ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Maskiningenjörsprogrammet lp2 H08

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-16
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.*

13 svarande

Ja»8 61%
Nej»5 38%

Genomsnitt: 1.38

- övning ger färdighet» (Ja)
- Fått hjälp då jag behövt. Annorlunda tänkande än lärarn» (Ja)
- gick inte att hoppa över frågorna 1-5!! Har inte varit där» (Nej)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.*

13 svarande

Ja»7 53%
Nej»4 30%
Vet ej»2 15%

Genomsnitt: 1.61

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.*

13 svarande

Ja»8 61%
Nej»5 38%

Genomsnitt: 1.38

- Har inte varit där» (Nej)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.*

13 svarande

Ja»7 53%
Nej»6 46%

Genomsnitt: 1.46

5. SI har inte gett mig något.*

13 svarande

Ja»6 46%
Nej»7 53%

Genomsnitt: 1.53

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.*

- För dåligt placerade tider.»
- Jag besökte dem under Algebra kursen och tyckte inte det förbättrade mina kunskaper.»
- jag har varit på si möten»
- inget skäl»
- har gått på alla möten»
- »
- »
- tycker inte dom e bra, hade hellre haft vanliga övningar med duktiga lärare som hjälp»
-
- har gått på si»
- Har inte legat i "fas" med övningar så det var viktigare att göra dessa tycker jag.»
-
- Har gått på SI möten dock inte alla»

7. Övriga kommentarer.

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?*

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»12 92%

Genomsnitt: 1.92

- Soner Camuz MI-3 åk1» (Ja)
- Bayram-Ali Kirdis, Maskiningenjörs programmet» (Nej)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från