ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transportprocesser, KAA060 -

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-29
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

66 svarande

Högst 15 timmar»6 9%
Cirka 20 timmar»7 10%
Cirka 25 timmar»15 22%
Cirka 30 timmar»19 28%
Minst 35 timmar»19 28%

Genomsnitt: 3.57

- Har i första hand ägnat mig åt denna kursen.» (Cirka 30 timmar)
- Mycket tung kurs med mycket egenstudie.» (Minst 35 timmar)
- Kursen har krävt mer tid än vad som finns på dygnet.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

66 svarande

0%»0 0%
25%»3 4%
50%»8 12%
75%»15 22%
100%»40 60%

Genomsnitt: 4.39

- Föreläsningar. Inte räkne- eller demoövningar.» (50%)
- Alla föreläsningar och en del demo-övningar. Ej räkneövningar.» (50%)
- inte alla räkneövningar då det har varit så fullt att det har känts som att man inte skulle hinna få hjälp.» (75%)
- Gick på alla föreläsningar, men inga övninar.» (75%)
- Närvarade ej vid demoövningar. » (75%)
- Gick på alla föreläsningar men inte på alla övningar.» (75%)
- Har tagit del av övningstillfällen utan demonastrationer då jag anser mig arbeta bättre hemma än i klassmiljö.» (75%)
- Föreläsningar, labbar och demoövningar men ej räknestugor.» (75%)
- inte gått på räknestugorna/konsultationstiderna» (100%)
- Gjorde labbarna 2006.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

66 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 31%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 31%

Genomsnitt: 2.65

- det tog ett tag innan jag förstod hur enormt mycket denna kurs innehåller » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 58%
Nej, målen är för högt ställda»21 41%

Genomsnitt: 2.41

- Svår kurs...» (Ja, målen verkar rimliga)
- kursen borde vara minst 9hp» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är väldigt "innehållsrika" mål.. Kan säga att jag inte har tillräckliga förkunskaper inom fysik.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Väldigt tung teoretisk kurs som inte känns alltför lockande. Känns som den inte passar in på Bioteknik!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det känns som att det är för mycket nytt att lära sig på sju veckor.» (Nej, målen är för högt ställda)
- det är en svår kurs som tar sjukt mkt tid som man inte alltid har...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är egentligen inte för högt ställda, men poängtalet är lite lågt i kontrast till andra kurser.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Väldigt omfattande kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det känns som att det är väldigt mycket material i förhållande till hur stor kursen faktiskt är. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»19 35%
Ja, i hög grad»18 33%
Vet ej/har inte examinerats än»15 27%

Genomsnitt: 2.85

- Väldigt svåra problemuppgifter.Kändes inte rimligt...» (Nej, inte alls)
- Inte riktigt. Räkneuppgifter var väldigt svåra och testade inte vad jag kunde. Jag tycker att det borde finnas en räknedel till på tentan som innehåller lite lättare uppgifter.» (I viss utsträckning)
- För mycket stora frågor på diffusion på tentan.» (I viss utsträckning)
- Det är såpass mycket som är med i kursen, så det är antagligen svårt att fördela allt lika vid examinationen, men det kändes som om att tentan var mer vinklad mot masstransport än vad undervisningen varit. » (I viss utsträckning)
- Men det var alldeles för mycket masstransport!» (I viss utsträckning)
- men det var alldeles för mycket fokus på masstransport på tentan» (I viss utsträckning)
- Teoridelen var bra och tog upp sådant vi gått igenom. Vore en fördel om man inte hade samma illustration till två skillda frågor, kan vara stressande att läsa fråga fyra innan man gjort färdigt fråga tre.» (I viss utsträckning)
- Bra med separata teori- och räknedelar.» (Ja, i hög grad)
- En svår tenta (har ni hört det förut?). Tycker bara att det är tråkigt när man faktiskt har ledat i fas hela läsperioden och känner att det faktiskt känns som man har förstått mycket innan man går till tentan och sen när man väl sitter där känner man sig som ett fån som inte kan någonting. Teoridelen var bra. På räknedelen av det synd att lägga två tiopoängsuppgifter bestående av masstransport, jag tycker inte att det borde vara ungefär hälften av examinationen (om man räknar med teoriuppgifter också), när vi började med denna delen de sista två veckorna. » (Ja, i hög grad)
- Det var en väldigt svår tenta!» (Ja, i hög grad)
- Tetan var svår och bygger på att hela boken är läst och att allt är förstått» (Ja, i hög grad)
- Tidigare examinationer har haft ryktiga om sig att vara svåra, har själv sett resultat där 65% kuggat på denna kurs.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

66 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»31 46%
Mycket stor»28 42%

Genomsnitt: 3.31

- Förelsäsningarna var sådär vissa bättre än andra men Dö var jätte bra och räknestugorna var bra» (Ganska stor)
- föreläsningarna var inte jättebra, men demoövn. var super!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit bra men lite väl översiktliga. Kanske skulle det vara bättre med lite högre tempo och lite mindre tid till det grundläggande? Labbarna fungerade bra.» (Ganska stor)
- Räkneövningarna får en del kritik. Love var så långsamma att det var meningslöst att gå dit. Kan man inte är det bättre att han inte är där, särskilt när det fanns bra facit via internett (kfkbs särskilt) där allt det viktiga stog. Dessutom tycker jag det är illa att han inte klarade av att gå igenom mer än 2 tal på en hel dö, (särskilt då de andra gick igenom 6-7 tal på samma tid). Se till att alla övningsledarna ligger på samma nivå för de andra tycker jag var bra. » (Ganska stor)
- Synd att inte mer tid fanns att berabeta kunskapen.» (Ganska stor)
- Har uppfattningen att jag lär mig mest av egna studier och nödvändigtvis måste läsa kurslitteraturen för att kunna lära in kursen.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar och bra DÖ» (Mycket stor)
- Bra övningsledare som förklarar på ett bra sätt.» (Mycket stor)
- Till teoridelen har det varit till mycket stor hjälp.» (Mycket stor)
- väldigt bra föreläsningar och övningsledare. » (Mycket stor)
- Bra och intressanta föreläsningar. Dock lite för lite övningstillfällen på slutet, då man kunde få sitta och vänta på att få hjälp med sina frågor vädlgit länge! Bra med övnings/frågetilfället i tentaveckan.» (Mycket stor)
- Anders föreläsningar har varit bra, och övningsledarna är guld värda alla tre!» (Mycket stor)
- Bra med demoövningar. Föreläsningarna känns innehållsrika och intressante.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

66 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 9%
Ganska stor»30 45%
Mycket stor»29 43%

Genomsnitt: 3.31

- Det mesta står ju i boken. Demoövningarna var bra!» (Ganska stor)
- Men dåligt att man måste köpa övningsuppgifter o labbhandledningar.» (Ganska stor)
- Exempelsamlingen var till sor hjälp för inlärningen.» (Ganska stor)
- Synd att inte mer tid fanns att berabeta frågorna.» (Ganska stor)
- svårt att navigera och hitta i kursboken, inte särskilt tydligt i boken vad som är vad och vad som är vikigt, härledningar och formler ser likadana ut.» (Mycket stor)
- Boken är välskriven och bra. LabPM också bra. Varför försöker ni undanhålla teknologerna lösningsförslag? Jag håller med om att det är dåligt att titta för mycket i dem, men att ta vår tid till att "jobba lite för det" är fel. Både "era" lösningar och en annan lösningssamling finns i cirkulation.» (Mycket stor)
- Utan boken skulle man aldrig ha klarat sig.» (Mycket stor)
- Bra bok och bra mängd med räkneuppgifter.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»6 9%
Ganska bra»41 63%
Mycket bra»17 26%

Genomsnitt: 3.13

- demoövningar och utlagda material fungerade, men att övningshäftet inte låg ute på nätet var något mer eller mindre jobbigt och störande.» (Ganska bra)
- Ok att köpa kursmaterial på cremona, men jag tycker ändå att det borde gå att lägga ut på hemsidan, precis som det görs i de flesta andra kurser.» (Ganska bra)
- Det vore bra om alla presentationer till demoövningarna fanns tillgängliga på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Katastrof att inte alla powerpointpressentationer kom upp på hemsidan när detta efterfrågas. Att hänvisa till ett annat års kurshemsida är bara tecken på enorm lättja och är inte okej någonstanns» (Ganska bra)
- Vissa lösta exempel som låg upplagda på hemsidan var av någon anledning låsta från att skrivas ut.» (Ganska bra)
- inget krångel» (Ganska bra)
- Synd bara att man måste köpa kompendiet och inte kan skriva ut det. » (Mycket bra)
- väldigt bra att lösningar till övningsuppgifternalas ut.» (Mycket bra)
- Bra att lösningar och demo lades ut på nätet» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 7%
Ganska bra»27 40%
Mycket bra»19 28%
Har ej sökt hjälp»15 22%

Genomsnitt: 3.66

- På övningarna hann inte alla som ville ha hjälp få det, även om man skrev upp sig på "hjälplistan" innan övningen började var övningen slut innan man fått hjälp.» (Ganska dåliga)
- det var alldeles för få övningstillfällen, det hade behövts minst tre övningsledare till för att alla skulle hinna få svar på sina frågor på de övningstillfällen som fanns. » (Ganska dåliga)
- Det var svårt att hinna få hjälp på räkneövninarna.» (Ganska bra)
- Det var dåligt att både bt k och kf hade samma schema. På så sätt komm många från bt till våra (K) övningar och tog den tid från övningsledarna som egentligen skulle vara för oss att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Hade behövts mer övningar speciellt i slutet av kursen då det kunde vara svårt att få hjälp.» (Ganska bra)
- Bra med räkneövningar, det behövs i denna kursen. Skulle kanske behöva ytterligare några tillfällen då det var ganska mycket folk och svårt att få hjälp vissa gånger.» (Ganska bra)
- Ni övningsledare har verkligen varit helt fantastiska, tack för all hjälp!» (Mycket bra)
- Övningsledarna är så himla bra och ställer alltid upp om man vill fråga någonting, hur bra som helst! Anders är inte alltid lika positiv att svara på frågor utanför föreläsningstillfällena, lite synd då det faktiskt är han som är kursanvarig.» (Mycket bra)
- alla är hjälpsamma när man kommer och frågar, demoövningarna går ibland lite fort så ma hinner inte med och får därför iga frågorföränn man gjort det hemma» (Mycket bra)
- Men har fått uppfattningen att hjälp hade funnits tillgänglig om jag hade sökt den.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»13 19%
Mycket bra»44 66%
Har ej sökt samarbete»7 10%

Genomsnitt: 3.84

- har i princip suttit hela tiden tillsammans med alla andra som går samma kurs» (Mycket bra)
- Många som pluggar ordentligt till denna kursen pga dess dåliga ryckte.» (Mycket bra)
- Som fråga 9.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

66 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 10%
Hög»28 42%
För hög»31 46%

Genomsnitt: 4.36

- Det är mycket att förstå. Inte bara räkna.» (Hög)
- Kursen är ganska omfattande. Arbetsbelastningen ökade efterhand.» (Hög)
- Kursen är väldigt svårt och omfattande i material. Det blir inte bättre av att masstransporten, som utgör en stor del av tentan (!), kommer på slutet av kursen. Masstransporten är jättesvår och kräver mycket tid för att över huvud taget förstå, och att lägga det de två sista veckorna innan tenta är inte bra! Vi studenter hinner inte knyta ihop vår kunskapspåse då det blir alldeles för mycket att göra på slutet. Man hinner inte göra alla uppgifter på masstransporten samt repetera tidigare moment, man får då välja det ena eller det andra eller lite av båda. Men man hinner då således inte lära sig så mycket som man egentligen behöver för att klara kursen. » (Hög)
- Massatransport är svårare än bara 2veckor» (För hög)
- Omfattande kurs på kort tid. » (För hög)
- känns som att kursen innfattar lite fööör mycket material, tiden måste utnyttjas 100%igt ifall man skall hinna med allt och lite till» (För hög)
- Kursen är alldeles för stor» (För hög)
- de första två veckorna har Kf obligatoriska elinlämningar, så då hamnar transporten i bakgrunden, sedan är man efter från början.» (För hög)
- Kändes som att det blev väldigt mycket på slutet. Det vore bra om man försökte ha lite fler föreläsningar i veckan första veckorna så att man kommer igång lite snabbare och inte måste ha så mycket i slutet. » (För hög)
- kursen i sig är rolig, men det är för mycket material så man hinner inte ta in allt. » (För hög)
- Kursen hade varit rimligare med mindre belastning eller mer tid.» (För hög)
- Jag blev tvungen att satsa på den här av mina två kurser jag läste, och det var inte lätt att klara av arbetet ändå.» (För hög)
- Det är mycket att lära sig i denna kursen. Jag lade max 10 h i veckan på den parallella kursen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

66 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 13%
Hög»29 43%
För hög»28 42%

Genomsnitt: 4.28

- Mycket att räkna på och en hel del att lära sig utantill.» (Hög)
- Två tunga kurser och inget lov mellan LP1 och LP2» (För hög)
- Jobbigt att läsa två tunga teorikurser parallellt. Förstör motivationen!» (För hög)
- För hög arbetsbelastning från båda kurserna, så för att kunna ha en chans att klara någon så satsade jag endast på fysikalisk kemi.» (För hög)
- Dumt att ha två väldigt omfattande kurser samtidigt!!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»8 12%
Godkänt»25 38%
Gott»24 36%
Mycket gott»7 10%

Genomsnitt: 3.43

- Intressanta föreläsningar, bra upplägg med demo/räknövningar. Men sen blir du dödad på tentan. » (Mycket dåligt)
- Kursen i sig är det säkert inget fel på. Övningsledarna och föreläsaren verkar duktiga. Dock gör inte det kursen intressant för mig personligen eftersom detta verkligen inte är den typen av kurs jag vill läsa. Kombinationen av att den är väldigt lite bioteknik + väldigt tung och svår gör det olidligt!» (Dåligt)
- För svårt! Alla man pratar med tror att de förstår och pluggar hur mycket som helst, men när man skall lösa en uppgift är det nästan omöjligt att få rätt utan att titta på en lösning! Det är för många moment att lära sig på en läsperiod, kursen borde korta ned eller delas upp på fler läsperioder. Det håller till och med övningsledarna med om, som gör mer än 50 % av tentan!! Varför ändras inte detta» (Dåligt)
- Kursens innehåll är toppen, tidsplaneringen är kass.» (Dåligt)
- Examinationen borde göras lättare, eventuellet med någon typ av dugga innan för att få ner tentatiden till 4 timmar.» (Godkänt)
- Intrycket var mycket bra fram tills jag kom till problemdelen på tentan som var helt konstig...» (Godkänt)
- mycket lärorik kurs med intressanta och kanske användbara saker, relaterar en del till verkligheten och man får ett grepp om att det används i livet» (Gott)
- Väldigt rolig kurs, men alldeles för stressigt. Korvstoppning» (Gott)
- väldigt intressant kurs men väldigt mkt fakta att ta till sig och lära sig. Svårt att hinna ta till sig och förstå allt.» (Gott)
- Bra kurs men svår tenta» (Gott)
- En rolig men jobbig kurs. Kändes som tentan var svårare än de övningstentor vi fått ut. » (Gott)
- Det är en rolig kurs, mycket intressant! Anders är bra på föreläsningarna, övningsledarna är guld värda som alltid ställer upp!!» (Gott)
- Bra och pedagogisk föreläsare/examinator, ämnet i sin presentation blev mycket intressant. De flesta som höll i demoövningarna förtjänar också bra betyg. Väldigt mycket att hinna lära in på kursen, och ibland lite oklart vilken beräkningsmetod som bör tillämpas när.» (Gott)
- bra föreläsningar, lab o övningar» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningarna»
- beräkningslaborationen med comsol programmet. »
- DÖ och RÖ»
- demoövningar»
- Kursen var väldigt bra organiserad. Fanns tillgång till många uppgifter och möjlighet att ställa frågor.»
- Demoövn»
- Bra jobbat, fortsätt så! Trevliga och hjälpsamma människor som arbetar med kursen.»
- Bra undervisningar och möjlighet att ställa frågor»
- Många räkneövningar. Demoövningar med powerpoints»
- t.ex demo-övningar»
- Övningsledarna var bra!»
- räkne och demoövningarna»
- Struktur och tydlighet.»
- Demoövningar och räkneövningarna fungerade jättebra.»
- Demoövningarna har varit bra, lite sega i början bara. Bra att vikten läggs på "teorin" och att power point med hand outs används istället för att lösa massa integraler och förenkla matematiska uttryck på tavlan. Labbarna var bra också, inte så komplicerade, men man fick bättre förståelse för kursen. Föreläsningarna var också bra!»
- Mycket bra föreläsningar»
- Exempelsamlingen och Anders föreläsningar»
- Möjligihet till egen räkning på övningar»
- Demoövningarna var bra»
- Allt som hade med föreläsningarna att göra. det var toppen. »
- Innehållet i kursen.»
- De bra föreläsningarna och handouts för demoövningnarna»
- Att särskilja demonstrationsövningar och handledda "räknestugor" fungerar väl, dels för oss som ej ofta söker hjälp, men bör även möjliggöra för handledarna att lägga ner mer tid på de frågor de får.»
- Personerna som håller i kursen: Anders och alla tre övningsledarna, Henrik, Love och Helena!»
- Stukturen och upplägget med föreläsningar/DÖ/RÖ»
- frågestuder innan tentan var bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ge läshävisningar till dator- beräkningslaborationen och integrera seminariet i laborationen.»
- Mer övningar. Hellre övningar i smågrupper där övningsledaren går igenom tal halva tiden och egenräkning halva tiden. »
- Sammanfattning av kursen i slutet innan tentan»
- mer utförliga föreläsningnar»
- Målen för att få godkänd är för höga.»
- se till så att sidhänvisningar och hänvisningar till ekvationer stämmer med det årets upplaga av boken »
- bättre föreläsare»
- Höja tempot lite i början? Det svåra kommer först i slutet av kursen (diffusionsproblem, filmteori för massöverföring, ...).»
- Kursen är alldeles för stor och lagt vid fel tidpunkt. Läsperioden precis innan jul är den jobbigaste och två räknekurser i samma period krockar med varandra. Man har gått igenom alla delar i transportprocesser väldigt ingående i 7 veckors tid vilket inte räcker till om man även är intresserad att de som läser kursen ska lära sig transportprocesser grundligt och kanske även klara kursen. För högt tempo och även fast man har lagt ner mycket tid på denna kurs så räcker det inte i slutet då chansen att inte klara kursen är högre än chansen att klara sig.»
- Powerpoints till alla demoövningar. Laboration två känns inte givande varken själva laborationen eller seminariumet»
- sid- och ekvationshänvisningar till kursboken behöver uppdateras»
- Fler övningsledare»
- Nytt upplägg av kursen. Om masstransproten ska vara en så stor del av examinationen, tycker jag att den borde vara en större del av kursen. Fler föreläsningar i början så man hinner med att räkna och förstå masstransporten. Jag tycker att kuggstatistiken säger ganska om att något borde ändras i kursen. Vad jag har förstått har föreläsningarna farit precis de samma i minst 5 år, då föreläsningsanteckningarna är likadana som de från i år. Borde det kanske inte vara dax att ändra lite och försöka få fler att klara tentan?Jag tycker inta att det behövs jättestora förändringar utan framför allt börja tidigare med masstransporten och ändra en del i övningshäftet, ta bort de uppgifter som är orelevanta och lägga till lite andra, det finns säkert hur många gamla tentauppgifter som helst som är mer releventa. »
- Tentan...»
- vissa av demo var inte bra, ha gärna powepoint att dela ut på alla.»
- Fundera på om övningarna kan organiseras på något annat sätt så att alla hinner få hjälp.»
-
- Studioövningen bör förändras till nästa år. Lägg upp uppgifterna så att man kan läsa dem i förväg och ha fler studiohandledare på övningen. Eftersom många har problem att klara kursen tycker jag att man bör se över hela upplägget på kursen och fundera över om man skulle kunna sköta examinationen på något annat sätt. »
- Det är för många moment att lära sig på en läsperiod, kursen borde korta ned eller delas upp på fler läsperioder. Det håller till och med övningsledarna med om, som gör mer än 50 % av tentan!! Varför ändras inte detta?!»
- Första labben kändes lite för kort, den andra var ett skämt. Bra idee att vi ska se på labbutrustningen men snälla det är inte okej att ta en timme av våra liv till det. Tvinga labbdeltagarna att räkna något under labben»
- fler övningsledare och en enklare beräkningsdel på tentan. »
- En till räkneövning i veckan hade varit bra»
- Labortationerna borde bytas ut mot några som är mer lärorika. Speciellt laborationen på dator kändes faktiskt mest som att sitta av tid. Den stackars man som höll i den fick ju jobba ihjäl sig och hjälpte verkligen inte folk i tur och ordning! »
- Antingen flytta den till en period där den går parallellt med en lättare kurs, eller lägga den över två perioder?»
- Skulle vara fördelaktigt om lösta svar till övningsuppgifter fanns tillgängliga på hemsidan redan från första dagen.»
- facit till uppgifter tidigare, samt mer lättillgängligt»
- Upplägget på kursen! Antingen måste man skära ner på kursens innehåll, för det är för många olika moment för så få veckor, eller så får man låta kursen gå över fler veckor! Vi studenter hinner inte med, speciellt inte på slutet då masstransporten slår ner som en blixt från klar himmel. Det är alldeles för mycket stoff på masstransporten och för mycket uppgifter att göra, vilket gör att repetitionen av gamla moment blir lidande av att man måste lära sig masstransporten, eller tvärtom, masstransporten blir lidande då man måste repetera det vi gjort tidigare i kursen. Masstransportens upplägg bör ändras!»
- Tentan kanske?»
- lite mer klara besked innan så fler verklige sätter igång i tid»

16. Övriga kommentarer

- Roligaste kursen hittills, men det är alldeles för mycket att koppla samman på en gång. All information tar ett tag att smälta, bearbeta och fundera över. Allt kan man inte förstå under bara sju veckor med tanke att vi har en annan tung kurs parallell med transportprocessen. Tiden räcker inte till.»
- 1 eller 2 demoövningar var inte bra, framförallt demoövning 6 var ej bra.»
- svår kurs»
- Ej tydligt varför biotekniker ska läsa denna kurs då den är främst inriktad mot kemitekniker»
- Tempot kunde ha varit något högre under de tidigare föreläsningarna (de om impulstransport).»
- Intressant med en verklighetsrelaterad kurs.»
- Bra kurs, känns som att det vi lärde oss var relevant och bra»
- Handledarna var väldigt duktiga på att lära ut!»
- Till ansvarig för kursen: Det är dax att reagera då en kurs har så här hög procent underkända, år efter år, på ett program med generellt mycket höga prestationer. Något är galet.»
- Jag tycker det är riktigt dåligt att masstransporten utgör en så stor del av tentamen då vi endast hållit på med masstransport en kort tid. Den delen av kursen är väldigt omfattande och kräver mycket mer tid än två veckor. Lärarna vet att vi studenter brukar ha väldigt svårt för masstransporten och ändå utgör just massan en mycket stor del av tentan, dåligt! Jag tycker även att det är väldigt konstigt att ingenting ändras i kursen, trots att så många studenter misslyckas med tentan år efter år. Varför försöker man inte förbättra kursen så att fler har en chans att klara den! Kursen är svår och omfattande, men ska ju inte vara omöjlig att klara av, gör någonting åt detta!!»
- Tentan var svår i förhållande till uppgifterna i övningshäftet.»
- En bra tentan tar det man gått igenom/räknat under kursen, men lägger till en liten twist på det mesta som gör att det krävs att man förstått och kanske kan tänka ett steg lägre i vissa fall. På den här tentan medföljer en hel twist-påse till var och varannat tal och man har ingen aning om hur det är man ska resonera, för det lär man inte ut under kursen. »
- Att lägga så stor vikt vid handberäkningar som i alla steg bygger på gissningar, approximationer och oändliga itereringar som känns tidsödande och meningslösa känns inte som ett vettigt sätt att lära sig förstå ämnet transportprocesser. Mer fokus på teori i början och några räkneövningar, sedan ett mer problemlösande fokus där man kanske lär sig hantera comsol eller liknande program och att förstå och tolka resultaten istället för att sitta och gissa temperaturer och iterera för hand i timmar, det hade gett en kurs mer inriktad på fysikalisk förståelse istället för att bara kasta runt formler och gissningar.»


Kursutvärderingssystem från