ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Matematisk Fysik 2008, FTF131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-02-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Lars-Henrik Björnsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

13 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
3 23%
4 30%
5 (över förväntan)»6 46%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- mycket bra kurs» (5 (över förväntan))
- BÄSTA KURSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

13 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 23%
4 30%
5 (mycket relevant)»6 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23

- Nu äntligen känner jag mig som en riktig fysiker! Rustad med en solid grund att för fördjupade kunspaper inom fysikens många områden!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 7%
0 0%
7 53%
5 (Mycket bra avvägt)»5 38%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föredrar nog en "riktig" tenta, utan inlämningsuppgifter.» (2)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

13 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»2 15%
>75%»11 84%

Genomsnitt: 3.84

- Jari är KUNG som föreläsare, men spanjoren var dålig.» (>75%) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 7%
3 23%
6 46%
5 (mycket bra)»3 23%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Panik-antecknande hela tiden utan någon förståelse. Lite för högt tempo. Ogillar starkt när föreläsaren konsekvent drar över på föreläsningarna och kortar ner rasten. Minska på kursinnehållet eller lägg till fler föreläsningar = fler poäng för kursen!» (2)
- Ibland gick det lite snabbt» (3)
- Dom var bra, men var svårt att hänga med, man fick ta in mer kunskap efteråt.» (4)
- Lärorika och mycket användbara anteckningar! Bra tempo och pedagogiska exempel! (Jari alltså, inte spanjoren)» (5 (mycket bra)) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 7%
3 23%
4 30%
5 (Mycket stor)»5 38%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har lärt mig när jag gått igenom anteckningar i efterhand.» (3)

7. Vad anser du om kursens examinationsform?*

45% Inlämningar, 45% Tenta, 10% Projekt

13 svarande

Mycket bra»5 38%
Bra»7 53%
Inte bra»1 7%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.69

- Underbar examinationsform, man lär sig mycket bättre än på traditionella tenatakurser» (Mycket bra)
- lite höga krav för att få överbetyg.» (Mycket bra)
- hellre en aning mer fokus på tenta» (Bra)

8. Har inlämningsuppgifterna varit ett bra moment i kursen?

13 svarande

Ja, mycket bra»9 69%
Ja, ganska bra»3 23%
Nej, inte så bra»1 7%
Nej, dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.38

- Bra för inlärningen, men mycket tidskrävande» (Ja, mycket bra)
- kul sätt att jobba som tar mycket tid.» (Ja, mycket bra)

9. Är projektet ett bra moment i kursen?

12 svarande

Ja, mycket bra»0 0%
Ja, ganska bra»10 83%
Nej, inte så bra»2 16%
Nej, dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Projekt?» (?)
- Men orkar inte göra det» (Ja, ganska bra)
- Bra skyddsnät ifall exempelvis någon spanjor rättar inlämningarna dåligt.» (Ja, ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det ger ett lite flummigt intryck. Det finns inga tydliga regler för hur det ska bedömmas.» (Nej, inte så bra)

10. Var det lagom mycket repetition av komplexanalys/residykalkyl?

Tidigare år har komplexanalys gåtts igenom mer utförligt inför residykalkylen.

12 svarande

Ja, tillräcklig mängd»9 75%
Nej, för lite repetition»3 25%
Nej, för mycket repetition»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- Mer än vad som gicks genom behövdes inte för att lösa uppgifterna.» (Ja, tillräcklig mängd)
- Kan inte det så bra, men som sagt, kursen innehåller redan mer än tillräckligt material!» (Nej, för lite repetition)
- Men behöver vi den så mycket då?» (Nej, för lite repetition)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.07


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt*

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»12 92%

Genomsnitt: 1.92

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
7 53%
5 38%
5 (För hög)»1 7%

Genomsnitt: 3.53

- Lagom» (3)
- Men man lärde sig mycket» (4)

13. Hur mycket tid har inlämningsuppgifterna tagit?

13 svarande

<40 h»2 15%
40-50 h»3 23%
50-60 h»3 23%
60-70 h»3 23%
70-80 h»1 7%
80+»1 7%

Genomsnitt: 3.07

- Hur kan den ta mer än en dubbel arbetsvecka, vi har ju bara en vecka på oss.» (<40 h)
- gjorde dock inte alla» (50-60 h)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 23%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»4 30%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.23


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

12 svarande

1 (ej prisvärd)»1 10%
1 10%
4 40%
2 20%
5 (mycket prisvärd)»2 20%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 3.3

- Jag köpte begagnat» (?)
- För mycket pengar med tanke på att man inte använde den i så stor utsträckning (BO) köpte inte den andra» (3)
- Springer boken är RIKTIGT bra! Köpte den billigare varianten också (tot. 950kr på Cremona) och det var helt klart värt det! Dock ska det vägas in att detta varit min roligaste kurs hittils.» (5 (mycket prisvärd))
- väldigt dyr men vissa av uppgifterna gick ju knappt att lösa utan boken» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»2 15%
1 7%
2 15%
6 46%
5 (Mycket stor)»2 15%

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- föreläsningsanteckningarna var bäst» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningsanteckningarna var viktiga. En del bra grejer med tanke på inlämningsuppgifterna fick ja ifrån BO» (4)
- RIKTIGT BRA BOK!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.38


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

11 svarande

Ja»9 81%
Nej»2 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.18

- Står väl nästan inget på hemsidan om examination etc.. ?» (Nej)
- Kurshemsidan var lite tunn. Att fråga Jari direkt var helt klart bästa metoden, men för någon som inte går på så många föreläsningar och behöver hemsidan var det svårt att finna relevant info.» (Nej)

19. Nästa år kommer kursen att ha en ny examinator, har du några särskilda tips till denne?

- Det är bra med inlämmningsuppgifter»
- gör dig av med spanjoren»

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Strukturen på examinationen»
- Väldigt bra att mycket av kunskapen man behöver kan inhämtas på föreläsningarna.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Har varit lite för hög nivå, med resultatet att det känns som att jag inte lärt mig speciellt mycket.»
- En aning mer fokus på tentan, det är ofta ett antal andra projekt och inlämningsuppgifter som krockar under läsveckorna. »
- Om vi inte tar upp residue på föreläsningarna tycker jag att det inte borde vara med i kursen alls av samma anledning»
- spanjorens rättning av inlämningsuppgifterna»

22. Övriga kommentarer

- Lika många poäng som t.ex. Speciell relativitetsteori, men jag har lagt ca dubbelt så mycket tid på Matfysen och ändå fått högre betyg i Spec.rel. Känns väldigt obalanserat.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.93
Beräknat jämförelseindex: 0.73

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från