ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Modellering, visualisering och kommunikation AT2 ht 07 (ARK210)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-21 - 2008-01-30
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Christer Lundberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

15 svarande

Nej, det framgick inte alls»1 6%
Det framgick ganska dåligt»3 20%
Ja, det framgick ganska bra»5 33%
Bra»6 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Iallafall kan jag inte minnas något av det nu, men det säger väl kanske inte jättemycket såhär ett halvår senare.» (Nej, det framgick inte alls)
- jag hade inte varit inne på kurshemsidan och läst målen med kursen, så om det förväntas att man ska göra det så är det väl mitt eget fel.» (Det framgick ganska dåligt)
- Väldigt lite beskrivet» (Det framgick ganska dåligt)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål (från Studieportalen) är att studenten, efter fullgjord kurs, ska kunna
använda digitala och fysiska verktyg för skapande av geometriska 3D-modeller, samt 2D-representationer av dessa.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Bra»12 80%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 4.06

- Här nådde många långt.» (Bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål (från Studieportalen) är, att studenten efter fullgjord kurs ska kunna använda programmeringsverktyg för modellering, analys och visualisering av fysikaliska verkningssätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»4 26%
Bra»6 40%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.46

- Det lades liten vikt vid detta moment, iaf vad mitt minne säger.» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att studenten efter genomgången kurs ska kunna visa färdigheter i grafisk kommunikation.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 33%
Bra»9 60%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Kan inte minnas att grafisk kommunikation nämnts eller behandlats i kursen.» (Ganska dåligt)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att studenten efter godkänd kurs ska kunna använda och reflektera över ett konstnärligt förhållningssätt till genomförda uppgifter.
Hur väl uppfylldes detta mål?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»8 57%
Bra»5 35%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- ????» (?)

6. Lärandemål 5

Lärandemål 5 är att studenten efter kursen ska kunna genomföra och utvärdera en kritik. Hur väl uppfylldes detta mål?

14 svarande

Inte alls»1 7%
Ganska dåligt»6 42%
Ganska bra»5 35%
Bra»2 14%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- ???» (?)
- Känner inte igen det här alls, såvitt jag kan minnas har vi bara haft en genomgång och då var det knappast tal om någon kritik. Snarare så att studenterna efter en stund tyckte det nästan blev obekvämt då lärarna sa "Du har ju kommit väldigt långt." till varje student trots otroligt skiftande resultat. Snarare någon slags "antikritik" alltså.» (Inte alls)
- Studenterna kom inte mycket till tals vid redovisning och kritiktillfällen.» (Ganska dåligt)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Det framgår inte hur bra vi ska kunna de olika sakerna. Så alla pkterna kan man kanske, men egentligen kanske vissa saker för dåligt enligt mina enga mål och förväntningar på hur bra jag hade önskat kunnat de olika "delarna".» (?)
- Dock för dåliga förkunskaper i MATLAB. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Alldeles för spretiga med programmering, visualisering, grafisk kommunikation och konstnärligt förhållningssätt. Känns som att allihopa har tappat fokus då det blivit många korta snabba introduktioner till allt och inget djup i något.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Är de arbetsinsatser som krävs rimliga i förhållande till kursens poängtal?

15 svarande

Nej, kraven är för högt ställda»0 0%
Nej, kraven är för lågt ställda»1 6%
Ja, ganska rimliga krav»7 46%
Ja, helt rimliga krav»7 46%

Genomsnitt: 3.4

- Jag tror man med lite tydligare fokus, läs kommentaren ovan, kan nå otroligt mycket längre. » (Nej, kraven är för lågt ställda)
- Aningen för lätta, men antar att det hara att gör med hur mycket förkunskaper man har. När det handlar om digitalteknik skiljer det sig ju markant mellan eleverna.» (Ja, ganska rimliga krav)
- Kursen var ju indelad i olika delar. Den första delen kändes som att den var mer krävande, och tog väldigt mycket tid, mer än den delens kurspoängtal. Medan den andra delen, kändes mer rimlig. » (Ja, ganska rimliga krav)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»8 53%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.13

- Vet inte vilken det syftas på om vi nu haft någon, har i ärlighetens namn inte saknat någon heller.» (Mycket liten)
- Behöver material för att kunna bygga modeller.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»11 73%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.13

- vissa salsbyten fungerade ej. » (Ganska bra)
- Fungerade bra förutom att det var lite fuskigt med förlängda deadlines för en del. » (Ganska bra)

11. Psykosocial arbetsmiljö

Hur väl fungerade samspelet inom studentgruppen och mellan studenter och lärare?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Bra»8 53%
Mycket bra»4 26%

Genomsnitt: 4.06

- Studenterna sinsemellan fungerade det bra. Medan det var lite svårare att kommunicera med två utav lärarna vi hade. » (Ganska bra)
- Jag missade första veckan i januari, när jag kom var det som att komma någon helt annanstans, ingen hade någon koll på varför vi gjorde vad vi gjorde och engagemanget var i botten. Väldigt tråkigt när det varit bra kontakt och bra med engagemanget under hösten.» (Bra)
- Trevliga lärare, bra grupp och dito diskussionsklimat.» (Mycket bra)

12. Vad bör behållas

Vad av kursen bör behållas nästa år?

- Alla moment, i princip.»
- Inslag utifrpn (vi ahde Kristel från LIljewalls och ett studiebesök - himla bra!)»
- Man bör behålla alla delarna tycker jag, men att de kanske ändras om lite. Matlab uppgiften kunde varit en annan. Eftersom det var i princip den första gången vi jobbade med matlab så hade det varit lättare med en uppgift som man hade kunnat relatera till verkligheten, tex göra en beräkning på något hus eller balk, istället för att räkna ut matriser, vilket bara blir en massa siffror och man vet till slut inte vad man sitter och räknar på. archicad uppgiften kunde kunde ha varvats mer med undervisningen, så att man fick lite mer tid efter att de gått igenom grunderna, och att man då fick jobba på sitt eget hus. så att när de sen gick vidare så kunde man testa de olika effekterna på huset och inte på andra testhus som man gjorde bara för att testa. Så kommit igång med det egna huset tidigare och fått mer tid till det. Överhuvudtaget mer tid till att testa de olika effekterna-och att lärarna går runt mer och hjälper till. »
- Kristen från Liljewalls var helt underbar! (ArchiCad -undervisningen)»
- Deluppgifterna var bra, fler sådana så at det blir mer relevant vad man sysslar med, att det leder någonstans, mer learning by doing, mindre föreläsning. Modellbyggandet var bra!!!»
- Det mesta. Friggeboden var ett mycket bra moment. Schemat var bra.»
- archicad och autocad»

13. Vad bör utvecklas

Vad i kursen bör förändras, förbättras eller läggas till inför nästa år?

- Kursinslag med AutoCAD kunde vara mer omfattande, medan delen med ArchiCAD kunde vara kortare. Dessutom skulle Rhino kunna ingå.»
- Stämmer målen överens med det som lärs ut? Tyckte vi hade mycket cad och archicad (alltså design) och lite av kursmål 2 och 3 (fysikalisk averkningssätt mm och grafisk kommunikation)»
- se föregående svar»
- AutoCad- och SketchUp-undervisningen var seg, oengagerad och man lärde sig inte så värst mycket. Konstlabbarna i januari kändes inte heller särskilt roliga, vilket är lite konstigt för fram tills nu har de oftast varit fantastiska. Kanske är det lite för mycket fokus på att få in teknik i konstlabbarna och lite för lite "ren konst" i dem. Teknikbiten känns lite forcerad. »
- Det var lite väl ingående på alla delar av archicad med tanke på att alla delar fungerar på samma sätt (men med olika utseenden)»
- Plastelinamomentet var lite tveksamt. Fick inte ut något av det. Vi hade påtok för låga kunskaper i MATLAB för att ta tilloss av det momentet och genomföra uppgiften. Förstår fortfarande inte vad jag gjorde och Mats Ander trodde att vi kund emycket mer.»
- Mer utbildning i 3D-modelering, typ Rhino. Vi borde lära oss mer Autocad också.»Kursutvärderingssystem från