ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering-Maskinkonstruktion, MMF092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-18 - 2009-01-19
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Timo Kero»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


KURSENS MÅLSÄTTNINGAR

1. Hur tycker du att kursens målsättningar har blivit uppfyllda? Jag tycker att:*

(Tar helt avstånd = 1, Instämmer helt = 5)

Matrisfråga

Jag har goda kunskaper i omkonstruktionsmetoder som används inom modern produktutveckling.*
22 svarande

1 4%
5 22%
6 27%
7 31%
3 13%

Genomsnitt: 3.27

Jag har grundläggande kunskaper inom materialval vid omkonstruktion.*
22 svarande

1 4%
6 27%
7 31%
7 31%
1 4%

Genomsnitt: 3.04

Jag kan analysera en befintlig produkts funktion och konstruktion och utifrån detta föreslå lämplig omkonstruktion.*
22 svarande

0 0%
4 18%
7 31%
7 31%
4 18%

Genomsnitt: 3.5

Jag kommer att rekommendera andra teknologer att gå kursen nästa år.*
22 svarande

9 40%
5 22%
4 18%
1 4%
3 13%

Genomsnitt: 2.27


KURSENS DELMOMENT

2. FÖRELÄSNINGAR*

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

Matrisfråga

- RD&T kunde ha förklarats mycket bättre.»
- Föreläsningarna 5-7 får dåligt betyg på grund av att de mest gick ut på att klicka igenom så många slides som möjligt. »
- Borde inte vara obligatoriskt. Jag lärde mig mer heamma när jag läste igenom presentationen än på själva föreläsningen. Föreläsningarna är antigen för tidigt på morgonen då man knappt är vaken eller sent på eftermiddagen då man är trött och inte orkar hålla ögonen öppna.»
- Fö1 antar jag tillhöra samma föreläsning som RDnT"n var på, annars har jag ingen aning om vad det är för föreläsning. De föreläsningarna som var för materialvalet var inte helt tillfredsställande framförda. Föreläsaren var stressad och ville hem till sitt sjuka barn, två föreläsningar hölls på knappt 2h. Men med innehåll för 4h. DFA"n kändes lite för säljande.»
- Föreläsningen om materialval gav verkligen ingenting!»

Fö1: Omkonstruktion, produktarkitektur, moduler och plattformar*
22 svarande

2 9%
3 13%
7 31%
7 31%
3 13%

Genomsnitt: 3.27

Fö2: Industridesign och designkvalitet*
22 svarande

3 13%
2 9%
3 13%
7 31%
7 31%

Genomsnitt: 3.59

Fö3: Robust konstruktion*
22 svarande

2 9%
5 22%
3 13%
8 36%
4 18%

Genomsnitt: 3.31

Fö4: DFA*
22 svarande

3 13%
7 31%
4 18%
6 27%
2 9%

Genomsnitt: 2.86

Fö5: Introduktion materialval, krav- och egenskapsmatriser*
22 svarande

5 22%
11 50%
3 13%
1 4%
2 9%

Genomsnitt: 2.27

Fö6: Meritvärden*
22 svarande

8 36%
8 36%
4 18%
0 0%
2 9%

Genomsnitt: 2.09

Fö7: Materialval*
22 svarande

7 31%
8 36%
3 13%
2 9%
2 9%

Genomsnitt: 2.27

Fö8: LCA*
22 svarande

5 22%
5 22%
7 31%
5 22%
0 0%

Genomsnitt: 2.54

Fö9: FMEA/7Q*
22 svarande

2 9%
5 22%
3 13%
6 27%
6 27%

Genomsnitt: 3.4

3. PROJEKTUPPGIFT OCH LABORATIONER*

(Dåligt = 1, Mycket bra = 1)

Matrisfråga

- deluppgifterna var ok. men sammantaget blev det för mkt att sätta sig in i»
- På tok för mycket att göra i denna kurs. Mina andra kurser har blivit lidande. För dålig handledning till RD&T»
- Kursen är alldeles för omfattande. Tyvärr hinner man inte gå in på djupet i olika momenten. Känns som om en brödrost är en för komplex produkt. Laborationen i DFA var inte bra med tanke på att handledarna inte kunde programmet så mycket bättre än vad vi kunde. Hade varit bättre om de som höll i föreläsningen även var med på labben. Projekt-PM var väl i sig bra. Det som drar ned är att PM ändrades under kursens gång. »
- Omfattningen av kursen är på tok för stor i förhållande till poängen. Det hade varit lagom att göra en produktfamilj och fokusera på en produkt, att göra allting i dubbla uppsättningar var väldigt tidskrävande om man ville att den andra skulle vara något annat än en modifierad kopia av den första.»
- Alldeles för stor omfattning på projektet, ett bra ämne men att göra det så omfattande med två produktvarianter och så svår tydigt över hur mycket man behövde konstruera om var onödigt. Det känns som om man fick göra vissa saker så hafsigt bara för att ha en chans att bli klar.»
- ProjektPM ligger under all kritik, eller så är handledarnas kunskaper om projektPM kassa. Hur kan man maila ut stora tillägg och tolkningar av vad som ska göras bara sådär! Hur kan man begära att man ska hinna med att ta fundera fram exakt vad för slags material som finns i den befintliga brödrosten?? RDnT kändes alldeles för krystad med att man måste ha med en sån analys. Men om man inte hade ngt lämpligt fick man "hitta på ngt".»
- Mycket dåligt! Alldelses för omfattande projekt. Nya uppgifter kom upp efter hand och som inte stod i projekt-pm (tex sprängskiss på de två nya brödrostarna). Materialvalet var ett skämt, dålig handledning och handledarna kunde inte svara på frågor rörande programmet (gäller även andra labotarioner).»
- Att killen som föreläste för oss om svetsning (utan att han varken kunde svetsa eller något om den i teorin) i tillverkningstekniken fick chansen att föreläsa för oss om materialval där han visserligen hade lite mer koll men knappast tillräckligt för att stå framför klassen är ett skämt. De handledare som kom ifrån materialteknik verkade iofs inte heller kunna speciellt mycket om material ("ingen aning" var det vanligaste svaret) men dom borde nog kunna lite mer. »
- För mycke focus på material. trodde det handlade om att ta fram en ny produkt. skulle jag vilja läsa e materialkurs hade jag gjort det»

Omfattning*
22 svarande

7 31%
5 22%
4 18%
2 9%
4 18%

Genomsnitt: 2.59

Innehåll (brödrost, deluppgifter)*
22 svarande

7 31%
7 31%
2 9%
3 13%
3 13%

Genomsnitt: 2.45

Laboration DFA*
22 svarande

4 18%
5 22%
7 31%
5 22%
1 4%

Genomsnitt: 2.72

Laboration RD&T*
22 svarande

7 31%
4 18%
8 36%
1 4%
2 9%

Genomsnitt: 2.4

Laboration Materialval*
22 svarande

5 22%
5 22%
7 31%
4 18%
1 4%

Genomsnitt: 2.59

LCA*
22 svarande

5 22%
9 40%
7 31%
0 0%
1 4%

Genomsnitt: 2.22

Konstruktions-FMEA*
22 svarande

4 18%
5 22%
9 40%
3 13%
1 4%

Genomsnitt: 2.63

Design-FMEA*
22 svarande

5 22%
7 31%
8 36%
1 4%
1 4%

Genomsnitt: 2.36

Projekt-PM*
22 svarande

8 36%
4 18%
5 22%
4 18%
1 4%

Genomsnitt: 2.36


HANDLEDNING

4. Hur upplevde du handledningen i kursen?

(Dålig = 1, Mycket bra = 5)

22 svarande

6 27%
8 36%
3 13%
4 18%
1 4%

Genomsnitt: 2.36

- Karin: 4 Timo:2 Martin:1 Joel:1» (1)
- Handledningen har varit obefintlig. ställer man en fråga ska man inte få "kolla biblioteket" som svar. Men så blir det när handledarna inte kan något om produktutveckling, deras kunskaper låg endast inom deras specialintressen. Man kan inte heller ha en handledare som presenterar sig genom att idiotförklara alla som inte kan stava. man kan heller inte komma med nya saker hela tiden, har man gjort ett projekt pm så är det det som skall gälla, istället så kom de med nya saker hela tiden.» (1)
- Handledarna hade för lite kunskap om de olika momenten. Det var även en negativ inställning från handledarna ibland när man kom förbi och ville fråga om saker.» (2)
- Kändes som att det var besvärligt att få svar på sina frågor eller tips om var man kan hitta svaren. Handledarna kändes oinsatta i själva brödrosten. Dessutom kunde det ges nya direktiv vad gäller projektet under kursens gång.» (2)
- Åsikterna har gått vitt isär emellan samtliga handledare. Och det har alltid varit kursdeltagarna som har kommit i kläm i slutänden.» (2)
- Jag skulle föredra korta möten där gruppen träffar handledarna själva och diskutera arbetet. Det var ibland mycket svårt att veta om man var på rätt spår och hur mycket tid som det var tänkt att man skulle lägga på varje område. Det skulle också ge handledarna en bättre bild över hur gruppen arbetar och hur arbetsinsatserna skiljer sig åt (vilket verkligen var fallet för vår grupp).» (2)
- Tyvärr saknades kompetens innom många områden, » (2)
- olika för olika handledare...ibland vill man inte ha som svar "gå och sätt er på biblioteket", "det här ska ni klara själva" eller "vissa veckor behöver man inte sova så mkt"» (3)
- Ganska bra hjälp men sällan tillräckliga svar. » (4)
- Mycket bra handledare, även om de stundtals var ovilliga att svara på frågor. På gott och ont i och för sig eftersom man då får leta mer, men samtidigt så har vi haft så pass mycket att göra ändå att det känns lite onödigt att man skall behöva stå handafallen.» (4)
- Allt utom den i det närmaste obefintliga handledningen för CAD var bra.» (4)


KURSENS HELHET

5. Markera med kryss på skalan nedan din personliga attityd till kursen som helhet.*Matrisfråga

Dålig (1) - Bra (5)*
22 svarande

4 18%
7 31%
3 13%
5 22%
3 13%

Genomsnitt: 2.81

Ointressant (1) - Intressant (5)*
22 svarande

2 9%
1 4%
3 13%
8 36%
8 36%

Genomsnitt: 3.86

Onyttig (1) - Nyttig (5)*
22 svarande

1 4%
1 4%
7 31%
8 36%
5 22%

Genomsnitt: 3.68

Lätt (1) - Svår (5)*
22 svarande

0 0%
1 4%
9 40%
6 27%
6 27%

Genomsnitt: 3.77

Vilsam (1) - Arbetssam (5)*
22 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 13%
19 86%

Genomsnitt: 4.86


EXAMINATION

6. Vad anser du om kursens examinationsform?*

(Tar helt avstånd = 1, Instämmer helt = 5)

Matrisfråga

2 st duggor istället för tenta var rimligt*
22 svarande

1 4%
1 4%
4 18%
3 13%
13 59%

Genomsnitt: 4.18

Fördelningen (25% duggor - 75%projekt) var rättvis*
22 svarande

0 0%
3 13%
8 36%
6 27%
5 22%

Genomsnitt: 3.59


KOMMENTARER

7. Vad har varit mest positivt i kursen?*

- inblick i många delar»
- Många intressanta moment. Bra metoder att angripa problem med. Intressanta program (t.ex. CES).»
- Det är intressant att lära sig om olika omkonstruktionstekniker. Det känns som om man kommer ha nytta av dessa om man börjar jobba som konstruktör.»
- Att man har fått lära sig olika omkonstruktionsmetoder, arbeta i grupp och göra ett projekt som inte så styrt (som IKOT) utan där man får ta mer ansvar själv.»
- Att man fått en uppfattning om hur omkonstruktion går till från början till slut.»
- Innehållet har i det stora hela varit mycket bra»
- De många små detaljer om omkonstruktionstänk man har tagit med sig. Hur man med små medel kan öka en produkts värde väldigt mycket.»
- Relativt få föreläsningar samt endast 75% närvaro»
- Att få lära sig metoden att omkonstruera produkter»
- Att få prova på olika moment som man genomgår i omkonstruktionsprocessen.»
- ingenting»
- inget»
- Bra att arbeta utifrån den metodiken.»
- Vissa föreläsningar»
- Att den har knutit ihop de teoretiska kunskaper som jag har fått på Chalmers i tidigare kurser och visat mig hur jag ska använda dem i praktiken. Dessutom har jag lärt mig en strukturerad arbetsgång och väldigt många metoder för produktutveckling.»
- Tycker kursen har vart bra rakt igenom, mycket nyttigt och trevligt att få använda det man lärt sig. det mest possitiva är nog att handledarna har svarat väldigt bra på frågorna, inte så mycket svar, utan mer fingervisning vart man skall titta, detta har gjort att arbetet kännts hyfsat verkligt.»
- Själva nermonteringen av befintlig produkt och se hur andra har löst vissa problem.»
- Ingenting»
- Inte mycket!»
- Att själva ämnet är intressant.»
- Kreativ.»
- ..»

8. Vad kan förbättras i kursen?

- förbered er mer och bestäm innan vad som gäller så att man inte får olika besked av olika handledare. uppdatera kurs-pm mellan åren. »
- Omfattningen på projektet. Det var på tok för mycket. Bara att göra ritningar tog enormt med tid. Att sedan göra RD&T tog enormt med tid. Fler inlämningar så man kan få feedback på delstegen. »
- Eftersom det är så många olika moment så hinner man aldrig helt analysera det man gör, utan skyndar vidare till nästa sak. Produkten var även alldeles för stor så t ex DFA,n blev aldrig helt ordentigt gjord.»
- Kursens innehåll tycker jag är jättebra, däremot behöver kursen struktureras upp bättre. Synd att man inte hinner lära sig alla metoderna pga tidsbrist. Blev mer så att en person fick göra DFA, en LCA, en FMEA osv.»
- Det borde vara mer klart från början vad som skall göras och vad som skall vara med i slutrapporten, nu dök det upp nya saker ända fram till sista veckan som det inte stod skulle vara med någonstans i kurs-pm. Man rusade igenom de flesta delmoment och lärde sig inte så mycket som man hade velat om de olika stegen. För att få tiden att räcka till var man tvungen att dela upp uppgifterna. Detta speglade även resultatet på duggorna då flera av uppgifterna krävde mer ingående kunskaper i vissa delmoment som man själv kanske inte alls varit delaktig i under projektet eller som projektgruppen inte börjat arbeta med ännu. För övrigt så var det närmare tenta-nivå än dugga-nivå på duggorna, med både många och väldigt ingående frågor. Enligt mångas uppfattning så skall en dugga snarare visa att man har hängt med i kursen än att man kan allt på detaljnivå. Om duggorna skall vara så svåra i fortsättningen borde man få veta detta tidigare eller kanske få ut en typ-dugga för att ge en ett hum om hur mycket man förväntas kunna. Detta fick vi inte nu trots att man frågade efter det. Handledarna var väldigt hjälpsamma, men inte tillräckligt kunniga inom vissa områden för att kunna hjälpa till i flera av delmomenten då vi hade schemalagd tid med handledning. Under exempelvis arbetet med RD&T och DFA så hade de inte mer kunskaper än de vi själva fått under våra labbar, och det fanns ingen annanstans att vända sig för att få hjälp heller.»
- Omfattningen»
- Strukturen på projektet, inte så motsägelsefullt: "säga att rapporten ska vara ganska kort och sedan ge en jättelång lista på saker som skall vara med".»
- Mycket,Jag orkar inte räkna upp allt utan jag tror examinatorn fick med det mesta på föreläsning 10(Och tro mig det var en hel del). »
- Planeringen, innehållet, handledningen, duggorna (bara för att årskursen för 2 år sedan tyckte duggorna var för lätta, så behöver man inte kräva så löjligt mycket som det gjordes i dugga 2), varför fanns det inga kursutvärderare? Det behövs även från handledarnas sida både krävas att de har analyserat produkten själva (genomgående!) så de vet hur komplex den är, så att kanske vissa moment kan tonas ner då det blir för mkt för oss att göra. »
- väldigt mycket!»
- Att inte ha med så många olika saker, utan fokusera på några få viktiga moment.»
- Mer hjälp med planering. Minirapporten var bra för då skulle ett visst antal moment vara klara. Kanske kunde en konceptpresentation inför handledarna vara bra, för att också få hjälp med att fokusera arbetet på rätt moment!»
- Allt! Duggorna var för omfattande för att vara duggor och 25% av kursen. Jag gick in med stort intresse och ambitioner för denna kursen men går ut med frustration.»
- Allt, handledare som kan ämnet är ett måste, mindre fokus på materialval, det blev mer en materealkurs än en produktutvecklingskurs och se för guds skull till att ha föreläsare som vet vad dom pratar om och som kan komma med något som vi inte läste i ettan!»

9. Vilka är dina viktigaste lärdomar från kursen?

- Verkligheten ser inte ut som på ritbordet. »
- Grupparbete är svårt och omkonstruktionsprocessen är komplex! Finns så många faktorer att ta hänsyn till, men det är det som gör det intressant och utmanande :-)»
- CAD, även om man fick lära sig det helt på egen hand. Metodiken var i stort sett densamma som i tidigare projektkurser, men kursen introducerade många bra verktyg, tex DFA, LCA och RD&T»
- Hur mycket man kan vinna på att eliminera kompnenter i en produkt.»
- Själva kursen är nyttig och definerar vad en ingenjör är.Så man får en helhet i hur moderna produkter tas fram allt från råvara till färdig detalj. »
- Det har varit intressant att prova olika programvaror.»
- Att saker och ting (nästan) alltid kan förbättras.»
- För att utveckla en bra produkt krävs kunskaper inom väldigt många områden och utvecklingen måste redan från början ske med hänsyn tagen till alla dessa! »
- Ju fler kockar destå sämre soppa! »
- att det inte blir någon master på produktutveckling.»

10. Övriga synpunkter, till exempel förslag till förändringar av kursen för kommande årskurser:

- Intressant objekt men ta bort en del arbetsmoment så arbetsbördan blir rimlig.»
- Välj en mindre komplex produkt och fokusera mindre på RESULTATET av omkonstruktionen. Hellre mer fokus på att man verkligen har gått igenom och lärt sig de olika momenten istället. Det blev för mycket att både göra alla moment och få till en så bra omkonstruktion som möjligt. »
- Duggorna var aldeles för omfattande för att ersätta en tenta, som upplägget är nu kunde man lika gärna haft en tenta, det hade förmodligen blivit färre frågor mindre stress.»
- ---»
- Dra ner på antalet moment, strukturera så man vet vad som krävs av en (och nej det hade inte gjorts till den här gången), lär er förstå vad ni faktiskt rimligen kan förvänta er för förkunskaper av oss. Och sluta vara så nedlåtande när man frågar om råd (gäller ej Karin). Om inte förbättringar i den här kursen görs kan jag ärligt säga att jag aldrig skulle rekommendera den här kursen till någon. Den har verkligen potential, men i det här skicket är den enbart en tidskrävande och påfrestande sak man var tvungen att genomlida.»
- Det blir lite orättvist när alla i gruppen bedöms på samma grunder. I vår grupp blev jag och en till lämnade ensamma med rapporten och fick sitta ett dygn i streck (!) för att skriva klart den. Då hade vi redan innan lagt ned mer tid än de övriga tre medlemmarna. Även om det är svårt att väga in det i betyget så skulle det varit bra att ha någon form av gruppvis utvärdering, så att det inte blir så att halva gruppen struntar i att arbeta för att de vet att jobbet ändå kommer bli klart utan att det skadar dem. »
- Se över arbetsbelastningen, kurs-Pm och bestäm vad som egentligen är relevant i kursen. I början tex när vi skulle uppge vilket material alla delarna av brödrosten bestod av var helt sanslöst! Vi skulle alltså sitta och lista ut vilken slags plast de var på de olika delarna genom att väga och testa densiteten genom att doppa delarna i vatten och se om de flöt, slöseri med tid utan att lära sig något!»
- Lägg fokus på att få fram bra ingenjörsmässiga lösningar. Design och material blev det enda som spelade roll den här gången.»


UTVÄRDERING DESIGN-FMEA

11. Vad är ditt helhetsintryck av metoden?

- bra»
- Har man inte erfarenhet blir FMEA ganska begränsad.»
- intressant»
- Bra»
- Vet ej, det var andra i gruppen som gjorde FMEAn»
- Bra smarta detaljer som höjer intrycket hos produkten.»
-
- Jag gjorde aldrig någon av de FMEA analyserna. Jag var för upptagen med sånt i kursen som tog fokus från de viktiga momenten, men som tydligen var väldigt viktiga att de fanns med (läs kraftspel, bland annat).»
- En intressant metod som kräver mycket kunskap och erfarenhet.»
- Positiv»
- Bra!»
- Ganska meningslös, den förändrade ingenting för oss. Kan säkert funka på annat. »

12. Var metoden lätt att använda?

- delvis. vissa av "relationerna mellan komponenter" var riktigt klurigt»
- Ja»
- ganska»
- Vet inte, jag gjorde inte design-fmean i vår grupp. Tyvärr blev det så pga tidsbrist.»
- Ja, men man borde gå in lite mer i detalj på problemen och dess uppkomst än vad jag tyckte att det gjordes i den mallen vi skulle följa.»
- Sisådär»
- ganska»
- Njae, ty besitter inte så stor kunskap och erfarenhet.»
- Ja»
- Ganska om inte handledarna rörde ihop allt!»
- ja»

13. Uppkom några nya krav på produkten?

- ja. fast vi hann inte ändra i konstruktionen»
- Nej»
- nja. man bör kanske välja samma typ av laser så att de slits lika mycket och sånt...»
- vet ej»
- Nej, vi hade tagit dem i beaktning redan innan.»
- --»
- Vi var ju tvungna att hitta på nåt, så ja det tror jag att vi hittade på något.»
- Vet ej»
- Några få»
- Ja»
- nej»

14. Gjordes några konstruktionsändringar efter att ha genomfört metoden?

- nej»
- Nej»
- nej»
- nej.»
- Nej.»
- nej»
- Som om man skulle ha hunnit med det....»
- Om det behövdes så hanns det inte med.»
- Tyvärr inte eftersom fmea:n inte kunde göras förrän i slutet av projektet. Alla möjliga förändringar antecknades och behandlades istället i rapporten. De flesta utvecklingsprojekt sträcker sig ju över 1/2 - 1 år och därför kändes det inte konstigt att det fortfarande fanns mycket kvar att göra efter 8 veckors slit:)»
- Under tiden man designade tänkte man på hur sskulle detta se ut, hur skulle färgerna matcha texturen osv. När vi gjorde DFMEA så hade vi redan gjord den iförväg. Som princip är DFMEA bra men själva dokumentationen var seg.»
- Ja»
- nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från