ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biogas - i dag och i framtiden? Seminarie Svenska Mässan 22 januari 18.00. www.tekniskasamfundet.se

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-22
Antal svar: 1070
Procent av deltagarna som svarat: 10%
Kontaktperson: Martin Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Tror du på att det sker en global uppvärmning till följd av användandet av fossila bränslen?*

1067 svarande

Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det»870 81%
Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det»96 8%
Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis»93 8%
Nej, och jag bryr mig inte»9 0%

Genomsnitt: 1.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De som inte tror på det skrämmer mig. Som att inte tro att jorden är rund.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Ja men inte i den mängd som det sägs.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Med "kan göra något åt det" menar jag, det finns saker som vi skulle kunna göra, som kulle hjälpa. Återstår att se om vi klarar av att göra dem...» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Fossila bränslen släpper ut koldioxid som inte funnits i atmosfären under lång tid. Detta leder till viss uppvärmning, huruvida den är av praktisk betydelse vet ingen än.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- företag borde tänka mer på utsläpp, men jag själv kan nog inte göra så mycket mer än vad jag gör.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Tror kanske inte att det bara har med användandet av fossila bränslen att göra, men det är definitivt en bidragande orsak.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Men jag är relativt säker på att det har med uppvärmningscykler att göra också. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- I varje fall delvis» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Det går att göra något åt det, om ordentliga instaser sätts in samt att människor i utvecklade länder är beredda att göra en del personliga uppoffringar för att släppa fram utvecklingsländera.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- men tror inte de åtgärder vi gör kommer få någon effekt de närmsta 20 åren!» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Däremot vetefasen om det är ekonomiskt försvarbart att "stoppa" uppvärmningen istället för att anpassa sig. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Dock inte enbart pga fossila bränslen» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Dock bör man tänka på att denna uppvärming kan vara relativt liten mot en naturlig uppvärmning som pågår» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Vi måste agera globalt NU!» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- By replacing the fossil fuels with electrical and nuclear energy.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- ... men det kommer vi inte.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Bara om världens alla nationer sammarbetar och når konsensus» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- I vilken omfattning det sker är inte säkert, prognoserna känns osäkra, och det finns även teorier om solens strålning kontra kosmisk strålning och korrelation till molnbildning på jorden. Dock känns det som en bättre strategi att agera även om effekten inte är klarlagd, än att vänta tills vi är säkra och det är för sent.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- även om det är svårt att göra något åt det...» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Vi kan, men vill vi EGENTLIGEN? Konstiga svarsalternativ, ledande fråga.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- vi måste byta till något som inte ger sådan stor miljöpåverkan» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Enda relevanta frügan är hur stor uppvärminingen till följd av förbränningen av fossila bränslen är» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Dock tror jag även att det finns flera faktorer vi INTE kan påverka. Se jättegärna denna länk: http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/klimatartikeln-som-aldrig-blev.html» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Är dock osäker på om det verkligen är annat än en teori.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Men det är inte lång tid kvar innan det är utanför räckhåll att påverka det.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- om alla bidrar så löser sig det utan problem» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Samtidigt är "bevisen" för den globala uppvärmningen löjeväckande vaga. Är kluven i frågan, faktiskt.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- alternativ ett behöver inte motsäga alernativ två, borde kanske varit en flrevalsfråga detta...» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- jag fattar inte varför ni inte har med ett alternativ där man eventluellt kan få uttrycka en positiv inställning till CO2 , trotts allt så är det ju start molekylen till framställning av alla biobränslen...» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Uppsamling med hjälp av (CLC) Chemical Looping combustion kommer att kunna stoppa nettoutsläppet av koldioxid.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Om alla slutar med det dom gör och faller tillbaka till medeltiden då kanske den globala uppvärmningen slutar :)» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Det är många faktorer som spelar in, så det är svårt att avgöra vad som beror av vad...» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Allt vi gör har konsekvenser, co2 påvärkar på något sätt. I slutändan kan vi bara göra det vi tror är bra och hoppas på framtiden, vi kan alldrig helt vara säkra på att det åtgärder vi tar är de rätta» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Tror endast på preventiva åtgärder och inte att nuvarande situationen kan förbättras.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Vi kan göra något åt det, men det kommer inte räcka med marknadskrafterna, utan folk måste faktiskt börja prioritera lite annorlunda. I synnerhet vid val av politiker, men även vid konsumtion etc.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Givetvis sker en uppvärmning pga fossila bränslen, det är ofattbart hur man skulle kunna förneka det. Det går självklart att förändra denna utveckling, men huruvida världen är beredd att göra de förändringar som krävs är tyvärr en annan fråga.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Utan att ga in pa siffror ang halter, temperaturer etc sa rent logiskt sa om man utgar fran att koldioxid ar definierad som en vaxthusgas sa kan man logiskt resonera (utan att tro och tycka): 1. koldioxid ar en vaxthusgas 2. vaxthusgaser per def. forhojer jordytans nettotemp 3. anvandande av fossila branslen okar nettomangden/halten vaxthusgas i atmosfaren 4. Manniskan anvander fossila branslen. Ifall ovanstaende pastaenden ar sanna i verkligheten sa sker det global uppvarning (oavsett hur mkt eller hur litet) » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Oljan betalar min hyra och så kommer det fortsätta.. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- jag tror att det går att förhindra beteendet, men att de skador vi har skapat är svårläkta.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Dock är största delen av naturliga skäl och inte pga de vi människor tillför. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Svår att veta vad jag som enskild person kan göra och hur mycket det faktisk hjälper. Om en undersökning som visade på till exempel hur mycket det gör att sopsortera tror jag att betydligt fler skulle göra det samt välja mijövänligare transportmedel.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Men Chalmers har fått Hållbar Utveckling så mycket på "hjärnan" att det är skadligt, tjatar man för mycket har det omvänd effekt, lite skärpning!» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Kan i teorin göra mkt åt det, i praktiken kan inte så mkt göras eftersom de ekonomiska drivkrafterna saknas.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Jag tror att det är vi som skapat en del av problemet men jag är inte helt säker på att vi är hela problemet. Sen vet men mycket lite om vad som kommer att ske. Till stor det är det folk som ytnytjar problemet för sin egen sak. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Det är svårt att avgöra exakt hur vi påverkar klimatet, men självklart får det effekt då den naturliga balansen rubbas.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Främst multinationella företag som kan göra skillnad, enligt mig.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Tror? ,) Sedan är det en tunn skiljelinje mellan att tro att vi inte KAN göra något, och att, som jag, tro att vi inte KOMMER. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- dock så finns det flera orsaker men jag tror absolut att fossila bränslen är en stor orsak.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Men det ska sägas att jag fortfarande tycker att debatten är väldigt felriktad när det får oss privatpersoner att framstå som "de svarta fåren", medan ett sånt stort företag som Vattenfall som äger kraftverket i Schwarze-Pumpe kan gå i princip helt orörda ur denna historia.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Det är absolut viktigt att alla delar av världen engagerar sej. Om svenskarna inte släpper ut någonting gör det knappt någon skillnad om usa släpper ut miljontals kilo mer.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Tror inte att påverkan är lika allvarlig som vissa påstår och anser att media har kunskapsbrister på området och i många fall försöker skrämma folk. Anser att vattenångan i atmosfären påverkar mycket mer än CO2.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- dock på GLOBAL nivå. Vi kan inte pyttsa runt småpotatis när kina bygger kolkraft för fulla muggar. Men vi har tekniken...» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Referensvärden om vad koldioxidhalten har legat runt och vad den bör ligga runt är otydliga och därför blir det diffust med begreppet global uppvärmning» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Jag tror den globala uppvärmingen är bara till en liten del orsakat av fossila bränslen. Vi har bl.a. en periodvis återkommande istid med en värmetopp före. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Har dykt upp mycket tvivlare på sistone oh det är så att ma själv också undrar ibland.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- krävs att hela jordens befolkning försöker.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- sker i kombination med naturlig svängning i instrålning från solen» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Men vi måste göra något NU!» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Är väldigt skeptiskt till magnituden, men det i sig spelar ingen roll. Vi skall inte påverka, vare sig det är lite eller mycket» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Beroende på vad som menas med att göra något åt det. Det enda som kan göras åt det är att minska användandet av fossila bränslen. Vi kommer dock att dras med effekterna av användningen hittills under lång tid.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- We have acheived to technology of alternative fules such as biogas and electricity but by optimizing and caring about economical affairs we can extend and develop it all over the world. We must consider that this problem is not specific for some countries but for all the world.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- I en viss utsträckning tror jag att det går att förmildra i alla fall. Liknelse med ett annat naturligt fenomen, skogsbränder som exempel, som bekämpas för att begränsa skadan av ett naturligt fenomen snarare än att ignorera dem eller tända på fler eldar.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- egentligen ett "Ja, men teorierna är opålitliga på grund av klimatets komplexitet, där till exempel andra faktorer kan ha långt större åverkan på klimatet än den koldioxid som faktiskt redan har funnits i vår atmosfär en gång i tiden"» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Varför sjansa, kommer bli för dyrt med fossila bränslen tillslut iallafall» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Löjligt att ställa en sådan fråga med så få svarsalternativ, väx upp!! Uppvärmningen beror på väldigt många olika saker, det går inte att bestrida. Att vi kan göra något åt våran del är ju självklart även där, men jag vet inte hur stor våran del är. Vad jag vet kan det vara mellan 5 och 95 procent...» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Men jag tycker också att forskningen saknar konkreta bevis. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Med viss osäkerhet kring hur mycket vi kan göra åt det och viss osäkerhet om det sista egentligen är sagt om den globala uppvärmningen. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Men det krävs insatser ifrån nationer så som Kina, USA etc. Det Sverige sysslar med är egentligen "en nål i en höstack"» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Jag tror dock inte att en global uppvärmning medför någon form av undergång för allt liv på jorden, utan endast en förändring av klimatet som vi kanske kan anpassa oss till.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Både genom att minska användandet av fossila bränslen och att rena processerna.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Jag tror på att vi är inne i ett skede då vi har en naturlig global uppvärmning då vi, historiskt sett, ligger mellan två istider just nu och om man kollar bakåt i tiden, så har båda polarisarna varit nedsmälta mitt emellan istiderna. Det sägs att temperaturen aldrig har stigit så här fort, återigen historiskt sett, men jag har låg tillförlitlighet för mätningarna av medletemperatur ökning för 30.000 år sedan. Men det är för mig självklart att det måste hända något med jorden när vi ruckar så på de naturliga tillgångarna och om man kollar på det kemiskt, så finns det ganska mycket som talar för att koldioxiden visst är en av anledningarna till att medeltemperaturen på jorden ökar. Jag tror alltså att det stämmer, men att effekterna av oss människor är något överdriven, då naturen själv hjälper till.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Jag tror att det är försent att stoppa, men man kanske kan minska den globala uppvärmningen» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Tror inte att det bara beror på våra utsläpp men lite. och jag tycker att man ska göra det man kan för att minska utsläpp, även om det inte hjälper den globala uppvärmningen så mycket. Närmiljö och annat blir bättre...» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Överlag tror jag temperaturskillnaderna under året sakteliga planar ut och det tror jag är en följd av fossila bränslen och i slutändan den globala uppvärmningen.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Jag tror att "vi" (de som bestämmer) kan göra något åt det, men jag tror inte att "vi" kommer göra det, eftersom miljökatastrofer kan användas som ett svepskäl för ökad maktcentralisering och inköp av dyra "tekniska lösningar".» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Främst vi som ett kollektiv genom politiska/ekonomiska sanktioner kommer ge effekt snarare än individuella handlingar.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- pga av de stora investeringarna i fossila bränslen är det en tröghet» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- men jag vill inte.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Det finns många saker att göra åt det, men ingen vill vara den som tvingas göra dem.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Tyvärr verkar medvetenhet om ett miljöproblem utestänga alla andra från människors medvetande. » (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- men vi är långt som fan därifrån idag!» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Jag tror att det är så många som inte bryr sig och inte tar den globala uppvärmningen på tillräckligt stort allvar för att vi tillsammans ska kunna minimera skadan så mycket som det kan behövas.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Tror inte att det enbart är de fossila bränslena, tror att det sker en global uppvärmning naturligt också, det var ju istid här förr till exempel.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- We mainly just need to stop burning coal or if we burn it, we need to capture the CO2. While the other fossil fuels get "used up" we need to have clean replacements ready to go as demand grows.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Fast jag tror det krävs mycket mer forskning för att fastställa graden av människans påverkan. Oavsett graden av påverkan tycker jag det är otroligt viktigt att människan lär sig nyttja energi och naturtillgångar på ett miljövänligt sätt.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Till viss del tror jag att vi kan göra något åt det.» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Det ska dock mycket till!» (Ja, men jag tror vi kan göra någonting åt det)
- Människor kommer inte att ändra sitt beteende till något mindre bekvämt tills de måste. Det sker när det blir mer bekvämt med annat alternativ, ekonomiskt ohållbart att fortsätta eller mänskligheten går under på grund av naturkatastrof.» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Ja, men inte enda förklaringen till uppvärmningen...» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- utan kunskaper om detta egentligen vill jag också hävda att detta problemet är något "hypat".» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Ja, men sen är frågan hur mkt den globala uppvärmingen svänger utan våran påverkan?» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Jag tror inte vi påverkar så mycket som vi vill tro. Sambandet mellan ökande CO2-halter och påstådd global temperaturhöjning är nog snarare exponentiell och inte linjär, vilket skulle leda till ytterst små höjningar i temp. bara pga CO2» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- lever själv mkt miljövänligt idag.» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Industerierna måste ta det stora steget liksom länder med stor tillväxt. Ex Kina och Indien.» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Hade gärna sett en kategori med bara ja, eller en ja-kategori som inte föranledde att man antingen inte bryr sig eller att hoppet är ute.» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Jag tror att tex metangasutsläpp från köttproduktion och naturliga utsläpp av koldioxid bidrar minst lika mycket som fossila bränslen.» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Den globala ekonomin ger den marknadsaktör som inte tar hänsyn till miljöpåverkan en fördel i konkurrensen. Ganska kortsiktigt om man ser till hur det kommer påverka jorden och alla som lever på den i framtiden. Men så länge det finns fattiga länder som vill kämpa sig upp kommer miljötänkandet aldrig i första rummmet.» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- lite dumma ja alternativ.. jag tror inte JAG kan göra något åt det men "vi" som i världens regeringar tror jag kan lösa det.» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Världens ledare måste gå i bräschen och stifta lagar mot utsläpp, förbinda sig att följa Kyotoprotokollet och dess efterföljare m.m. Företag måste anpassa sin produktion och hitta miljövänliga processer. Bilindustrin måste satsa på hybrider nu och bättre batterier (elbilar) inom en nära framtid. Vi konsumenter måste följa efter» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Er olika formulering från vi till jag i punkt ett och två gör att båda stämmer. » (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Jag tror att det är en kombination av mänskliga aktiviteter och naturliga orsaker» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Det finns ingen komerersiel teknik för att främja detta..» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Jag tror att när vi väl har nått gränsen för hur låga våra utsläpp kan bli, kommer de fortfarande att vara större än vad jorden klarar av att bryta ner, därför antar jag att halten CO2 i atmosfären aldrig kommer minska» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Oavsett global uppvärmining eller ej, så är det bra att frångå oljeberoendet och förbränningsmotorer som även förpestar luften.» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Dock är det inte bevisat och många framstående forskare hävdar att så inte är fallet. » (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Jag har väldigt svårt att tänka mig att olja, som är en mycket värdefull tillgång, INTE skulle pumpas upp ur jorden. Det tar jag som självklart att all olja kommer att användas förr eller senare, men det kan vara väldigt farligt att släppa ut mycket växthusgaser under kort tid!» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Politikernas ansvar till största del.» (Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det)
- Tills teorin har konkreta bevis så vågar jag påstå att vi inte vet vad som orsakar den så kallade globala uppvärmningen.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- kan vara så, jag har inte satt mig in i frågan men det finns mycket både för och emot. Är det så så sitter vi ju i skiten och måste göra något åt det.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Jag är inte vetenskapligt övertygad om att den globala uppvärmningen orsakas av koldioxidutsläpp. I vilket fall som helst, geologiskt, det har funnits perioder i det förflutna, då jorden var mycket varmare eller kallare än den nuvarande. Global uppvärmning / kylning är ett naturligt fenomen, inte en katastrof.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- hörde att 97% av vöxhusgaserna är vulkanutbrott, skogsbränder, etc. Vet inte vad jag ska tro.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- sambandet mellan solens aktivitet samt den uppvärmning som även sker på venus och mars står för problematiken även på jorden. om man ser på solens aktivitet ett antal hundra år tillbaka så så ser man ett tydligt samband med jordens klimat. på 70-talet var vi påväg mot en ny istid, på 80-talet var det skogs döden osv.. media med tatcher i bakgrunden skapade dagens miljö hysteri. jordens klimat och industrialiseringen sedan sent 1800-tal stämmer dåligt överens.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Finns ju rapporter som pekar på det rakt motsatta. Sanningen ligger väl i mitten som vanligt dvs vi kommer knappast rubba jordens balans. » (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Temperaturen har sjunkit senaste åren. Vadå uppvärmning? » (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Jag är inte säker.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Jag har alldeles för lite på fötterna för att kunna ge ett rent konkret svar. Alltså, vet ej.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- däremot skapar fossila bränslen många andra negativa biverkningar, svavel kan ju omöjligt vara bra för naturen. » (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Varken ja eller nej egentligen. Jag tror att det kan vara en bidragande orsak som man bör göra något åt oavsett om det är bevisat eller ej.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Nej, inte endbart det är en kombination av utsläpp av olika typer av växthusgaser. Tex. expanderat jordbruk, förbränning, utsläpp av freoner och olika typer av particklar samt då även förbränning av fossila bränslen.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Frågan har kommit att handla mer om politiska övertoner än vetenskap. Vill förtydliga att jag inte är en haveristisk kuf (och vill ogärna kategoriseras så), men det var det svarsalternativ som överensstämmer bäst med min uppfattning.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Att inte samtidigt ta hänsyn till solens påverkan av jorden är att ignorera data. » (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Eftersom det finns forskare som är både för och emot så är det svårt att bedöma ur en källkritisk synvinkel. Dessutom är jag ganska skeptisk till det mesta forskare "påvisar". Man ska ha i åtanken att forskare alltid säger att "Nu har vi det rätta svaret", även för 100 år sedan och nu har det visat sig att de hade fel...» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Det är inte en teori utan en hypotes. Det finns andra hypoteser, som att ökad solaktivitet (påvisad) värmt upp jorden och genom diverse mekanismer (mer liv, frisättning av frusna ämnen etc) lett till ökat utsläpp av växthusgaser, bland dem sådana som är mer aktiva än koldioxid (också påvisat). Hypotesen att den globala uppvärmningen skulle vara en direkt konsekvens av användandet av fossila bränslen är inte sannolik. Att mänsklighetens exponentiellt ökande förbränning av fossila bränslen _påskyndar_ klimatförändringarna är däremot väldigt sannolikt, men det är inte det ni frågar.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Det är ett ifrågasättande som många bär inom sig då det är svårt att själv förstå sig på det. Det viktigaste för att få människor att bli medvetna är att bevisa detta! Inte genom siffror och diagram som Al Gore utan något som vi alla kan ta till oss och beröras av. Hur vet jag däremot inte..» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Att det sker en global uppvärmning är det inget tvivel om. Bevisen för att den orsakar av en ökad växthuseffekt är dock, enligt mig, svaga.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Ingen teori har på ett tillfredställande sätt kunnat förklara den temperaturökning som skett. Det finns därför heller inga giltiga skäl att tro att vi kan göra något åt den.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Solens aktivitet är och har varit ovanligt hög de senaste decenniet. Tror de ligger lite i båda teorierna» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Jag är lite kluven i frågan, men det känns inte som att nåt konkret har lagts fram.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Även om jag inte är helt insatt i frågan så uppfattar jag det som att den i dagsläget mest politiskt korrekta teorin bygger på en indiciekedja. Sen huruvida det är till största delen på grund av växthuseffekt eller solens strålning som temperaturen ökar anser jag vara av sekundär betydelse. Det viktiga är att vi förvaltar jordens resurser på bästa sätt och därför försöker hushålla så långt det är möjligt.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Men jag tycker fortfarande det är en bra utveckling om vi kan husera mer med jordens resurser. Det är positivt att folk i allmänhet har blivit mer miljömedvetna.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Visst kan vi ha påverkat lite. Men inte märkbart. Jordens temperatur har under flera miljoner år naturligt gått upp och ner, och även om den är lite högre nu än normalt kommer det förr eller senare att bli kallare igen oavsett vad vi gör åt saken. Kanske vi påskyndar det. Men det kommer i det långa loppet inte spela någon som helst roll. Att vi använder betydligt mer fossila bränslen än det naturligt produceras är förstås ett större problem och en viktigare orsak till att vi ska sluta med det innan det är helt slut på dessa resurser.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Att konsensus inte råder i forskarvärlden säger väl allt: Osäkerheten är total, bevis saknas, och trots detta fattas det vanskliga politiska beslut på tveksamma grunder. Skrämmande. Det har blivit en religion av "klimatfrågan" och är man tveksam så är man en hädare och blir inte tagen på allvar (eller påstås vara i oljeindustrin).» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Se stockholmsinitiativet för eventuella funderingar kring mina åsikter om global uppvärmning.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Jag tror det är en blandning av fossila bränslen och en naturlig temperaturförändring» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- http://www.abc.net.au/science/features/globalwarmingswindle/img/graph5.jpg» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Tror dock på att spara olja ändå, pga den ändliga tillgången.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Finns för bra motargument. » (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Istiderna kommer vart 7000:ende år. Dessa startar med en långsam uppvärming.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Vad jag vet (och jag är inte insatt) så är det bara en teori men det skadar inte att vi förebygger det ändå, om nu teorin är korrekt. En gång var det bara en teori att jorden är rund också!» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Det är svårt att säga noågot om det. Det finns tom forskare som säger det rakt motsatta av vad FN kommer ut med för larm.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- att de hittar spår efter vikingabosättningar långt inne i grönlands isar bland annat bevisar ju att värmeperioder kommer och går.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- Det är visserligen en mycket trolig teori men man kan inte vara helt säker. Det stämmer. Det finns inte konkreta bevis. Men miljön är i stor fara.» (Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis)
- För varje gång du cyklar en kilometer kör jag bil 10 mil.» (Nej, och jag bryr mig inte)
- Även om jag trodde att det skedde skulle jag inte bry mig, och ni borde inte anta att chalmerister inte vet vad en vetenskaplig teori är.» (Nej, och jag bryr mig inte)
- dvs ingen eg. nämnvärd sådan» (Nej, och jag bryr mig inte)

2. Vilka drivmedel tror du kommer att vara dominerande globalt om 25 år? Du måste välja två alternativ.*

1067 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fossilt bränsle (bensin, diesel)»414 38%
Biogas/Naturgas»346 32%
Elektricitet»854 80%
Vätgas»426 39%
Etanol»175 16%

- Personligen tror jag inte att biogas eller etanol kan bli dominerande, eftersom de inte är möjliga att tillverka i tillräckligt stor omfattning för att tillgodose ett globalt behov.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Jag tror egentligen att alla alternativ kommer att finnas tillgängliga på marknaden men jag tror att det kommer ta längre tid än 25år att fasa ut det fossila bränslet. Etanol och biogas tror jag är de alternativ som snabbast kan växa eftersom de redan tagit steg ut från planeringsstadiet ut på marknaden men jag tror att det finns större potential i elektricitet och vätgas som drivmedel och därför tror jag att dessa kommer att dominera, är dock tveksamt om de hinner växa så pass mycket inom 25 år, men garanterat inom 40 år!» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet, Vätgas)
- Elektricitet kommer dock inte vara i alls samma utsräckning som de fossila bränslen. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Förändringar är långsamma..» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Sånt här tar tid. Säg 50 år och jag svarar vätgas/biogas-naturgas istället.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Etanol)
- Elektricitet känns som det enda helt hållbara, förutsatt att bra elproduktion uppfinns. Naturgas är väl också ett fossilt bränsle? Borde inte stå tillsammans med biogas väl? Jag menar biogas med krysset, inte naturgas.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Enkelt att distribuera och omvandla till andra energiformer med hög verkningsgrad.» (Elektricitet)
- De fossila bränslena är så pass dominerande idag och används i så gott som alla fordon inkl färjor. Så det krävs nog mer än 25 år innan motorerna är anpassade för alternativa bränslen i så stor omfattning så de fossilabränslerna inte är dominerande.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Stor risk att fossila bränslen fortfarande kommer att användas i stor skala, men man kan ju försöka vara optimistisk! Borde inte biogas och naturgas vara olika alternativ? Elektricitet måste komma från kraftverk och etanol har beräknats vara en ineffektiv lösning. Har inte hört mycket dumt om bio- och vätgas dock.» (Biogas/Naturgas, Vätgas)
- Folk gillar inte förändring, så dessa 2 tror jag på. Med matkriser kommer etanol inte kunna produceras i tillräckligt stora mängder. På en 3:e plats tror jag elektricitet kommer.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas)
- kärnkraft» (Elektricitet, Vätgas)
- En kombination av dessa kommer dominera lång tid innan vätgasen tar över. Många problem med distribution och tillverkning av vätgasen återstår att lösa.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Etanol)
- etanol är och förblir en återvändsgränd, då det ej rimmar gott med att göra bränsle av mat då jorden svälter. biogas medför logistik och energiinnehållet är inte det bästa. el av vätgas i bränsleceller torde vara en god framtid.» (Elektricitet, Vätgas)
- Det fossila bränslet kommer ta slut, inte smidigt att ladda batterier och etanol är inte hållbart i längden.» (Biogas/Naturgas, Vätgas)
- Bensin kommer dö ut. Etanol är inte kostnadseffektivt. Vätgas farligt.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- om inget revolutionerande händer inom vätgasframställning är ju den källan idiotisk, naturgas får man inte fram i mängder, och etanolen får ge vika till matodling.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Att ersätta ett Fossilt bränsle med ett annat (Naturgas och biogas är ju faktiskt "fossila" bränslen i den mån att de lagrats under miljontals år) låter ju helkorkat.» (Elektricitet, Vätgas)
- Jag tror inte att det kommer finnas något "dominerande globalt drivmedel" utan snarare en hel drös med drivmedel som används paralllellt. Ett visst drivmedel som har lokala fördelar för framställningen kommer nog att användas där.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Vätgas, Etanol)
- Fossilt bränsle kommer vara dominerande pga pris och pga många länders trångsynta ledare. (Eller fattigare länder där utbyggnad av infrastruktur är ett problem)» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- El för att det innebär endast stora punktutsläpp vilket kan gå att rena med mindre kostander. Verkningsgradförlusterna är mindre än många andra tekniker. Fossilt bränsle kommer att leva kvar till viss del om 25 år eftersom det tar tid att omvandla ett system.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- tidsuppfattningen har jag ingen koll på.. kanske tar 50år eller 10..» (Elektricitet, Vätgas)
- Elektricitet används till att överföra energi och är inget drivmedel i sig. Bilar kommer säkert att drivas med el men hur skall den produceras? Naturgas är ett väl ett fossilt bränsle?» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Mycket elekticitet även frn fossila bränslen» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Hoppas på vätgas..» (Elektricitet, Vätgas)
- Jag tror starkt på vätgas, ska bli kul att följa utvecklingen!» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Vätgas)
- Eller, mja, 25 år... då kanske jag var lite optimistisk. Men biogas kommer aldrig kunna vara det enda drivmedlet, eftersom det bara är bra för miljön då produktionen är relativt sett låg. Precis som etanol, med mera. Och hur kommer det sig att ni klumpar ihop biogas och naturgas? Är ju som att klumpa ihop träd- och kolförbränning. Det enda naturgas har att göra med bra miljö är namnet, som visserligen är ganska snyggt. Vätgas däremot, det är fina grejer det. Med nya kristalliseringsmetoder och utvinning genom GMO-bakterier som hydrolyserar vatten genom solljus, så blir det finfint.» (Biogas/Naturgas, Vätgas)
- Fartygstrafiken kommer inte kunna ställa om från fossila bränslen inom 25 år och fartygstrafiken slukar ofantliga mängder bränsle.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Skulle nog säga solenergi» (Biogas/Naturgas)
- Att jämställa biogas med naturgas är som att jämställa äpplen och päron mig veterligen. Biogas framställs genom rötning medan naturgas pumpas upp ur jorden. Biogas tillför med andra ord inga ytterligare gaser till atmosfären medan naturgas gör det. Räkna därför min röst som biogas.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Hoppas jag» (Elektricitet)
- Etanolen är idag inte särskilt effektiv, jämför verkningsgraden med t ex DME, så den går bort, biogas och naturgas kan fungera ett tag men jag tror att vätgas kommer att kunna kommersialiseras i stor skala inom 25 år och det är en mycket större råvautillgång på det.» (Elektricitet, Vätgas)
- Samma här, jag har ingen som helst kunskap om andra drivmedel än bensin och diesel. Alltså, jag vet inte.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Tror dock att inte så starkt på biogas, men de andra tre är dock sämre alternativ.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Hoppas såklart inte på fossilt bränsle men tyvärr... 25 år är inte så lång tid.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Tror inte på det som redan finns, hoppas på något bättre, el från förnybar energi hoppas jag mest på, tips, se Schleichs soltorn som byggts som prototyp i Spanien.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- tror inte att utvecklingen kommer att gå så fort som den borde. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Vätgas lagrad i metallhydrid edyl men inte i sin gasform när det gäller drivmedel» (Elektricitet, Vätgas)
- Hade varit jävligt relevant att veta för vad ni menar, supertankers, bilar, flygplan eller termiska kraftverk?, kan liksom püverka svaret» (Biogas/Naturgas)
- Förutsatt att det utvecklas bättre o0ch billigare batterier.» (Elektricitet, Vätgas)
- Sålänge det finns Fossilt bränsle att tillgå kommer det dominera. Jag tror däremot att det inte dominerar lika stort om 25 år.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Etanol är troligen ett stort misslyckande. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Om 25 år tror jag inte problemet med lagring, transport etc. utav vätgas kommer vara löst.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Det är ju inte positivt att bensin fortfarande används...men det är ändå troligt.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Elektricitet pga av batterierna är såpass bra nu för tiden och kommer bara bli bättre. Tesla Roadster är ett utmärkt exempel på en bil som kan användas fram och tillbaks till jobbet/skolan mataffären med råge. Plus att den är jäkligt pigg med. Vätgas tror jag kommer bli det mest dominerande för det är såpass lätt att få tag i finns överallt gäller bara att se till att få en produktion som gärna använder sig av vind och vatten för att få fram vätet. Honda FCX Clarity är en perfekt bil som visar möjligheterna med vätgas. Den funkar redan idag.» (Elektricitet, Vätgas)
- Fick inte välja dessa men tror mest på Sol och vind» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- men mindre dominerande än idag» (Fossilt bränsle (bensin, diesel))
- även fusionsenergi kommer vara vanligt» (Elektricitet, Vätgas)
- vätgas är ett enkelt sätt att transportera energi från naturkällor såsom vindkraft, vattenkraft och värmekraft. enda hållbara alternativet för sjön.» (Vätgas)
- en effektiv användning av fossila bränslen är mycket viktigt, amerika som inte bryr sig ett spår ocha bara fortsättar bygga allt större bilar bör speciellt tänka om, » (Fossilt bränsle (bensin, diesel))
- Biogas kommer kunna driva bussar m.m. (det gör det redan) men i ett land som sverige vore det en för radikal förändring att komplementara befintlig infrastuktur såsom bensinmackar osv med gasnät eller liknande på 25 år för att det ska vara troligt att industrin gör biogas till ett likvärdigt alternativ. Etanol är redan ett väl fungaerande drivmedel och kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ då bensinpriset stiger. Att elektricitet skulle vara dominerande om 25 år kanske är optimistiskt men jag tror det i ett längre perspersktiv kommer konkurera ut samtliga av de angivna alternativen då olja oundvikligen kommer bli oekonomiskt, framtida elkraftverk kommer bara göra elen billigare och tekniken finns redan för att driva bilar på el. Om ni syftar på vätgas som drivmedel i annan form än i bränsleceller så tror jag inte det kommer kunna driva annat än lokaltrafik av samma skäl som biogas. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Etanol)
- Det är väl ganska uppenbart att det kommer vara el för små bilar till och från jobbet och biogas för större fordon och längre streckor?» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Honda FCX, FTW ,)» (Elektricitet, Vätgas)
- Mycket snack/lite verkstad brukar gälla dessvärre» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- tror inte att någont kommer att slå ut bensin o disel så fort, även om det blir dyrt. Och el för att det kommer att komma bättre batterier, annars väte tror jag på men inte om 25 år kanske 50 år. VF satsar man på el bilar o sånt, om man driver kraftverken med olja eller kol så e la det precis lika dåligt som en bensin bli?!» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Allt beror på övrig utveckling. T.ex. måste kärnkraften byggas ut eller ett bättre alternativ för att producera el hittas.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Framtiden drivs av elmotorer. Sedan var elmotorerna får din elektricitet av kan variera.» (Elektricitet)
- Etanol är till för att konsumera, EJ driva bilar med.» (Elektricitet, Vätgas)
- Ni glömde bio-fett, som är bland de mer praktiska kandidaterna. Högre energi-innehåll.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Etanol)
- Att köra på gas är ett ovant medium och tror att det kan ta ett tag att få acceptans bland konsumenterna» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet, Etanol)
- Etanol av politiska skäl. Men gillar det ej» (Biogas/Naturgas, Etanol)
- 25år är ett ganska kort tidsperspektiv, så det kommer variera över världen. Här i de rikare delarna tror jag att el kommer dominera, men inte i utvecklingsländer.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Det här är antagligen mer önsketänkande än vad som verkligen kommer att ske, speciellt inom en sådan i sammanhanget kort tidsperiod som 25 år. Dock tror jag definitivt att inom 50 år kommer det att vara det enda rimliga.» (Elektricitet, Vätgas)
- De oljefalt idag som ar for dyra att utvinna olja/gas ur kommer att borja exploateras da olja/gas tidsmedelpriserna okar sa pass mkt att utvinnings- och produktionskostnaderna blir lagre ar saljpriset, den typen av oljefalt finns det relativt dagens rena oljefalt gott om, samt sa ar de estimerade mangderna i de orena oljefalten tillrackliga for nagra dekader till raknat pa de extrapolerade globala forbrukningen(jag vet, jag jobbar inom oljeindustrin) sa tillgangen pa olja kommer att halla i sig minst 25 ar till, darav kommer fossila branslen att fortsatta dominiera 25 ar till. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Den här undersökningen blir ganska skruvad eftersom syftet med undersökningen är just biogasens framtid. Man blir biaserad att svara till biogasens fördel.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Tror tyvärr att det kommer ta väldigt lång tid innan oljan blir omkörd av något drivmedel. Alla ovanstående alternativen är möjliga enl. min mening, det beror helt på vilka framsteg som görs inom forskning. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet, Etanol)
- Det enda som kommer att funka är en storskalig drift av billig elektricitetsgenerering tillsammans med elbilar. Tänk vad tyst o gött» (Elektricitet)
- Oljan betalar min hyra och så kommer det fortsätta.. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Dilemmat är att kunna producera miljövänliga el (kärnkraft?!) Idag skulle det inte fungera då Sverige köper stora delar från kolkraft utomlands.» (Elektricitet)
- kanske inte tror lika mycket som jag hoppas» (Biogas/Naturgas, Etanol)
- Tror att drivmedlet måste kunna ge samma frihet som bilister redan upplever idag annars byter man ner sig.» (Biogas/Naturgas, Etanol)
- observera att svaret är vad jag tror och inte vad jag helst vill se.» (Elektricitet, Etanol)
- Biogas framförallt för bussar Elektricitet framförallt för personbilar Hybrider är möjliga Kanske annat bränsle för andra tunga kommersiella transporter (anläggningsmaskiner, lastbilar, fartyg och flyg)» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Hoppas åtminstone det» (Elektricitet, Vätgas)
- Saknar bl.a. kärnkraft och vattenkraft. Också oklart om i Sverige eller världen, vätgas kommer inte ha slagit stort i hela världen än om 25 år, fossila bränslen stort i Indien och Kina.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Vätgas)
- Dominera? Förutom fossila bränslen tror jag inte att det kommer att finnas någon dominant på marknaden. De forskare på Chalmers jg har pratat med verkar väldigt osäkra om när vätgas kan komma att fungera som drivmedel: idag har man enorma problem med energiförluster vid tillverkning av vätgas. Biogas kräver tyvärr enorma infrastrukturomvandlingar, etanol kan omöjligt räcka till och det kvarlämnar elektricitet som faktiskt idag driver tåg och allt mer bilar över hela världen.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Dessa är vad jag vill. Men med tanke på hur konservativa de flesta ledningarna i bilföretagen är så lär det dröja mer än 25 år...» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Etanolen håller inte i längden då det konkurrerar för mycket med andra grödor. Framförallt tror jag på elekricitet som framtida drivmedel.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Du måste välja _minst_ två alternativ.* Elektricitet är ingen energikälla och det är smådumt att prata om "elbilar" som om de vore lösningen på all världens problem. De är Förmedlare av energi, ingen källa. Biogas SLASH Naturgas!? WTF!? Vad har de gemensamt förutom att vara gasformiga? Naturgas ÄR ett fossilt bränsle. Men till saken. Jag tror att vi fortsätter i samma återvägsgränd som idag, fast med mer etanol och gas. Vätgasen blir inte färdig i tid. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Etanol)
- 25 år är en lång tid. jag tror och hoppas innerligt att våra fordon etc. drivs med dessa medel» (Elektricitet, Vätgas)
- Jag hoppas verkligen att fossila bränslen inte används om 25 år. » (Elektricitet, Vätgas)
- jag är inte jätte insatt i dettta och har inga konkreta anledningar till att jag tror mer på det ena eller det andra.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Etanol)
- Folk som mest är beroende av en stadsbil tror jag kommer kunna nöja sig med en eldriven bil om städerna gynnar sådana bilar.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Vad menas med elektricitet? Ska man ha en lång sladdvinda med sig när man åker bil eller består transmissionen av en elmotorer som drivs av en generator som i sin tur drivs av en förbränningsmotor?» (Biogas/Naturgas, Vätgas)
- Jag tror att det kommer finnas mycket el/diesle-hybrider. Kanske också el/bränsleceller.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Tror vi kommer ha mycket mer att välja på i framtiden än i dag. Fossila bränslen försvinner för att vi vill göra oss av med oljeberondet.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Vätgas)
- Jag hoppas att elbilar kommer bli allt vanligare, ty det verkar vara den eklaste vägen att gå. Hybridbilar med fossila bränslen / el för att senare helt gå över till el när batteri-effektiviteten/vikten blivit bättre/lättare.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Jag tror tyvärr att det är de fossila bränslena som är mest dominerande runt om i världen, men jag tror och hoppas att man även kommit långt i utvecklingen av miljövänlig el och att man kan använda detta för att driva fordon med gott resultat. Hoppas även att man får bättre ordning på avfallshanteringen så att man kan kan få ut större volymer biogas.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Jag tror att vi kommer använda till stor del etanol och vätgas där etanol är utblandat med fossilt bränsle. Detta dock under en övergångsfas till mer praktiska bränslen. » (Vätgas, Etanol)
- Någon form av RME/FAME verkar också sannolikt.» (Elektricitet, Vätgas)
- Om problemen med att utvinna vätgas miljövänligt tror jag att det kommer vara totalt dominerande.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Vätgas)
- Hybridkonceptet med elmotor är absolut inkluderad, men frågan är om det blir biogas eller vätgas. Även om biogas är hett nu så har vi inte sett början på seriös vätgasteknologi» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Biobränslen är inte någon lösning då dålig energiavkastning + food vs fuel där bönder hellre odlar raps än livsmedel.» (Elektricitet, Vätgas)
- Jag tror starkt på elekticitet. En del av elen kommer dock komma ifrån fossila bränslen och kärnkraft» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- kanske mer hoppas än tror...» (Elektricitet, Vätgas)
- Tror att utveckling då kommer vara i full gång och på olika håll kommer man använda olika, T.ex. i brasillen så kommer antgligen etanol dominera medan elekticitet kanske kommer vara mer aktuellt här. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet, Etanol)
- för att det är för lönsamt med fossila bränslen» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Vätgas)
- vätgas tror jag är för explosivt i händelse av brand eller krock» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Etanol)
- Batterier utvecklas snabbare och snabbare pga efterfrågan, samma med vätgasen.» (Elektricitet, Vätgas)
- drivmedel för vad? Om eldrift. Hur tillverkas elen? Hur framställs vätgasen? Osv.. Jag kan/vill egentligen inte svara på denna fråga då jag tycker den är dåligt formulerad men jag är ju tvungen att kryssa i något alternativ.» (Vätgas)
- Om inte världsordningen ändras radikalt tror jag tyvärr änvändningen av fossila bränslen kommer att fortsätta vara en dominerande resurskälla, framför allt som det är det dominerande för militära ändamål.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Tror dock inte på biogas särskilt mycket, jag tror att vi har utvecklat nya drivmedl då! (Synd att det alternativet saknas....9» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Tror egentligen inte på någon av dessa lösningar!» (Elektricitet, Vätgas)
- I am working in electric power field! and I hope I can have a small role in producing clean energies like electricity in vehicular systems.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Vätgas (som i bränsleceller) har för långt kvar, och etanol är en felsatsning. Elvägen utvecklas för fullt och fungerar framförallt i hybridvarianter på ett riktigt bra sätt. Biogas är miljövänligt, effektivt och enkelt att inkorporera. Fossila bränslen kommer fortfarande att finnas kvar eftersom det helt enkelt tar en stund att byta hela fordonsparken, flygplan och flottorna.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- då de övriga alternativen bygger på förbränning kommer stora energiförluster att äga rum, något som vi kanske inte har råd med om 25 år. därför kommer elektricitet spela en viktig roll i bilindustrin. Om vi inte ser tillräckliga förbättringar i elbilars prestanda och användarvänlighet (plug-in laddning) kommer hybriderna vara det enda seriösa alternativet. att med elmotor kunna ta tillbaka energi i inbromsning är oerhört värdefullt. Om förbränningsdelen kommer bygga på vätska eller gas är svårt att säga, men en en vätska hade varit mer praktisk. och vad hände med biodiesel?» (Elektricitet, Etanol)
- Elektricitet? Det är väl snarare något man kan utvinna från en energikälla? Kan iaf tänka mig att electricitet utvinns till allt större del från förnyelsebar energi, vind- och vågkraft etc.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Vad jag hört har man bara i Kina kolresurser för 150 års ytterligare förbrukning medräknat en rimlig ökning av förbrukningen. En metod att framställa diesel av kol blir också allt populärare, vilket nog för lång tid framöver kommer vara det billigaste alternativet i kronor och ören. Det ska till något drastiskt för att utvecklingen ska vända, t.ex. ett genombrott i fusionskraftsteknologin.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Men elektricitet kommer komma från olika ställen.» (Elektricitet)
- Det är svårt att sia om framtiden. Just biogas är intressant men det känns som det är svårt att kanske fånga upp och tillgången möter kanske inte efterfrågan.» (Elektricitet, Etanol)
- tror på att utvecklingen av el-kraftverk, fusion eller något i den stilen, så kör vi allt på el. 25 år är dock inte jättelång tid, tror att bensin/dieselbilarna fortfarande hänger kvar.. men man vet aldrig» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Tror ej oljereserverna är så uttömda som marknaden vill få oss att tro.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Egentligen tror jag på syntetiskt framställt bränsle, bakterier som producerar något lämpligt som körs i en vanlig förbränningsmotor i en hybridbil.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Jag tror faktiskt fortfarande efter 25 år att många bilar kommer att köras på diesel och drivmedel av fossilt ursprung även om jag hade hoppats på många av de andra altenativen. Elbilar kommer att komma mer och mer det är jag helt säker på.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- om det fortfarande finns besin och diesel kvar så kommer det ju förmodligen användas också för vissa människor är ju så trångsynta...» (Biogas/Naturgas, Etanol)
- Fossila bränslen kommer att vara så dyra om 25 år att ingen vill använda dem om det finns alternativ. Liten tillgång och höga priser. Men självklart kommer de oljeproducerande länderna försöka göra allt för att vi ska använda fossila bränslen så länge som möjligt. Etanol är ett rätt uselt alternativ, vilket förvisso fungerar i liten skala. Men är helt oanvändbart som primär bränslekälla. Biogas/Naturgas har producerats lika länge som olja har använts och det bör finnas en anledning till att vi inte har använt det i någon större skala än så länge. Igen så fungerar det i mindre skala. (som bussar i Uppsala eller som föreslaget i Stockholm). Men är oanvändbart i större sammanhang. Vätgas är ett mer troligt alternativ även om det är mycket dyrt idag och svårt att få att fungera ordentligt. El är ett annat bra alternativ och när det gäller kortare körsträckor (max några mil om dagen) så är det det klart bästa alternativet. Problemet är att dagens batterier inte riktigt är redo för detta.» (Elektricitet, Vätgas)
- Jag hoppas att man frångår fossila bränslen men befarar att det tar tid. Biogas/naturgas vet jag alltför lite om. Etanol tror jag inte på. Vätgas hoppas jag på - om man bara kan komma runt att det är svårt att hantera samt kräver mycket energi vid framställning.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Jag tror på en el/vätgas-hybrid. Mha solceller kan vi separera vätet i havsvatten från syret och har då ett drivmedel utan några utsläpp. Etanol produceras från matgrödor och det skapar problem för utvecklingsländer, det har ingen framtid på sikt.» (Elektricitet, Vätgas)
- Detta grundar jag på väldigt lite konkret fakta. Mest egna åsikter som att vätgas fortfarande kommer vara svårt att hantera, gas kräver en helt ny infrasktruktur medans etanol kan tillhandahållas på samma sätt som fossila bränslen.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet, Etanol)
- Jag skulle gärna se att det blev vätgas men jag tror att det ligger längre fram i tiden i så fall.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Jag hoppas däremot att det fossila bränslet fasas ut och ersätts med biogas till stor del.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- vätgas kommer senare kanske 50år» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet, Vätgas)
- Elektricitet kommer, vad jag tror, vara helt dominerande. Dock så är frågan varifrån all elektricitet ska komma ifrån.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Jag tror på en kombination av hybrid och etanol, tillsammans med biogas. Fossilt bränsle kommer inte att vara hållbart ekonomiskt att pumpa upp, tror inte att det har tagit slut men för dyrt att använda. Tror inte att det bara har med miljön att göra, pengar är det som styr..» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Etanol)
- Jag tror på etanolen. Om man bygger ut järnvägen kommer även elekctriciteten att vara dominerande. Det finns även massa biodiesel-alternativ som man kan ersätta dieseln med tex RME, DME mfl. » (Elektricitet, Etanol)
- Bränsleceller är framtiden» (Elektricitet, Vätgas)
- Framförallt etanol kommer att vara dominerande då det är producerbart. El-tekniken kommer aldrig ta fart då det inte är gångbart på grund av långa laddningstider. Långfärd med el skulle aldrig fungera eftersom man är beroende av momentan påfyllnad av bränsle.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Etanol)
- Men hoppas vätgas och el» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Etanol)
- Det tar mer än 25 år att fasa ut användningen av fossila bränslen i logistiksektorn (sjöfart). Om 25 år tror jag dock att exempelvis bränsleceller håller på att fasa ut fossila bränslen. Personbilar tror jag kommer att övergå till förnybar energi inom 25 år.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet, Vätgas)
- Jag hoppas innerligt på att vätgasen ska ha blivit tillräckligt bra, elektricitet hoppas också mycket på. Är dock orolig för att det kommer vara främst fossila bränslen.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Vätgas)
- De andra alternativen saknar marknadsmässighet, dessutom så är de mellersta teknikerna allt för dyra som det är idag, dock kan mycket hända på 25 år, men just drivmedelsmarknaden är osedvanligt trög vad gäller ny teknik.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Etanol)
- Med batterier som ger en räckvidd på runt 100 mil och som kan laddas snabbt finns alla möjligheter att byta ut förbärnningsmotorn. En möjlighet kanske är standardiserade batterier som gör att man kan byta sitt tomma batteri mot ett likadant, fulladdat, på en "el-mack". Måste förstås finnas ett pantsystem för dessa batterier.» (Elektricitet)
- Ingen vet riktigt hur många år till det fossila bränslet räcket, men det kommer klart att vara mycket dyrare i framtiden. Etanol är inte något hållbart drivmedel då det krävs stora områden för att odla ingångsprodukterna. Klarar man att framställa billigt väte och samtidigt göra det säkrare så tror jag det är framtidens drivmedel. Annars tror jag på elektriciteten och biogas/naturgas.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Vätgas)
- Jag tror inte att någon av de kemiska energibärarna som finns tillgängliga i dag är tillräckligt "rena" eller effektiva för att fungera långsiktigt. doc kommer man antagligen i framtiden att vilja ha en vätska som energibärare.» (Elektricitet)
- inom de närmsta två årtiondena kommer stormakterna att plundra polarområdena vilket skjuter upp "peak oil" ett tag, och förvärrar den globala uppvärmningen. Biobränslen kommer ändå att användas av miljöpolitiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska skäl. Vätgas kanske kommer att finnas i rika och tätbefolkade länder men inte i hela världen eftersom ingen vill betala för infrastrukturen som behövs.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet, Etanol)
- Skulle inte välja vätgas om jag inte var tvungen, elektricitet har en verkningsgrad på runt 90-95 % så allt annat än att använda sig av elektricitet i framtiden som energikälla vore att stjuta sig i foten» (Elektricitet, Vätgas)
- Något annat urvinns ut naturens krafter.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel))
- Ingen som helst aning. Behöver sätta mig in i ämnet för att kunna svara på frågan.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet, Vätgas, Etanol)
- Kolet kommer räcka alldeles för länge.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Hoppas på vätgas.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Tror att det kommer finnas flera alternativ. Jag hoppas elbilar, eftersom de inte är beroende av EN energiframställning. Energinframställningen kan då lättare bytas ut mot bättre energiframställningar då förutsättningar förändras, och/eller ny forskning kommer som visar vad som är bra energiframställning. Jag anser att bränslen som framställs genom att använda landarealer där man annars kunde odla mat (t.ex. etanol idag och ibland även biogas) inte är hållbart och önskvärt eftersom det är risk för svält och att matpriser skjuter i höjden. Jag tror att biogas inte kommer att räcka till men är ett bra komplement till alla de bränslen som kommer finnas, om det framställs av sopor och liknande restprodukter.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Vätgas)
- Jag menar att främst elektricitet kommer att börja ta över som drivmedel (antagligen pga bättre batterier), men fossila bränslen kommer vara kvar i topp om 25 år - dock mycket sämre ledning än dagens läge.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- solceller hoppas jag på!» (Vätgas)
- Vill inte vara negativ men om 25 år kommer man precis som idag säga att om 25 års drivs alla bilar av vätgas. Detsamma gäller förmodligen också om 100 år.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet, Etanol)
- Det beror på för vilka transport fordon som frågan avser och i vilka miljöer. I stadstrafik kommer definitivt hybrid bilar att vara mycket vanligare än i dagsläget. Men det kommer säkerligen finnas kvar en stor marknad för antingen Etanol/Fossilt bränsle/Biogas. Vilken av dessa tre bränslen som kommer vara dominerande tror jag är väldigt svårt att spekulera i bladn annat i och med den kraftiga diskussion som dykt upp om hurvida Etanol framställning påverkar mat priser.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Elektricitet, Vätgas, Etanol)
- Förhoppningsvis kommer vätgasceller att vara tillräckligt små och effektiva vid det laget!» (Elektricitet, Vätgas)
- Satsa på elbilar! Forska på kärn- och fusionskraft samt solceller, och batteriteknik!!» (Elektricitet)
- Elbilar må vara begränsade idag, men med den nya klassningen av segway kommer förmodligen detta ge ett ökat intresse för denna typ av fordon. samtidigt har bensinpriset inte några goda förutsättningar för att vara gångbart rent ekonomiskt, vilket förhoppningsvis leder till att det sållas ut. Vätgas har en enorm potential, men det kräver fler incitament från statligt (eller EU:s/FN:s) håll för att kunna utvecklas i en vettig takt.» (Elektricitet, Vätgas)
- Vet inte skillnad på etanol och naturgas.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Vätgas, Etanol)
- hoppas i alla fall.» (Elektricitet, Vätgas)
- Beror lite på hur mycket bensinbolagen vill släppa på alla patenten. Vätgas oh el vore optimalt men byråkratin och korruption (egenintresse) står i vägen.» (Biogas/Naturgas, Etanol)
- bränsleceller, solljusuppladdade eller liknande mer naturinriktat tror jag på än vad ni tror...» (Biogas/Naturgas)
- det som är mest miljövänligt men helst även något som håller i längden..» (Biogas/Naturgas, Elektricitet)
- Elmotorn känns som den mest effektiva motorn idag så fixar man bara energilagringen på ett effektivt sätt så är den svårslagen...» (Elektricitet, Vätgas)
- eventuellt brænsleceller» (Elektricitet, Vätgas)
- Är osäker på vätgas, hoppas mer på det. Vätgas var väl helt "rent" om jag inte missminner mig?» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Vätgas)
- Since we can use about 2x the current reserves of oil and natural gas (and some small amount of coal)(and probably avoid large climate issue), fossil oil based fuels will be used for a while. It makes sense to develop and use electric or hybrid vehicles that will be needed in the long run, and make the electricity from the lowest impact and low cost option. Is that coal or natural gas with carbon capture or burning biomass?» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Jag skulle vilja att det skulle vara elektricitet och vätgas, men tror tyvärr att det fortfarande kommer vara fossillt bränsle» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet, Vätgas)
- Förbränningsmotorn kommer inte att kuna försvinna på så kort tid som 25 år men den kan med förhållandevis enkla medel göras betydligt miljövänligare genom gasdrift i kombination med elhybridlösning.» (Biogas/Naturgas, Vätgas)
- Detta är en utveckling som jag tror kan vara möjlig, men jag är mindre säker på om det är värt att sätta sina förhoppningar så högt...» (Elektricitet, Vätgas)
- Det kommer nog dock att bli problem med bilar eftersom det inte finns tillräckligt med metall för att förse Kina och Indien med privatbilism och däregenom göra privatbilism för dyrt för att vara attraktivt.» (Biogas/Naturgas, Elektricitet, Vätgas)
- Metanol verkar kunna tillverkas med högre verkningsgrad än etanol och bör undersökas vidare. Vätskor är enklare att hantera än trycksatt gas, så jag tror inte gas blir dominerande som drivmedel, framförallt inte i personbilar.» (Elektricitet, Etanol)
- Jag tror inte att man skall se för optimistiskt på bränsle situationen. Vi har olja så att vi klarar oss i minst 50 år till och vi kommer att använda oss av detta också» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Inheritance of previous technology, we have to rely on electricity for some time to come. Electricity might need other sources of energy ! » (Elektricitet)
- Jag skulle vilja säga elektricitet men jag tror att det tar tid tyvärr. Hade helst velat ta bort fossilt, men jag antar att det blir dyrt och kommer inte ta slut därmed utan användas av de som har råd.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas)
- Tror att fossila bränslen fortfarande kommer ha en relativt central roll även om de är på god väg att utdateras» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Biogas/Naturgas, Etanol)
- Det kommer säkerligen vara flera olika alternativ, det går inte att säga något bestämt idag» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Etanol)
- syntetisk bensin som framställs från stenkol. Jag hoppas och tror att den vanliga olja sinar inom en snar framtid.» (Fossilt bränsle (bensin, diesel))

3. Tror du att biogas kommer att finnas tillgängligt globalt om 25 år?*

1067 svarande

Ja»712 66%
Nej»358 33%

Genomsnitt: 1.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ja, men i liten omfattning. Det är ett bra bränsle som kompliment.» (Ja)
- Beror förstås på vad man menar med "globalt".» (Ja)
- Fast i liten skala. Tror att det finns för lite råvara för att kunna påverka i större utsträckning.» (Ja)
- Finns för närvarande i både U-länder ("gober gas") och i I-länder (stor anläggning i gbg), så jag tror på det.» (Ja)
- Dock kanske inte i fattiga u-länder» (Ja)
- ja men i liten skala» (Ja)
- Oklart, men säkert i vissa delar av världen. » (Ja)
- Men knappast i samma utsträckning som bensin finns idag, är på tok för dyrt för fattigare länder.» (Ja)
- Dessvärre tror jag att biogas och naturgas kommer vara ett allt för billigt "plåster" på ett sår som bör sys. Och därför med största sannolikhet kommer nyttjas i bland annat utvecklingsländer.» (Ja)
- Tveksamt för personbilar, men för främst bussar kommer det finnas tillgängligt.» (Ja)
- Inte i närheten av de volymer bränsle som vi förbrukar olja idag. I mindre skala kommer det nog finnas biogas.» (Ja)
- There are a lot of resources of Natural gas in many areas, e.g. Iran has huge amount of biogas resources.» (Ja)
- Hm... kanske» (Ja)
- Jag tror inte att det största användningsområdet för biogas kommer att vara som drivmedel utan snarare som bränsle vid elproduktion dvs vid stationära tillämpningar» (Ja)
- Vad menas med finnas tillgängligt? Bara att slänga in lite kodynga och gräs i en plastsäck sü har man biogas, bara frügan hur mycket metan den innahüller. Därutöver är frügan som helhet irrelevant dü det intressanta bör vara om man kan fü tag pü biogas/naturgas, dü de flesta motorer troligen klarar av büda» (Ja)
- Globalt på ett lokalt sätt, ja. särskilt i storstäder med mycket avfall samlat på ett ställe.» (Ja)
- Finnas lär den ju göra... Kommer nog användas i enskilda områden. » (Ja)
- Förmodligen» (Ja)
- Varför inte? » (Ja)
- företaget envigas kommer göra stora satsningar framöver(från säkra källor)» (Ja)
- Det är det redan. Problemet är att den släpps rätt ut i atmosfären istället för att utnyttjas...» (Ja)
- beror mkt på vad man väljer att satsa på och om man kommer överens globalt om standardisering av biogas.» (Ja)
- Det finns redan på väldigt många ställen i tex Kina, men även Afrika och så vidare. Jag hoppas att det kommer expandera.» (Ja)
- ej för drivmedel.» (Ja)
- "Biogas" är ett bra bränsle i en övergångsperiod från de nuvarande, men inte mer än så. Det är precis som nuvarande inget hållbart alternativ.» (Ja)
- Dock i marginell mangd jamfort med de andra typer av drivmedel/energikallor» (Ja)
- Har egentligen ingen aning. Konstig fråga.» (Ja)
- Oljan betalar min hyra och så kommer det fortsätta.. » (Ja)
- Hoppas det, men vet inte om det är tekniskt möjligt!» (Ja)
- Vet ej hade varit ett bättre svar, men man hoppas på det.» (Ja)
- vad är biogas? har ingen koll.. om det är gas från sopor och sånt så visst.» (Ja)
- Vag fråga.» (Ja)
- Som en del av många andra förbränningsämnen» (Ja)
- Men jag tror det tar längre tid än så tills det blir globalt dominerande» (Ja)
- Biogas är ett miljövänligt och någorlunda praktiskt drivmedel. Me not dislikes. Förhoppningsvis sprids tekniken för att framställa biogas och då kommer gasen att säljas överallt. » (Ja)
- Men inte i macken för bilar utan biogas kommer att utnyttjas som kraftkälla i kraftverk.» (Ja)
- Men den kommer nog inte att finnas i alls samma skala som t.ex. vätgas och fossilt bränsle.» (Ja)
- Ja, men jag hoppas inte det.» (Ja)
- Beror självklart på vad som menas med globalt, jag tror inte det kommer att finnas överallt, men till större delen.» (Ja)
- På gränsen att det ska finnas globalt om 25år, men hoppas på det iaf!» (Ja)
- Dock kanske inte i gasform, biogasen är snarare integrerad i en syntetisk flytande diesel.» (Ja)
- Men inte i någon stor utsträckning» (Ja)
- Biopas har helt klart en framtid, tror på fortsatt utveckling framförallt inom kommunal/kollektivtrafik sektorn. » (Ja)
- Vet inte... mycket tveksamt ja» (Ja)
- Nog har vi tillräckligt med sopor alltid...» (Ja)
- biogas har en framtid, dock inte nödvändigtvis som drivmedel» (Ja)
- Beror på vad som menas med globalt, tror att det kommer finnas på flera håll i vårlden.» (Ja)
- En gissning.» (Ja)
- Frågan är väl om det kommer vara ett bra alternativ.» (Ja)
- Kanske.» (Ja)
- Så länge det finns avfall så kan biogas framställas.» (Ja)
- hmm... Ja det kommer att finnas överallt men användas i mindre skala. El kommer fortfarande att vara dominerande eftersom de flesta "resor" är kortare turer inom en stad eller mellan städer. För andra ändamål kan förstås andra bränslen finnas tillgängligt som ett alternativ. Sen finns det förstås specialfall. Som flygplan t.ex. där El är otänkbart. De kommer nog troligtvis fortfarande att använda fossila bränslen, vilket är möjligt om alla normala fordon (bilar) går över till El innan oljan är slut.» (Ja)
- Vad är det för fråga? Klart det finns.» (Ja)
- I små kvantiteter.» (Ja)
- Hade velat svara "Vet ej".» (Ja)
- Jag hoppas det kan bli mer utbrett över världen.» (Ja)
- Jag vet för lite om det, men det är väl mycket möjligt att det kan slå igenom.» (Ja)
- Jag vet inte vad det finns för möjlighet att utvidga biogas utvinningen.» (Ja)
- Om världen vill satsa på det går det» (Ja)
- Jag tror det finns tillgängligt för konsumenter men att det är på recession. Huvudsakliga användningsområdet kommer vara inom energisektorn (ex. fjärrvärme) inte som drivmedel. » (Ja)
- Jag hoppas att teknikerna har förbättrats så pass mycket att det är möjligt för hela eller stora delar av jorden att använda den.» (Ja)
- Eftersom etanol är miljö- och hälsofarligt och omöjligt att producera i tillräckliga mängder utan kalhuggning av all världens skogar, så kommer biogasen bli det mest populära biobränslet i framtiden.» (Ja)
- "Tillgängligt globalt"? Möjligheterna att producera biogas t ex i samproduktion med värme och el är stora. Dock kan vi förstås inte ersätta dagens stora oljekonsumtion med biogas.» (Ja)
- Se föregående kommentar. Vill välja båda/inget av alternativen. Har ingen som helst kunskap om biogasindustrin.» (Ja)
- För dem med pengar.» (Ja)
- Det kommer nog utgöra en del av de tillgängliga bränslena.» (Ja)
- Om man med global menar OECD länderna så finns det nog möjlighet. Men jag kan för lite om kapaciteterna och problemen med biogas för att egentligen kunna uttala mig i frågan.» (Ja)
- Inom vissa användingsområden. Elkraft dominerar framtidens drivlinor. » (Ja)
- Vad menas med tillgängligt? Tillgängligt på en internationell marknad eller tillgängligt för slutkonsumenter över hela världen?» (Ja)
- ja det tror jag. » (Ja)
- Men inte hur länge som helst..» (Ja)
- Biogas lär ju finnas kvar, sen kanske det inte kommer tillverkas så många nya bilar som kör på det...» (Ja)
- It seems it could be, but maybe not on a large scale. There should be efforts made first to capture currently uncontrolled sources of biogas where possible (landfill, waste treatment, large scale composting), mainly to avoid the release of CH4 into the atmosphere. Then determine what the best use of this fuel could be. Careful evaluation of all the possible paths of use of biomass outside of food and material needs should then be the focus. Are there benefits of biogas compared to the other possible uses of biomass?» (Ja)
- Under förutsättning att många länder bestämmer sig för att satsa på en gemensam infrastruktur. Inget bränsle kan bli populärt om det inte går att få tag i.» (Ja)
- Om man framställer biogas effektivt med hjälp av t.ex. sopor så borde det gå, för det finns det ju gott om i mänskliga samhällen.» (Ja)
- Ny teknik kommer inte ensamt att lösa våra framtida problem, den störta skillnaden görs med globalt förändrad livsstil» (Ja)
- Jag tror det är ett väldigt effektivt bränsle men det är nog smidigare att använda i system som redan använder gas idag tex bostäder. Det kan även vara lämpligt för elproduktion (marginalel) men även vissa fordon som tex sopbilar, bussar mm.» (Ja)
- yes but needs effort» (Ja)
- Vi kommer nog att samla på oss mindre effektiva miljövänliga bränslekällor tills vi hittar den ultimata miljövänliga bränslekällan.» (Ja)
- Osäker» (Ja)
- Men inte i någon större utsträckning, kan dock ha en framtid inom kollektivtrafiken där optimeringar och miljöhänsyn inte alltid har största prioritet.» (Ja)
- Alla har vi sopor som måste tas om hand...» (Ja)
- Förhoppningsvis eftersom biogas ger en möjlighet att förvandla våra sopor till nåt användbart och gör inte anspråk på råvaror på samma sätt som framställning av etanol gör.» (Ja)
- Men inte dominerande» (Ja)
- Mycket möjligt. 25 år är ganska lång tid när det gäller teknik. Saker kan förändras. » (Ja)
- Att framställa "metan" känns väldigt kontraproduktivt, men i lokala bussflottor funkar det säkert.» (Nej)
- Industrialiserade länder, ja. Men knappast "globalt" (avlägsna och otillgängliga länder)» (Nej)
- Kanske in Vastvarlden» (Nej)
- Biogas ar inte framstallbart pa ett globalt hallbart satt. Det kraver for mycket areal och loser inte problemet med koldioxidutslapp.» (Nej)
- finns ingen anledning då el o vätgas är enklare om man finner en bra produktionsform. tex av vatten..» (Nej)
- Biogas passar utmärkt i t.ex. sverige, men inte i del andra områden exempelvis afrika (Sahara)» (Nej)
- Däremot vätgas.» (Nej)
- Jag tror inte på ett system med många alternativa bränslen, de små kvantiteterna kommer höja priset och man bör istället satsa på utveckling av miljövänlig elproduktion.» (Nej)
- Jag vet inte vad biogas är för något och har således ingen aning.» (Nej)
- jag är inte jätteinsatt men det är min känsla» (Nej)
- Det kommer nog vara Ersättningen med stort E. Men kanske ett alternativ, förhoppningsvis jag att lokalproducerat.» (Nej)
- Det finns de som har och de som inte har, 25 år är inget mot människans egoism.» (Nej)
- Jag tror inte på gasen tyvärr. Den har funnits ett tag redan utan att slå, och jag tror mer på att el-bilar eller liknande kommer ta över.» (Nej)
- Sol och vind till värme och electricity» (Nej)
- jag skriver nej men jag VET INTE» (Nej)
- Biogas är bara en väldigt temporär lösning som inte har någon framtid överhuvud taget. Detta i kombination med etanol som är mer miljöförstörelse än en räddning. Framtiden, det är bränsleceller, den vattendrivna bilen, kärnkraft etc.» (Nej)
- Biogas finns redan tillgängligt på många ställen, att det globalt skulle bli en stor energikälla har jag svärt att tro med tanke på alla både billigare och miljövänliga alternativ. Men i stora delar av utvecklingsländer där elektricitet m.m. inte är utbyggt skulle biogas vara ett mycket slagkraftig energikälla både till hushållsgas och uppvärmning då många jordbruk skulle kunna bli självförsörjande på biogas. (biogas är redan globalt tillgängligt i viss mening då studier visar att avföring och hushållsavfall kan samlas in i sisterner och generera tillräckligt med biogas för matlagning i de flesta hushåll)» (Nej)
- Knappast globalt men lokalt där det finns stora mängder skog, typ länder med en 3% odlingsbarmark (exempel Tchad)kommer ha ännu svårare att hävda sig!» (Nej)
- Förbränningsmotorer är en utdöende och ineffektiv teknik med låg verkningsgrad.» (Nej)
- Inte afrika» (Nej)
- Ingen kommer vilja köra runt med en ev. explosionsrisk, gör om biogas till elektricitet och bygg bättre batterier istället.» (Nej)
- Biogas är fint i all ära, men det minska inte koldioxidutsläppen mer än att det är samma koldioxid som cirkulerar i ett kretslopp. För att kompensera det "överflöd" som påstås finns idag måste vi sluta släppa ut koldioxid i princip helt och hållet i ett antal år. » (Nej)
- Tvivlar starkt på att U-länder kommer att till gång till biogas om inte tilverknings processen görs enkel» (Nej)
- Tror inte att det finns en chans att kunna bygga ut ett nät på den tiden.» (Nej)
- Tveksam till framtidspotentialen» (Nej)
- Jag tror att användingen av biogas kommer att bre ut sig väldigt mycket, men att fattigdomen kommer vara ett olöst problem och att biogasen därför inte når ut till alla världens hörn» (Nej)
- kanske» (Nej)
- Jag har inget att grunda min åsikt på, jag är inte särskilt insatt i Biogas. Hade valt Vet ej om det fanns.» (Nej)
- Det är bättre att bränna det köksavfall vi producerar, därefter producera fjärrväme/el av energin vi får från förbranningen. En rötningsprocess ger större utsläpp av gifter i miljön och är mer svårkontrollerad. Rötning ger ökad risk för smittspridning. Om man skulle vilja använda klimatdebattens argument så skulle rötning med största sannolikhet ge ökade utsläpp av metan (en gas som ger mer potensiell växhuspåverkan):-).» (Nej)
- Möjligtvis i I-länderna inte i U-länderna» (Nej)
- Alla i världen kommer nog inte att ha tillgång till det.» (Nej)
- Jag tycker att man skall se till de mer miljövänliga alternativen såsom väte vars utsläpp är H2O. Få ett miljövänligt sätt att utvinna väte och skapa elkraft av väte så hoppas jag att framtiden skall vara. Jag tror inte mycket på elbil med batterier eftersom de tar lång tid att ladda.» (Nej)
- It needs the help and costing of developed contries in third contries that have many problems in supplying energy for their people and increasing their technology. I think new technologies just in developed countries do not help us to have a better world.» (Nej)
- Inte så insatt iofs» (Nej)
- dock lokalt» (Nej)
- Svårt att sia om, för några år sen sa många att etanol var framtidens bränsle. Det är det väldigt få som tror idag.» (Nej)
- tror inte att världen är helt jämlik (I-/Uländer) om 25 år heller» (Nej)
- hoppas kan man ju...» (Nej)
- Jag tror inte på biogas, de stora odlingsarealer som krävs kommer att behöva användas till annat. » (Nej)
- Biogas är ett fossilt bränsle som ger ett netto-koldioxidutsläpp till atmosfären, även om det skulle vara bättre än bensin så är det ingen bra idé.» (Nej)
- Kommer troligen vara ett av flera val i väst men i övriga världen nej.» (Nej)
- förutom att CO2-ekvivalenter måste reduceras så måste vi även reducera mängden avfall vi producerar. Det är enorma energikostnader som går åt i tillverkning av mat, som sedan hamnar på tippen. Biogasproduktion är att lösa symptom och inte orsak.» (Nej)
- Tror det helt beror på om man lyckas utvinna vätgas på ett mer effektivt sett. Lyckas man med det kommer biogas ej att finnas tillgängligt, lyckas man inte kommer säkerligen biogas att finnas.» (Nej)
- Biogas är troligen utkonkurerat av dieselns verkningsgrad i sektorn för tunga transporter och i sektorn för civil transport utkonkurerat av tillgången på EL.» (Nej)
- Förbränningsmotorn är fel väg att gå, det behövs en total rethink, i alla fall om man ska komma till rätta med problemet med global uppvärmning» (Nej)
- biogas är sämre än bensin eftersom det är en gas. Det är svårare att hantera en gas än det är att hantera en vätska.» (Nej)
- Mycket svårt att säga! Jag har svårt att tänka mig att gas är det bästa alternativet som energikälla, det känns svårhanterat och bökigt! » (Nej)
- Nej, för att jag tror lagring av elektricitet utvecklas mkt snabbare, än man kan bygga produktion av - och tankstationer för - biogas. I fallet med elektricitet så behöver man bara bygga bättre batterier, all infrastruktur är redan klar. I fallet med biogas behöver man bygga en hel industri och infrastruktur.» (Nej)
- Tror biogas kan vara ett mellansteg, men att el är den absoluta framtiden.» (Nej)
- för svårt att bygga ut tankstationer» (Nej)
- Tror mest att biogas är en övergångsmetod mot renare bränslen, men i det långa loppet kan vi inte förlita oss på det som någon större källa (bl.a då vi förhoppningsvis inte slänger samma mängd matvaror som vi gör idag), även om det är ett bra bränsle i sig.» (Nej)
- Möjligen i väst.» (Nej)
- Det talas väldigt lite om biogas i dagsläget. Men vem vet vad som kan hända på 25 år?» (Nej)
- Kanske i någon gammal buss» (Nej)
- vet egentligen inte vad biogas är så följaktligen vet jag egentligen inte heller vad jag svara på...Men att det skulle finnas global täckning för det på samma sätt som det finns bensinmackar idag känns osannolikt (oavsett vad det då egentligen är)» (Nej)
- men hoppas på det» (Nej)
- Nä dert tror jag inte! Först måste du antagligen börja påverka Indien och Kina som är på väg att bli de största ekonomiska nationerna i Världen... det har tagit dem mer än 20 år... om de helt plötsligt skall börja tänka om och byta ut alla deras maskiner och bilar så kommer deras ekonomi att stanna av. Vi kan ju även titta på situationen i Afrika. Jag tror inte att det kommer finnas biogas där innan det finns ett stabilt samhälls system.» (Nej)
- Jag hoppas inte det, bioavfall ska användas till uppvärmning och el.» (Nej)
- tror inte det kommer att nå afrika och sydamerika i tillråckluig utstråckning» (Nej)
- En fördel med biogas är väl att det kan produceras lokalt på de flesta platserna på jorden där människor bor(så länge man har något att röta). Så i den bästa av världar så kommer väl biogasen inte att behöva distrubueras globalt. » (Nej)
- "Ökenländer" med olja?» (Nej)
- inte i u-länderna» (Nej)
- Möjligtvis för uppvärmning av hus dyl men ej för mobila farkoster, där kommer vätgas i kombination med bensin dominera.» (Nej)

4. Anser du att politiker och näringsliv gör tillräckligt för att främja alternativa drivmedel?*

1067 svarande

Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel»126 11%
Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna»115 10%
Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet»100 9%
Nej, insatserna är inte tillfredsställande»728 68%

Genomsnitt: 3.34

- Vet faktiskt inte vad jag ska svara, så jag tror på det bästa.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- "Man" får inte stimulera för mycket för då missar man kanske viktiga aspekter. Tex är det farligt att subventionera etanol då det råder stor tveksmhet och dess (miljö)fördelar. » (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Har inte någon riktig koll på exakt vad som görs i ärlighetens namn.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- "alternativa" drivmedel är inget för framtiden, det måste fungera i verkliga skala alltså för alla, ett primärt drivmedel av något slag är vad som ska stävas efter, det enda riktigt seriösa försöket allmänheten sett idag är Prius. men det krävs förståss inte bara en bra idee för att ett nytt drivmedel/sätt ska komma till, den skojaren som kläckte den måste också kunna motstå att bli ekonomiskt oberoende för resten av sitt liv. således varför inte ideen om biogas ligger å samlar damm i någons arkiv är, kanske därför att det inte är ansett kunna vara hållbart i en verklig skala.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Näringslivet behöver incitament i form av ett ekonomiskt styrmedel för att göra dessa insatser. Även om en vilja till framtagandet av alternativa drivmedel finns, är det ändå ett ekonomiskt motiv som kan möjliggöra en betydande utveckling.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- För tillfället. Min personliga åsikt är att den enda hållbara lösningen på lång sikt är en 100%ig användning av vätgas och elektricitet. En sådan markant förändring går givetvis inte att åstadkomma i ett steg, så därför är det berättigat att fasa dit via etanol/naturgas/biogas. Min förhoppning är därför att det inte ska vara slutsteget, utan endast ett på vägen.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Det är klart att båda parter kunde göra mer men som det ser ut just nu behöver ekonomin stabiliseras. Men efter det tycker jag att samtliga parter måste ta ett större ansvar gällande miljön» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Tvärr är dessa alternativ för dyra för att jag skulle välja det.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Sverige kan inte på egenhand göra allt, minst EU måste vara med och sätta standard för nya drivmedel. Till havs,luft och land! Det är inte bara landbaserad transporter som måste ställa om sig.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Men man kan alltid göra mer» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Om det hade funnits en snabblösning så hade vi sett den redan, oljan är för billig och vi har inte tillräckligt bra batterier för att lagra energi. Samtidigt som det inte finns något bra sätt att skapa energi till elbilarna, det blir ju ingen nytta om bilen istället skall drivas på kolkraft istället för med bensin. När solceller och batterierna blir bättre kommer vi att se en skillnad men så länge den billiga och lätthanterliga och energitäta oljan finns så kommer inget annat att klå den.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Nu görs det mycket men det kunde påbörjats mycket tidigare» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel men mer kan göras.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- både politikerna och näringslivet föröker men det är vi vanliga personer som inte gör tillräckligt» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Allt måste ju ske stegvis, men mycket till måste ske för att det ska bli en förändring.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Även om intentionerna ofta är goda, så vill jag hävda att en bättre styrning hade varit på sin plats. Det hade varit bra med en tydligare inriktning från början på ett vettigt drivmedel, istället för den etanolsatsning som gjorts.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Men det flesta satsningar verkar gå till etanolen.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- De tar lite felaktiga beslut dock. Att satsa på etanol överhuvudtaget var en dum idé från början. Bättre om de lagt de pengarna på att försöka få till en bra El-påfyllning infrastruktur.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Men självklart kan man inte nöja sig med det.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- fuck it. när oljan sinar och blir dyr kommer alternativ att framställas av ekonomiska skäl ändå.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Jag tror att olika delar av världen kommer att anamma olika biobränslen, biogas i vissa och etanol i andra, och att el kommer att komplettera i de länder där man kan producera billig och miljövänlig el.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Men kanske inte tillräckligt mycket. » (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Politiker BÖR inte främja alternativa drivmedel. Det är marknadens (och utbudets) uppgift att bestämma framtidens bränsle. Oljan kommer att ta slut, det råder det ingen tvekan om, men framdrivningssättet kommer med största sannolikhet att ske med förbränningsmetoder även i framtiden.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Det är uppenbart att både politiker och näringsliv är mycket försiktiga när det gäller satsningar på miljöteknik i allmänhet. Nu verkar dock poletten ha trillat ner och framförallt näringslivet ser möjligheter till ekonomiska vinster med att satsa på cleantech. Politikernas motivation verkar vara opinionsbunden.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- I Sverige, ja. Kina, ryssland, indien eller USA? Nej.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Inte lätt att veta vad man ska satsa på i detta läge, bättre att bara sitta still i båten och vänta och se innan man bestämmer sig för att satsa 100% på något.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- handlar ju om prissättning och vad konsumenterna vill ha också... annars är det svårt att påverka för politikerna...» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- tekniken och argumenten finns, bollen ligger hos konsumenterna nu.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Dock borde de satsa hårdare på höjda krav på energieffektivitet i fordornen.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- För tillfället, så har det inte varit tidigare» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Otillräckligt insatt» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Näringlivet vill ju så klart tjäna pengar. När jag gjorde ett arbete i skolan där vi snackade med olika personer i branschen. Den uppfattningen vi fick var att det snarare är konsumenterna som inte vill byta pga pris och tillgänglighet, och detta kan jag som bilförare bara hålla med om.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- I Sverige håller jag med om ovan. Globalt är det inte en lika tillfredsställande insats. » (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- I Sverige gör vi en god insats. Andra länder som USA och Kina skulle också behöva större påtryckningar/uppmuntran från omvärlden att förbättra deras miljöpolitik.» (Ja, de gör båda en god insats för att främja alt. drivmedel)
- Näringslivet har inte ett samhällsansvar på samma sätt som politikerna. De senare sätter spelreglerna, näringslivet följer dem.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- politikera främjar fel typer av drivmedel tex svindyra etanol som är bra mycket sämre än andra alternativ. » (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politiken måste föras på ett sådant sätt att man stimularar och attraherar användandet av alternativa drivmedel. Som det ser ut idag så straffar man istället de som inte gör det. Detta skapar frustration och motverkar viljan att förändra sig och sin verksamhet. Man måste också vara medveten om att det är en enorm utmaning att framsrälla fordon drivna med alternativa drivmedel med prestanda motsvarande de krav som konsumenterna är vana vid idag. Mycket av debatten idag handlar om att bilindustrin inte tar fram dessa fordon och att många tror att man kunde om man bara ville. Man måste neutralisera debatten och förmedla vad man tror är möjligt med dagens teknik och den teknik som kommer finnas tillgänglig inom 5-7år. För att påvisa att denna prestanda kommer vara möjlig för att på så vis indikera och visa vad konsumenterna kan förvänta sig. Annars tror jag att denna debatt om bilindustrins motvilja att utveckla "gröna" fordon kommer att kvarstå.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politikernas hyckleri lämnar mycket mer att önska i fråga om vad som ska ge skattefördelar osv» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politikerna kan vi göra biogas efter vi avrättat dem.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- politikerna borde hålla sig undan i så stor utsträckning som möjligt. de har en förmåga att försämra det mesta oavsett om det är korvgrillning eller äldrevård det är frågan om. (allid trevligt att få föra fram mina liberala åsikter i de minst relevanta situationer.) över och ut. » (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- politikerna gör en hel del, varav det mesta är schizofrent och destruktivt, brukar liksom bli så när man är fri att leka med andras pengar. Förövrigt förutsätter frågan att jag tycker alternativa drivmedel är i behov av att främjas och är inte det minsta neutralt ställd.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Näringslivet tycker jag håller en okej nivå. Politikerna pratar mest tåg och straffavgifter på allt annat - de flyger så klart mycket själva - för att hålla sig med miljöivrarna.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politikerna gör missriktade försök att främja alternativa drivmedel. Lagen som de stiftade för att tvinga bensinstationerna att tillhandahålla alternativa drivmedel har resulterat i att väldigt många bensinstationer tvingats stänga vilket tvingar människor att köra mycket längre för att tanka, i vissa fall är det upp till 10 mil omväg bara för att få bränsle till bilen. Sedan ökar de skatten på fossila bränslen för att få folk att använda "miljövänliga bränslen" fast de vet att det inte finns tillgängligt för en stor del av befolkningen. Miljöhysterin används för att tjäna pengar på, skräm upp folk tillräkligt mycket och man kan komma undan med vad som helst. Ta en titt på vilka det är som egentligen tjänar på miljöhysterin...» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Tyvärr är det idag politiskt självmord att propsa på t.ex. högre skatter på fossila drivmedel även om förtjänsten går direkt till forskning på alternativa drivmedel eller till subventioner av dessa. En attitydförändring eller alternativa finansieringsvägar måste komma till stånd först. Alternativt bör samtliga partier enas om en miljöpolitik så att väljaren inte har något val.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Fossila bränslen bör beskattas mycket högre.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politikerna saknar vetenskaplig förankring i de satsningar som görs» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Man bör ju lätt satsa mer pengar på biogas och förgasning av svartlut, sverige har extrema tillgångar och kan bli en stor exportör av detta,gasledningar och sådant finns ju redan upp till Göteborg. Dessutom så har vi ju ett av världens absolut bästa kraftvärmeverk i Rya CHP här i Göteborg som har som mål att gå helt på biogas. Slutligen behövs det verkligen en undersökning för något som är så uppenbart?!» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- VTF, hur fan tänkerman när man sponsrar entanol, JA! vi kör våra bliar på mat:D de e ju en bra ide, vi ser till att dom som inte har någon mat får mindre mat. näringslivet förjer bara efterfrågan. finns det ingen som vill ha en miljövänig bil så e det svårt att ta fram en. Sen en annan sak, dom flesta säger att dom vill ha en bil för att ta sig smidigt från punkt A till B och dom vill göra det miljövänligt, men om det är "tråkigt" att köra en miljövänlig bil och dyrt. Då e det klart som fan att man köper en billigare bensinbil med dubbelt så många hästkrafter och har roligt. 3 saker ja ser i en bil 1. snygg 2. kul att köra ?, ofta samma sak som stark bil 3.priset.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Skattesänkningar och andra ekonomiska styrmedel är det som gör nytta.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politikerna har det absolut största ansvaret! Gör det lätt för människor att välja rätt! Mer pengar till FoU.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Insatser från skattemedel är felriktade. Utvecklingen med att finna lönsamhet i andra tekniker klarar näringslivet på egen hand. Politiker agerar men agerar fel och borde istället satsa mer på bredd i forskningen. » (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politikerna har gjort en felaktig satsning på etanolbilar, bättre hade varit att satsa på hybridbilar (el/fossila bränslen). För att få en lånsiktig lösning, utvekling av batteritecknologi för att i framtiden få rena el-bilar. Näringslivet satsar ju alltid på vad det tror att konsumenten vill ha. Det är inte näringslivets uppgift att nå ut med fakta om vad som är det bästa alternativet till fossila bränslen!» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politiker vill ofta väl, men kanske borde sätta sig in i änmnena och se till att få mer på fötterna» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Many ploticians in some countries lead to consuming fossil fules and using alternatives is not economical to their governments! It should be take into consideration in such seminars.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Det är ju bara näringslivet som kan göra de viktiga förändringarna. Jag köper inget för att en politiker vill utan för att det ger mig mervärde. Skatter skulle kunna lösa det delvis, men en bil för flera hundra tusen kommer inte bli attraktiv pga av skattereduktion.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politikerna kan göra mer. fortsätta med miljöbilspremien, bygga ut infrastruktur för miljövänliga bränslen etc. » (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Politikerna väljer ju att skatta allting stenhårt så fort någonting upptäcks vara miljövänligt. Ta diesel som exempel» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- USA har kommit en ganska bra bit på väg när det gäller elektiska bilar bla, i texas har de nyss uppfunnit kondensatorer som mkt väl skulle kunna användas i framtidens bilar. De laddas upp på några sekunder och kan innehålla mkt mer energi/kilo än ett vanligt batteri kan, och har dessutom den fördelen att den behövs inte alls bytas ut lika ofta som batterier.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Volvo (Lastvagnar) har ju tex utvecklat motorer för 7 olika drivmedel, men politikerna måste ju börja bestämma sig snart!» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Skattelättnader och andra ekonomiska fördelar hjälper till att driva utvecklingen frammåt.» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
- Delvis, insatserna är inte medelmåttiga.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Delvis näringslivet, men de stora bränslebolagen gör vad de kan för att förhindra miljöutvecklingen och tjäna pengar istället.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Jag personligen tror mkt på biogas, men många biltillverkare har minskat ner utvecklingen av gasbilar, tycker utvecklingen borde gå mot biogas istället för etanol..» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Enda sättet vore att förbjuda användning av fossila bränslen men det tror jag inte kommer att ske. Det finns så mycket pengar att tjäna på utvinning och försäljning av olja så någon förändring blir det nog inte på länge.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Tycker det är svårt att säga om politikerna gör tillräckligt. Det känns som att det finns många med god vilja, men de avgörande besluten sitter ganska långt inne. Näringslivet glömmer ofta miljön i jakt på stora förtjänster.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- vet inte, det verkar som om miljöpåverkan finns i åtanke hos båda och säkert görs det en del på politiska sidan men jag är osäker på vad som konkret görs i näringslivet.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- hade bilindustrin lagt pengar på forskning så hade situationen sett annorlunda ut.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Skulle nog vilja säga att det kan bli bättre från alla sidor. Det har kommit, och är på väg många fordon som kan drivas på andra alternativ än fossila bränslen. Men ser man på till exempel el-bilar så tycker jag man måste satsa mer på att bygga ut laddningsstationer, ge bidrag som gynnar ett köp av en el-bil osv. Detta gäller alla fordon som drivs på ett miljövänligt sätt, för att få folket intresserade av att köpa dessa måste det ge fördelar som överväger nackdelar som svårigheterna att få tag på tex biogas i alla delar av landet. Det företag och politikerna gör idag är bra, men jag vet att de kan bättre!» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Näringslivet utnyttjar den globala tanken, genom att sätta högre priser för sina varor så att de får tjäna mer. Men det borde vara tvärtom om de tänker globalt.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Tycker inte politikerna i Sverige borde satsa så mycket enbart på etanol som de gör idag.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Inte så insatt iofs» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Det finns som sagt ingen komersiel teknik tillgänglig...» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Det verkar svårt att få näringslivet att nappa om de inte omedelbart ser vinster (i nästa kvartalsrapport!)» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Om man med näringslivet tänker på volvo och saab så är det lite tråkigt att de inte gör mer/har kommit längre... Politikerna främjer ju alternativa drivmedel bra, kul att de även har börjat godkänna konverterade bilar som miljöfordon.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
- Tyvärr är intresset mycket svalt, och det som finns har fastnat för det idiotiska valet av etanol, som absolut inte fungerar som annat än ett litet kompliment.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det behövs mycket fler incitament för både användare och "tillverkare" för att alternativa drivmedel ska "få" plats på marknaden samt vara attraktiva ur ett kostnadsperspektiv. Det finns också ett starkt path-dependency /väg-beroende som måste överkommas när det handlar om fossila bränslen, och där kan politiker göra mycket (högre koldioxidskatt på utsläpp, högre obligatorisk standard på drivmedel vilket ger högre miljökrav och bättre förutsättningar för alternativa bränseln). » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Fast åt fel håll, de försöker bara hitta ett alternativ till de fossila bränslen så att de kan fortsätta konsumera och göra ineffektiva lösningar. Vad som istället borde subventioneras är effektivisering av de drivmedel som idag används, så att inte oljan konsumeras i en sådan rask fart som idag. Det skulle vara en mycket viktigare insatts än att bara lägga allt fokus på några procent av den total energi konsumptionen. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Men det är på väg att vakna upp.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det största tillkortakommandet i mina ögon är den ständiga tron på det inte går att göra radikala förändringar inom transportsystem. Behovet av transport är enligt mig inte något som är en naturlig del av mänskligheten. Jag tror att alternativa bränslen endast kommer kunna leda till ett hållbart samhälle om vi även slutar åka så löjligt mycket bil samtidigt.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag är inte så insatt, men det verkar väl som vanligt: Politikerna fattar korkade beslut baserade på ideologi (dvs göra livet så surt som möjligt för de partier man inte sammarbetar med) och näringslivet satsar där pengarna finns.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det borde forskas mycket mer på alternativa drivmedel. Pinsamt att EU driver en politik som främjar användandet av ETT förnyelsebart bränlse istället för att främja utvecklingen av många alternativa. Det kommer bara leda till en ny "lock-in" som kanske inte är det bästa alternativet.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Masta satsas mer pa att bygga upp en infrastruktur kring detta.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Men det finns inte mycket dom kan göra. Det är biltillverkarna som ska satsa, sen måste det finnas en vilja hos köparen också.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- kan inte uttala mig helt har för lite kunskap» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Dom kan ingenting om vetenskapen sjalva och kan darfor inte avgora vad som ar vettigt.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- världsekonomin är olja. det blir stora omställningar om det ej så är längre. mm... orkar bara inte skriva mer... » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Vad gör de?» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Inkonsekventa insatser, brist på långsiktighet. Den tidigare regeringen halverade anslagen till energiforskning för att sedan slå på stora trumman och säga att man otroligt nog gav dubbla anslag! Hur klingar det? Moderaterna å andra sidan har ju i alla väder legat så långt från miljötänkande som är möjligt, det saknas alternativ som går att ta på allvar. Går inte att känna annat än avsmak.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Båda är för starkt påverkade av starka intressen som lever gott på att ha fossila bränslen kvar. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Båda gör insatser, men det krävs ytterliggare engagemang för att frågan (överförbrukningen av fossila bränslen) skall få en verklig lösning.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det finns just nu inga alternativa drivmedel som "håller måttet" för t.ex. personbilar. Näringslivet/Politikerna borde istället satsa på att påverka t.ex. flygindustri, och därgenom bygga upp en infrastruktur som senare gör det möjligt/värt för privatkonsumenter att byta.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- VAR FAN FINNS ALTERNATIVET "DOM HAR FÖR MYCKET SANKTIONER"?! Skämtfråga!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- De gör mycket... men inte tillräckligt. Jag skulle vilja se radikala förändringar på hur vi hanterar drivmedel och alternativ energiframställning.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det snackas en djävla massa och görs nästan ingenting både bland politikerna och näringslivet. Tekniska lösningar finns på de så gott som alla miljöproblemen, det är bara modet att våga driva den obekväma politiken som saknas.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Högre kostnader för att släppa ut fossil koldioxid och aktivare finansiering av kollektiva transportmedel såsom tåg, bussar och spårvagn.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- kan inte säga att jag känner till något som gjorts i för att främja biogas och det tycker jag är bra!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Både näringsliv och politiker är en bit på vägen, man ska inte klaga för mycket på deras handlande. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- och de är inkompetenta vad gäller teknik» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Hade de varit tillfredställande hade vi inte suttit i den sits vi gör idag.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Nej, systematiska förändringar som begränsar användandet av fossila bränslen strider mot näringslivets strävan efter maximal profit. Den enda långsiktiga lösningen är att lägga om den samhälleliga produktionen från profitstyrd till behovsstyrd. Näringslivet är problemet. Staten och kapitalet sitter i samma båt. Socialismen är framtiden!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Politiska populäritetssystemet är inte anpassat för att hantera tekniskt komplicerade frågor. Mest för att grobianerna i luftslottet är stendumma. När oljan tar slut blir vi la illa tvungna att hitta bättre system, eftersom globaliseringen förhoppningsvis kommer falla ihop som en chalmersprofessor utan sitt morgon-tjack. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- mer trängselavgifter som går till billigare kollektivtrafik» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag har ingen som helst kännedom om vad politiker och näringsliv gör rent konkret. Alltså, jag har ingen aning. Alla frågor med tillhörande svar i denna undersökning är ställda på ett sådant vis att man utgår från att den svarande faktiskt vet någonting. Vart är alternativen "Det vette fasicken"?» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- De kliar varandras ryggar.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Man har fastnat i ideen om att Etanol är bra, investerat fast sig i en förbannad massa pumpar pü bensinstationerna och vügar inte titta pü global helhet, MERA KÄRNKRAFT NU!!!!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Man är för beroende av här och nu istället för att se in i framtiden» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Miljön har hamnat i skymundan nu för finanskrisen, tyvärr. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Dock görs givetvis mycket, men lite till kan definitivt göras.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Svårt att veta egentligen. Tycker politiker generellt sätt försöker, men de har ofta dålig kunskap och grundar ibland beslut på dålig/otillräcklig info. De verkar sedan ha svårt för att ändra sin inställning.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- De borde redan nu globalt gå in för att begränsa all användning av fossila bränslen. Företagen går inte för att göra mer än de måste, och befolkningen i allmänhet kommer inte sluta använda dem förrän de är slut. Inför bilförbud i alla stora städer. Det finns inget motiv att använda bil i en stad med goda kollektivmedel om man både bor och jobbar där. Sverige skall vara ett av de ledande länderna för miljöfrågor och till och med vi gör för lite.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Borde tvinga fram bygglov för vind generatorer på 1 månad istället för 4-5 år» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Om politikerna bestämmer att bildtillverkarna måste uppnå vissa krav så får det effekt. Bestäm hur vi vill att det ska se ut och acceptera inget annat.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag tycker att det absolut borde göras ett valt om vilket alternativt drivmedel det skall satsas på. Om det hade lagts mer kraft på biogas hade det existerat fler bilmodeller och inte en ledlagd produktion av gas-bilar (se volvo..).» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Skall det hända nåt bör man höja priserna på fossila bränslen radikalt, ev förutom för bussar. Pengarna går direkt till forskning om alternativa bränslen. Jag är ingen expert, men detta skulle åtminstone göra att många lägger ner onödigt bilåkande.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Vi måste jobba bort vårt oljeberoende på flera plan. Inte bara på fordonssidan.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Alla verkar arbeta åt olika håll och riktningar.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- satsningen på etanol är ju hemsk, etanol har absolut ingen framtid. för dyrt att framställa. politiker verkar anpassa sig efter vad aftonbladet skriver..» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Vad jag vet driver endast miljöpartiet aktivt en politik för att att främja spårtrafiken (jag tillåter mig att se el till järnväg och spårvagnstrafik som ett alternativt drivmedel) men i övrigt har jag inte hört om subventioner som gett några resultat och näringslivet gör endast det som är ekonomiskt, forkning sker förstås men inget kommer realiseras förren saker blir kortsiktigt lönsamt.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Problemet ligger i att alla länder måste enas om ett beslut. Handikapp bör ges till länder beroende på hur fattigt/rikt landets invånare är. Vart export går osv.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- vet inte» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag tycker inte politiker ska lägga sig i för mycket vilka drivmedel som ska finns. Som det har blivit nu har etanol lobbats fram av svensk industri även fast det är ett drivmedel som knappt ger några miljövinster överhuvudtaget.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Ingenting händer i praktiken. Ingen vill göra något då de inte känner till följderna av en nuvarande användning.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- "Straff"skatter funkar, även om jag inte vill ha höjd skatt på bensin och liknande så får det folk att ställa bilen mer än vad alla andra åtgärder tillsammans gör» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det kommer först hända när det blir konflikt över oljan. Då kommer saker ske snabbt för att säkerställa vår nations överlevnad och säkerhet.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag anser att politikerna egentligen skiter i vilket, det gör vi också. Politikerna använder "Miljösnacket" för att göra pr. för sig själva. Människor påstår sig bry om miljön, i själva verket följer majoriteten av befolkningen med "Miljösnacket" för att det är "inne". I själva verket är det få som egentligen bryr sig.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Att ekonomiskt bestraffa slöseriet av biomassa som potentiellt skulle kunna utnyttjas som bränsle, skulle stimulera näringslivet till att utveckla produkter som bättre tar till vara på energi-innehållet. Men att enbart införa sådana åtgärder i Sverige skulle flytta verksamheterna utomlands, det måste ske globalt. Som synes på försöken att bromsa förslösandet av energireserverna, genom straffskatter på fossilt bränsle inom Europa, leder det annars mest till att verksamheterna flyttas. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- alldeles för billigt att köra på dåliga bränslen» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Känns som att man satsar för kortsiktigt.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Inte i närheten, men det är inte enkelt. Folk tänker tyvärr väldigt kortsiktigt ekonomiskt när de röstar och det vet politikerna.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Korporativa intressen som verkar inom industri som bygger pa fossila branslen(oljebolag, fordonstillverkare etc) atnjuter globalt sett alltfor stor politisk och ekonomisk makt vilket hindrar framjandet av alternativa drivmedel da de intressena ar framgangsrika i sin lobbying for konserverande av det globala beroendet av fossilt bransle» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Så länge allt är uppbyggt kring bensin och diesel kommer det gå segt att starta nåt nytt, inte förrän det blir ohållbart dyrt kommer saker att ändras på bredare front.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det är idag inte ekonomiskt fördelaktigt att vara miljövänlig. Titta bara på USA som nu i lågkonjunkturens tecken "skiter" i miljön.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Politiker är mutade legister...» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Insatserna är alldeles för riktade mot enskilda drivmedel utan egentliga belägg för att dessa drivmedel skulle vara bättre, det verkar som att det läggs enorma resurser på att utveckla och införa "mer miljövänliga" drivmedel, detta trots att den globala temperaturen har sänkts för vart år de senaste 10 åren, jag vill inte bilda mig en uppfattning i den här frågan baserad på en enorm folklig hets i en viss riktning, jag vill se övertygande bevis.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det kan alltid göras mer. Problemet är väl att de måste få allmänheten att förstå problemet på ett djupare plan och inte bara bry sig när aftonbladet skriver om global uppvärmning på sitt löp.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- det kan aldrig bli för mkt..» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Sluta straffbeskatta och gynna istället möjligheterna för företagen att ta fram bra alternativ.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- inte globalt» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det finns så mycket mer man kunde göra.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Är egentligen dåligt insatt, det finns dock en känsla av att det alltid går att göra mer.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Politikerna gör vad de behöver för att behålla sina väljare, inte vad som är bäst för naturen» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det viktiga är att belägga fossila drivmedel med skatter och avgifter. Staten bör även gynna forskning kring framtida hållbara drivmedel.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Dumt att satsa på etanol, som har för dålig potential att bli ett dominerande bränsle» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Vi suger. Alla suger. Näringslivet suger i en klass för sig själv och strävar (nästan) alltid efter kortsiktig lönsamhet. Tyvärr är jag inte bättre själv. Det finns föredömen men de är få. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- det kanske är lätt att säga nu när ekonomin går neråt men jag tycker att pengarna har lite för mycke focus på sig» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Mycket mer hade kunnat göras. Mer pengar åt forskning. Och definiera om miljöbilsbegreppet, eftersom att man i dagsläget kan äga en miljöbil men köra den på benins. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag tycker att både näringslivet och politikerna delvis gör en insatts. vet ej vem som är sämst/bäst. Men det är inte tillräckligt ändå.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag är dock inte tillräckligt insatt i ämnet för att känna att jag kan ge ett godtagbart svar här.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det finns ju en del aktörer som gör positiva saker som tex Wärtsilä som har ett ganska omfattande gas-motorprogram tack vare att naturgas redan används i ganska stor omfattning till den storleken av motorer. Sen att inte Ford inser att biogas har större potential än etanol och att politikerna inte inser att Volvo inte kan tillverka motorer enbart för den svenska marknaden är ju tråkigt.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag tycker att det är lite väl försiktigt med försäljning av bilar som drivs på alternativa bränslen. Men egentligen är jag inte så insatt när det gäller poltik/näringsliv kring ämnet.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Nej, för profiten hägrar för båda parter. Intressen i att överleva har aldrig hägrat.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Påverkan på miljön är stor, insatserna är mindre. Det kan alltid göras mer och eftersom effekterna är fördröjda kommer vi få lida för vad vi inte rättar till nu. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag tror att bränslecellen är framtiden för fordonstrafik, därför bör det satsas pengar på att hitta bra sätt att utvinna vätgas.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Ekonomiska intressen från näringslivet och rädsla att tappa röster från politikernas sida gör att utvecklingen hämmas, någon måste sätta ner foten.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- borde satsa mer!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Huvudproblemet är tydligt: skall man investera i ett alternativt drivmedel idag så vet man inte om det kommer finnas kvar i framtiden. Politiker och näringsliv måste tillsammans deklarera vilka drivmedel som kommer satsas på och hålla långsiktiga planer» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag tycker att de backar upp den gamla klassiska svenska bilindustrin. De stödjer hellre utbyggnad av någon bro än utbyggnad av järnväg. Den svenska bilindustrin är tyvärr inte så modern och nytänkade som den skulle kunna vara för att vara ledande inom miljö/alternativa drivmedel.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Som alltid är det en ren kostnadsfråga. Så länge det billigare alternativet funkar kommer det regera.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Måste till snabbare» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Ang. politik: Det finns en vilja tyvärr tas fel beslut. Näringsliv styrs av pengar vilket innebär att politker behöver ta beslut så att näringlivet tjänar på alternativa drivmedel» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det finns för stora intressen i att vi ska fortsätta med fossila bränslen, både hos världens stater och oljebolag.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- All the politicians are working hand in glove with the oil companies. So there"s no way they will promote alternative fuels!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Fossila bränslen borde övergivits för länge sedan. Dock fungerar det inte i praktiken just nu. När trycket och efterfrågan ökar lämnar man snart fossila bränslen och ersätter med bättre lämpade drivmedel.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Incitamenten måste vara betydligt större både på utvecklings och konsument sidan.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- De alternativa bränslena kommer allteftersom fosila bränslen blir dyrare i och med att det blir dyrare att få upp det som finns kvar i marken. Dock är frågan om klimatet klarar av att vänta så länge» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Politikerna vågar inte utmana näringslivet och den nyliberala ordningen varför ingen gör tillräckligt.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det borde vara en mycket mer central fråga!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Ogenomtänkta och ohållbara lösningar som etanolen har hanterats av EU på senare tid kommer inte att lösa någonting. Och ingen i bilbranchen vågar ta kostnaden för att utveckla drivmedel till den potential vi faktiskt skulle kunna ha idag.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- svårt att dra alla över en kam, men vi borde se en större benägenhet att gå ifrån fossila bränslen än den vi ser idag. bilindustrin har nu en relativt bra forskning i området men jag har inte sett så mycket från jordbruk och andra råvaruindustrier som kan vara väldigt energiintensiva. Det känns fortfarande som om det är Olje och kolkraftverken som håller städerna i bland annat mellaneuropa och kina med energi. här kan biogas vara ett mycket seriöst komplement då den kan användas både till ren elproduktion och värmeenergin som blir över vid förbränning kan användas till uppvärmning av hushåll» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det som egentligen styr utvecklingen är ekonomin, politiker har knappt något att säga till om numera. Och näringslivet vågar inte satsa tillräckligt på utvecklandet av alternativa drivmedel. Inte för än den dag det ligger i näringslivets ekonomiska intresse att ta fram alternativ kommer det att ske.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Behöver stoppa de företagen som trycker ner forskning av alternativa bränslen.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det händer ju inget med skattetrycket på fossilt bränsle som drivmedel!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det kan alltid göras mer» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- tycker att politiker är okunniga i energifrågor, de snackar mest för att ragga röster» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Tror alla till mans, även vi kan göra mer. Finns för mycket lathet/vana blandat med ekonomiska fördelar inblandat. Nummer ett i dagsläget borde ju vara att dra ner på bilåkandet, få folk på tågen i stället, alt utveckla ett bra system för samåkning. Måste alla pendlare ha varisn bil till jobbet? Här tycker jag de första insatserna skall vara innan vi vet vad som är den rätta vägen för ´,framtidens´, drivmedel.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Verkligen inte!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Är osäker här. Det borde vara prioritering bland regeringar att bli så oberoende av mellanösten som möjligt, men vet inte hur mkt detta stämmer.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Och ibland snöar de in sig på enstaka sidospår precis som det skulle vara lösningen på hela problemet. Tänker främst på etanolen här..» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag såg senast i morse i metro om en "förutspåelse" som ett gäng forskare hade gjort runt 1900-talet om hur det skulle se ut 2001, där de trodde att vind och vattenkraft skulle vara de främsta energikällorna, då det skulle vara mer hållbart och lättare/billigare att göra än kolkraft. Är det så? När sverige röstade om medelvägen i kärnkraftsfrågan så gjorde många det för att man trodde att man skulle ha ett alternativ till kärnkraft vid det här laget. Har man det? Som inte innebär att importera kolkraft? Tycker det känns som om de bara skjuter allt på framtiden hela tiden utan att ta tag i det nu. Mer pengar till forskning inom alternativa drivmedel/energikällor som är hållbara i längden.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det behöver fler satsningar dels ex inom fordonssektorn men med dagens läge är det inte särskilt troligt. Samma sak här det spelar ine så stor roll att Sverige håller på att "straffa" medelSvensson när det är det globala som räknas och allt för många nationer struntar. De utsläpp som Sverige står för idag är minimala jämfört med andra » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- kan dock inte avgöra om det är näringslivet eller politikerna som borde bättra sig mest, men båda borde göra mer ialla fall. politikerna borde ta tag i SJ och ändra deras policy så att fler kanske väljer att åka tåg istället för att flyga och åka bil själva - det skulle ju göra jättemycket för miljön. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Människor är förnekelsetillståndet för att inse vad som sker med vår värld! Frågan är om vi kommer hinna att rädda allt i tid?» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- För att biogas ska finnas tillgängligt så krävs tankstationer. Och för att de ska finnas så krävs bilar som tankar där. Eftersom t.ex. volvo har lagt ner sin biogasbilstillverkning så är det kanske inte så många som vågar köpa en sådan. Dessutom så är det nödvändigt att en sådan bil i en övergångsperiod har tillgång till diesel/bensindrift alt. har enorm tank och man kan fylla den tanken på några ställen i varje fall (typ långfärder..)» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Dock får man se det ur ett samhällsperspektiv, både politiker och näringsliv behöver incitament för att genomföra förändringar. När nu oljepriset sjunkit med hälften blir incitamenten svagare. Satsa också på den akademiska sfären och ge mer resurser till dess inkubatorer och start up-program.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Man satsar mycket på snålare bensin- och dieselmotorer men jag tror att det är kontraproduktivt och fördröjer utvecklingen av förnyelsebara alternativ. Detta är inte bra. Trots min klimatskeptiska hållning tycker jag självklart att vi måste frångå oljeberoendet. Annars kommer vi att uppleva kriser värre än någonsin när världsmarknadspriserna skjuter i höjden och U-länderna har blivit beroende av olja. Om inte Kina, Indien m.fl. snabbt kan ställa om från olja i framtiden kommer de att få det svårt.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Hårdsatsa på utveckling av effektivare solceller och bygg upp en infrastruktur kring vätgas!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Eftersom tekniken finns men den är för dyr anser jag att om läget med fossila bränslen är så allvarlig som det talas om borde både politiker och näringsliv vara mer intresserade av att subventionera den nya tekniken.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Framförallt borde fossila, "dåliga" bränslen successivt börja straffas. Att bara premiera "bra" bränslen är ohållbart. Vad händer den dag denna subvention tas bort?» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Satsningarna i Sverige har varit på fel sak: etanolen kommer inte att vara framtidens lösning» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Mark Twain sa "När jag var liten trodde jag att pengar är allt. Nu när jag är stor vet jag att det är sant."» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det krävs förbud innan det händer något, ett bra exempel är historien om klorblekt papper.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Tidsplanerna för att fasa ut fossila bränslen är för långsamma. Att fasa ut kärnkraften innan ett fullvärdigt alternativ finns är inte hållbart.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det går åt rätt håll men mer kan göras.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Tror på mycket tuffare tag politiskt, lagar, skatter mm som snabbar på omställningen. Globala lagar, inte bara i Sverige.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Tekniken finns! Men var är glöden att använda den?» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Både näringsliv och politiker arbetar med frågan, men inte tillräckligt. Dessutom tycker jag att en tredje part bör vägas in i resonemanget, nämligen konsumenten. Många personer med miljöbilar tankar dessa bilar med vanlig bensin för att det är billigare men kvitterar ut de fördelar som politikerna givit miljöbilsförarna ändå. Ett visst ansvar måste man även lägga på den enskilde individen.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag är inte så insatt så det är svårt att uttala sig, men det är klart att det kan bli bättre.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Då det finns både bensin och etanol på mackarna, och etanol, den miljövänligare varianten är dyrare (per körd mil) är det många som väljer bensin istället. För många är det tillslut priset som styr, då borde inte det fossila alternativet vara det billigaste. Sänkning av skatt på biobränslen gentemot fossila bränslen är ett tips till politikerna...» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag tror att mål på höga %-satser ställda på lång tid är betydligt sämre än mål på små förbättringar kortsiktigt. T.ex. borde mål sättas upp om att länder absolut inte får öka sina utsläp från ett år till ett annat.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det finns finansiella intressen att stanna kvar vid fosila bränslen.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Kan inte riktigt säga hur mycket forskningspengar som läggs på alternativa drivmedel, men det kunde säkert vara mer. Sen titta på var man kan göra förändringar, kanske bygga om hela kollektivtraffiken så att den körs på biobränsle eller el. Förändringsprocessen mot alternativa bränslen tror jag går ganska långsamt då vi i stort inte påverkas så mycket av växthuseffekten, i alla fall inte i Sverige» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Idag används miljöpolitiken, och i synnerhet biobränlen, bara som ett svepskäl för att sälja nya bilar och andra prylar, vars produktion är en gigantisk miljöbelastning, och för att skapa ett globalt kontrollsamhälle. En seriös miljöpolitik bör gå ut på att stödja lokal kooperativ bränsleproduktion och sophantering, samt självhushållning med mat och byggmaterial, för att minska transporterna. Politikerna bör bestraffa de som köper ny bil istället för att konvertera sin gamla, tvärtemot dagens strafflag mot etanolkonvertering som gör det 15-20 ggr dyrare jämfört med att göra det själv. Subventioner bör gå till el/biogas hybrider istället för till etanol/bensin bilar. Näringslivet har länge uppträtt som miljöterrorister genom att avsiktligen tillverka prylar som går sönder onödigt lätt och är svårare än nödvändigt att själv reparera. Politikerna gör inget åt detta eftersom bnp (och skatteintäkter) ökar när folket slänger och köper nytt istället för att reparera sina saker själva.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Alla kan alltid göra lite mer!» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Näringslivet gör en god insats för sig själva och bryr sig knappast om effekterna. Globalt är politiken trög och bekväm i frågan.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Tror att drastiska åtgärder är enda som kommer kunna ge tillräckliga effekter.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Politiska styrmedel krävs. "Marknaden" skiter i miljön. Folk ÄR dumma i huvudet.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Behövs göras mer. T.ex. låga skatter på miljövänliga bilar och höga på omiljövänliga. Behövs också byggas ut tillgängligheten till tankstationer med miljövänliga bränslen.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag anser att man ska slippa ansöka bygglov och andra tillstånd för att börja producera egen el mha förnyelsebara källor. El kan sedan agera alternativt drivmedel i form av batterier.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- nej miljöbilarna som våra politiker kallar det är bara en bluff! definitionen av vad som är en miljöbil är löjlig. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Dem säger att de gör mycket för att komma på bättre drivmedel för att stoppa den globala uppvärmningen men jag tycker att det krävs mer för att göra det och det räcker inte med tomma löften.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- För att kunna möta det klimat hot som vi redan ser känningar av idag måste det till politiska beslut men också en stark allmänn oppinion. Just beskattningar på fossila bränslen kan minska utsläppen genom att minska resandet minska koldioxid utsläppen. Men för att främja alternativa drivmedel tror jag framförallt en stark folklig oppnion är viktig tillsammans med subventioner från staten.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Subventionera elbilar och satsa på att skapa jobb genom miljöforskning => miljöföretag» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Tillräckligt vore om vi hade en global plan som följdes för att helt frigöra oss från fossila bränslen, istället för den värld vi lever som hellre ser till kortsiktiga vinster och blundar för redan kända problem, som bara blir värre ju längre vi förnekar dem. Men vi lär oss enbart när vi står vid ruinens brant och fysiskt upplever vår undergång.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Polikter är fega, näringslivet har endast vinstintresse.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Mycket bra görs, men kanske borde rena el-bilar och energieffektiva (icke-etanol) bilar premieras mer än idag. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Trots min negativa inställning tror jag att vi någon gång om inte allt för många år kommer nå en kritisk massa angående alternativa drivmedel och då kommer förändringen att ske snabbt.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det är bra att insatser görs, men det borde hänt mycket tidigare och än finns det mycket att göra.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Pumpa inte in pengar i bilindustrin, lägg de på oberoende forskning inom vätgas istället.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag tror att de kan göra mer bara de satsar på det. men sen gäller det att satsa rätt med.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- There are so many options to evaluate and consider given today"s technology and probable near term future developments that more effort should be put into thorough and continuing assessments of options. Where data is missing, make funding available to obtain data. When key missing or insufficient technologies are identified, they can be supported temporarily. With a well-defined combined multinational effort from government, universities and industry, more structure can be given to the complexity, and multiple possible optimal combinations can be identified.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Dom borde inte satsa på etanol.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Politikerna måste ge tillverkare och leverantörer riktlinjer om vilket bränsle (högst 1 eller 2 st) de ska satsa på. Man kan inte förvänta sig att tillverkarna ska lägga ner miljarder i utvecklingskostnader på vinst och förlust. Politikerna borde dessutom vara generösare med morötter till de som väljer miljövänliga alternativ. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Tyvärr så finns det många saker man kan prioritera för ett bättre samhälle, vilket gör att det är svårt att koncentrera sig på "ett". Personligen tror jag drivmedelsfrågan är extra klurig, eftersom den kräver ganska stora och fundamentala förändringar på våra system, vilket betyder att man behöver lite djärva revolutionerande förändringar, vilket är något som man gärna undviker att pyssla med som politiker. Om jag fick välja så skulle vi slå ett slag inom vårat samhälle för häftiga hybridbilar till billig penning, och ännu viktigare, "gratis" lokaltrafik inom landet, eller egentligen allra bäst, någon slags satsning för att få folk att cykla och gå (vilket behövs av andra anledningar för svenska folket med).» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Nej tvärtom främjar de inte alls bilismen. Det är bara en utvald klick som har råd att hålla sig med bil. Och då kan de inte alltid välja drivmedel eftersom möjlighet till lån och resurser saknas, det är ju inte alla som kan hålla sig med den nyaste årsmodellen. Och ska vi skrota alla bilar som är 10 år eller äldre? P.g.a. ålderdomligt drivmedel? Är det mest ekonomiskt lönsamt energitekniskt sett? Och kollektivåkning kan leda till minskad arbetsinsats eftersom resorna bli ibland långa till jobbet med tidsbrist som följd. Vilket kanske är en större förlust för samhället eftersom man får kompensera med bidrag för utebliven lön samtidigt som man går miste om den insatsen personen kunde bistå med.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Vi måste våga sätta en högre prislapp på olja och kol för att andra alternativ ska ha en chans att etablera sig» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Många fler alternativa biobränslen måste undersökas och utvärderas ordentligt och för att detta ska ske måste både politiker och näringsliv hjälpas åt bättre. Etanolen slog igenom för fort och hindrade andra alternativ att undersökas ordentligt. Å andra sidan finns det ju god tillgång på ett hyffsat miljövänligt bränsle nu iaf. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Igentligen så är det folkets syn på miljö som borde ändras. Varför tar man bilen till jobbet istället för att åka buss? Varför sop sorterar man inte, varför ställer man inte krav på jobbet och i vardagen på att det skall finnas pappersåtervinning över allt? Men det måste ju börja någonstans och politiker är idag tyvärr rädda för att verka radikal och detta medför att de inte vågar ställa några tuffa krav på Industrin och samhället. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Politikerna kompromissar för mycket och näringslivet säger mycket men i många fall gör lite.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Not enough newer technologies for alternative fuels. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Jag tror att vi kan göra bättre ifrån oss. Det kommer att kosta en hel del men det är det värt. Vi måste ha en stor plan framför oss som "säger" hur vi ska få bort gamla bilar och få in "ersättningsbilar" som gynnar miljön mer.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- När du tänker globalt finns det inte tillräckligt med insatser som gjorts. som i devoloped länder finns medvetenheten om den globala uppvärmningen och användning av biobränslen men i utvecklingsländer människor inte bryr sig om dessa saker, men vi lever i samma värld så måste vi tänka på dem» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Politikerna måste ta ett större ansvar. Näringslivet behöver en morot för att komma igång, det drivs trots allt bara av ekonomiska intressen och de är alltför svaga för att driva på utvecklingen av alternativa energikällor i dagsläget.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Politiskt borde man se till att kommunala verksamheter som hemtjänst åker med elbilar, bussar kör på gas osv. företag ska kräva hårda miljökrav på anställdas bilar och erbjuda busskort och primera det på ett sätt så att anställda av ekonomiska skäl väljer kollektivtrafiken som alternativ. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Människan har under de senaste hundra åren haft tillgång till en oförskämt billig och allsidig energibärare i form av oljan. Vi kommer att ha svårt att hitta en ersättare som på alla plan täcker upp den roll som oljan har spelat. Man borde därför sluta att leta efter EN esrättare till oljan och i stället leta efter flera olika som är specialiserade till olika ändamål. » (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Mindre pajkastning av politikerna är önskvärt, börja istället med att stifta lagar och införa bättre subventioner med syfte till att öka viljan hos näringslivet att satsa på alternative drivmedel» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
- Det går på tok för långsamt. Teknik för elektrisk drift finns. Begränsningarna är obefintliga. Jag antar att det är oljepengar som bromsar utvecklingen. Eldrivna fordon är den enda lösningen.» (Nej, insatserna är inte tillfredsställande)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.31


Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.31
Beräknat jämförelseindex: 0.21

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från