ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk miljövetenskap, KKM051 -

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-26
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»9 27%
Cirka 20 timmar»16 48%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.15

- Inte alls mycket i början, men naturligtvis mer när det närmade sig tentan!» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»2 6%
25%»6 18%
50%»3 9%
75%»7 21%
100%»15 45%

Genomsnitt: 3.81

- Var med på 1h + 30 min av föreläsningarna. De spårade ur väldans dessa tillfällen o man kände att man kunde lägga tid på de andra kurserna istället.» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 34%

Genomsnitt: 2.53

- Har sett målen men kommer inte ihåg dom.» (?)
- Över gripande mål, men inte konstigt eftersom kursen är lika övergripande!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»18 78%
Nej, målen är för högt ställda»4 17%

Genomsnitt: 2.13

- Varför ska jag memorera en bok på 300 sidor med fakta. Hela ideen med en faktabok är ju att man ska ha faktan i boken och slippa memorera den.» (Nej, målen är för högt ställda)
- det här kyrsen borde vara minst 6hp. man läser myket mer än bara för 4.5hp» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 15%
Ja, i hög grad»13 50%
Vet ej/har inte examinerats än»9 34%

Genomsnitt: 3.19

- Var endel klurigheter på tentan som man kanske hade kunnat förstå om man varit på föreläsningarna, men vem hade tid med det i en period som denna?» (I viss utsträckning)
- Vissa rent kemiska färdigheter, så som lista ut lewisstrukturer mm, var sämre än väntat. Man var inte beredd på att man var tvungen att kunna det inför tentan» (Ja, i hög grad)
- Lite på varje område ger ju någon typ av sammanfattning.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»7 21%
Ganska liten»10 30%
Ganska stor»12 36%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.39

- som tidigare nämnts - var inte på ngra föreläsningar» (Mycket liten)
- Flummiga och ej givande föreläsningar.» (Mycket liten)
- Den borde dessutom visat att det ingick större del "hardcore" ämneskunskap.» (Ganska liten)
- Men det har varit intressanta ämnen som tagits upp under kursens gång.» (Ganska liten)
- Dock så måste jag hävda att Morgan gör ett mycket gott arbete. En utav de absolut roligaste lärarna jag haft under min tid på CTH. Men som han har sagt, han lägger undervisningen på för låg nivå för att vi som läser i boken ska få någon hjälp av det. Men han hjälper oerhört mycket för motivationen, förståelse för varför ämnet är viktigt samt har jag nämnt det förut, är så förbaskat rolig.» (Ganska liten)
- Har mest läst själv.» (Ganska liten)
- Lite för mycket upprepningar, visst man upprepa vissa saker för att poängtera att de är viktiga, men det finns en gränns. Ibland stod även de enskilda föreläsningarna och "stampade" på samma ställe lite för mycket.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»10 30%
Mycket stor»21 63%

Genomsnitt: 3.54

- Har knappt deltagit på föreläsningarna, har läst på egen hand i stället.» (Mycket stor)
- Bra böcker» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»20 60%
Mycket bra»7 21%

Genomsnitt: 2.9

- Morgan verkar ha lite problem med att anpassa sig, för studieportalen var inte spec. aktiv.» (Mycket dåligt)
- det fanns ingen kurshemsida» (Mycket dåligt)
- Kunde använt sig mer av studieportalen och lagt upp artiklar mm där.» (Ganska dåligt)
- Man kunde dock lagt ut allt material på hemsidan som delades ut på föreläsningarna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»13 39%
Har ej sökt hjälp»13 39%

Genomsnitt: 4.18

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»19 57%
Har ej sökt samarbete»6 18%

Genomsnitt: 3.9

- Projektet var den enda gången samarbete behövdes, det gick väl an.» (Ganska bra)
- I grupparbetet så fungerade inte sammarbetet. Vissa gruppmedlemmar gjorde inget jobb alls. Vi valde ändå att redovisa som om alla hade gjort arbetet för att slippa eventuell konflikt.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»22 66%
Hög»5 15%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.24

- Mycket attt lära sig i förhållande till antal poäng.» (Lagom)
- Personligen avskyr jag såna här: "Läs in kursen" - o glöm allt efter tentan. Schyst med projekt o 10 bonuspoäng, speciellt i början när man inte har så mkt annat att göra.» (Lagom)
- Det är för mycket material och arbete till en så liten kurs.» (För hög)
- Kursen var väldigt omfattande och mycket större än sina 4,5 poäng.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»6 18%
Hög»10 30%
För hög»16 48%

Genomsnitt: 4.24

- Det fungerar inte att ha tre kurser samtidigt. Speciellt inte när två av dem (KMV och Reglerteknik) kändes mycket större än de poäng som de ger.» (För hög)
- 2 tunga räknekurser, en FLUMMIG miljökurs, man börjar ju undra vad man gjort för ont för att behöva genomlida detta. Väldigt många hoppar ju en av kurserna, mycket dålig schemaläggning!!! » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 9%
Godkänt»10 30%
Gott»14 42%
Mycket gott»6 18%

Genomsnitt: 3.69

- Föreläsningarna gav ingenting, man kom ingenstans, det kändes som om vi stod och stampade på samma ställe vilket ledde till att jag slutade gå på föreläsningarna.» (Dåligt)
- Varför inte slänga ihop KMS, Miljödelen i Energitekniken, KMV o process/produkt-kurserna till ngt vettigt?! Börjar bli trött på att trampa i samma tråkiga miljöspår nu.» (Dåligt)
- Blir dock lite paranoid efter vetskapen om alla hemska ämnen som cirkulerar i ens vardag.» (Gott)
- Mycket bra och motiverande föreläsare» (Gott)
- Mycket intressant kurs.» (Gott)
- Från att ha gått från att faktiskt inte se fram emot den här kursen, till att tycka att den är såpass rolig att jag vill sätta en 4:a i den. Det är en framtidskurs och morgan gör mycket bra ifrån sig.» (Mycket gott)
- Roligaste och intressantaste kurs hitills på chalmers(förutom matte) Mycket motiverat att lära sig» (Mycket gott)
- INtressant med en kurs där fokus inte lägs på tekniska beräkningar för en gångs skull.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Återkopplingen av vad man lär sig i kursen till aktuella händelser.»
- Morgan»
- Margaretas föreläsningar var sakliga och bra.»
- Morgan som föreläsare, projektet med chemsec.»
- Morgan Fröling och projekten.»
- kompendium och "kemiska hälsoriken" boken»
- Morgan som föreläsare, han är inspirerande.»
- Toxikologiboken, projektet.»
- Böckerna»
- Morgan :-)»
- Morgan Fröling»
- projektet»
- Bra med en underhållande föreläsare som tar upp relevanta exempel från aktuella företeelser.»
- Projektet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta upp mer om kemin (kf har mycket lite organisk kemi i bagaget) och på vilket sätt exempelvis metaboliterna är skadliga genom att visa de kemiska reaktionerna för detta (utöver metabolismstegen)»
- Högre tempo på föreläsningarna»
- Kursmaterialet bör gås igenom mer systematiskt och på detaljnivå på föreläsningarna.»
- Lite mera vikt på kursmaterialet på föreläsningarna. Lite mindre snack vid sidan om.»
- "Görans Bok"»
- Morgans föreläsningar kändes orelevanta då han ofta pratade om annat. Jag valde därför att inte gå på dessa och istället läsa själv.»
- 6 hp ör kursen istället för 4.5 hp. man lägger ner mycket mer tid än bara för 4.5hp»
- Boken som var på nätet borde tryckas, det var jobbigt att sitta framför datorn och läsa, och det känns inte särskilt miljövänligt att skriva ut nästan 200 sidor.»
- Kan Morgan försöka vara lite konkret på föreläsningarna? Han e jätteunderhållande att lyssna på, men han kommer ju ingen vart...»
- ingenting»
- Föreläsaren borde strukturera upp föreläsningarna på ett sätt som avancerar lite mer genom kursmaterialet. Det finns som sagt en gräns när det inte är meningsfullt att upprepa sig längre, även om jag förstår syftet med upprepningarna och inte har problem med dem i sig, vad jag har emot är upprepningarnas alltför stora antal.»

16. Övriga kommentarer

- Det känns inte som projektet bidrog med så mycket kunskap.»
- Väldigt spännande och intressant kurs!»
- Bra kurs!»
- Bra kurs»
- Vill ge Morgan en eloge för att ge intressanta föreläsnigar på ett inspirerande sätt.»
- Rolig och givande kurs!»
- Jag tycker det var dåligt att förutsättningarna för hur länge bonuspoängen skulle gälla ändrades efter halva kursen. »


Kursutvärderingssystem från