ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjär algebra D, TMV215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-22
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»24 58%
Cirka 20 timmar»8 19%
Cirka 25 timmar»5 12%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 1.8

- Inspirationen har inte varit på topp direkt. » (Högst 15 timmar)
- Digital och datortekniken tog den mesta av tiden.» (Högst 15 timmar)
- För lite.» (Högst 15 timmar)
- Jag la detta ämne lite till sidan för att jag inte fann motivation» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»3 7%
25%»9 21%
50%»6 14%
75%»10 24%
100%»13 31%

Genomsnitt: 3.51

- Läste hemma» (0%)
- knappt 25%» (25%)
- Inga övningar» (75%)
- Varit på alla föreläsningar men nästan inga övningstillfällen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 43%
Målen är svåra att förstå»6 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 9%

Genomsnitt: 2.07

- Inte brytt mig om att läsa målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag förstod inte vilka mål det var och inte heller var tillämpningarna för denna matematiken finns. Utan att veta vad matematiken har för tillämpningar blir det mycket svårt att motivera sig att lära sig något bara för att man ska få sina poäng» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 24%
Ja, i hög grad»11 29%
Vet ej/har inte examinerats än»17 45%

Genomsnitt: 3.21

- Sista frågan var mest märklig.» (I viss utsträckning)
- Det kändes som att tentan la fokus på vissa delar av kursmaterialet medan andra delar hamnade utanför.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»14 35%
Ganska liten»14 35%
Ganska stor»11 27%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.97

- Ibland mycket svårt att hänga med.» (?)
- har ej gått på det » (Mycket liten)
- Fullständigt obegripliga föreläsningar som var så sega att man nästan somnade (jag har inga sömnproblem, denna "sömnighet" drabbade de flsta på föreläsningarna)» (Mycket liten)
- Dålig lärare» (Mycket liten)
- Läste hemma» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var mest ointressanta, dessutom kändes de så stressade. Man hoppade över att ge fullständiga lösningar, för att istället börja lösa en uppgift och sedan ge ett svar.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»7 17%
Ganska stor»17 41%
Mycket stor»14 34%

Genomsnitt: 3.02

- har ej läst än» (Mycket liten)
- Boken förklarar inte alls bra. Göran och boken löser uppgifter på två olika sätt, vilket kan vara förvirrande. BETA är helt åt helvete, formlerna är inte alls lika de i boken.» (Ganska liten)
- Kursboken är inget vidare!» (Ganska liten)
- Läsbar och bra bok!» (Ganska stor)
- Jag gillade att det var på svenska» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»26 63%
Mycket bra»7 17%

Genomsnitt: 2.95

- Dålig kurshemsida. Har matematiker alltid sämst hemsidor?» (Ganska dåligt)
- Webbsidan är ju... intressant.» (Ganska dåligt)
- Det var dock inte mycket som behövdes mer än boken.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»17 41%
Mycket bra»11 26%
Har ej sökt hjälp»9 21%

Genomsnitt: 3.58

- Svårt att få hjälp om man har mer än en fråga och tar för lång tid att få det.» (Ganska dåliga)
- under övningspassen har hjälplärarna varit ganska dåligt förberedda.» (Ganska bra)
- Tyckte vissa av hjälparfolket hade sämre koll än vad jag hade, vilket ju sved lite när man dragit sig hela vägen till Chalmers för att fråga något.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 26%
Mycket bra»20 48%
Har ej sökt samarbete»10 24%

Genomsnitt: 3.97

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 55%
Hög»15 37%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.52

- Det hade väl varit lagom om jag hade studerat enligt schemat» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»19 48%
Hög»18 46%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.48

- Kursen Digital & Dator- teknik var ganska enkel» (Låg)
- Hade lite speciellt schema.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»6 14%
Godkänt»24 58%
Gott»9 21%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- Stressig föreläsare, föreläsningar som oftast drar över tiden, ofärdiga lösta exemplen på tavlan. När man tar en timme av torsdagens storgrupps övningar och gör de till föreläsning, är det ett tecken på att kursen är för stor. » (Dåligt)
- Väldigt snabbt tempo. Läraren har varit en otydlig vid många tillfällen.» (Dåligt)
- Svårt att få hjälp men givande och intressant kurs.» (Godkänt)
- Jag tycker att det inledningsvis blir spretigt i kursen. Trådarna knyts ihop lite för sent mellan ekvationssystem, matriser och egenvärden. Kanske introducera sammanbanden lite tidigare?» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Svårt att svara på, det är så svårt att komma på bra saker med kursen, möjligt att ämnet i sig är intressant och roligt när man väl orkar sätta sig in i det, men med tanke på hur oinspirerande föreläsningarna är så tog det emot att lära sig något. »
- Kurslitteraturen»
- inget egentligen, samma bok kanske»
- Matlab»
- Kan inte komma på något»
- Boken.»
- Det var en fin bok»
- Matlab och kurliteratur»
- Böcker på svenska»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab borde bytas ut, mot en öppen källkods variant. Det hade ju Chalmers sparat massa pengar på, som de till exempel hade kunnat lägga på att ha små återvinningsstationer i föreläsningssalarna.»
- Rasterna bör ske under rätt tid. Läraren visar ingen respekt för vilka rasttider vi ska ha. Läraren drar över minst 5 minuter på varje rast. Ibland 15 minuter, och rasten är ibland kortare än 15 minuter.»
- Tempot»
- tycker inte att genomgångarna varit bra, läraren läser bara ur sina papper och skriver bara ner svaret och ingen fattar vad han gör»
- En ny lärare som inte bara står och läser ur boken på föreläsningarna»
- Fler hjälptillfällen eller lättare att få hjälp när man är där, t.ex. fler lärare.»
- Visa MATLAB med dator på projektorn istället för på tavlan. Man förstår och lär sig mycket bättre om man slipper "låtsas" att man sitter vid datorn.»
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lite meningslöst kanske med en inlämningsuppgift där alla svar skrivs upp på tavlan dagen innan det ska vara inne? Eller i alla fall surt för oss som slet med den två veckor innan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Jag förstår inte alls hur BETA kan anses vara en bra formelsamling, en liten genomgång av den hade varit trevligt så att folk hittar osv.»
- Nej»
- dåliga föreläsningar»
- Jag tycker inte att kurslitteraturen var så jättebra. Saknade framförallt en sammanfattning i slutet av varje kapitel. Vaje kapitel var så fullt av satser, bevis och exempel om vartannat så det var svårt att få en riktigt överblick av varje kapitel och hitta de formlerna man behövde för att kunna räkna uppgifterna»
- Fast han var ju trevlig.»
- Hade inte skadat med facit till fler uppgifter samt facit till senaste årets tentamen.»
- Har läst kursen tidigare på Teknisk Fysik, har därför inte deltagit i undervisningen på Data.»
- Jag lade egentligen för lite tid på föreläsningar för att kunna uttala mig riktigt om dem.»


Kursutvärderingssystem från