ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Designingenjörsprogrammet lp2 H08

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-16
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.*

8 svarande

Ja»4 50%
Nej»4 50%

Genomsnitt: 1.5

- Genom mer övning och bra exempeluppgifter» (Ja)
- SI-läraren har varit engeagerad och kunnat hjälpa till på ett bra sätt när man har haft frågetecken.» (Ja)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.*

8 svarande

Ja»1 12%
Nej»4 50%
Vet ej»3 37%

Genomsnitt: 2.25

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.*

8 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 100%

Genomsnitt: 2

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.*

8 svarande

Ja»3 37%
Nej»5 62%

Genomsnitt: 1.62

5. SI har inte gett mig något.*

8 svarande

Ja»3 37%
Nej»5 62%

Genomsnitt: 1.62

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.*

- Ägnat mig åt viktigare saker. »
- Jag gick på SI-mötena på förra kursen, men jag kände att de inte gav mig något.»
- jag har gått på si..»
- har varit på många möten»
-
- Vet inte riktigt vad dom innebär.. känns inte som att det är något för dom som kämpar med matten utan för dom som tycker det är lätt och vill lära sig ännu mer. »
- Jag gått några få gånger.»
- har gått»

7. Övriga kommentarer.

- Nej»
- bra med si.»
- med SI möten menas det matematiken då? För själva designämnena har vi väl ingen? »

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?*

8 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 100%

Genomsnitt: 2


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från