsledaren ska räkna tog alltid för lång tid, så hade man frågor om uppgifter man räknat hemma var det svårt att hinna få hjälp.» (Ganska bra)

Grupp Olivier/Karen: (20 st)
Mycket dåliga0 0%
Ganska dåliga3 15%
Ganska bra7 35%
Mycket bra10 50%
Har ej sökt hjälp0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Olivier var jättebra, men det varekade inte vara någon som riktigt visste vad vi skulle lära oss.» (?)
- Undreövningstillfällen fanns god tid att fråga, men han sa hela tiden att vi fick komma upp till honom och fråga om vi körde fast men då var han aldrig där.» (Ganska bra)
- även vijay» (Mycket bra)

Grupp Stina: (6 st)
Mycket dåliga2 33%
Ganska dåliga2 33%
Ganska bra2 33%
Mycket bra0 0%
Har ej sökt hjälp0 0%

Genomsnitt: 2

- frågade man henne så gick hon och frågade övningsledaren i rummet bredvid.» (Mycket dåliga)
- Bytte grupp till Daniels där det var lättare att få hjälp. Svårt att få bra svar på frågorna hos Stina. » (Mycket dåliga)
- Kommer inte ihåg om det var så övningsledaren hette för grupperna b1 och b2» (Ganska dåliga)
- Tillhörde grupp Stina men var för det mesta hos Olivier. Hann gjorde allt mycket lättare men fanns inte alltid till hands uppe på sitt kontor när man behövde han. » (Ganska bra)

Grupp Vijay: (24 st)
Mycket dåliga1 4%
Ganska dåliga1 4%
Ganska bra6 25%
Mycket bra16 66%
Har ej sökt hjälp0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Tiden räckte inte till då hela övningslektionerna gick åt för att räkna övningsexempel då inget sånt gjordes på föreläsningarna. » (Mycket dåliga)
- han hade tider och tog sig tid på helger och så vidare. Därför kändes det som han brydde sig» (Ganska bra)
- Vijay är formodligen den mest hjälpsamme och förstående Övningsledare som finns.» (Mycket bra)

Grupp Ulf: (2 st)
Mycket dåliga0 0%
Ganska dåliga0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra2 100%
Har ej sökt hjälp0 0%

Genomsnitt: 4

- Det märktes att det var mycket uppskattat att ställa frågor! :)» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»22 27%
Mycket bra»52 65%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.68

- De flesta har tyckt att kursen är svår och luddig har ett samarbete varigt lika nödvändigt som alltid. » (Ganska bra)
- det blir en del problem med matlaben eftersom de flesta vill vara med men max 2 pers kan jobba framför datorn. annars hjälper de flesta varandra.» (Ganska bra)
- Mer samordnat grupparbete i form av övningar hade varit bra då man kan räkna tillsammans och få hjälp av övningledare. Hade varit bra att få mer hjälp med konstruktionsuppgiften. Och dessutom om man hade fått den godkänd i god tid innan tentan??? Har ej fått det än?» (Ganska bra)
- Svårt att jobba i grupper om 5 pers. med en matlabuppgift, blir lätt att en får sitta vid datorn och göra allt jobb» (Ganska bra)
- Det gör det alltid vi måste ha varandra annars klara man inte av det här! » (Mycket bra)
- Så gott som det gick försökte vi att sammanställa vad vi trodde vi lärt oss.» (Mycket bra)
- Nästan allt vi har lärt oss kommer från varandra känns det som.» (Mycket bra)
- att man fick välja gruppmedlemmar själv udnerlättade en hel del» (Mycket bra)
- Det var enbart tillsammans i grupp med studenterna som man lärde sig något om kursen.» (Mycket bra)
- Man lärde sig av varandra mer än utav föreläsningarna» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

80 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 25%
Hög»36 45%
För hög»24 30%

Genomsnitt: 4.05

- Däremot var det ofta oklart vad man själv skulle räkna hemma.» (Lagom)
- eg ingen uppfattning» (Lagom)
- var ej så svår som gunnar hela tiden envisades att säga, kunde man kylmaskiner kunde man hela kursen kändes det som. » (Lagom)
- Dock blev det väldigt mycket den veckan då laborationsuppgiften skulle göras.» (Lagom)
- Det är konstigt att de "små" kurserna alltid ska kräva mer än de "stora". termon var mycket värre än matten. » (Hög)
- väldigt många "kolv-uppgifter" i de första kapitlen i boken som kändes lite orelevanta.» (Hög)
- lite ojämn och väldigt många kapitel på slutet» (Hög)
- Arbetet med laborationen var alldeles för ingående även om det hjälpte ganska mycket. Känns inte som om man ska behöva lägga 20 timmar extra på en laboration på en vecka.» (Hög)
- i och med att föreläsningarna gav i stort sett ingenting alls blev det väldigt mycket arbete som egentligen inte alls var nödvändigt!» (Hög)
- Om man ska kunna lära sig något fick man lägga väldigt mycket tid eftersom man inte hade en aning om vad föreläsaren snackade om och då var det inte heller så lätt att hänga med på övningarna.» (Hög)
- Belastningen på termon tyckte jag var större än för på matten, och termon var ändå bara 4.5p medan matten var på 7.5 p. » (Hög)
- För många faktorer stal tid som kunde använts till att lära in på ett effektivare sätt... bättre föreläsningar och bättre planering av exprimentuppgift skulle bidra till att göra studenterna bättre.» (Hög)
- Extremt mycke inlärning fick ske på egen hand. » (Hög)
- många sidor att läsa igenom för en 4.5p kurs, hade hjälp med lite sidhänvisningar» (Hög)
- Relaterat till poäng är bördan för hög!» (För hög)
- På tog för ojämn, framförallt var belastning på tok för tung under labben.» (För hög)
- För hög iom att det var svårt att förstå vad vi skulle lära oss, och planeringen av momenten har också varit dålig. Jag hade varit glad om momenten hade presenterats kort på första föreläsningen, vart dom fanns och vad dom i korta drag betyder.» (För hög)
- för hög för en 4,5 poöngskurs!» (För hög)
- Det hade varit mkt enklare om kraven varit klarare och arbetets omfång begränsats till större del av föreläsaren. Nu gick mkt tid till att själv ta reda på vad man skulle läsa på istället för till studier av det som ingick. » (För hög)
- Konstruktionsuppgiften tog för lång tid för att ligga utanför schema (matlab-delen).» (För hög)
- Alldeles för mycket att göra och väldigt flummigt från föreläsarens sida om vad det är man ska kunna och inte kunna.» (För hög)
- om man kan jämnföra matten som är 7,5 poäng blir den helt bortsedd i denna period bara för att termon tar så mkt tid. 4,5 hp är alldeles för lite om man ska se till arbets belastningen» (För hög)
- Kursens poängtal motsvarar inte alls arbetsåtgången för kursen, speciellt konstruktionsuppgiften tog väldigt mycket tid.» (För hög)
- 4,5 hp är kursen som motsvarar minst en 7,5 hp i arbete.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

79 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 26%
Hög»41 51%
För hög»17 21%

Genomsnitt: 3.94

- Men det i och med en tung termokurs, en matte kurs och en tidskrävande ingenjörsmetodik.....som i slutändan inte ger särskillt mycket...» (Hög)
- Men det ska den vara på chalmers! Det är därför vi går här.» (Hög)
- Arbetsmängden är hög på chalmers, det är bra. Bara vi får reda på vad vi ska lära oss ?» (Hög)
- 140%» (Hög)
- lite många kurser på en gång» (Hög)
- Denna kursen tog onödigt mycket av tiden man hade velat lägga på ingenjörsmetodiken och matten.» (Hög)
- Alla småmoment i Ingenjörsmetodiken som drog ut på tiden tillsammans med en oförstående norrman som handledare gjorde att det var väldigt ont om tid i slutet av kurserna. » (Hög)
- Termodynamik som är ett så intressant ämne ska inte behöva vara så tungt och förvirrat!» (För hög)
- pga av fråga 16, för mkt att göra för en 4,5 HP kurs» (För hög)
- Periodvis var den för hög. Mycket beroende av termodynamiken.» (För hög)
- Då tre kurser har lästs så har belastningen varit på tok för stor. Oavsett kurspoäng på kursen så har det krävts maximalt med fokus på ämnet och detta har gjort att man måste sitta från morgon till kväll varje dag oavsett helg eller vardag.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

80 svarande

Mycket dåligt»22 27%
Dåligt»29 36%
Godkänt»19 23%
Gott»8 10%
Mycket gott»2 2%

Genomsnitt: 2.23

- Tyckte inte alls att det var en trevlig kurs. det värsta av allt är att jag tror att jag egentligen hade tyckt att den varit riktigt trevlig om den bara hade haft lite mer struktur och bättre föreläsare, ledsen men det här håller inte. » (Mycket dåligt)
- Mycket intressant ämne som egentligen inte är speciellt svårt men blir totalt obegripligt när man har en föreläsare utan några pedagogiska kunskaper?» (Mycket dåligt)
- Jag har lärt mig väldigt lite mo vad jag brukar lära mig.» (Mycket dåligt)
- bara en massa oreda, inget koll och insnöad föreläsare» (Mycket dåligt)
- ...» (Mycket dåligt)
- Det kändes som det var två helt skilda kurser mellan föreläsningarna och övningslektionerna. På övningslektionerna skulle vi kunna räkna på saker som vi aldrig hört eller lärt oss på föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Termodynamik är ett otroligt viktigt ämne och en intressant vetenskap. Att lyfta fram det skulle kunna öka motivationen hos studenterna.» (Dåligt)
- det är ju en svår kurs. man borde kanske skaffa en bättre föreläsare som inte får allt att verka svårare än vad det är.» (Dåligt)
- Jag tycker ämnet är intressant men det märkte jag först under tentaveckan eftersom föreläsningarna var allt annat än intressanta.» (Dåligt)
- mkt dåliga föreläsningar och dålig disponering av tiden, gick igenom typ tre nya kapitel på sista föreläsningen och hade ingen sammanfattning alls av kursen.» (Dåligt)
- vi borde ha som designingenjörerna på lindholmen,cde har vijay som föreläsare» (Dåligt)
- Roligaste, bästa och intressantaste kursen. Det som sänker den är den dåliga planeringen, dålig föreläsare, och tidskrävande labb.» (Dåligt)
- hyfsat krångligt innehåll som övningsledare och föreläsare inte riktigt lyckades få fram..» (Dåligt)
- För hög arbetsbelastning med tanke på kursens storlek, svårt att studera själv, mycket stor pedagogisk och kunskapsmässig skillnad mellan övningsledarna. » (Dåligt)
- eg ingen uppfattning» (Godkänt)
- väldigt stort ämne som är inressant om man förstår vad det handlar om» (Godkänt)
- Ganska intressant men en bättre föreläsare, fler bra övningsledare och facit till boken hade gjort allt mycket enklare » (Godkänt)
- Jag förstår vad man vill komma och få ut av kursen men föreläsningarna hade inget som helst som relaterade till några tenta uppgifter. Alltså, övningarna var det enda som gav nått inför tentamen. » (Godkänt)
- Ämnet i sig är ju mycket intressant och hade kunnat bli ännu intressantare med en bra föreläsare!» (Gott)
- Rolig!» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vijay som är en lysande räkneövningsledare»
- Vijay»
- De bra förläsningsanteckningarna på nätet, men gärna ett par dagar innan föreläsningen, så att man får möjlighet att läsa igenom dom inna tillfället.»
- Labben»
- De häften man fick av sina övningsledare. och det borde alla övningsledare ge ut. »
- Bra föreläsningar, konstruktionsarbetet.»
- Vijay.»
- föreläsningsanteckningarna.»
- Ulf!»
-
- övningarna»
- föreläsningsanteckningarna var förklarande och mycket bra.»
- Anteckningarna läraren lägger upp på internet från föreläsningarna är skönt att ha.»
- Övningledarna»
- Bra fråga! Konstruktionuppgiften kanske? Men med lit mer ledning??»
- Vijay och Olivier»
- Konstruktionsuppgiften»
- Boken»
- övningsledarna»
- Utdelandet av material»
- övningstillfällen, de duktiga övningsledarna.»
- Häften med räknade uppgifter från övningsledarna. »
- Olivier, Wijay.»
- inget.»
- Olivier och Vijay»
- Konstruktionsuppgiften/labben»
- vet inte om det är så mkt som är bra.»
- vijay»
- Kursens innehåll, Labb och kurslitteratur.»
- Vijay»
- övningarna var bra»
- Ulf Håll»
- Konstruktionsuppgiften»
- Systemet med att föreläsningsanteckningarna läggs upp på nätet, det underlättar förståelsen på föreläsningarna om man inte behöver anteckna samtidigt.»
- Vijay.»
- nja...»
- Övningstillfällena»
- Laboration av kylmaskinen tyckte jag gav mest i kursen.»
- VIjay och speciellt hans anteckningar. Att ge eleverna en bok utan facit och be dem räkna fungerar inte. Har man gjorträtt eller inte. Vem vet. Tur att thepiratebay finns så man kan ladda ner facit olagligt så man vet om man klarar uppgifterna och i flera fall hur man skall bemöta uppgiften.»
- Laborationen, dock lägga den vid annat tillfälle.»
- Vijay»
- Vijay och Olivier som övningsledare»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna! Dessutom ändrades formatet på tentan utan att jag fick information om detta... jag tycker att man bör informera om ändrade skrivningspoäng eller dylikt!»
- Byt föreläsare!»
- En förläsare som är tydlig på föreläningar. Så att man kan hänga med och förstå vad det är man ska lära sig»
- Byta vissa övningsledare samt försöka få den största lokalen till den ledaren som har mest folk.»
- FÖRELÄSNINGARN! strukturen att man som sagt inte går igenom det viktigaste och tre kap. på sista föreläsningen att man går lite mer igenom från början vad allt kommer att handla om. Det var först på tentaveckan man började förstå lite vad kursen handlade om men då hade man ju knappt hunnit smälta de sista kapen. det var riktigt illa faktiskt. det kändes som att det som gicks igenom på föreläsningarna var en sak det man gjorde på övningarna en annan sak och sedan dom där c talen. man fick som inget grepp om kursen det var lite smått jobbigt. och gjorde att man tycket det var tråkigt och inte pluggade tillräckligt mycket i början så det blev svårt att komma ikapp. »
- Bättre övningsledare! Fanns två bra, vilket betyder att det är skitsvårt att komma till en bra ledare. Tillslut var man tvungen att springa från föreläsningarna 15 min innan slutet...helt galet»
- Labb inlämningen bör ha ett slutdatum om den ska räknas med.»
- Planeringen och presentationen av delproblemen, Vilka uppgifter s vi ska lösa och vad ska vi kunna för att kunna lösa problemen. Borde presenteras grundligt. Att räkna i blindå skapar förståelse. Att inför varje föreläsning, presentera dagens ämne, hur vi ska lösa det och varför vi ska känna till det.»
- Examinatorn, mer kompetenta övningsledare»
- upplägget på föreläsningarna.»
- Förarbete. Möten mellan övningsledare och föreläsare innan det hela drar igång och man får känslan av att alla lär ut olika saker. En översikt av kursen med rubriker på varje förläsning och övning hade varit guld värt!»
-
- föreläsningarna och ngt som visar vad man ska kunna, tex vad man ska kunna i punktform, vilka sidor, övningar osv!»
- pga att kurs kräver mkt, kanske ändra kursen till 7,5 HP????»
- Föreläsningarna!! var nästan pinsammt dåliga»
- Föreläsningarna?!»
- Jag tycker att föreläsaren borde lägga upp en sammanfattning av bokens kappitel som ingår i kursen, det skulle underlätta en del att plugga till tentan. Något borde göras angående övningstillfällen, en stor anledning att jag inte var där va att det fanns inte plats och det var stor skillnad på övningsledarnas kunskap i, framför allt, undervisningsteknik. Som jag hörde i början av kursen att detta är ett problem som har hängt med ett tag och det gör mig besviken att inget har gjorts för att åtgärda detta. »
- Förläsaren kanske bör vara mer strukturerad»
- Föreläsningarna och övningarna behöver länkas samman mer, lägg mer på föreläsningarna och se till att de verkligen har att göra med tentan! Nu var det de sista föreläsningarna som gav de stora poängen på tentan. Facit till uppgifterna i boken. Tydligare läsanvisningar till boken. Kanske kan man utgå från den när man gör föreläsningarna så är det lättare att läsa på inför dem? »
- Svårt att veta vad man skall lära sig. Övningarna i boken överränstämde inte inte med tenatamen. Gunnar är duktig men har svårt att lära ut.»
- Gunnar som föreläsare, funkar bara inte! Anteckningarna på nätet är bra men han kan inte föreläsa!»
- Ny föreläsare skulle nog inte skada, möjligtvis att några övningsledare eller programansvarig sitter med på hans föreläsningar.»
- Mer hjälp! Som det var nu fanns ingen möjlighet att under lektionstid få hjälp och övning. Finns ju inte ens ett facit i boken.»
- Föreläsaren! Jag tycker också att man borde få fler övningar att räkna.»
- föreläsaren. Absolut flummigaste jag har varit med om. Han verkade inte ritkigt ha någon koll och övningsledarna varnade ss för att han brukar komma på sjukt tentor.»
- Hela kursen är från början till slut extremt otydlig. Det är svårt att förstå vad man egentligen ska lära sig, det är extremt många små begrepp och dyl. som ställer till det för en smidig inlärning, och sedan var examinationen i min mening extremt dåligt gjord. Det som kom på tentan var inte alls det som prioriterats och förutspråkats som viktigt under kursens gång.»
- Föreläsaren»
- Föreläsningarna är röriga och svårbegripliga»
- föreläsningarna.»
- Strukturen. Stor variation på övningsledarnas kompetens gjorde att det var långa köer timmar före lektionen för att få plats. Att fråga om hjälp var då inte att tänka på. »
- Ny föreläsare och några nya övningsledare som inte bara är bra på ämnet utan också kan förklara och undervisa utan att skriva av sina papper.»
- föreläseren, pratar för lågt, otydligt, hade headset ett tag och då fungerade det bättre men detta användes bara ett par gånger. föreläsaren skriver även väldigt otydligt vilket gör det svårt att hänga med. han har bra föreläsningsanteckningar på kurshemsidan, tror det hade varit bättre att föreläsa utifrån dessa med projektor. arbetstempot i början av kursen kändes rimligt men sen hade vi typ tre kapitel sista föreläsningen. saknar även sammanfattning av kursen.»
- Om alla övningsledarna är kvar så skulle det vara bra om Olivier och Vijay får större salar då dessa drar mer folk.»
- Lite bättre insats från föreläsare och ledare. Var lite lågt tempo på en hel del övningar. Föreläsaren gjorde för många misstag i till exempel härledningar och bevis.»
- Mer pedagogisk utlärning, inga overhead med diagram får finnas med. få jämnare övningsledare så inte alla går till två»
- vijay som föreläsare istället för övningsledare»
- Placering av labb i kursen, byt föreläsare, förbättra övningsledarnas pedagogiska sidor. Synkronisera kurslitteratur och bokövningar med föreläsningarnas innehåll.»
- Upplägget på föreläsningarna. De var väldigt intressanta men var inte alltid relevanta för det vi skulle lära oss.»
- Konstruktionsuppgiften bör omformas med mindre matlab och föreläsningarna måste struktureras upp bättre.»
- Det borde framgå tydligare vad exakt för kunskaper som efterfrågas.»
- Föreläsningarna och konstruktionsarbetet.»
- föreläsningarna...»
- Skaffa en föreläsare som inte gör ämnet svårare än vad det egentligen är. »
- Byt ut Gunnar mot en lärare som kan lära ut! Fixa även så att alla övningslärarna lär ut samma sak och kan ungefär lika mycket. Samt att alla elever får möjlighet till samma övningsmaterial. Hos vissa övningsledare har det getts ut jättemycket hjälpmedel som alla elever inte kunnat ta del av och det anser inte bara jag är orättvist. »
- Föreläsningar och bok!»
- Det faktum att vi fick en dugga på som till stor del byggde på ett kapitel vi inte ens hade gått igenom än. Skandalöst dåligt. Föreläsaren sa att duggan skulle vara på det materialet som fanns upplagt på kurshemsidan och där fanns inte det nämnda kapitlet ens utlagt. »
- övningsledarna och eventuellt föreläsaren»
- vad ska man börja med...»
- Föreläsningarna måste ha någon typ av anknytning till räkneövningarna.»
- Bättre föreläsningar, så man lär sig något genom att vara där. Bättre övningsledare. Föreläsningarna och övningslektionerna behöver "gå i"/komplettera varandra mer. Som det var i år så kändes det som föreläsningarna och övningslektionerna var två helt skilda kurser.»
- - Fixa facit eller dylikt. - Få en bättre symbios mellan föreläsningar och övningstillfällena. - Kanske någon mer pedagogisk föreläsare. Vijay kanske om det är möjligt.»
- Se kommentar om kursbok.»
- Lägg en ordentlig grund för dom olika problemen. Hur man identifierar dom och hur man ska ta sig an dom. Det saknades helt. Tycker väl kanske att dom flesta lärarna borde gå en kurs i hur man gör riktiga figurer och hur man ställer upp ett komplicerat problem med många lösningar och variabler. Det ska inte räknas o skrivas siffror där det får platts.Det blir bara kladdigt, rörigt och omäjligt att lära sig av det. Givet? Sökt? Antaganden? Lösning? »
- mindre grupper till labben»
- Lite mer tydlighet kring vad man ska kunna.»
- Bättre föreläsningar!!!»
- uppgifter att räkna publiseras för sent»

21. Övriga kommentarer

- Hade kunnat skriva långa utläggningar på varje punkt. Känns som fruktansvärt onödigt jobb för min del då dessa utvärderingar uppenbarligen inte tas på allvar av kursadministration och program-ansvarig. Vi kom över förra årets utvärdering och dom anmärkte på precis samma saker som varit undermåligt detta år. »
- Att ha så pass typade tentor att plugga på och sen ta med ett nytt arbetsmedie vi i princip är inte särskilt schysst mot oss studenter som har suttit de flesta helgerna och försökt lära oss detta ämne...»
- Det är mystiskt hur man kan göra ett så intressant ämne helt värdelöst tråkigt. Borde byta föreläsare om det är möjligt. »
- Vijey bör gå igenom lite fler specifika uppgifter istället för att bara gå igenom teorin till varje även om han har väldigt bra teori sammanfattningar ibland.»
- Det har varit en kurs som egentligen inte varit väldigt svår, men svår att få en översikt på. Jag tror att man kan öka studenternas resultat genom att förklara tidigare hur termodynamiska problem ser ut. Vissa formler gäller här, andra där osv. »
- Tyckte det var ganska patetiskt att folk kunde gå i pausen på föreläsningarna bara för att hinna till EN övningsledare. Jag förstår dem, för det var bara en som var bra.»
- Jag tycker att skrivrutorna i utvärderingsformuläret är för små. Vill ni ha kommentarer bör ni göra dem större!»
-
- Om jag vore en föreläsare/lärare i något ämne och så mycket som 50% av klassen inte klarade av slutprovet eller kursen, skulle jag ändå tänka efter om jag verkligen lärde ut rätt saker på rätt sätt till eleverna och inte bara dumförklarat klassen. Det finns många kriterier som avgör en bra undervisare, men jag tycker att allt för många nu för tiden skippar att lägga till själen bakom sitt arbete och totalt ignorerar skönheten att se hur klassen blomstrar inom ämnet.»
- Ni behöver verkligen göra ngt åt denna kursen. Har fått lägga ner alldeles för mkt tid på onödiga saker under kursens gång. Tydligare krav o läsanvisningar, bättre föreläsningar/övningar mm mm »
- ge mig ett v, ge mig ett i... vijay!»
- PLaneringen var katastrofal. Först efter två veckors föreläsningar fick vi reda på vilka övningsuppgifter som skulle göras i boken. Detta innebar att de flesta låg en till två veckor efter inför Termo-Duggan lv.4. Uppgifter som inte hade varit genomgångna fanns också med i duggan. Fruktansvärt dåligt planerad kurs vars like man inte tror ska finnas på chalmers. Termodynamik i sig är dock mycket intressant!»
- För att underlätta för nästa års kull av elever så byt ut gunnar omedelbart mot någon som kan och vill lära ut.»
- Kunde varit grymt mycket roligare om upplägget ändrades.»
- Tråkigt att kursen var så dålig.»
- Är det högt tryck på en lärare för att alla tycker han är bra. Skaffa honom då e större sal eller liknande. Kanske hörsal. Säg inte att sprid ut er och favorisera ingen. JAg skiter väl i im jag favoriserar någon. Jag vill lära mig och det verkar som det i stort sett endast var 2-3 övningsledare som verkligen visste vad de skulle belysa och hjälpa oss elever med. »
- Vilka övningar som ska göras måste vara mycket tydligare, man förstod inte vad kursen handlade om förän efter de sista övningarna»
- Alldeles för lång tid att få tillbaka tentan!»
- Duggan var väldigt konstig.Nivån var alldeles för hög i förhållande till vad vi lärt oss. Tycker inte heller att innhållet i duggan hade något med det vi hade gått igenom att göra stundtals.Kapitel 1-4 skulle det va. Kändes mer som kap 4-5. Känndes även som den kontakt man haft med maskinprogrammets ansvariga försvann. Hade varit bra om den dialogen som hängde med första perioden kunde finnas med in i 2:a med. »


Kursutvärderingssystem från