ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


RRY010 - Telekommunikation lp2H08, RRY010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-20
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»3 33%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- jag lär mig snabbt» (Högst 15 timmar)
- Pga sjukdom har närvaron inte direkt varit den jag ösnkade.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»1 11%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»4 44%
100%»3 33%

Genomsnitt: 3.88

- 1 föreläsning + labbar.» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 55%

Genomsnitt: 3.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.66

- jag skulle aldrig ha lärt mig genom att endast läsa ur boken. Föreläsningarna har varit viktiga men lite röriga. På slutet av kursen introducerades många helt nya ämnen. Det ledde till mycket stress och vi hann inte läsa på om allt.» (Mycket liten)
- Laborationerna var mycket lärorika» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.55

- Jag sparade en slant och köpte inte kursboken. I eftertake kanske jag borde ha gjort det, men dom få tillfällen som man var tvungen att ha kursboken fick jag låna av kompisar. Man klarar sig rätt bra på föreläsningsanteckningar.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.33

- Kunde ha använt medelande sidan på kurs hemsidan då det var viktiga saker /ändringar som hände. Samt om möjligt lagt upp OHbilder som pdf (som däremot delades ut på förel).» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»2 22%
Har ej sökt hjälp»3 33%

Genomsnitt: 3.88

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Fick låna anteckningar, osv.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»3 33%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.77

- Lab3 var ganska krånglig och rapporten tog en evighet att skriva. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»5 55%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Väldigt mycket på slutet med labrapport, förberedelse samt mycket i regleren samtidigt då det även där kom stora inlämningar i slutet och mindre innan.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 11%
Godkänt»4 44%
Gott»3 33%
Mycket gott»1 11%

Genomsnitt: 3.44

- mycket intressant kurs men väldigt högt tempo.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna»
- Den positiva attityden»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken var ingen höjdare (För mycket fokus på formler, för få exempel och allmänt trögläst). Om nu kursboken ska behållas skulle det underlätta om föreläsaren använde samma beteckningar som i boken.»
- Samla alla OH-blad i ett häfte»
- Bättre ordning på de utdelade papperna. Häftena hade inga rubriker, bildtexter, sidonummer eller innehållsförteckning. Därför var det svårt att leta efter specifika fakta bland alla papper. Vissa bilder och diagram förstod vi aldrig vad de visade.»
- Jag vet inte. Allt var bra, det som gick dåligt var mitt eget fel.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från