ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Router och switchteknik, LEU420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-22
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

26 svarande

At most 15 hours/week»1 3%
Around 20 hours/week»4 15%
Around 25 hours/week»0 0%
Around 30 hours/week»12 46%
At least 35 hours/week»9 34%

Genomsnitt: 3.92

- 55 hour/week» (?)
- This course took more time than I thought it would take. » (Around 30 hours/week)
- Kursen är mycket tidskrävande. Men tycker samtidigt att den är bra. Där man verkligen får en övergripande förståelse för området, både teoretiskt och praktiskt. Det som saknas är klara kriterier för skillnad mellan betyg 3 4 och 5. Tycker även att med det innehållet borde kursen vara värd med än 7,5 högskolepoäng.» (Around 30 hours/week)
- It was like two courses because we were taking cisco certification exams.» (At least 35 hours/week)
- 60 h/week is closer to the truth, and still not sufficient. (a total of 80h/week this period)» (At least 35 hours/week)
- Alot of work in this one :)» (At least 35 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 11%
100%»24 88%

Genomsnitt: 4.88

- 85%» (75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

27 svarande

I have not seen/read the goals»4 14%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»5 18%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»18 66%

Genomsnitt: 3.37

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

25 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»22 88%
No, the goals are set too high»3 12%

Genomsnitt: 2.12

- This should not be a 7.5credits course, 15credits would be more correct.» (No, the goals are set too high)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

25 svarande

No, not at all»1 4%
To some extent»6 24%
Yes, definitely»16 64%
I don"t know/have not been examined yet»2 8%

Genomsnitt: 2.76

- exam was practical though. No written exam.» (Yes, definitely)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

27 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»7 25%
Large extent»12 44%
Great extent»8 29%

Genomsnitt: 3.03

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

27 svarande

Small extent»1 3%
Some extent»3 11%
Large extent»11 40%
Great extent»12 44%

Genomsnitt: 3.25

- The course book was incorrect, and missed important information.» (Some extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

27 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»1 3%
Rather well»14 51%
Very well»12 44%

Genomsnitt: 3.4


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

27 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»6 22%
Very good»21 77%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.77

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

27 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»6 22%
Very well»21 77%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. How was the course workload?

26 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»4 15%
High»10 38%
Too high»12 46%

Genomsnitt: 4.3

- Skulle kunnat skriva too high med. Men eftersom jag tror jag fick godkänt, kan jag ju inte skriva det.» (High)
- You"re kidding right? This period consisted of, Cisco, Labs, Seminaries And if we had any time left for other activities, Sleep, food and bathroom breaks were rare events.» (Too high)
- It"s not reasonable to read this course at the same time as another time consuming course like "Databases". The study time division between the courses was approximately 90% router & switch and 10% Databases.» (Too high)
- we had 2 seminar presentations, 2 home assignments, 3 projects(which were repeating), 3 lab tests and daily reading......... » (Too high)

12. How was the total workload this study period?

27 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»4 14%
High»8 29%
Too high»15 55%

Genomsnitt: 4.4

- i couldnot prepare for my other course exam because of this course....» (High)
- Denna kursen är för stor för att ha tillsammans med en annan 7,5 poängare, men för liten för att vara själv. Tog mycket tid från den andra kursen, Databaseer.» (Too high)
- Add another course on top of the previous answer.» (Too high)


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

27 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 3%
Adequate»0 0%
Good»20 74%
Excellent»6 22%

Genomsnitt: 4.14

- Om man ville läsa och "tenta av" CCNA 2-4 så blev det väldigt mkt att göra i kursen. En rolig och givande kurs dock. Skulle funnits fortsättning på den, CCNP typ.» (Good)
- Lärde sig mycket, men tog lite för mycket tid. Gick ut över övrig tid.» (Good)
- To much workload but a very funny course!» (Good)
- Yes, even if it was time consuming it still probably is the best course I"ve attended.» (Excellent)

14. What should definitely be preserved to next year?

- labs by two classmates»
- Exam style and case studies.»
- Labs should be preserved»
- The same lecturer»
- Laborations and the practical studies Lab tests. »
- Labbar. Hemuppgifter.»
- Nothing......The course plan is perfect to me.......»
- CCNA examinations.»
- The labs»
- The seminars and discussions and practical exams for evaluation.»
- De praktiska momenten. Seminarierna. »
- Cisco and the labs»
- Everything should be kept as it is for the next year.»
- The teacher»
- The same content is enough I think.»

15. What should definitely be changed to next year?

- Reduce the workload but more emphasize on extension of lab time to learn more hands-on.»
- A lot of course material to read, should be reduced.»
- Nuthing»
- It is quite hard to understand what the teacher was saying some times. I know that it isnt easy to learn swedish, but Ali might consider to rephrase some of the teaching.»
- we have examination part that is base on writing .»
- Kommer tyvärr inte på ngt för tillfället.»
- Nothing......The course plan is perfect to me.......»
- Måste absolut få reda på under kursens gång hur många poäng som man har, då det inte ges någon ren tentamen. Du har ingen aning om hur du ligger till och om du måste prioritera denna kurs mer eller om man förstått innebörden. Mao bör poäng delas ut redan efter första labbtestet, första inlämningen av labbhäfte, respektive seminarie, presentation och dyligt som ger poäng för att kunna få en bättre kontroll och planering av kursen. Detta bör inte vara några problem att förändra överhuvudtaget då dessa poäng ända skall delas ut i slutet av kursen så det är endast en omfördelning av NÄR dessa poäng fördelas.»
- Make this a two part course, Router and Switch»
- There should be more practical lab classes. I feel it was too less for such a huge course.»
- Bättre förståelse för kraven. Närvarotiden när andra har seminarium skulle kunna ge mer.»
- The course should correspond to at least 10 points instead of 7.5»
- The workload. Or make it with higher points. I worked 100% on a 50% course»
- No change is required.»
- course load, the course covers 3 CCNA exploration courses 2,3 and 4 and its lot of things to read.....»
- Nothing.»

16. Additional comments

- Good course, for practical knowledge.»
- More lab equipment is need»
- Some of the material was quite heavy. Keep it simple stupid and make the student search for additional knowledge themselves.»
- The teacher is a real hard worker... It"s a very nice and practical course...»
- Nothing......The course plan is perfect to me.......»
- This isn"t a 7.5 credits course, change it to two courses!»
- I have enjoyed a lot in this course. I have leared a lot in this course.»


Kursutvärderingssystem från