ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Objektorienterad programmering, DAT050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»2 20%
Cirka 20 timmar»3 30%
Cirka 25 timmar»3 30%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 10%
75%»1 10%
100%»8 80%

Genomsnitt: 4.7


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 60%

Genomsnitt: 3.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»5 50%

Genomsnitt: 3.3

- Tycker labbarna skulle haft mer med tentan att göra.» (Nej, inte alls)
- Kollat lite på gamla tentor, de verkar vara rättvisa, inte massa löjliga kuggfrågor, utan testar det man har lärt sig.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»6 60%

Genomsnitt: 3.4

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 2.9

- Boken var inte så viktig som läraren gjorde sken av. Öppnades ungefär två gånger.» (Mycket liten)
- kursboken har blivit använd, men jag tycker att labbarna har varit där jag lärt mig mest.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%

Genomsnitt: 3.7

- Inlämnings-uppgifterna blir rättade snabbt med kommentarer som bra beskriver eventuella fel.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Uno är en riktig höjdare» (Mycket bra)
- Uno är mycket bra på att besvara frågor, man får svar på frågan samt information som kan vara relaterad till frågan.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»8 80%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 70%
Hög»2 20%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 10%
Gott»4 40%
Mycket gott»5 50%

Genomsnitt: 4.4

- Kursen har väckt mitt intresse för programmering åter. MVG+ på det.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren»
- Snabba rättningar av inlämningsuppgifter. Uno har överlag varit väldigt bra. Givetvis skall labbarna behållas.»
- Labbarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lås upp pdf filer så att studenter kan kopiera koden som ges! :)»
- Inget direkt, möjligen 1 extra labb. Dvs göra den första labben kortare ge bara 1 vecka på att lämna in den och sen försöka få in en till labb.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från