ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik B för M2, 2008, MTT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-18 - 2009-02-01
Antal svar: 90
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Mats Norell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

89 svarande

Högst 10 timmar»8 8%
Cirka 15 timmar»20 22%
Cirka 20 timmar»18 20%
Cirka 25 timmar»29 32%
Cirka 30 timmar»9 10%
Minst 35 timmar»5 5%

Genomsnitt: 3.29

- Har Jobbat!» (Högst 10 timmar)
- Mycket att läsa och det tar mkt tid för mig!» (Cirka 20 timmar)
- Det har inte blivit mycket då Maskinelement tog upp allt för stor tid.» (Cirka 25 timmar)
- maskinelement tar för mkt tid» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

90 svarande

0%»1 1%
25%»2 2%
50%»9 10%
75%»24 26%
100%»54 60%

Genomsnitt: 4.42

- Har jobbat!» (0%)
- Plast gubben va skön!» (50%)
- På plast föreläsningarna gick man mest dit för att hämta det utdelade materialet, detta borde finnas att få tag i lättare» (75%)
- Tycker föreläsningarna varit bra.» (75%)
- Korrosionsdelen var opedagogisk. Föreläsningarna liksom mina annteckningar gav mig inte mycket. » (75%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

90 svarande

0%»2 2%
25%»5 5%
50%»15 16%
75%»17 18%
100%»51 56%

Genomsnitt: 4.22

- Har jobbat!» (0%)
- Henrik Borgström var bra på korrosionen, hittade dock ingen bra övningsledare för plaster» (50%)
- Bra övningar. » (75%)
- Henrik Persson, i plastövnigarna va as go...» (75%)
- bra övningar» (100%)
- Mia Var jätteduktig. Hälsa henne det» (100%)
- Anja och Johanna gjorde ett bra jobb!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

89 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 23%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 41%

Genomsnitt: 2.93

- Då det gäller polymeramaterial» (Målen är svåra att förstå)
- Se och lär av maskinelement strukturerat och helt glasklart vad vi ska kunna» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag vill rikta stor kritik mot Mats, lektor för korrosionsdelen. Till skillnad från polymerdelens kurskrav var hans vagt formulerade och ytterst kortfattade!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Spec plast delen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Polymerdelen var bra och mycket tydliga, detaljerade mål.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- läromålen borde samlas i kursPM. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

75 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»71 94%
Nej, målen är för högt ställda»4 5%

Genomsnitt: 2.05

- Av det jag förstod, helt klart!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mats del är för detaljinriktad (tentamen alltså). Orimligt!» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

81 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»32 39%
Ja, i hög grad»42 51%
Vet ej/har inte examinerats än»6 7%

Genomsnitt: 2.65

- Det var en enformig tenta, dåligt! » (Nej, inte alls)
- På korrosionsdelen tyckte jag det testades för mycket på detaljkunskap istället för helhetsförståelse. » (I viss utsträckning)
- undantag korrosions delen» (I viss utsträckning)
- Jag tycker ej antars fråga angående tillverkningsprocesser var särskilt målorienterad. Den berörde mer det som låg i målens utkanter.» (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan hade fokus på de mindre viktiga delarna.» (I viss utsträckning)
- Tillverkningsdelen var inte riktigt som man förväntat sig, fräckt att fråga om metoder som INTE är formsprutning eller extrudering när Antal sa att vi bara skall lära oss de två. Även de polarisationsdiagrammen vi fick rita var oväntade. » (I viss utsträckning)
- Jag måste påstå att jag tycker att polymerdelen på tentamen snarare var ett sätt för examinatorn att låta sin "snillrikhet" komma till användning vid frågeformuleringen. Jag hade hellre sett "raka" frågeställningar som testar kursmålen upp och ner.» (I viss utsträckning)
- Kursen är bred, Kansje för bred?» (I viss utsträckning)
- Många gåner svårformulerade frågor och många stavfel i tesen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»24 26%
Ganska stor»50 56%
Mycket stor»14 15%

Genomsnitt: 2.86

- varit på för få för att kunna gradera» (?)
- Plastföreläsning-->stor metall-->liten» (Ganska liten)
- Har pga. schemakrock inte kunnat närvara vid många föreläsningar.» (Ganska liten)
- Ganska stor i plastdelen men MYCKET liten i korrosionsdelen.» (Ganska liten)
- ganska rörigt med 3 föreläsare! » (Ganska liten)
- Väldig skillnad på korrosion och polymerdelen där polymerdelen var mycket bra och korrosionsdelen var mindre bra.» (Ganska stor)
- Tycker föreläsningarna varit lätta att följa och följde kursmaterialet bra. Lätt att känna igen sig från föreläsningarna när man läste i kursmaterialet.» (Ganska stor)
- Gick fort i slutet. Bra att ni lämnade ut föreläsnings anteckningar» (Ganska stor)
- Största delen har kommit från föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Inte bara föreläsningarna i sig utan även anteckningar och utdelat material.» (Mycket stor)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

89 svarande

1 Inte bra»1 1%
11 12%
3 OK»43 48%
30 33%
5 Mycket bra»4 4%

Genomsnitt: 3.28

- Föreläsningarna om korrosion är för ostrukturerade, osammanhängande och opedagogiska» (1 Inte bra)
- Korrosionsdelen = 1, Plasterna = 4.» (2)
- Föreläsningarna i polymera delen skulle kunna ha lite högre tempo. Låg tempo gjorde det svårt att följa föreläsnignarna. Föreläsnings anteckningar vore välkomna på kursens hemsida.» (3 OK)
- Har svårt att finna struktur, utan upplever att föreläsaren utbildar om lite vad som han kommer på är bra att kunna efter hand..» (3 OK)
- Kunde vara lite segt ibland, speciellt på polymerdelen.» (3 OK)
- Mats var 2 , Mikaels var 4.» (3 OK)
- Avser polymerdelen.» (4)
- Båda föreläsarna tycker jag kunde varit bättre på att inleda med någon eller några meningar om vad dagens föreläsning ska handla om och skriva rubriker.» (4)
- En del föreläsningar blev nästintill obergripliga då för mycket nytt stoff i förhållande till förkunskaper presenterades. Tänker främst på de första föreläsningarna i korrosionsdelen samt allmän plastkännedom i polymerdelen.» (4)

9. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

88 svarande

Totalt:

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»14 15%
Ganska stor»52 59%
Mycket stor»21 23%

Genomsnitt: 3.05

Fördelat på olika grupper:

MML 1, Stefan Olovsjö / Mia Sjöqvist: (27 st)
Mycket liten1 3%
Ganska liten5 18%
Ganska stor19 70%
Mycket stor2 7%

Genomsnitt: 2.81

- har ej deltagit tillräckligt» (?)
- Mycket bra, stefan tvingar folk att tänka själva vilket är bra och ovanligt bland många övningsledare. Även Johanna Nockert gjorde detta bra.» (Ganska stor)
- har inte varit i samma grupp hela tiden. » (Ganska stor)
- vad är det som säger att man går till en viss sal?» (Ganska stor)
- Väldigt bra övningsledare, bra att det var färre frågor än material a» (Ganska stor)
- Stefan hade en aggresiv attityd. Litet tips till Mia: Slappna av, du är bättre än du tror på att lära ut! » (Ganska stor)
- har gått på flera övningar. Men de utländska övningsledarna var inte så bra då det är svårare att förstå på engelska. Detta tyckte väldigt många och det var överfullt i de svensktalande övningsledarnas salar. Borde bara vara svenskatalande pga detta.» (Ganska stor)
- Mia var grymt bra!» (Ganska stor)
- var inte i samma sal på övningarna för korrosion resp. plaster. korrosion = mml 1 och plaster = mml 4» (Ganska stor)
- Mia var otroligt hjälpsam och kom med många bra tips» (Mycket stor)

ML 2, Henrik Borgström / Ruth Ariño: (10 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 10%
Ganska stor8 80%
Mycket stor1 10%

Genomsnitt: 3

- Henrik var bra, men Ruth rörig» (Ganska stor)
- Borgström lär ut bra.» (Ganska stor)
- Speciellt de första övningarna på korrosionsdelen där många frågetecken från föreläsningarna rätades ut.» (Ganska stor)
- Henriks övningar var väldigt intressanta då han ofta relaterade till verkliga problem» (Mycket stor)

MML 3, Martin Schilke / Giovanna Iannuzzi: (12 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 8%
Ganska stor8 66%
Mycket stor3 25%

Genomsnitt: 3.16

- Martin Schilke var pedagogisk så ett stort plus till han! I plastdelen bytte vi lärare hela tiden.» (Ganska liten)
- På korrosrionsdelen var jag hos martin men på plaster var jag hos henrik. Båda var bra» (Ganska stor)
- Var hos Mia Sjöqvist på Polymerdelen inte Giovanna.» (Mycket stor)

MML 4, Krste Cvetkovski / Henrik Persson: (20 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten4 20%
Ganska stor9 45%
Mycket stor7 35%

Genomsnitt: 3.15

- Båda mycket bra, tydligen så bra att man fick börja springa till salarna för att få plats till slut, vilket jag inte var så road av..» (Ganska stor)
- var hos olika övningsledare så kan egentligen inte välja en bara.» (Ganska stor)

MML 5, Johanna Nockert / Anja Lund: (19 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten3 15%
Ganska stor8 42%
Mycket stor8 42%

Genomsnitt: 3.26

- Johanna var toppen » (Ganska liten)
- Johanna Nockert hade bra övningar, hon var duktig och engagerad!» (Ganska stor)
- Bra Johanna!» (Mycket stor)
- Väldigt bra övningsledare. Framförallt Johanna Nockert som gick igenom frågorna på ett strukturerat och bra sätt så att man kunde hänga med och förstå.» (Mycket stor)
- Bägge två gör ett bra jobb!» (Mycket stor)

10. Vad tyckte du om övningarna?

86 svarande

Totalt:

1 Inte Bra»0 0%
3 3%
3 OK»25 29%
39 45%
5 Mycket bra»19 22%

Genomsnitt: 3.86

Fördelat på olika grupper:

MML 1, Stefan Olovsjö / Mia Sjöqvist: (28 st)
1 Inte Bra0 0%
22 7%
3 OK13 46%
411 39%
5 Mycket bra2 7%

Genomsnitt: 3.46

- har ej deltagit tillräckligt» (?)
- kan inte välja övningsledare, har bytt...» (4)
- De som var på svenska alltså...förstod inte så mycket på de som var på engelska.» (4)
- Tycker upplägget med att lärarna gör uppgifter är bra» (5 Mycket bra)

MML 2, Henrik Borgström / Ruth Ariño: (8 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK3 37%
43 37%
5 Mycket bra2 25%

Genomsnitt: 3.87

- Jag tycker dock att han hade lite konstig attityd då han drev med eleverna. Men han lärde ut bra.» (3 OK)
- Borgström mycket bra.» (4)
- Plastövningarna var jag inte på.» (5 Mycket bra)
- Henrik Borgström gjorde en fantastisk insats som övningsledare. Bra förberedda demonstrationer och alltid massor av exempel och tillämpningar som används ute i arbetslivet. Mycket bra!» (5 Mycket bra)

MML3, Martin Schilke / Giovanna Iannuzzi: (10 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK2 20%
48 80%
5 Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Martin hade bra genomgångar. Sen gick jag till Mia under plastdelen och hon var också bra. » (4)
- Samma här var hos Mia under Polymerdelen.» (4)

MML 4, Krste Cvetkovski / Henrik Persson: (22 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK4 18%
413 59%
5 Mycket bra5 22%

Genomsnitt: 4.04

- Henrik Persson kunde förklara på ett bra och förstående sätt.» (3 OK)
- bra övningsledare» (4)
- Se 9» (4)

MML 5, Johanna Nockert / Anja Lund: (18 st)
1 Inte Bra0 0%
21 5%
3 OK3 16%
44 22%
5 Mycket bra10 55%

Genomsnitt: 4.27

- Anja var dålig, att babbla svaret eller lösa former utan att förklara teorin(varför använda just den) bakom de är inte rätt sätt att lära ut.» (2)
- Korrosionsövningarna var bra med polymerövningarna var mer otydliga och innehöll för krångliga uppgifter.» (3 OK)
- Johanna Rules :)» (5 Mycket bra)

11. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»18 20%
Ganska stor»54 60%
Mycket stor»15 16%

Genomsnitt: 2.92

- Bättre i material A» (Ganska liten)
- Ha labledare som åtminstonde pratar engelska.» (Ganska liten)
- Korrosions och plast laborationen var givande. Polerisationslabrationen var ointressant och gav ingenting.» (Ganska liten)
- Gäller korrosionslabben och plastlabben. Polarisationsdiagramlabben var väl bra men utdragen. Bra med prov innan labstart. » (Ganska stor)
- Korrosionslabben och plastlabben var jättebra. Man fick en känsla för det man höll på med. Polarisationsdiagramlabben var mer abstrakt» (Ganska stor)
- Sista labben gav bra förståelse, men de två första var lite för "stela" och "skinntorra" för att få hjärnan att hänga med..» (Ganska stor)
- polarsationslaborationen lärde jag mig dock ingenting på. » (Ganska stor)
- Överlag bra och roliga labbar. Tyvärr lite mycket tidspress på korrosionslabbarna.» (Ganska stor)
- Lab-PM bra. Labbarna i sig var inte lika givande.» (Ganska stor)
- Tycker det var bra med proven innan för då pluggar man verkligen till dom.» (Ganska stor)
- Ökat förståelsen!» (Ganska stor)
- Bra med prov så att man är tvungen att läsa på materialet.» (Ganska stor)
- Framförallt studerandet inför behörighetstestet i samband med laborationerna.» (Mycket stor)

12. Vad tyckte du om lab. Korrosionstyper?

90 svarande

1 Inte bra»0 0%
6 6%
3 OK»18 20%
37 41%
5 Mycket bra»29 32%

Genomsnitt: 3.98

- väldigt svårt att se vad bilderna han visade föreställde» (2)
- Lite väl skinntorrt» (3 OK)
- Bilderna till inledningen kunde definitivt behöva förnyas.» (3 OK)
- vettig» (4)
- Bra men lite stressigt.» (4)
- Var nog den labb som gav mest.» (4)
- Mycket dålig overheadgenomgång innan pga gördåliga overheadbilder inte pga övningsledaren» (4)
- Lärde sig mycket!» (4)
- Den bästa av labarna, utan tvekan» (4)
- Det var bra att kunna få se exempel på olika bra korrosionstyper och se hur det funkar i praktiken. » (5 Mycket bra)
- Bra att se riktiga exempel på korrosion. Dock svårt att hänga med när labrationshandledaren slängde sig med termer på brytande engelska. » (5 Mycket bra)

13. Vad tyckte du om lab. Polarisationsdiagram?

89 svarande

1 Inte bra»9 10%
14 15%
3 OK»37 41%
19 21%
5 Mycket bra»10 11%

Genomsnitt: 3.07

- Svår att förstå och för krånglig så att den blev tråkig.» (1 Inte bra)
- Maskinerna fungerade ju knappt :(» (1 Inte bra)
- Hemsk labbhandledare. Rakat huvud men jag vet inte namnet. Plus att det var flummig labb.» (1 Inte bra)
- Gick för långsamt och gav ingenting. totalt värdelös. Jag lärde mig inte någonting.» (1 Inte bra)
- Lokal som man inte kan andas i, oklarheter i utförande från labb personalen. Tokigt lång utan rast.» (1 Inte bra)
- Dålig ledare (Henrik Borgström)» (2)
- Så stressigt...bättre att minska antalet moment så man går igenom det mer nogrannt. Kvalitet framför kvantitet!» (2)
- Lite väl skinntorrt» (3 OK)
- Borde lagt mer vikt vid teori och frågor istället för själva genomförandet.» (3 OK)
- krånglande instrument och dålig manual, bättre om hon hade visat hur man ska koppla in det ist» (3 OK)
- För många uppgifter på för kort tid vilket gjorde att man inte hann fundera igenom alla frågor.» (3 OK)
- Den var alldeles för lång och man blev trött då man inte kunde ta någon rast. Kändes som man bara stressade igenom den utan att fundera riktigt på vad som hände.» (3 OK)
- Skrivarna krånglade rätt mycket, känns att utrustningen var lite till åren. » (3 OK)
- Fan inte så mycket tid att tänka efter.» (3 OK)
- Lite rörig» (3 OK)
- Jag kände att budskapet inte riktigt gick fram. Jag hade verkligen uppskattat mer kommentarer av laborationsledaren varför vissa saker blev som de blev. Jag får visserligen tillägga att med så många moment i förhållande till lite tid hade det varit svårt at hinna!» (3 OK)
- Bra men mycket stressigt» (4)

14. Vad tyckte du om lab. Polymerers struktur och egenskaper?

90 svarande

1 Inte bra»2 2%
5 5%
3 OK»31 34%
35 38%
5 Mycket bra»17 18%

Genomsnitt: 3.66

- Lekstuga» (1 Inte bra)
- Tyckte den skulle varit längre och mer djupgående.» (2)
- Inte så givande» (2)
- Ruth var rätt bra» (3 OK)
- Ganska kort labb som skulle kunnat ge mer.» (3 OK)
- Kanske kan göras mer ingående » (3 OK)
- Svårt att veta vad vi skulle ha ut av den. Lärde mig bara en enda sak, om kristaller och opacitet.» (3 OK)
- Vet inte om man lärde sig så mycket på lukta/studsta/...-delen av labben.» (3 OK)
- Inte lång nog. Skulle vilja testa lite mer.» (4)
- bra verklighetsförankring!» (4)
- Lagom lång. Fick se bra exempel.» (4)
- Labben kanske var lite väl enkel? Men väldigt lätt överskådlig» (4)
- Bra att få se vad som händer vid Tg.» (4)
- Många av materialen i laborationen diskuterades knappt alls i kursen i övrigt. » (4)
- Laborationsledaren Giovanna var otroligt hjälpsam! Stort plus till henne.» (4)
- jag hade henrik persson som övningsledare under laben, och han var mycket bra» (5 Mycket bra)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»15 17%
Ganska stor»45 51%
Mycket stor»25 28%

Genomsnitt: 3.04

- Har inte haft tiden att går igenom det. Alldeles för mycket teori.» (Ganska liten)
- Jag råkade ju köpa plastboken vilket känns ovärt. Kommer jag få bruk för den?» (Ganska stor)
- Skandal att Cremona inte kan fixa så vi får Plastboken!» (Ganska stor)
- Jag läste aldrig det lila häftet, men det kändes inte som att man behövde det heller, när jag hade gjort tentan.» (Ganska stor)
- Förutom strulet med plastboken ....» (Ganska stor)
- lite jobbigt med stenciler dock» (Ganska stor)
- Korrosionshäftet mycket bra. Värdelöst att vi inte fick plastboken. Svårt att slå i tabeller som man inte har tillgång till.» (Mycket stor)
- Tyckte det var bra.» (Mycket stor)

16. Vad tyckte du om kurslitteraturen i korrosion?

89 svarande

1 Inte bra»2 2%
8 8%
3 OK»41 46%
27 30%
5 Mycket bra»11 12%

Genomsnitt: 3.41

- Svår text att förstå. De svåra delarna blev inte lättare efter att man läst häftet. Däremot var labb-PM mycket bättre skrivna!» (1 Inte bra)
- Korrosionsdelens kursmaterial är under alla kritik. Laborationshandvisningar SKALL inte vara bättre kurslitteratur än den vi köper. Dessutom bör laborationshandledningar delas ut snarare än säljas. » (1 Inte bra)
- Korrosionsmaterialet tyckte jag var sådär. Svårförståligt och sanslöst tråkigt upplägg.» (2)
- Upplevs som lite urtida och har alldeles för få rubriker, svårt att hitta vad man söker i den..» (3 OK)
- Kompendiet var något rörig ibland med överlag bra. Övriga lösblad och kompletteringar bör bakas in i kompendiet för att få någon form av struktur på all kursmateriel.» (3 OK)
- Läste in hela, bara vissa delar» (3 OK)
- Kompendiet är relativt svårläst. Jag hittade ett gammalt kompendie som använts på maskin tidigare som var bättre.» (3 OK)
- Lite svårt att förstå vissa delar.» (3 OK)
- Känns väldigt gammal» (3 OK)
- Bra med kompendium» (3 OK)
- Lärde mig det jag skulle lära mig men formatet är hemskt. Får mardrömmar av att läsa spalt.» (4)
- Lättläst.» (4)
- Mycket information på korta textstycken och en hel del kemi gjorde den relativt svårläst. Men det mesta som var svårt att begripa kunde wikipedia förklara.» (4)
- Tyckte kompendiet var bra och förklarade allt relativt kortfattat.» (5 Mycket bra)
- Bra när det är på svenska! Stort plus för det!» (5 Mycket bra)

17. Vad tyckte du om kurslitteraturen i polymera material?

90 svarande

1 Inte bra»6 6%
17 18%
3 OK»32 35%
24 26%
5 Mycket bra»11 12%

Genomsnitt: 3.18

- Att bli uttdelad material var bra men på de upplagda tentorna de anvisningar som fans där fans inte med!» (1 Inte bra)
- Uselt att man blir tillsagd att gå och köpa kurslitteratur, som sedan inte används. Det var fruktansvärt förvirrande att ha två böcker och sedan en massa utdelade häften att hålla reda på. Dessutom, vore det inte bättre att ha delat ut alla häften i början av kursen, så alla kan läsa i sin egen takt? Det var i stort sett omöjligt att planera de egna studierna på annat sätt än föreläsningstakten p.g.a. Detta är inte så bra om man t.ex. ska vara bortrest 2 veckor och vill plugga in det man kommer missa innan, eller under resan. » (1 Inte bra)
- även om vi fick utdelat på lektionerna kurslitteratur var det andra saker som saknades. Tex när man blev hänvisad till kompendiet som inte fanns, främst då i svaren på de gamla tentorna.» (1 Inte bra)
- Jag köpte en bok för 500:- som jag aldrig öppnade eftrsom vi istället fick kursmaterial (vilket iofs var lätt att förstå och läsa)» (1 Inte bra)
- Riktigt jobbigt med så mycket papper att hålla reda ¨,på.» (2)
- Cremonas fel..» (2)
- Rörigt med alla lös häften som innehöll delvis bra men även mindre relevant information. Man bör samla informationen till ett kompendie som innehåller allt.» (2)
- Nästan inga bilder i de utdelade häftena = dåligt. Har sett orginalet och det har bilder!» (2)
- mycket synd att man inte kunde få tag på boken utan fick använda kopieratmaterial.» (2)
- De utdelade häften refererade till kapitel som vi inte hade.. De var inte så bra på att förklara varför vissa saker är som de är. » (3 OK)
- de var egentligen bra, men vissa figurer och liknande saknades i det kopierade materialet. dumt att man inte kan få tag på böckerna» (3 OK)
- Läste in hela, bara vissa delar» (3 OK)
- Dåligt att det inte gick att få tag i kursmaterialen om man missade någon lektion.» (3 OK)
- För förståelsen av de polymera materialens uppbyggnad var texten mycket bra men gick på en del ställen för djupt in i teorin. Detta hade varit helt okej om föreläsningarna gått lika djupt. Syftar på t.ex. sprickbildningsenergier mm.» (3 OK)
- Blir bra om man får köpa delarna som ett kompendium som har figurer» (3 OK)
- jag läste mest det utdelade materialet, men det borde varit bättre strukturerat.» (4)
- Bra men att plastboken inte behövdes borde ha varnats för på kurshemsida, inledande föreläsningar osv» (4)
- säga till INNAN att man inte behövde köpa plastboken hade varit trevligt» (4)
- För långa omskrivningar. Samma fakta hade kunnat presenteras mycket mer kortfattat.» (4)
- Bra fast det var jobbigt med så mycket löspapper.» (4)
- Förutom att vi drabbades av att inte ha någon bok och att en hel del figurer fattades i det utdelade kompendiet var det mycket bra.» (4)
- Skulle vilja ha mer svar till övningar.» (4)
- Pedagogiskt och bra!» (5 Mycket bra)
- Hade häftet Polymera Material som jag lånat av min bror som tidigare gått maskin. Den var bra att läsa. Behövde inte ta alla häften som delades ut på föreläsningarna..» (5 Mycket bra)
- Polymermaterialet var kanon, dock rörigt med papper och ogiltiga böcker.» (5 Mycket bra)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

90 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»10 11%
Ganska bra»58 64%
Mycket bra»20 22%

Genomsnitt: 3.06

- känner mej lurad pga att jag köpte boken som vi aldrig använde, annars bra» (Mycket dåligt)
- Lägg ut materialet på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Dålig struktur på utdelat material. Rörigt.» (Ganska dåligt)
- Mer material till kurshemsidan, allt som delas ut på föreläsning bör komma upp där, så när man missat en föreläsning kan hämta materialet på webben istället för att gå och störa examinatorn.» (Ganska dåligt)
- Som sagt, föreläsnings antekningar vore välkomna och lösningsanvisningar på gamla tentor bör ses över så att de är tillgängliga för alla studenter.» (Ganska bra)
- UA» (Ganska bra)
- Är inte gamla tentor en offentlig handling? Ska inte vi kunna få tillgång till dem?» (Ganska bra)
- Måste lägga ut kursmaterialen på hemsidan då de inte går att köpa eller få tag på annat sätt om man missar någon lektion.» (Ganska bra)
- Det viktigaste kom upp men hade varit bra om overhead bilder och liknande också lagts upp.» (Ganska bra)
- för få övningstentor» (Ganska bra)
- Löste sig trots boktrubbel» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

90 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»5 5%
Ganska bra»42 46%
Mycket bra»27 30%
Har ej sökt hjälp»15 16%

Genomsnitt: 3.55

- Sista frågeföreläsning och sista sammanfattande övning. Båda bra» (Mycket bra)
- Här måste jag dela upp. Mats: Otroligt duktig och rättfram när man behöver hjälp. Skönt med någon som ger så precisa svar. Dock var tillgängligheten inte jättebra och oftast fick man återkomma när man ville ha hjälp. Antal och Mikael: Otroligt hjälpsamma. Det märks att de bryr sig om vår inlärning. Även hög sakkunnighet hos dem som jag uppskattar.» (Mycket bra)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

87 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 18%
Mycket bra»67 77%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.86

- inte funnits något» (?)
- Som vanligt» (Mycket bra)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

88 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»48 54%
Hög»35 39%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.47

- inte tillräckligt mkt deltagande för att kunna bedömma» (?)
- Skönt att den inte tog så mycket fritid i anspråk då maskinelementen höll en kvar i skolan till 22 den allena» (Lagom)
- Men bara för att jag inte läste all teori som hörde till.» (Lagom)
- Korrosionsdelen var svårgripbar, (inte svårbegripbar), så det var lite svårt att veta vad man faktiskt skulle kunna..» (Lagom)
- De veckor med laborationer var ganska stressiga medan övriga nästan var för lugna.» (Lagom)
- Hög men jag inser att det behövdes!» (Hög)
- Väldig omfattande kurs» (För hög)

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

88 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 27%
Hög»42 47%
För hög»22 25%

Genomsnitt: 3.97

- Schemat har vart lagom men det har vart många moment som ska genomföras i båda kurserna med 3 laborationer i material och 3 konstruktionsuppgifter i maskinelement.» (Hög)
- konstruktionsuppgifter i ME tog mycket tid» (Hög)
- På snudden till för hög. Det behövs verkligen ett höstlov då man känner sig utbränd redan lv 2 den här läsperioden» (Hög)
- Har läst 140% så jag faller väl ur skalan då..» (Hög)
- Maskinelement tog för mycket tid från materialen» (Hög)
- la mer tid på Maskinelementen» (Hög)
- Väldigt hög arbetsbelastning totalt sett, projekten i maskinelement är väldigt tidskrävande.» (Hög)
- Varvat med konstruktionsuppgifterna från maskinelement gjorde att arbetsbelastningen stundtals kändes jobbig. Dessutom var det konstigt att tentorna kom i den ordningen de kom.» (Hög)
- Se ovan» (Hög)
- Tog flera kurser pga personliga anledningar.» (För hög)
- Maskinelementkursen som vi läst parallellt har tagit mycket tid och tillsammans har arbetsbelastningen varit för hög.» (För hög)
- Maskinelementuppgifterna är jätteroliga och intressanta men tar väldigt mycke tid, vilket denhär kursen får lida för ... Spenderat varenda dag i skolan de senaste 6 veckorna även lördag och söndag...» (För hög)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»8 8%
Godkänt»41 46%
Gott»34 38%
Mycket gott»6 6%

Genomsnitt: 3.42

- Examinatorer med "pedagogiska synsätt" på offentliga handlingar som gamla tentor.... Latmaskar säger jag! Det plus det usla kursmaterialet i polymera material drar ner helheten.» (Dåligt)
- Detta pga korrosionsdelen vars föreläsningar inte gav mig mycket inlärning. Plasterna var bra och förtjänar "gott".» (Dåligt)
- Mycket känns luddigt, tentafrågorna var helt omöjliga att vara säker på. vore skönt med några mer direkta frågor inte bara analysera och fundera. » (Dåligt)
- Bättre än A varje fall» (Godkänt)
- Föreläsningarna i korrosion gav i stort sätt ingenting. Övningarna däremot var väldigt bra. Det handlar om pedagogik och att ta upp det väsentliga och försöka att inte sväva ut i onödiga utlägg som bara förvillar. » (Godkänt)
- Tyckte korrosionsdelen var bra men tyckte inte om polymerdelen lika mycket.» (Godkänt)
- Tyckte mkt om polymerdelen. Bra frågor på tentan och bra föreläsningar.» (Gott)
- Bra och rätt rolig kurs, men synd att maskinelement(med sina förbannade konstruktionsuppgifter) tar så stor plats att man faktiskt inte hinner plugga på materialteknik så mycket som man egentligen vill.» (Gott)
- Nästan mycket gott. Bättre än material A. Väldigt bra med facit till hemuppgiftern!» (Gott)
- Intressant» (Gott)
- Väldigt roligt med plaster!!» (Gott)
- Det mesta fungerade fint. Blev positivt överraskad av laborationerna.» (Gott)
- Rolig kurs :)» (Gott)
- Givande kurs.» (Gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna och Labbquiz som ser till att man läser på ordentligt inför labbarna»
- labbar och övningar»
- Facit till hemuppgifterna! Varför är det möjligt i Material B och inte i Material A? För övrigt var Mats föreläsningsanteckningar väldigt bra vid tentaplugget och jag gillade Mikaels lite mer lugna, avslappnade tempo på föreläsningarna»
- Labbarna.»
- Lab 3»
- Labbarna»
- Övningsledarna Henrik P, Mia S, Martin S. »
- Johanna Nockert som övningsledare»
- Laborationerna»
- labbarna »
- Gästföreläsningen i polymerer var intressant och stimulerade lärandet.»
- Laborationer och egna övningsuppgifter»
- Plastdelen»
- Laborationerna var väldigt bra för att lära sig. Tycker det verkar lite hårt med testen innan labben, tycker i så fall att man kan byta ut det mot att man kan få bonuspoäng om man gör bra ifrån sig på dem och då kanske ha lite svårare frågor. För att den som inte klarar testet inte får göra labben tjänar ingen på, det hade ju varit en sak om det rörde sig säkerhets saker under labben men de gjorde det ju inte i så stor utsträckning.»
- Bra föreläsare!»
- Laborationerna var bra.»
- Labbarna, speciellt plastlabben, den var informativ, se hur plasterna beter sig i värme tex.»
- Laborationerna, övningsledarna, det utdelade kompendiet för polymera material.»
- Johanna.»
- Laborationerna»
- labbarna»
- Litteratur på svenska.»
- Samma som för1»
- Labbar»
- -Examinatorer -Kursliteratur i polymera material -Korrosionstyper var jätteintressant »
- Plast-gubben och henrik persson»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- FLER GAMLA TENTOR. Ordentligt material i plastdelen, labbarna kan vara kortare»
- se till att ett färdigställt kompendie för polymera material finns»
- Frågor på tentan om sånt som föreläsare säger är "mycket viktigt" och inte på det andra som knappt omnämns. Ett exempel är när Antal står och pratar mycket om extrudering och formsprutning och säger något i stil med, "Jag behandlar bara extrudering och formsprutning eftersom det är de två viktigaste". Sen på tentan kommer fråga om 3 andra sätt. Eller tentor kanske är till för att visa om man kan mindre viktiga saker!»
- kursmaterialet om ytbehandling... stödord är inte till stor hjälp »
- Kommer inte på något dåligt direkt»
- lättare att få tag i alla föreläsningar och vad som hör till dem vad avser litteratur»
- Fler labbar inom polymerer»
- Strukturera och samla ihop Allt materiel i kursen till två kompendier: ett för korrosion och ett fat polymerer.»
- Tråkiga gästföreläsningar borde bli intressanta, polarisationslabben, dålig kommunikation mellan föreläsarna för ibland pratade de om samma saker och man kände inget riktigt sammanhang»
- labbarna»
- Plocka fram ny kurslitteratur, framförallt i polymer-delen men även korrosionsdelen.»
- Föreläsningarna. Göra dem mer strukturerade så att man kan följa någon form av röd tråd.»
- Polarisationslabben»
- Tycker kursen varit bra i sin helhet, kanske lite många övningar på korr i förhållande till polymerer»
- Korrosionsdelen av tentan. Känns inte rättvisande med tanke på kursen. Man skall kunna specialfall och inte lika övergripande som man lär sig.»
- Korrosionsdelen. »
- låta studenterna ta del av gammla tentor. »
- Fixa bilder i de utdelade häftenan, jag vet att de finns i orginalen! »
- Går inte att få tag på kursmaterialen ifall vi skulle missa föreläsningen. Gick inte att köpa eller något. Måste läggas upp på hemsidan eller så får ni se till att materialet till kursen går att köpa någonstans.»
- Mats, föreläsare för korrosion bör klä sig i en seriösare roll och försöka lägga tyngd på de bitarna i undervisningen som berör kursmålen.»
- Kursmaterialets väg»
- antalet tentor»
- Övningar bör vara på svenska.»
- Polerisationslabrationen. Tag bort den!»
- Vet ej!»
- Kommunikationen mellan föreläsare och elever.»
- Kursliteratur korrosion »

26. Övriga kommentarer

- Jag är helnöjd. Tittar efter på plastbehållare och tänker "hm, ser ut som spaltkorrosion" reflexmässigt nu.»
- Kanske byta ordnig så plas-delen kommer först.»
- rolig kurs, borde trycka rejält mycket på vad man ska med materialen till och bästa användningsområde.»
- Allt är OK bara jag måste värma böckerna och klara korsen!»


Kursutvärderingssystem från