ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk reaktionsteknik, KKR100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-26
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»6 20%
Cirka 20 timmar»7 23%
Cirka 25 timmar»9 30%
Cirka 30 timmar»7 23%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»11 36%
100%»16 53%

Genomsnitt: 4.33

- Ansåg att föreläsningarna inte gav något.» (75%)
- Föreläsningarna var inte så bra, det gick för fort fram det var för många slides.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 37%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 37%

Genomsnitt: 2.58

- Målen hastades igenom på första föreläsningen tror jag, men jag minns inget av dem. Alltså kan jag inte kommentera deras relevans.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 20%
Ja, i hög grad»6 25%
Vet ej/har inte examinerats än»13 54%

Genomsnitt: 3.33

- kändes betydligt svårare än tidigare, väldigt många tub-balanser?!» (I viss utsträckning)
- Tentamen fokuserade bara på delar av kursens material.» (I viss utsträckning)
- Det var en bra tenta. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»4 13%
Ganska liten»12 40%
Ganska stor»9 30%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.5

- louise var inte alls bra och ganska otrevligt till en del.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit katastrofala. Demoövningarna har varit bra.» (Ganska liten)
- det är i princip bara demoövningarna som givit något» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var kassa, läraren stod och läste innantill i ett högt tempo. Demoövningarna och studioövningarna i början med Henrik var mycket givande. Studioövningarna med Norman var dåliga eftersom han inte gav någon ledning om hur man skulle göra. Räkneövningarna med Love var röriga och ganska opedagogiska.» (Ganska liten)
- Kändes dåligt strukturerad. Mer skrivande på tavlan, tack» (Ganska liten)
- Demoövningarna har varit klart mer givande än föreläsningarna, där det varit powerpoint i ett lite för högt tempo.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna går lite för fort fram. Det är Svårt att hänga med på powerpointen. Gå igenom på tavlan istället. Henriks demoövningar och assignments är mycket lärorika. » (Ganska stor)
- Demoövningar och Henriks assignments var givande. Normans gav dock inte så mycket då han inte verkade särskilt insatt i uppgifterna och han har fortfarande inte rättat uppgifterna 4 och 5. (Tentan var idag.)» (Ganska stor)
- Demo: Full poäng, grymma, fortsätt så! Konsultation: Var inte så många som kom, vi få som utnyttjade tillfället klagade inte dock Föreläsningar: Föreläsningsanteckn var bra (tex kände man att det gick att klara kursen att köpa DYR kurslitteratur). Föreläsaren var lite svårare, Louise bråkade i början med att köra allt på engelska, dessutom alldeles för ettrig, kör (onödiga) repetioner, o har ett högt tempo o växlar mkt fram o tillbaka på slides, man kan bara glömma att försöka anteckna något. Hon behöver också räkna igenom en del av sina exempel, hon hade inte stenkoll på endel saker som uppstod i (antar Derecks) lösningarna. Ass: Vissa var lärorika, men de två sista med Norman på Masstransport var helt hopplösa. Norman kunde ju faktiskt ingenting!!! Labb: Bra labb, men räkningarna + seminare förstördes helt av Norman som inte hade ngn som helst koll!» (Ganska stor)
- Demoövningarna var väldigt bra. Henrik förklarar jättebra och att han delar ut slides med det han går igenom gör det lätt att gå tillbaka och kolla när man räknar själv sen. Love var också bra!» (Mycket stor)
- Matlab uppgifterna och föreläsnings slidsen har varit jättebra. Det var lite rörigt i början på kursen när föreläsningarna var både svenska och engelska. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»6 20%
Ganska liten»10 33%
Ganska stor»11 36%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.36

- Boken har inte varit till någon användning alls.» (Mycket liten)
- Boken behövs inte» (Mycket liten)
- Köpte inte boken, det gick bra andå.» (Mycket liten)
- Formelsamlingen och övningshäftet med lösningspärm var det enda man egentligen använde. Boken var ett onödigt inköp. Lösningspärm på studieportalen nästa år! Låt studenterna själva välja inlärningsmetod.» (Ganska stor)
- Endast använt föreläsningsanteckn, boken kändes väldigt överflödig.» (Ganska stor)
- Boken var bra om man läste i den. Man kunde använt sig av den. Powerpointfilerna med tutorials är fantastiska, Love borde också ha sådana, att titta på det man skrivit av från tavlan på loves lektioner i efterhand är jobbigt..» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»9 30%

Genomsnitt: 2.96

- vi fick OH bilderna till föreläsningarna efter föreläsning vilket in te var bra. det är bra att ha dem med på föreläsningarna i fall man vill anteckna på dem och kladda på dem. man har inget användning av det efter att föreläsningen har avslutat om man inte har haft det med på föreläsningen» (Mycket dåligt)
- powerpoint till föreläsningen låg våldigt sällan ut och var inte numrerade efter föreläsningarna ut olika stycken som det inte alltid framgick hur många som skulle gås igenom på respetive föreläsning» (Mycket dåligt)
- Data till de sista två inlämningsuppgifterna gick inte att komma åt. Lösningar som gås igenom på demonstrationer finns inte i lösningspärm ifall man skulle missa dessa.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsslides upplagda sent.» (Ganska dåligt)
- sidorna för assignmets borde bytas ut helt!» (Ganska dåligt)
- Mycket strul med assignment-redovisningarna» (Ganska dåligt)
- Lite problem med assignment 4 och 5 där det inte var så väl förberett.» (Ganska bra)
- Norman rättade inte assignment 4 och 5.» (Ganska bra)
- Vad är problemet med att slänga ut alla föreläsningar direkt?! Vad gör Norman i den här kursen? Han kan ju inte ens matlab? » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»4 13%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.24

- svårt att få tag på assigment lärarna... eller vissa iaf» (Ganska dåliga)
- Henrik är mycket hjälpsam och bra på att förklara. Love är också hjälpsam.» (Ganska bra)
- Norman verkade inte speciellt engagerad i sin undervisning. Vi skickade mail och frågade angående assignment 4 som han svarade på två veckor senare. Henrik var alltid väldigt pedagogisk och noga med att alla förstod.» (Ganska bra)
- Louise och Henrik var lätta att få tag på och få hjälp av, Norman ger mycket hjälp om man får tag på honom, han är dålig på att svara på mail» (Ganska bra)
- Henrik Ström och Love ställer alltid upp, behåll! Norman måste ersättas, i minsta mån piskas till att förbereda sig inför nästa år.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 31%
Mycket bra»20 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- förkunskaperna när det gäller matlab är väldigt spridda. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 30%
Hög»17 56%
För hög»4 13%

Genomsnitt: 3.83

- Lagom med uppg, ass. Men varför får man inga bonuspoäng för arbetet som läggs ner på ass? » (Lagom)
- Alla assignments drog upp arbetsbelastningen» (Hög)
- ass uppgifterna tog mycket tid, labben hade dåliga direktiv och ingen hann på utsatt tid göra det man skulle» (Hög)
- assigment tog för mycket tid» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 16%
Hög»11 36%
För hög»14 46%

Genomsnitt: 4.3

- För mycket med tre stora kurser samtidigt.» (För hög)
- 2 tunga räknekurser, en FLUMMIG miljökurs, man börjar ju undra vad man gjort för ont för att behöva genomlida detta. Väldigt många hoppar ju en av kurserna, mycket dålig schemaläggning!!!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»20 66%
Gott»8 26%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.3

- lite "veligt" i början. Inga böcker fanns på Cremona att köpa då kursen började och de var dyra. man var efter redan från början. Föreläsningarna hölls dessutom på halvbra engelska och det var svårt att hålla fokus på inlärning och än värre blev det när det helt plötsligt blev på svenska. Dålig struktur på schemat. Stämde inte alls med verkligheten. Vare sig tid plats eller föreläsare.» (Godkänt)
- Bra kursinnehåll, och Henrik är bra. Resten av undervisningen var sådär. Transportdelen av kursen skapar mycket problem. Där behövs bättre undervisning och kanske mer tid, mycket av det andra har man med sig från GKT:n.» (Godkänt)
- labben och assuppgiftena drog ner kursen, det vore bättre om man fick redovisa assen för en lärare, då skulle man fatta bättre» (Godkänt)
- Mycket kluriga uppg, vet inte om det är jag eller övn.ledarna, men jag har väldigt svårt att hitta "typisk" lösningsgång, ty varje uppg är en ny grej!» (Gott)
- Kursen blev mer och mer intressant ju längre läsperiaoder fotlöpte.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labben. Mycket intressant att få se spårämnet röra sig genom olika reaktorsystem.»
- Henrik Ströms demoövningar, han är verkligen jättebra och pedagogisk.»
- Demoövningarna»
- Love och Henrik som demo-lärare. Henrik som ansvarig för assignment 1-3.»
- love och henrik som övningsledare.»
- Henrik på demo+assignment»
- Demoövningar, assignment 1-3. Henrik Ström.»
- Love och Henrik!»
- Hemsidan och alla uppdateringar betr. utdelat material och föreläsningar»
- Studios med Matlab»
- Räkneövningar med utdelade tutorials, och studioövningar där man får lite med kött på benen att sätta igång. Det blir svårt nog ändå. Verkligen.»
- Svenskan»
- den experimentella delen av labben»
- Upplägget är bra med obligatoriska inlämningsuppgifter och Henrik Ström är jättebra. »
- demoövingarna och frl var bra, resten bör förbättras»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbseminariet bör omarbetas, kanske lägga över en del grundläggande räkning till labbtillfället som innebar långa väntetider? Föresläsningarna borde utvecklas så att de inkluderar förklaringar till kemin bakom teorin istället för att "man använder den här formeln". Dessutom hade det varit praktiskt om en algoritm för lösning av reaktorproblem presenteras, med andra ord något i stil med "Dispersonsmodellen ger resultat som överensstämmer bäst med verkligheten givet dessa betingelser: [lista]" eller liknande.»
- Laborationen bör omarbetas endel. Den kändes lite orelevant/för lätt. Assignments. Jobbigt sätt att rapportera in på som ej fungerar 100%. Känns inte som dom behöver vara obligatoriska. Långsam rättning på dom sista 2.»
- Lite lugnare föreläsningar samt bättre förberedda assignment 4 och 5. Assignment 4 tog upp fruktansvärt mycket tid dessutom, inte bra.»
- Fler föreläsningar. Lägga mer vikt att visa varifrån utryck kommer. Ha lite lägre tempo på föreläsningen. Bättre att visa ordentligt första gången man går igenom än att skynda sig igenom och sedan repetera och gå igenom samma sak igen. Använd inte laserpekare!»
- Det fungerade inte bra med Norman som laborationshandledare och ansvarig för assignment 4 och 5.»
- några räknestugo måste man ha. jag vill absolut inte ha louise som föreläsare för nån annan kurs, hon var käss.. Normen var inte alls bar.han var vår asignment ledare för asignment 4 och 5 som beräknas med matlab, men han hade inga kunskaper om matlab, han kunde inte så mycket kemi och han kunde inte jobba med TI-texas miniräknare. man undrade vad han gjorde verkligen där. »
- Ta bort den stressiga powerpointen, bättre att gå igenom på tavlan.»
- Labben kändes rätt onödig. Norman var inte lämplig som lärare på seminarierna, han kan inte förklara så att man förstår. Byt bok eller ta bort den helt. Se till att rätta alla assignments innan tentan.»
- Norman - mannen som säger att han ska rätta assignments "soonish" o de inte är rättade innan tentan, hur tänkte ni?!»
- Strukturen och kontinuiteten på på föreläsningar. Och att man har räkneövningar på räkneövningsrid i demostugor och inte på föreläsningstid i hörsalar.»
- Mer Matlab.»
- Skulle vara bra med räknestugor, där man kan få mer hjälp med räkningen i stället för konsultationstillfällena.»
- Mer krut och bättre undervisning på transportdelen av kursen.»
- Assignments, gör en sida som tar hand om alla fem så slipper vi allt det röriga.»
- Inlämningsuppgifterna, de borde antingen vara lättare att få hjälp eller inte vara obligatoriska.»
- materialet ska vara lättare att få tag på, data delen av labben och sista delen i grupp var helt värdelös o gav inget alls, dels beroende på att norman inte verkade veta vad han skulle göra. assignment 4 och 5 var det ingen genomgång på utan vi skulle bara själva komma fram till vad vi skulle göra, helt värdelöst när man inte ens förstos vad de frågade efter....»
- Norman Wilken!! Laborationen och hans assignments (nummer 4 och 5) var under all kritik. För det första kan han inte matlab och kunde inte ge någon som helst hjälp med matlabrelaterade problem. Under hans första assignment var han 20 minuter sen, han hade inte kollat att länkar och sånt fungerade så det tog en timme innan vi kunde börja med uppgiften. Han hade inte någon genomgång av uppgiften och var framförallt otroligt seg på att rätta teorifrågorna!! När kursen var avslutad hade han inte ens tittat på dem även om man lämnat in i tid. Detta tycker jag är fullständigt värdelöst eftersom jag uppfattade uppgifterna som tentarelevanta och att det var viktigt att få koll på den teorin innan tentan, inte under jullovet!!»
- assignments: mer koll på asstillfällerna, kanske ett uppsamlingstillfälle då man kunde fråga och att varje pass var lite lägre, eller att klassen är mer uppdelad »

16. Övriga kommentarer

- Det hade varit mycket intressant att få några minuters information (till skillnad från några sekunder som nu var fallet) om forskning på reaktorer och vilka korrelationer/modeller som arbetas med på ännu högre nivå.»
- helst Krister som föreläsare»
- Bra kurs, rolig.»


Kursutvärderingssystem från