ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Tillämpad kvantfysik, TIF 100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-18 - 2009-02-07
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Det kommer att lottas ut två biobiljetter bland er som svarar på enkäten.

Lycka till!

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

40 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
9 22%
22 55%
5 (över förväntan)»9 22%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra upplägg, dock var första kursen mer intressant» (4)
- Bra! dock inte lika spännande som del 1» (4)
- Grym kurs!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

40 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 5%
4 10%
13 32%
5 (mycket relevant)»21 52%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.32

- Helt klart relevant. Dock kändes första viktigare. » (4)
- Beror väl på vad jag ska arbeta med, men då jag inte vet är det alltid bra att bredda sig...» (4)
- Absolut relevant för en fysiker» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

Återspeglade inlämningarna och duggorna kursens innehåll?

40 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 10%
13 32%
5 (Mycket bra avvägt)»23 57%

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt snällt med 1-X-2-frågor, man klarar sig väldigt bra utan att kunna särskilt mycket.» (3)
- Bra. Man lärde sig väldigt mycket. Dock lite poäng i förhållande till arbetsbördan. » (4)
- att ha kontinuerliga inlämningar är enligt min mening ett bättre lärosätt en en slutgiltlig tenta» (4)
- Mycket bra» (5 (Mycket bra avvägt))
- Rolig och stimulerande examinationsform.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Även om arbetsbördan är enorm. Alla satsar ju på att göra allt.» (5 (Mycket bra avvägt))
- jättebra med inlämningsuppgifter, projekt och duggor.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

40 svarande

<25%»3 7%
25-50%»2 5%
50-75%»9 22%
>75%»26 65%

Genomsnitt: 3.45

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

40 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
3 7%
17 43%
9 23%
5 (mycket bra)»9 23%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig det mesta av kompendiet.» (2)
- Kändes onödiga med tanke på att man lärde sig minst lika bra genom kurslitteraturen utan att gå på föreläsningarna.» (2)
- Måns var bättre, bättre struktur. Men det betyder inte att de var dåliga på något vis. » (3)
- OK» (3)
- vissa skrevs det för kortfattade noteringar på tavlan vliket gjorde det svårt att hänga med. Hade önskat om det skrevs lite förklarande ord och inte bara formler på tavlan» (3)
- Kände inte helt att jag kunde koppla föreläsningarna till inlämningsuppgifterna.» (3)
- Bra, men inte lika bra som i första kursen» (4)
- Helt ok. Göran är en bra föreläsare, dock svårt att slå Måns i föreläsningsteknik! (Att jag tyckte bättre om innehållet i förra delkursen spelar såklart roll)» (4)
- Bägge föreläsarna var duktiga.» (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

40 svarande

1 (inte alls bra)»2 5%
0 0%
13 38%
5 14%
5 (mycket bra)»14 41%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ibland var de osynkade med föreläsningarna och kändes ganska oförberedda. Vissa stugor var dock riktigt bra. Stort + till PDF-anteckningar och VBL!» (1 (inte alls bra))
- Kanske lite för många uppgifter på för kort tid, det kändes nästan lite forcerat.» (3)
- anders är jättebra, men jag missade de flesta i lp 2 eftersom högfrekvens var samtidigt!» (3)
- Var hos Hugo, som håll en hög standard!» (5 (mycket bra))
- Var hos Hugo, som gjorde ett grymt jobb!» (5 (mycket bra))
- Hugo var väldigt bra enlig mig i varje fall. Mycket pedagogoisk och hade svar på det mesta. » (5 (mycket bra))
- anders ström är jättebra!» (5 (mycket bra))
- De var väl en bra grej, men det hade varit bättre om man helt enkelt fick lösningarna till uppgifterna utdelade direkt och sedan bara övningarna var icke uppstyrda frågestunder» (Deltog ej)
- De kolliderade med andra lektioner jag hade.» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

1 (Mycket liten)»2 5%
3 7%
16 40%
10 25%
5 (Mycket stor)»9 22%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har missat en del undervisning denna period, så jag har läst mkt själv» (3)
- Som vanligt så är det djupgående samarbetet med mina klasskamrater som ger den bästa förståelsen. Det enda som behövs från programmets sida är, egentligen, uppgifter att lösa och rättning/bedömning.» (3)
- Det mesta kom från inlämningsuppgifter, men framför allt föreläsningarna bidrog mycket!» (3)
- har läst mycket på egen hand i denna delkurs» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88


Inlämningsuppgifter


Inlämningsuppgift 4

Inlämningsuppgift 4 baserades på de två första veckorna.

8. Svårighetsgrad*

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift 1 var?

40 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 5%
24 61%
13 33%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej inlämningsuppgift 1»1

Genomsnitt: 3.28

- Va, och den frågan kommer nu? Har ingen möjlighet att besvara frågan bra.» (3)
- Jag har inget speciellt minne av vad som skiljde de olika inlämningsuppgifterna från varandra. Men överlag var de ganska bra.» (3)
- kommer inte ihåg.. var väldigt länge sen...» (3)
- kanske lite för enkla!» (3)
- Svårighetsgraden var nog bra. Men eftersom alla satsar på femma blir det ändå väldigt tidskrävande. Kommer ej ihåg enskilda inlämningar.» (4)
- kommer ej ihåg. För lång tid tills kursutvärdering. Snabbare nästa gång vore bra.» (Gjorde ej inlämningsuppgift 1)

9. Inlärningsvärde*

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgift 1?

40 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
15 38%
13 33%
5 (högt inlärningsvärde)»11 28%
Gjorde ej inlämningsuppgift 1»1

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kommer inte ihåg.. var väldigt länge sen...» (3)

10. Tidsåtgång*

Ungefär hur mycket tid lade du ner på inlämningsuppgift 1 (tid i timmar)?

40 svarande

1 (< 5 )»1 2%
2 (5 - 10)»7 17%
3 (10 - 15)»13 33%
4 (15-20)»13 33%
5 (> 20)»5 12%
Gjorde ej inlämningsuppgift 1»1

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kommer inte ihåg.. var väldigt länge sen...» (2 (5 - 10))
- Jag måste erkänna att jag inte alls minns hur mycket tid jag spenderade..» (4 (15-20))
- Vet ej exakt då det var några månader sen...» (4 (15-20))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.62


Inlämningsuppgift 5

Inlämningsuppgift 5 baserades på vecka 3-4.

11. Svårighetsgrad*

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift 2 var?

40 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
24 61%
14 35%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde ej inlämningsuppgift 2»1

Genomsnitt: 3.41

- Va, och den frågan kommer nu? Har ingen möjlighet att besvara frågan bra.» (3)
- Jag har inget speciellt minne av vad som skiljde de olika inlämningsuppgifterna från varandra. Men överlag var de ganska bra.» (3)
- kommer inte ihåg.. var väldigt länge sen...» (3)
- Fick ej så bra poäng men ägnade heller inte lika mycket tid som på de andra.» (3)
- kommer inte ihåg» (3)
- Kommer ej ihåg enskilda inlämningar.» (4)
- det rättades alldeles för hårt, men själva uppgiften var bra.» (5 (för svår))
- kommer ej ihåg. För lång tid tills kursutvärdering. Snabbare nästa gång vore bra.» (Gjorde ej inlämningsuppgift 2)

12. Inlärningsvärde*

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgift 2?

40 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
16 41%
14 35%
5 (högt inlärningsvärde)»9 23%
Gjorde ej inlämningsuppgift 2»1

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kommer inte ihåg.. var väldigt länge sen...» (3)
- Kommer ej ihåg enskilda inlämningar.» (5 (högt inlärningsvärde))

13. Tidsåtgång*

Ungefär hur mycket tid lade du ner på inlämningsuppgift 2 (tid i timmar)?

40 svarande

1 (< 5 )»0 0%
2 (5 - 10)»6 15%
3 (10 - 15)»12 30%
4 (15-20)»17 43%
5 (> 20)»4 10%
Gjorde ej inlämningsuppgift 2»1

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej exakt då det var några månader sen. Men mer än första.» (4 (15-20))
- Kommer ej ihåg enskilda inlämningar.» (4 (15-20))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.65


Inlämningsuppgift 6

Inlämningsuppgift 6 baserades på vecka 5-6.

14. Svårighetsgrad*

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift 3 var?

40 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
20 51%
16 41%
5 (för svår)»3 7%
Gjorde ej inlämningsuppgift 3»1

Genomsnitt: 3.56

- Va, och den frågan kommer nu? Har ingen möjlighet att besvara frågan bra.» (3)
- Jag har inget speciellt minne av vad som skiljde de olika inlämningsuppgifterna från varandra. Men överlag var de ganska bra.» (3)
- kommer inte ihåg.. var väldigt länge sen...» (3)
- kommer inte ihåg» (3)
- kommer ej ihåg. För lång tid tills kursutvärdering. Snabbare nästa gång vore bra.» (Gjorde ej inlämningsuppgift 3)

15. Inlärningsvärde*

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgift 3?

40 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 2%
14 35%
14 35%
5 (högt inlärningsvärde)»10 25%
Gjorde ej inlämningsuppgift 3»1

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kommer inte ihåg.. var väldigt länge sen...» (3)

16. Tidsåtgång*

Ungefär hur mycket tid lade du ner på inlämningsuppgift 3 (tid i timmar)?

40 svarande

1 (< 5 )»1 2%
2 (5 - 10)»4 10%
3 (10 - 15)»11 28%
4 (15-20)»17 43%
5 (> 20)»6 15%
Gjorde ej inlämningsuppgift 3»1

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej exakt då det var några månader sen. Men mer än första.» (5 (> 20))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.71


Duggor

17. Vad tycker du om svårthetsgraden på duggorna?*

40 svarande

1 (Mycket lätt)»0 0%
2 5%
24 60%
13 32%
5 (Mycket svårt)»1 2%

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var ganska lätta när man lärt sig hur man skulle plugga. Man behövde egentiligen inte fatta någonting om kvantfysik, det räckte med att lägga lite olika ord och siffror på minnet.» (2)
- De var rätt så bra balanserade. Medelpoängen på duggor motsvarar i stort medelpoängen på inlämningsuppgifterna. För mig.» (3)
- lagom!» (3)
- Lätt om man var bra påläst! (i sin ordning mao.)» (4)
- Väldigt mycket teknisk rappakalja som jag varken finner spännande eller lärorikt.» (4)
- Varför denna tidspress? 30 minuter hade varit mer lämpligt» (4)
- Duggorna lade för stor vikt vid små delar av häftena i min mening. Jag prioriterade lösning av inlämningsuppgifter framför att plugga inför duggorna. Det kändes som om man lärde sig mer då.» (5 (Mycket svårt))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Projekt

18. Vad tyckte du om upplägget, datorprojekt, teoriprojekt ?

- Bra, man tvingas sätta sig in i, och testa på lite olika saker!»
- Lagom»
- Bra upplägg. Kul att det var så valfritt. »
- Bra.»
- bra»
- De va väll bra»
- bra»
- Ett bra upplägg som kan behållas till nästa år»
- Rätt bra, lite svårt att grepppa vad man ska göra..»
- Inför deadlines för projekten! Som det är nu blir många inte klara med kursen inom rimlig tid pga att det saknas.»
- Bra»
- Bra.»
- Bra att tvingas göra olika projekt»
- En bra kombination som tyvärr straffar övriga kurser samma period.»
- Kanon»
- bästa kursuppläget hittils»
- datorprojekt känns överflödiga. Mer inlärningdvärde på teori.»
- För en 4,5 p kurs var det lite för mycket delar i jämförelse med andra kurser men det var lärorikt.»
- bra, jag lärde mig mycket på alla.»
- Ganska löst formulerat, men det gav en stor frihet vilket jag tycekr var positivt»
- Utmärkt, men för många projekt.»
-
- Jättebra att få arbeta kreativ!»
- Bra upplägg, blir dock väldigt mycket att göra under den perioden. Borde inte ha så många projekt i andra kursen, då dessa projekt lätt blir hängande.»
- Bra att göra lite av varje. »

19. Hur högt anser du att inlärningsvärdet har varit på projekten?

40 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 5%
16 40%
12 30%
5 (högt inlärningsvärde)»10 25%

Genomsnitt: 3.75

- Flummigt. Svårdefinerade krav på nivå. Dubbelprojekt för resa till ett kärnkraftverk + dagbok + en liten detaljstudie? Kom igen...» (3)
- Det är djupinlärning, vilket är bra... » (3)
- har inte gjort alla projekt än.» (3)
- Klart givande!» (4)
- Har lärt mig jättemycket. » (4)
- Kul att få fördjupa sig i något man själv valt vilket leder till att man lär sig oavsett om man vill det eller ej.» (4)
- De blir vad man gör dem till.» (5 (högt inlärningsvärde))


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

20. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

40 svarande

Ja»0 0%
Nej»40 100%

Genomsnitt: 2

- Jag upplever studiemiljön på F som väldigt positiv, har suttit många långa timmar i biblioteket med trevliga vänner :)» (Nej)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
16 40%
18 45%
5 (För hög)»6 15%

Genomsnitt: 3.75

- Inte så farligt, men så var ju också förväntningarna ganska höga (på arbetsbelastningen).» (3)
- Kanske lite låg i lp1, men i lp2 blev det väldigt mycket tillsammasn med de andra kurserna. Kan öka innehåller i lp1!» (3)
- lagom!» (3)
- allt efter betyg, folk satsar på högre betyg när de vet att det räcker med att lägga tid på det. För 3a, perfekt belastning. blir 4a på köpet men ändå på gränsen» (3)
- Hög, men ok» (4)
- Hög, men givande » (4)
- trodde den skulle vara högre» (4)
- Det berodde på vilket betyg man ville uppnå.» (4)
- Det är den perioden som tar mest tid. Men då jag satsade på femma är detta en bidragande orsak. Det är svårt för mig att utvärdera detta då jag inte kan jämföra med tidigare år. » (4)
- Den var väldigt hög, man undrar ibland varför denna kurs får så stor personal när räknestugor i andra kurser ofta är underdimensionerade. Angående arbetsbelastningen: Det finns ju alltid argumentet att man inte behöver lägga ner all tid om man inte satsar på femma. Problemet är kanske att eleverna är för ambitiösa...» (5 (För hög))
- Sjukt tung» (5 (För hög))

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 7%
Mycket bra»36 90%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.95

- Utomordentligt bra i fysikbiblioteket !» (Mycket bra)
- En kurs där man var tvungen att hjälpas åt. Detta var mycket roligt» (Mycket bra)

23. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»11 27%
Mycket bra»22 55%
Har ej sökt hjälp»6 15%

Genomsnitt: 3.82

- Det var svårt att reda ut oklarheter kring vissa inlämningsuppgifter eftersom föreläsarna inte kunde svara för dem.» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

24. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

40 svarande

1 (ej prisvärd)»4 11%
6 17%
7 20%
6 17%
5 (mycket prisvärd)»11 32%
Köpte inte boken»6

Genomsnitt: 3.41

- Det räckte egentligen med häftena, boken kändes onödig.» (1 (ej prisvärd))
- kollade aldrig i robinett, men kvanthäftena är jättebra!» (1 (ej prisvärd))
- Kompendiet är mycket kompetent och duger för det mesta. Känns onödigt att köpa en bok för 700kr när den endast behövs för att slå upp någon udda fakta till någon inlämningsuppgift.» (2)
- ganska dyr, användes inte så mycket» (2)
- Välskrivet och pedagogiskt kompendium, boken var ett direkt felköp.» (3)
- Kompendierna var Guld :) Robinett använde jag knappt (men den gör sig bra i bokhyllan, snygg pärm)» (4)
- Kompendit var hur bra som helst, bland den bästa kursliteraturen. Men robinett var inte värd pengarna, använde den knappt...» (4)
- jag köpte bara kompendierna och de var mycket bra.» (4)
- Bra kompendier! Köpte ej boken, behövde ej boken.» (4)
- En otroligt snygg bok (Robinett) att spara, två otroligt bra kompendier » (5 (mycket prisvärd))
- Kommer inte ihåg vad den kostade... Men böcker är skoj! :)» (5 (mycket prisvärd))
- FÖRBANNADE SKITBOK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELT JÄVLA KASS!!!!! SÄMSTA KÖPET I HELVETET! Kompendiena var dock i sin vikt guld värda!! (Därav betyg 5)» (5 (mycket prisvärd))
- Avser endast häftena.» (5 (mycket prisvärd))
- kompendierna.» (5 (mycket prisvärd))
- kompendierna var jättebra, kollade inte i boken.» (5 (mycket prisvärd))
- mycket bra häften. väl värda sina pengar» (Köpte inte boken)

25. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
2 5%
6 15%
11 27%
5 (Mycket stor)»20 50%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kompendium.» (4)
- kompendierna var väldigt bra» (4)
- Kompendiena var bra. Använde inte kursboken så ofta eftersom jag inte köpte den.» (4)
- Kompendierna har varit bra!» (5 (Mycket stor))
- Kompendierna var GRYMT bra. Eller så var det så att frågorna var tagna typ direkt ur kompendiet :P» (5 (Mycket stor))
- Kompendierna klarar man sig ej utan. Boken var ej så viktig» (5 (Mycket stor))
- häftena alltså inte böckerna» (5 (Mycket stor))
- Återigen, kompendiet är ovärdeligt. Tydligt och välformulerat.» (5 (Mycket stor))
- Kompendierna var jättebra» (5 (Mycket stor))
- Kompendierna: 5++++++++++++++++++, bokfanskapet 0,1-------------- (använde den på en deluppgift under inlämningsuppgift 1)» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.17


Kommentarsfrågor

26. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

40 svarande

Ja»37 94%
Nej»2 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.05

- Hemsidan var grymt lättläslig och uppdaterades bra! Bra jobbat!» (Ja)
- Hemsidan är förräligt oorganiserad, svår att hitta i och gammalmodig-gör om!» (Nej)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget»
- Inlämningar»
- Valfriheten bland projekten, datorduggan»
- Duggor»
- Föreläsarna. Projekten.»
- Hela upplägget är bra som det är!»
- Det var väldigt kul och lärorikt att jobba ihop med inlämningar.»
- Upplägget»
- Kurshemsidan»
- Datorduggorna och projekten»
- Upplägget!!»
- Kursupplägget»
- Inlämningsuppgifter, hemsidan»
- arbetsfördelningen mellan projekt dugga och inl»
- Inlämningsuppgifterna»
- projekten»
- inlämningsuppgifterna»
- upplägget med examinationen.»
- kursen var bra tycker jag, alternativa examinationsformer är bra»
- Det utmärkta upplägget av kursen.»
- inlämningsuppgifterna»
- Föreläsningarna var jättebra! Upplägget med olika examinationsformer är bra och lärorikt. Kul att dte finns resurser till det.»
- Upplägget med inlämningsuppgifter och duggor. Tror det är mycket bättre för inlärningen än ha en tenta då kursen behandlar många olika moment.»
- Eximinationsmetoden med duggor, inlämningsuppgifter och projekt»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- datorduggorna, De är inte alls i samma nivå som duggorna.»
- Att det uppvärderas oproportionerligt mycket att man är få i projektgrupperna. Det var uppenbart lättare att få ett bra betyg ifall man var få i grupperna, trots att arbetsinsatsen per student kunde vara större i större grupper.»
- Kurshemsidan är en smula rörig.»
-
- den slumpmässiga betygssättningen på kvantprojekten bör ses över. känns inte roligt att man får 12 både om man la ner sin själ och om man bara slängde ihop lite skit.»
- Föreläsningarna gav inte så mycket som i första kursen... De man lärde sig saker på var räkneövningarna»
- Inför deadlines på projekten (för att undvika att folk inte blir klara med kursen inom rimlig tid).»
- Duggorna»
- Jag tycker kursen tar oresonligt mycket plats i jämförelse mot andra kurser. Men det är verkligen ett spännande ämne.»
- Inget»
- Räkneövningar bör vara bättre synkade med föreläsningar och vara enklare att ta till sig. De flesta jag gick på var svåra att ta till sig och bidrog inte särskilt mycket till inlärningen. Som sagt var dock de upplagda PDF-filerna från räkneövningarna grymma.»
- Inlämningsuppgifterna kan vara lite tydligare formulerade. Det är väl meningen att man skall förstå och lära sig lösningen, inte att lägga tid på att försöka förstå vad man menar i frågan?»
- Tiden för duggorna. Balansera kurspoängen till kursinnehållet.»
- kursen borde vara 6 hp. det är en stor mängd viktigt material i slutet som skyndas igenom utan att riktigt förklaras.»
- hemsidan »
- en del inlämningsuppgifter.»
- Inget»
- Det enda jag kan komma på är att det bör framgå tydligare vad duggorna skall innehålla, syftar då på de två sista. »

29. Övriga kommentarer

- Tråkigt att det var så få på Jochens räknestugor. Han är bra!»
- SKIT ROLIG KURS!!! Bästa hittills på utbildningen. (räknat båda kurserna)»
- Jag tycker det är konstigt att skalan på poängskalan på projekten börjar på 12 poäng. Dvs det är jätte lätt att få 12 poäng, räcker med att bara lämna in något. Däremot är det svårt att få bättre betyg, särskilt om man är fyra personer.»
- Kvantfysik är kul!! :D»
- Examinationsformen gör att man lär sig mer och blir mer engagerad. Fler ämnen borde ta efter.»
- Det har varit en spännande och filosofiskt lärorik kurs!»

30. Är kvantfysik kul?

40 svarande

:)»37 92%
:(»3 7%

Genomsnitt: 1.07


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.76
Beräknat jämförelseindex: 0.69

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från