ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LEU470 Elektriska kretsar lp2 H08, LEU470

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-20
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

70 svarande

Högst 15 timmar»14 20%
Cirka 20 timmar»15 21%
Cirka 25 timmar»25 35%
Cirka 30 timmar»8 11%
Minst 35 timmar»8 11%

Genomsnitt: 2.72

- Alla föreläsningar, eventuellt övningar innan dugga.» (Högst 15 timmar)
- Kvantiteten är inte alltid relevant» (Cirka 25 timmar)
- Svårt att uppskatta detta, då det varierar från vecka till vecka och inte är något man skriver ned...» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

69 svarande

0%»0 0%
25%»4 5%
50%»2 2%
75%»24 34%
100%»39 56%

Genomsnitt: 4.42

- Cirka 90%» (?)
- både jag och mitt barn har varit sjuka under 2perioden!» (25%)
- Alla föreläsningar och labbar» (100%)
- Har gått på alla föreläsningar men missat eventuella övningstillfällen.» (100%)
- Missade kanske någon föreläsning och ett par SI tillfällen. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 26%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 36%

Genomsnitt: 2.8

- Kommer ej ihåg» (?)
- Läser aldrig sånt» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte direkt läst dem» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Går man på föreläsningarna är det svårt att missa vad som gäller.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

60 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»57 95%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.05

- Gymnasiet lär ut mycket dåligt gällande kretsanalys och grundläggande ellära. Men jag tror ärligttalat inte att det har någon inverkan på om man klarar kursen eller inte. Credit goes to Bill!» (Ja, målen verkar rimliga)
- är ej säker på vad målen är.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

63 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 14%
Ja, i hög grad»36 57%
Vet ej/har inte examinerats än»18 28%

Genomsnitt: 3.14

- Men det känns lite svårt och veta vad man ska kunna för en tenta, de uppgifter som vi har gjort är inte alla som på tentan.» (I viss utsträckning)
- Tog dock g-tentan vilket jag tyckte var enkelt.» (Ja, i hög grad)
- Ja då! Hoppas jag klarade mig :)» (Ja, i hög grad)
- Lätt att skaffa sig godkänt, men samtidigt är det bra för det gör att de som har tentaångest känner sig lite tryggare.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 2%
Ganska stor»28 40%
Mycket stor»40 57%

Genomsnitt: 3.54

- Jag går ditt i stort sett för att han går igenom uppgifter som han tar med på duggor och tentor som inte finns i böckerna. » (Ganska liten)
- Go Bill!» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mycket bra. Bill har ett kul sätt att föreläsa på, med lite skämt emellanåt vilket gör att man stimuleras och håller sig vaken :) » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»15 21%
Ganska liten»21 30%
Ganska stor»30 42%
Mycket stor»4 5%

Genomsnitt: 2.32

- Varför köpte jag böckerna ens...» (Mycket liten)
- Lös 1-3 uppgifter i vardera böcker, inte läst något alls.» (Mycket liten)
- värdelösa böcker!! använde inte böckerna en enda gång!! utdelat material samt föreläsningar räckte gott och väl! att köpa kurslitteratur för 700kr som sen är skit tar väldigt hårt på fattiga studenter.» (Mycket liten)
- Tror att ganska många "fattiga studenter" är ganska bittra över att köpt böcker till den här kursen för över 700 spänn.......» (Ganska liten)
- Han använder inte uppgifter från böckerna, utan sina egna uppgifter, vilket gör användning av böckerna onödig, eller det känns så i alla fall.» (Ganska liten)
- Svårt att öva räkning utan litteratur. Jag lär mig inte av att se några exempel på tavlan, jag måste öva själv, exemplen är bra som mall. Lite bökigt med bokhandeln i år dock, dålig stil att inhandla hälften av de begärada antalet böcker. Flera blev utan litteratur och det är för jävla dålig stil, på akademisk svenska, de borde få en spark där bak.» (Ganska stor)
- Väldigt förvirrande kursmaterial i många fall» (Ganska stor)
- Mycket arbetsuppgifter som man lär sig mycket av.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»36 51%
Mycket bra»33 47%

Genomsnitt: 3.45

- Han lade ut utdelat material men kanske lite trögt ibland. » (Ganska bra)
- Enkelt att komma åt allt, även om det var lite av en salig röra på sidan. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»27 38%
Mycket bra»36 51%
Har ej sökt hjälp»6 8%

Genomsnitt: 3.67

- Vi hade övnings tillfällen där man hade chans till det. » (Ganska bra)
- Ibland var det väldigt fullt på övningarna.» (Ganska bra)
- Bra med övningstillfällen» (Mycket bra)
- Fler övningar, det är bra med övningar!» (Mycket bra)
- Bill var nästan alltid tillgänglig, och alltid positiv när man kom med frågor oavsett läge. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»22 31%
Mycket bra»42 60%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.62

- Jag har för det mesta jobbat ensam, men har någon gång jobbat med andra och det har då varit bättre. » (Ganska dåligt)
- Lite segt i början för egen del.» (Ganska bra)
- Allt samarbete man har haft under kursens gång har gjort hur mycket som helst! Kursen hade varit 700 ggr svårare om man inte jobbat tillsammans med andra studenter.» (Mycket bra)
- Har arbetat mycket i grupp.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»49 70%
Hög»21 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Periodvis hög, tex vid dugga och labb samma vecka.» (Lagom)
- Högra mot slutet, man kanske hade kunnat lägga mindre tid på "bas"-momenten.» (Lagom)
- blev ganska mycket i perioder» (Hög)
- Det var väldigt mycket att göra, och det kändes som att labbarna och duggor inte alls fanns som typ exempel i boken, och hur ska man kunna veta hur man ska lösa uppgifterna då.» (Hög)
- En del prestations stress vid duggor, men jag tror att det är i grunden gott.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»40 57%
Hög»28 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- Ibland var det väldigt tajt mellan duggor och labbar.» (Lagom)
- gällde att hänga med, annars kom man snabbt långt efter» (Hög)
- Men inte pga el-krets kursen, utan programutvecklingen. Inte min starka sida kanske.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»13 18%
Gott»43 61%
Mycket gott»13 18%

Genomsnitt: 3.97

- Det är ett tråkigt ämne, och böckerna kändes helt onödiga att köpa.» (Dåligt)
- tycker föreläsningarna varit bra. Bra med chanser för bonuspäng till tentan. Många uppmuntrande mail från läraren att delta aktivt i kursen.» (Gott)
- Lärt mig mycket iaf.» (Gott)
- Kul kurs, bra föreläsare, bra handledare/SI ledare.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt utom kursmaterialet»
- Allt! »
- Mycket övningstillfällen»
- G tenta»
- övningarna»
- Undervisningarna.»
- övnings tillfällena och föreläsningarna som hålls på samma sätt.»
- Möjligheten till G-tenta och duggorna va perfekt. Ger oss en bättre chans att klara kursen samt mer motivation till att plugga, Vilket också brukar leda till det hållet»
- duggor är bra, labbar.»
- Lika många föreläsningar, har varkligen hjälpt.»
- Övningarna efter föreläsningarna är guld värt. Duggorna lika så.»
- Bill»
- Övningstillfällena med Bill och Lennart!»
- Duggor & G-tenta »
- Duggorna men kanske inte på samma sätt»
- övningstimmar med support och många föreläsningar»
- Bill bör bevaras till nästa år!»
- läraren»
- Övningstillfällena och duggorna»
- Jag tycker kursen, överlag, var otroligt bra.»
- föreläsningarna»
- Kvalitén på föreläsningarna. De gav väldigt mycket.»
- Bill»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kursmaterialet»
- Inget! Jag tyckte allt var mycket bra. »
- Det ska inte vara en G-tenta och en vanlig tenta. pga jag tycker inte det blir samma kretier för godkänt då beroende på vilket prov man väljer. gör vanlig tentan lite lättare istället.»
- vet ej»
- Kurs litteraturen.»
- Kopplingsboxen»
- uppgifter borde finns med i böckerna. alltså det uppgifter som han tar med på kursen och tentorna.»
- Inget.»
- Kommer inte på ngt speciellt. Dock hade den ena boken (elektronik) kunnat vara bättre.»
- Tyckte om denna kursen, har därför ingen kommentar.»
- Se till att inhandlare av kurslitteratur, dvs bokhandeln, faktiskt skaffar böcker så att det räcker till alla. »
- Inget»
- Det var svårt att labba när man aldrig har gjort något liknande innan... »
- Duggorna ska inte var desamma som delas ut»
- minimera kurslitteraturen och satsa på effektiva kortfattade kompendier»
- SI hade vart gött.. Lite seriösare sådan»
- böckerna ska bort!!! för 700 spänn kan jag supa, festa och hascha i två helger»
- vill ha svar på tentan fortare»
- Försöka sprida det så att man inte måste strssa för att hinna med labbförberedelser och att plugga till duggan.»
- labbarna»
- Kommer inte på något som bör ändras, allt funkade bra eller mycket bra.»

16. Övriga kommentarer

- perfekt genomförd kurs! det ända som var dåligt var som sagt kursmaterialet, alltså böckerna.»
- Tentan (vanliga) var betydligt svårare än samtliga övningstentor. Duggor är bra, men med tanke på den inte allt för höga svårhetsgraden så känns det mkt att få fullt antal bonuspoäng redan vid 30poäng.»
- God Jul!»
- Ta fram arbetshäften som man får jobba igenom och redovisa för att nå G-nivå, likt DigiDatens system.»
- Det verkar som att Bill verkligen vill att studenterna ska lära sig, vilket är mkt bra! =)»
- puss o kram»
- Mer elektronik och matematik istället för dataämnen!»
- chalmers är soft!»
- Rolig kurs»


Kursutvärderingssystem från